[ADVAPI32_APITEST]
[reactos.git] / reactos / boot / bootdata / hivesys.inf
1 [Version]
2 Signature = "$ReactOS$"
3
4 [AddReg]
5
6 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control","CurrentUser",2,"USERNAME"
7 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control","WaitToKillServiceTimeout",2,"20000"
8 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Biosinfo","InfName",2,"biosinfo.inf"
9 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\PnP",,0x00000012
10 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Video",,0x00000012
11
12 ; Critical Device Database
13
14 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\*PNP0A03","Service",0x00000000,"pci"
15 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\*PNP0A03","ClassGUID",0x00000000,"{4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
16
17 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\*PNP0A08","Service",0x00000000,"pci"
18 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\*PNP0A08","ClassGUID",0x00000000,"{4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
19
20 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\PCI#CC_0604","Service",0x00000000,"pci"
21 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\PCI#CC_0604","ClassGUID",0x00000000,"{4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
22
23 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\*PNP0C08","Service",0x00000000,"acpi"
24 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\*PNP0C08","ClassGUID",0x00000000,"{4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
25
26 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\PCI#CC_0C0300","Service",0x00000000,"usbuhci"
27 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\PCI#CC_0C0300","ClassGUID",0x00000000,"{36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}"
28
29 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\PCI#CC_0C0310","Service",0x00000000,"usbohci"
30 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\PCI#CC_0C0310","ClassGUID",0x00000000,"{36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}"
31
32 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\PCI#CC_0C0320","Service",0x00000000,"usbehci"
33 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\PCI#CC_0C0320","ClassGUID",0x00000000,"{36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}"
34
35 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\USB#Class_08&SubClass_06&Prot_50","Service",0x00000000,"usbstor"
36 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\USB#Class_08&SubClass_06&Prot_50","ClassGUID",0x00000000,"{36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}"
37
38 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\USB#COMPOSITE","Service",0x00000000,"usbccgp"
39 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\USB#COMPOSITE","ClassGUID",0x00000000,"{36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}"
40
41 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\USB#CLASS_09","Service",0x00000000,"usbhub"
42 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\USB#CLASS_09","ClassGUID",0x00000000,"{36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}"
43
44 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\USB#ROOT_HUB","Service",0x00000000,"usbhub"
45 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\USB#ROOT_HUB","ClassGUID",0x00000000,"{36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}"
46
47 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\USB#ROOT_HUB20","Service",0x00000000,"usbhub"
48 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\USB#ROOT_HUB20","ClassGUID",0x00000000,"{36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}"
49
50 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\GenDisk","Service",0x00000000,"disk"
51 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\GenDisk","ClassGUID",0x00000000,"{4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
52
53 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\USB#Class_03","Service",0x00000000,"hidusb"
54 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\USB#Class_03","ClassGUID",0x00000000,"{745a17a0-74d3-11d0-b6fe-00a0c90f57da}"
55
56 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\GENERIC_HID_DEVICE","Service",0x00000000,"hidusb"
57 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\GENERIC_HID_DEVICE","ClassGUID",0x00000000,"{745a17a0-74d3-11d0-b6fe-00a0c90f57da}"
58
59 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\HID_DEVICE_SYSTEM_KEYBOARD","Service",0x00000000,"kbdhid"
60 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\HID_DEVICE_SYSTEM_KEYBOARD","ClassGUID",0x00000000,"{4D36E96B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
61
62 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\HID_DEVICE_SYSTEM_MOUSE","Service",0x00000000,"mouhid"
63 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\HID_DEVICE_SYSTEM_MOUSE","ClassGUID",0x00000000,"{4D36E96F-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
64
65 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\PCI#CC_0000","Service",0x00000000,"VBE"
66 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\PCI#CC_0000","ClassGUID",0x00000000,"{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
67
68 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\PCI#CC_0001","Service",0x00000000,"VBE"
69 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\PCI#CC_0001","ClassGUID",0x00000000,"{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
70
71 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\PCI#CC_0300","Service",0x00000000,"VBE"
72 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\PCI#CC_0300","ClassGUID",0x00000000,"{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
73
74 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\PCI#CC_0301","Service",0x00000000,"VBE"
75 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\PCI#CC_0301","ClassGUID",0x00000000,"{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
76
77 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\*PNP0303","Service",0x00000000,"i8042prt"
78 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\*PNP0303","ClassGUID",0x00000000,"{4D36E96B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
79
80 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\*PNP0F0E","Service",0x00000000,"i8042prt"
81 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\*PNP0F0E","ClassGUID",0x00000000,"{4D36E96F-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
82
83 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\*PNP0F19","Service",0x00000000,"i8042prt"
84 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\*PNP0F19","ClassGUID",0x00000000,"{4D36E96F-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
85
86 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\PS2_MOUSE","Service",0x00000000,"i8042prt"
87 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\PS2_MOUSE","ClassGUID",0x00000000,"{4D36E96F-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
88
89 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\*PNP0F13","Service",0x00000000,"i8042prt"
90 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\*PNP0F13","ClassGUID",0x00000000,"{4D36E96F-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
91
92 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\*IBM3780","Service",0x00000000,"i8042prt"
93 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\*IBM3780","ClassGUID",0x00000000,"{4D36E96F-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
94
95 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\*PNP0F12","Service",0x00000000,"i8042prt"
96 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\*PNP0F12","ClassGUID",0x00000000,"{4D36E96F-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
97
98 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\*PNP0F03","Service",0x00000000,"i8042prt"
99 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\*PNP0F03","ClassGUID",0x00000000,"{4D36E96F-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
100
101 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot","AlternateShell",2,"cmd.exe"
102
103 ; Safe Boot drivers
104 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\AppMgmt","",0x00000000,"Service"
105 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Base","",0x00000000,"Driver Group"
106 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Boot Bus Extender","",0x00000000,"Driver Group"
107 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Boot file system","",0x00000000,"Driver Group"
108 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\CryptSvc","",0x00000000,"Service"
109 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\DcomLaunch","",0x00000000,"Service"
110 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\dmadmin","",0x00000000,"Service"
111 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\dmboot.sys","",0x00000000,"Driver"
112 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\dmio.sys","",0x00000000,"Driver"
113 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\dmload.sys","",0x00000000,"Driver"
114 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\dmserver","",0x00000000,"Service"
115 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\EventLog","",0x00000000,"Service"
116 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\File system","",0x00000000,"Driver Group"
117 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Filter","",0x00000000,"Driver Group"
118 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\HelpSvc","",0x00000000,"Service"
119 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Netlogon","",0x00000000,"Service"
120 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\PCI Configuration","",0x00000000,"Driver Group"
121 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\PlugPlay","",0x00000000,"Service"
122 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\PNP Filter","",0x00000000,"Driver Group"
123 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Primary disk","",0x00000000,"Driver Group"
124 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\RpcSs","",0x00000000,"Service"
125 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\SCSI Class","",0x00000000,"Driver Group"
126 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\sermouse.sys","",0x00000000,"Driver"
127 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\sr.sys","",0x00000000,"FSFilter System Recovery"
128 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\SRService","",0x00000000,"Service"
129 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\System Bus Extender","",0x00000000,"Driver Group"
130 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\vga.sys","",0x00000000,"Driver"
131 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\vgasave.sys","",0x00000000,"Driver"
132 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\WinMgmt","",0x00000000,"Service"
133 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}","",0x00000000,"Universal Serial Bus controllers"
134 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","",0x00000000,"CD-ROM Drive"
135 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","",0x00000000,"DiskDrive"
136 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{4D36E969-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","",0x00000000,"Standard floppy disk controller"
137 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","",0x00000000,"Hdc"
138 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{4D36E96B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","",0x00000000,"Keyboard"
139 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{4D36E96F-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","",0x00000000,"Mouse"
140 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{4D36E977-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","",0x00000000,"PCMCIA Adapters"
141 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{4D36E97B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","",0x00000000,"SCSIAdapter"
142 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","",0x00000000,"System"
143 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{4D36E980-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","",0x00000000,"Floppy disk drive"
144 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{71A27CDD-812A-11D0-BEC7-08002BE2092F}","",0x00000000,"Volume"
145 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{745A17A0-74D3-11D0-B6FE-00A0C90F57DA}","",0x00000000,"Human Interface Devices"
146
147 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\AFD","",0x00000000,"Service"
148 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\AppMgmt","",0x00000000,"Service"
149 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\Base","",0x00000000,"Driver Group"
150 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\Boot Bus Extender","",0x00000000,"Driver Group"
151 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\Boot file system","",0x00000000,"Driver Group"
152 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\Browser","",0x00000000,"Service"
153 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\CryptSvc","",0x00000000,"Service"
154 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\DcomLaunch","",0x00000000,"Service"
155 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\Dhcp","",0x00000000,"Service"
156 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\dmadmin","",0x00000000,"Service"
157 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\dmboot.sys","",0x00000000,"Driver"
158 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\dmio.sys","",0x00000000,"Driver"
159 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\dmload.sys","",0x00000000,"Driver"
160 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\dmserver","",0x00000000,"Service"
161 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\DnsCache","",0x00000000,"Service"
162 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\EventLog","",0x00000000,"Service"
163 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\File system","",0x00000000,"Driver Group"
164 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\Filter","",0x00000000,"Driver Group"
165 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\HelpSvc","",0x00000000,"Service"
166 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\ip6fw.sys","",0x00000000,"Driver"
167 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\ipnat.sys","",0x00000000,"Driver"
168 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\LanmanServer","",0x00000000,"Service"
169 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\LanmanWorkstation","",0x00000000,"Service"
170 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\LmHosts","",0x00000000,"Service"
171 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\Messenger","",0x00000000,"Service"
172 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\NDIS","",0x00000000,"Driver Group"
173 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\NDIS Wrapper","",0x00000000,"Driver Group"
174 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\Ndisuio","",0x00000000,"Service"
175 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\NetBIOS","",0x00000000,"Service"
176 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\NetBIOSGroup","",0x00000000,"Driver Group"
177 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\NetBT","",0x00000000,"Service"
178 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\NetDDEGroup","",0x00000000,"Driver Group"
179 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\Netlogon","",0x00000000,"Service"
180 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\NetMan","",0x00000000,"Service"
181 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\Network","",0x00000000,"Driver Group"
182 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\NetworkProvider","",0x00000000,"Driver Group"
183 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\NtLmSsp","",0x00000000,"Service"
184 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\PCI Configuration","",0x00000000,"Driver Group"
185 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\PlugPlay","",0x00000000,"Service"
186 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\PNP Filter","",0x00000000,"Driver Group"
187 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\PNP_TDI","",0x00000000,"Driver Group"
188 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\Primary disk","",0x00000000,"Driver Group"
189 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\rdpcdd.sys","",0x00000000,"Driver"
190 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\rdpdd.sys","",0x00000000,"Driver"
191 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\rdpwd.sys","",0x00000000,"Driver"
192 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\rdsessmgr","",0x00000000,"Service"
193 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\RpcSs","",0x00000000,"Service"
194 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\SCSI Class","",0x00000000,"Driver Group"
195 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\sermouse.sys","",0x00000000,"Driver"
196 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\SharedAccess","",0x00000000,"Service"
197 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\sr.sys","",0x00000000,"FSFilter System Recovery"
198 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\SRService","",0x00000000,"Service"
199 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\Streams Drivers","",0x00000000,"Driver Group"
200 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\System Bus Extender","",0x00000000,"Driver Group"
201 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\Tcpip","",0x00000000,"Service"
202 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\TDI","",0x00000000,"Driver Group"
203 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\tdpipe.sys","",0x00000000,"Driver"
204 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\tdtcp.sys","",0x00000000,"Driver"
205 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\termservice","",0x00000000,"Service"
206 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\vga.sys","",0x00000000,"Driver"
207 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\vgasave.sys","",0x00000000,"Driver"
208 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\WinMgmt","",0x00000000,"Service"
209 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\WZCSVC","",0x00000000,"Service"
210 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}","",0x00000000,"Universal Serial Bus controllers"
211 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","",0x00000000,"CD-ROM Drive"
212 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","",0x00000000,"DiskDrive"
213 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{4D36E969-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","",0x00000000,"Standard floppy disk controller"
214 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","",0x00000000,"Hdc"
215 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{4D36E96B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","",0x00000000,"Keyboard"
216 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{4D36E96F-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","",0x00000000,"Mouse"
217 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","",0x00000000,"Net"
218 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{4D36E973-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","",0x00000000,"NetClient"
219 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{4D36E974-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","",0x00000000,"NetService"
220 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{4D36E975-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","",0x00000000,"NetTrans"
221 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{4D36E977-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","",0x00000000,"PCMCIA Adapters"
222 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{4D36E97B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","",0x00000000,"SCSIAdapter"
223 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","",0x00000000,"System"
224 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{4D36E980-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","",0x00000000,"Floppy disk drive"
225 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{71A27CDD-812A-11D0-BEC7-08002BE2092F}","",0x00000000,"Volume"
226 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{745A17A0-74D3-11D0-B6FE-00A0C90F57DA}","",0x00000000,"Human Interface Devices"
227
228 ; ReactOS specific - required to load in Safe Mode and for debugging in Safe Mode (until vga.sys and vgasave.sys are implemented)
229 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Debug","",0x00000000,"Driver Group"
230 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\vgamp.sys","",0x00000000,"Driver"
231 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\vbemp.sys","",0x00000000,"Driver"
232
233 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\Debug","",0x00000000,"Driver Group"
234 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\vgamp.sys","",0x00000000,"Driver"
235 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\vbemp.sys","",0x00000000,"Driver"
236
237 ; Other
238 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Arbiters",,0x00000012
239
240 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Arbiters\AllocationOrder","Root",0x000a0001,\
241 a8,04,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
242 00,00,00,00,00,00,00,01,00,00,00,01,00,01,00,24,00,00,00,00,01,00,00,00,00,\
243 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,05,00,00,00,00,00,00,ff,ff,00,00,00,00,00,\
244 00,08,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,40,01,00,00,00,00,00,00,\
245 7f,01,00,00,00,00,00,00,08,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
246 02,00,00,00,00,00,00,ff,02,00,00,00,00,00,00,08,01,00,00,00,00,00,00,00,00,\
247 00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,00,00,00,6f,03,00,00,00,00,00,00,08,01,00,\
248 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,78,03,00,00,00,00,00,00,7a,03,00,00,\
249 00,00,00,00,08,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,e8,02,00,00,00,\
250 00,00,00,ff,02,00,00,00,00,00,00,08,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
251 00,00,f0,01,00,00,00,00,00,00,f8,01,00,00,00,00,00,00,08,01,00,00,00,00,00,\
252 00,00,00,00,00,00,00,00,00,b0,03,00,00,00,00,00,00,cf,03,00,00,00,00,00,00,\
253 08,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,e8,03,00,00,00,00,00,00,ff,\
254 03,00,00,00,00,00,00,08,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,ce,01,\
255 00,00,00,00,00,00,cf,01,00,00,00,00,00,00,08,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
256 00,00,00,00,00,00,01,00,00,00,00,00,00,ff,03,00,00,00,00,00,00,08,02,00,00,\
257 00,00,00,00,09,00,00,00,09,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
258 00,00,00,08,02,00,00,00,00,00,00,08,00,00,00,08,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
259 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,08,02,00,00,00,00,00,00,07,00,00,00,07,00,00,\
260 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,08,02,00,00,00,00,00,00,\
261 0b,00,00,00,0b,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,08,\
262 02,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,0a,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
263 00,00,00,00,00,00,08,02,00,00,00,00,00,00,02,00,00,00,02,00,00,00,00,00,00,\
264 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,02,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,\
265 03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,08,02,00,00,00,\
266 00,00,00,05,00,00,00,05,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
267 00,00,08,02,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,04,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
268 00,00,00,00,00,00,00,00,00,08,02,00,00,00,00,00,00,0f,00,00,00,0f,00,00,00,\
269 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,08,02,00,00,00,00,00,00,0d,\
270 00,00,00,0d,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,08,02,\
271 00,00,00,00,00,00,0e,00,00,00,0e,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
272 00,00,00,00,00,08,02,00,00,00,00,00,00,06,00,00,00,06,00,00,00,00,00,00,00,\
273 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,08,02,00,00,00,00,00,00,0c,00,00,00,0c,\
274 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,08,02,00,00,00,00,\
275 00,00,01,00,00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
276 00,08,02,00,00,00,00,00,00,00,00,ff,ff,fe,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,\
277 00,00,00,00,00,00,00,00,08,02,00,00,00,00,00,00,10,00,00,00,ff,ff,fe,ff,00,\
278 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,\
279 00,00,00,00,00,00,00,00,10,00,00,00,00,00,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,08,03,00,\
280 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0f,00,00,00,00,00,ff,ff,0f,00,\
281 00,00,00,00,08,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,08,00,00,\
282 00,00,00,ff,ff,0b,00,00,00,00,00,08,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
283 00,00,00,00,08,00,00,00,00,00,ff,ff,0f,00,00,00,00,00,08,03,00,00,00,00,00,\
284 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,08,00,00,00,00,00,ff,ff,bf,ff,00,00,00,00,\
285 00,04,00,00,00,00,00,00,06,00,00,00,0f,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
286 00,00,00,00,00,00,00,08,04,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,04,00,00,00,00,00,\
287 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,08,04,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
288 00,0f,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
289
290 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Arbiters\AllocationOrder","Pci",0x000a0001,\
291 48,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
292 00,00,00,00,00,00,01,00,00,00,01,00,01,00,11,00,00,00,00,01,00,00,00,00,00,\
293 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,01,00,00,00,00,00,ff,ff,ff,ff,00,00,00,00,\
294 08,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,05,00,00,00,00,00,00,ff,\
295 ff,00,00,00,00,00,00,08,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,40,01,\
296 00,00,00,00,00,00,7f,01,00,00,00,00,00,00,08,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
297 00,00,00,00,00,00,02,00,00,00,00,00,00,ff,02,00,00,00,00,00,00,08,01,00,00,\
298 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,00,00,00,6f,03,00,00,00,\
299 00,00,00,08,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,78,03,00,00,00,00,\
300 00,00,7a,03,00,00,00,00,00,00,08,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
301 00,e8,02,00,00,00,00,00,00,ff,02,00,00,00,00,00,00,08,01,00,00,00,00,00,00,\
302 00,00,00,00,00,00,00,00,f0,01,00,00,00,00,00,00,f8,01,00,00,00,00,00,00,08,\
303 01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,b0,03,00,00,00,00,00,00,cf,03,\
304 00,00,00,00,00,00,08,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,e8,03,00,\
305 00,00,00,00,00,ff,03,00,00,00,00,00,00,08,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
306 00,00,00,00,ce,01,00,00,00,00,00,00,cf,01,00,00,00,00,00,00,08,01,00,00,00,\
307 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,01,00,00,00,00,00,00,ff,03,00,00,00,00,\
308 00,00,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,10,00,00,00,00,\
309 00,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,08,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
310 00,00,0f,00,00,00,00,00,ff,ff,0f,00,00,00,00,00,08,03,00,00,00,00,00,00,00,\
311 00,00,00,00,00,00,00,00,00,08,00,00,00,00,00,ff,ff,0b,00,00,00,00,00,08,03,\
312 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,08,00,00,00,00,00,ff,ff,0f,\
313 00,00,00,00,00,08,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,08,00,\
314 00,00,00,00,ff,ff,bf,ff,00,00,00,00
315
316 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Arbiters\ReservedResources","Pci",0x00000002, "PCStandard"
317 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Arbiters\ReservedResources","Root",0x00000002, "PCStandard"
318 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Arbiters\ReservedResources","PCStandard",0x000a0001,\
319 08,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
320 00,00,00,00,00,00,00,00,00,01,00,00,00,01,00,01,00,07,00,00,00,00,01,00,00,\
321 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,f8,02,00,00,00,00,00,00,ff,02,00,00,00,\
322 00,00,00,08,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,b0,03,00,00,00,00,\
323 00,00,bb,03,00,00,00,00,00,00,08,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
324 00,bc,03,00,00,00,00,00,00,be,03,00,00,00,00,00,00,08,01,00,00,00,00,00,00,\
325 00,00,00,00,00,00,00,00,c0,03,00,00,00,00,00,00,df,03,00,00,00,00,00,00,08,\
326 01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,f8,03,00,00,00,00,00,00,ff,03,\
327 00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0a,\
328 00,00,00,00,00,ff,ff,0b,00,00,00,00,00,08,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
329 00,00,00,00,00,00,f0,ff,00,00,00,00,ff,ff,ff,ff,00,00,00,00
330
331 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem","NtfsDisable8dot3NameCreation",0x00010003,0
332 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem","Win31FileSystem",0x00010001,0
333 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem","Win95TruncatedExtensions",0x00010001,1
334
335 ; Device classes (this list is incomplete... and should be generated from .inf files during installation)
336 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E973-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}",,0x00000000,"Network Client"
337 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E973-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","Class",0x00000000,"NetClient"
338 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E973-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","Icon",0x00000000,"-7"
339 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E973-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","Installer32",0x00000000,"NetCfgx.dll,NetClassInstaller"
340 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E973-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","NoDisplayClass",0x00000000,"1"
341 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E973-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","NoInstallClass",0x00000000,"1"
342
343 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E974-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}",,0x00000000,"Network Service"
344 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E974-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","Class",0x00000000,"NetService"
345 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E974-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","Icon",0x00000000,"-7"
346 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E974-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","Installer32",0x00000000,"NetCfgx.dll,NetClassInstaller"
347 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E974-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","NoDisplayClass",0x00000000,"1"
348 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E974-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","NoInstallClass",0x00000000,"1"
349
350 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E975-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}",,0x00000000,"Network Protocol"
351 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E975-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","Class",0x00000000,"NetTrans"
352 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E975-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","Icon",0x00000000,"-6"
353 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E975-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","Installer32",0x00000000,"NetCfgx.dll,NetClassInstaller"
354 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E975-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","NoDisplayClass",0x00000000,"1"
355 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E975-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","NoInstallClass",0x00000000,"1"
356
357 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{9D6D66A6-0B0C-4563-9077-A0E9A7955AE4}",,0x00000000,"Ramdisk"
358 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{9D6D66A6-0B0C-4563-9077-A0E9A7955AE4}","Class",0x00000000,"Ramdisk"
359 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{9D6D66A6-0B0C-4563-9077-A0E9A7955AE4}","Icon",0x00000000,"-5"
360
361 ; Default computer name settings
362 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ComputerName",,0x00000012
363 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ComputerName\ComputerName","ComputerName",0x00000002,"COMPUTERNAME"
364
365 ; Device classes key
366 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\DeviceClasses",,0x00000012
367
368 ; HAL Chipset Hacks
369 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\HAL","10390530",0x00010001,0x1
370 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\HAL","10390620",0x00010001,0x1
371 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\HAL","10B90533",0x00010001,0x1
372 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\HAL","10B91533",0x00010001,0x1
373 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\HAL","11060596",0x00010001,0x1
374 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\HAL","11060686",0x00010001,0x5
375 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\HAL","1166004F",0x00010001,0x1
376 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\HAL","11660050",0x00010001,0x1
377 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\HAL","11660200",0x00010001,0x1
378 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\HAL","80862410",0x00010001,0x8
379 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\HAL","80862420",0x00010001,0x8
380 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\HAL","80862440",0x00010001,0x8
381 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\HAL","8086244C",0x00010001,0x8
382 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\HAL","80862480",0x00010001,0x8
383 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\HAL","8086248C",0x00010001,0x8
384 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\HAL","80867110",0x00010001,0x1
385
386 ; Hardware profile settings
387 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\IDConfigDB",,0x00000012
388 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\IDConfigDB","CurrentConfig",0x00010001,0x00000000
389 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\IDConfigDB\Hardware Profiles\0000","FriendlyName",0x00000000,"New Hardware Profile"
390
391 ; Keyboard Layouts
392 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000401","Layout File",0x00000000,"kbda1.dll"
393 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000401","Layout Text",0x00000000,"Arabic (101)"
394 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000401","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5084"
395
396 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00010401","Layout File",0x00000000,"kbda2.dll"
397 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00010401","Layout Text",0x00000000,"Arabic (102)"
398 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00010401","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5085"
399
400 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00020401","Layout File",0x00000000,"kbda3.dll"
401 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00020401","Layout Text",0x00000000,"Arabic (102) AZERTY"
402 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00020401","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5086"
403
404 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000402","Layout File",0x00000000,"kbdbgm.dll"
405 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000402","Layout Text",0x00000000,"Bulgarian BDS 5237-1978"
406 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000402","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5136"
407
408 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00020402","Layout File",0x00000000,"kbdbgt.dll"
409 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00020402","Layout Text",0x00000000,"Bulgarian phonetic classic"
410 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00020402","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5134"
411
412 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00030402","Layout File",0x00000000,"kbdbga.dll"
413 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00030402","Layout Text",0x00000000,"Bulgarian phonetic BDS 5237-2006"
414 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00030402","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5135"
415
416 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000406","Layout File",0x00000000,"kbdda.dll"
417 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000406","Layout Text",0x00000000,"Danish"
418 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000406","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5007"
419
420 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00030407","Layout File",0x00000000,"kbdgerg.dll"
421 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00030407","Layout Text",0x00000000,"German (de_ergo)"
422 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00030407","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5139"
423
424 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00020407","Layout File",0x00000000,"kbdgneo.dll"
425 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00020407","Layout Text",0x00000000,"German (NEO-1.1)"
426 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00020407","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5138"
427
428 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00010407","Layout File",0x00000000,"kbdgrist.dll"
429 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00010407","Layout Text",0x00000000,"German (RISTOME)"
430 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00010407","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5137"
431
432 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000407","Layout File",0x00000000,"kbdgr.dll"
433 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000407","Layout Text",0x00000000,"German"
434 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000407","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5011"
435
436 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000807","Layout File",0x00000000,"kbdsg.dll"
437 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000807","Layout Text",0x00000000,"Swiss (German)"
438 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000807","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5024"
439
440 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000408","Layout File",0x00000000,"kbdhe.dll"
441 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000408","Layout Text",0x00000000,"Greek"
442 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000408","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5046"
443
444 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000409","Layout File",0x00000000,"kbdus.dll"
445 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000409","Layout Text",0x00000000,"United States"
446 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000409","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5000"
447
448 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000809","Layout File",0x00000000,"kbduk.dll"
449 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000809","Layout Text",0x00000000,"United Kingdom"
450 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000809","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5025"
451
452 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00010409","Layout File",0x00000000,"kbddv.dll"
453 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00010409","Layout Id", 0x00000000,"0002"
454 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00010409","Layout Text",0x00000000,"US-Dvorak"
455 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00010409","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5092"
456
457 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00020409","Layout File",0x00000000,"kbdusx.dll"
458 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00020409","Layout Id", 0x00000000,"0001"
459 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00020409","Layout Text",0x00000000,"US International"
460 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00020409","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5026"
461
462 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00030409","Layout File",0x00000000,"kbdusl.dll"
463 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00030409","Layout Id", 0x00000000,"001A"
464 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00030409","Layout Text",0x00000000,"US Dvorak for left hand"
465 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00030409","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5027"
466
467 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00040409","Layout File",0x00000000,"kbdusr.dll"
468 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00040409","Layout Id", 0x00000000,"001B"
469 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00040409","Layout Text",0x00000000,"US Dvorak for right hand"
470 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00040409","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5028"
471
472 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00050409","Layout File",0x00000000,"kbdusa.dll"
473 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00050409","Layout Id", 0x00000000,"000B"
474 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00050409","Layout Text",0x00000000,"US English (IBM Arabic 238_L)"
475 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00050409","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5123"
476
477 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00001809","Layout File",0x00000000,"kbdir.dll"
478 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00001809","Layout Text",0x00000000,"Irish"
479 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00001809","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5014"
480
481 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000040a","Layout File",0x00000000,"kbdes.dll"
482 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000040a","Layout Text",0x00000000,"Spanish"
483 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000040a","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5020"
484
485 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000080a","Layout File",0x00000000,"kbdla.dll"
486 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000080a","Layout Text",0x00000000,"Latin American"
487 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000080a","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5017"
488
489 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000040b","Layout File",0x00000000,"kbdfi.dll"
490 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000040b","Layout Text",0x00000000,"Finnish"
491 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000040b","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5009"
492
493 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000040c","Layout File",0x00000000,"kbdfr.dll"
494 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000040c","Layout Text",0x00000000,"French"
495 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000040c","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5010"
496
497 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000040d","Layout File",0x00000000,"kbdheb.dll"
498 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000040d","Layout Text",0x00000000,"Hebrew"
499 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000040d","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5083"
500
501 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000040e","Layout File",0x00000000,"kbdhu.dll"
502 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000040e","Layout Text",0x00000000,"Hungarian"
503 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000040e","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5033"
504
505 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000040f","Layout File",0x00000000,"kbdic.dll"
506 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000040f","Layout Text",0x00000000,"Icelandic"
507 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000040f","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5013"
508
509 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000410","Layout File",0x00000000,"kbdit.dll"
510 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000410","Layout Text",0x00000000,"Italian"
511 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000410","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5015"
512
513 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000411","Layout File",0x00000000,"kbdja.dll"
514 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000411","Layout Text",0x00000000,"Japanese"
515 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000411","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5061"
516 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000411","Layout Id",0x00000000,"0001"
517
518 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000041c","Layout File",0x00000000,"kbdal.dll"
519 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000041c","Layout Text",0x00000000,"Albanian"
520 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000041c","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5029"
521
522 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000041f","Layout File",0x00000000,"kbdtuq.dll"
523 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000041f","Layout Text",0x00000000,"Turkish Q"
524 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000041f","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5060"
525
526 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0001041f","Layout File",0x00000000,"kbdtuf.dll"
527 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0001041f","Layout Text",0x00000000,"Turkish F"
528 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0001041f","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5059"
529 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0001041f","Layout Id",0x00000000,"0014"
530
531 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000080c","Layout File",0x00000000,"kbdbe.dll"
532 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000080c","Layout Text",0x00000000,"Belgian (French)"
533 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000080c","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5002"
534
535 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000413","Layout File",0x00000000,"kbdne.dll"
536 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000413","Layout Text",0x00000000,"Dutch"
537 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000413","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5008"
538
539 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000813","Layout File",0x00000000,"kbdbe.dll"
540 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000813","Layout Text",0x00000000,"Belgian (Dutch)"
541 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000813","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5001"
542
543 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000415","Layout File",0x00000000,"kbdpl1.dll"
544 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000415","Layout Text",0x00000000,"Polish (Programmers)"
545 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000415","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5035"
546
547 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00010415","Layout File",0x00000000,"kbdpl.dll"
548 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00010415","Layout Text",0x00000000,"Polish (214)"
549 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00010415","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5036"
550
551 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00010416","Layout File",0x00000000,"kbdbr.dll"
552 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00010416","Layout Text",0x00000000,"Portuguese (Brazilian ABNT2)"
553 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00010416","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5126"
554
555 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000816","Layout File",0x00000000,"kbdpo.dll"
556 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000816","Layout Text",0x00000000,"Portuguese (Portugal)"
557 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000816","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5019"
558
559 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000418","Layout File",0x00000000,"kbdro.dll"
560 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000418","Layout Text",0x00000000,"Romanian"
561 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000418","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5037"
562
563 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000419","Layout File",0x00000000,"kbdru.dll"
564 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000419","Layout Text",0x00000000,"Russian"
565 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000419","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5055"
566
567 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00010419","Layout File",0x00000000,"kbdru1.dll"
568 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00010419","Layout Text",0x00000000,"Russian (Typewriter)"
569 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00010419","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5056"
570
571 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000041a","Layout File",0x00000000,"kbdcr.dll"
572 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000041a","Layout Text",0x00000000,"Croatian"
573 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000041a","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5030"
574
575 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000041b","Layout File",0x00000000,"kbdsk.dll"
576 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000041b","Layout Text",0x00000000,"Slovak"
577 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000041b","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5039"
578
579 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0001041b","Layout File",0x00000000,"kbdsk1.dll"
580 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0001041b","Layout Text",0x00000000,"Slovak (QWERTY)"
581 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0001041b","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5040"
582
583 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000041d","Layout File",0x00000000,"kbdsw.dll"
584 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000041d","Layout Text",0x00000000,"Swedish"
585 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000041d","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5022"
586
587 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000041e","Layout File",0x00000000,"kbdth0.dll"
588 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000041e","Layout Text",0x00000000,"Thai Kedmanee"
589 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000041e","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5079"
590
591 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0001041e","Layout File",0x00000000,"kbdth1.dll"
592 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0001041e","Layout Text",0x00000000,"Thai Pattachote"
593 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0001041e","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5080"
594
595 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0002041e","Layout File",0x00000000,"kbdth2.dll"
596 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0002041e","Layout Text",0x00000000,"Thai Kedmanee (non-ShiftLock)"
597 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0002041e","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5081"
598
599 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0003041e","Layout File",0x00000000,"kbdth3.dll"
600 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0003041e","Layout Text",0x00000000,"Thai Pattachote (non-ShiftLock)"
601 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0003041e","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5082"
602
603 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000422","Layout File",0x00000000,"kbdur.dll"
604 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000422","Layout Text",0x00000000,"Ukrainian"
605 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000422","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5058"
606
607 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00010422","Layout File",0x00000000,"kbdurs.dll"
608 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00010422","Layout Text",0x00000000,"Ukrainian (Student)"
609 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00010422","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5141"
610
611 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000423","Layout File",0x00000000,"kbdblr.dll"
612 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000423","Layout Text",0x00000000,"Belarusian"
613 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000423","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5052"
614
615 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000425","Layout File",0x00000000,"kbdest.dll"
616 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000425","Layout Text",0x00000000,"Estonian"
617 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000425","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5042"
618
619 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000426","Layout File",0x00000000,"kbdlv.dll"
620 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000426","Layout Text",0x00000000,"Latvian"
621 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000426","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5043"
622
623 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00010427","Layout File",0x00000000,"kbdlt1.dll"
624 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00010427","Layout Text",0x00000000,"Lithuanian"
625 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00010427","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5088"
626
627 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000042a","Layout File",0x00000000,"kbdvntc.dll"
628 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000042a","Layout Text",0x00000000,"Vietnamese"
629 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000042a","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5118"
630
631 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000042b","Layout File",0x00000000,"kbdarme.dll"
632 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000042b","Layout Text",0x00000000,"Armenian Eastern"
633 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000042b","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5120"
634
635 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0001042b","Layout File",0x00000000,"kbdarmw.dll"
636 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0001042b","Layout Text",0x00000000,"Armenian Western"
637 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0001042b","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5121"
638
639 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000042c","Layout File",0x00000000,"kbdazel.dll"
640 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000042c","Layout Text",0x00000000,"Azeri Latin"
641 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000042c","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5117"
642
643 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000082c","Layout File",0x00000000,"kbdaze.dll"
644 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000082c","Layout Text",0x00000000,"Azeri Cyrillic"
645 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000082c","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5115"
646
647 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000042f","Layout File",0x00000000,"kbdmac.dll"
648 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000042f","Layout Text",0x00000000,"Macedonian (FYRO)"
649 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000042f","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5109"
650
651 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000437","Layout File",0x00000000,"kbdgeo.dll"
652 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000437","Layout Text",0x00000000,"Georgian"
653 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000437","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5119"
654
655 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000439","Layout File",0x00000000,"kbdindev.dll"
656 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000439","Layout Text",0x00000000,"Devanagari - INSCRIPT"
657 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000439","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5096"
658
659 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000043f","Layout File",0x00000000,"kbdkaz.dll"
660 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000043f","Layout Text",0x00000000,"Kazakh"
661 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000043f","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5113"
662
663 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000843","Layout File",0x00000000,"kbduzb.dll"
664 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000843","Layout Text",0x00000000,"Uzbek (Cyrillic)"
665 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000843","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5114"
666
667 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000444","Layout File",0x00000000,"kbdtat.dll"
668 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000444","Layout Text",0x00000000,"Tatar"
669 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000444","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5116"
670
671 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000445","Layout File",0x00000000,"kbdinben.dll"
672 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000445","Layout Text",0x00000000,"Bengali"
673 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000445","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5135"
674
675 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000447","Layout File",0x00000000,"kbdinguj.dll"
676 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000447","Layout Text",0x00000000,"Gujarati"
677 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000447","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5097"
678
679 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000044c","Layout File",0x00000000,"kbdinmal.dll"
680 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000044c","Layout Text",0x00000000,"Malayalam"
681 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000044c","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5139"
682
683 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000044d","Layout File",0x00000000,"kbdinasa.dll"
684 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000044d","Layout Text",0x00000000,"ASSAMESE - INSCRIPT"
685 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000044d","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5177"
686
687 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000455","Layout File",0x00000000,"kbdbur.dll"
688 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000455","Layout Text",0x00000000,"Burmese"
689 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000455","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5140"
690
691 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000414","Layout File",0x00000000,"kbdno.dll"
692 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000414","Layout Text",0x00000000,"Norwegian"
693 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000414","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5018"
694
695 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000405","Layout File",0x00000000,"kbdcz.dll"
696 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000405","Layout Text",0x00000000,"Czech"
697 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000405","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5031"
698
699 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00010405","Layout File",0x00000000,"kbdcz1.dll"
700 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00010405","Layout Text",0x00000000,"Czech (QWERTY)"
701 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00010405","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5032"
702
703 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00011009","Layout File",0x00000000,"kbdcan.dll"
704 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00011009","Layout Id", 0x00000000,"0020"
705 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00011009","Layout Text",0x00000000,"Canadian Multilingual Standard"
706 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00011009","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5110"
707
708 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000c0c","Layout File",0x00000000,"kbdfc.dll"
709 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000c0c","Layout Text",0x00000000,"Canadian French (Legacy)"
710 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000c0c","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5005"
711
712 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000c1a","Layout File",0x00000000,"kbdycc.dll"
713 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000c1a","Layout Text",0x00000000,"Serbian (Cyrillic)"
714 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000c1a","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5057"
715
716 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000081a","Layout File",0x00000000,"kbdycl.dll"
717 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000081a","Layout Text",0x00000000,"Serbian (Latin)"
718 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000081a","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5038"
719
720 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000412","Layout File",0x00000000,"kbdko.dll"
721 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000412","Layout Text",0x00000000,"Korean"
722 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000412","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5063"
723 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000412","Layout Id",0x00000000,"0001"
724
725 ; Keyboard layouts
726 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout",,0x00000012
727 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00000402",2,"bg"
728 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00000404",2,"ch"
729 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00000405",2,"cz"
730 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00000406",2,"dk"
731 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00000407",2,"gr"
732 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00000408",2,"gk"
733 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00000409",2,"us"
734 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","0000040A",2,"sp"
735 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","0000040B",2,"su"
736 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","0000040C",2,"fr"
737 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","0000040E",2,"hu"
738 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","0000040F",2,"is"
739 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00000410",2,"it"
740 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00000411",2,"jp"
741 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00000412",2,"ko"
742 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00000413",2,"nl"
743 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00000414",2,"no"
744 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00000415",2,"pl"
745 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00000416",2,"br"
746 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00000418",2,"ro"
747 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00000419",2,"ru"
748 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","0000041A",2,"yu"
749 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","0000041B",2,"sl"
750 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","0000041C",2,"us"
751 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","0000041D",2,"sv"
752 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","0000041F",2,"tr"
753 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00000422",2,"us"
754 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00000423",2,"us"
755 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00000424",2,"yu"
756 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00000425",2,"et"
757 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00000426",2,"us"
758 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00000427",2,"us"
759 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00000804",2,"ch"
760 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00000807",2,"sg"
761 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00000809",2,"uk"
762 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","0000080A",2,"la"
763 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","0000080C",2,"be"
764 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00000813",2,"be"
765 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00000816",2,"po"
766 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00000C0C",2,"cf"
767 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00000C1A",2,"us"
768 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00001009",2,"us"
769 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","0000100C",2,"sf"
770 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00001809",2,"us"
771 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00010402",2,"us"
772 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00010405",2,"cz"
773 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00010407",2,"gr"
774 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00010408",2,"gk"
775 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00010409",2,"dv"
776 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","0001040A",2,"sp"
777 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","0001040E",2,"hu"
778 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00010410",2,"it"
779 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00010415",2,"pl"
780 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00010419",2,"ru"
781 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","0001041B",2,"sl"
782 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","0001041F",2,"tr"
783 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00010426",2,"us"
784 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00010C0C",2,"cf"
785 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00010C1A",2,"us"
786 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00020408",2,"gk"
787 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00020409",2,"us"
788 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00030409",2,"usl"
789 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00040409",2,"usr"
790 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00050408",2,"gk"
791 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybIDs","00000410",2,"141"
792 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybIDs","0000041F",2,"179"
793 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybIDs","00010408",2,"220"
794 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybIDs","00010410",2,"142"
795 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybIDs","00010415",2,"214"
796 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybIDs","0001041F",2,"440"
797 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybIDs","00020408",2,"319"
798
799 ; Lsa
800 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa","Authentication Packages",0x00010000,"msv1_0"
801
802 ; Network
803 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Network\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}",,0x00000000,"Network Adapters"
804 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Network\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","Class",0x00000000,"Net"
805 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Network\{4D36E973-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}",,0x00000000,"Network Client"
806 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Network\{4D36E973-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","Class",0x00000000,"NetClient"
807 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Network\{4D36E974-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}",,0x00000000,"Network Service"
808 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Network\{4D36E974-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","Class",0x00000000,"NetService"
809 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Network\{4D36E975-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}",,0x00000000,"Network Protocol"
810 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Network\{4D36E975-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","Class",0x00000000,"NetTrans"
811 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\NetworkProvider\Order","ProviderOrder",0x00000000,""
812
813 ; NLS Files
814 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","37",0x00000000,"c_037.nls"
815 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","424",0x00000000,"c_424.nls"
816 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","437",0x00000000,"c_437.nls"
817 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","500",0x00000000,"c_500.nls"
818 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","737",0x00000000,"c_737.nls"
819 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","775",0x00000000,"c_775.nls"
820 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","850",0x00000000,"c_850.nls"
821 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","852",0x00000000,"c_852.nls"
822 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","855",0x00000000,"c_855.nls"
823 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","856",0x00000000,"c_856.nls"
824 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","857",0x00000000,"c_857.nls"
825 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","860",0x00000000,"c_860.nls"
826 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","861",0x00000000,"c_861.nls"
827 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","862",0x00000000,"c_862.nls"
828 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","863",0x00000000,"c_863.nls"
829 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","864",0x00000000,"c_864.nls"
830 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","865",0x00000000,"c_865.nls"
831 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","866",0x00000000,"c_866.nls"
832 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","869",0x00000000,"c_869.nls"
833 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","874",0x00000000,"c_874.nls"
834 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","875",0x00000000,"c_875.nls"
835 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","878",0x00000000,"c_878.nls"
836 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","932",0x00000000,"c_932.nls"
837 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","936",0x00000000,"c_936.nls"
838 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","949",0x00000000,"c_949.nls"
839 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","950",0x00000000,"c_950.nls"
840 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","1006",0x00000000,"c_1006.nls"
841 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","1026",0x00000000,"c_1026.nls"
842 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","1250",0x00000000,"c_1250.nls"
843 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","1251",0x00000000,"c_1251.nls"
844 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","1252",0x00000000,"c_1252.nls"
845 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","1253",0x00000000,"c_1253.nls"
846 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","1254",0x00000000,"c_1254.nls"
847 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","1255",0x00000000,"c_1255.nls"
848 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","1256",0x00000000,"c_1256.nls"
849 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","1257",0x00000000,"c_1257.nls"
850 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","1258",0x00000000,"c_1258.nls"
851 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","10000",0x00000000,"c_10000.nls"
852 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","10006",0x00000000,"c_10006.nls"
853 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","10007",0x00000000,"c_10007.nls"
854 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","10029",0x00000000,"c_10029.nls"
855 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","10079",0x00000000,"c_10079.nls"
856 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","10081",0x00000000,"c_10081.nls"
857 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","20127",0x00000000,"c_20127.nls"
858 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","20866",0x00000000,"c_20866.nls"
859 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","21866",0x00000000,"c_21866.nls"
860 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","28591",0x00000000,"c_28591.nls"
861 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","28592",0x00000000,"c_28592.nls"
862 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","28593",0x00000000,"c_28593.nls"
863 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","28594",0x00000000,"c_28594.nls"
864 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","28595",0x00000000,"c_28595.nls"
865 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","28596",0x00000000,"c_28596.nls"
866 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","28597",0x00000000,"c_28597.nls"
867 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","28598",0x00000000,"c_28598.nls"
868 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","28599",0x00000000,"c_28599.nls"
869 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","28600",0x00000000,"c_28600.nls"
870 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","28603",0x00000000,"c_28603.nls"
871 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","28604",0x00000000,"c_28604.nls"
872 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","28605",0x00000000,"c_28605.nls"
873 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","28606",0x00000000,"c_28606.nls"
874 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","ACP",0x00000000,"1252"
875 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","OEMCP",0x00000000,"437"
876 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","MACCP",0x00000000,"10000"
877
878 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage\EUDCCodeRange","932",2,"F040-F9FC"
879 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage\EUDCCodeRange","936",2,"AAA1-AFFE,F8A1-FEFE,A140-A7A0"
880 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage\EUDCCodeRange","949",2,"C9A1-C9FE,FEA1-FEFE"
881 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage\EUDCCodeRange","950",2,"FA40-FEFE,8E40-A0FE,8140-8DFE,C6A1-C8FE"
882 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage\EUDCCodeRange","Unicode",2,"E000-F8FF"
883
884 ; NLS Language settings
885 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0401",0x00000000,"l_intl.nls"
886 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0801",0x00000000,"l_intl.nls"
887 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0c01",0x00000000,"l_intl.nls"
888 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","1001",0x00000000,"l_intl.nls"
889 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","1401",0x00000000,"l_intl.nls"
890 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","1801",0x00000000,"l_intl.nls"
891 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","1c01",0x00000000,"l_intl.nls"
892 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","2001",0x00000000,"l_intl.nls"
893 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","2401",0x00000000,"l_intl.nls"
894 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","2801",0x00000000,"l_intl.nls"
895 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","2c01",0x00000000,"l_intl.nls"
896 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","3001",0x00000000,"l_intl.nls"
897 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","3401",0x00000000,"l_intl.nls"
898 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","3801",0x00000000,"l_intl.nls"
899 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","3c01",0x00000000,"l_intl.nls"
900 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","4001",0x00000000,"l_intl.nls"
901 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0401",0x00000000,"l_intl.nls"
902 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0402",0x00000000,"l_intl.nls"
903 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0403",0x00000000,"l_intl.nls"
904 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0404",0x00000000,"l_intl.nls"
905 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0804",0x00000000,"l_intl.nls"
906 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0c04",0x00000000,"l_intl.nls"
907 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","1004",0x00000000,"l_intl.nls"
908 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","1404",0x00000000,"l_intl.nls"
909 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0405",0x00000000,"l_intl.nls"
910 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0406",0x00000000,"l_intl.nls"
911 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0407",0x00000000,"l_intl.nls"
912 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0807",0x00000000,"l_intl.nls"
913 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0c07",0x00000000,"l_intl.nls"
914 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","1407",0x00000000,"l_intl.nls"
915 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0408",0x00000000,"l_intl.nls"
916 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0409",0x00000000,"l_intl.nls"
917 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0809",0x00000000,"l_intl.nls"
918 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0c09",0x00000000,"l_intl.nls"
919 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","1009",0x00000000,"l_intl.nls"
920 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","1409",0x00000000,"l_intl.nls"
921 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","1809",0x00000000,"l_intl.nls"
922 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","1c09",0x00000000,"l_intl.nls"
923 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","2009",0x00000000,"l_intl.nls"
924 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","3009",0x00000000,"l_intl.nls"
925 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","3409",0x00000000,"l_intl.nls"
926 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","040a",0x00000000,"l_intl.nls"
927 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","080a",0x00000000,"l_intl.nls"
928 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0c0a",0x00000000,"l_intl.nls"
929 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","100a",0x00000000,"l_intl.nls"
930 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","140a",0x00000000,"l_intl.nls"
931 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","180a",0x00000000,"l_intl.nls"
932 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","1c0a",0x00000000,"l_intl.nls"
933 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","200a",0x00000000,"l_intl.nls"
934 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","240a",0x00000000,"l_intl.nls"
935 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","280a",0x00000000,"l_intl.nls"
936 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","2c0a",0x00000000,"l_intl.nls"
937 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","300a",0x00000000,"l_intl.nls"
938 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","340a",0x00000000,"l_intl.nls"
939 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","380a",0x00000000,"l_intl.nls"
940 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","3c0a",0x00000000,"l_intl.nls"
941 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","400a",0x00000000,"l_intl.nls"
942 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","440a",0x00000000,"l_intl.nls"
943 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","480a",0x00000000,"l_intl.nls"
944 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","4c0a",0x00000000,"l_intl.nls"
945 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","500a",0x00000000,"l_intl.nls"
946 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","040b",0x00000000,"l_intl.nls"
947 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","040c",0x00000000,"l_intl.nls"
948 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","080c",0x00000000,"l_intl.nls"
949 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0c0c",0x00000000,"l_intl.nls"
950 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","100c",0x00000000,"l_intl.nls"
951 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","140c",0x00000000,"l_intl.nls"
952 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","180c",0x00000000,"l_intl.nls"
953 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","040d",0x00000000,"l_intl.nls"
954 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","040e",0x00000000,"l_intl.nls"
955 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","040f",0x00000000,"l_intl.nls"
956 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0410",0x00000000,"l_intl.nls"
957 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0810",0x00000000,"l_intl.nls"
958 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0411",0x00000000,"l_intl.nls"
959 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0412",0x00000000,"l_intl.nls"
960 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0413",0x00000000,"l_intl.nls"
961 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0414",0x00000000,"l_intl.nls"
962 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0813",0x00000000,"l_intl.nls"
963 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0414",0x00000000,"l_intl.nls"
964 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0814",0x00000000,"l_intl.nls"
965 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0415",0x00000000,"l_intl.nls"
966 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0416",0x00000000,"l_intl.nls"
967 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0816",0x00000000,"l_intl.nls"
968 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0417",0x00000000,"l_intl.nls"
969 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0418",0x00000000,"l_intl.nls"
970 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0419",0x00000000,"l_intl.nls"
971 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","041a",0x00000000,"l_intl.nls"
972 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","081a",0x00000000,"l_intl.nls"
973 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0c1a",0x00000000,"l_intl.nls"
974 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","041b",0x00000000,"l_intl.nls"
975 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","041c",0x00000000,"l_intl.nls"
976 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","041d",0x00000000,"l_intl.nls"
977 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","081d",0x00000000,"l_intl.nls"
978 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","041e",0x00000000,"l_intl.nls"
979 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","041f",0x00000000,"l_intl.nls"
980 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0420",0x00000000,"l_intl.nls"
981 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0421",0x00000000,"l_intl.nls"
982 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0422",0x00000000,"l_intl.nls"
983 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0423",0x00000000,"l_intl.nls"
984 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0424",0x00000000,"l_intl.nls"
985 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0425",0x00000000,"l_intl.nls"
986 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0426",0x00000000,"l_intl.nls"
987 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0427",0x00000000,"l_intl.nls"
988 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0429",0x00000000,"l_intl.nls"
989 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","042a",0x00000000,"l_intl.nls"
990 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","042b",0x00000000,"l_intl.nls"
991 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","042c",0x00000000,"l_intl.nls"
992 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","082c",0x00000000,"l_intl.nls"
993 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","042d",0x00000000,"l_intl.nls"
994 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","042f",0x00000000,"l_intl.nls"
995 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0436",0x00000000,"l_intl.nls"
996 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0437",0x00000000,"l_intl.nls"
997 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0438",0x00000000,"l_intl.nls"
998 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0439",0x00000000,"l_intl.nls"
999 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","043e",0x00000000,"l_intl.nls"
1000 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","083e",0x00000000,"l_intl.nls"
1001 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","043f",0x00000000,"l_intl.nls"
1002 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0440",0x00000000,"l_intl.nls"
1003 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0441",0x00000000,"l_intl.nls"
1004 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0443",0x00000000,"l_intl.nls"
1005 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0843",0x00000000,"l_intl.nls"
1006 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0444",0x00000000,"l_intl.nls"
1007 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0445",0x00000000,"l_intl.nls"
1008 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0455",0x00000000,"l_intl.nls"
1009 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0456",0x00000000,"l_intl.nls"
1010 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","048f",0x00000000,"l_intl.nls"
1011 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0490",0x00000000,"l_intl.nls"
1012 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","Default",0x00000000,"0409"
1013 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","InstallLanguage",0x00000000,"0409"
1014
1015 ; Supported and installed locales
1016 ; If you add/uncomment an entry here, please also add the appropriate Language
1017 ; in the previous section.
1018 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale",,0x00000012
1019 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000401",0x00000000,""
1020 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000801",0x00000000,""
1021 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000c01",0x00000000,""
1022 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00001001",0x00000000,""
1023 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00001401",0x00000000,""
1024 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00001801",0x00000000,""
1025 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00001c01",0x00000000,""
1026 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00002001",0x00000000,""
1027 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00002401",0x00000000,""
1028 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00002801",0x00000000,""
1029 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00002c01",0x00000000,""
1030 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00003001",0x00000000,""
1031 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00003401",0x00000000,""
1032 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00003801",0x00000000,""
1033 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00003c01",0x00000000,""
1034 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00004001",0x00000000,""
1035 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000402",0x00000000,"5"
1036 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000403",0x00000000,"1"
1037 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000404",0x00000000,"9"
1038 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000804",0x00000000,"a"
1039 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000405",0x00000000,"2"
1040 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000406",0x00000000,"1"
1041 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000407",0x00000000,"1"
1042 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000807",0x00000000,"1"
1043 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000c07",0x00000000,"1"
1044 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00001407",0x00000000,"1"
1045 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000408",0x00000000,"4"
1046 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000409",0x00000000,"1"
1047 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000809",0x00000000,"1"
1048 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000c09",0x00000000,"1"
1049 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00001009",0x00000000,"1"
1050 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00001409",0x00000000,"1"
1051 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00001809",0x00000000,"1"
1052 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00001c09",0x00000000,"1"
1053 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00002009",0x00000000,"1"
1054 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00003009",0x00000000,"1"
1055 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00003409",0x00000000,"1"
1056 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000040a",0x00000000,"1"
1057 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000080a",0x00000000,"1"
1058 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000c0a",0x00000000,"1"
1059 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000100a",0x00000000,"1"
1060 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000140a",0x00000000,"1"
1061 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000180a",0x00000000,"1"
1062 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00001c0a",0x00000000,"1"
1063 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000200a",0x00000000,"1"
1064 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000240a",0x00000000,"1"
1065 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000280a",0x00000000,"1"
1066 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00002c0a",0x00000000,"1"
1067 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000300a",0x00000000,"1"
1068 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000340a",0x00000000,"1"
1069 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000380a",0x00000000,"1"
1070 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00003c0a",0x00000000,"1"
1071 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000400a",0x00000000,"1"
1072 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000440a",0x00000000,"1"
1073 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000480a",0x00000000,"1"
1074 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00004c0a",0x00000000,"1"
1075 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000500a",0x00000000,"1"
1076 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000040b",0x00000000,"1"
1077 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000040c",0x00000000,"1"
1078 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000080c",0x00000000,"1"
1079 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000c0c",0x00000000,"1"
1080 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000100c",0x00000000,"1"
1081 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000140c",0x00000000,"1"
1082 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000180c",0x00000000,"1"
1083 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000040d",0x00000000,"c"
1084 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000040e",0x00000000,"2"
1085 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000040f",0x00000000,"1"
1086 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000410",0x00000000,"1"
1087 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000810",0x00000000,"1"
1088 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000411",0x00000000,"7"
1089 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000412",0x00000000,"8"
1090 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000413",0x00000000,"1"
1091 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000813",0x00000000,"1"
1092 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000414",0x00000000,"1"
1093 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000814",0x00000000,"1"
1094 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000415",0x00000000,"2"
1095 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000416",0x00000000,"1"
1096 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000816",0x00000000,"1"
1097 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000417",0x00000000,"1"
1098 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000418",0x00000000,"2"
1099 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000419",0x00000000,"5"
1100 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000041a",0x00000000,"2"
1101 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000081a",0x00000000,"1"
1102 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000c1a",0x00000000,"5"
1103 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000041b",0x00000000,"2"
1104 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000041c",0x00000000,"2"
1105 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000041d",0x00000000,"1"
1106 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000081d",0x00000000,"1"
1107 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000041e",0x00000000,"b"
1108 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000041f",0x00000000,"6"
1109 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000420",0x00000000,""
1110 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000421",0x00000000,"1"
1111 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000422",0x00000000,"5"
1112 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000423",0x00000000,"5"
1113 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000424",0x00000000,"2"
1114 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000425",0x00000000,"3"
1115 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000426",0x00000000,"3"
1116 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000427",0x00000000,"3"
1117 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000429",0x00000000,""
1118 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000042a",0x00000000,""
1119 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000042b",0x00000000,"11"
1120 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000042c",0x00000000,"6"
1121 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000082c",0x00000000,"5"
1122 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000042d",0x00000000,"1"
1123 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000042f",0x00000000,"5"
1124 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000436",0x00000000,"1"
1125 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000437",0x00000000,"10"
1126 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000438",0x00000000,"1"
1127 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000439",0x00000000,"f"
1128 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000043e",0x00000000,"1"
1129 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000083e",0x00000000,"1"
1130 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000043f",0x00000000,"5"
1131 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000440",0x00000000,"5"
1132 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000441",0x00000000,"1"
1133 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000443",0x00000000,"6"
1134 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000843",0x00000000,"5"
1135 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000444",0x00000000,"5"
1136 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000445",0x00000000,"f"
1137 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000455",0x00000000,""
1138 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000456",0x00000000,"1"
1139 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000048f",0x00000000,"1"
1140 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000490",0x00000000,"1"
1141
1142 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language Groups","1",0x00000000,"1"
1143 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language Groups","2",0x00000000,"1"
1144 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language Groups","3",0x00000000,"1"
1145 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language Groups","4",0x00000000,"1"
1146 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language Groups","5",0x00000000,"1"
1147 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language Groups","6",0x00000000,"1"
1148 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language Groups","7",0x00000000,"1"
1149 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language Groups","8",0x00000000,"1"
1150 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language Groups","9",0x00000000,"1"
1151 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language Groups","10",0x00000000,"1"
1152 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language Groups","11",0x00000000,"1"
1153 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language Groups","a",0x00000000,"1"
1154 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language Groups","b",0x00000000,"1"
1155 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language Groups","c",0x00000000,"1"
1156 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language Groups","d",0x00000000,"1"
1157 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language Groups","e",0x00000000,"1"
1158 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language Groups","f",0x00000000,"1"
1159
1160 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale\Alternate Sorts","00010407",0x00000000,"1"
1161 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale\Alternate Sorts","0001040e",0x00000000,"2"
1162 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale\Alternate Sorts","00010437",0x00000000,""
1163 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale\Alternate Sorts","00020804",0x00000000,""
1164 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale\Alternate Sorts","00021004",0x00000000,""
1165 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale\Alternate Sorts","00021404",0x00000000,""
1166 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale\Alternate Sorts","00030404",0x00000000,""
1167
1168 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\PnP\Pci\CardList","Intel 82441FX",0x00030003,\
1169 01,00,00,00,86,80,37,12,00,00,00,00,00,00,00,00
1170 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\PnP\Pci\CardList","Intel 82439HX",0x00030003,\
1171 01,00,00,00,86,80,50,12,00,00,00,00,00,00,00,00
1172 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\PnP\Pci\CardList","Intel 82439TX",0x00030003,\
1173 01,00,00,00,86,80,00,71,00,00,00,00,00,00,00,00
1174 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\PnP\Pci\CardList","Intel 82443LX/EX",0x00030003,\
1175 01,00,00,00,86,80,80,71,00,00,00,00,00,00,00,00
1176 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\PnP\Pci\CardList","Intel 82443BX1",0x00030003,\
1177 01,00,00,00,86,80,90,71,00,00,00,00,00,00,00,00
1178 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\PnP\Pci\CardList","Intel 82443BX2",0x00030003,\
1179 01,00,00,00,86,80,92,71,00,00,00,00,00,00,00,00
1180 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\PnP\Pci\CardList","Intel 82443GX",0x00030003,\
1181 01,00,00,00,86,80,a0,71,00,00,00,00,00,00,00,00
1182 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\PnP\Pci\CardList","VIA Tech1",0x00030003,\
1183 01,00,00,00,06,11,01,05,00,00,00,00,00,00,00,00
1184 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\PnP\Pci\CardList","VIA Tech2",0x00030003,\
1185 01,00,00,00,06,11,91,06,00,00,00,00,00,00,00,00
1186 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\PnP\Pci\CardList","Toshiba",0x00030003,\
1187 01,00,00,00,79,11,01,06,00,00,00,00,00,00,00,00
1188 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\PnP\Pci\CardList","Ali",0x00030003,\
1189 01,00,00,00,b9,10,21,15,00,00,00,00,00,00,00,00
1190
1191 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print","MajorVersion",0x00010001,2
1192 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print","MinorVersion",0x00010003,0
1193 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print","PriorityClass",0x00010003,0
1194 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Environments",,0x00000012
1195 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors",,0x00000012
1196 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\Local Port","Driver",2,"localspl.dll"
1197 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Printers",,0x00000012
1198
1199 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ProductOptions","ProductType",2,"ServerNT"
1200 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ProductOptions","ProductSuite",0x00010002,"Terminal Server"
1201 ; ReactOS specific - by default we report ourselves as Server for the user,
1202 ; but we can also report as Workstation if some application needs it.
1203 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ReactOS\Settings\Version","ReportAsWorkstation",0x00010001,0x00000000
1204 ; Some installers check for SP1
1205 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Windows","CSDVersion",0x00010001,0x00000100
1206
1207 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders","SecurityProviders",2,"schannel.dll"
1208 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SaslProfiles",,0x00000012
1209
1210 ; Service groups
1211 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ServiceGroupOrder","List",0x00010000, \
1212 "System Reserved", \
1213 "EMS", \
1214 "Boot Bus Extender", \
1215 "System Bus Extender", \
1216 "SCSI Miniport", \
1217 "Primary Disk", \
1218 "SCSI Class", \
1219 "Boot File System", \
1220 "Base", \
1221 "Pointer Port", \
1222 "Keyboard Port", \
1223 "Pointer Class", \
1224 "Keyboard Class", \
1225 "Debug", \
1226 "Video Init", \
1227 "Video", \
1228 "Video Save", \
1229 "File System", \
1230 "Event log", \
1231 "COM Infrastructure", \
1232 "NDIS", \
1233 "PNP_TDI", \
1234 "TDI", \
1235 "PlugPlay", \
1236 "SpoolerGroup", \
1237 "UIGroup", \
1238 "Extended Base"
1239
1240 ; Set the timeout for directx/ReactX graphic surface lock see _EDD_DIRECTDRAW_GLOBAL struct for more info
1241 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\GraphicsDrivers\DCI","Timeout",0x00010001,0x00000007
1242 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\GraphicsDrivers\UseNewKey",,0x00000012
1243
1244 ; Group order, the first DWORD is the count of entries,
1245 ; the following dwords are the tag entries for the load order.
1246 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\GroupOrderList","Video Save", 0x00000001, \
1247 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, \
1248 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, \
1249 0x02, 0x00, 0x00, 0x00
1250 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\GroupOrderList","SCSI Miniport", 0x00000001, \
1251 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, \
1252 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, \
1253 0x20, 0x00, 0x00, 0x00
1254
1255 ; Session Manager stuff
1256 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager","BootExecute", 0x00010000, \
1257 "autocheck autochk *"
1258 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager","GlobalFlag", 0x00010003, 0x00000000
1259 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager","ObjectDirectories",0x00010000, \
1260 "\Windows", \
1261 "\RPC Control"
1262
1263 ; DOS devices
1264 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\DOS Devices","AUX",0x00000000,"\DosDevices\COM1"
1265 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\DOS Devices","MAILSLOT",0x00000000,"\Device\MailSlot"
1266 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\DOS Devices","NUL",0x00000000,"\Device\Null"
1267 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\DOS Devices","PIPE",0x00000000,"\Device\NamedPipe"
1268 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\DOS Devices","PRN",0x00000000,"\DosDevices\LPT1"
1269 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\DOS Devices","UNC",0x00000000,"\Device\Mup"
1270
1271 ; System environment settings
1272 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment","ComSpec",0x00020000,"%SystemRoot%\system32\cmd.exe"
1273 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment","Path",0x00020000,"%SystemRoot%\bin;%SystemRoot%\System32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem"
1274 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment","PATHEXT",0x00000000,".COM;.EXE;.BAT;.CMD"
1275 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment","PROMPT",0x00000000,"$P$G$I"
1276 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment","TEMP",0x00020000,"%SystemRoot%\TEMP"
1277 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment","TMP",0x00020000,"%SystemRoot%\TEMP"
1278 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment","windir",0x00020000,"%SystemRoot%"
1279
1280
1281 ; Known DLLs
1282 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\KnownDlls","DllDirectory",0x00020000,"%SystemRoot%\system32"
1283 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\KnownDlls","advapi32",0x00000000,"advapi32.dll"
1284 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\KnownDlls","comdlg32",0x00000000,"comdlg32.dll"
1285 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\KnownDlls","gdi32",0x00000000,"gdi32.dll"
1286 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\KnownDlls","imagehlp",0x00000000,"imagehlp.dll"
1287 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\KnownDlls","kernel32",0x00000000,"kernel32.dll"
1288 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\KnownDlls","lz32",0x00000000,"lz32.dll"
1289 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\KnownDlls","msvcrt",0x00000000,"msvcrt.dll"
1290 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\KnownDlls","ole32",0x00000000,"ole32.dll"
1291 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\KnownDlls","oleaut32",0x00000000,"oleaut32.dll"
1292 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\KnownDlls","olecli32",0x00000000,"olecli32.dll"
1293 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\KnownDlls","olesvr32",0x00000000,"olesvr32.dll"
1294 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\KnownDlls","olethk32",0x00000000,"olethk32.dll"
1295 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\KnownDlls","rpcrt4",0x00000000,"rpcrt4.dll"
1296 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\KnownDlls","setupapi",0x00000000,"setupapi.dll"
1297 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\KnownDlls","shell32",0x00000000,"shell32.dll"
1298 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\KnownDlls","url",0x00000000,"url.dll"
1299 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\KnownDlls","urlmon",0x00000000,"urlmon.dll"
1300 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\KnownDlls","user32",0x00000000,"user32.dll"
1301 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\KnownDlls","version",0x00000000,"version.dll"
1302 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\KnownDlls","wininet",0x00000000,"wininet.dll"
1303 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\KnownDlls","wldap32",0x00000000,"wldap32.dll"
1304
1305 ; Memory Management
1306 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management",,0x00000012
1307
1308 ; SubSystems
1309 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\SubSystems","Debug",0x00020000,""
1310 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\SubSystems","Kmode",0x00020000,"%SystemRoot%\system32\win32k.sys"
1311 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\SubSystems","Optional",0x00010000,"Posix"
1312 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\SubSystems","Posix",0x00020000,"%SystemRoot%\system32\psxss.exe"
1313 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\SubSystems","Required",0x00010000,"Debug","Windows"
1314 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\SubSystems","Windows",0x00020000,"%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,12288,512 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16"
1315
1316 ; App Compat -- Disable on ReactOS
1317 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\AppCompatibility","DisableAppCompat",0x00010003, 0x00000001
1318
1319 ; WOW Support
1320 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Wow","",0x00000000,""
1321
1322 ; PNP Root device
1323 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\HTREE\ROOT\0","",0x00000000,""
1324
1325 ; Afd driver
1326 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Afd","ErrorControl",0x00010001,0x00000001
1327 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Afd","Group",0x00000000,"TDI"
1328 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Afd","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\afd.sys"
1329 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Afd","Start",0x00010001,0x00000001
1330 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Afd","Type",0x00010001,0x00000001
1331
1332 ; UniATA/Atapi miniport driver
1333 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\UniATA","ErrorControl",0x00010001,0x00000000
1334 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\UniATA","Group",0x00000000,"System Bus Extender"
1335 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\UniATA","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\uniata.sys"
1336 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\UniATA","Start",0x00010001,0x00000000
1337 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\UniATA","Type",0x00010001,0x00000001
1338 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\UniATA","Tag",0x00010001,0x00000010
1339
1340 ; Audio Service
1341 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RosAudioSrv","DisplayName",0x00000000,"Audio Service"
1342 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RosAudioSrv","Description",0x00000000,"Provides audio facilities to applications"
1343 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RosAudioSrv","ErrorControl",0x00010001,0x00000000
1344 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RosAudioSrv","Group",0x00000000,"Audio"
1345 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RosAudioSrv","ImagePath",0x00020000,"%SystemRoot%\system32\audiosrv.exe"
1346 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RosAudioSrv","ObjectName",0x00000000,"LocalSystem"
1347 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RosAudioSrv","Start",0x00010001,0x00000003
1348 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RosAudioSrv","Type",0x00010001,0x00000010
1349
1350 ; BusLogic 958 miniport driver
1351 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\BusLogic","ErrorControl",0x00010001,0x00000000
1352 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\BusLogic","Group",0x00000000,"SCSI Miniport"
1353 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\BusLogic","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\buslogic.sys"
1354 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\BusLogic","Start",0x00010001,0x00000000
1355 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\BusLogic","Type",0x00010001,0x00000001
1356 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\BusLogic","Tag",0x00010001,0x00000020
1357
1358 ; Beep device driver
1359 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Beep","ErrorControl",0x00010001,0x00000000
1360 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Beep","Group",0x00000000,"Base"
1361 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Beep","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\beep.sys"
1362 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Beep","Start",0x00010001,0x00000001
1363 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Beep","Type",0x00010001,0x00000001
1364
1365 ; Background Intelligent Transfer Service (BITS)
1366 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\BITS","DisplayName",0x00000000,"BITS"
1367 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\BITS","Description",0x00000000,"Background Intelligent Transfer Service (BITS)"
1368 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\BITS","ErrorControl",0x00010001,0x00000001
1369 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\BITS","ImagePath",0x00020000,"%SystemRoot%\system32\svchost.exe -k netsvcs"
1370 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\BITS","ObjectName",0x00000000,"LocalSystem"
1371 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\BITS","Start",0x00010001,0x00000003
1372 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\BITS","Type",0x00010001,0x00000020
1373 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\BITS\Parameters","ServiceDll",0x00020000,"%SystemRoot%\system32\qmgr.dll"
1374
1375 ; BlueScreen device driver
1376 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Blue","ErrorControl",0x00010001,0x00000000
1377 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Blue","Group",0x00000000,"Video Init"
1378 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Blue","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\blue.sys"
1379 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Blue","Start",0x00010001,0x00000001
1380 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Blue","Type",0x00010001,0x00000001
1381
1382 ; Cdfs (ISO96660) filesystem driver
1383 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdfs","ErrorControl",0x00010001,0x00000000
1384 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdfs","Group",0x00000000,"File System"
1385 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdfs","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\cdfs.sys"
1386 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdfs","Start",0x00010001,0x00000003
1387 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdfs","Type",0x00010001,0x00000002
1388
1389 ; Cdrom class driver
1390 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdrom","ErrorControl",0x00010001,0x00000000
1391 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdrom","Group",0x00000000,"SCSI Class"
1392 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdrom","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\cdrom.sys"
1393 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdrom","Start",0x00010001,0x00000001
1394 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdrom","Type",0x00010001,0x00000001
1395
1396 ; Debug output driver
1397 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DebugOut","ErrorControl",0x00010001,0x00000000
1398 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DebugOut","Group",0x00000000,"Debug"
1399 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DebugOut","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\debugout.sys"
1400 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DebugOut","Start",0x00010001,0x00000004
1401 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DebugOut","Type",0x00010001,0x00000001
1402
1403 ; Disk class driver
1404 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Disk","ErrorControl",0x00010001,0x00000000
1405 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Disk","Group",0x00000000,"SCSI Class"
1406 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Disk","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\disk.sys"
1407 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Disk","Start",0x00010001,0x00000000
1408 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Disk","Type",0x00010001,0x00000001
1409
1410 ; DHCP client service
1411 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DHCP","DisplayName",0x00000000,"DHCP Client"
1412 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DHCP","Description",0x00000000,"Attempts to obtain network settings automatically from an available DHCP server"
1413 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DHCP","ErrorControl",0x00010001,0x00000001
1414 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DHCP","Group",0x00000000,"TDI"
1415 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DHCP","ImagePath",0x00020000,"%SystemRoot%\system32\svchost.exe -k netsvcs"
1416 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DHCP","ObjectName",0x00000000,"LocalSystem"
1417 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DHCP","Start",0x00010001,0x00000002
1418 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DHCP","Type",0x00010001,0x00000020
1419 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DHCP\Parameters","ServiceDll",0x00020000,"%SystemRoot%\system32\dhcpcsvc.dll"
1420
1421 ; EMS Serial Administration Console Driver
1422 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sacdrv","ErrorControl",0x00010001,0x00000000
1423 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sacdrv","Group",0x00000000,"EMS"
1424 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sacdrv","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\sacdrv.sys"
1425 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sacdrv","Start",0x00010001,0x00000000
1426 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sacdrv","Type",0x00010001,0x00000001
1427
1428 ; Event logging service
1429 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog",,0x00000010
1430 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog","DisplayName",0x00000000,"Event Logger"
1431 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog","Description",0x00000000,"Logs events or messages sent by the operating system in a database accessible via the event log viewer"
1432 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog","ErrorControl",0x00010001,0x00000000
1433 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog","Group",0x00000000,"Event log"
1434 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog","ImagePath",0x00020000,"%SystemRoot%\system32\eventlog.exe"
1435 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog","ObjectName",0x00000000,"LocalSystem"
1436 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog","Start",0x00010001,0x00000002
1437 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog","Type",0x00010001,0x00000010
1438
1439 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\Application",,0x00000010
1440 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\Application","File",0x00020000,"%SystemRoot%\system32\config\AppEvent.Evt"
1441 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\Application","MaxSize",0x00010003,524288
1442 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\Application","Retention",0x00010003,604800
1443
1444 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\Security",,0x00000010
1445 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\Security","File",0x00020000,"%SystemRoot%\system32\config\SecEvent.Evt"
1446 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\Security","MaxSize",0x00010003,524288
1447 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\Security","Retention",0x00010003,604800
1448
1449 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\System",,0x00000010
1450 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\System","File",0x00020000,"%SystemRoot%\system32\config\SysEvent.Evt"
1451 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\System","MaxSize",0x00010003,524288
1452 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\System","Retention",0x00010003,604800
1453 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\System\EventLog","EventMessageFile",0x00020000,"%SystemRoot%\system32\netevent.dll"
1454 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\System\EventLog","TypesSupported",0x00010001,0x00000007
1455 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\System\Service Control Manager","EventMessageFile",0x00020000,"%SystemRoot%\system32\netevent.dll"
1456 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\System\Service Control Manager","TypesSupported",0x00010001,0x00000007
1457
1458 ; Floppy driver
1459 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Floppy","ErrorControl",0x00010001,0x00000000
1460 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Floppy","Group",0x00000000,"Primary Disk"
1461 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Floppy","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\floppy.sys"
1462 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Floppy","Start",0x00010001,0x00000001
1463 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Floppy","Type",0x00010001,0x00000001
1464
1465 ; Filesystem recognizer driver
1466 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Fs_Rec","ErrorControl",0x00010001,0x00000000
1467 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Fs_Rec","Group",0x00000000,"Boot file system"
1468 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Fs_Rec","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\fs_rec.sys"
1469 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Fs_Rec","Start",0x00010001,0x00000001
1470 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Fs_Rec","Type",0x00010001,0x00000008
1471
1472 ; Keyboard class driver
1473 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\kbdclass","ErrorControl",0x00010001,0x00000000
1474 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\kbdclass","Group",0x00000000,"Keyboard Class"
1475 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\kbdclass","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\kbdclass.sys"
1476 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\kbdclass","Start",0x00010001,0x00000001
1477 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\kbdclass","Type",0x00010001,0x00000001
1478 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\kbdclass\Parameters","ConnectMultiplePorts",0x00010001,1
1479 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","UpperFilters",0x00010000,"kbdclass"
1480
1481 ; MPU-401 MIDI driver
1482 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpu401","Group",0x00000000,"Base"
1483 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpu401","ServiceType",0x00010001,0x00000001
1484 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpu401","Type",0x00010001,0x00000001
1485 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpu401","Start",0x00010001,0x00000004
1486 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpu401","ErrorControl",0x00010001,0x00000001
1487 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpu401","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\mpu401.sys"
1488
1489 ; Mouse class driver
1490 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mouclass","ErrorControl",0x00010001,0x00000000
1491 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mouclass","Group",0x00000000,"Pointer Class"
1492 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mouclass","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\mouclass.sys"
1493 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mouclass","Start",0x00010001,0x00000001
1494 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mouclass","Type",0x00010001,0x00000001
1495 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96F-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","UpperFilters",0x00010000,"mouclass"
1496
1497 ; Mailslot filesystem driver
1498 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Msfs","ErrorControl",0x00010001,0x00000000
1499 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Msfs","Group",0x00000000,"File System"
1500 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Msfs","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\msfs.sys"
1501 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Msfs","Start",0x00010001,0x00000001
1502 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Msfs","Type",0x00010001,0x00000002
1503
1504 ; Multiple UNC provider driver
1505 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Mup","Description",0x00000000,"Multiple UNC Provider (MUP)"
1506 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Mup","ErrorControl",0x00010001,0x00000001
1507 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Mup","Group",0x00000000,"Network"
1508 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Mup","Group",0x00000000,"File System"
1509 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Mup","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\mup.sys"
1510 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Mup","Start",0x00010001,0x00000000
1511 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Mup","Type",0x00010001,0x00000002
1512
1513 ; NDIS driver - the only boot-start network driver
1514 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ndis","ErrorControl",0x00010001,0x00000001
1515 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ndis","Group",0x00000000,"NDIS"
1516 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ndis","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\ndis.sys"
1517 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ndis","Start",0x00010001,0x00000000
1518 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ndis","Type",0x00010001,0x00000001
1519
1520 ; NetLogon
1521 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NetLogon","DisplayName",0x00000000,"Net Logon"
1522 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NetLogon","Description",0x00000000,"Sets up a secure channel to a domain controller for domain authentication"
1523 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NetLogon","ErrorControl",0x00010001,0x00000001
1524 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netlogon","ImagePath",0x00020000,"%SystemRoot%\system32\lsass.exe"
1525 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NetLogon","Start",0x00010001,0x00000003
1526 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netlogon","Type",0x00010001,0x00000020
1527
1528 ; Named Pipe filesystem driver
1529 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Npfs","ErrorControl",0x00010001,0x00000000
1530 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Npfs","Group",0x00000000,"File System"
1531 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Npfs","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\npfs.sys"
1532 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Npfs","Start",0x00010001,0x00000001
1533 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Npfs","Type",0x00010001,0x00000002
1534
1535 ; NTFS filesystem driver
1536 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ntfs","ErrorControl",0x00010001,0x00000000
1537 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ntfs","Group",0x00000000,"File System"
1538 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ntfs","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\ntfs.sys"
1539 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ntfs","Start",0x00010001,0x00000004
1540 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ntfs","Type",0x00010001,0x00000002
1541
1542 ; Null device driver
1543 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Null","ErrorControl",0x00010001,0x00000000
1544 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Null","Group",0x00000000,"Base"
1545 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Null","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\null.sys"
1546 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Null","Start",0x00010001,0x00000001
1547 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Null","Type",0x00010001,0x00000001
1548
1549 ; NMI device driver
1550 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NMIDebug","ErrorControl",0x00010001,0x00000000
1551 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NMIDebug","Group",0x00000000,"Base"
1552 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NMIDebug","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\nmidebug.sys"
1553 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NMIDebug","Start",0x00010001,0x00000000
1554 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NMIDebug","Type",0x00010001,0x00000001
1555
1556 ; NDIS User I/O driver (FIXME: Should be installed via INF and started on demand)
1557 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ndisuio","ErrorControl",0x00010001,0x00000001
1558 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ndisuio","Group",0x00000000,"NDIS"
1559 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ndisuio","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\ndisuio.sys"
1560 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ndisuio","Start",0x00010001,0x00000001
1561 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ndisuio","Type",0x00010001,0x00000001
1562
1563 ; Packet driver
1564 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Packet","ErrorControl",0x00010001,0x00000001
1565 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Packet","Group",0x00000000,"PNP_TDI"
1566 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Packet","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\packet.sys"
1567 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Packet","Start",0x00010001,0x00000004
1568 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Packet","Type",0x00010001,0x00000001
1569
1570 ; USB HID driver
1571 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\hidusb","ErrorControl",0x00010001,0x00000001
1572 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\hidusb","Group",0x00000000,"Extended Base"
1573 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\hidusb","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\hidusb.sys"
1574 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\hidusb","Start",0x00010001,0x00000003
1575 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\hidusb","Type",0x00010001,0x00000001
1576
1577 ; HID keyboard driver
1578 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\kbdhid","ErrorControl",0x00010001,0x00000001
1579 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\kbdhid","Group",0x00000000,"Keyboard Port"
1580 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\kbdhid","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\kbdhid.sys"
1581 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\kbdhid","Start",0x00010001,0x00000003
1582 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\kbdhid","Type",0x00010001,0x00000001
1583
1584 ; HID mouse driver
1585 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mouhid","ErrorControl",0x00010001,0x00000001
1586 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mouhid","Group",0x00000000,"Pointer Port"
1587 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mouhid","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\mouhid.sys"
1588 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mouhid","Start",0x00010001,0x00000003
1589 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mouhid","Type",0x00010001,0x00000001
1590
1591 ; USB hub driver
1592 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbhub","ErrorControl",0x00010001,0x00000001
1593 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbhub","Group",0x00000000,"Boot Bus Extender"
1594 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbhub","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\usbhub.sys"
1595 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbhub","Start",0x00010001,0x00000000
1596 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbhub","Type",0x00010001,0x00000001
1597
1598 ; EHCI controller driver
1599 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbehci","ErrorControl",0x00010001,0x00000001
1600 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbehci","Group",0x00000000,"Boot Bus Extender"
1601 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbehci","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\usbehci.sys"
1602 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbehci","Start",0x00010001,0x00000000
1603 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbehci","Type",0x00010001,0x00000001
1604
1605 ; OHCI controller driver
1606 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbohci","ErrorControl",0x00010001,0x00000001
1607 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbohci","Group",0x00000000,"Boot Bus Extender"
1608 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbohci","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\usbohci.sys"
1609 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbohci","Start",0x00010001,0x00000000
1610 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbohci","Type",0x00010001,0x00000001
1611
1612 ; UHCI controller driver
1613 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbuhci","ErrorControl",0x00010001,0x00000001
1614 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbuhci","Group",0x00000000,"Boot Bus Extender"
1615 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbuhci","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\usbuhci.sys"
1616 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbuhci","Start",0x00010001,0x00000000
1617 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbuhci","Type",0x00010001,0x00000001
1618
1619 ; USB storage driver
1620 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbstor","ErrorControl",0x00010001,0x00000001
1621 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbstor","Group",0x00000000,"Primary Disk"
1622 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbstor","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\usbstor.sys"
1623 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbstor","Start",0x00010001,0x00000000
1624 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbstor","Type",0x00010001,0x00000001
1625
1626 ; USB composite generic parent
1627 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbccgp","ErrorControl",0x00010001,0x00000001
1628 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbccgp","Group",0x00000000,"Boot Bus Extender"
1629 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbccgp","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\usbccgp.sys"
1630 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbccgp","Start",0x00010001,0x00000000
1631 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbccgp","Type",0x00010001,0x00000001
1632
1633 ; MountMgr driver
1634 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MountMgr","ErrorControl",0x00010001,0x00000001
1635 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MountMgr","Group",0x00000000,"Boot Bus Extender"
1636 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MountMgr","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\mountmgr.sys"
1637 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MountMgr","Start",0x00010001,0x00000000
1638 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MountMgr","Tag",0x00010001,0x00000008
1639 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MountMgr","Type",0x00010001,0x00000001
1640
1641 ; ACPI driver
1642 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\acpi","ErrorControl",0x00010001,0x00000001
1643 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\acpi","Group",0x00000000,"Boot Bus Extender"
1644 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\acpi","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\acpi.sys"
1645 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\acpi","Start",0x00010001,0x00000000
1646 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\acpi","Type",0x00010001,0x00000001
1647
1648 ; PCI Bus driver
1649 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci","ErrorControl",0x00010001,0x00000001
1650 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci","Group",0x00000000,"Boot Bus Extender"
1651 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\pci.sys"
1652 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci","Start",0x00010001,0x00000000
1653 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci","Type",0x00010001,0x00000001
1654 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","1045C621",0x00030003,04,00,00,00,00,00,00,00
1655 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10950640",0x00030003,04,00,00,00,00,00,00,00
1656 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","80861230",0x00030003,04,00,00,00,00,00,00,00
1657 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","80867010",0x00030003,04,00,00,00,00,00,00,00
1658 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","104B0140",0x00030003,08,00,00,00,00,00,00,00
1659 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","11790603",0x00030003,08,00,00,00,00,00,00,00
1660 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","80867113",0x00030003,08,00,00,00,00,00,00,00
1661 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","497884C5",0x00030003,08,00,00,00,00,00,00,00
1662 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","11063040",0x00030003,08,00,00,00,00,00,00,00
1663 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","0E111000",0x00030003,10,00,00,00,00,00,00,00
1664 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","0E112000",0x00030003,10,00,00,00,00,00,00,00
1665 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10390406",0x00030003,10,00,00,00,00,00,00,00
1666 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","80860482",0x00030003,00,40,00,00,00,00,00,00
1667 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","80860008",0x00030003,10,00,00,00,00,00,00,00
1668 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10140002",0x00030003,10,00,00,00,00,00,00,00
1669 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10800600",0x00030003,20,00,00,00,00,00,00,00
1670 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10131100",0x00030003,40,00,00,00,00,00,00,00
1671 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10B95219",0x00030003,80,00,00,00,00,00,00,00
1672 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","1C1C0001",0x00030003,00,01,00,00,00,00,00,00
1673 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10970038",0x00030003,00,01,00,00,00,00,00,00
1674 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","100BD001",0x00030003,00,04,00,00,00,00,00,00
1675 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","808604A3",0x00030003,00,08,00,00,00,00,00,00
1676 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10AA0000",0x00030003,00,08,00,00,00,00,00,00
1677 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","533388D1",0x00030003,00,00,00,00,01,00,00,00
1678 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","11790605",0x00030003,00,10,00,00,00,00,00,00
1679 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10131110",0x00030003,00,20,00,00,00,00,00,00
1680 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","11800478",0x00030003,00,20,00,00,00,00,00,00
1681 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","11800475",0x00030003,00,20,00,00,00,00,00,00
1682 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","11800476",0x00030003,00,20,00,00,00,00,00,00
1683 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10040101",0x00030003,00,40,00,00,00,00,00,00
1684 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10421000",0x00030003,00,40,00,00,00,00,00,00
1685 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","104CAC12",0x00030003,00,00,01,00,00,00,00,00
1686 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","11800466",0x00030003,00,00,01,00,00,00,00,00
1687 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10140095",0x00030003,00,00,04,00,00,00,00,00
1688 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","80862418",0x00030003,00,00,04,00,00,00,00,00
1689 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","80862428",0x00030003,00,00,04,00,00,00,00,00
1690 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","8086244E",0x00030003,00,00,04,00,00,00,00,00
1691 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","80862448",0x00030003,00,00,04,00,00,00,00,00
1692 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","8086122E",0x00030003,00,00,08,00,00,00,00,00
1693 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","80867000",0x00030003,00,00,08,00,00,00,00,00
1694 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","80867110",0x00030003,00,00,08,00,00,00,00,00
1695 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","80867600",0x00030003,00,00,08,00,00,00,00,00
1696 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10024747",0x00030003,00,00,40,00,00,00,00,00
1697 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10024754",0x00030003,00,00,00,00,01,00,00,00
1698 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","53338901",0x00030003,00,00,00,00,01,00,00,00
1699 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","101300D6",0x00030003,00,00,40,00,00,00,00,00
1700 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","104CAC15",0x00030003,00,00,40,00,00,00,00,00
1701 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","110B0004",0x00030003,00,00,40,00,00,00,00,00
1702 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","1000000F",0x00030003,00,00,40,00,00,00,00,00
1703 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","104CAC17",0x00030003,00,00,40,00,00,00,00,00
1704 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10239397",0x00030003,00,00,40,00,00,00,00,00
1705 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10024742",0x00030003,00,00,40,00,00,00,00,00
1706 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10024744",0x00030003,00,00,40,00,00,00,00,00
1707 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10024749",0x00030003,00,00,40,00,00,00,00,00
1708 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10024750",0x00030003,00,00,40,00,00,00,00,00
1709 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10024751",0x00030003,00,00,40,00,00,00,00,00
1710 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10024755",0x00030003,00,00,40,00,00,00,00,00
1711 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10024757",0x00030003,00,00,40,20,00,00,00,00
1712 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10024759",0x00030003,00,00,40,20,00,00,00,00
1713 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10024C42",0x00030003,00,00,40,00,00,00,00,00
1714 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10024C44",0x00030003,00,00,40,00,00,00,00,00
1715 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10024C47",0x00030003,00,00,40,00,00,00,00,00
1716 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10024C49",0x00030003,00,00,40,00,00,00,00,00
1717 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10024C50",0x00030003,00,00,40,00,00,00,00,00
1718 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10024C51",0x00030003,00,00,40,00,00,00,00,00
1719 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10025654",0x00030003,00,00,00,00,01,00,00,00
1720 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10025655",0x00030003,00,00,40,00,00,00,00,00
1721 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10025656",0x00030003,00,00,40,00,00,00,00,00
1722 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","121A0003",0x00030003,00,00,40,00,00,00,00,00
1723 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","1045C861107B9300",0x00030003,00,00,40,00,00,00,00,00
1724 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","1045C8611045C861",0x00030003,00,00,40,00,00,00,00,00
1725 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","80861231",0x00030003,00,00,00,01,00,00,00,00
1726 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","12730002",0x00030003,00,00,00,01,00,00,00,00
1727 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","1014007D",0x00030003,00,00,00,01,00,00,00,00
1728 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","12850100",0x00030003,00,00,00,01,00,00,00,00
1729 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","12176836",0x00030003,00,00,00,08,00,00,00,00
1730 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","12176832",0x00030003,00,00,00,08,00,00,00,00
1731 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","109107A0",0x00030003,00,00,00,20,00,00,00,00
1732 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","80867800",0x00030003,00,00,00,20,00,00,00,00
1733 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10c88005",0x00030003,00,00,00,20,00,00,00,00
1734 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10c88006",0x00030003,00,00,00,20,00,00,00,00
1735 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10c80005",0x00030003,00,00,00,20,00,00,00,00
1736 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10c80006",0x00030003,00,00,00,20,00,00,00,00
1737 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","102B1001",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1738 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10DD0100",0x00030003,00,00,00,20,00,00,00,00
1739 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10950646",0x00030003,00,00,00,20,00,00,00,00
1740 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10950670",0x00030003,00,00,00,20,00,00,00,00
1741 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10950648",0x00030003,00,00,00,20,00,00,00,00
1742 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10110026",0x00030003,00,00,00,20,00,00,00,00
1743 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","8086B154",0x00030003,00,00,00,20,00,00,00,00
1744 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","53338904",0x00030003,00,00,00,20,00,00,00,00
1745 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","11068598",0x00030003,00,00,00,20,00,00,00,00
1746 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","11068605",0x00030003,00,00,00,20,00,00,00,00
1747 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","11790609",0x00030003,00,00,00,40,00,00,00,00
1748 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10140047",0x00030003,00,00,00,40,00,00,00,00
1749 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","102B051B",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1750 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","102B0520",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1751 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","102B0521",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1752 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","102B1025",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1753 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","102B0525",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1754 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","80867121",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1755 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","80867123",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1756 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","80867125",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1757 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","80861132",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1758 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","90050050",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1759 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","9005005F",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1760 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10024752",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1761 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","1002474F",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1762 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","1002474D",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1763 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10024753",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1764 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","1002474C",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1765 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","1002474E",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1766 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10024C4D",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1767 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10024C4E",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1768 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10024C52",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1769 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10024C53",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1770 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10239880",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1771 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10DE00A0",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1772 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10DE00A1",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1773 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10DE00A3",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1774 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10DE00B0",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1775 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10DE00B1",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1776 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10DE00B3",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1777 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10DE0100",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1778 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10DE0101",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1779 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10DE0102",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1780 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10DE0103",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1781 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10DE0120",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1782 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10DE0121",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1783 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10DE0122",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1784 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10DE0123",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1785 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10DE0150",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1786 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10DE0151",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1787 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10DE0152",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1788 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10DE0153",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1789 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10DE0200",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1790 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10DE0201",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1791 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10DE0202",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1792 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10DE0203",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1793 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","12D20018",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1794 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","12D20019",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1795 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10136003",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1796 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","3D3D000A",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1797 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10024158",0x00030003,00,00,00,00,01,00,00,00
1798 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10024354",0x00030003,00,00,00,00,01,00,00,00
1799 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10024358",0x00030003,00,00,00,00,01,00,00,00
1800 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10024554",0x00030003,00,00,00,00,01,00,00,00
1801 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10024758",0x00030003,00,00,00,00,01,00,00,00
1802 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10024C54",0x00030003,00,00,00,00,01,00,00,00
1803 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","53338810",0x00030003,00,00,00,00,01,00,00,00
1804 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","53338811",0x00030003,00,00,00,00,01,00,00,00
1805 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","53338812",0x00030003,00,00,00,00,01,00,00,00
1806 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","53338814",0x00030003,00,00,00,00,01,00,00,00
1807 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","53338880",0x00030003,00,00,00,00,01,00,00,00
1808 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","533388B0",0x00030003,00,00,00,00,01,00,00,00
1809 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","533388C0",0x00030003,00,00,00,00,01,00,00,00
1810 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","533388C1",0x00030003,00,00,00,00,01,00,00,00
1811 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","533388D0",0x00030003,00,00,00,00,01,00,00,00
1812 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","533388F0",0x00030003,00,00,00,00,01,00,00,00
1813 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","53338902",0x00030003,00,00,00,00,01,00,00,00
1814 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","0E11B109",0x00030003,00,00,00,00,02,00,00,00
1815 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","100C3202",0x00030003,00,8a,00,00,00,00,00,00
1816 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10668002",0x00030003,00,00,30,00,00,00,00,00
1817 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10660002",0x00030003,00,00,30,00,00,00,00,00
1818 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10040102",0x00030003,00,40,00,02,00,00,00,00
1819 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","1045C814",0x00030003,00,00,40,20,00,00,00,00
1820 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10024756",0x00030003,00,00,40,20,00,00,00,00
1821 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","1002475A",0x00030003,00,00,40,20,00,00,00,00
1822 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","1000000B",0x00030003,00,00,00,a0,00,00,00,00
1823 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10DE0020",0x00030003,00,00,00,a0,00,00,00,00
1824 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10DE0028",0x00030003,00,00,00,a0,00,00,00,00
1825 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10DE0029",0x00030003,00,00,00,a0,00,00,00,00
1826 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10DE002A",0x00030003,00,00,00,a0,00,00,00,00
1827 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10DE002B",0x00030003,00,00,00,a0,00,00,00,00
1828 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10DE002C",0x00030003,00,00,00,a0,00,00,00,00
1829 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10DE002D",0x00030003,00,00,00,a0,00,00,00,00
1830 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10DE002E",0x00030003,00,00,00,a0,00,00,00,00
1831 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10DE002F",0x00030003,00,00,00,a0,00,00,00,00
1832 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","101300D6101880D6",0x00030003,00,00,00,00,00,00,00,00
1833
1834 ; Plug and Play manager
1835 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PlugPlay","DisplayName",0x00000000,"Plug and Play"
1836 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PlugPlay","Description",0x00000000,"Detects hardware changes and installs needed software if possible"
1837 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PlugPlay","ErrorControl",0x00010001,0x00000000
1838 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PlugPlay","Group",0x00000000,"PlugPlay"
1839 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PlugPlay","ImagePath",0x00020000,"%SystemRoot%\system32\umpnpmgr.exe"
1840 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PlugPlay","ObjectName",0x00000000,"LocalSystem"
1841 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PlugPlay","Start",0x00010001,0x00000004
1842 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PlugPlay","Type",0x00010001,0x00000010
1843
1844 ; RPC service
1845 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Rpcss","DisplayName",0x00000000,"Remote Procedure Call"
1846 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Rpcss","Description",0x00000000,"RPC subsystem which is responsible for Remote procedure Calls on the local machine"
1847 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Rpcss","ErrorControl",0x00010001,0x00000001
1848 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Rpcss","FailureActions",0x00030003, \
1849 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,02,00,00,00,60,ea,00,00
1850 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Rpcss","Group",0x00000000,"COM Infrastructure"
1851 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Rpcss","ImagePath",0x00020000,"%SystemRoot%\system32\rpcss.exe"
1852 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Rpcss","ObjectName",0x00000000,"LocalSystem"
1853 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Rpcss","Start",0x00010001,0x00000002
1854 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Rpcss","Type",0x00010001,0x00000010
1855
1856 ; Spooler service
1857 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Spooler","DependOnService",0x00010000,"RPCSS"
1858 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Spooler","DisplayName",0x00000000,"Printer Spooler"
1859 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Spooler","Description",0x00000000,"Printer Spooler"
1860 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Spooler","ErrorControl",0x00010001,0x00000001
1861 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Spooler","FailureActions",0x00000003, \
1862 60,54,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,00,00,00,00, \
1863 01,00,00,00,60,ea,00,00,01,00,00,00,60,ea,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1864 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Spooler","Group",0x00000000,"SpoolerGroup"
1865 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Spooler","ImagePath",0x00020000,"%SystemRoot%\system32\spoolsv.exe"
1866 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Spooler","ObjectName",0x00000000,"LocalSystem"
1867 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Spooler","Start",0x00010001,0x00000002
1868 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Spooler","Type",0x00010001,0x00000110
1869
1870 ; WLAN service
1871 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WlanSvc","DependOnService",0x00010000,"RPCSS"
1872 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WlanSvc","DisplayName",0x00000000,"WLAN Service"
1873 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WlanSvc","Description",0x00000000,"WLAN Service"
1874 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WlanSvc","ErrorControl",0x00010001,0x00000001
1875 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WlanSvc","Group",0x00000000,"TDI"
1876 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WlanSvc","ImagePath",0x00020000,"%SystemRoot%\system32\wlansvc.exe"
1877 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WlanSvc","ObjectName",0x00000000,"LocalSystem"
1878 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WlanSvc","Start",0x00010001,0x00000002
1879 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WlanSvc","Type",0x00010001,0x00000110
1880
1881 ; Simple TCP services
1882 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\tcpsvcs","Description",0x00000000,"Supports the following TCP/IP services: Chargen, Daytime, Discard, Echo, QOTD"
1883 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\tcpsvcs","DisplayName",0x00000000,"Simple TCP/IP Services"
1884 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\tcpsvcs","ErrorControl",0x00010001,0x00000001
1885 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\tcpsvcs","Group",0x00000000,"Network"
1886 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\tcpsvcs","ImagePath",0x00020000,"%SystemRoot%\system32\tcpsvcs.exe"
1887 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\tcpsvcs","ObjectName",0x00000000,"LocalSystem"
1888 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\tcpsvcs","Start",0x00010001,0x00000003
1889 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\tcpsvcs","Type",0x00010001,0x00000020
1890
1891 ; ReactOS Telnet Service
1892 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\telnetd","Description",0x00000000,"ReactOS Telnet Service"
1893 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\telnetd","DisplayName",0x00000000,"ReactOS Telnet Service"
1894 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\telnetd","ErrorControl",0x00010001,0x00000001
1895 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\telnetd","Group",0x00000000,"Network"
1896 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\telnetd","ImagePath",0x00020000,"%SystemRoot%\system32\telnetd.exe"
1897 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\telnetd","ObjectName",0x00000000,"LocalSystem"
1898 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\telnetd","Start",0x00010001,0x00000003
1899 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\telnetd","Type",0x00010001,0x00000020
1900
1901 ; Themes service
1902 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Themes","DisplayName",0x00000000,"Themes"
1903 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Themes","Description",0x00000000,"Themes support"
1904 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Themes","ErrorControl",0x00010001,0x00000001
1905 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Themes","FailureActions",0x00000003, \
1906 80,51,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,00,00,00,00, \
1907 01,00,00,00,60,ea,00,00,01,00,00,00,60,ea,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1908 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Themes","Group",0x00000000,"UIGroup"
1909 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Themes","ImagePath",0x00020000,"%SystemRoot%\system32\thmsvc.exe"
1910 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Themes","ObjectName",0x00000000,"LocalSystem"
1911 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Themes","Start",0x00010001,0x00000002
1912 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Themes","Type",0x00010001,0x00000020
1913
1914 ; Sound Blaster (NT4)
1915 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sndblst","Description",0x00000000,"Sound Blaster (NT4)"
1916 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sndblst","ErrorControl",0x00010001,0x00000001
1917 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sndblst","Group",0x00000000,"Base"
1918 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sndblst","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\sndblst.sys"
1919 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sndblst","Start",0x00010001,0x00000003
1920 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sndblst","Type",0x00010001,0x00000001
1921
1922 ; Virtual FAT filesystem driver
1923 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\fastfat","ErrorControl",0x00010001,0x00000000
1924 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\fastfat","Group",0x00000000,"Boot File System"
1925 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\fastfat","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\fastfat.sys"
1926 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\fastfat","Start",0x00010001,0x00000003
1927 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\fastfat","Type",0x00010001,0x00000002
1928
1929 ; RAM Disk class driver
1930 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RamDisk","ErrorControl",0x00010001,0x00000000
1931 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RamDisk","Group",0x00000000,"Boot File System"
1932 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RamDisk","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\ramdisk.sys"
1933 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RamDisk","Start",0x00010001,0x00000000
1934 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RamDisk","Type",0x00010001,0x00000002
1935
1936 ; EXT2 Filesystem driver
1937 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ext2fs","ErrorControl",0x00010001,0x00000000
1938 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ext2fs","Group",0x00000000,"Boot File System"
1939 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ext2fs","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\ext2fs.sys"
1940 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ext2fs","Start",0x00010001,0x00000003
1941 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ext2fs","Type",0x00010001,0x00000002
1942
1943 ; VBE SVGA driver
1944 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\VBE","ErrorControl",0x00010001,0x00000000
1945 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\VBE","Group",0x00000000,"Video Save"
1946 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\VBE","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\vbemp.sys"
1947 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\VBE","Start",0x00010001,0x00000004
1948 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\VBE","Type",0x00010001,0x00000001
1949 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\VBE","Tag",0x00010001,0x00000001
1950
1951 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Hardware Profiles\Current\System\CurrentControlSet\Services\VBE\Device0","InstalledDisplayDrivers",0x00010000,"framebuf"
1952 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Hardware Profiles\Current\System\CurrentControlSet\Services\VBE\Device0","DefaultSettings.VRefresh",0x00010001,1
1953 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Hardware Profiles\Current\System\CurrentControlSet\Services\VBE\Device0","DefaultSettings.BitsPerPel",0x00010001,8
1954 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Hardware Profiles\Current\System\CurrentControlSet\Services\VBE\Device0","DefaultSettings.XResolution",0x00010001,640
1955 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Hardware Profiles\Current\System\CurrentControlSet\Services\VBE\Device0","DefaultSettings.YResolution",0x00010001,480
1956 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Hardware Profiles\Current\System\CurrentControlSet\Services\VBE\Device0","DefaultSettings.FixedOutput",0x00010001,0
1957 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Hardware Profiles\Current\System\CurrentControlSet\Services\VBE\Device0","DefaultSettings.Flags",0x00010001,0
1958 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Hardware Profiles\Current\System\CurrentControlSet\Services\VBE\Device0","DefaultSettings.Orientation",0x00010001,0
1959 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Hardware Profiles\Current\System\CurrentControlSet\Services\VBE\Device0","DefaultSettings.XPanning",0x00010001,0
1960 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Hardware Profiles\Current\System\CurrentControlSet\Services\VBE\Device0","DefaultSettings.YPanning",0x00010001,0
1961 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Hardware Profiles\Current\System\CurrentControlSet\Services\VBE\Device0","Attach.RelativeX",0x00010001,0
1962 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Hardware Profiles\Current\System\CurrentControlSet\Services\VBE\Device0","Attach.RelativeY",0x00010001,0
1963 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Hardware Profiles\Current\System\CurrentControlSet\Services\VBE\Device0","Attach.ToDesktop",0x00010001,1
1964 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Hardware Profiles\Current\System\CurrentControlSet\Services\VBE\Device0","Attach.PrimaryDevice",0x00010001,1
1965 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Hardware Profiles\Current\System\CurrentControlSet\Services\VBE\Device0","Device Description",0x00020000,"Generic VESA Adapter"
1966
1967 ; This is not true but it allows to use 3rd party drivers while having the VBE driver installed
1968 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Hardware Profiles\Current\System\CurrentControlSet\Services\VBE\Device0","VgaCompatible",0x00010001,1
1969
1970 ; VGA miniport driver
1971 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Vga","ErrorControl",0x00010001,0x00000000
1972 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Vga","Group",0x00000000,"Video Save"
1973 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Vga","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\vgamp.sys"
1974 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Vga","Start",0x00010001,0x00000004
1975 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Vga","Type",0x00010001,0x00000001
1976 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Vga","Tag",0x00010001,0x00000002
1977 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Hardware Profiles\Current\System\CurrentControlSet\Services\VGA\Device0","VgaCompatible",0x00010001,1
1978
1979 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Hardware Profiles\Current\System\CurrentControlSet\Services\Vga\Device0","InstalledDisplayDrivers",0x00010000,"vgaddi"
1980 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Hardware Profiles\Current\System\CurrentControlSet\Services\Vga\Device0","DefaultSettings.VRefresh",0x00010001,1
1981 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Hardware Profiles\Current\System\CurrentControlSet\Services\Vga\Device0","DefaultSettings.BitsPerPel",0x00010001,8
1982 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Hardware Profiles\Current\System\CurrentControlSet\Services\Vga\Device0","DefaultSettings.XResolution",0x00010001,640
1983 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Hardware Profiles\Current\System\CurrentControlSet\Services\Vga\Device0","DefaultSettings.YResolution",0x00010001,480
1984
1985 ; Windows Installer Service
1986 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSIserver","DisplayName",0x00000000,"ReactOS Installer"
1987 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSIserver","Description",0x00000000,"Controls installation, maintenance, and removal of software packaged as an msi (Windows Installer)"
1988 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSIserver","Group",0x00000000,"Windows Installer"
1989 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSIserver","ErrorControl",0x00010001,0x00000001
1990 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSIserver","ImagePath",0x00020000,"system32\msiexec.exe /V"
1991 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSIserver","ObjectName",0x00000000,"LocalSystem"
1992 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSIserver","Start",0x00010001,0x00000003
1993 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSIserver","Type",0x00010001,0x00000020
1994
1995 ; ControlSet selection settings
1996 HKLM,"SYSTEM\Select","Current",0x00010001,0x00000001
1997 HKLM,"SYSTEM\Select","Default",0x00010001,0x00000001
1998 HKLM,"SYSTEM\Select","Failed",0x00010001,0x00000000
1999 HKLM,"SYSTEM\Select","LastKnownGood",0x00010001,0x00000000
2000
2001 ; System setup settings
2002 HKLM,"SYSTEM\Setup","CmdLine",0x00000000,"setup -newsetup"
2003 HKLM,"SYSTEM\Setup","OsLoaderPath",0x00000000,"\"
2004 HKLM,"SYSTEM\Setup","SetupType",0x00010001,0x00000001
2005 HKLM,"SYSTEM\Setup","SystemPartition",0x00000000,"\Device\Harddisk0\Partition1"
2006 HKLM,"SYSTEM\Setup","SystemSetupInProgress",0x00010001,0x00000001
2007
2008 ; Debug channels
2009 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment","DEBUGCHANNEL",0x00020000,"+ole,+rpc"
2010
2011 ; Winsrv configuration
2012 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\PriorityControl",,0x00000012
2013 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\PriorityControl","Win32PrioritySeparation",0x00010001,0x2
2014
2015 [AddReg.NTarm]
2016 ; RAM Disk class driver
2017 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Disk","ErrorControl",0x00010001,0x00000000
2018 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Disk","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\ramdisk.sys"
2019 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Disk","Start",0x00010001,0x00000000
2020 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Disk","Type",0x00010001,0x00000001
2021
2022 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\fastfat","Start",0x00010001,0x00000003
2023
2024 ; EOF