[FDEBUG]
[reactos.git] / reactos / boot / freeldr / fdebug / lang / ro-RO.rc
1 /* Romanian translation by Fulea Ștefan */
2
3 LANGUAGE LANG_ROMANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
4
5 /* Menu */
6 IDC_FDEBUG MENU
7 BEGIN
8 POPUP "&Fișier"
9 BEGIN
10 MENUITEM "&Conectare", IDM_FILE_CONNECT
11 MENUITEM "&Deconectare", IDM_FILE_DISCONNECT, GRAYED
12 MENUITEM SEPARATOR
13 MENUITEM "C&urăță ecran", IDM_FILE_CLEARDISPLAY
14 MENUITEM SEPARATOR
15 MENUITEM "&Pornește captură", IDM_FILE_STARTCAPTURE
16 MENUITEM "&Oprește captură", IDM_FILE_STOPCAPTURE, GRAYED
17 MENUITEM SEPARATOR
18 MENUITEM "Ecou &local", IDM_FILE_LOCALECHO
19 MENUITEM SEPARATOR
20 MENUITEM "I&eșire", IDM_EXIT
21 END
22 POPUP "&?"
23 BEGIN
24 MENUITEM "&Despre…", IDM_ABOUT
25 END
26 END
27
28 /* Accelerators */
29 IDC_FDEBUG ACCELERATORS
30 BEGIN
31 63, IDM_ABOUT, ASCII, ALT // "?"
32 47, IDM_ABOUT, ASCII, ALT // "/"
33 END
34
35 /* Dialogs */
36
37 IDD_ABOUTBOX DIALOGEX 22, 17, 259, 210
38 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
39 CAPTION "Despre depanatorul FreeLoader"
40 FONT 8, "MS Shell Dlg"
41 BEGIN
42 CONTROL "Depanatorul FreeLoader v1.0\nDrept de autor (C) 2003\nde Brian Palmer (brianp@reactos.org)", IDC_STATIC, "Static", SS_LEFTNOWORDWRAP | WS_GROUP, 53, 28, 122, 26
43 DEFPUSHBUTTON "Î&nchide", 183, 189, 44, 14, WS_GROUP
44 ICON IDI_FDEBUG, IDC_STATIC, 19, 30, 20, 20
45 EDITTEXT IDC_LICENSE_EDIT, 53, 63, 174, 107, ES_MULTILINE | ES_READONLY | WS_VSCROLL
46 END
47
48 IDD_CONNECTION DIALOGEX 0, 0, 196, 100
49 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
50 CAPTION "Opțiuni de conectare"
51 FONT 8, "MS Shell Dlg"
52 BEGIN
53 LTEXT "Alegeți portul COM (ex. COM1):", IDC_STATIC, 7, 7, 108, 8
54 EDITTEXT IDC_COMPORT, 7, 17, 182, 14, ES_AUTOHSCROLL
55 LTEXT "Rata baud (ex. 115200):", IDC_STATIC, 7, 38, 114, 8
56 EDITTEXT IDC_BAUTRATE, 7, 48, 182, 14, ES_AUTOHSCROLL
57 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 45, 79, 50, 14
58 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 100, 79, 50, 14
59 END
60
61 IDD_CAPTURE DIALOGEX 0, 0, 251, 95
62 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
63 CAPTION "Fișierul de captură"
64 FONT 8, "MS Shell Dlg"
65 BEGIN
66 LTEXT "Numele fișierului:", IDC_STATIC, 7, 17, 62, 8
67 EDITTEXT IDC_CAPTUREFILENAME, 7, 26, 181, 14, ES_AUTOHSCROLL
68 PUSHBUTTON "&Caută", IDC_BROWSE, 194, 26, 50, 14
69 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 139, 74, 50, 14
70 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 194, 74, 50, 14
71 END
72
73 /* String Tables */
74
75 STRINGTABLE
76 BEGIN
77 IDS_APP_TITLE "fdebug"
78 IDS_HELLO "Salut, lume!"
79 IDC_FDEBUG "FDEBUG"
80 END
81
82 STRINGTABLE
83 BEGIN
84 IDS_LICENSE "Această aplicație este un soft public; poate fi redistribuită și/sau modificată respectând termenii Licenței Publice Generale GNU publicată de Free Software Foundation; sau respectând Licența în versiunea 2, sau (la alegere) o altă versiune ulterioară.\r\n\r\nAceastă aplicație este distribuită în speranța că va fi utilă, FĂRĂ însă NICI O GARANŢIE; nici măcar cu garanția implicită a VANDABILITĂŢII sau a UTILITĂŢII ÎNTR-UN SCOP ANUME. Consultați Licența Publică Generală GNU pentru mai multe detalii.\r\n\r\nPuteți vedea această licență aici:\r\nhttp://www.gnu.org/licenses/gpl.html\r\n\r\nDe asemenea puteți consulta traduceri neoficiale ale acestei licențe aici:\r\nhttp://www.gnu.org/licenses/translations.html"
85 END