[TRANSLATION] Romanian resources maintenance by Ștefan Fulea
[reactos.git] / reactos / dll / cpl / appwiz / lang / ro-RO.rc
1 /*
2 * FILE: dll/cpl/appwiz/lang/ro-RO.rc
3 * ReactOS Project (http://www.reactos.org)
4 * TRANSLATOR: Ștefan Fulea (stefan dot fulea at mail dot md)
5 */
6
7 LANGUAGE LANG_ROMANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
8
9 IDD_FIRSTPAGE DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
10 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
11 CAPTION "Asistent pentru creare de legătură"
12 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
13 BEGIN
14 LTEXT "Text1", -1, 115, 15, 160, 24
15 LTEXT "Text2", -1, 115, 35, 160, 17
16 END
17
18 IDD_SUBMIT_REPORT DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
19 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
20 CAPTION "Asistent pentru creare de legătură"
21 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
22 BEGIN
23 LTEXT "Text1",-1,10,0,225,40
24 LTEXT "Text2",-1,10,40,120,20
25 LTEXT "Text3",-1,10,55,120,20
26 END
27
28 IDD_SHORTCUT_LOCATION DIALOGEX 0, 0, 340, 200
29 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
30 CAPTION "Asistent pentru creare de scurtătură"
31 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
32 BEGIN
33 LTEXT "Acest asistent vă va ajuta în crearea unei scurtături\ncătre adrese din Internet, calculatoare, dosare, fișiere\nlocale sau din rețea.", -1, 120, 15, 200, 30
34 LTEXT "Scrieți adresa elementului:", -1, 120, 50, 120, 10
35 EDITTEXT IDC_SHORTCUT_LOCATION, 120, 65, 150, 15, ES_LEFT
36 PUSHBUTTON "Spe&cificare…", IDC_SHORTCUT_BROWSE, 272, 65, 55, 15, ES_LEFT
37 LTEXT "Apăsați „Înainte” pentru a continua.", -1, 120, 97, 162, 10
38 END
39
40 IDD_SHORTCUT_FINISH DIALOGEX 0, 0, 340, 200
41 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
42 CAPTION "Asistent pentru creare de scurtătură"
43 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
44 BEGIN
45 LTEXT "Scrieți un n&ume pentru scurtătură:", -1, 120, 15, 150, 10
46 EDITTEXT IDC_SHORTCUT_NAME, 120, 35, 150, 15, ES_LEFT
47 LTEXT "Apăsați „Sfârșit” pentru a crea scurtătura.", -1, 118, 97, 178, 17
48 END
49
50 ID_DWL_GECKO_DIALOG DIALOGEX 0, 0, 260, 95
51 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
52 CAPTION "Instalare Wine Gecko"
53 FONT 8, "MS Shell Dlg"
54 BEGIN
55 CONTROL "Pachetul Wine Gecko, necesar pentru funcționarea corectă a aplicațiilor cu HTML încorporat, nu este există local. ReactOS permite totuși descărcarea și instalarea automată a acestuia.",
56 ID_DWL_STATUS, "SysLink", 0, 10, 10, 240, 65
57 CONTROL "", ID_DWL_PROGRESS, PROGRESS_CLASSA, WS_BORDER | PBS_SMOOTH, 10, 40, 240, 12
58 DEFPUSHBUTTON "Instalea&ză", ID_DWL_INSTALL, 200, 76, 50, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
59 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 144, 76, 50, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
60 END
61
62 STRINGTABLE
63 BEGIN
64 IDS_CPLSYSTEMNAME "Gestionar de programe"
65 IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Instalează programe și crează scurtături."
66 IDS_CREATE_SHORTCUT "Asistent pentru creare de scurtătură"
67 IDS_ERROR_NOT_FOUND "Elementul „%s” nu poate fi localizat."
68 END
69
70 STRINGTABLE
71 BEGIN
72 IDS_DOWNLOADING "Se descarcă…"
73 IDS_INSTALLING "Se instalează…"
74 IDS_INVALID_SHA "Suma de control a fișierului descărcat nu corespunde. Deoarece fișierul a fost corupt, instalarea trebuie abandonată."
75 END