- Update Norwegian translation.
[reactos.git] / reactos / dll / cpl / hdwwiz / lang / no-NO.rc
1 LANGUAGE LANG_NORWEGIAN, SUBLANG_NEUTRAL
2
3 IDD_STARTPAGE DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 317, 186
4 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
5 CAPTION "Veiviser for å legge til maskinvare"
6 FONT 8, "MS Shell Dlg"
7 BEGIN
8 LTEXT "Velkommen til veiviseren for å legge til maskinvare", IDC_FINISHTITLE, 114, 8, 203, 24
9 LTEXT "Denne veiviseren hjelper deg å:", -1, 114, 40, 182, 8
10 LTEXT "1) Installere programvare som gjør at maskinvaren støttes på din datamaskin.", -1, 121, 56, 184, 16
11 LTEXT "2) Feilsøker dine problemer som du kan ha med din maskinvare.", -1, 121, 78, 185, 16
12 ICON IDI_WARNINGICON, IDC_WARNINGICON, 124, 109, 20, 20
13 LTEXT "Hvis maskinvaren din fulgte med en installasjons CD, er det anbefalt at du avbryter denne veiviseren og bruker produsentens CD for å installere maskinvaren.", 503, 150, 106, 155, 50
14 LTEXT "Klikk Neste, for å fortsette.", -1, 114, 166, 193, 8
15 END
16
17 IDD_SEARCHPAGE DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 317, 143
18 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
19 CAPTION "Veiviser for å legge til maskinvare"
20 FONT 8, "MS Shell Dlg"
21 BEGIN
22 LTEXT "", IDC_STATUSTEXT, 21, 8, 275, 32
23 ICON IDI_SEARCHICON, IDC_SEARCHICON, 148, 50, 20, 20
24 END
25
26 IDD_ISCONNECTEDPAGE DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 317, 143
27 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
28 CAPTION "Veiviser for å legge til maskinvare"
29 FONT 8, "MS Shell Dlg"
30 BEGIN
31 LTEXT "Har du koblet maskinvaren til din datamaskin?", -1, 20, 11, 275, 8
32 AUTORADIOBUTTON "&Ja, jeg har tilkoblet maskinvaren", IDC_CONNECTED, 29, 23, 266, 8, WS_GROUP
33 AUTORADIOBUTTON "&Nei, jeg har ikke tilkoblet maskinvaren", IDC_NOTCONNECTED, 29, 35, 266, 8
34 END
35
36 IDD_PROBELISTPAGE DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 317, 143
37 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
38 CAPTION "Veiviser for å legge til maskinvare"
39 FONT 8, "MS Shell Dlg"
40 BEGIN
41 LTEXT "Fra listen under, velg en installert maskinvare type, også trykk på Neste for å sjekke egenskaper eller feilsøke et problem som du har.", -1, 21, 8, 275, 22
42 LTEXT "For å legge til maskinvare som ikke er vist på listen, trykk ""Legg til ny maskinvare enhet.""", -1, 21, 32, 275, 24
43 LTEXT "I&nstallert maskinvare:", -1, 21, 62, 140, 8
44 CONTROL "", IDC_PROBELIST, "SysListView32", WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP | LVS_REPORT | LVS_NOSORTHEADER | LVS_SINGLESEL | LVS_SHAREIMAGELISTS | LVS_NOCOLUMNHEADER, 21, 72, 275, 66
45 END
46
47 IDD_SELECTWAYPAGE DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 317, 143
48 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
49 CAPTION "Veiviser for å legge til maskinvare"
50 FONT 8, "MS Shell Dlg"
51 BEGIN
52 LTEXT "Veiviseren kan søke etter andre maskinvare og automatisk installere det for deg. Eller, hvis du vet riktig hvilken maskinvare modell du ønsker å installere, kan du velge det fra listen.", -1, 21, 8, 280, 24
53 LTEXT "Hva ønsker du at veiviseren skal gjøre?", -1, 23, 40, 275, 8
54 AUTORADIOBUTTON "&Søk etter og installere maskinvaren automatisk (Anbefalt)", IDC_AUTOINSTALL, 30, 55, 266, 8, WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
55 AUTORADIOBUTTON "Installer maskinvaren som jeg &manuelt velger fra listen (Avansert)", IDC_MANUALLYINST, 30, 70, 266, 8, NOT WS_TABSTOP
56 END
57
58 IDD_DETECTEDHWPAGE DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 317, 143
59 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
60 CAPTION "Veiviser for å legge til maskinvare"
61 FONT 8, "MS Shell Dlg"
62 BEGIN
63 LTEXT "", IDC_STATUSTEXT, 21, 9, 275, 40
64 LTEXT "Oppdaget maskinvare:", IDC_DETECTEDHWTEXT, 21, 53, 176, 8
65 CONTROL "", IDC_DETECTEDHWLIST, "SysListView32", WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP | LVS_REPORT | LVS_NOSORTHEADER | LVS_SINGLESEL | LVS_SHAREIMAGELISTS, 21, 65, 275, 70
66 END
67
68 IDD_HWTYPESPAGE DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 317, 143
69 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
70 CAPTION "Veiviser for å legge til maskinvare"
71 FONT 8, "MS Shell Dlg"
72 BEGIN
73 LTEXT "Hvis du ikke ser maskinvare kategori som du ønsker, trykk på vis alle enheter.", IDC_STATUSTEXT, 21, 9, 275, 18
74 LTEXT "Vanlige &maskinvare typer:", IDC_HWTYPESTEXT, 21, 31, 180, 8
75 CONTROL "", IDC_HWTYPESLIST, "SysListView32", WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP | LVS_REPORT | LVS_NOSORTHEADER | LVS_SINGLESEL | LVS_SHAREIMAGELISTS, 21, 42, 275, 92
76 END
77
78 IDD_PROGRESSPAGE DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 317, 143
79 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
80 CAPTION "Veiviser for å legge til maskinvare"
81 FONT 8, "MS Shell Dlg"
82 BEGIN
83 LTEXT "Det vil ta noen minutter å søke etter maskinvare.", -1, 21, 8, 275, 15
84 LTEXT "Total prosess:", IDC_TPROGRESSTEXT, 21, 25, 275, 8
85 CONTROL "", IDC_TPROGRESSBAR, "msctls_progress32", 0, 21, 37, 275, 14
86 LTEXT "", IDC_PROGRESSTEXT, 58, 58, 200, 8, SS_NOPREFIX
87 CONTROL "", IDC_PROGRESSBAR, "msctls_progress32", 0, 58, 70, 200, 8
88 END
89
90 IDD_FINISHPAGE DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 317, 186
91 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
92 CAPTION "Veiviser for å legge til maskinvare"
93 FONT 8, "MS Shell Dlg"
94 BEGIN
95 LTEXT "Fullfører veiviseren for å legge til maskinvare", IDC_FINISHTITLE, 114, 8, 203, 24
96 LTEXT "Du har nå fullført veiviseren for å legge til maskinvare.", -1, 114, 32, 193, 19
97 LTEXT "", IDC_STATUSTEXT, 114, 70, 193, 92
98 LTEXT "For å avslutte veiviseren, trykk på Fullført.", -1, 114, 166, 132, 8
99 END
100
101 IDD_ISFOUNDPAGE DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 317, 186
102 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
103 CAPTION "Veiviser for å legge til maskinvare"
104 FONT 8, "MS Shell Dlg"
105 BEGIN
106 LTEXT "Fullfører veiviseren for å legge til maskinvare", IDC_FINISHTITLE, 114, 8, 203, 24
107 LTEXT "Veiviseren fant følgende maskinvare tilkoblet til din datamaskin:", -1, 114, 32, 193, 19
108 LTEXT "For å avslutte veiviseren, trykk på Fullført.", -1, 114, 166, 132, 8
109 CONTROL "", IDC_FOUNDHARDWARELIST, "SysListView32", WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP | LVS_REPORT | LVS_NOSORTHEADER | LVS_SINGLESEL | LVS_SHAREIMAGELISTS, 114, 56, 193, 78
110 END
111
112 IDD_HWSTATUSPAGE DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 317, 186
113 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
114 CAPTION "Veiviser for å legge til maskinvare"
115 FONT 8, "MS Shell Dlg"
116 BEGIN
117 LTEXT "Fullfører veiviseren for å legge til maskinvare", IDC_FINISHTITLE, 114, 8, 195, 28
118 LTEXT "Her er nåværende status av maskinvaren du valgte:", -1, 114, 40, 193, 19
119 EDITTEXT IDC_HWSTATUSEDIT, 114, 60, 193, 70, ES_MULTILINE | ES_AUTOVSCROLL | ES_READONLY | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
120 LTEXT "For å starte feilsøking som kan hjelpe deg å løse alle problemer som du kan ha, trykk på Fullført.", -1, 114, 136, 193, 16
121 LTEXT "For å avslutte veiviseren, trykk på Avbryt.", IDC_STATUSTEXT, 114, 166, 132, 8
122 END
123
124 IDD_NOTCONNECTEDPAGE DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 317, 186
125 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
126 CAPTION "Veiviser for å legge til maskinvare"
127 FONT 8, "MS Shell Dlg"
128 BEGIN
129 LTEXT "Kan ikke fortsette veiviseren for å legge til maskinvare", IDC_FINISHTITLE, 114, 8, 203, 28
130 LTEXT "For å fortsette, koble til maskinvaren til din datamaskin.", -1, 114, 40, 193, 16
131 AUTOCHECKBOX "&Slå av datamaskinen når jeg trykker på Fullført når jeg trykker på Fullført slik at jeg kan slå på datamaskinen og koble til maskinvaren.", IDC_TURNOFFCHECKBOX, 114, 64, 203, 20, BS_TOP | BS_MULTILINE
132 LTEXT "I de fleste tilfeller ReactOS vil automatisk installere din maskinvare etter at den tilkobles. Hvis ReactOS ikke finner maskinvaren, kan du åpne denne veiviseren for å installere programvaren til maskinvaren.", -1, 114, 98, 193, 32
133 LTEXT "For å avslutte veiviseren, trykk på Fullført.", IDC_STATUSTEXT, 114, 166, 193, 8
134 END
135
136 STRINGTABLE
137 BEGIN
138 IDS_CPLNAME "Legg til maskinvare"
139 IDS_CPLDESCRIPTION "Legg til maskinvare for din datamaskin."
140 IDS_SEARCHTITLE "Vennligst vent mens veiviseren søker..."
141 IDS_SEARCHTEXT "Denne veiviseren søker etter maskinvare som har blitt tilkoblet til din datamaskin men som ikke har blitt installert."
142 IDS_ISCONNECTED "Er maskinvaren tilkoblet?"
143 IDS_PROBELISTTITLE "Følgende maskinvare har blitt installert på din datamaskin"
144 IDS_ADDNEWDEVICE "Legg til en ny maskinvare enhet"
145 IDS_SELECTWAYTITLE "Veiviseren kan hjelpe deg å installere andre maskinvare"
146 END