1232e7ca05ecbe46a95b9b1d4c7219ecb2f922c3
[reactos.git] / reactos / dll / cpl / desk / lang / ro-RO.rc
1 /*
2 * Translators: Petru Dimitriu (petrimetri at gmail dot com)
3 * Ștefan Fulea (stefan dot fulea at mail dot md)
4 */
5
6 LANGUAGE LANG_ROMANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
7
8 IDD_BACKGROUND DIALOGEX 0, 0, 246, 204
9 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
10 CAPTION "Fundal"
11 FONT 8, "MS Shell Dlg"
12 BEGIN
13 CONTROL "", IDC_BACKGROUND_PREVIEW, "Static", SS_OWNERDRAW, 70, 10, 105, 80, 0
14 CONTROL "", IDC_BACKGROUND_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL |
15 LVS_NOCOLUMNHEADER | LVS_SHAREIMAGELISTS | LVS_SHOWSELALWAYS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 8, 114, 174, 78
16 LTEXT "Alegeți o imagine pentru a o folosi ca decor de birou.", IDC_STATIC, 8, 103, 230, 9
17 PUSHBUTTON "Spe&cificare…", IDC_BROWSE_BUTTON, 188, 114, 55, 15
18 PUSHBUTTON "C&uloare…", IDC_COLOR_BUTTON, 188, 177, 55, 15
19 LTEXT "Amplasament", IDC_STATIC, 188, 138, 55, 9
20 COMBOBOX IDC_PLACEMENT_COMBO, 188, 149, 55, 54, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
21 END
22
23 IDD_SCREENSAVER DIALOGEX 0, 0, 246, 204
24 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
25 CAPTION "Regim de inactivitate"
26 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0
27 BEGIN
28 CONTROL "", IDC_SCREENS_PREVIEW, "Static", SS_OWNERDRAW, 70, 10, 105, 70, WS_EX_STATICEDGE
29 GROUPBOX "Ani&mație de ecran inactiv", IDC_SCREENS_DUMMY, 8, 92, 230, 52
30 COMBOBOX IDC_SCREENS_LIST, 14, 103, 100, 100, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
31 PUSHBUTTON "&Opțiuni", IDC_SCREENS_SETTINGS, 120, 103, 50, 13, WS_GROUP
32 PUSHBUTTON "Pre&vizionare", IDC_SCREENS_TESTSC, 175, 103, 50, 13
33 LTEXT "În vigoare &după:", IDC_WAITTEXT, 14, 125, 20, 9
34 EDITTEXT IDC_SCREENS_TIMEDELAY, 36, 123, 32, 13, ES_RIGHT | WS_GROUP
35 CONTROL "", IDC_SCREENS_TIME, UPDOWN_CLASS, UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT |
36 UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | WS_BORDER | WS_GROUP, 56, 123, 12, 13
37 LTEXT "minute", IDC_MINTEXT, 70, 125, 26, 9
38 CONTROL "Solicită pa&rolă la revenire", IDC_SCREENS_USEPASSCHK, "button",
39 BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 108, 120, 117, 19
40 GROUPBOX "Me&canisme de gestiune a consumului", IDC_SCREENS_DUMMY2, 6, 155, 232, 41
41 LTEXT "Aici veți putea ajusta parametrii actuali pentru gestiunea consumului de energie.", IDC_STATIC, 14, 166, 146, 27
42 PUSHBUTTON "&Energie…", IDC_SCREENS_POWER_BUTTON, 165, 171, 61, 13
43 END
44
45 IDD_APPEARANCE DIALOGEX 0, 0, 246, 234
46 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
47 CAPTION "Aspect"
48 FONT 8, "MS Shell Dlg"
49 BEGIN
50 CONTROL "", IDC_APPEARANCE_PREVIEW, "PreviewWndClass", WS_VISIBLE | WS_BORDER, 7, 7, 232, 120
51 LTEXT "Stil vizual", IDC_STATIC, 7, 130, 104, 9
52 COMBOBOX IDC_APPEARANCE_VISUAL_STYLE, 7, 140, 134, 90, CBS_DROPDOWNLIST |
53 CBS_HASSTRINGS | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
54 LTEXT "Colorit", IDC_STATIC, 7, 160, 104, 9
55 COMBOBOX IDC_APPEARANCE_COLORSCHEME, 7, 170, 134, 90, CBS_DROPDOWNLIST |
56 CBS_HASSTRINGS | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
57 LTEXT "Dimensiune", IDC_STATIC, 7, 190, 104, 9
58 COMBOBOX IDC_APPEARANCE_SIZE, 7, 200, 134, 90, CBS_DROPDOWNLIST |
59 CBS_HASSTRINGS | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
60 PUSHBUTTON "&Efecte…", IDC_APPEARANCE_EFFECTS, 182, 150, 56, 15
61 PUSHBUTTON "A&vansate…", IDC_APPEARANCE_ADVANCED, 182, 170, 56, 15
62 END
63
64 IDD_ADVAPPEARANCE DIALOGEX 0, 0, 250, 239
65 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
66 EXSTYLE WS_EX_DLGMODALFRAME | WS_EX_WINDOWEDGE
67 CAPTION "Opțiuni avansate"
68 FONT 8, "MS Shell Dlg"
69 BEGIN
70 CONTROL "", IDC_APPEARANCE_PREVIEW, "PreviewWndClass", WS_VISIBLE | WS_BORDER, 7, 7, 232, 120
71 LTEXT "&Element", 8, 5, 160, 50, 9
72 COMBOBOX IDC_ADVAPPEARANCE_ELEMENT, 5, 170, 130, 90, CBS_DROPDOWNLIST |
73 CBS_HASSTRINGS | CBS_SORT | WS_CHILD | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
74 LTEXT "&Mărime", IDC_ADVAPPEARANCE_SIZE_T, 142, 160, 39, 9
75 EDITTEXT IDC_ADVAPPEARANCE_SIZE_E, 142, 170, 38, 13, ES_RIGHT | WS_GROUP
76 CONTROL "", IDC_ADVAPPEARANCE_SIZE_UD, UPDOWN_CLASS, UDS_AUTOBUDDY | WS_BORDER | WS_GROUP |
77 UDS_ALIGNRIGHT | UDS_ARROWKEYS | UDS_SETBUDDYINT | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 172, 170, 10, 13
78 LTEXT "Culoare &1", IDC_ADVAPPEARANCE_COLOR1_T, 184, 160, 40, 9
79 CHECKBOX "-", IDC_ADVAPPEARANCE_COLOR1_B, 184, 170, 28, 13, BS_PUSHLIKE | BS_BITMAP
80 LTEXT "Culoare &2", IDC_ADVAPPEARANCE_COLOR2_T, 216, 160, 40, 9
81 CHECKBOX "-", IDC_ADVAPPEARANCE_COLOR2_B, 216, 170, 28, 13, BS_PUSHLIKE | BS_BITMAP
82 LTEXT "F&ont", IDC_ADVAPPEARANCE_FONT_T, 5, 190, 50, 9
83 COMBOBOX IDC_ADVAPPEARANCE_FONT_C, 5, 200, 130, 90, CBS_DROPDOWN |
84 CBS_HASSTRINGS | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
85 LTEXT "Mă&rime", IDC_ADVAPPEARANCE_FONTSIZE_T, 142, 190, 39, 9
86 COMBOBOX IDC_ADVAPPEARANCE_FONTSIZE_E, 142, 200, 38, 200, CBS_DROPDOWN | WS_VSCROLL
87 LTEXT "&Culoare", IDC_ADVAPPEARANCE_FONTCOLOR_T, 184, 190, 28, 9
88 CHECKBOX "", IDC_ADVAPPEARANCE_FONTCOLOR_B, 184, 200, 28, 13, BS_PUSHLIKE | BS_BITMAP
89 AUTOCHECKBOX "A", IDC_ADVAPPEARANCE_FONTBOLD, 216, 200, 14, 13, BS_PUSHLIKE
90 AUTOCHECKBOX "C", IDC_ADVAPPEARANCE_FONTITALIC, 230, 200, 14, 13, BS_PUSHLIKE
91 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 191, 220, 50, 14
92 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 137, 220, 50, 14
93 END
94
95 IDD_EFFAPPEARANCE DIALOGEX 0, 0, 285, 185
96 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
97 EXSTYLE WS_EX_DLGMODALFRAME | WS_EX_WINDOWEDGE
98 CAPTION "Efecte vizuale"
99 FONT 8, "MS Shell Dlg"
100 BEGIN
101 CONTROL "Aplică &efect de tranziție pentru meniuri și ponturi:",
102 IDC_EFFAPPEARANCE_ANIMATION, "button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 10, 5, 267, 19
103 COMBOBOX IDC_EFFAPPEARANCE_ANIMATIONTYPE, 20, 25, 80, 19, CBS_DROPDOWNLIST |
104 CBS_HASSTRINGS | WS_CHILD | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
105 CONTROL "&Rotunjește marginile de text folosind metoda:", IDC_EFFAPPEARANCE_SMOOTHING,
106 "button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP | WS_DISABLED, 10, 42, 267, 19
107 COMBOBOX IDC_EFFAPPEARANCE_SMOOTHINGTYPE, 20, 62, 80, 19, CBS_DROPDOWNLIST |
108 CBS_HASSTRINGS | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_DISABLED
109 CONTROL "&Pictograme mari", IDC_EFFAPPEARANCE_LARGEICONS, "button",
110 BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP | WS_DISABLED, 10, 80, 267, 19
111 CONTROL "Afișează &umbre sub meniuri", IDC_EFFAPPEARANCE_SETDROPSHADOW,
112 "button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP | WS_DISABLED, 10, 95, 267, 19
113 CONTROL "Afișează ferestrele și în timpul &mișcării lor", IDC_EFFAPPEARANCE_DRAGFULLWINDOWS,
114 "button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 10, 110, 267, 19
115 CONTROL "&Amână sublinierea literelor navigării din tastatură până la apăsarea tastei «Alt»",
116 IDC_EFFAPPEARANCE_KEYBOARDCUES, "button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 10, 125, 267, 19
117 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 130, 165, 50, 14
118 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 77, 165, 50, 14
119 END
120
121 IDD_SETTINGS DIALOGEX 0, 0, 246, 204
122 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
123 CAPTION "Configurare"
124 FONT 8, "MS Shell Dlg"
125 BEGIN
126 LTEXT "Mișcați miniaturile ecranelor până vor corespunde cu amplasamentul fizic al ecranelor (opțiune pentru ecrane multiple).", -1, 3, 3, 240, 20
127 CONTROL "", IDC_SETTINGS_MONSEL, "MONITORSELWNDCLASS", WS_CHILD | WS_VISIBLE |
128 WS_TABSTOP, 3, 23, 240, 82, WS_EX_CLIENTEDGE
129 LTEXT "&Dispozitive de afișare", 1820, 3, 107, 70, 9
130 LTEXT "<nespecificat>", IDC_SETTINGS_DEVICE, 3, 116, 224, 9
131 GROUPBOX "Re&zoluție ecran", 1818, 3, 127, 115, 43
132 CONTROL "", IDC_SETTINGS_RESOLUTION, "msctls_trackbar32", TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP, 30, 137, 58, 17
133 LTEXT "Mică", 1815, 9, 137, 25, 9, NOT WS_GROUP
134 LTEXT "Mare", 1816, 93, 137, 20, 9, NOT WS_GROUP
135 LTEXT "", IDC_SETTINGS_RESOLUTION_TEXT, 10, 157, 100, 10, NOT WS_GROUP | SS_CENTER
136 GROUPBOX "Amplitudine &culoare", 1817, 125, 127, 115, 43
137 COMBOBOX IDC_SETTINGS_BPP, 131, 137, 103, 80, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
138 CONTROL "", IDC_SETTINGS_SPECTRUM, "Static", SS_OWNERDRAW | SS_SUNKEN, 131, 155, 103, 9
139 PUSHBUTTON "A&vansate…", IDC_SETTINGS_ADVANCED, 170, 174, 70, 14
140 END
141
142 IDD_ADVANCED_GENERAL DIALOGEX 0, 0, 253, 204
143 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
144 CAPTION "Generale"
145 FONT 8, "MS Shell Dlg"
146 BEGIN
147 GROUPBOX "Afișare", -1, 7, 6, 237, 56, WS_GROUP
148 LTEXT "Mărime font", -1, 14, 20, 222, 9
149 COMBOBOX IDC_FONTSIZE_COMBO, 14, 30, 223, 80, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
150 LTEXT "", IDC_FONTSIZE_CUSTOM, 14, 46, 223, 12
151 GROUPBOX "Compatibilitate", -1, 7, 67, 237, 97
152 LTEXT "Unele programe pot funcționa anormal dacă sunt aduse modificări în configurația culorilor fără a reporni apoi calculatorul.\r\n\nDupă efectuarea unor modificări:", -1, 12, 78, 228, 34
153 AUTORADIOBUTTON "&Repornește calculatorul pentru a aplica noua configurație", IDC_RESTART_RB, 14, 116, 228, 10
154 AUTORADIOBUTTON "Aplică noua &configurație fără a reporni calculatorul", IDC_WITHOUTREBOOT_RB, 14, 131, 228, 10
155 AUTORADIOBUTTON "Solicită-mi &decizia la momentul aplicării noii configurații", IDC_ASKME_RB, 14, 146, 228, 10
156 END
157
158 IDR_PREVIEW_MENU MENU
159 BEGIN
160 MENUITEM "Normal", ID_MENU_NORMAL
161 MENUITEM "Dezactivat", ID_MENU_DISABLED
162 MENUITEM "Selectat", ID_MENU_SELECTED
163 END
164
165 IDM_MONITOR_MENU MENU
166 BEGIN
167 POPUP ""
168 BEGIN
169 MENUITEM "&Atașat", ID_MENU_ATTACHED
170 MENUITEM "&Primar", ID_MENU_PRIMARY
171 MENUITEM SEPARATOR
172 MENUITEM "&Identificare", ID_MENU_IDENTIFY
173 MENUITEM "P&roprietăți", ID_MENU_PROPERTIES
174 END
175 END
176
177 STRINGTABLE
178 BEGIN
179 IDS_SLIDEEFFECT "Efect de glisare"
180 IDS_FADEEFFECT "Efect de estompare"
181 END
182
183 STRINGTABLE
184 BEGIN
185 IDS_STANDARDEFFECT "Standard"
186 IDS_CLEARTYPEEFFECT "ClearType"
187 END
188
189 STRINGTABLE
190 BEGIN
191 IDS_MULTIPLEMONITORS "(ecrane multiple)"
192 IDS_UNKNOWNMONITOR "(ecran necunoscut)"
193 IDS_ADVANCEDTITLEFMT "%s cu %s"
194 END
195
196 STRINGTABLE
197 BEGIN
198 IDS_CPLNAME "Ecran"
199 IDS_CPLDESCRIPTION "Ajustarea opțiunilor de afișare și configurarea ecranului și a dispozitivelor video."
200 IDS_NONE "(nespecificată)"
201 IDS_CENTER "Centrat"
202 IDS_STRETCH "Extins"
203 IDS_TILE "Tapițat"
204 END
205
206 STRINGTABLE
207 BEGIN
208 IDS_COLOR_4BIT "Joasă (4 biți, 16 culori)"
209 IDS_COLOR_8BIT "Limitată (8 biți, 256 culori)"
210 IDS_COLOR_16BIT "Înaltă (16 biți, > 65k culori)"
211 IDS_COLOR_24BIT "Foto (24 biți, > 16M culori)"
212 IDS_COLOR_32BIT "Maximă (32 biți, > 16M culori)"
213 IDS_PIXEL "%lux%lu pixeli"
214 END
215
216 STRINGTABLE
217 BEGIN
218 IDS_BACKGROUND_COMDLG_FILTER "Imagini"
219 END
220
221 STRINGTABLE
222 BEGIN
223 IDS_INACTWIN "Fereastră inactivă"
224 IDS_ACTWIN "Fereastră activă"
225 IDS_WINTEXT "Text în fereastră"
226 IDS_MESSBOX "Fereastră mesaj"
227 IDS_MESSTEXT "Text mesaj"
228 IDS_BUTTEXT "Î&nchide"
229 IDS_CLASSIC_THEME "Temă clasică"
230 END
231
232 STRINGTABLE
233 BEGIN
234 IDS_ELEMENT_1 "Fundal"
235 IDS_ELEMENT_2 "Titlul ferestrelor inactive"
236 IDS_ELEMENT_3 "Chenarul ferestrelor inactive"
237 IDS_ELEMENT_4 "Titlul ferestrelor active"
238 IDS_ELEMENT_5 "Chenarul ferestrelor active"
239 IDS_ELEMENT_6 "Meniu"
240 IDS_ELEMENT_7 "Elemente selectate"
241 IDS_ELEMENT_8 "Ferestre"
242 IDS_ELEMENT_9 "Bare de defilare"
243 IDS_ELEMENT_10 "Obiecte 3D"
244 IDS_ELEMENT_11 "Titlu paletă"
245 IDS_ELEMENT_12 "Titlu simbol"
246 IDS_ELEMENT_13 "Bară de titlu"
247 IDS_ELEMENT_14 "Elemente meniu dezactivate"
248 IDS_ELEMENT_15 "Fereastră de dialog"
249 IDS_ELEMENT_16 "Controale bară de defilare"
250 IDS_ELEMENT_17 "Fundal aplicație"
251 IDS_ELEMENT_18 "Bară de defilare mică"
252 IDS_ELEMENT_19 "Distanță simbol (orizontal)"
253 IDS_ELEMENT_20 "Distanță simbol (vertical)"
254 IDS_ELEMENT_21 "Pont"
255 IDS_ELEMENT_22 "Simbol"
256 END
257
258 STRINGTABLE
259 BEGIN
260 IDS_DISPLAY_SETTINGS "Configurare afișare"
261 IDS_APPLY_FAILED "Modificările aduse nu au putut fi aplicate."
262 IDS_APPLY_NEEDS_RESTART "Pentru a aplica noua configurație este necesară repornirea calculatorului."
263 END