[USB]
[reactos.git] / reactos / boot / bootdata / hivesys_amd64.inf
1 [Version]
2 Signature = "$ReactOS$"
3
4 [AddReg]
5
6 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control","CurrentUser",2,"USERNAME"
7 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control","WaitToKillServiceTimeout",2,"20000"
8 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Biosinfo","InfName",2,"biosinfo.inf"
9 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\PnP",,0x00000012
10
11 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot","AlternateShell",2,"cmd.exe"
12
13 ; Safe Boot drivers
14 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\AppMgmt","",0x00000000,"Service"
15 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Base","",0x00000000,"Driver Group"
16 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Boot Bus Extender","",0x00000000,"Driver Group"
17 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Boot file system","",0x00000000,"Driver Group"
18 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\CryptSvc","",0x00000000,"Service"
19 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\DcomLaunch","",0x00000000,"Service"
20 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\dmadmin","",0x00000000,"Service"
21 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\dmboot.sys","",0x00000000,"Driver"
22 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\dmio.sys","",0x00000000,"Driver"
23 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\dmload.sys","",0x00000000,"Driver"
24 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\dmserver","",0x00000000,"Service"
25 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\EventLog","",0x00000000,"Service"
26 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\File system","",0x00000000,"Driver Group"
27 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Filter","",0x00000000,"Driver Group"
28 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\HelpSvc","",0x00000000,"Service"
29 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Netlogon","",0x00000000,"Service"
30 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\PCI Configuration","",0x00000000,"Driver Group"
31 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\PlugPlay","",0x00000000,"Service"
32 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\PNP Filter","",0x00000000,"Driver Group"
33 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Primary disk","",0x00000000,"Driver Group"
34 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\RpcSs","",0x00000000,"Service"
35 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\SCSI Class","",0x00000000,"Driver Group"
36 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\sermouse.sys","",0x00000000,"Driver"
37 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\sr.sys","",0x00000000,"FSFilter System Recovery"
38 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\SRService","",0x00000000,"Service"
39 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\System Bus Extender","",0x00000000,"Driver Group"
40 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\vga.sys","",0x00000000,"Driver"
41 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\vgasave.sys","",0x00000000,"Driver"
42 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\WinMgmt","",0x00000000,"Service"
43 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}","",0x00000000,"Universal Serial Bus controllers"
44 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","",0x00000000,"CD-ROM Drive"
45 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","",0x00000000,"DiskDrive"
46 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{4D36E969-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","",0x00000000,"Standard floppy disk controller"
47 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","",0x00000000,"Hdc"
48 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{4D36E96B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","",0x00000000,"Keyboard"
49 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{4D36E96F-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","",0x00000000,"Mouse"
50 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{4D36E977-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","",0x00000000,"PCMCIA Adapters"
51 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{4D36E97B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","",0x00000000,"SCSIAdapter"
52 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","",0x00000000,"System"
53 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{4D36E980-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","",0x00000000,"Floppy disk drive"
54 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{71A27CDD-812A-11D0-BEC7-08002BE2092F}","",0x00000000,"Volume"
55 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{745A17A0-74D3-11D0-B6FE-00A0C90F57DA}","",0x00000000,"Human Interface Devices"
56
57 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\AFD","",0x00000000,"Service"
58 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\AppMgmt","",0x00000000,"Service"
59 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\Base","",0x00000000,"Driver Group"
60 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\Boot Bus Extender","",0x00000000,"Driver Group"
61 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\Boot file system","",0x00000000,"Driver Group"
62 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\Browser","",0x00000000,"Service"
63 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\CryptSvc","",0x00000000,"Service"
64 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\DcomLaunch","",0x00000000,"Service"
65 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\Dhcp","",0x00000000,"Service"
66 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\dmadmin","",0x00000000,"Service"
67 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\dmboot.sys","",0x00000000,"Driver"
68 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\dmio.sys","",0x00000000,"Driver"
69 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\dmload.sys","",0x00000000,"Driver"
70 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\dmserver","",0x00000000,"Service"
71 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\DnsCache","",0x00000000,"Service"
72 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\EventLog","",0x00000000,"Service"
73 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\File system","",0x00000000,"Driver Group"
74 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\Filter","",0x00000000,"Driver Group"
75 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\HelpSvc","",0x00000000,"Service"
76 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\ip6fw.sys","",0x00000000,"Driver"
77 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\ipnat.sys","",0x00000000,"Driver"
78 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\LanmanServer","",0x00000000,"Service"
79 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\LanmanWorkstation","",0x00000000,"Service"
80 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\LmHosts","",0x00000000,"Service"
81 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\Messenger","",0x00000000,"Service"
82 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\NDIS","",0x00000000,"Driver Group"
83 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\NDIS Wrapper","",0x00000000,"Driver Group"
84 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\Ndisuio","",0x00000000,"Service"
85 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\NetBIOS","",0x00000000,"Service"
86 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\NetBIOSGroup","",0x00000000,"Driver Group"
87 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\NetBT","",0x00000000,"Service"
88 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\NetDDEGroup","",0x00000000,"Driver Group"
89 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\Netlogon","",0x00000000,"Service"
90 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\NetMan","",0x00000000,"Service"
91 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\Network","",0x00000000,"Driver Group"
92 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\NetworkProvider","",0x00000000,"Driver Group"
93 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\NtLmSsp","",0x00000000,"Service"
94 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\PCI Configuration","",0x00000000,"Driver Group"
95 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\PlugPlay","",0x00000000,"Service"
96 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\PNP Filter","",0x00000000,"Driver Group"
97 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\PNP_TDI","",0x00000000,"Driver Group"
98 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\Primary disk","",0x00000000,"Driver Group"
99 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\rdpcdd.sys","",0x00000000,"Driver"
100 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\rdpdd.sys","",0x00000000,"Driver"
101 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\rdpwd.sys","",0x00000000,"Driver"
102 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\rdsessmgr","",0x00000000,"Service"
103 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\RpcSs","",0x00000000,"Service"
104 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\SCSI Class","",0x00000000,"Driver Group"
105 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\sermouse.sys","",0x00000000,"Driver"
106 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\SharedAccess","",0x00000000,"Service"
107 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\sr.sys","",0x00000000,"FSFilter System Recovery"
108 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\SRService","",0x00000000,"Service"
109 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\Streams Drivers","",0x00000000,"Driver Group"
110 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\System Bus Extender","",0x00000000,"Driver Group"
111 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\Tcpip","",0x00000000,"Service"
112 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\TDI","",0x00000000,"Driver Group"
113 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\tdpipe.sys","",0x00000000,"Driver"
114 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\tdtcp.sys","",0x00000000,"Driver"
115 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\termservice","",0x00000000,"Service"
116 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\vga.sys","",0x00000000,"Driver"
117 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\vgasave.sys","",0x00000000,"Driver"
118 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\WinMgmt","",0x00000000,"Service"
119 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\WZCSVC","",0x00000000,"Service"
120 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}","",0x00000000,"Universal Serial Bus controllers"
121 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","",0x00000000,"CD-ROM Drive"
122 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","",0x00000000,"DiskDrive"
123 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{4D36E969-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","",0x00000000,"Standard floppy disk controller"
124 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","",0x00000000,"Hdc"
125 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{4D36E96B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","",0x00000000,"Keyboard"
126 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{4D36E96F-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","",0x00000000,"Mouse"
127 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","",0x00000000,"Net"
128 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{4D36E973-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","",0x00000000,"NetClient"
129 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{4D36E974-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","",0x00000000,"NetService"
130 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{4D36E975-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","",0x00000000,"NetTrans"
131 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{4D36E977-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","",0x00000000,"PCMCIA Adapters"
132 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{4D36E97B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","",0x00000000,"SCSIAdapter"
133 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","",0x00000000,"System"
134 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{4D36E980-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","",0x00000000,"Floppy disk drive"
135 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{71A27CDD-812A-11D0-BEC7-08002BE2092F}","",0x00000000,"Volume"
136 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{745A17A0-74D3-11D0-B6FE-00A0C90F57DA}","",0x00000000,"Human Interface Devices"
137
138 ; ReactOS specific - required to load in Safe Mode and for debugging in Safe Mode (until vga.sys and vgasave.sys are implemented)
139 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Debug","",0x00000000,"Driver Group"
140 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\vgamp.sys","",0x00000000,"Driver"
141 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\vbemp.sys","",0x00000000,"Driver"
142
143 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\Debug","",0x00000000,"Driver Group"
144 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\vgamp.sys","",0x00000000,"Driver"
145 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\vbemp.sys","",0x00000000,"Driver"
146
147 ; Other
148 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem","NtfsDisable8dot3NameCreation",0x00010003,0
149 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem","Win31FileSystem",0x00010001,0
150 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem","Win95TruncatedExtensions",0x00010001,1
151
152 ; Device classes (this list is incomplete... and should be generated from .inf files during installation)
153 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E973-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}",,0x00000000,"Network Client"
154 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E973-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","Class",0x00000000,"NetClient"
155 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E973-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","Icon",0x00000000,"-7"
156 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E973-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","Installer32",0x00000000,"NetCfgx.dll,NetClassInstaller"
157 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E973-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","NoDisplayClass",0x00000000,"1"
158 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E973-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","NoInstallClass",0x00000000,"1"
159
160 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E974-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}",,0x00000000,"Network Service"
161 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E974-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","Class",0x00000000,"NetService"
162 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E974-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","Icon",0x00000000,"-7"
163 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E974-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","Installer32",0x00000000,"NetCfgx.dll,NetClassInstaller"
164 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E974-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","NoDisplayClass",0x00000000,"1"
165 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E974-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","NoInstallClass",0x00000000,"1"
166
167 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E975-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}",,0x00000000,"Network Protocol"
168 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E975-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","Class",0x00000000,"NetTrans"
169 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E975-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","Icon",0x00000000,"-6"
170 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E975-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","Installer32",0x00000000,"NetCfgx.dll,NetClassInstaller"
171 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E975-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","NoDisplayClass",0x00000000,"1"
172 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E975-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","NoInstallClass",0x00000000,"1"
173
174 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{9D6D66A6-0B0C-4563-9077-A0E9A7955AE4}",,0x00000000,"Ramdisk"
175 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{9D6D66A6-0B0C-4563-9077-A0E9A7955AE4}","Class",0x00000000,"Ramdisk"
176 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{9D6D66A6-0B0C-4563-9077-A0E9A7955AE4}","Icon",0x00000000,"-5"
177
178 ; Default computer name settings
179 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ComputerName",,0x00000012
180 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ComputerName\ComputerName","ComputerName",0x00000002,"COMPUTERNAME"
181
182 ; Device classes key
183 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\DeviceClasses",,0x00000012
184
185 ; HAL Chipset Hacks
186 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\HAL","10390530",0x00010001,0x1
187 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\HAL","10390620",0x00010001,0x1
188 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\HAL","10B90533",0x00010001,0x1
189 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\HAL","10B91533",0x00010001,0x1
190 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\HAL","11060596",0x00010001,0x1
191 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\HAL","11060686",0x00010001,0x5
192 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\HAL","1166004F",0x00010001,0x1
193 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\HAL","11660050",0x00010001,0x1
194 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\HAL","11660200",0x00010001,0x1
195 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\HAL","80862410",0x00010001,0x8
196 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\HAL","80862420",0x00010001,0x8
197 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\HAL","80862440",0x00010001,0x8
198 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\HAL","8086244C",0x00010001,0x8
199 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\HAL","80862480",0x00010001,0x8
200 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\HAL","8086248C",0x00010001,0x8
201 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\HAL","80867110",0x00010001,0x1
202
203 ; Hardware profile settings
204 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\IDConfigDB",,0x00000012
205 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\IDConfigDB","CurrentConfig",0x00010001,0x00000000
206 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\IDConfigDB\Hardware Profiles\0000","FriendlyName",0x00000000,"New Hardware Profile"
207
208 ; Keyboard Layouts
209 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000401","Layout File",0x00000000,"kbda1.dll"
210 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000401","Layout Text",0x00000000,"Arabic (101)"
211 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000401","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5084"
212
213 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00010401","Layout File",0x00000000,"kbda2.dll"
214 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00010401","Layout Text",0x00000000,"Arabic (102)"
215 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00010401","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5085"
216
217 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00020401","Layout File",0x00000000,"kbda3.dll"
218 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00020401","Layout Text",0x00000000,"Arabic (102) AZERTY"
219 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00020401","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5086"
220
221 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000402","Layout File",0x00000000,"kbdbgm.dll"
222 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000402","Layout Text",0x00000000,"Bulgarian BDS 5237-1978"
223 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000402","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5136"
224
225 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00020402","Layout File",0x00000000,"kbdbgt.dll"
226 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00020402","Layout Text",0x00000000,"Bulgarian phonetic classic"
227 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00020402","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5134"
228
229 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00030402","Layout File",0x00000000,"kbdbga.dll"
230 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00030402","Layout Text",0x00000000,"Bulgarian phonetic BDS 5237-2006"
231 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00030402","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5135"
232
233 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000406","Layout File",0x00000000,"kbdda.dll"
234 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000406","Layout Text",0x00000000,"Danish"
235 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000406","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5007"
236
237 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00030407","Layout File",0x00000000,"kbdgerg.dll"
238 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00030407","Layout Text",0x00000000,"German (de_ergo)"
239 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00030407","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5139"
240
241 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00020407","Layout File",0x00000000,"kbdgneo.dll"
242 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00020407","Layout Text",0x00000000,"German (NEO-1.1)"
243 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00020407","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5138"
244
245 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00010407","Layout File",0x00000000,"kbdgrist.dll"
246 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00010407","Layout Text",0x00000000,"German (RISTOME)"
247 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00010407","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5137"
248
249 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000407","Layout File",0x00000000,"kbdgr.dll"
250 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000407","Layout Text",0x00000000,"German"
251 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000407","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5011"
252
253 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000807","Layout File",0x00000000,"kbdsg.dll"
254 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000807","Layout Text",0x00000000,"Swiss (German)"
255 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000807","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5024"
256
257 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000408","Layout File",0x00000000,"kbdhe.dll"
258 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000408","Layout Text",0x00000000,"Greek"
259 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000408","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5046"
260
261 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000409","Layout File",0x00000000,"kbdus.dll"
262 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000409","Layout Text",0x00000000,"United States"
263 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000409","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5000"
264
265 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000809","Layout File",0x00000000,"kbduk.dll"
266 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000809","Layout Text",0x00000000,"United Kingdom"
267 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000809","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5025"
268
269 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00010409","Layout File",0x00000000,"kbddv.dll"
270 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00010409","Layout Id", 0x00000000,"0002"
271 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00010409","Layout Text",0x00000000,"US-Dvorak"
272 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00010409","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5092"
273
274 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00020409","Layout File",0x00000000,"kbdusx.dll"
275 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00020409","Layout Id", 0x00000000,"0001"
276 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00020409","Layout Text",0x00000000,"US International"
277 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00020409","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5026"
278
279 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00030409","Layout File",0x00000000,"kbdusl.dll"
280 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00030409","Layout Id", 0x00000000,"001A"
281 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00030409","Layout Text",0x00000000,"US Dvorak for left hand"
282 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00030409","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5027"
283
284 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00040409","Layout File",0x00000000,"kbdusr.dll"
285 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00040409","Layout Id", 0x00000000,"001B"
286 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00040409","Layout Text",0x00000000,"US Dvorak for right hand"
287 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00040409","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5028"
288
289 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00050409","Layout File",0x00000000,"kbdusa.dll"
290 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00050409","Layout Id", 0x00000000,"000B"
291 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00050409","Layout Text",0x00000000,"US English (IBM Arabic 238_L)"
292 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00050409","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5123"
293
294 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00001809","Layout File",0x00000000,"kbdir.dll"
295 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00001809","Layout Text",0x00000000,"Irish"
296 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00001809","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5014"
297
298 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000040a","Layout File",0x00000000,"kbdes.dll"
299 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000040a","Layout Text",0x00000000,"Spanish"
300 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000040a","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5020"
301
302 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000080a","Layout File",0x00000000,"kbdla.dll"
303 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000080a","Layout Text",0x00000000,"Latin American"
304 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000080a","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5017"
305
306 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000040b","Layout File",0x00000000,"kbdfi.dll"
307 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000040b","Layout Text",0x00000000,"Finnish"
308 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000040b","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5009"
309
310 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000040c","Layout File",0x00000000,"kbdfr.dll"
311 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000040c","Layout Text",0x00000000,"French"
312 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000040c","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5010"
313
314 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000040d","Layout File",0x00000000,"kbdheb.dll"
315 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000040d","Layout Text",0x00000000,"Hebrew"
316 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000040d","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5083"
317
318 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000040e","Layout File",0x00000000,"kbdhu.dll"
319 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000040e","Layout Text",0x00000000,"Hungarian"
320 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000040e","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5033"
321
322 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000040f","Layout File",0x00000000,"kbdic.dll"
323 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000040f","Layout Text",0x00000000,"Icelandic"
324 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000040f","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5013"
325
326 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000410","Layout File",0x00000000,"kbdit.dll"
327 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000410","Layout Text",0x00000000,"Italian"
328 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000410","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5015"
329
330 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000411","Layout File",0x00000000,"kbdja.dll"
331 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000411","Layout Text",0x00000000,"Japanese"
332 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000411","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5061"
333
334 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000041c","Layout File",0x00000000,"kbdal.dll"
335 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000041c","Layout Text",0x00000000,"Albanian"
336 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000041c","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5029"
337
338 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000041f","Layout File",0x00000000,"kbdtuq.dll"
339 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000041f","Layout Text",0x00000000,"Turkish Q"
340 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000041f","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5060"
341
342 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0001041f","Layout File",0x00000000,"kbdtuf.dll"
343 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0001041f","Layout Text",0x00000000,"Turkish F"
344 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0001041f","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5059"
345 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0001041f","Layout Id",0x00000000,"0014"
346
347 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000080c","Layout File",0x00000000,"kbdbe.dll"
348 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000080c","Layout Text",0x00000000,"Belgian (French)"
349 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000080c","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5002"
350
351 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000413","Layout File",0x00000000,"kbdne.dll"
352 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000413","Layout Text",0x00000000,"Dutch"
353 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000413","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5008"
354
355 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000813","Layout File",0x00000000,"kbdbe.dll"
356 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000813","Layout Text",0x00000000,"Belgian (Dutch)"
357 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000813","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5001"
358
359 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000415","Layout File",0x00000000,"kbdpl1.dll"
360 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000415","Layout Text",0x00000000,"Polish (Programmers)"
361 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000415","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5035"
362
363 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00010416","Layout File",0x00000000,"kbdbr.dll"
364 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00010416","Layout Text",0x00000000,"Portuguese (Brazilian ABNT2)"
365 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00010416","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5126"
366
367 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000816","Layout File",0x00000000,"kbdpo.dll"
368 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000816","Layout Text",0x00000000,"Portuguese (Portugal)"
369 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000816","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5019"
370
371 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000418","Layout File",0x00000000,"kbdro.dll"
372 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000418","Layout Text",0x00000000,"Romanian"
373 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000418","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5037"
374
375 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000419","Layout File",0x00000000,"kbdru.dll"
376 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000419","Layout Text",0x00000000,"Russian"
377 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000419","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5055"
378
379 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00010419","Layout File",0x00000000,"kbdru1.dll"
380 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00010419","Layout Text",0x00000000,"Russian (Typewriter)"
381 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00010419","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5056"
382
383 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000041a","Layout File",0x00000000,"kbdcr.dll"
384 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000041a","Layout Text",0x00000000,"Croatian"
385 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000041a","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5030"
386
387 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000041b","Layout File",0x00000000,"kbdsk.dll"
388 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000041b","Layout Text",0x00000000,"Slovak"
389 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000041b","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5039"
390
391 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0001041b","Layout File",0x00000000,"kbdsk1.dll"
392 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0001041b","Layout Text",0x00000000,"Slovak (QWERTY)"
393 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0001041b","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5040"
394
395 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000041d","Layout File",0x00000000,"kbdsw.dll"
396 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000041d","Layout Text",0x00000000,"Swedish"
397 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000041d","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5022"
398
399 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000041e","Layout File",0x00000000,"kbdth0.dll"
400 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000041e","Layout Text",0x00000000,"Thai Kedmanee"
401 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000041e","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5079"
402
403 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0001041e","Layout File",0x00000000,"kbdth1.dll"
404 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0001041e","Layout Text",0x00000000,"Thai Pattachote"
405 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0001041e","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5080"
406
407 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0002041e","Layout File",0x00000000,"kbdth2.dll"
408 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0002041e","Layout Text",0x00000000,"Thai Kedmanee (non-ShiftLock)"
409 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0002041e","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5081"
410
411 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0003041e","Layout File",0x00000000,"kbdth3.dll"
412 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0003041e","Layout Text",0x00000000,"Thai Pattachote (non-ShiftLock)"
413 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0003041e","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5082"
414
415 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000422","Layout File",0x00000000,"kbdur.dll"
416 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000422","Layout Text",0x00000000,"Ukrainian"
417 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000422","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5058"
418
419 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00010422","Layout File",0x00000000,"kbdurs.dll"
420 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00010422","Layout Text",0x00000000,"Ukrainian (Student)"
421 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00010422","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5141"
422
423 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000423","Layout File",0x00000000,"kbdblr.dll"
424 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000423","Layout Text",0x00000000,"Belarusian"
425 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000423","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5052"
426
427 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000425","Layout File",0x00000000,"kbdest.dll"
428 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000425","Layout Text",0x00000000,"Estonian"
429 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000425","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5042"
430
431 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000426","Layout File",0x00000000,"kbdlv.dll"
432 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000426","Layout Text",0x00000000,"Latvian"
433 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000426","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5043"
434
435 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00010427","Layout File",0x00000000,"kbdlt1.dll"
436 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00010427","Layout Text",0x00000000,"Lithuanian"
437 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00010427","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5088"
438
439 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000042a","Layout File",0x00000000,"kbdvntc.dll"
440 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000042a","Layout Text",0x00000000,"Vietnamese"
441 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000042a","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5118"
442
443 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000042b","Layout File",0x00000000,"kbdarme.dll"
444 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000042b","Layout Text",0x00000000,"Armenian Eastern"
445 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000042b","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5120"
446
447 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0001042b","Layout File",0x00000000,"kbdarmw.dll"
448 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0001042b","Layout Text",0x00000000,"Armenian Western"
449 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0001042b","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5121"
450
451 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000042c","Layout File",0x00000000,"kbdazel.dll"
452 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000042c","Layout Text",0x00000000,"Azeri Latin"
453 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000042c","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5117"
454
455 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000082c","Layout File",0x00000000,"kbdaze.dll"
456 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000082c","Layout Text",0x00000000,"Azeri Cyrillic"
457 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000082c","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5115"
458
459 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000042f","Layout File",0x00000000,"kbdmac.dll"
460 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000042f","Layout Text",0x00000000,"Macedonian (FYRO)"
461 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000042f","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5109"
462
463 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000437","Layout File",0x00000000,"kbdgeo.dll"
464 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000437","Layout Text",0x00000000,"Georgian"
465 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000437","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5119"
466
467 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000439","Layout File",0x00000000,"kbdindev.dll"
468 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000439","Layout Text",0x00000000,"Devanagari - INSCRIPT"
469 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000439","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5096"
470
471 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000043f","Layout File",0x00000000,"kbdkaz.dll"
472 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000043f","Layout Text",0x00000000,"Kazakh"
473 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000043f","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5113"
474
475 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000843","Layout File",0x00000000,"kbduzb.dll"
476 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000843","Layout Text",0x00000000,"Uzbek (Cyrillic)"
477 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000843","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5114"
478
479 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000444","Layout File",0x00000000,"kbdtat.dll"
480 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000444","Layout Text",0x00000000,"Tatar"
481 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000444","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5116"
482
483 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000445","Layout File",0x00000000,"kbdinben.dll"
484 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000445","Layout Text",0x00000000,"Bengali"
485 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000445","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5135"
486
487 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000447","Layout File",0x00000000,"kbdinguj.dll"
488 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000447","Layout Text",0x00000000,"Gujarati"
489 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000447","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5097"
490
491 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000044c","Layout File",0x00000000,"kbdinmal.dll"
492 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000044c","Layout Text",0x00000000,"Malayalam"
493 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000044c","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5139"
494
495 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000044d","Layout File",0x00000000,"kbdinasa.dll"
496 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000044d","Layout Text",0x00000000,"ASSAMESE - INSCRIPT"
497 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000044d","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5177"
498
499 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000455","Layout File",0x00000000,"kbdbur.dll"
500 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000455","Layout Text",0x00000000,"Burmese"
501 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000455","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5140"
502
503 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000414","Layout File",0x00000000,"kbdno.dll"
504 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000414","Layout Text",0x00000000,"Norwegian"
505 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000414","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5018"
506
507 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000405","Layout File",0x00000000,"kbdcz.dll"
508 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000405","Layout Text",0x00000000,"Czech"
509 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000405","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5031"
510
511 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00010405","Layout File",0x00000000,"kbdcz1.dll"
512 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00010405","Layout Text",0x00000000,"Czech (QWERTY)"
513 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00010405","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5032"
514
515 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00011009","Layout File",0x00000000,"kbdcan.dll"
516 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00011009","Layout Id", 0x00000000,"0020"
517 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00011009","Layout Text",0x00000000,"Canadian Multilingual Standard"
518 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00011009","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5110"
519
520 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000c0c","Layout File",0x00000000,"kbdfc.dll"
521 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000c0c","Layout Text",0x00000000,"Canadian French (Legacy)"
522 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000c0c","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5005"
523
524 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000c1a","Layout File",0x00000000,"kbdycc.dll"
525 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000c1a","Layout Text",0x00000000,"Serbian (Cyrillic)"
526 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000c1a","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5057"
527
528 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000081a","Layout File",0x00000000,"kbdycl.dll"
529 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000081a","Layout Text",0x00000000,"Serbian (Latin)"
530 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000081a","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5038"
531
532 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000412","Layout File",0x00000000,"kbdko.dll"
533 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000412","Layout Text",0x00000000,"Korean"
534 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000412","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5063"
535
536 ; Keyboard layouts
537 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout",,0x00000012
538 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00000402",2,"bg"
539 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00000404",2,"ch"
540 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00000405",2,"cz"
541 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00000406",2,"dk"
542 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00000407",2,"gr"
543 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00000408",2,"gk"
544 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00000409",2,"us"
545 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","0000040A",2,"sp"
546 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","0000040B",2,"su"
547 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","0000040C",2,"fr"
548 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","0000040E",2,"hu"
549 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","0000040F",2,"is"
550 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00000410",2,"it"
551 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00000411",2,"jp"
552 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00000412",2,"ko"
553 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00000413",2,"nl"
554 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00000414",2,"no"
555 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00000415",2,"pl"
556 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00000416",2,"br"
557 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00000418",2,"ro"
558 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00000419",2,"ru"
559 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","0000041A",2,"yu"
560 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","0000041B",2,"sl"
561 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","0000041C",2,"us"
562 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","0000041D",2,"sv"
563 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","0000041F",2,"tr"
564 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00000422",2,"us"
565 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00000423",2,"us"
566 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00000424",2,"yu"
567 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00000425",2,"et"
568 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00000426",2,"us"
569 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00000427",2,"us"
570 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00000804",2,"ch"
571 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00000807",2,"sg"
572 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00000809",2,"uk"
573 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","0000080A",2,"la"
574 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","0000080C",2,"be"
575 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00000813",2,"be"
576 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00000816",2,"po"
577 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00000C0C",2,"cf"
578 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00000C1A",2,"us"
579 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00001009",2,"us"
580 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","0000100C",2,"sf"
581 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00001809",2,"us"
582 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00010402",2,"us"
583 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00010405",2,"cz"
584 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00010407",2,"gr"
585 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00010408",2,"gk"
586 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00010409",2,"dv"
587 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","0001040A",2,"sp"
588 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","0001040E",2,"hu"
589 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00010410",2,"it"
590 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00010415",2,"pl"
591 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00010419",2,"ru"
592 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","0001041B",2,"sl"
593 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","0001041F",2,"tr"
594 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00010426",2,"us"
595 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00010C0C",2,"cf"
596 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00010C1A",2,"us"
597 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00020408",2,"gk"
598 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00020409",2,"us"
599 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00030409",2,"usl"
600 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00040409",2,"usr"
601 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00050408",2,"gk"
602 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybIDs","00000410",2,"141"
603 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybIDs","0000041F",2,"179"
604 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybIDs","00010408",2,"220"
605 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybIDs","00010410",2,"142"
606 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybIDs","00010415",2,"214"
607 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybIDs","0001041F",2,"440"
608 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybIDs","00020408",2,"319"
609
610 ; Network
611 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Network\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}",,0x00000000,"Network Adapters"
612 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Network\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","Class",0x00000000,"Net"
613 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Network\{4D36E973-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}",,0x00000000,"Network Client"
614 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Network\{4D36E973-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","Class",0x00000000,"NetClient"
615 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Network\{4D36E974-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}",,0x00000000,"Network Service"
616 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Network\{4D36E974-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","Class",0x00000000,"NetService"
617 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Network\{4D36E975-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}",,0x00000000,"Network Protocol"
618 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Network\{4D36E975-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","Class",0x00000000,"NetTrans"
619 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\NetworkProvider\Order","ProviderOrder",0x00000000,""
620
621 ; NLS Files
622 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","37",0x00000000,"c_037.nls"
623 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","424",0x00000000,"c_424.nls"
624 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","437",0x00000000,"c_437.nls"
625 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","500",0x00000000,"c_500.nls"
626 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","737",0x00000000,"c_737.nls"
627 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","775",0x00000000,"c_775.nls"
628 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","850",0x00000000,"c_850.nls"
629 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","852",0x00000000,"c_852.nls"
630 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","855",0x00000000,"c_855.nls"
631 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","856",0x00000000,"c_856.nls"
632 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","857",0x00000000,"c_857.nls"
633 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","860",0x00000000,"c_860.nls"
634 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","861",0x00000000,"c_861.nls"
635 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","862",0x00000000,"c_862.nls"
636 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","863",0x00000000,"c_863.nls"
637 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","864",0x00000000,"c_864.nls"
638 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","865",0x00000000,"c_865.nls"
639 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","866",0x00000000,"c_866.nls"
640 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","869",0x00000000,"c_869.nls"
641 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","874",0x00000000,"c_874.nls"
642 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","875",0x00000000,"c_875.nls"
643 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","878",0x00000000,"c_878.nls"
644 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","932",0x00000000,"c_932.nls"
645 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","936",0x00000000,"c_936.nls"
646 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","949",0x00000000,"c_949.nls"
647 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","950",0x00000000,"c_950.nls"
648 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","1006",0x00000000,"c_1006.nls"
649 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","1026",0x00000000,"c_1026.nls"
650 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","1250",0x00000000,"c_1250.nls"
651 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","1251",0x00000000,"c_1251.nls"
652 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","1252",0x00000000,"c_1252.nls"
653 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","1253",0x00000000,"c_1253.nls"
654 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","1254",0x00000000,"c_1254.nls"
655 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","1255",0x00000000,"c_1255.nls"
656 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","1256",0x00000000,"c_1256.nls"
657 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","1257",0x00000000,"c_1257.nls"
658 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","1258",0x00000000,"c_1258.nls"
659 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","10000",0x00000000,"c_10000.nls"
660 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","10006",0x00000000,"c_10006.nls"
661 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","10007",0x00000000,"c_10007.nls"
662 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","10029",0x00000000,"c_10029.nls"
663 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","10079",0x00000000,"c_10079.nls"
664 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","10081",0x00000000,"c_10081.nls"
665 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","20866",0x00000000,"c_20866.nls"
666 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","21866",0x00000000,"c_21866.nls"
667 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","28591",0x00000000,"c_28591.nls"
668 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","28592",0x00000000,"c_28592.nls"
669 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","28593",0x00000000,"c_28593.nls"
670 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","28594",0x00000000,"c_28594.nls"
671 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","28595",0x00000000,"c_28595.nls"
672 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","28596",0x00000000,"c_28596.nls"
673 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","28597",0x00000000,"c_28597.nls"
674 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","28598",0x00000000,"c_28598.nls"
675 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","28599",0x00000000,"c_28599.nls"
676 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","28600",0x00000000,"c_28600.nls"
677 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","28603",0x00000000,"c_28603.nls"
678 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","28604",0x00000000,"c_28604.nls"
679 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","28605",0x00000000,"c_28605.nls"
680 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","28606",0x00000000,"c_28606.nls"
681 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","ACP",0x00000000,"1252"
682 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","OEMCP",0x00000000,"437"
683 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","MACCP",0x00000000,"10000"
684
685 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage\EUDCCodeRange","932",2,"F040-F9FC"
686 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage\EUDCCodeRange","936",2,"AAA1-AFFE,F8A1-FEFE,A140-A7A0"
687 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage\EUDCCodeRange","949",2,"C9A1-C9FE,FEA1-FEFE"
688 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage\EUDCCodeRange","950",2,"FA40-FEFE,8E40-A0FE,8140-8DFE,C6A1-C8FE"
689 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage\EUDCCodeRange","Unicode",2,"E000-F8FF"
690
691 ; NLS Language settings
692 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0402",0x00000000,"l_intl.nls"
693 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0403",0x00000000,"l_intl.nls"
694 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0404",0x00000000,"l_intl.nls"
695 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0804",0x00000000,"l_intl.nls"
696 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0c04",0x00000000,"l_intl.nls"
697 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","1004",0x00000000,"l_intl.nls"
698 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","1404",0x00000000,"l_intl.nls"
699 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0405",0x00000000,"l_intl.nls"
700 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0406",0x00000000,"l_intl.nls"
701 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0407",0x00000000,"l_intl.nls"
702 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0807",0x00000000,"l_intl.nls"
703 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0c07",0x00000000,"l_intl.nls"
704 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","1407",0x00000000,"l_intl.nls"
705 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0408",0x00000000,"l_intl.nls"
706 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0409",0x00000000,"l_intl.nls"
707 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0809",0x00000000,"l_intl.nls"
708 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0c09",0x00000000,"l_intl.nls"
709 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","1009",0x00000000,"l_intl.nls"
710 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","1409",0x00000000,"l_intl.nls"
711 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","1809",0x00000000,"l_intl.nls"
712 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","1c09",0x00000000,"l_intl.nls"
713 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","2009",0x00000000,"l_intl.nls"
714 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","3009",0x00000000,"l_intl.nls"
715 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","3409",0x00000000,"l_intl.nls"
716 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","040a",0x00000000,"l_intl.nls"
717 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","080a",0x00000000,"l_intl.nls"
718 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0c0a",0x00000000,"l_intl.nls"
719 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","100a",0x00000000,"l_intl.nls"
720 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","140a",0x00000000,"l_intl.nls"
721 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","180a",0x00000000,"l_intl.nls"
722 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","1c0a",0x00000000,"l_intl.nls"
723 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","200a",0x00000000,"l_intl.nls"
724 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","240a",0x00000000,"l_intl.nls"
725 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","280a",0x00000000,"l_intl.nls"
726 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","2c0a",0x00000000,"l_intl.nls"
727 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","300a",0x00000000,"l_intl.nls"
728 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","340a",0x00000000,"l_intl.nls"
729 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","380a",0x00000000,"l_intl.nls"
730 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","3c0a",0x00000000,"l_intl.nls"
731 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","400a",0x00000000,"l_intl.nls"
732 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","440a",0x00000000,"l_intl.nls"
733 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","480a",0x00000000,"l_intl.nls"
734 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","4c0a",0x00000000,"l_intl.nls"
735 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","500a",0x00000000,"l_intl.nls"
736 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","040b",0x00000000,"l_intl.nls"
737 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","040c",0x00000000,"l_intl.nls"
738 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","080c",0x00000000,"l_intl.nls"
739 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0c0c",0x00000000,"l_intl.nls"
740 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","100c",0x00000000,"l_intl.nls"
741 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","140c",0x00000000,"l_intl.nls"
742 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","180c",0x00000000,"l_intl.nls"
743 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","040d",0x00000000,"l_intl.nls"
744 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","040e",0x00000000,"l_intl.nls"
745 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","040f",0x00000000,"l_intl.nls"
746 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0410",0x00000000,"l_intl.nls"
747 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0810",0x00000000,"l_intl.nls"
748 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0411",0x00000000,"l_intl.nls"
749 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0412",0x00000000,"l_intl.nls"
750 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0413",0x00000000,"l_intl.nls"
751 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0414",0x00000000,"l_intl.nls"
752 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0813",0x00000000,"l_intl.nls"
753 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0414",0x00000000,"l_intl.nls"
754 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0814",0x00000000,"l_intl.nls"
755 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0415",0x00000000,"l_intl.nls"
756 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0416",0x00000000,"l_intl.nls"
757 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0816",0x00000000,"l_intl.nls"
758 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0417",0x00000000,"l_intl.nls"
759 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0418",0x00000000,"l_intl.nls"
760 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0419",0x00000000,"l_intl.nls"
761 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","041a",0x00000000,"l_intl.nls"
762 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","081a",0x00000000,"l_intl.nls"
763 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0c1a",0x00000000,"l_intl.nls"
764 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","041b",0x00000000,"l_intl.nls"
765 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","041c",0x00000000,"l_intl.nls"
766 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","041d",0x00000000,"l_intl.nls"
767 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","081d",0x00000000,"l_intl.nls"
768 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","041e",0x00000000,"l_intl.nls"
769 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","041f",0x00000000,"l_intl.nls"
770 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0420",0x00000000,"l_intl.nls"
771 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0421",0x00000000,"l_intl.nls"
772 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0422",0x00000000,"l_intl.nls"
773 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0423",0x00000000,"l_intl.nls"
774 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0424",0x00000000,"l_intl.nls"
775 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0425",0x00000000,"l_intl.nls"
776 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0426",0x00000000,"l_intl.nls"
777 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0427",0x00000000,"l_intl.nls"
778 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0429",0x00000000,"l_intl.nls"
779 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","042a",0x00000000,"l_intl.nls"
780 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","042b",0x00000000,"l_intl.nls"
781 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","042c",0x00000000,"l_intl.nls"
782 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","082c",0x00000000,"l_intl.nls"
783 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","042d",0x00000000,"l_intl.nls"
784 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","042f",0x00000000,"l_intl.nls"
785 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0436",0x00000000,"l_intl.nls"
786 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0437",0x00000000,"l_intl.nls"
787 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0438",0x00000000,"l_intl.nls"
788 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0439",0x00000000,"l_intl.nls"
789 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","043e",0x00000000,"l_intl.nls"
790 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","083e",0x00000000,"l_intl.nls"
791 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","043f",0x00000000,"l_intl.nls"
792 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0440",0x00000000,"l_intl.nls"
793 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0441",0x00000000,"l_intl.nls"
794 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0443",0x00000000,"l_intl.nls"
795 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0843",0x00000000,"l_intl.nls"
796 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0445",0x00000000,"l_intl.nls"
797 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0455",0x00000000,"l_intl.nls"
798 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0456",0x00000000,"l_intl.nls"
799 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","048f",0x00000000,"l_intl.nls"
800 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0490",0x00000000,"l_intl.nls"
801 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","Default",0x00000000,"0409"
802 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","InstallLanguage",0x00000000,"0409"
803
804 ; Supported and installed locales
805 ; If you add/uncomment an entry here, please also add the appropriate Language
806 ; in the previous section.
807 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale",,0x00000012
808 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000402",0x00000000,"5"
809 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000403",0x00000000,"1"
810 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000404",0x00000000,"9"
811 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000804",0x00000000,"a"
812 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000405",0x00000000,"2"
813 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000406",0x00000000,"1"
814 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000407",0x00000000,"1"
815 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000807",0x00000000,"1"
816 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000c07",0x00000000,"1"
817 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00001407",0x00000000,"1"
818 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000408",0x00000000,"4"
819 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000409",0x00000000,"1"
820 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000809",0x00000000,"1"
821 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000c09",0x00000000,"1"
822 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00001009",0x00000000,"1"
823 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00001409",0x00000000,"1"
824 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00001809",0x00000000,"1"
825 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00001c09",0x00000000,"1"
826 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00002009",0x00000000,"1"
827 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00003009",0x00000000,"1"
828 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00003409",0x00000000,"1"
829 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000040a",0x00000000,"1"
830 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000080a",0x00000000,"1"
831 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000c0a",0x00000000,"1"
832 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000100a",0x00000000,"1"
833 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000140a",0x00000000,"1"
834 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000180a",0x00000000,"1"
835 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00001c0a",0x00000000,"1"
836 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000200a",0x00000000,"1"
837 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000240a",0x00000000,"1"
838 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000280a",0x00000000,"1"
839 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00002c0a",0x00000000,"1"
840 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000300a",0x00000000,"1"
841 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000340a",0x00000000,"1"
842 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000380a",0x00000000,"1"
843 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00003c0a",0x00000000,"1"
844 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000400a",0x00000000,"1"
845 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000440a",0x00000000,"1"
846 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000480a",0x00000000,"1"
847 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00004c0a",0x00000000,"1"
848 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000500a",0x00000000,"1"
849 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000040b",0x00000000,"1"
850 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000040c",0x00000000,"1"
851 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000080c",0x00000000,"1"
852 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000c0c",0x00000000,"1"
853 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000100c",0x00000000,"1"
854 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000140c",0x00000000,"1"
855 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000180c",0x00000000,"1"
856 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000040d",0x00000000,"c"
857 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000040e",0x00000000,"2"
858 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000040f",0x00000000,"1"
859 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000410",0x00000000,"1"
860 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000810",0x00000000,"1"
861 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000411",0x00000000,"7"
862 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000412",0x00000000,"8"
863 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000413",0x00000000,"1"
864 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000813",0x00000000,"1"
865 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000414",0x00000000,"1"
866 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000814",0x00000000,"1"
867 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000415",0x00000000,"2"
868 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000416",0x00000000,"1"
869 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000816",0x00000000,"1"
870 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000417",0x00000000,"1"
871 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000418",0x00000000,"2"
872 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000419",0x00000000,"5"
873 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000041a",0x00000000,"2"
874 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000081a",0x00000000,"1"
875 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000c1a",0x00000000,"5"
876 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000041b",0x00000000,"2"
877 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000041c",0x00000000,"2"
878 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000041d",0x00000000,"1"
879 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000081d",0x00000000,"1"
880 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000041e",0x00000000,"b"
881 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000041f",0x00000000,"6"
882 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000420",0x00000000,""
883 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000421",0x00000000,"1"
884 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000422",0x00000000,"5"
885 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000423",0x00000000,"5"
886 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000424",0x00000000,"2"
887 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000425",0x00000000,"3"
888 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000426",0x00000000,"3"
889 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000427",0x00000000,"3"
890 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000429",0x00000000,""
891 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000042a",0x00000000,""
892 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000042b",0x00000000,"11"
893 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000042c",0x00000000,"6"
894 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000082c",0x00000000,"5"
895 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000042d",0x00000000,"1"
896 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000042f",0x00000000,"5"
897 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000436",0x00000000,"1"
898 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000437",0x00000000,"10"
899 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000438",0x00000000,"1"
900 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000439",0x00000000,"f"
901 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000043e",0x00000000,"1"
902 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000083e",0x00000000,"1"
903 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000043f",0x00000000,"5"
904 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000440",0x00000000,"5"
905 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000441",0x00000000,"1"
906 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000443",0x00000000,"6"
907 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000843",0x00000000,"5"
908 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000445",0x00000000,"f"
909 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000455",0x00000000,""
910 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000456",0x00000000,"1"
911 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000048f",0x00000000,"1"
912 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000490",0x00000000,"1"
913
914 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language Groups","1",0x00000000,"1"
915 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language Groups","2",0x00000000,"1"
916 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language Groups","3",0x00000000,"1"
917 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language Groups","4",0x00000000,"1"
918 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language Groups","5",0x00000000,"1"
919 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language Groups","6",0x00000000,"1"
920 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language Groups","7",0x00000000,"1"
921 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language Groups","8",0x00000000,"1"
922 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language Groups","9",0x00000000,"1"
923 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language Groups","10",0x00000000,"1"
924 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language Groups","11",0x00000000,"1"
925 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language Groups","a",0x00000000,"1"
926 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language Groups","b",0x00000000,"1"
927 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language Groups","c",0x00000000,"1"
928 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language Groups","d",0x00000000,"1"
929 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language Groups","e",0x00000000,"1"
930 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language Groups","f",0x00000000,"1"
931
932 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale\Alternate Sorts","00010407",0x00000000,"1"
933 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale\Alternate Sorts","0001040e",0x00000000,"2"
934 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale\Alternate Sorts","00010437",0x00000000,""
935 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale\Alternate Sorts","00020804",0x00000000,""
936 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale\Alternate Sorts","00021004",0x00000000,""
937 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale\Alternate Sorts","00021404",0x00000000,""
938 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale\Alternate Sorts","00030404",0x00000000,""
939
940 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\PnP\Pci\CardList","Intel 82441FX",0x00030003,\
941 01,00,00,00,86,80,37,12,00,00,00,00,00,00,00,00
942 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\PnP\Pci\CardList","Intel 82439HX",0x00030003,\
943 01,00,00,00,86,80,50,12,00,00,00,00,00,00,00,00
944 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\PnP\Pci\CardList","Intel 82439TX",0x00030003,\
945 01,00,00,00,86,80,00,71,00,00,00,00,00,00,00,00
946 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\PnP\Pci\CardList","Intel 82443LX/EX",0x00030003,\
947 01,00,00,00,86,80,80,71,00,00,00,00,00,00,00,00
948 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\PnP\Pci\CardList","Intel 82443BX1",0x00030003,\
949 01,00,00,00,86,80,90,71,00,00,00,00,00,00,00,00
950 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\PnP\Pci\CardList","Intel 82443BX2",0x00030003,\
951 01,00,00,00,86,80,92,71,00,00,00,00,00,00,00,00
952 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\PnP\Pci\CardList","Intel 82443GX",0x00030003,\
953 01,00,00,00,86,80,a0,71,00,00,00,00,00,00,00,00
954 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\PnP\Pci\CardList","VIA Tech1",0x00030003,\
955 01,00,00,00,06,11,01,05,00,00,00,00,00,00,00,00
956 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\PnP\Pci\CardList","VIA Tech2",0x00030003,\
957 01,00,00,00,06,11,91,06,00,00,00,00,00,00,00,00
958 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\PnP\Pci\CardList","Toshiba",0x00030003,\
959 01,00,00,00,79,11,01,06,00,00,00,00,00,00,00,00
960 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\PnP\Pci\CardList","Ali",0x00030003,\
961 01,00,00,00,b9,10,21,15,00,00,00,00,00,00,00,00
962
963 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print","MajorVersion",0x00010001,2
964 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print","MinorVersion",0x00010003,0
965 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print","PriorityClass",0x00010003,0
966 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Environments",,0x00000012
967 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors",,0x00000012
968 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\Local Port","Driver",2,"localspl.dll"
969 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Printers",,0x00000012
970
971 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ProductOptions","ProductType",2,"WinNT"
972 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ProductOptions","ProductSuite",0x00010002,""
973
974 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders","SecurityProviders",2,"schannel.dll"
975 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SaslProfiles",,0x00000012
976
977 ; Some installers check for SP6
978 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Windows","CSDVersion",0x00010001,0x00000600
979
980 ; Service groups
981 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ServiceGroupOrder","List",0x00010000, \
982 "Boot Bus Extender", \
983 "System Bus Extender", \
984 "SCSI Miniport", \
985 "Primary Disk", \
986 "SCSI Class", \
987 "Boot File System", \
988 "Base", \
989 "Pointer Port", \
990 "Keyboard Port", \
991 "Pointer Class", \
992 "Keyboard Class", \
993 "Debug", \
994 "Video Init", \
995 "Video", \
996 "Video Save", \
997 "File System", \
998 "Event log", \
999 "NDIS", \
1000 "PNP_TDI", \
1001 "TDI", \
1002 "PlugPlay", \
1003 "SpoolerGroup", \
1004 "Extended Base"
1005
1006 ; Set the timeout for directx/ReactX graphic surface lock see _EDD_DIRECTDRAW_GLOBAL struct for more info
1007 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\GraphicsDrivers\DCI","Timeout",0x00010001,0x00000007
1008 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\GraphicsDrivers\UseNewKey",,0x00000012
1009
1010 ; Group order, the first DWORD is the count of entries,
1011 ; the following dwords are the tag entries for the load order.
1012 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\GroupOrderList","Video Save", 0x00000001, \
1013 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, \
1014 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, \
1015 0x02, 0x00, 0x00, 0x00
1016 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\GroupOrderList","SCSI Miniport", 0x00000001, \
1017 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, \
1018 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, \
1019 0x20, 0x00, 0x00, 0x00
1020
1021 ; Session Manager stuff
1022 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager","BootExecute", 0x00010000, \
1023 "autocheck autochk *"
1024 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager","GlobalFlag", 0x00010003, 0x00000000
1025 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager","ObjectDirectories",0x00010000, \
1026 "\Windows", \
1027 "\RPC Control"
1028
1029 ; DOS devices
1030 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\DOS Devices","AUX",0x00000000,"\DosDevices\COM1"
1031 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\DOS Devices","MAILSLOT",0x00000000,"\Device\MailSlot"
1032 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\DOS Devices","NUL",0x00000000,"\Device\Null"
1033 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\DOS Devices","PIPE",0x00000000,"\Device\NamedPipe"
1034 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\DOS Devices","PRN",0x00000000,"\DosDevices\LPT1"
1035 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\DOS Devices","UNC",0x00000000,"\Device\Mup"
1036
1037 ; System environment settings
1038 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment","ComSpec",0x00020000,"%SystemRoot%\system32\cmd.exe"
1039 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment","OS",0x00020000,"ReactOS"
1040 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment","Path",0x00020000,"%SystemRoot%\bin;%SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\system32\wbem"
1041 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment","windir",0x00020000,"%SystemRoot%"
1042 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment","TEMP",0x00020000,"%SystemDrive%\TEMP"
1043 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment","TMP",0x00020000,"%SystemDrive%\TEMP"
1044 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment","PATHEXT",0x00020000,".COM;.EXE;.BAT;.CMD"
1045 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment","PROCESSOR_ARCHITECTURE",0x00020000,"x86"
1046
1047
1048 ; Known DLLs
1049 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\KnownDlls","DllDirectory",0x00020000,"%SystemRoot%\system32"
1050 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\KnownDlls","advapi32",0x00000000,"advapi32.dll"
1051 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\KnownDlls","comdlg32",0x00000000,"comdlg32.dll"
1052 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\KnownDlls","gdi32",0x00000000,"gdi32.dll"
1053 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\KnownDlls","imagehlp",0x00000000,"imagehlp.dll"
1054 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\KnownDlls","kernel32",0x00000000,"kernel32.dll"
1055 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\KnownDlls","lz32",0x00000000,"lz32.dll"
1056 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\KnownDlls","ole32",0x00000000,"ole32.dll"
1057 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\KnownDlls","oleaut32",0x00000000,"oleaut32.dll"
1058 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\KnownDlls","olecli32",0x00000000,"olecli32.dll"
1059 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\KnownDlls","olesvr32",0x00000000,"olesvr32.dll"
1060 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\KnownDlls","olethk32",0x00000000,"olethk32.dll"
1061 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\KnownDlls","rpcrt4",0x00000000,"rpcrt4.dll"
1062 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\KnownDlls","shell32",0x00000000,"shell32.dll"
1063 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\KnownDlls","url",0x00000000,"url.dll"
1064 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\KnownDlls","urlmon",0x00000000,"urlmon.dll"
1065 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\KnownDlls","user32",0x00000000,"user32.dll"
1066 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\KnownDlls","version",0x00000000,"version.dll"
1067 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\KnownDlls","wininet",0x00000000,"wininet.dll"
1068 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\KnownDlls","wldap32",0x00000000,"wldap32.dll"
1069
1070 ; Pagefile settings
1071 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management","PagingFiles",0x00010000, \
1072 "C:\pagefile.sys"
1073
1074 ; Subsystems
1075 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Subsystems","Debug",0x00020000,""
1076 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Subsystems","Kmode",0x00020000,"%SystemRoot%\system32\win32k.sys"
1077 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Subsystems","Optional",0x00010000,"Posix","Os2","Vms"
1078 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Subsystems","Os2",0x00020000,"%SystemRoot%\system32\csr.exe ObjectDirectory=\OS2 SharedSection=128 Windows=Off SubSystemType=Text ServerDll=os2srv,1 ProfileControl=Off RequestThreads=2 MaxRequestThreads=2 Sessions=Off"
1079 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Subsystems","Posix",0x00020000,"%SystemRoot%\system32\csr.exe ObjectDirectory=\POSIX SharedSection=128 Windows=Off SubSystemType=Text ServerDll=psxsrv,1 ProfileControl=Off RequestThreads=2 MaxRequestThreads=2 Sessions=Off"
1080 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Subsystems","Required",0x00010000,"Debug","Windows"
1081 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Subsystems","Vms",0x00020000,"%SystemRoot%\system32\csr.exe ObjectDirectory=\VMS SharedSection=128 Windows=Off SubSystemType=Text ServerDll=vmssrv,1 ProfileControl=Off RequestThreads=2 MaxRequestThreads=2 Sessions=Off"
1082 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Subsystems","Windows",0x00020000,"%SystemRoot%\system32\csrss.exe"
1083
1084 ; WOW Support
1085 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Wow","",0x00000000,""
1086
1087 ; PNP Root device
1088 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\HTREE\ROOT\0","",0x00000000,""
1089
1090 ; Afd driver
1091 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Afd","ErrorControl",0x00010001,0x00000001
1092 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Afd","Group",0x00000000,"TDI"
1093 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Afd","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\afd.sys"
1094 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Afd","Start",0x00010001,0x00000001
1095 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Afd","Type",0x00010001,0x00000001
1096
1097 ; UniATA/Atapi miniport driver
1098 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\UniATA","ErrorControl",0x00010001,0x00000000
1099 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\UniATA","Group",0x00000000,"System Bus Extender"
1100 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\UniATA","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\uniata.sys"
1101 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\UniATA","Start",0x00010001,0x00000000
1102 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\UniATA","Type",0x00010001,0x00000001
1103 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\UniATA","Tag",0x00010001,0x00000010
1104
1105 ; Audio Service
1106 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RosAudioSrv","DisplayName",0x00000000,"Audio Service"
1107 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RosAudioSrv","Description",0x00000000,"Provides audio facilities to applications"
1108 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RosAudioSrv","ErrorControl",0x00010001,0x00000000
1109 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RosAudioSrv","Group",0x00000000,"Audio"
1110 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RosAudioSrv","ImagePath",0x00020000,"%SystemRoot%\system32\audiosrv.exe"
1111 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RosAudioSrv","Start",0x00010001,0x00000003
1112 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RosAudioSrv","Type",0x00010001,0x00000010
1113
1114 ; BusLogic 958 miniport driver
1115 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\BusLogic","ErrorControl",0x00010001,0x00000000
1116 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\BusLogic","Group",0x00000000,"SCSI Miniport"
1117 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\BusLogic","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\buslogic.sys"
1118 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\BusLogic","Start",0x00010001,0x00000000
1119 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\BusLogic","Type",0x00010001,0x00000001
1120 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\BusLogic","Tag",0x00010001,0x00000020
1121
1122 ; Beep device driver
1123 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Beep","ErrorControl",0x00010001,0x00000000
1124 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Beep","Group",0x00000000,"Base"
1125 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Beep","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\beep.sys"
1126 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Beep","Start",0x00010001,0x00000001
1127 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Beep","Type",0x00010001,0x00000001
1128
1129 ; BlueScreen device driver
1130 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Blue","ErrorControl",0x00010001,0x00000000
1131 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Blue","Group",0x00000000,"Video Init"
1132 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Blue","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\blue.sys"
1133 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Blue","Start",0x00010001,0x00000004
1134 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Blue","Type",0x00010001,0x00000001
1135
1136 ; Cdfs (ISO96660) filesystem driver
1137 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdfs","ErrorControl",0x00010001,0x00000000
1138 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdfs","Group",0x00000000,"File System"
1139 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdfs","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\cdfs.sys"
1140 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdfs","Start",0x00010001,0x00000004
1141 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdfs","Type",0x00010001,0x00000002
1142
1143 ; Cdrom class driver
1144 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdrom","ErrorControl",0x00010001,0x00000000
1145 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdrom","Group",0x00000000,"SCSI Class"
1146 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdrom","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\cdrom.sys"
1147 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdrom","Start",0x00010001,0x00000001
1148 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdrom","Type",0x00010001,0x00000001
1149
1150 ; Debug output driver
1151 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DebugOut","ErrorControl",0x00010001,0x00000000
1152 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DebugOut","Group",0x00000000,"Debug"
1153 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DebugOut","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\debugout.sys"
1154 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DebugOut","Start",0x00010001,0x00000004
1155 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DebugOut","Type",0x00010001,0x00000001
1156
1157 ; Disk class driver
1158 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Disk","ErrorControl",0x00010001,0x00000000
1159 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Disk","Group",0x00000000,"SCSI Class"
1160 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Disk","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\disk.sys"
1161 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Disk","Start",0x00010001,0x00000000
1162 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Disk","Type",0x00010001,0x00000001
1163
1164 ; DHCP client service
1165 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DHCP","DisplayName",0x00000000,"DHCP Client"
1166 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DHCP","Description",0x00000000,"Attempts to obtain network settings automatically from an available DHCP server"
1167 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DHCP","ErrorControl",0x00010001,0x00000000
1168 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DHCP","Group",0x00000000,"Network"
1169 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DHCP","ImagePath",0x00020000,"%SystemRoot%\system32\dhcp.exe"
1170 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DHCP","Start",0x00010001,0x00000002
1171 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DHCP","Type",0x00010001,0x00000010
1172
1173 ; Event logging service
1174 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog",,0x00000010
1175 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog","DisplayName",0x00000000,"Event Logger"
1176 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog","Description",0x00000000,"Logs events or messages sent by the operating system in a database accessible via the event log viewer"
1177 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog","ErrorControl",0x00010001,0x00000000
1178 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog","Group",0x00000000,"Event log"
1179 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog","ImagePath",0x00020000,"%SystemRoot%\system32\eventlog.exe"
1180 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog","Start",0x00010001,0x00000002
1181 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog","Type",0x00010001,0x00000010
1182
1183 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\Application",,0x00000010
1184 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\Application","File",0x00020000,"%SystemRoot%\system32\config\AppEvent.Evt"
1185 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\Security",,0x00000010
1186 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\Security","File",0x00020000,"%SystemRoot%\system32\config\SecEvent.Evt"
1187 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\System",,0x00000010
1188 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\System","File",0x00020000,"%SystemRoot%\system32\config\SysEvent.Evt"
1189
1190 ; Floppy driver
1191 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Floppy","ErrorControl",0x00010001,0x00000000
1192 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Floppy","Group",0x00000000,"Primary Disk"
1193 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Floppy","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\floppy.sys"
1194 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Floppy","Start",0x00010001,0x00000001
1195 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Floppy","Type",0x00010001,0x00000001
1196
1197 ; Filesystem recognizer driver
1198 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Fs_Rec","ErrorControl",0x00010001,0x00000000
1199 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Fs_Rec","Group",0x00000000,"Boot file system"
1200 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Fs_Rec","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\fs_rec.sys"
1201 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Fs_Rec","Start",0x00010001,0x00000001
1202 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Fs_Rec","Type",0x00010001,0x00000008
1203
1204 ; Kernel-Mode Tests
1205 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Kmtest","ErrorControl",0x00010001,0x00000000
1206 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Kmtest","Group",0x00000000,"Base"
1207 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Kmtest","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\kmtest.sys"
1208 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Kmtest","Start",0x00010001,0x00000001
1209 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Kmtest","Type",0x00010001,0x00000001
1210
1211 ; Keyboard class driver
1212 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\kbdclass","ErrorControl",0x00010001,0x00000000
1213 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\kbdclass","Group",0x00000000,"Keyboard Class"
1214 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\kbdclass","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\kbdclass.sys"
1215 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\kbdclass","Start",0x00010001,0x00000001
1216 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\kbdclass","Type",0x00010001,0x00000001
1217 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\kbdclass\Parameters","ConnectMultiplePorts",0x00010001,1
1218 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","UpperFilters",0x00010000,"kbdclass"
1219
1220 ; MPU-401 MIDI driver
1221 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpu401","Group",0x00000000,"Base"
1222 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpu401","ServiceType",0x00010001,0x00000001
1223 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpu401","Type",0x00010001,0x00000001
1224 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpu401","Start",0x00010001,0x00000004
1225 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpu401","ErrorControl",0x00010001,0x00000001
1226 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpu401","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\mpu401.sys"
1227
1228 ; Mouse class driver
1229 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mouclass","ErrorControl",0x00010001,0x00000000
1230 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mouclass","Group",0x00000000,"Pointer Class"
1231 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mouclass","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\mouclass.sys"
1232 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mouclass","Start",0x00010001,0x00000001
1233 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mouclass","Type",0x00010001,0x00000001
1234 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96F-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","UpperFilters",0x00010000,"mouclass"
1235
1236 ; Mailslot filesystem driver
1237 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Msfs","ErrorControl",0x00010001,0x00000000
1238 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Msfs","Group",0x00000000,"File System"
1239 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Msfs","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\msfs.sys"
1240 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Msfs","Start",0x00010001,0x00000001
1241 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Msfs","Type",0x00010001,0x00000002
1242
1243 ; NDIS driver - the only boot-start network driver
1244 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ndis","ErrorControl",0x00010001,0x00000001
1245 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ndis","Group",0x00000000,"NDIS"
1246 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ndis","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\ndis.sys"
1247 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ndis","Start",0x00010001,0x00000000
1248 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ndis","Type",0x00010001,0x00000001
1249
1250 ; NetLogon
1251 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NetLogon","DisplayName",0x00000000,"Net Logon"
1252 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NetLogon","Description",0x00000000,"Sets up a secure channel to a domain controller for domain authentication"
1253 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NetLogon","ErrorControl",0x00010001,0x00000001
1254 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netlogon","ImagePath",0x00020000,"%SystemRoot%\system32\lsass.exe"
1255 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NetLogon","Start",0x00010001,0x00000003
1256 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netlogon","Type",0x00010001,0x00000020
1257
1258 ; Named Pipe filesystem driver
1259 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Npfs","ErrorControl",0x00010001,0x00000000
1260 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Npfs","Group",0x00000000,"File System"
1261 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Npfs","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\npfs.sys"
1262 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Npfs","Start",0x00010001,0x00000001
1263 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Npfs","Type",0x00010001,0x00000002
1264
1265 ; NTFS filesystem driver
1266 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ntfs","ErrorControl",0x00010001,0x00000000
1267 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ntfs","Group",0x00000000,"File System"
1268 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ntfs","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\ntfs.sys"
1269 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ntfs","Start",0x00010001,0x00000004
1270 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ntfs","Type",0x00010001,0x00000002
1271
1272 ; Null device driver
1273 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Null","ErrorControl",0x00010001,0x00000000
1274 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Null","Group",0x00000000,"Base"
1275 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Null","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\null.sys"
1276 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Null","Start",0x00010001,0x00000001
1277 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Null","Type",0x00010001,0x00000001
1278
1279 ; Packet driver
1280 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Packet","ErrorControl",0x00010001,0x00000001
1281 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Packet","Group",0x00000000,"PNP_TDI"
1282 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Packet","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\packet.sys"
1283 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Packet","Start",0x00010001,0x00000004
1284 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Packet","Type",0x00010001,0x00000001
1285
1286 ; Plug and Play manager
1287 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PlugPlay","DisplayName",0x00000000,"Plug and Play"
1288 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PlugPlay","Description",0x00000000,"Detects hardware changes and installs needed software if possible"
1289 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PlugPlay","ErrorControl",0x00010001,0x00000000
1290 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PlugPlay","Group",0x00000000,"PlugPlay"
1291 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PlugPlay","ImagePath",0x00020000,"%SystemRoot%\system32\umpnpmgr.exe"
1292 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PlugPlay","Start",0x00010001,0x00000004
1293 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PlugPlay","Type",0x00010001,0x00000010
1294
1295 ; RPC service
1296 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Rpcss","DisplayName",0x00000000,"Remote Procedure Call"
1297 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Rpcss","Description",0x00000000,"RPC subsystem which is responsible for Remote procedure Calls on the local machine"
1298 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Rpcss","ErrorControl",0x00010001,0x00000001
1299 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Rpcss","Group",0x00000000," RPC Service"
1300 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Rpcss","ImagePath",0x00020000,"%SystemRoot%\system32\rpcss.exe"
1301 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Rpcss","Start",0x00010001,0x00000002
1302 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Rpcss","Type",0x00010001,0x00000010
1303
1304 ; Spooler service
1305 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Spooler","DependOnService",0x00010000,"RPCSS"
1306 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Spooler","DisplayName",0x00000000,"Printer Spooler"
1307 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Spooler","Description",0x00000000,"Printer Spooler"
1308 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Spooler","ErrorControl",0x00010001,0x00000001
1309 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Spooler","Group",0x00000000,"SpoolerGroup"
1310 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Spooler","ImagePath",0x00020000,"%SystemRoot%\system32\spoolsv.exe"
1311 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Spooler","ObjectName",0x00000000,"LocalSystem"
1312 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Spooler","Start",0x00010001,0x00000002
1313 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Spooler","Type",0x00010001,0x00000110
1314
1315 ; WLAN service
1316 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WlanSvc","DependOnService",0x00010000,"RPCSS"
1317 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WlanSvc","DisplayName",0x00000000,"WLAN Service"
1318 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WlanSvc","Description",0x00000000,"WLAN Service"
1319 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WlanSvc","ErrorControl",0x00010001,0x00000001
1320 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WlanSvc","Group",0x00000000,"TDI"
1321 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WlanSvc","ImagePath",0x00020000,"%SystemRoot%\system32\wlansvc.exe"
1322 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WlanSvc","ObjectName",0x00000000,"LocalSystem"
1323 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WlanSvc","Start",0x00010001,0x00000003
1324 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WlanSvc","Type",0x00010001,0x00000110
1325
1326 ; Simple TCP services
1327 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\tcpsvcs","Description",0x00000000,"Supports the following TCP/IP services: Chargen, Daytime, Discard, Echo, QOTD"
1328 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\tcpsvcs","DisplayName",0x00000000,"Simple TCP/IP Services"
1329 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\tcpsvcs","ErrorControl",0x00010001,0x00000001
1330 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\tcpsvcs","Group",0x00000000,"Network"
1331 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\tcpsvcs","ImagePath",0x00020000,"%SystemRoot%\system32\tcpsvcs.exe"
1332 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\tcpsvcs","Start",0x00010001,0x00000003
1333 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\tcpsvcs","Type",0x00010001,0x00000020
1334
1335 ; ReactOS Telnet Service
1336 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\telnetd","Description",0x00000000,"ReactOS Telnet Service"
1337 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\telnetd","DisplayName",0x00000000,"ReactOS Telnet Service"
1338 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\telnetd","ErrorControl",0x00010001,0x00000001
1339 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\telnetd","Group",0x00000000,"Network"
1340 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\telnetd","ImagePath",0x00020000,"%SystemRoot%\system32\telnetd.exe"
1341 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\telnetd","Start",0x00010001,0x00000003
1342 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\telnetd","Type",0x00010001,0x00000020
1343
1344 ; Sound Blaster (NT4)
1345 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sndblst","Description",0x00000000,"Sound Blaster (NT4)"
1346 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sndblst","ErrorControl",0x00010001,0x00000001
1347 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sndblst","Group",0x00000000,"Base"
1348 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sndblst","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\sndblst.sys"
1349 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sndblst","Start",0x00010001,0x00000003
1350 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sndblst","Type",0x00010001,0x00000001
1351
1352 ; Virtual FAT filesystem driver
1353 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\fastfat","ErrorControl",0x00010001,0x00000000
1354 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\fastfat","Group",0x00000000,"Boot File System"
1355 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\fastfat","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\fastfat.sys"
1356 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\fastfat","Start",0x00010001,0x00000000
1357 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\fastfat","Type",0x00010001,0x00000002
1358
1359 ; RAM Disk class driver
1360 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RamDisk","ErrorControl",0x00010001,0x00000000
1361 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RamDisk","Group",0x00000000,"Boot File System"
1362 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RamDisk","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\ramdisk.sys"
1363 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RamDisk","Start",0x00010001,0x00000000
1364 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RamDisk","Type",0x00010001,0x00000002
1365
1366 ; EXT2 Filesystem driver
1367 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ext2fs","ErrorControl",0x00010001,0x00000000
1368 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ext2fs","Group",0x00000000,"Boot File System"
1369 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ext2fs","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\ext2.sys"
1370 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ext2fs","Start",0x00010001,0x00000004
1371 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ext2fs","Type",0x00010001,0x00000002
1372
1373 ; VBE SVGA driver
1374 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\VBE","ErrorControl",0x00010001,0x00000000
1375 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\VBE","Group",0x00000000,"Video Save"
1376 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\VBE","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\vbemp.sys"
1377 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\VBE","Start",0x00010001,0x00000004
1378 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\VBE","Type",0x00010001,0x00000001
1379 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\VBE","Tag",0x00010001,0x00000001
1380
1381 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Hardware Profiles\Current\System\CurrentControlSet\Services\VBE\Device0","InstalledDisplayDrivers",0x00010000,"framebuf"
1382 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Hardware Profiles\Current\System\CurrentControlSet\Services\VBE\Device0","DefaultSettings.VRefresh",0x00010001,1
1383 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Hardware Profiles\Current\System\CurrentControlSet\Services\VBE\Device0","DefaultSettings.BitsPerPel",0x00010001,8
1384 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Hardware Profiles\Current\System\CurrentControlSet\Services\VBE\Device0","DefaultSettings.XResolution",0x00010001,640
1385 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Hardware Profiles\Current\System\CurrentControlSet\Services\VBE\Device0","DefaultSettings.YResolution",0x00010001,480
1386
1387 ; VGA miniport driver
1388 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Vga","ErrorControl",0x00010001,0x00000000
1389 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Vga","Group",0x00000000,"Video Save"
1390 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Vga","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\vgamp.sys"
1391 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Vga","Start",0x00010001,0x00000004
1392 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Vga","Type",0x00010001,0x00000001
1393 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Vga","Tag",0x00010001,0x00000002
1394
1395 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Hardware Profiles\Current\System\CurrentControlSet\Services\Vga\Device0","InstalledDisplayDrivers",0x00010000,"vgaddi"
1396 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Hardware Profiles\Current\System\CurrentControlSet\Services\Vga\Device0","DefaultSettings.VRefresh",0x00010001,1
1397 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Hardware Profiles\Current\System\CurrentControlSet\Services\Vga\Device0","DefaultSettings.BitsPerPel",0x00010001,8
1398 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Hardware Profiles\Current\System\CurrentControlSet\Services\Vga\Device0","DefaultSettings.XResolution",0x00010001,640
1399 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Hardware Profiles\Current\System\CurrentControlSet\Services\Vga\Device0","DefaultSettings.YResolution",0x00010001,480
1400
1401 ; Windows Installer Service
1402 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSIserver","DisplayName",0x00000000,"ReactOS Installer"
1403 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSIserver","Description",0x00000000,"Controls installation, maintenance, and removal of software packaged as an msi (Windows Installer)"
1404 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSIserver","Group",0x00000000,"Windows Installer"
1405 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSIserver","ErrorControl",0x00010001,0x00000001
1406 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSIserver","ImagePath",0x00020000,"system32\msiexec.exe /V"
1407 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSIserver","Start",0x00010001,0x00000003
1408 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSIserver","Type",0x00010001,0x00000020
1409
1410 ; ControlSet selection settings
1411 HKLM,"SYSTEM\Select","Current",0x00010001,0x00000001
1412 HKLM,"SYSTEM\Select","Default",0x00010001,0x00000001
1413 HKLM,"SYSTEM\Select","Failed",0x00010001,0x00000000
1414 HKLM,"SYSTEM\Select","LastKnownGood",0x00010001,0x00000000
1415
1416 ; System setup settings
1417 HKLM,"SYSTEM\Setup","CmdLine",0x00000000,"setup -newsetup"
1418 HKLM,"SYSTEM\Setup","OsLoaderPath",0x00000000,"\"
1419 HKLM,"SYSTEM\Setup","SetupType",0x00010001,0x00000001
1420 HKLM,"SYSTEM\Setup","SystemPartition",0x00000000,"\Device\Harddisk0\Partition1"
1421 HKLM,"SYSTEM\Setup","SystemSetupInProgress",0x00010001,0x00000001
1422
1423 ; Debug channels
1424 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment","DEBUGCHANNEL",0x00020000,"+ole,+rpc"
1425
1426 ; EOF