[TRANSLATION] Romanian resources maintenance by Ștefan Fulea
[reactos.git] / reactos / dll / cpl / hdwwiz / lang / ro-RO.rc
1 /*
2 * PROJECT: ReactOS Add hardware control panel
3 * FILE: dll/cpl/hdwwiz/lang/ro-RO.rc
4 * PURPOSE: Romanian Language File for add hardware control panel
5 * TRANSLATORS:
6 * Petru Dimitriu (petrimetri at gmail dot com)
7 * Ștefan Fulea (stefan dot fulea at mail dot md)
8 */
9
10 LANGUAGE LANG_ROMANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
11
12 IDD_STARTPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 186
13 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
14 CAPTION "Asistent de adăugare a componentelor fizice"
15 FONT 8, "MS Shell Dlg"
16 BEGIN
17 LTEXT "Bun venit la adăugarea de componente fizice", IDC_FINISHTITLE, 114, 8, 203, 24
18 LTEXT "Acest asistent vă va ajuta la:", -1, 114, 40, 182, 8
19 LTEXT "1) Instalarea componentelor logice aferente componentelor fizice pe care le adăugați calculatorului.", -1, 121, 56, 184, 16
20 LTEXT "2) Depanarea problemelor pe care le-ați putea întâmpina la instalarea componentelor fizice.", -1, 121, 78, 185, 19
21 ICON IDI_WARNINGICON, IDC_WARNINGICON, 124, 109, 20, 20
22 LTEXT "În cazul în care componenta fizică este însoțită de un CD de instalare, este recomandată închiderea acestui asistent și utilizarea CD-ului de instalare.", 503, 150, 106, 155, 50
23 LTEXT "Pentru a continua, apăsați „Înainte”.", -1, 114, 166, 193, 8
24 END
25
26 IDD_SEARCHPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
27 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
28 CAPTION "Asistent de adăugare a componentelor fizice"
29 FONT 8, "MS Shell Dlg"
30 BEGIN
31 LTEXT "", IDC_STATUSTEXT, 21, 8, 275, 32
32 ICON IDI_SEARCHICON, IDC_SEARCHICON, 148, 50, 20, 20
33 END
34
35 IDD_ISCONNECTEDPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
36 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
37 CAPTION "Asistent de adăugare a componentelor fizice"
38 FONT 8, "MS Shell Dlg"
39 BEGIN
40 LTEXT "Componenta fizică este conectată la calculator?", -1, 20, 11, 275, 8
41 AUTORADIOBUTTON "Componenta fizică &este deja conectată.", IDC_CONNECTED, 29, 23, 266, 8, WS_GROUP
42 AUTORADIOBUTTON "Componenta fizică încă n&u a fost conectată.", IDC_NOTCONNECTED, 29, 35, 266, 8
43 END
44
45 IDD_PROBELISTPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
46 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
47 CAPTION "Asistent de adăugare a componentelor fizice"
48 FONT 8, "MS Shell Dlg"
49 BEGIN
50 LTEXT "Alegeți din lista de mai jos un dispozitiv instalat, apoi apăsați „Înainte” pentru a-i inspecta proprietățile sau pentru a depana o posibilă problemă.", -1, 21, 8, 275, 22
51 LTEXT "Pentru a adăuga un dispozitiv neinclus în listă, alegeți „adaugă un nou dispozitiv”", -1, 21, 32, 275, 24
52 LTEXT "&Dispozitive instalate:", -1, 21, 62, 140, 8
53 CONTROL "", IDC_PROBELIST, "SysListView32", WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP | LVS_REPORT | LVS_NOSORTHEADER | LVS_SINGLESEL | LVS_SHAREIMAGELISTS | LVS_NOCOLUMNHEADER, 21, 72, 275, 66
54 END
55
56 IDD_SELECTWAYPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
57 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
58 CAPTION "Asistent de adăugare a componentelor fizice"
59 FONT 8, "MS Shell Dlg"
60 BEGIN
61 LTEXT "Asistentul poate încerca detectarea și instalarea automată a componentelor fizice. Altfel, dacă știți exact modelul dispozitivului, îl veți putea manual alege dintr-o listă.", -1, 21, 8, 280, 24
62 LTEXT "Ce preferați să facă asistentul?", -1, 23, 40, 275, 8
63 AUTORADIOBUTTON "Să &caute și automat să instaleze modulul-pilot necesar (Recomandat)", IDC_AUTOINSTALL, 30, 55, 266, 8, WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
64 AUTORADIOBUTTON "Să instaleze modulul-pilot pe care îl voi specifica &manual (Avansat)", IDC_MANUALLYINST, 30, 70, 266, 8, NOT WS_TABSTOP
65 END
66
67 IDD_DETECTEDHWPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
68 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
69 CAPTION "Asistent de adăugare a componentelor fizice"
70 FONT 8, "MS Shell Dlg"
71 BEGIN
72 LTEXT "", IDC_STATUSTEXT, 21, 9, 275, 40
73 LTEXT "Componente fizice detectate:", IDC_DETECTEDHWTEXT, 21, 53, 176, 8
74 CONTROL "", IDC_DETECTEDHWLIST, "SysListView32", WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP | LVS_REPORT | LVS_NOSORTHEADER | LVS_SINGLESEL | LVS_SHAREIMAGELISTS | LVS_NOCOLUMNHEADER, 21, 65, 275, 70
75 END
76
77 IDD_HWTYPESPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
78 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
79 CAPTION "Asistent de adăugare a componentelor fizice"
80 FONT 8, "MS Shell Dlg"
81 BEGIN
82 LTEXT "Dacă nu regăsiți categoria pe care o căutați, specificați „afișează toate”.", IDC_STATUSTEXT, 21, 9, 275, 18
83 LTEXT "Tip&uri obișnuite de dispozitive:", IDC_HWTYPESTEXT, 21, 31, 180, 8
84 CONTROL "", IDC_HWTYPESLIST, "SysListView32", WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP | LVS_REPORT | LVS_NOSORTHEADER | LVS_SINGLESEL | LVS_SHAREIMAGELISTS | LVS_NOCOLUMNHEADER, 21, 42, 275, 92
85 END
86
87 IDD_PROGRESSPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
88 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
89 CAPTION "Asistent de adăugare a componentelor fizice"
90 FONT 8, "MS Shell Dlg"
91 BEGIN
92 LTEXT "Căutarea componentei fizice poate dura câteva minute.", -1, 21, 8, 275, 15
93 LTEXT "Progres total:", IDC_TPROGRESSTEXT, 21, 25, 275, 8
94 CONTROL "", IDC_TPROGRESSBAR, "msctls_progress32", 0, 21, 37, 275, 14
95 LTEXT "", IDC_PROGRESSTEXT, 58, 58, 200, 8, SS_NOPREFIX
96 CONTROL "", IDC_PROGRESSBAR, "msctls_progress32", 0, 58, 70, 200, 8
97 END
98
99 IDD_FINISHPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 186
100 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
101 CAPTION "Asistent de adăugare a componentelor fizice"
102 FONT 8, "MS Shell Dlg"
103 BEGIN
104 LTEXT "Încheiere proces de instalare", IDC_FINISHTITLE, 114, 8, 203, 24
105 LTEXT "Ați încheiat cu succes adăugarea componentei fizice.", -1, 114, 32, 193, 19
106 LTEXT "", IDC_STATUSTEXT, 114, 70, 193, 92
107 LTEXT "Pentru a închide fereastra asistentului, apăsați „Sfârșit”.", -1, 114, 166, 132, 8
108 END
109
110 IDD_ISFOUNDPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 186
111 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
112 CAPTION "Asistent de adăugare a componentelor fizice"
113 FONT 8, "MS Shell Dlg"
114 BEGIN
115 LTEXT "Încheiere proces de instalare", IDC_FINISHTITLE, 114, 8, 203, 24
116 LTEXT "Asistentul a detectat următorul dispozitiv conectat:", -1, 114, 32, 193, 19
117 LTEXT "Pentru a închide fereastra asistentului, apăsați „Sfârșit”.", -1, 114, 166, 132, 8
118 CONTROL "", IDC_FOUNDHARDWARELIST, "SysListView32", WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP | LVS_REPORT | LVS_NOSORTHEADER | LVS_SINGLESEL | LVS_SHAREIMAGELISTS, 114, 56, 193, 78
119 END
120
121 IDD_HWSTATUSPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 186
122 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
123 CAPTION "Asistent de adăugare a componentelor fizice"
124 FONT 8, "MS Shell Dlg"
125 BEGIN
126 LTEXT "Încheire proces de instalare", IDC_FINISHTITLE, 114, 8, 195, 28
127 LTEXT "Starea curentă a dispozitivului selectat:", -1, 114, 40, 193, 19
128 EDITTEXT IDC_HWSTATUSEDIT, 114, 60, 193, 70, ES_MULTILINE | ES_AUTOVSCROLL | ES_READONLY | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
129 LTEXT "Pentru a porni un program de depanare pentru rezolvarea posibilelor probleme de instalare, apăsați „Sfârșit”.", -1, 114, 136, 193, 16
130 LTEXT "Pentru a ieși, apăsți „Anulează”.", IDC_STATUSTEXT, 114, 166, 132, 8
131 END
132
133 IDD_NOTCONNECTEDPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 186
134 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
135 CAPTION "Asistent de adăugare a componentelor fizice"
136 FONT 8, "MS Shell Dlg"
137 BEGIN
138 LTEXT "Nu se mai poate continua Adăugarea componentelor fizice", IDC_FINISHTITLE, 114, 8, 203, 28
139 LTEXT "Pentru a continua, conectați dispozitivul la calculator.", -1, 114, 40, 193, 16
140 AUTOCHECKBOX "În&chide calculatorul când apăs „Sfârșit” pentru a putea deschide calculatorul și conecta componenta fizică.", IDC_TURNOFFCHECKBOX, 114, 64, 203, 20, BS_TOP | BS_MULTILINE
141 LTEXT "De obicei ReactOS poate instala dispozitive în mod automat, imediat după conectarea lor. Dacă ReactOS nu va detecta în mod automat noul dispozitiv, redeschideți acest asistent de adăugare a componentelor fizice.", -1, 114, 98, 193, 32
142 LTEXT "Pentru a închide acest asistent, apăsați „Sfârșit”.", IDC_STATUSTEXT, 114, 166, 193, 8
143 END
144
145 STRINGTABLE
146 BEGIN
147 IDS_CPLNAME "Adăugare componente fizice"
148 IDS_CPLDESCRIPTION "Adaugarea de componente fizice la calculator."
149 IDS_SEARCHTITLE "Așteptați căutarea de componente fizice…"
150 IDS_SEARCHTEXT "Asistentul caută dispozitive recent conectate, care nu au fost încă instalate."
151 IDS_ISCONNECTED "Dispozitivul este conectat?"
152 IDS_PROBELISTTITLE "Componente fizice deja instalate în calculator."
153 IDS_ADDNEWDEVICE "adăugă un nou dispozitiv"
154 IDS_SELECTWAYTITLE "Acest asistent vă poate ajuta la instalarea noilor componente fizice."
155 IDS_HDTYPESTITLE "Alegeți categoria componentei fizice pe care doriți să o instalați."
156 END