c9f50a8f1cd109d1925be3c09c51b17a6977612f
[reactos.git] / reactos / dll / cpl / access / lang / tr-TR.rc
1 /* TRANSLATOR: 2013 Erdem Ersoy (eersoy93) (erdemersoy@live.com) */
2
3 LANGUAGE LANG_TURKISH, SUBLANG_DEFAULT
4
5 IDD_PROPPAGEKEYBOARD DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
6 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
7 CAPTION "Düğme Takımı"
8 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
9 BEGIN
10 GROUPBOX "Yapışkan Düğmeler", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
11 LTEXT "Eğer bir kez bir düğmeye basarak Üst Damga, Denetim ve Seçenek düğmelerini kullanmak istiyorsanız Yapışkan Düğmeler'i kullanınız.",
12 -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(3)
13 AUTOCHECKBOX "&Yapışkan Düğmeler'i Kullan", IDC_STICKY_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(20), 14
14 PUSHBUTTON "&Ayarlar", IDC_STICKY_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETPADDING(15), 14
15 GROUPBOX "Süzgeç Düğmeleri", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(8) + 5, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(7) + 2
16 LTEXT "Eğer ReactOS'un kısa veyâ yinelenen düğme vuruşlarını yok saymasını veyâ yinelenme hızını yavaşlatmasını istiyorsanız Süzgeç Düğmeleri'ni kullanınız.",
17 -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(10) - 3, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(3)
18 AUTOCHECKBOX "&Süzgeç Düğmeleri'ni Kullan", IDC_FILTER_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(13) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(20), 14
19 PUSHBUTTON "Aya&rlar", IDC_FILTER_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17), LABELLINE(13) + 2, PROPSHEETPADDING(15), 14
20 GROUPBOX "Geçiş Düğmeleri", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(16) + 3, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
21 LTEXT "Eğer Büyük Harf Kilidi'ni, Sayılık Kilit'i ve Kaydırma Kilidi'ni basarken ses duymanızı istiyorsanız Geçiş Düğmeleri'ni kullanınız.",
22 -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(18) - 3, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(2)
23 AUTOCHECKBOX "&Geçiş Düğmeleri'ni Kullan", IDC_TOGGLE_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(20) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(20), 14
24 PUSHBUTTON "Ayar&lar", IDC_TOGGLE_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17), LABELLINE(20) + 2, PROPSHEETPADDING(15), 14
25 AUTOCHECKBOX "&İzlencelerde Ek Düğme Takımı Yardımı Göster", IDC_KEYBOARD_EXTRA,
26 PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(23) + 3, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), 14
27 END
28
29 IDD_PROPPAGESOUND DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
30 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
31 CAPTION "Ses"
32 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
33 BEGIN
34 GROUPBOX "Ses Nöbetçisi", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(10) + PROPSHEETPADDING(1)
35 LTEXT "Eğer dizgeniz bir ses çıkardığında ReactOS'un görmelik uyarılar oluşturmasını istiyorsanız Ses Nöbetçisi'ni kullanınız.",
36 -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(3)
37 AUTOCHECKBOX "&Ses Nöbetçisi'ni Kullan", IDC_SENTRY_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETPADDING(15), 14
38 LTEXT "&Aşağıdaki Uyarıyı Kullan:", IDC_SENTRY_TEXT, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(8) - 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(1)
39 COMBOBOX IDC_SENTRY_COMBO, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(9), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(6),
40 CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
41 GROUPBOX "Ses Göster", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(12) + 5, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(7) + 2
42 LTEXT "Konuşma alt yazılarını ve çıkardıkları sesleri göstermek nedeniyle izlencelerinize bildirmek için Ses Göster'i kullanınız.",
43 -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(14) - 3, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(3)
44 AUTOCHECKBOX "S&es Göster'i Kullan", IDC_SSHOW_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(16) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
45 END
46
47 IDD_PROPPAGEDISPLAY DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
48 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
49 CAPTION "Görüntü"
50 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
51 BEGIN
52 GROUPBOX "Yüksek Karşıtlık", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
53 LTEXT "Eğer ReactOS'un kolay okuma için tasarlanmış renklerle yazı tiplerini kullanmasını istiyorsanız bu seçeneği kullanınız.",
54 -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(3)
55 AUTOCHECKBOX "&Yüksek Karşıtlık Kullan", IDC_CONTRAST_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(20), 14
56 PUSHBUTTON "&Ayarlar", IDC_CONTRAST_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETPADDING(15), 14
57 GROUPBOX "İmleç Ayarları", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(8) + 5, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(13)
58 LTEXT "İmleç genişliğini ve imlecin yanıp sönme hızını değiştirmek için sürgüleri kullanınız.",
59 -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(9) + 5, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(2)
60 CTEXT "Ya&nıp Sönme Hızı:", -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(12) + 5, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(1)
61 LTEXT "Yok", -1, PROPSHEETPADDING(3), LABELLINE(14) + 2, PROPSHEETPADDING(6), LABELLINE(1)
62 LTEXT "Hızlı", -1, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(9), LABELLINE(14) + 2, PROPSHEETPADDING(6), LABELLINE(1)
63 CONTROL "", IDC_CURSOR_BLINK_TRACK, "msctls_trackbar32", TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP,
64 PROPSHEETPADDING(10), LABELLINE(14), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(20), LABELLINE(2)
65 CTEXT "&İmleç Genişliği:", -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(17), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(1)
66 LTEXT "Dar", -1, PROPSHEETPADDING(3), LABELLINE(18) + 7, PROPSHEETPADDING(6), LABELLINE(1)
67 LTEXT "Geniş", -1, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(9), LABELLINE(18) + 7, PROPSHEETPADDING(6), LABELLINE(1)
68 CONTROL "", IDC_CURSOR_WIDTH_TRACK, "msctls_trackbar32", TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP,
69 PROPSHEETPADDING(10), LABELLINE(18) + 5, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(20), LABELLINE(2)
70 LTEXT "", IDC_CURSOR_WIDTH_TEXT, PROPSHEETPADDING(3), LABELLINE(16), PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(1) + 5
71 END
72
73 IDD_PROPPAGEMOUSE DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
74 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
75 CAPTION "Fâre"
76 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
77 BEGIN
78 GROUPBOX "Fâre Düğmeleri", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
79 LTEXT "Eğer imleci düğme takımınızdaki sayılık düğme takımıyla denetlemek istiyorsanız bu seçeneği kullanınız.",
80 -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(3)
81 AUTOCHECKBOX "&Fâre Düğmeleri'ni Kullan", IDC_MOUSE_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(20), 14
82 PUSHBUTTON "&Ayarlar", IDC_MOUSE_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETPADDING(15), 14
83 END
84
85 IDD_PROPPAGEGENERAL DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
86 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
87 CAPTION "Umûmî"
88 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
89 BEGIN
90 GROUPBOX "Kendiliğinden Yeniden Ayarla", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5)
91 AUTOCHECKBOX "&Şu Denli Boşta Kaldıktan Sonra Erişilebilirlik Husûsiyetlerini Kapat:",
92 IDC_RESET_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2) - 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
93 COMBOBOX IDC_RESET_COMBO, PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(4), PROPSHEETPADDING(10), LABELLINE(5),
94 CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
95 GROUPBOX "Bildirim", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(7) - 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5)
96 AUTOCHECKBOX "&Bir Husûsiyet Açıldığında Uyarı İletisi Göster", IDC_NOTIFICATION_MESSAGE,
97 PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(8) - 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
98 AUTOCHECKBOX "B&ir Husûsiyet Açıldığında ve Kapatıldığında Bir Ses Çıkar", IDC_NOTIFICATION_SOUND,
99 PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(10) - 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
100 GROUPBOX "Dizilik Düğme Aygıtları", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(13) - 4, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5)
101 LTEXT "Dizilik Düğme aygıtları, düğme takımı ve fâre husûsiyetleri için başka erişim sağlar.",
102 -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(14) - 4, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(2)
103 AUTOCHECKBOX "&Dizilik Düğme Aygıtlarını Destekle", IDC_SERIAL_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(16) - 4, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(20), 14
104 PUSHBUTTON "&Ayarlar", IDC_SERIAL_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17), LABELLINE(16) - 4, PROPSHEETPADDING(15), 14
105 GROUPBOX "Yönetim Seçenekleri", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(19) - 4, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5)
106 AUTOCHECKBOX "&Oturum Açma Masaüstüne Tüm Ayarları Uygula", IDC_ADMIN_LOGON_BOX,
107 PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(20) - 4, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
108 AUTOCHECKBOX "&Yeni Oluşturulacak Kullanıcılar İçin Ön Tanımlılara Tüm Ayarları Uygula", IDC_ADMIN_USERS_BOX,
109 PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(22) - 4, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
110 END
111
112 IDD_STICKYKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
113 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
114 CAPTION "Yapışkan Düğmeler Ayarları"
115 FONT 8, "MS Shell Dlg"
116 BEGIN
117 GROUPBOX "Düğmeler", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
118 LTEXT "Yapışkan Düğmeler husûsiyetini etkinleştirmek için Üst Damga düğmesine 5 kez basınız.",
119 -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(3)
120 AUTOCHECKBOX "&Yapışkan Düğmeler'i Etkinleştir", IDC_STICKY_ACTIVATE_CHECK, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
121 GROUPBOX "Seçenekler", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(9), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(4) + PROPSHEETPADDING(1)
122 AUTOCHECKBOX "&Kilitlemek İçin İki Kez Değiştirici Düğmeye Bas", IDC_STICKY_LOCK_CHECK,
123 PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(10) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
124 AUTOCHECKBOX "&Eğer İki Düğmeye Birden Basılırsa Yapışkan Düğmeler'i Kapat", IDC_STICKY_UNLOCK_CHECK,
125 PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(12), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
126 GROUPBOX "Bildirimler", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(15), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(4) + PROPSHEETPADDING(1)
127 AUTOCHECKBOX "&Değiştirici Düğmeye Basıldığında Ses Çıkar", IDC_STICKY_SOUND_CHECK,
128 PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(16) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
129 AUTOCHECKBOX "&Görüntülükte Yapışkan Düğmeler Durumunu Göster", IDC_STICKY_STATUS_CHECK,
130 PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(18), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
131 DEFPUSHBUTTON "Tamam", IDOK, PROPSHEETWIDTH - 111, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
132 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, PROPSHEETWIDTH - 57, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
133 END
134
135 IDD_FILTERKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
136 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
137 CAPTION "Süzgeç Düğmeleri Ayarları"
138 FONT 8, "MS Shell Dlg"
139 BEGIN
140 GROUPBOX "Düğme Takımı Kısayolu", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
141 LTEXT "Süzgeç Düğmeleri İçin Kısayol: \nSağ Üst Damga'ya 8 sâniye süresince basılı tutunuz.",
142 -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(3)
143 AUTOCHECKBOX "&Kısayol Kullan", IDC_FILTER_ACTIVATE_CHECK, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(20), 14
144 GROUPBOX "Süzgeç Ayarları", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(8) + 5, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(8) + 5
145 AUTORADIOBUTTON "&Yinelenen Düğme Vuruşlarını Yok Say", IDC_FILTER_BOUNCE_RADIO,
146 PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(9) + 7, PROPSHEETPADDING(20), LABELLINE(1), WS_GROUP | WS_TABSTOP
147 AUTORADIOBUTTON "&Hızlı Düğme Vuruşlarını Yok Say ve Yinelenme Hızını Düşür", IDC_FILTER_REPEAT_RADIO,
148 PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(11) + 5, PROPSHEETPADDING(20), LABELLINE(2), BS_TOP | BS_MULTILINE
149 PUSHBUTTON "&Ayarlar", IDC_FILTER_BOUNCE_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17), LABELLINE(9) + 5, PROPSHEETPADDING(15), 14, WS_GROUP
150 PUSHBUTTON "Aya&rlar", IDC_FILTER_REPEAT_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17), LABELLINE(11) + 5, PROPSHEETPADDING(15), 14, WS_GROUP
151 LTEXT "Ayar&ları sınamak için buraya tıklayınız ve birşeyler yazınız:", -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(14) + 1, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(1)
152 EDITTEXT IDC_FILTER_TEST_EDIT, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(15) + 1, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14, WS_GROUP | ES_AUTOHSCROLL
153 GROUPBOX "Bildirimler", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(17) + 6, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(4) + 3
154 AUTOCHECKBOX "&Düğmelere Basıldığında veyâ Doğrulandığında Ses Çıkar", IDC_FILTER_SOUND_CHECK,
155 PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(19), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 10
156 AUTOCHECKBOX "&Görüntülükte Süzgeç Düğmeleri Durumunu Göster", IDC_FILTER_STATUS_CHECK,
157 PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(20) + 6, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 10
158 DEFPUSHBUTTON "Tamam", IDOK, PROPSHEETWIDTH - 111, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
159 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, PROPSHEETWIDTH - 57, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
160 END
161
162 IDD_TOGGLEKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
163 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
164 CAPTION "Geçiş Düğmeleri Ayarları"
165 FONT 8, "MS Shell Dlg"
166 BEGIN
167 GROUPBOX "Düğme Takımı Kısayolu", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
168 LTEXT "Geçiş Düğmeleri İçin Kısayol: \nSayılık Kilit'e beş sâniye süresince basılı tutunuz.",
169 -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(3)
170 AUTOCHECKBOX "&Kısayol Kullan", IDC_TOGGLE_ACTIVATE_CHECK, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
171 DEFPUSHBUTTON "Tamam", IDOK, PROPSHEETWIDTH - 111, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
172 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, PROPSHEETWIDTH - 57, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
173 END
174
175 IDD_CONTRASTOPTIONS DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
176 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
177 CAPTION "Yüksek Karşıtlık Ayarları"
178 FONT 8, "MS Shell Dlg"
179 BEGIN
180 GROUPBOX "Düğme Takımı Kısayolu", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
181 LTEXT "Yüksek Karşıtlık İçin Kısayol: \nSol Seçenek, Sol Üst Damga ve Görüntülüğü Yazdır'a basınız.",
182 -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(3)
183 AUTOCHECKBOX "&Kısayol Kullan", IDC_CONTRAST_ACTIVATE_CHECK, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
184 GROUPBOX "Yüksek Karşıtlık Renk Düzeni", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(9), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(4) + PROPSHEETPADDING(1)
185 LTEXT "&Şimdiki Renk Düzeni:", -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(10) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(1)
186 COMBOBOX IDC_CONTRAST_COMBO, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(11) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(6),
187 CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
188 DEFPUSHBUTTON "Tamam", IDOK, PROPSHEETWIDTH - 111, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
189 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, PROPSHEETWIDTH - 57, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
190 END
191
192 IDD_MOUSEKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
193 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
194 CAPTION "Fâre Düğmeleri Ayarları"
195 FONT 8, "MS Shell Dlg"
196 BEGIN
197 GROUPBOX "Düğme Takımı Kısayolu", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
198 LTEXT "Fâre Düğmeleri İçin Kısayol: \nSol Seçenek, Sol Üst Damga ve Sayılık Kilit'e basınız.",
199 -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(3)
200 AUTOCHECKBOX "&Kısayol Kullan", IDC_MOUSEKEYS_ACTIVATE_CHECK,
201 PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
202 GROUPBOX "İmleç Hızı", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(9), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(9)
203 LTEXT "&En Yüksek Hız:", -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(10) + 4, PROPSHEETPADDING(8), LABELLINE(1)
204 LTEXT "Düşük", -1, PROPSHEETPADDING(11), LABELLINE(10) + 4, PROPSHEETPADDING(3), LABELLINE(1)
205 CONTROL "", IDC_MOUSEKEYS_SPEED_TRACK, "msctls_trackbar32", TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP,
206 PROPSHEETPADDING(15), LABELLINE(10) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(22), LABELLINE(2)
207 LTEXT "Yüksek", -1, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(7), LABELLINE(10) + 4, PROPSHEETPADDING(3), LABELLINE(1)
208 LTEXT "&İvme:", -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(13) + 4, PROPSHEETPADDING(8), LABELLINE(1)
209 LTEXT "Az", -1, PROPSHEETPADDING(11), LABELLINE(13) + 4, PROPSHEETPADDING(3), LABELLINE(1)
210 CONTROL "", IDC_MOUSEKEYS_ACCEL_TRACK, "msctls_trackbar32", TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP,
211 PROPSHEETPADDING(15), LABELLINE(13) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(22), LABELLINE(2)
212 LTEXT "Çok", -1, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(7), LABELLINE(13) + 4, PROPSHEETPADDING(3), LABELLINE(1)
213 AUTOCHECKBOX "&Hızlandırmak İçin Denetim'e, Yavaşlatmak İçin Üst Damga'ya Basılı Tut", IDC_MOUSEKEYS_SPEED_CHECK,
214 PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(16), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
215 LTEXT "Sayılık Kilit Şöyleyken Fâre Düğmeleri'ni Kullan:", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(18) + 7, PROPSHEETPADDING(20), LABELLINE(1)
216 AUTORADIOBUTTON "&Açık", IDC_MOUSEKEYS_ON_RADIO, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(14), LABELLINE(18) + 7, PROPSHEETPADDING(5), LABELLINE(1)
217 AUTORADIOBUTTON "Ka&palı", IDC_MOUSEKEYS_OFF_RADIO, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(8), LABELLINE(18) + 7, PROPSHEETPADDING(5), LABELLINE(1)
218 AUTOCHECKBOX "&Görüntülükte Fâre Düğmeleri Durumunu Göster", IDC_MOUSEKEYS_STATUS_CHECK,
219 PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(20) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
220 DEFPUSHBUTTON "Tamam", IDOK, PROPSHEETWIDTH - 111, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
221 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, PROPSHEETWIDTH - 57, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
222 END
223
224 IDD_BOUNCEKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
225 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
226 CAPTION "Gelişmiş Süzgeç Düğmeleri Ayarları"
227 FONT 8, "MS Shell Dlg"
228 BEGIN
229 GROUPBOX "Sıçrama Düğmeleri", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5)
230 LTEXT "&Şundan Daha Hızlı Yinelenen Düğme Vuruşlarını Yok Say:", -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2) + 1, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(2)
231 COMBOBOX IDC_BOUNCE_TIME_COMBO, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(3) + 5, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(6),
232 CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
233 LTEXT "&Sınama Yeri:", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(7) + 3, PROPSHEETPADDING(8), LABELLINE(1)
234 EDITTEXT IDC_BOUNCE_TEST_EDIT, PROPSHEETPADDING(10), LABELLINE(7), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(11), 14, ES_AUTOHSCROLL
235 DEFPUSHBUTTON "Tamam", IDOK, PROPSHEETWIDTH - 111, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
236 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, PROPSHEETWIDTH - 57, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
237 END
238
239 IDD_REPEATKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
240 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
241 CAPTION "Gelişmiş Süzgeç Düğmeleri Ayarları"
242 FONT 8, "MS Shell Dlg"
243 BEGIN
244 GROUPBOX "Yinelenen Düğmeler", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(12)
245 LTEXT "Düğme Takımı Denetim Masası'ndaki Ayarları Geçersiz Kıl:",
246 -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(2)
247 AUTORADIOBUTTON "&Düğme Takımı Yinelenmesi Yok", IDC_REPEAT_NOREPEAT_RADIO, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(3) + 3, 78, LABELLINE(1), WS_GROUP
248 AUTORADIOBUTTON "D&üğme Takımı Yinelenme Hızını Düşür", IDC_REPEAT_REPEAT_RADIO, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(4) + 7, 131, LABELLINE(1)
249 LTEXT "&Yinelenme Gecikmesi:", -1, PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(6) + 4, PROPSHEETPADDING(10), LABELLINE(1)
250 COMBOBOX IDC_REPEAT_DELAY_COMBO, PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(7) + 6, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(6), LABELLINE(6),
251 CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
252 LTEXT "Y&inelenme Hızı:", -1, PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(9) + 6, PROPSHEETPADDING(10), LABELLINE(1)
253 COMBOBOX IDC_REPEAT_REPEAT_COMBO, PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(10) + 8, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(6), LABELLINE(7),
254 CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
255 GROUPBOX "Yavaşlatma Düğmeleri", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(14), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(4) + 4
256 LTEXT "Dü&ğmeler Şu Denli Basılı Tutulmuş Olmalıdır:", -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(15), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(1)
257 COMBOBOX IDC_REPEAT_WAIT_COMBO, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(16) + 4, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(8),
258 CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
259 LTEXT "&Sınama Yeri:", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(20), PROPSHEETPADDING(8), LABELLINE(1)
260 EDITTEXT IDC_REPEAT_TEST_EDIT, PROPSHEETPADDING(10), LABELLINE(19) + 7, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(11), 14, ES_AUTOHSCROLL
261 DEFPUSHBUTTON "Tamam", IDOK, PROPSHEETWIDTH - 111, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
262 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, PROPSHEETWIDTH - 57, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
263 END
264
265 IDD_SERIALKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
266 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
267 CAPTION "Dizilik Düğme Ayarları"
268 FONT 8, "MS Shell Dlg"
269 BEGIN
270 GROUPBOX "Dizilik Düğmeler", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(10)
271 LTEXT "Başka bir giriş aygıtı bağlayacağınız bir giriş seçiniz.",
272 -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(2)
273 LTEXT "&Dizilik Giriş:", -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(3) + 5, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(2)
274 COMBOBOX IDC_SERIAL_PORT_COMBO, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(4) + 7, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(6),
275 CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
276 LTEXT "&Baud Hızı:", -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(7), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(2)
277 COMBOBOX IDC_SERIAL_BAUD_COMBO, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(8) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(8),
278 CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
279 DEFPUSHBUTTON "Tamam", IDOK, PROPSHEETWIDTH - 111, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
280 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, PROPSHEETWIDTH - 57, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
281 END
282
283 STRINGTABLE
284 BEGIN
285 IDS_CPLSYSTEMNAME "Erişilebilirlik"
286 IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Bilgisayarınız için erişilebilirlik husûsiyetlerini şahsîleştirir."
287 IDS_SENTRY_NONE "[Yok]"
288 IDS_SENTRY_TITLE "Başlık Çubuğunu Yanıp Söndür"
289 IDS_SENTRY_WINDOW "Etkin Pencereyi Yanıp Söndür"
290 IDS_SENTRY_DISPLAY "Masaüstüyü Yanıp Söndür"
291 IDS_SECONDS "Sâniye"
292 IDS_MINUTES "Dakîka"
293 END