[BOOTDATA]
[reactos.git] / reactos / boot / bootdata / hivesys_i386.inf
1 [Version]
2 Signature = "$ReactOS$"
3
4 [AddReg]
5
6 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control","CurrentUser",2,"USERNAME"
7 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control","WaitToKillServiceTimeout",2,"20000"
8 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Biosinfo","InfName",2,"biosinfo.inf"
9 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\PnP",,0x00000012
10
11 ; Critical Device Database
12
13 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\*PNP0A03","Service",0x00000000,"pci"
14 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\*PNP0A03","ClassGUID",0x00000000,"{4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
15
16 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\*PNP0A08","Service",0x00000000,"pci"
17 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\*PNP0A08","ClassGUID",0x00000000,"{4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
18
19 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\PCI#CC_0604","Service",0x00000000,"pci"
20 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\PCI#CC_0604","ClassGUID",0x00000000,"{4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
21
22 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\*PNP0C08","Service",0x00000000,"acpi"
23 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\*PNP0C08","ClassGUID",0x00000000,"{4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
24
25 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\PCI#CC_0C0300","Service",0x00000000,"usbuhci"
26 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\PCI#CC_0C0300","ClassGUID",0x00000000,"{36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}"
27
28 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\PCI#CC_0C0310","Service",0x00000000,"usbohci"
29 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\PCI#CC_0C0310","ClassGUID",0x00000000,"{36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}"
30
31 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\PCI#CC_0C0320","Service",0x00000000,"usbehci"
32 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\PCI#CC_0C0320","ClassGUID",0x00000000,"{36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}"
33
34 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\USB#Class_08&SubClass_06&Prot_50","Service",0x00000000,"usbstor"
35 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\USB#Class_08&SubClass_06&Prot_50","ClassGUID",0x00000000,"{36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}"
36
37 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\USB#COMPOSITE","Service",0x00000000,"usbccgp"
38 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\USB#COMPOSITE","ClassGUID",0x00000000,"{36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}"
39
40 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\USB#CLASS_09","Service",0x00000000,"usbhub"
41 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\USB#CLASS_09","ClassGUID",0x00000000,"{36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}"
42
43 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\USB#ROOT_HUB","Service",0x00000000,"usbhub"
44 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\USB#ROOT_HUB","ClassGUID",0x00000000,"{36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}"
45
46 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\USB#ROOT_HUB20","Service",0x00000000,"usbhub"
47 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\USB#ROOT_HUB20","ClassGUID",0x00000000,"{36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}"
48
49 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\GenDisk","Service",0x00000000,"disk"
50 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\GenDisk","ClassGUID",0x00000000,"{4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
51
52 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\USB#Class_03","Service",0x00000000,"hidusb"
53 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\USB#Class_03","ClassGUID",0x00000000,"{745a17a0-74d3-11d0-b6fe-00a0c90f57da}"
54
55 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\GENERIC_HID_DEVICE","Service",0x00000000,"hidusb"
56 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\GENERIC_HID_DEVICE","ClassGUID",0x00000000,"{745a17a0-74d3-11d0-b6fe-00a0c90f57da}"
57
58 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\HID_DEVICE_SYSTEM_KEYBOARD","Service",0x00000000,"kbdhid"
59 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\HID_DEVICE_SYSTEM_KEYBOARD","ClassGUID",0x00000000,"{4D36E96B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
60
61 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\HID_DEVICE_SYSTEM_MOUSE","Service",0x00000000,"mouhid"
62 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\HID_DEVICE_SYSTEM_MOUSE","ClassGUID",0x00000000,"{4D36E96F-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
63
64 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\PCI#CC_0001","Service",0x00000000,"VBE"
65 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\PCI#CC_0001","ClassGUID",0x00000000,"{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
66
67 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\PCI#CC_0300","Service",0x00000000,"VBE"
68 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\PCI#CC_0300","ClassGUID",0x00000000,"{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
69
70 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\PCI#CC_0301","Service",0x00000000,"VBE"
71 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\PCI#CC_0301","ClassGUID",0x00000000,"{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
72
73
74 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot","AlternateShell",2,"cmd.exe"
75
76 ; Safe Boot drivers
77 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\AppMgmt","",0x00000000,"Service"
78 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Base","",0x00000000,"Driver Group"
79 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Boot Bus Extender","",0x00000000,"Driver Group"
80 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Boot file system","",0x00000000,"Driver Group"
81 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\CryptSvc","",0x00000000,"Service"
82 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\DcomLaunch","",0x00000000,"Service"
83 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\dmadmin","",0x00000000,"Service"
84 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\dmboot.sys","",0x00000000,"Driver"
85 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\dmio.sys","",0x00000000,"Driver"
86 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\dmload.sys","",0x00000000,"Driver"
87 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\dmserver","",0x00000000,"Service"
88 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\EventLog","",0x00000000,"Service"
89 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\File system","",0x00000000,"Driver Group"
90 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Filter","",0x00000000,"Driver Group"
91 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\HelpSvc","",0x00000000,"Service"
92 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Netlogon","",0x00000000,"Service"
93 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\PCI Configuration","",0x00000000,"Driver Group"
94 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\PlugPlay","",0x00000000,"Service"
95 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\PNP Filter","",0x00000000,"Driver Group"
96 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Primary disk","",0x00000000,"Driver Group"
97 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\RpcSs","",0x00000000,"Service"
98 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\SCSI Class","",0x00000000,"Driver Group"
99 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\sermouse.sys","",0x00000000,"Driver"
100 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\sr.sys","",0x00000000,"FSFilter System Recovery"
101 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\SRService","",0x00000000,"Service"
102 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\System Bus Extender","",0x00000000,"Driver Group"
103 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\vga.sys","",0x00000000,"Driver"
104 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\vgasave.sys","",0x00000000,"Driver"
105 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\WinMgmt","",0x00000000,"Service"
106 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}","",0x00000000,"Universal Serial Bus controllers"
107 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","",0x00000000,"CD-ROM Drive"
108 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","",0x00000000,"DiskDrive"
109 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{4D36E969-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","",0x00000000,"Standard floppy disk controller"
110 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","",0x00000000,"Hdc"
111 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{4D36E96B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","",0x00000000,"Keyboard"
112 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{4D36E96F-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","",0x00000000,"Mouse"
113 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{4D36E977-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","",0x00000000,"PCMCIA Adapters"
114 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{4D36E97B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","",0x00000000,"SCSIAdapter"
115 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","",0x00000000,"System"
116 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{4D36E980-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","",0x00000000,"Floppy disk drive"
117 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{71A27CDD-812A-11D0-BEC7-08002BE2092F}","",0x00000000,"Volume"
118 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{745A17A0-74D3-11D0-B6FE-00A0C90F57DA}","",0x00000000,"Human Interface Devices"
119
120 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\AFD","",0x00000000,"Service"
121 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\AppMgmt","",0x00000000,"Service"
122 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\Base","",0x00000000,"Driver Group"
123 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\Boot Bus Extender","",0x00000000,"Driver Group"
124 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\Boot file system","",0x00000000,"Driver Group"
125 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\Browser","",0x00000000,"Service"
126 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\CryptSvc","",0x00000000,"Service"
127 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\DcomLaunch","",0x00000000,"Service"
128 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\Dhcp","",0x00000000,"Service"
129 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\dmadmin","",0x00000000,"Service"
130 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\dmboot.sys","",0x00000000,"Driver"
131 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\dmio.sys","",0x00000000,"Driver"
132 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\dmload.sys","",0x00000000,"Driver"
133 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\dmserver","",0x00000000,"Service"
134 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\DnsCache","",0x00000000,"Service"
135 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\EventLog","",0x00000000,"Service"
136 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\File system","",0x00000000,"Driver Group"
137 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\Filter","",0x00000000,"Driver Group"
138 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\HelpSvc","",0x00000000,"Service"
139 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\ip6fw.sys","",0x00000000,"Driver"
140 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\ipnat.sys","",0x00000000,"Driver"
141 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\LanmanServer","",0x00000000,"Service"
142 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\LanmanWorkstation","",0x00000000,"Service"
143 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\LmHosts","",0x00000000,"Service"
144 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\Messenger","",0x00000000,"Service"
145 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\NDIS","",0x00000000,"Driver Group"
146 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\NDIS Wrapper","",0x00000000,"Driver Group"
147 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\Ndisuio","",0x00000000,"Service"
148 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\NetBIOS","",0x00000000,"Service"
149 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\NetBIOSGroup","",0x00000000,"Driver Group"
150 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\NetBT","",0x00000000,"Service"
151 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\NetDDEGroup","",0x00000000,"Driver Group"
152 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\Netlogon","",0x00000000,"Service"
153 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\NetMan","",0x00000000,"Service"
154 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\Network","",0x00000000,"Driver Group"
155 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\NetworkProvider","",0x00000000,"Driver Group"
156 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\NtLmSsp","",0x00000000,"Service"
157 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\PCI Configuration","",0x00000000,"Driver Group"
158 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\PlugPlay","",0x00000000,"Service"
159 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\PNP Filter","",0x00000000,"Driver Group"
160 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\PNP_TDI","",0x00000000,"Driver Group"
161 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\Primary disk","",0x00000000,"Driver Group"
162 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\rdpcdd.sys","",0x00000000,"Driver"
163 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\rdpdd.sys","",0x00000000,"Driver"
164 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\rdpwd.sys","",0x00000000,"Driver"
165 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\rdsessmgr","",0x00000000,"Service"
166 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\RpcSs","",0x00000000,"Service"
167 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\SCSI Class","",0x00000000,"Driver Group"
168 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\sermouse.sys","",0x00000000,"Driver"
169 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\SharedAccess","",0x00000000,"Service"
170 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\sr.sys","",0x00000000,"FSFilter System Recovery"
171 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\SRService","",0x00000000,"Service"
172 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\Streams Drivers","",0x00000000,"Driver Group"
173 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\System Bus Extender","",0x00000000,"Driver Group"
174 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\Tcpip","",0x00000000,"Service"
175 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\TDI","",0x00000000,"Driver Group"
176 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\tdpipe.sys","",0x00000000,"Driver"
177 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\tdtcp.sys","",0x00000000,"Driver"
178 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\termservice","",0x00000000,"Service"
179 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\vga.sys","",0x00000000,"Driver"
180 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\vgasave.sys","",0x00000000,"Driver"
181 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\WinMgmt","",0x00000000,"Service"
182 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\WZCSVC","",0x00000000,"Service"
183 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}","",0x00000000,"Universal Serial Bus controllers"
184 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","",0x00000000,"CD-ROM Drive"
185 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","",0x00000000,"DiskDrive"
186 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{4D36E969-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","",0x00000000,"Standard floppy disk controller"
187 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","",0x00000000,"Hdc"
188 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{4D36E96B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","",0x00000000,"Keyboard"
189 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{4D36E96F-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","",0x00000000,"Mouse"
190 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","",0x00000000,"Net"
191 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{4D36E973-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","",0x00000000,"NetClient"
192 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{4D36E974-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","",0x00000000,"NetService"
193 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{4D36E975-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","",0x00000000,"NetTrans"
194 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{4D36E977-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","",0x00000000,"PCMCIA Adapters"
195 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{4D36E97B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","",0x00000000,"SCSIAdapter"
196 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","",0x00000000,"System"
197 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{4D36E980-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","",0x00000000,"Floppy disk drive"
198 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{71A27CDD-812A-11D0-BEC7-08002BE2092F}","",0x00000000,"Volume"
199 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{745A17A0-74D3-11D0-B6FE-00A0C90F57DA}","",0x00000000,"Human Interface Devices"
200
201 ; ReactOS specific - required to load in Safe Mode and for debugging in Safe Mode (until vga.sys and vgasave.sys are implemented)
202 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Debug","",0x00000000,"Driver Group"
203 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\vgamp.sys","",0x00000000,"Driver"
204 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\vbemp.sys","",0x00000000,"Driver"
205
206 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\Debug","",0x00000000,"Driver Group"
207 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\vgamp.sys","",0x00000000,"Driver"
208 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\vbemp.sys","",0x00000000,"Driver"
209
210 ; Other
211 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Arbiters",,0x00000012
212
213 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Arbiters\AllocationOrder","Root",0x000a0001,\
214 a8,04,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
215 00,00,00,00,00,00,00,01,00,00,00,01,00,01,00,24,00,00,00,00,01,00,00,00,00,\
216 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,05,00,00,00,00,00,00,ff,ff,00,00,00,00,00,\
217 00,08,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,40,01,00,00,00,00,00,00,\
218 7f,01,00,00,00,00,00,00,08,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
219 02,00,00,00,00,00,00,ff,02,00,00,00,00,00,00,08,01,00,00,00,00,00,00,00,00,\
220 00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,00,00,00,6f,03,00,00,00,00,00,00,08,01,00,\
221 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,78,03,00,00,00,00,00,00,7a,03,00,00,\
222 00,00,00,00,08,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,e8,02,00,00,00,\
223 00,00,00,ff,02,00,00,00,00,00,00,08,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
224 00,00,f0,01,00,00,00,00,00,00,f8,01,00,00,00,00,00,00,08,01,00,00,00,00,00,\
225 00,00,00,00,00,00,00,00,00,b0,03,00,00,00,00,00,00,cf,03,00,00,00,00,00,00,\
226 08,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,e8,03,00,00,00,00,00,00,ff,\
227 03,00,00,00,00,00,00,08,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,ce,01,\
228 00,00,00,00,00,00,cf,01,00,00,00,00,00,00,08,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
229 00,00,00,00,00,00,01,00,00,00,00,00,00,ff,03,00,00,00,00,00,00,08,02,00,00,\
230 00,00,00,00,09,00,00,00,09,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
231 00,00,00,08,02,00,00,00,00,00,00,08,00,00,00,08,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
232 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,08,02,00,00,00,00,00,00,07,00,00,00,07,00,00,\
233 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,08,02,00,00,00,00,00,00,\
234 0b,00,00,00,0b,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,08,\
235 02,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,0a,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
236 00,00,00,00,00,00,08,02,00,00,00,00,00,00,02,00,00,00,02,00,00,00,00,00,00,\
237 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,02,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,\
238 03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,08,02,00,00,00,\
239 00,00,00,05,00,00,00,05,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
240 00,00,08,02,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,04,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
241 00,00,00,00,00,00,00,00,00,08,02,00,00,00,00,00,00,0f,00,00,00,0f,00,00,00,\
242 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,08,02,00,00,00,00,00,00,0d,\
243 00,00,00,0d,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,08,02,\
244 00,00,00,00,00,00,0e,00,00,00,0e,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
245 00,00,00,00,00,08,02,00,00,00,00,00,00,06,00,00,00,06,00,00,00,00,00,00,00,\
246 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,08,02,00,00,00,00,00,00,0c,00,00,00,0c,\
247 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,08,02,00,00,00,00,\
248 00,00,01,00,00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
249 00,08,02,00,00,00,00,00,00,00,00,ff,ff,fe,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,\
250 00,00,00,00,00,00,00,00,08,02,00,00,00,00,00,00,10,00,00,00,ff,ff,fe,ff,00,\
251 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,\
252 00,00,00,00,00,00,00,00,10,00,00,00,00,00,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,08,03,00,\
253 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0f,00,00,00,00,00,ff,ff,0f,00,\
254 00,00,00,00,08,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,08,00,00,\
255 00,00,00,ff,ff,0b,00,00,00,00,00,08,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
256 00,00,00,00,08,00,00,00,00,00,ff,ff,0f,00,00,00,00,00,08,03,00,00,00,00,00,\
257 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,08,00,00,00,00,00,ff,ff,bf,ff,00,00,00,00,\
258 00,04,00,00,00,00,00,00,06,00,00,00,0f,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
259 00,00,00,00,00,00,00,08,04,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,04,00,00,00,00,00,\
260 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,08,04,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
261 00,0f,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
262
263 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Arbiters\AllocationOrder","Pci",0x000a0001,\
264 48,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
265 00,00,00,00,00,00,01,00,00,00,01,00,01,00,11,00,00,00,00,01,00,00,00,00,00,\
266 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,01,00,00,00,00,00,ff,ff,ff,ff,00,00,00,00,\
267 08,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,05,00,00,00,00,00,00,ff,\
268 ff,00,00,00,00,00,00,08,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,40,01,\
269 00,00,00,00,00,00,7f,01,00,00,00,00,00,00,08,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
270 00,00,00,00,00,00,02,00,00,00,00,00,00,ff,02,00,00,00,00,00,00,08,01,00,00,\
271 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,00,00,00,6f,03,00,00,00,\
272 00,00,00,08,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,78,03,00,00,00,00,\
273 00,00,7a,03,00,00,00,00,00,00,08,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
274 00,e8,02,00,00,00,00,00,00,ff,02,00,00,00,00,00,00,08,01,00,00,00,00,00,00,\
275 00,00,00,00,00,00,00,00,f0,01,00,00,00,00,00,00,f8,01,00,00,00,00,00,00,08,\
276 01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,b0,03,00,00,00,00,00,00,cf,03,\
277 00,00,00,00,00,00,08,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,e8,03,00,\
278 00,00,00,00,00,ff,03,00,00,00,00,00,00,08,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
279 00,00,00,00,ce,01,00,00,00,00,00,00,cf,01,00,00,00,00,00,00,08,01,00,00,00,\
280 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,01,00,00,00,00,00,00,ff,03,00,00,00,00,\
281 00,00,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,10,00,00,00,00,\
282 00,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,08,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
283 00,00,0f,00,00,00,00,00,ff,ff,0f,00,00,00,00,00,08,03,00,00,00,00,00,00,00,\
284 00,00,00,00,00,00,00,00,00,08,00,00,00,00,00,ff,ff,0b,00,00,00,00,00,08,03,\
285 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,08,00,00,00,00,00,ff,ff,0f,\
286 00,00,00,00,00,08,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,08,00,\
287 00,00,00,00,ff,ff,bf,ff,00,00,00,00
288
289 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Arbiters\ReservedResources","Pci",0x00000002, "PCStandard"
290 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Arbiters\ReservedResources","Root",0x00000002, "PCStandard"
291 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Arbiters\ReservedResources","PCStandard",0x000a0001,\
292 08,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
293 00,00,00,00,00,00,00,00,00,01,00,00,00,01,00,01,00,07,00,00,00,00,01,00,00,\
294 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,f8,02,00,00,00,00,00,00,ff,02,00,00,00,\
295 00,00,00,08,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,b0,03,00,00,00,00,\
296 00,00,bb,03,00,00,00,00,00,00,08,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
297 00,bc,03,00,00,00,00,00,00,be,03,00,00,00,00,00,00,08,01,00,00,00,00,00,00,\
298 00,00,00,00,00,00,00,00,c0,03,00,00,00,00,00,00,df,03,00,00,00,00,00,00,08,\
299 01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,f8,03,00,00,00,00,00,00,ff,03,\
300 00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0a,\
301 00,00,00,00,00,ff,ff,0b,00,00,00,00,00,08,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
302 00,00,00,00,00,00,f0,ff,00,00,00,00,ff,ff,ff,ff,00,00,00,00
303
304 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem","NtfsDisable8dot3NameCreation",0x00010003,0
305 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem","Win31FileSystem",0x00010001,0
306 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem","Win95TruncatedExtensions",0x00010001,1
307
308 ; Device classes (this list is incomplete... and should be generated from .inf files during installation)
309 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E973-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}",,0x00000000,"Network Client"
310 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E973-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","Class",0x00000000,"NetClient"
311 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E973-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","Icon",0x00000000,"-7"
312 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E973-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","Installer32",0x00000000,"NetCfgx.dll,NetClassInstaller"
313 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E973-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","NoDisplayClass",0x00000000,"1"
314 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E973-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","NoInstallClass",0x00000000,"1"
315
316 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E974-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}",,0x00000000,"Network Service"
317 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E974-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","Class",0x00000000,"NetService"
318 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E974-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","Icon",0x00000000,"-7"
319 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E974-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","Installer32",0x00000000,"NetCfgx.dll,NetClassInstaller"
320 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E974-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","NoDisplayClass",0x00000000,"1"
321 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E974-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","NoInstallClass",0x00000000,"1"
322
323 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E975-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}",,0x00000000,"Network Protocol"
324 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E975-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","Class",0x00000000,"NetTrans"
325 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E975-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","Icon",0x00000000,"-6"
326 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E975-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","Installer32",0x00000000,"NetCfgx.dll,NetClassInstaller"
327 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E975-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","NoDisplayClass",0x00000000,"1"
328 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E975-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","NoInstallClass",0x00000000,"1"
329
330 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{9D6D66A6-0B0C-4563-9077-A0E9A7955AE4}",,0x00000000,"Ramdisk"
331 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{9D6D66A6-0B0C-4563-9077-A0E9A7955AE4}","Class",0x00000000,"Ramdisk"
332 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{9D6D66A6-0B0C-4563-9077-A0E9A7955AE4}","Icon",0x00000000,"-5"
333
334 ; Default computer name settings
335 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ComputerName",,0x00000012
336 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ComputerName\ComputerName","ComputerName",0x00000002,"COMPUTERNAME"
337
338 ; Device classes key
339 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\DeviceClasses",,0x00000012
340
341 ; HAL Chipset Hacks
342 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\HAL","10390530",0x00010001,0x1
343 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\HAL","10390620",0x00010001,0x1
344 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\HAL","10B90533",0x00010001,0x1
345 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\HAL","10B91533",0x00010001,0x1
346 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\HAL","11060596",0x00010001,0x1
347 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\HAL","11060686",0x00010001,0x5
348 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\HAL","1166004F",0x00010001,0x1
349 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\HAL","11660050",0x00010001,0x1
350 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\HAL","11660200",0x00010001,0x1
351 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\HAL","80862410",0x00010001,0x8
352 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\HAL","80862420",0x00010001,0x8
353 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\HAL","80862440",0x00010001,0x8
354 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\HAL","8086244C",0x00010001,0x8
355 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\HAL","80862480",0x00010001,0x8
356 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\HAL","8086248C",0x00010001,0x8
357 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\HAL","80867110",0x00010001,0x1
358
359 ; Hardware profile settings
360 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\IDConfigDB",,0x00000012
361 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\IDConfigDB","CurrentConfig",0x00010001,0x00000000
362 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\IDConfigDB\Hardware Profiles\0000","FriendlyName",0x00000000,"New Hardware Profile"
363
364 ; Keyboard Layouts
365 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000401","Layout File",0x00000000,"kbda1.dll"
366 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000401","Layout Text",0x00000000,"Arabic (101)"
367 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000401","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5084"
368
369 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00010401","Layout File",0x00000000,"kbda2.dll"
370 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00010401","Layout Text",0x00000000,"Arabic (102)"
371 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00010401","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5085"
372
373 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00020401","Layout File",0x00000000,"kbda3.dll"
374 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00020401","Layout Text",0x00000000,"Arabic (102) AZERTY"
375 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00020401","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5086"
376
377 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000402","Layout File",0x00000000,"kbdbgm.dll"
378 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000402","Layout Text",0x00000000,"Bulgarian BDS 5237-1978"
379 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000402","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5136"
380
381 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00020402","Layout File",0x00000000,"kbdbgt.dll"
382 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00020402","Layout Text",0x00000000,"Bulgarian phonetic classic"
383 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00020402","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5134"
384
385 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00030402","Layout File",0x00000000,"kbdbga.dll"
386 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00030402","Layout Text",0x00000000,"Bulgarian phonetic BDS 5237-2006"
387 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00030402","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5135"
388
389 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000406","Layout File",0x00000000,"kbdda.dll"
390 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000406","Layout Text",0x00000000,"Danish"
391 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000406","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5007"
392
393 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00030407","Layout File",0x00000000,"kbdgerg.dll"
394 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00030407","Layout Text",0x00000000,"German (de_ergo)"
395 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00030407","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5139"
396
397 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00020407","Layout File",0x00000000,"kbdgneo.dll"
398 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00020407","Layout Text",0x00000000,"German (NEO-1.1)"
399 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00020407","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5138"
400
401 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00010407","Layout File",0x00000000,"kbdgrist.dll"
402 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00010407","Layout Text",0x00000000,"German (RISTOME)"
403 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00010407","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5137"
404
405 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000407","Layout File",0x00000000,"kbdgr.dll"
406 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000407","Layout Text",0x00000000,"German"
407 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000407","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5011"
408
409 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000807","Layout File",0x00000000,"kbdsg.dll"
410 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000807","Layout Text",0x00000000,"Swiss (German)"
411 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000807","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5024"
412
413 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000408","Layout File",0x00000000,"kbdhe.dll"
414 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000408","Layout Text",0x00000000,"Greek"
415 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000408","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5046"
416
417 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000409","Layout File",0x00000000,"kbdus.dll"
418 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000409","Layout Text",0x00000000,"United States"
419 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000409","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5000"
420
421 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000809","Layout File",0x00000000,"kbduk.dll"
422 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000809","Layout Text",0x00000000,"United Kingdom"
423 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000809","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5025"
424
425 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00010409","Layout File",0x00000000,"kbddv.dll"
426 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00010409","Layout Id", 0x00000000,"0002"
427 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00010409","Layout Text",0x00000000,"US-Dvorak"
428 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00010409","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5092"
429
430 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00020409","Layout File",0x00000000,"kbdusx.dll"
431 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00020409","Layout Id", 0x00000000,"0001"
432 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00020409","Layout Text",0x00000000,"US International"
433 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00020409","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5026"
434
435 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00030409","Layout File",0x00000000,"kbdusl.dll"
436 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00030409","Layout Id", 0x00000000,"001A"
437 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00030409","Layout Text",0x00000000,"US Dvorak for left hand"
438 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00030409","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5027"
439
440 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00040409","Layout File",0x00000000,"kbdusr.dll"
441 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00040409","Layout Id", 0x00000000,"001B"
442 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00040409","Layout Text",0x00000000,"US Dvorak for right hand"
443 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00040409","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5028"
444
445 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00050409","Layout File",0x00000000,"kbdusa.dll"
446 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00050409","Layout Id", 0x00000000,"000B"
447 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00050409","Layout Text",0x00000000,"US English (IBM Arabic 238_L)"
448 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00050409","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5123"
449
450 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00001809","Layout File",0x00000000,"kbdir.dll"
451 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00001809","Layout Text",0x00000000,"Irish"
452 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00001809","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5014"
453
454 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000040a","Layout File",0x00000000,"kbdes.dll"
455 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000040a","Layout Text",0x00000000,"Spanish"
456 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000040a","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5020"
457
458 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000080a","Layout File",0x00000000,"kbdla.dll"
459 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000080a","Layout Text",0x00000000,"Latin American"
460 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000080a","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5017"
461
462 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000040b","Layout File",0x00000000,"kbdfi.dll"
463 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000040b","Layout Text",0x00000000,"Finnish"
464 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000040b","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5009"
465
466 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000040c","Layout File",0x00000000,"kbdfr.dll"
467 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000040c","Layout Text",0x00000000,"French"
468 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000040c","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5010"
469
470 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000040d","Layout File",0x00000000,"kbdheb.dll"
471 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000040d","Layout Text",0x00000000,"Hebrew"
472 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000040d","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5083"
473
474 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000040e","Layout File",0x00000000,"kbdhu.dll"
475 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000040e","Layout Text",0x00000000,"Hungarian"
476 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000040e","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5033"
477
478 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000040f","Layout File",0x00000000,"kbdic.dll"
479 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000040f","Layout Text",0x00000000,"Icelandic"
480 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000040f","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5013"
481
482 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000410","Layout File",0x00000000,"kbdit.dll"
483 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000410","Layout Text",0x00000000,"Italian"
484 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000410","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5015"
485
486 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000411","Layout File",0x00000000,"kbdja.dll"
487 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000411","Layout Text",0x00000000,"Japanese"
488 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000411","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5061"
489 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000411","Layout Id",0x00000000,"0001"
490
491 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000041c","Layout File",0x00000000,"kbdal.dll"
492 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000041c","Layout Text",0x00000000,"Albanian"
493 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000041c","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5029"
494
495 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000041f","Layout File",0x00000000,"kbdtuq.dll"
496 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000041f","Layout Text",0x00000000,"Turkish Q"
497 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000041f","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5060"
498
499 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0001041f","Layout File",0x00000000,"kbdtuf.dll"
500 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0001041f","Layout Text",0x00000000,"Turkish F"
501 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0001041f","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5059"
502 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0001041f","Layout Id",0x00000000,"0014"
503
504 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000080c","Layout File",0x00000000,"kbdbe.dll"
505 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000080c","Layout Text",0x00000000,"Belgian (French)"
506 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000080c","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5002"
507
508 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000413","Layout File",0x00000000,"kbdne.dll"
509 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000413","Layout Text",0x00000000,"Dutch"
510 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000413","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5008"
511
512 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000813","Layout File",0x00000000,"kbdbe.dll"
513 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000813","Layout Text",0x00000000,"Belgian (Dutch)"
514 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000813","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5001"
515
516 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000415","Layout File",0x00000000,"kbdpl1.dll"
517 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000415","Layout Text",0x00000000,"Polish (Programmers)"
518 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000415","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5035"
519
520 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00010415","Layout File",0x00000000,"kbdpl.dll"
521 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00010415","Layout Text",0x00000000,"Polish (214)"
522 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00010415","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5036"
523
524 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00010416","Layout File",0x00000000,"kbdbr.dll"
525 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00010416","Layout Text",0x00000000,"Portuguese (Brazilian ABNT2)"
526 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00010416","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5126"
527
528 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000816","Layout File",0x00000000,"kbdpo.dll"
529 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000816","Layout Text",0x00000000,"Portuguese (Portugal)"
530 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000816","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5019"
531
532 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000418","Layout File",0x00000000,"kbdro.dll"
533 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000418","Layout Text",0x00000000,"Romanian"
534 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000418","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5037"
535
536 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000419","Layout File",0x00000000,"kbdru.dll"
537 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000419","Layout Text",0x00000000,"Russian"
538 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000419","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5055"
539
540 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00010419","Layout File",0x00000000,"kbdru1.dll"
541 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00010419","Layout Text",0x00000000,"Russian (Typewriter)"
542 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00010419","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5056"
543
544 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000041a","Layout File",0x00000000,"kbdcr.dll"
545 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000041a","Layout Text",0x00000000,"Croatian"
546 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000041a","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5030"
547
548 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000041b","Layout File",0x00000000,"kbdsk.dll"
549 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000041b","Layout Text",0x00000000,"Slovak"
550 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000041b","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5039"
551
552 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0001041b","Layout File",0x00000000,"kbdsk1.dll"
553 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0001041b","Layout Text",0x00000000,"Slovak (QWERTY)"
554 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0001041b","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5040"
555
556 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000041d","Layout File",0x00000000,"kbdsw.dll"
557 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000041d","Layout Text",0x00000000,"Swedish"
558 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000041d","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5022"
559
560 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000041e","Layout File",0x00000000,"kbdth0.dll"
561 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000041e","Layout Text",0x00000000,"Thai Kedmanee"
562 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000041e","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5079"
563
564 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0001041e","Layout File",0x00000000,"kbdth1.dll"
565 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0001041e","Layout Text",0x00000000,"Thai Pattachote"
566 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0001041e","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5080"
567
568 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0002041e","Layout File",0x00000000,"kbdth2.dll"
569 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0002041e","Layout Text",0x00000000,"Thai Kedmanee (non-ShiftLock)"
570 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0002041e","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5081"
571
572 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0003041e","Layout File",0x00000000,"kbdth3.dll"
573 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0003041e","Layout Text",0x00000000,"Thai Pattachote (non-ShiftLock)"
574 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0003041e","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5082"
575
576 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000422","Layout File",0x00000000,"kbdur.dll"
577 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000422","Layout Text",0x00000000,"Ukrainian"
578 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000422","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5058"
579
580 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00010422","Layout File",0x00000000,"kbdurs.dll"
581 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00010422","Layout Text",0x00000000,"Ukrainian (Student)"
582 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00010422","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5141"
583
584 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000423","Layout File",0x00000000,"kbdblr.dll"
585 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000423","Layout Text",0x00000000,"Belarusian"
586 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000423","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5052"
587
588 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000425","Layout File",0x00000000,"kbdest.dll"
589 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000425","Layout Text",0x00000000,"Estonian"
590 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000425","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5042"
591
592 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000426","Layout File",0x00000000,"kbdlv.dll"
593 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000426","Layout Text",0x00000000,"Latvian"
594 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000426","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5043"
595
596 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00010427","Layout File",0x00000000,"kbdlt1.dll"
597 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00010427","Layout Text",0x00000000,"Lithuanian"
598 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00010427","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5088"
599
600 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000042a","Layout File",0x00000000,"kbdvntc.dll"
601 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000042a","Layout Text",0x00000000,"Vietnamese"
602 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000042a","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5118"
603
604 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000042b","Layout File",0x00000000,"kbdarme.dll"
605 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000042b","Layout Text",0x00000000,"Armenian Eastern"
606 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000042b","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5120"
607
608 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0001042b","Layout File",0x00000000,"kbdarmw.dll"
609 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0001042b","Layout Text",0x00000000,"Armenian Western"
610 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0001042b","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5121"
611
612 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000042c","Layout File",0x00000000,"kbdazel.dll"
613 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000042c","Layout Text",0x00000000,"Azeri Latin"
614 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000042c","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5117"
615
616 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000082c","Layout File",0x00000000,"kbdaze.dll"
617 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000082c","Layout Text",0x00000000,"Azeri Cyrillic"
618 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000082c","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5115"
619
620 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000042f","Layout File",0x00000000,"kbdmac.dll"
621 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000042f","Layout Text",0x00000000,"Macedonian (FYRO)"
622 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000042f","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5109"
623
624 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000437","Layout File",0x00000000,"kbdgeo.dll"
625 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000437","Layout Text",0x00000000,"Georgian"
626 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000437","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5119"
627
628 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000439","Layout File",0x00000000,"kbdindev.dll"
629 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000439","Layout Text",0x00000000,"Devanagari - INSCRIPT"
630 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000439","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5096"
631
632 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000043f","Layout File",0x00000000,"kbdkaz.dll"
633 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000043f","Layout Text",0x00000000,"Kazakh"
634 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000043f","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5113"
635
636 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000843","Layout File",0x00000000,"kbduzb.dll"
637 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000843","Layout Text",0x00000000,"Uzbek (Cyrillic)"
638 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000843","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5114"
639
640 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000444","Layout File",0x00000000,"kbdtat.dll"
641 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000444","Layout Text",0x00000000,"Tatar"
642 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000444","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5116"
643
644 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000445","Layout File",0x00000000,"kbdinben.dll"
645 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000445","Layout Text",0x00000000,"Bengali"
646 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000445","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5135"
647
648 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000447","Layout File",0x00000000,"kbdinguj.dll"
649 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000447","Layout Text",0x00000000,"Gujarati"
650 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000447","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5097"
651
652 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000044c","Layout File",0x00000000,"kbdinmal.dll"
653 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000044c","Layout Text",0x00000000,"Malayalam"
654 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000044c","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5139"
655
656 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000044d","Layout File",0x00000000,"kbdinasa.dll"
657 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000044d","Layout Text",0x00000000,"ASSAMESE - INSCRIPT"
658 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000044d","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5177"
659
660 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000455","Layout File",0x00000000,"kbdbur.dll"
661 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000455","Layout Text",0x00000000,"Burmese"
662 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000455","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5140"
663
664 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000414","Layout File",0x00000000,"kbdno.dll"
665 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000414","Layout Text",0x00000000,"Norwegian"
666 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000414","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5018"
667
668 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000405","Layout File",0x00000000,"kbdcz.dll"
669 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000405","Layout Text",0x00000000,"Czech"
670 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000405","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5031"
671
672 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00010405","Layout File",0x00000000,"kbdcz1.dll"
673 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00010405","Layout Text",0x00000000,"Czech (QWERTY)"
674 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00010405","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5032"
675
676 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00011009","Layout File",0x00000000,"kbdcan.dll"
677 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00011009","Layout Id", 0x00000000,"0020"
678 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00011009","Layout Text",0x00000000,"Canadian Multilingual Standard"
679 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00011009","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5110"
680
681 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000c0c","Layout File",0x00000000,"kbdfc.dll"
682 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000c0c","Layout Text",0x00000000,"Canadian French (Legacy)"
683 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000c0c","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5005"
684
685 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000c1a","Layout File",0x00000000,"kbdycc.dll"
686 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000c1a","Layout Text",0x00000000,"Serbian (Cyrillic)"
687 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000c1a","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5057"
688
689 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000081a","Layout File",0x00000000,"kbdycl.dll"
690 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000081a","Layout Text",0x00000000,"Serbian (Latin)"
691 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000081a","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5038"
692
693 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000412","Layout File",0x00000000,"kbdko.dll"
694 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000412","Layout Text",0x00000000,"Korean"
695 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000412","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5063"
696 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000412","Layout Id",0x00000000,"0001"
697
698 ; Keyboard layouts
699 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout",,0x00000012
700 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00000402",2,"bg"
701 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00000404",2,"ch"
702 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00000405",2,"cz"
703 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00000406",2,"dk"
704 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00000407",2,"gr"
705 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00000408",2,"gk"
706 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00000409",2,"us"
707 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","0000040A",2,"sp"
708 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","0000040B",2,"su"
709 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","0000040C",2,"fr"
710 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","0000040E",2,"hu"
711 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","0000040F",2,"is"
712 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00000410",2,"it"
713 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00000411",2,"jp"
714 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00000412",2,"ko"
715 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00000413",2,"nl"
716 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00000414",2,"no"
717 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00000415",2,"pl"
718 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00000416",2,"br"
719 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00000418",2,"ro"
720 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00000419",2,"ru"
721 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","0000041A",2,"yu"
722 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","0000041B",2,"sl"
723 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","0000041C",2,"us"
724 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","0000041D",2,"sv"
725 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","0000041F",2,"tr"
726 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00000422",2,"us"
727 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00000423",2,"us"
728 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00000424",2,"yu"
729 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00000425",2,"et"
730 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00000426",2,"us"
731 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00000427",2,"us"
732 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00000804",2,"ch"
733 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00000807",2,"sg"
734 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00000809",2,"uk"
735 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","0000080A",2,"la"
736 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","0000080C",2,"be"
737 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00000813",2,"be"
738 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00000816",2,"po"
739 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00000C0C",2,"cf"
740 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00000C1A",2,"us"
741 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00001009",2,"us"
742 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","0000100C",2,"sf"
743 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00001809",2,"us"
744 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00010402",2,"us"
745 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00010405",2,"cz"
746 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00010407",2,"gr"
747 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00010408",2,"gk"
748 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00010409",2,"dv"
749 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","0001040A",2,"sp"
750 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","0001040E",2,"hu"
751 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00010410",2,"it"
752 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00010415",2,"pl"
753 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00010419",2,"ru"
754 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","0001041B",2,"sl"
755 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","0001041F",2,"tr"
756 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00010426",2,"us"
757 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00010C0C",2,"cf"
758 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00010C1A",2,"us"
759 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00020408",2,"gk"
760 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00020409",2,"us"
761 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00030409",2,"usl"
762 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00040409",2,"usr"
763 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00050408",2,"gk"
764 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybIDs","00000410",2,"141"
765 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybIDs","0000041F",2,"179"
766 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybIDs","00010408",2,"220"
767 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybIDs","00010410",2,"142"
768 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybIDs","00010415",2,"214"
769 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybIDs","0001041F",2,"440"
770 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybIDs","00020408",2,"319"
771
772 ; Network
773 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Network\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}",,0x00000000,"Network Adapters"
774 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Network\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","Class",0x00000000,"Net"
775 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Network\{4D36E973-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}",,0x00000000,"Network Client"
776 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Network\{4D36E973-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","Class",0x00000000,"NetClient"
777 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Network\{4D36E974-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}",,0x00000000,"Network Service"
778 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Network\{4D36E974-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","Class",0x00000000,"NetService"
779 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Network\{4D36E975-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}",,0x00000000,"Network Protocol"
780 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Network\{4D36E975-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","Class",0x00000000,"NetTrans"
781 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\NetworkProvider\Order","ProviderOrder",0x00000000,""
782
783 ; NLS Files
784 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","37",0x00000000,"c_037.nls"
785 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","424",0x00000000,"c_424.nls"
786 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","437",0x00000000,"c_437.nls"
787 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","500",0x00000000,"c_500.nls"
788 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","737",0x00000000,"c_737.nls"
789 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","775",0x00000000,"c_775.nls"
790 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","850",0x00000000,"c_850.nls"
791 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","852",0x00000000,"c_852.nls"
792 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","855",0x00000000,"c_855.nls"
793 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","856",0x00000000,"c_856.nls"
794 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","857",0x00000000,"c_857.nls"
795 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","860",0x00000000,"c_860.nls"
796 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","861",0x00000000,"c_861.nls"
797 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","862",0x00000000,"c_862.nls"
798 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","863",0x00000000,"c_863.nls"
799 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","864",0x00000000,"c_864.nls"
800 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","865",0x00000000,"c_865.nls"
801 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","866",0x00000000,"c_866.nls"
802 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","869",0x00000000,"c_869.nls"
803 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","874",0x00000000,"c_874.nls"
804 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","875",0x00000000,"c_875.nls"
805 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","878",0x00000000,"c_878.nls"
806 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","932",0x00000000,"c_932.nls"
807 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","936",0x00000000,"c_936.nls"
808 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","949",0x00000000,"c_949.nls"
809 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","950",0x00000000,"c_950.nls"
810 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","1006",0x00000000,"c_1006.nls"
811 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","1026",0x00000000,"c_1026.nls"
812 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","1250",0x00000000,"c_1250.nls"
813 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","1251",0x00000000,"c_1251.nls"
814 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","1252",0x00000000,"c_1252.nls"
815 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","1253",0x00000000,"c_1253.nls"
816 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","1254",0x00000000,"c_1254.nls"
817 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","1255",0x00000000,"c_1255.nls"
818 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","1256",0x00000000,"c_1256.nls"
819 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","1257",0x00000000,"c_1257.nls"
820 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","1258",0x00000000,"c_1258.nls"
821 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","10000",0x00000000,"c_10000.nls"
822 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","10006",0x00000000,"c_10006.nls"
823 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","10007",0x00000000,"c_10007.nls"
824 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","10029",0x00000000,"c_10029.nls"
825 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","10079",0x00000000,"c_10079.nls"
826 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","10081",0x00000000,"c_10081.nls"
827 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","20866",0x00000000,"c_20866.nls"
828 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","21866",0x00000000,"c_21866.nls"
829 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","28591",0x00000000,"c_28591.nls"
830 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","28592",0x00000000,"c_28592.nls"
831 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","28593",0x00000000,"c_28593.nls"
832 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","28594",0x00000000,"c_28594.nls"
833 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","28595",0x00000000,"c_28595.nls"
834 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","28596",0x00000000,"c_28596.nls"
835 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","28597",0x00000000,"c_28597.nls"
836 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","28598",0x00000000,"c_28598.nls"
837 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","28599",0x00000000,"c_28599.nls"
838 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","28600",0x00000000,"c_28600.nls"
839 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","28603",0x00000000,"c_28603.nls"
840 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","28604",0x00000000,"c_28604.nls"
841 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","28605",0x00000000,"c_28605.nls"
842 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","28606",0x00000000,"c_28606.nls"
843 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","ACP",0x00000000,"1252"
844 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","OEMCP",0x00000000,"437"
845 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","MACCP",0x00000000,"10000"
846
847 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage\EUDCCodeRange","932",2,"F040-F9FC"
848 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage\EUDCCodeRange","936",2,"AAA1-AFFE,F8A1-FEFE,A140-A7A0"
849 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage\EUDCCodeRange","949",2,"C9A1-C9FE,FEA1-FEFE"
850 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage\EUDCCodeRange","950",2,"FA40-FEFE,8E40-A0FE,8140-8DFE,C6A1-C8FE"
851 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage\EUDCCodeRange","Unicode",2,"E000-F8FF"
852
853 ; NLS Language settings
854 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0402",0x00000000,"l_intl.nls"
855 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0403",0x00000000,"l_intl.nls"
856 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0404",0x00000000,"l_intl.nls"
857 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0804",0x00000000,"l_intl.nls"
858 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0c04",0x00000000,"l_intl.nls"
859 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","1004",0x00000000,"l_intl.nls"
860 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","1404",0x00000000,"l_intl.nls"
861 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0405",0x00000000,"l_intl.nls"
862 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0406",0x00000000,"l_intl.nls"
863 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0407",0x00000000,"l_intl.nls"
864 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0807",0x00000000,"l_intl.nls"
865 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0c07",0x00000000,"l_intl.nls"
866 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","1407",0x00000000,"l_intl.nls"
867 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0408",0x00000000,"l_intl.nls"
868 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0409",0x00000000,"l_intl.nls"
869 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0809",0x00000000,"l_intl.nls"
870 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0c09",0x00000000,"l_intl.nls"
871 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","1009",0x00000000,"l_intl.nls"
872 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","1409",0x00000000,"l_intl.nls"
873 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","1809",0x00000000,"l_intl.nls"
874 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","1c09",0x00000000,"l_intl.nls"
875 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","2009",0x00000000,"l_intl.nls"
876 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","3009",0x00000000,"l_intl.nls"
877 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","3409",0x00000000,"l_intl.nls"
878 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","040a",0x00000000,"l_intl.nls"
879 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","080a",0x00000000,"l_intl.nls"
880 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0c0a",0x00000000,"l_intl.nls"
881 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","100a",0x00000000,"l_intl.nls"
882 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","140a",0x00000000,"l_intl.nls"
883 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","180a",0x00000000,"l_intl.nls"
884 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","1c0a",0x00000000,"l_intl.nls"
885 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","200a",0x00000000,"l_intl.nls"
886 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","240a",0x00000000,"l_intl.nls"
887 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","280a",0x00000000,"l_intl.nls"
888 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","2c0a",0x00000000,"l_intl.nls"
889 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","300a",0x00000000,"l_intl.nls"
890 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","340a",0x00000000,"l_intl.nls"
891 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","380a",0x00000000,"l_intl.nls"
892 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","3c0a",0x00000000,"l_intl.nls"
893 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","400a",0x00000000,"l_intl.nls"
894 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","440a",0x00000000,"l_intl.nls"
895 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","480a",0x00000000,"l_intl.nls"
896 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","4c0a",0x00000000,"l_intl.nls"
897 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","500a",0x00000000,"l_intl.nls"
898 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","040b",0x00000000,"l_intl.nls"
899 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","040c",0x00000000,"l_intl.nls"
900 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","080c",0x00000000,"l_intl.nls"
901 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0c0c",0x00000000,"l_intl.nls"
902 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","100c",0x00000000,"l_intl.nls"
903 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","140c",0x00000000,"l_intl.nls"
904 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","180c",0x00000000,"l_intl.nls"
905 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","040d",0x00000000,"l_intl.nls"
906 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","040e",0x00000000,"l_intl.nls"
907 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","040f",0x00000000,"l_intl.nls"
908 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0410",0x00000000,"l_intl.nls"
909 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0810",0x00000000,"l_intl.nls"
910 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0411",0x00000000,"l_intl.nls"
911 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0412",0x00000000,"l_intl.nls"
912 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0413",0x00000000,"l_intl.nls"
913 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0414",0x00000000,"l_intl.nls"
914 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0813",0x00000000,"l_intl.nls"
915 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0414",0x00000000,"l_intl.nls"
916 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0814",0x00000000,"l_intl.nls"
917 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0415",0x00000000,"l_intl.nls"
918 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0416",0x00000000,"l_intl.nls"
919 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0816",0x00000000,"l_intl.nls"
920 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0417",0x00000000,"l_intl.nls"
921 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0418",0x00000000,"l_intl.nls"
922 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0419",0x00000000,"l_intl.nls"
923 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","041a",0x00000000,"l_intl.nls"
924 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","081a",0x00000000,"l_intl.nls"
925 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0c1a",0x00000000,"l_intl.nls"
926 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","041b",0x00000000,"l_intl.nls"
927 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","041c",0x00000000,"l_intl.nls"
928 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","041d",0x00000000,"l_intl.nls"
929 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","081d",0x00000000,"l_intl.nls"
930 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","041e",0x00000000,"l_intl.nls"
931 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","041f",0x00000000,"l_intl.nls"
932 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0420",0x00000000,"l_intl.nls"
933 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0421",0x00000000,"l_intl.nls"
934 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0422",0x00000000,"l_intl.nls"
935 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0423",0x00000000,"l_intl.nls"
936 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0424",0x00000000,"l_intl.nls"
937 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0425",0x00000000,"l_intl.nls"
938 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0426",0x00000000,"l_intl.nls"
939 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0427",0x00000000,"l_intl.nls"
940 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0429",0x00000000,"l_intl.nls"
941 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","042a",0x00000000,"l_intl.nls"
942 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","042b",0x00000000,"l_intl.nls"
943 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","042c",0x00000000,"l_intl.nls"
944 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","082c",0x00000000,"l_intl.nls"
945 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","042d",0x00000000,"l_intl.nls"
946 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","042f",0x00000000,"l_intl.nls"
947 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0436",0x00000000,"l_intl.nls"
948 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0437",0x00000000,"l_intl.nls"
949 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0438",0x00000000,"l_intl.nls"
950 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0439",0x00000000,"l_intl.nls"
951 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","043e",0x00000000,"l_intl.nls"
952 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","083e",0x00000000,"l_intl.nls"
953 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","043f",0x00000000,"l_intl.nls"
954 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0440",0x00000000,"l_intl.nls"
955 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0441",0x00000000,"l_intl.nls"
956 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0443",0x00000000,"l_intl.nls"
957 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0843",0x00000000,"l_intl.nls"
958 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0445",0x00000000,"l_intl.nls"
959 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0455",0x00000000,"l_intl.nls"
960 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0456",0x00000000,"l_intl.nls"
961 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","048f",0x00000000,"l_intl.nls"
962 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0490",0x00000000,"l_intl.nls"
963 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","Default",0x00000000,"0409"
964 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","InstallLanguage",0x00000000,"0409"
965
966 ; Supported and installed locales
967 ; If you add/uncomment an entry here, please also add the appropriate Language
968 ; in the previous section.
969 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale",,0x00000012
970 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000402",0x00000000,"5"
971 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000403",0x00000000,"1"
972 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000404",0x00000000,"9"
973 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000804",0x00000000,"a"
974 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000405",0x00000000,"2"
975 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000406",0x00000000,"1"
976 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000407",0x00000000,"1"
977 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000807",0x00000000,"1"
978 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000c07",0x00000000,"1"
979 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00001407",0x00000000,"1"
980 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000408",0x00000000,"4"
981 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000409",0x00000000,"1"
982 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000809",0x00000000,"1"
983 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000c09",0x00000000,"1"
984 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00001009",0x00000000,"1"
985 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00001409",0x00000000,"1"
986 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00001809",0x00000000,"1"
987 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00001c09",0x00000000,"1"
988 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00002009",0x00000000,"1"
989 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00003009",0x00000000,"1"
990 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00003409",0x00000000,"1"
991 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000040a",0x00000000,"1"
992 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000080a",0x00000000,"1"
993 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000c0a",0x00000000,"1"
994 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000100a",0x00000000,"1"
995 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000140a",0x00000000,"1"
996 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000180a",0x00000000,"1"
997 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00001c0a",0x00000000,"1"
998 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000200a",0x00000000,"1"
999 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000240a",0x00000000,"1"
1000 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000280a",0x00000000,"1"
1001 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00002c0a",0x00000000,"1"
1002 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000300a",0x00000000,"1"
1003 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000340a",0x00000000,"1"
1004 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000380a",0x00000000,"1"
1005 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00003c0a",0x00000000,"1"
1006 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000400a",0x00000000,"1"
1007 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000440a",0x00000000,"1"
1008 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000480a",0x00000000,"1"
1009 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00004c0a",0x00000000,"1"
1010 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000500a",0x00000000,"1"
1011 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000040b",0x00000000,"1"
1012 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000040c",0x00000000,"1"
1013 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000080c",0x00000000,"1"
1014 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000c0c",0x00000000,"1"
1015 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000100c",0x00000000,"1"
1016 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000140c",0x00000000,"1"
1017 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000180c",0x00000000,"1"
1018 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000040d",0x00000000,"c"
1019 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000040e",0x00000000,"2"
1020 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000040f",0x00000000,"1"
1021 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000410",0x00000000,"1"
1022 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000810",0x00000000,"1"
1023 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000411",0x00000000,"7"
1024 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000412",0x00000000,"8"
1025 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000413",0x00000000,"1"
1026 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000813",0x00000000,"1"
1027 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000414",0x00000000,"1"
1028 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000814",0x00000000,"1"
1029 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000415",0x00000000,"2"
1030 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000416",0x00000000,"1"
1031 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000816",0x00000000,"1"
1032 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000417",0x00000000,"1"
1033 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000418",0x00000000,"2"
1034 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000419",0x00000000,"5"
1035 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000041a",0x00000000,"2"
1036 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000081a",0x00000000,"1"
1037 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000c1a",0x00000000,"5"
1038 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000041b",0x00000000,"2"
1039 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000041c",0x00000000,"2"
1040 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000041d",0x00000000,"1"
1041 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000081d",0x00000000,"1"
1042 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000041e",0x00000000,"b"
1043 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000041f",0x00000000,"6"
1044 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000420",0x00000000,""
1045 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000421",0x00000000,"1"
1046 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000422",0x00000000,"5"
1047 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000423",0x00000000,"5"
1048 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000424",0x00000000,"2"
1049 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000425",0x00000000,"3"
1050 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000426",0x00000000,"3"
1051 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000427",0x00000000,"3"
1052 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000429",0x00000000,""
1053 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000042a",0x00000000,""
1054 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000042b",0x00000000,"11"
1055 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000042c",0x00000000,"6"
1056 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000082c",0x00000000,"5"
1057 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000042d",0x00000000,"1"
1058 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000042f",0x00000000,"5"
1059 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000436",0x00000000,"1"
1060 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000437",0x00000000,"10"
1061 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000438",0x00000000,"1"
1062 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000439",0x00000000,"f"
1063 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000043e",0x00000000,"1"
1064 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000083e",0x00000000,"1"
1065 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000043f",0x00000000,"5"
1066 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000440",0x00000000,"5"
1067 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000441",0x00000000,"1"
1068 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000443",0x00000000,"6"
1069 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000843",0x00000000,"5"
1070 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000445",0x00000000,"f"
1071 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000455",0x00000000,""
1072 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000456",0x00000000,"1"
1073 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000048f",0x00000000,"1"
1074 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000490",0x00000000,"1"
1075
1076 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language Groups","1",0x00000000,"1"
1077 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language Groups","2",0x00000000,"1"
1078 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language Groups","3",0x00000000,"1"
1079 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language Groups","4",0x00000000,"1"
1080 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language Groups","5",0x00000000,"1"
1081 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language Groups","6",0x00000000,"1"
1082 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language Groups","7",0x00000000,"1"
1083 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language Groups","8",0x00000000,"1"
1084 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language Groups","9",0x00000000,"1"
1085 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language Groups","10",0x00000000,"1"
1086 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language Groups","11",0x00000000,"1"
1087 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language Groups","a",0x00000000,"1"
1088 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language Groups","b",0x00000000,"1"
1089 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language Groups","c",0x00000000,"1"
1090 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language Groups","d",0x00000000,"1"
1091 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language Groups","e",0x00000000,"1"
1092 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language Groups","f",0x00000000,"1"
1093
1094 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale\Alternate Sorts","00010407",0x00000000,"1"
1095 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale\Alternate Sorts","0001040e",0x00000000,"2"
1096 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale\Alternate Sorts","00010437",0x00000000,""
1097 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale\Alternate Sorts","00020804",0x00000000,""
1098 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale\Alternate Sorts","00021004",0x00000000,""
1099 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale\Alternate Sorts","00021404",0x00000000,""
1100 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale\Alternate Sorts","00030404",0x00000000,""
1101
1102 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\PnP\Pci\CardList","Intel 82441FX",0x00030003,\
1103 01,00,00,00,86,80,37,12,00,00,00,00,00,00,00,00
1104 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\PnP\Pci\CardList","Intel 82439HX",0x00030003,\
1105 01,00,00,00,86,80,50,12,00,00,00,00,00,00,00,00
1106 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\PnP\Pci\CardList","Intel 82439TX",0x00030003,\
1107 01,00,00,00,86,80,00,71,00,00,00,00,00,00,00,00
1108 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\PnP\Pci\CardList","Intel 82443LX/EX",0x00030003,\
1109 01,00,00,00,86,80,80,71,00,00,00,00,00,00,00,00
1110 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\PnP\Pci\CardList","Intel 82443BX1",0x00030003,\
1111 01,00,00,00,86,80,90,71,00,00,00,00,00,00,00,00
1112 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\PnP\Pci\CardList","Intel 82443BX2",0x00030003,\
1113 01,00,00,00,86,80,92,71,00,00,00,00,00,00,00,00
1114 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\PnP\Pci\CardList","Intel 82443GX",0x00030003,\
1115 01,00,00,00,86,80,a0,71,00,00,00,00,00,00,00,00
1116 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\PnP\Pci\CardList","VIA Tech1",0x00030003,\
1117 01,00,00,00,06,11,01,05,00,00,00,00,00,00,00,00
1118 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\PnP\Pci\CardList","VIA Tech2",0x00030003,\
1119 01,00,00,00,06,11,91,06,00,00,00,00,00,00,00,00
1120 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\PnP\Pci\CardList","Toshiba",0x00030003,\
1121 01,00,00,00,79,11,01,06,00,00,00,00,00,00,00,00
1122 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\PnP\Pci\CardList","Ali",0x00030003,\
1123 01,00,00,00,b9,10,21,15,00,00,00,00,00,00,00,00
1124
1125 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print","MajorVersion",0x00010001,2
1126 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print","MinorVersion",0x00010003,0
1127 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print","PriorityClass",0x00010003,0
1128 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Environments",,0x00000012
1129 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors",,0x00000012
1130 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\Local Port","Driver",2,"localspl.dll"
1131 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Printers",,0x00000012
1132
1133 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ProductOptions","ProductType",2,"WinNT"
1134 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ProductOptions","ProductSuite",0x00010002,""
1135 ; Some installers check for SP1
1136 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Windows","CSDVersion",0x00010001,0x00000100
1137
1138 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders","SecurityProviders",2,"schannel.dll"
1139 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SaslProfiles",,0x00000012
1140
1141 ; Service groups
1142 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ServiceGroupOrder","List",0x00010000, \
1143 "Boot Bus Extender", \
1144 "System Bus Extender", \
1145 "SCSI Miniport", \
1146 "Primary Disk", \
1147 "SCSI Class", \
1148 "Boot File System", \
1149 "Base", \
1150 "Pointer Port", \
1151 "Keyboard Port", \
1152 "Pointer Class", \
1153 "Keyboard Class", \
1154 "Debug", \
1155 "Video Init", \
1156 "Video", \
1157 "Video Save", \
1158 "File System", \
1159 "Event log", \
1160 "COM Infrastructure", \
1161 "NDIS", \
1162 "PNP_TDI", \
1163 "TDI", \
1164 "PlugPlay", \
1165 "SpoolerGroup", \
1166 "UIGroup", \
1167 "Extended Base"
1168
1169 ; Set the timeout for directx/ReactX graphic surface lock see _EDD_DIRECTDRAW_GLOBAL struct for more info
1170 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\GraphicsDrivers\DCI","Timeout",0x00010001,0x00000007
1171 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\GraphicsDrivers\UseNewKey",,0x00000012
1172
1173 ; Group order, the first DWORD is the count of entries,
1174 ; the following dwords are the tag entries for the load order.
1175 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\GroupOrderList","Video Save", 0x00000001, \
1176 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, \
1177 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, \
1178 0x02, 0x00, 0x00, 0x00
1179 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\GroupOrderList","SCSI Miniport", 0x00000001, \
1180 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, \
1181 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, \
1182 0x20, 0x00, 0x00, 0x00
1183
1184 ; Session Manager stuff
1185 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager","BootExecute", 0x00010000, \
1186 "autocheck autochk *"
1187 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager","GlobalFlag", 0x00010003, 0x00000000
1188 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager","ObjectDirectories",0x00010000, \
1189 "\Windows", \
1190 "\RPC Control"
1191
1192 ; DOS devices
1193 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\DOS Devices","AUX",0x00000000,"\DosDevices\COM1"
1194 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\DOS Devices","MAILSLOT",0x00000000,"\Device\MailSlot"
1195 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\DOS Devices","NUL",0x00000000,"\Device\Null"
1196 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\DOS Devices","PIPE",0x00000000,"\Device\NamedPipe"
1197 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\DOS Devices","PRN",0x00000000,"\DosDevices\LPT1"
1198 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\DOS Devices","UNC",0x00000000,"\Device\Mup"
1199
1200 ; System environment settings
1201 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment","ComSpec",0x00020000,"%SystemRoot%\system32\cmd.exe"
1202 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment","Path",0x00020000,"%SystemRoot%\bin;%SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\system32\wbem"
1203 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment","windir",0x00020000,"%SystemRoot%"
1204 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment","TEMP",0x00020000,"%SystemDrive%\TEMP"
1205 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment","TMP",0x00020000,"%SystemDrive%\TEMP"
1206 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment","PATHEXT",0x00000000,".COM;.EXE;.BAT;.CMD"
1207
1208
1209 ; Known DLLs
1210 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\KnownDlls","DllDirectory",0x00020000,"%SystemRoot%\system32"
1211 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\KnownDlls","advapi32",0x00000000,"advapi32.dll"
1212 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\KnownDlls","comdlg32",0x00000000,"comdlg32.dll"
1213 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\KnownDlls","gdi32",0x00000000,"gdi32.dll"
1214 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\KnownDlls","imagehlp",0x00000000,"imagehlp.dll"
1215 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\KnownDlls","kernel32",0x00000000,"kernel32.dll"
1216 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\KnownDlls","lz32",0x00000000,"lz32.dll"
1217 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\KnownDlls","msvcrt",0x00000000,"msvcrt.dll"
1218 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\KnownDlls","ole32",0x00000000,"ole32.dll"
1219 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\KnownDlls","oleaut32",0x00000000,"oleaut32.dll"
1220 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\KnownDlls","olecli32",0x00000000,"olecli32.dll"
1221 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\KnownDlls","olesvr32",0x00000000,"olesvr32.dll"
1222 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\KnownDlls","olethk32",0x00000000,"olethk32.dll"
1223 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\KnownDlls","rpcrt4",0x00000000,"rpcrt4.dll"
1224 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\KnownDlls","shell32",0x00000000,"shell32.dll"
1225 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\KnownDlls","url",0x00000000,"url.dll"
1226 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\KnownDlls","urlmon",0x00000000,"urlmon.dll"
1227 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\KnownDlls","user32",0x00000000,"user32.dll"
1228 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\KnownDlls","version",0x00000000,"version.dll"
1229 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\KnownDlls","wininet",0x00000000,"wininet.dll"
1230 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\KnownDlls","wldap32",0x00000000,"wldap32.dll"
1231
1232 ; Memory Management
1233 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management",,0x00000012
1234
1235 ; Subsystems
1236 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Subsystems","Debug",0x00020000,""
1237 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Subsystems","Kmode",0x00020000,"%SystemRoot%\system32\win32k.sys"
1238 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Subsystems","Optional",0x00010000,"Posix"
1239 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Subsystems","Posix",0x00020000,"%SystemRoot%\system32\psxss.exe"
1240 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Subsystems","Required",0x00010000,"Debug","Windows"
1241 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Subsystems","Windows",0x00020000,"%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,12288,512 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=win32csr:Win32CsrInitialization,2 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16"
1242
1243 ; WOW Support
1244 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Wow","",0x00000000,""
1245
1246 ; PNP Root device
1247 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\HTREE\ROOT\0","",0x00000000,""
1248
1249 ; Afd driver
1250 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Afd","ErrorControl",0x00010001,0x00000001
1251 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Afd","Group",0x00000000,"TDI"
1252 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Afd","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\afd.sys"
1253 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Afd","Start",0x00010001,0x00000001
1254 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Afd","Type",0x00010001,0x00000001
1255
1256 ; UniATA/Atapi miniport driver
1257 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\UniATA","ErrorControl",0x00010001,0x00000000
1258 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\UniATA","Group",0x00000000,"System Bus Extender"
1259 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\UniATA","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\uniata.sys"
1260 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\UniATA","Start",0x00010001,0x00000000
1261 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\UniATA","Type",0x00010001,0x00000001
1262 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\UniATA","Tag",0x00010001,0x00000010
1263
1264 ; Audio Service
1265 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RosAudioSrv","DisplayName",0x00000000,"Audio Service"
1266 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RosAudioSrv","Description",0x00000000,"Provides audio facilities to applications"
1267 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RosAudioSrv","ErrorControl",0x00010001,0x00000000
1268 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RosAudioSrv","Group",0x00000000,"Audio"
1269 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RosAudioSrv","ImagePath",0x00020000,"%SystemRoot%\system32\audiosrv.exe"
1270 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RosAudioSrv","ObjectName",0x00000000,"LocalSystem"
1271 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RosAudioSrv","Start",0x00010001,0x00000003
1272 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RosAudioSrv","Type",0x00010001,0x00000010
1273
1274 ; BusLogic 958 miniport driver
1275 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\BusLogic","ErrorControl",0x00010001,0x00000000
1276 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\BusLogic","Group",0x00000000,"SCSI Miniport"
1277 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\BusLogic","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\buslogic.sys"
1278 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\BusLogic","Start",0x00010001,0x00000000
1279 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\BusLogic","Type",0x00010001,0x00000001
1280 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\BusLogic","Tag",0x00010001,0x00000020
1281
1282 ; Beep device driver
1283 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Beep","ErrorControl",0x00010001,0x00000000
1284 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Beep","Group",0x00000000,"Base"
1285 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Beep","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\beep.sys"
1286 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Beep","Start",0x00010001,0x00000001
1287 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Beep","Type",0x00010001,0x00000001
1288
1289 ; BlueScreen device driver
1290 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Blue","ErrorControl",0x00010001,0x00000000
1291 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Blue","Group",0x00000000,"Video Init"
1292 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Blue","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\blue.sys"
1293 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Blue","Start",0x00010001,0x00000001
1294 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Blue","Type",0x00010001,0x00000001
1295
1296 ; Cdfs (ISO96660) filesystem driver
1297 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdfs","ErrorControl",0x00010001,0x00000000
1298 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdfs","Group",0x00000000,"File System"
1299 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdfs","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\cdfs.sys"
1300 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdfs","Start",0x00010001,0x00000003
1301 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdfs","Type",0x00010001,0x00000002
1302
1303 ; Cdrom class driver
1304 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdrom","ErrorControl",0x00010001,0x00000000
1305 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdrom","Group",0x00000000,"SCSI Class"
1306 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdrom","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\cdrom.sys"
1307 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdrom","Start",0x00010001,0x00000001
1308 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdrom","Type",0x00010001,0x00000001
1309
1310 ; Debug output driver
1311 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DebugOut","ErrorControl",0x00010001,0x00000000
1312 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DebugOut","Group",0x00000000,"Debug"
1313 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DebugOut","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\debugout.sys"
1314 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DebugOut","Start",0x00010001,0x00000004
1315 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DebugOut","Type",0x00010001,0x00000001
1316
1317 ; Disk class driver
1318 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Disk","ErrorControl",0x00010001,0x00000000
1319 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Disk","Group",0x00000000,"SCSI Class"
1320 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Disk","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\disk.sys"
1321 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Disk","Start",0x00010001,0x00000000
1322 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Disk","Type",0x00010001,0x00000001
1323
1324 ; DHCP client service
1325 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DHCP","DisplayName",0x00000000,"DHCP Client"
1326 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DHCP","Description",0x00000000,"Attempts to obtain network settings automatically from an available DHCP server"
1327 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DHCP","ErrorControl",0x00010001,0x00000001
1328 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DHCP","Group",0x00000000,"TDI"
1329 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DHCP","ImagePath",0x00020000,"%SystemRoot%\system32\svchost.exe -k netsvcs"
1330 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DHCP","ObjectName",0x00000000,"LocalSystem"
1331 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DHCP","Start",0x00010001,0x00000002
1332 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DHCP","Type",0x00010001,0x00000020
1333 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DHCP\Parameters","ServiceDll",0x00020000,"%SystemRoot%\system32\dhcpcsvc.dll"
1334
1335 ; Event logging service
1336 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog",,0x00000010
1337 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog","DisplayName",0x00000000,"Event Logger"
1338 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog","Description",0x00000000,"Logs events or messages sent by the operating system in a database accessible via the event log viewer"
1339 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog","ErrorControl",0x00010001,0x00000000
1340 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog","Group",0x00000000,"Event log"
1341 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog","ImagePath",0x00020000,"%SystemRoot%\system32\eventlog.exe"
1342 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog","ObjectName",0x00000000,"LocalSystem"
1343 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog","Start",0x00010001,0x00000002
1344 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog","Type",0x00010001,0x00000010
1345
1346 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\Application",,0x00000010
1347 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\Application","File",0x00020000,"%SystemRoot%\system32\config\AppEvent.Evt"
1348 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\Security",,0x00000010
1349 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\Security","File",0x00020000,"%SystemRoot%\system32\config\SecEvent.Evt"
1350 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\System",,0x00000010
1351 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\System","File",0x00020000,"%SystemRoot%\system32\config\SysEvent.Evt"
1352 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\System\EventLog","EventMessageFile",0x00020000,"%SystemRoot%\system32\netevent.dll"
1353 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\System\EventLog","TypesSupported",0x00010001,0x00000007
1354 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\System\Service Control Manager","EventMessageFile",0x00020000,"%SystemRoot%\system32\netevent.dll"
1355 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\System\Service Control Manager","TypesSupported",0x00010001,0x00000007
1356
1357 ; Floppy driver
1358 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Floppy","ErrorControl",0x00010001,0x00000000
1359 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Floppy","Group",0x00000000,"Primary Disk"
1360 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Floppy","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\floppy.sys"
1361 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Floppy","Start",0x00010001,0x00000001
1362 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Floppy","Type",0x00010001,0x00000001
1363
1364 ; Filesystem recognizer driver
1365 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Fs_Rec","ErrorControl",0x00010001,0x00000000
1366 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Fs_Rec","Group",0x00000000,"Boot file system"
1367 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Fs_Rec","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\fs_rec.sys"
1368 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Fs_Rec","Start",0x00010001,0x00000001
1369 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Fs_Rec","Type",0x00010001,0x00000008
1370
1371 ; Kernel-Mode Tests
1372 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Kmtest","ErrorControl",0x00010001,0x00000000
1373 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Kmtest","Group",0x00000000,"Base"
1374 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Kmtest","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\kmtest.sys"
1375 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Kmtest","Start",0x00010001,0x00000001
1376 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Kmtest","Type",0x00010001,0x00000001
1377
1378 ; Keyboard class driver
1379 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\kbdclass","ErrorControl",0x00010001,0x00000000
1380 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\kbdclass","Group",0x00000000,"Keyboard Class"
1381 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\kbdclass","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\kbdclass.sys"
1382 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\kbdclass","Start",0x00010001,0x00000001
1383 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\kbdclass","Type",0x00010001,0x00000001
1384 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\kbdclass\Parameters","ConnectMultiplePorts",0x00010001,1
1385 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","UpperFilters",0x00010000,"kbdclass"
1386
1387 ; MPU-401 MIDI driver
1388 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpu401","Group",0x00000000,"Base"
1389 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpu401","ServiceType",0x00010001,0x00000001
1390 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpu401","Type",0x00010001,0x00000001
1391 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpu401","Start",0x00010001,0x00000004
1392 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpu401","ErrorControl",0x00010001,0x00000001
1393 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpu401","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\mpu401.sys"
1394
1395 ; Mouse class driver
1396 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mouclass","ErrorControl",0x00010001,0x00000000
1397 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mouclass","Group",0x00000000,"Pointer Class"
1398 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mouclass","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\mouclass.sys"
1399 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mouclass","Start",0x00010001,0x00000001
1400 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mouclass","Type",0x00010001,0x00000001
1401 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96F-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","UpperFilters",0x00010000,"mouclass"
1402
1403 ; Mailslot filesystem driver
1404 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Msfs","ErrorControl",0x00010001,0x00000000
1405 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Msfs","Group",0x00000000,"File System"
1406 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Msfs","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\msfs.sys"
1407 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Msfs","Start",0x00010001,0x00000001
1408 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Msfs","Type",0x00010001,0x00000002
1409
1410 ; Multiple UNC provider driver
1411 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Mup","Description",0x00000000,"Multiple UNC Provider (MUP)"
1412 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Mup","ErrorControl",0x00010001,0x00000001
1413 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Mup","Group",0x00000000,"Network"
1414 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Mup","Group",0x00000000,"File System"
1415 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Mup","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\mup.sys"
1416 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Mup","Start",0x00010001,0x00000000
1417 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Mup","Type",0x00010001,0x00000002
1418
1419 ; NDIS driver - the only boot-start network driver
1420 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ndis","ErrorControl",0x00010001,0x00000001
1421 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ndis","Group",0x00000000,"NDIS"
1422 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ndis","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\ndis.sys"
1423 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ndis","Start",0x00010001,0x00000000
1424 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ndis","Type",0x00010001,0x00000001
1425
1426 ; NetLogon
1427 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NetLogon","DisplayName",0x00000000,"Net Logon"
1428 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NetLogon","Description",0x00000000,"Sets up a secure channel to a domain controller for domain authentication"
1429 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NetLogon","ErrorControl",0x00010001,0x00000001
1430 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netlogon","ImagePath",0x00020000,"%SystemRoot%\system32\lsass.exe"
1431 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NetLogon","Start",0x00010001,0x00000003
1432 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netlogon","Type",0x00010001,0x00000020
1433
1434 ; Named Pipe filesystem driver
1435 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Npfs","ErrorControl",0x00010001,0x00000000
1436 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Npfs","Group",0x00000000,"File System"
1437 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Npfs","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\npfs.sys"
1438 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Npfs","Start",0x00010001,0x00000001
1439 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Npfs","Type",0x00010001,0x00000002
1440
1441 ; NTFS filesystem driver
1442 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ntfs","ErrorControl",0x00010001,0x00000000
1443 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ntfs","Group",0x00000000,"File System"
1444 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ntfs","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\ntfs.sys"
1445 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ntfs","Start",0x00010001,0x00000004
1446 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ntfs","Type",0x00010001,0x00000002
1447
1448 ; Null device driver
1449 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Null","ErrorControl",0x00010001,0x00000000
1450 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Null","Group",0x00000000,"Base"
1451 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Null","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\null.sys"
1452 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Null","Start",0x00010001,0x00000001
1453 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Null","Type",0x00010001,0x00000001
1454
1455 ; NMI device driver
1456 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NMIDebug","ErrorControl",0x00010001,0x00000000
1457 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NMIDebug","Group",0x00000000,"Base"
1458 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NMIDebug","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\nmidebug.sys"
1459 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NMIDebug","Start",0x00010001,0x00000000
1460 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NMIDebug","Type",0x00010001,0x00000001
1461
1462 ; NDIS User I/O driver (FIXME: Should be installed via INF and started on demand)
1463 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ndisuio","ErrorControl",0x00010001,0x00000001
1464 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ndisuio","Group",0x00000000,"NDIS"
1465 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ndisuio","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\ndisuio.sys"
1466 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ndisuio","Start",0x00010001,0x00000001
1467 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ndisuio","Type",0x00010001,0x00000001
1468
1469 ; Packet driver
1470 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Packet","ErrorControl",0x00010001,0x00000001
1471 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Packet","Group",0x00000000,"PNP_TDI"
1472 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Packet","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\packet.sys"
1473 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Packet","Start",0x00010001,0x00000004
1474 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Packet","Type",0x00010001,0x00000001
1475
1476 ; USB HID driver
1477 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\hidusb","ErrorControl",0x00010001,0x00000001
1478 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\hidusb","Group",0x00000000,"Extended Base"
1479 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\hidusb","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\hidusb.sys"
1480 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\hidusb","Start",0x00010001,0x00000003
1481 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\hidusb","Type",0x00010001,0x00000001
1482
1483 ; HID keyboard driver
1484 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\kbdhid","ErrorControl",0x00010001,0x00000001
1485 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\kbdhid","Group",0x00000000,"Keyboard Port"
1486 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\kbdhid","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\kbdhid.sys"
1487 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\kbdhid","Start",0x00010001,0x00000003
1488 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\kbdhid","Type",0x00010001,0x00000001
1489
1490 ; HID mouse driver
1491 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mouhid","ErrorControl",0x00010001,0x00000001
1492 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mouhid","Group",0x00000000,"Pointer Port"
1493 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mouhid","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\mouhid.sys"
1494 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mouhid","Start",0x00010001,0x00000003
1495 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mouhid","Type",0x00010001,0x00000001
1496
1497 ; USB hub driver
1498 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbhub","ErrorControl",0x00010001,0x00000001
1499 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbhub","Group",0x00000000,"Boot Bus Extender"
1500 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbhub","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\usbhub.sys"
1501 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbhub","Start",0x00010001,0x00000000
1502 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbhub","Type",0x00010001,0x00000001
1503
1504 ; EHCI controller driver
1505 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbehci","ErrorControl",0x00010001,0x00000001
1506 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbehci","Group",0x00000000,"Boot Bus Extender"
1507 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbehci","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\usbehci.sys"
1508 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbehci","Start",0x00010001,0x00000000
1509 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbehci","Type",0x00010001,0x00000001
1510
1511 ; OHCI controller driver
1512 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbohci","ErrorControl",0x00010001,0x00000001
1513 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbohci","Group",0x00000000,"Boot Bus Extender"
1514 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbohci","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\usbohci.sys"
1515 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbohci","Start",0x00010001,0x00000000
1516 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbohci","Type",0x00010001,0x00000001
1517
1518 ; UHCI controller driver
1519 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbuhci","ErrorControl",0x00010001,0x00000001
1520 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbuhci","Group",0x00000000,"Boot Bus Extender"
1521 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbuhci","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\usbuhci.sys"
1522 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbuhci","Start",0x00010001,0x00000000
1523 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbuhci","Type",0x00010001,0x00000001
1524
1525 ; USB storage driver
1526 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbstor","ErrorControl",0x00010001,0x00000001
1527 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbstor","Group",0x00000000,"Primary Disk"
1528 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbstor","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\usbstor.sys"
1529 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbstor","Start",0x00010001,0x00000000
1530 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbstor","Type",0x00010001,0x00000001
1531
1532 ; USB composite generic parent
1533 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbccgp","ErrorControl",0x00010001,0x00000001
1534 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbccgp","Group",0x00000000,"Boot Bus Extender"
1535 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbccgp","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\usbccgp.sys"
1536 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbccgp","Start",0x00010001,0x00000000
1537 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbccgp","Type",0x00010001,0x00000001
1538
1539 ; ACPI driver
1540 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\acpi","ErrorControl",0x00010001,0x00000001
1541 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\acpi","Group",0x00000000,"Boot Bus Extender"
1542 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\acpi","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\acpi.sys"
1543 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\acpi","Start",0x00010001,0x00000000
1544 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\acpi","Type",0x00010001,0x00000001
1545
1546 ; PCI Bus driver
1547 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci","ErrorControl",0x00010001,0x00000001
1548 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci","Group",0x00000000,"Boot Bus Extender"
1549 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\pci.sys"
1550 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci","Start",0x00010001,0x00000000
1551 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci","Type",0x00010001,0x00000001
1552 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","1045C621",0x00030003,04,00,00,00,00,00,00,00
1553 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10950640",0x00030003,04,00,00,00,00,00,00,00
1554 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","80861230",0x00030003,04,00,00,00,00,00,00,00
1555 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","80867010",0x00030003,04,00,00,00,00,00,00,00
1556 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","104B0140",0x00030003,08,00,00,00,00,00,00,00
1557 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","11790603",0x00030003,08,00,00,00,00,00,00,00
1558 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","80867113",0x00030003,08,00,00,00,00,00,00,00
1559 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","497884C5",0x00030003,08,00,00,00,00,00,00,00
1560 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","11063040",0x00030003,08,00,00,00,00,00,00,00
1561 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","0E111000",0x00030003,10,00,00,00,00,00,00,00
1562 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","0E112000",0x00030003,10,00,00,00,00,00,00,00
1563 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10390406",0x00030003,10,00,00,00,00,00,00,00
1564 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","80860482",0x00030003,00,40,00,00,00,00,00,00
1565 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","80860008",0x00030003,10,00,00,00,00,00,00,00
1566 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10140002",0x00030003,10,00,00,00,00,00,00,00
1567 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10800600",0x00030003,20,00,00,00,00,00,00,00
1568 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10131100",0x00030003,40,00,00,00,00,00,00,00
1569 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10B95219",0x00030003,80,00,00,00,00,00,00,00
1570 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","1C1C0001",0x00030003,00,01,00,00,00,00,00,00
1571 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10970038",0x00030003,00,01,00,00,00,00,00,00
1572 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","100BD001",0x00030003,00,04,00,00,00,00,00,00
1573 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","808604A3",0x00030003,00,08,00,00,00,00,00,00
1574 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10AA0000",0x00030003,00,08,00,00,00,00,00,00
1575 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","533388D1",0x00030003,00,00,00,00,01,00,00,00
1576 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","11790605",0x00030003,00,10,00,00,00,00,00,00
1577 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10131110",0x00030003,00,20,00,00,00,00,00,00
1578 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","11800478",0x00030003,00,20,00,00,00,00,00,00
1579 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","11800475",0x00030003,00,20,00,00,00,00,00,00
1580 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","11800476",0x00030003,00,20,00,00,00,00,00,00
1581 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10040101",0x00030003,00,40,00,00,00,00,00,00
1582 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10421000",0x00030003,00,40,00,00,00,00,00,00
1583 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","104CAC12",0x00030003,00,00,01,00,00,00,00,00
1584 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","11800466",0x00030003,00,00,01,00,00,00,00,00
1585 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10140095",0x00030003,00,00,04,00,00,00,00,00
1586 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","80862418",0x00030003,00,00,04,00,00,00,00,00
1587 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","80862428",0x00030003,00,00,04,00,00,00,00,00
1588 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","8086244E",0x00030003,00,00,04,00,00,00,00,00
1589 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","80862448",0x00030003,00,00,04,00,00,00,00,00
1590 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","8086122E",0x00030003,00,00,08,00,00,00,00,00
1591 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","80867000",0x00030003,00,00,08,00,00,00,00,00
1592 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","80867110",0x00030003,00,00,08,00,00,00,00,00
1593 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","80867600",0x00030003,00,00,08,00,00,00,00,00
1594 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10024747",0x00030003,00,00,40,00,00,00,00,00
1595 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10024754",0x00030003,00,00,00,00,01,00,00,00
1596 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","53338901",0x00030003,00,00,00,00,01,00,00,00
1597 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","101300D6",0x00030003,00,00,40,00,00,00,00,00
1598 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","104CAC15",0x00030003,00,00,40,00,00,00,00,00
1599 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","110B0004",0x00030003,00,00,40,00,00,00,00,00
1600 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","1000000F",0x00030003,00,00,40,00,00,00,00,00
1601 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","104CAC17",0x00030003,00,00,40,00,00,00,00,00
1602 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10239397",0x00030003,00,00,40,00,00,00,00,00
1603 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10024742",0x00030003,00,00,40,00,00,00,00,00
1604 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10024744",0x00030003,00,00,40,00,00,00,00,00
1605 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10024749",0x00030003,00,00,40,00,00,00,00,00
1606 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10024750",0x00030003,00,00,40,00,00,00,00,00
1607 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10024751",0x00030003,00,00,40,00,00,00,00,00
1608 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10024755",0x00030003,00,00,40,00,00,00,00,00
1609 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10024757",0x00030003,00,00,40,20,00,00,00,00
1610 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10024759",0x00030003,00,00,40,20,00,00,00,00
1611 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10024C42",0x00030003,00,00,40,00,00,00,00,00
1612 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10024C44",0x00030003,00,00,40,00,00,00,00,00
1613 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10024C47",0x00030003,00,00,40,00,00,00,00,00
1614 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10024C49",0x00030003,00,00,40,00,00,00,00,00
1615 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10024C50",0x00030003,00,00,40,00,00,00,00,00
1616 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10024C51",0x00030003,00,00,40,00,00,00,00,00
1617 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10025654",0x00030003,00,00,00,00,01,00,00,00
1618 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10025655",0x00030003,00,00,40,00,00,00,00,00
1619 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10025656",0x00030003,00,00,40,00,00,00,00,00
1620 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","121A0003",0x00030003,00,00,40,00,00,00,00,00
1621 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","1045C861107B9300",0x00030003,00,00,40,00,00,00,00,00
1622 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","1045C8611045C861",0x00030003,00,00,40,00,00,00,00,00
1623 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","80861231",0x00030003,00,00,00,01,00,00,00,00
1624 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","12730002",0x00030003,00,00,00,01,00,00,00,00
1625 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","1014007D",0x00030003,00,00,00,01,00,00,00,00
1626 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","12850100",0x00030003,00,00,00,01,00,00,00,00
1627 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","12176836",0x00030003,00,00,00,08,00,00,00,00
1628 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","12176832",0x00030003,00,00,00,08,00,00,00,00
1629 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","109107A0",0x00030003,00,00,00,20,00,00,00,00
1630 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","80867800",0x00030003,00,00,00,20,00,00,00,00
1631 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10c88005",0x00030003,00,00,00,20,00,00,00,00
1632 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10c88006",0x00030003,00,00,00,20,00,00,00,00
1633 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10c80005",0x00030003,00,00,00,20,00,00,00,00
1634 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10c80006",0x00030003,00,00,00,20,00,00,00,00
1635 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","102B1001",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1636 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10DD0100",0x00030003,00,00,00,20,00,00,00,00
1637 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10950646",0x00030003,00,00,00,20,00,00,00,00
1638 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10950670",0x00030003,00,00,00,20,00,00,00,00
1639 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10950648",0x00030003,00,00,00,20,00,00,00,00
1640 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10110026",0x00030003,00,00,00,20,00,00,00,00
1641 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","8086B154",0x00030003,00,00,00,20,00,00,00,00
1642 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","53338904",0x00030003,00,00,00,20,00,00,00,00
1643 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","11068598",0x00030003,00,00,00,20,00,00,00,00
1644 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","11068605",0x00030003,00,00,00,20,00,00,00,00
1645 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","11790609",0x00030003,00,00,00,40,00,00,00,00
1646 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10140047",0x00030003,00,00,00,40,00,00,00,00
1647 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","102B051B",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1648 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","102B0520",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1649 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","102B0521",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1650 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","102B1025",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1651 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","102B0525",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1652 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","80867121",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1653 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","80867123",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1654 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","80867125",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1655 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","80861132",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1656 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","90050050",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1657 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","9005005F",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1658 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10024752",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1659 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","1002474F",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1660 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","1002474D",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1661 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10024753",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1662 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","1002474C",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1663 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","1002474E",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1664 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10024C4D",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1665 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10024C4E",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1666 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10024C52",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1667 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10024C53",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1668 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10239880",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1669 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10DE00A0",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1670 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10DE00A1",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1671 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10DE00A3",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1672 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10DE00B0",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1673 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10DE00B1",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1674 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10DE00B3",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1675 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10DE0100",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1676 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10DE0101",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1677 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10DE0102",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1678 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10DE0103",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1679 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10DE0120",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1680 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10DE0121",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1681 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10DE0122",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1682 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10DE0123",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1683 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10DE0150",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1684 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10DE0151",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1685 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10DE0152",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1686 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10DE0153",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1687 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10DE0200",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1688 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10DE0201",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1689 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10DE0202",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1690 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10DE0203",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1691 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","12D20018",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1692 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","12D20019",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1693 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10136003",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1694 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","3D3D000A",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1695 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10024158",0x00030003,00,00,00,00,01,00,00,00
1696 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10024354",0x00030003,00,00,00,00,01,00,00,00
1697 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10024358",0x00030003,00,00,00,00,01,00,00,00
1698 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10024554",0x00030003,00,00,00,00,01,00,00,00
1699 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10024758",0x00030003,00,00,00,00,01,00,00,00
1700 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10024C54",0x00030003,00,00,00,00,01,00,00,00
1701 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","53338810",0x00030003,00,00,00,00,01,00,00,00
1702 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","53338811",0x00030003,00,00,00,00,01,00,00,00
1703 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","53338812",0x00030003,00,00,00,00,01,00,00,00
1704 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","53338814",0x00030003,00,00,00,00,01,00,00,00
1705 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","53338880",0x00030003,00,00,00,00,01,00,00,00
1706 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","533388B0",0x00030003,00,00,00,00,01,00,00,00
1707 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","533388C0",0x00030003,00,00,00,00,01,00,00,00
1708 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","533388C1",0x00030003,00,00,00,00,01,00,00,00
1709 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","533388D0",0x00030003,00,00,00,00,01,00,00,00
1710 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","533388F0",0x00030003,00,00,00,00,01,00,00,00
1711 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","53338902",0x00030003,00,00,00,00,01,00,00,00
1712 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","0E11B109",0x00030003,00,00,00,00,02,00,00,00
1713 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","100C3202",0x00030003,00,8a,00,00,00,00,00,00
1714 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10668002",0x00030003,00,00,30,00,00,00,00,00
1715 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10660002",0x00030003,00,00,30,00,00,00,00,00
1716 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10040102",0x00030003,00,40,00,02,00,00,00,00
1717 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","1045C814",0x00030003,00,00,40,20,00,00,00,00
1718 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10024756",0x00030003,00,00,40,20,00,00,00,00
1719 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","1002475A",0x00030003,00,00,40,20,00,00,00,00
1720 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","1000000B",0x00030003,00,00,00,a0,00,00,00,00
1721 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10DE0020",0x00030003,00,00,00,a0,00,00,00,00
1722 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10DE0028",0x00030003,00,00,00,a0,00,00,00,00
1723 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10DE0029",0x00030003,00,00,00,a0,00,00,00,00
1724 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10DE002A",0x00030003,00,00,00,a0,00,00,00,00
1725 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10DE002B",0x00030003,00,00,00,a0,00,00,00,00
1726 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10DE002C",0x00030003,00,00,00,a0,00,00,00,00
1727 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10DE002D",0x00030003,00,00,00,a0,00,00,00,00
1728 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10DE002E",0x00030003,00,00,00,a0,00,00,00,00
1729 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10DE002F",0x00030003,00,00,00,a0,00,00,00,00
1730 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","101300D6101880D6",0x00030003,00,00,00,00,00,00,00,00
1731
1732 ; Plug and Play manager
1733 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PlugPlay","DisplayName",0x00000000,"Plug and Play"
1734 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PlugPlay","Description",0x00000000,"Detects hardware changes and installs needed software if possible"
1735 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PlugPlay","ErrorControl",0x00010001,0x00000000
1736 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PlugPlay","Group",0x00000000,"PlugPlay"
1737 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PlugPlay","ImagePath",0x00020000,"%SystemRoot%\system32\umpnpmgr.exe"
1738 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PlugPlay","ObjectName",0x00000000,"LocalSystem"
1739 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PlugPlay","Start",0x00010001,0x00000004
1740 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PlugPlay","Type",0x00010001,0x00000010
1741
1742 ; RPC service
1743 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Rpcss","DisplayName",0x00000000,"Remote Procedure Call"
1744 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Rpcss","Description",0x00000000,"RPC subsystem which is responsible for Remote procedure Calls on the local machine"
1745 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Rpcss","ErrorControl",0x00010001,0x00000001
1746 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Rpcss","FailureActions",0x00030003, \
1747 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,02,00,00,00,60,ea,00,00
1748 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Rpcss","Group",0x00000000,"COM Infrastructure"
1749 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Rpcss","ImagePath",0x00020000,"%SystemRoot%\system32\rpcss.exe"
1750 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Rpcss","ObjectName",0x00000000,"LocalSystem"
1751 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Rpcss","Start",0x00010001,0x00000002
1752 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Rpcss","Type",0x00010001,0x00000010
1753
1754 ; Spooler service
1755 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Spooler","DependOnService",0x00010000,"RPCSS"
1756 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Spooler","DisplayName",0x00000000,"Printer Spooler"
1757 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Spooler","Description",0x00000000,"Printer Spooler"
1758 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Spooler","ErrorControl",0x00010001,0x00000001
1759 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Spooler","FailureActions",0x00000003, \
1760 60,54,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,00,00,00,00, \
1761 01,00,00,00,60,ea,00,00,01,00,00,00,60,ea,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1762 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Spooler","Group",0x00000000,"SpoolerGroup"
1763 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Spooler","ImagePath",0x00020000,"%SystemRoot%\system32\spoolsv.exe"
1764 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Spooler","ObjectName",0x00000000,"LocalSystem"
1765 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Spooler","Start",0x00010001,0x00000002
1766 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Spooler","Type",0x00010001,0x00000110
1767
1768 ; WLAN service
1769 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WlanSvc","DependOnService",0x00010000,"RPCSS"
1770 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WlanSvc","DisplayName",0x00000000,"WLAN Service"
1771 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WlanSvc","Description",0x00000000,"WLAN Service"
1772 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WlanSvc","ErrorControl",0x00010001,0x00000001
1773 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WlanSvc","Group",0x00000000,"TDI"
1774 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WlanSvc","ImagePath",0x00020000,"%SystemRoot%\system32\wlansvc.exe"
1775 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WlanSvc","ObjectName",0x00000000,"LocalSystem"
1776 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WlanSvc","Start",0x00010001,0x00000002
1777 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WlanSvc","Type",0x00010001,0x00000110
1778
1779 ; Simple TCP services
1780 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\tcpsvcs","Description",0x00000000,"Supports the following TCP/IP services: Chargen, Daytime, Discard, Echo, QOTD"
1781 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\tcpsvcs","DisplayName",0x00000000,"Simple TCP/IP Services"
1782 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\tcpsvcs","ErrorControl",0x00010001,0x00000001
1783 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\tcpsvcs","Group",0x00000000,"Network"
1784 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\tcpsvcs","ImagePath",0x00020000,"%SystemRoot%\system32\tcpsvcs.exe"
1785 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\tcpsvcs","ObjectName",0x00000000,"LocalSystem"
1786 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\tcpsvcs","Start",0x00010001,0x00000003
1787 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\tcpsvcs","Type",0x00010001,0x00000020
1788
1789 ; ReactOS Telnet Service
1790 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\telnetd","Description",0x00000000,"ReactOS Telnet Service"
1791 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\telnetd","DisplayName",0x00000000,"ReactOS Telnet Service"
1792 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\telnetd","ErrorControl",0x00010001,0x00000001
1793 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\telnetd","Group",0x00000000,"Network"
1794 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\telnetd","ImagePath",0x00020000,"%SystemRoot%\system32\telnetd.exe"
1795 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\telnetd","ObjectName",0x00000000,"LocalSystem"
1796 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\telnetd","Start",0x00010001,0x00000003
1797 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\telnetd","Type",0x00010001,0x00000020
1798
1799 ; Themes service
1800 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Themes","DisplayName",0x00000000,"Themes"
1801 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Themes","Description",0x00000000,"Themes support"
1802 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Themes","ErrorControl",0x00010001,0x00000001
1803 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Themes","FailureActions",0x00000003, \
1804 80,51,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,00,00,00,00, \
1805 01,00,00,00,60,ea,00,00,01,00,00,00,60,ea,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1806 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Themes","Group",0x00000000,"UIGroup"
1807 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Themes","ImagePath",0x00020000,"%SystemRoot%\system32\thmsvc.exe"
1808 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Themes","ObjectName",0x00000000,"LocalSystem"
1809 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Themes","Start",0x00010001,0x00000003
1810 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Themes","Type",0x00010001,0x00000020
1811
1812 ; Sound Blaster (NT4)
1813 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sndblst","Description",0x00000000,"Sound Blaster (NT4)"
1814 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sndblst","ErrorControl",0x00010001,0x00000001
1815 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sndblst","Group",0x00000000,"Base"
1816 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sndblst","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\sndblst.sys"
1817 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sndblst","Start",0x00010001,0x00000003
1818 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sndblst","Type",0x00010001,0x00000001
1819
1820 ; Virtual FAT filesystem driver
1821 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\fastfat","ErrorControl",0x00010001,0x00000000
1822 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\fastfat","Group",0x00000000,"Boot File System"
1823 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\fastfat","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\fastfat.sys"
1824 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\fastfat","Start",0x00010001,0x00000003
1825 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\fastfat","Type",0x00010001,0x00000002
1826
1827 ; RAM Disk class driver
1828 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RamDisk","ErrorControl",0x00010001,0x00000000
1829 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RamDisk","Group",0x00000000,"Boot File System"
1830 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RamDisk","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\ramdisk.sys"
1831 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RamDisk","Start",0x00010001,0x00000000
1832 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RamDisk","Type",0x00010001,0x00000002
1833
1834 ; EXT2 Filesystem driver
1835 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ext2fs","ErrorControl",0x00010001,0x00000000
1836 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ext2fs","Group",0x00000000,"Boot File System"
1837 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ext2fs","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\ext2.sys"
1838 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ext2fs","Start",0x00010001,0x00000003
1839 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ext2fs","Type",0x00010001,0x00000002
1840
1841 ; VBE SVGA driver
1842 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\VBE","ErrorControl",0x00010001,0x00000000
1843 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\VBE","Group",0x00000000,"Video Save"
1844 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\VBE","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\vbemp.sys"
1845 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\VBE","Start",0x00010001,0x00000004
1846 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\VBE","Type",0x00010001,0x00000001
1847 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\VBE","Tag",0x00010001,0x00000001
1848
1849 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Hardware Profiles\Current\System\CurrentControlSet\Services\VBE\Device0","InstalledDisplayDrivers",0x00010000,"framebuf"
1850 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Hardware Profiles\Current\System\CurrentControlSet\Services\VBE\Device0","DefaultSettings.VRefresh",0x00010001,1
1851 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Hardware Profiles\Current\System\CurrentControlSet\Services\VBE\Device0","DefaultSettings.BitsPerPel",0x00010001,8
1852 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Hardware Profiles\Current\System\CurrentControlSet\Services\VBE\Device0","DefaultSettings.XResolution",0x00010001,640
1853 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Hardware Profiles\Current\System\CurrentControlSet\Services\VBE\Device0","DefaultSettings.YResolution",0x00010001,480
1854
1855 ; This is not true but it allows to use 3rd party drivers while having the VBE driver installed
1856 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Hardware Profiles\Current\System\CurrentControlSet\Services\VBE\Device0","VgaCompatible",0x00010001,1
1857
1858 ; VGA miniport driver
1859 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Vga","ErrorControl",0x00010001,0x00000000
1860 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Vga","Group",0x00000000,"Video Save"
1861 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Vga","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\vgamp.sys"
1862 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Vga","Start",0x00010001,0x00000004
1863 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Vga","Type",0x00010001,0x00000001
1864 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Vga","Tag",0x00010001,0x00000002
1865 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Hardware Profiles\Current\System\CurrentControlSet\Services\VGA\Device0","VgaCompatible",0x00010001,1
1866
1867 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Hardware Profiles\Current\System\CurrentControlSet\Services\Vga\Device0","InstalledDisplayDrivers",0x00010000,"vgaddi"
1868 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Hardware Profiles\Current\System\CurrentControlSet\Services\Vga\Device0","DefaultSettings.VRefresh",0x00010001,1
1869 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Hardware Profiles\Current\System\CurrentControlSet\Services\Vga\Device0","DefaultSettings.BitsPerPel",0x00010001,8
1870 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Hardware Profiles\Current\System\CurrentControlSet\Services\Vga\Device0","DefaultSettings.XResolution",0x00010001,640
1871 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Hardware Profiles\Current\System\CurrentControlSet\Services\Vga\Device0","DefaultSettings.YResolution",0x00010001,480
1872
1873 ; Windows Installer Service
1874 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSIserver","DisplayName",0x00000000,"ReactOS Installer"
1875 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSIserver","Description",0x00000000,"Controls installation, maintenance, and removal of software packaged as an msi (Windows Installer)"
1876 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSIserver","Group",0x00000000,"Windows Installer"
1877 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSIserver","ErrorControl",0x00010001,0x00000001
1878 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSIserver","ImagePath",0x00020000,"system32\msiexec.exe /V"
1879 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSIserver","ObjectName",0x00000000,"LocalSystem"
1880 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSIserver","Start",0x00010001,0x00000003
1881 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSIserver","Type",0x00010001,0x00000020
1882
1883 ; ControlSet selection settings
1884 HKLM,"SYSTEM\Select","Current",0x00010001,0x00000001
1885 HKLM,"SYSTEM\Select","Default",0x00010001,0x00000001
1886 HKLM,"SYSTEM\Select","Failed",0x00010001,0x00000000
1887 HKLM,"SYSTEM\Select","LastKnownGood",0x00010001,0x00000000
1888
1889 ; System setup settings
1890 HKLM,"SYSTEM\Setup","CmdLine",0x00000000,"setup -newsetup"
1891 HKLM,"SYSTEM\Setup","OsLoaderPath",0x00000000,"\"
1892 HKLM,"SYSTEM\Setup","SetupType",0x00010001,0x00000001
1893 HKLM,"SYSTEM\Setup","SystemPartition",0x00000000,"\Device\Harddisk0\Partition1"
1894 HKLM,"SYSTEM\Setup","SystemSetupInProgress",0x00010001,0x00000001
1895
1896 ; Debug channels
1897 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment","DEBUGCHANNEL",0x00020000,"+ole,+rpc"
1898
1899 ; EOF