[INETCPL]
[reactos.git] / reactos / dll / cpl / inetcpl / lang / cs-CZ.rc
1 /* FILE: dll/cpl/inetcpl/lang/cs-CZ.rc
2 * TRANSLATOR: Radek Liska aka Black_Fox (radekliska at gmail dot com)
3 * UPDATED: 2014-04-21
4 */
5
6 /* UTF-8 */
7 #pragma code_page(65001)
8
9 LANGUAGE LANG_CZECH, SUBLANG_DEFAULT
10
11 STRINGTABLE
12 BEGIN
13 IDS_CPL_NAME "Nastavení Internetu"
14 IDS_CPL_INFO "Konfigurovat Internetový prohlížeč Wine a související nastavení"
15 IDS_SEC_SETTINGS "Nastavení zabezpečení pro zónu: "
16 IDS_SEC_LEVEL0 "Vlastní"
17 IDS_SEC_LEVEL1 "Velmi nízké"
18 IDS_SEC_LEVEL2 "Nízké"
19 IDS_SEC_LEVEL3 "Střední"
20 IDS_SEC_LEVEL4 "Zvýšené"
21 IDS_SEC_LEVEL5 "Vysoké"
22 END
23
24 /* "General" propsheet */
25 IDD_GENERAL DIALOG 0, 0, 320, 220
26 STYLE WS_CAPTION | WS_CHILD | WS_DISABLED
27 FONT 8, "MS Shell Dlg"
28 CAPTION "Obecné"
29 BEGIN
30
31 GROUPBOX " Domovská stránka ", IDC_STATIC, 4, 4, 312, 56
32 LTEXT "Zvolená adresa bude uložena jako domovská stránka.",
33 IDC_STATIC, 10, 14, 300, 10
34 EDITTEXT IDC_HOME_EDIT, 10, 26, 300, 12, WS_VISIBLE | ES_AUTOHSCROLL
35 PUSHBUTTON "&Aktuální stránka", IDC_HOME_CURRENT, 58, 42, 80, 14
36 PUSHBUTTON "&Výchozí stránka", IDC_HOME_DEFAULT, 144, 42, 80, 14
37 PUSHBUTTON "&Prázdná stránka", IDC_HOME_BLANK, 230, 42, 80, 14
38 GROUPBOX "Historie prohlížení ", IDC_STATIC, 4, 66, 312, 42
39 LTEXT "Lze smazat stránky v mezipaměti, cookies a další data.",
40 IDC_STATIC, 10, 76, 300, 10
41 PUSHBUTTON "Smazat &soubory...", IDC_HISTORY_DELETE, 144, 90, 80, 14
42 PUSHBUTTON "&Nastavení...", IDC_HISTORY_SETTINGS, 230, 90, 80, 14
43
44 END
45
46 /* "Delete browsing history" dialog */
47 IDD_DELETE_HISTORY DIALOG 0, 0, 250, 250
48 STYLE DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
49 FONT 8, "MS Shell Dlg"
50 CAPTION "Smazat historii prohlížení"
51 BEGIN
52
53 AUTOCHECKBOX "Dočasné internetové soubory\nUložené kopie webových stránek, obrázků a certifikátů.",
54 IDC_DELETE_TEMP_FILES, 10, 8, 230, 40, BS_TOP | BS_MULTILINE
55 AUTOCHECKBOX "Cookies\nSoubory uložené na počítači webovými stránkami, ve kterých jsou uložené například uživatelské předvolby nebo přihlašovací údaje.",
56 IDC_DELETE_COOKIES, 10, 48, 230, 40, BS_TOP | BS_MULTILINE
57 AUTOCHECKBOX "Historie\nSeznam navštívených webových stránek.",
58 IDC_DELETE_HISTORY, 10, 88, 230, 40, BS_TOP | BS_MULTILINE
59 AUTOCHECKBOX "Data formulářů\nUživatelská jména a další údaje, které byly zadány do formulářů.",
60 IDC_DELETE_FORM_DATA, 10, 128, 230, 40, BS_TOP | BS_MULTILINE
61 AUTOCHECKBOX "Hesla\nUložená hesla, která byla zadána do formulářů.",
62 IDC_DELETE_PASSWORDS, 10, 168, 230, 40, BS_TOP | BS_MULTILINE
63 DEFPUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 185, 230, 60, 15, WS_GROUP
64 PUSHBUTTON "Smazat", IDOK, 120, 230, 60, 15, WS_GROUP
65
66 END
67
68 /* "Security" propsheet */
69 IDD_SECURITY DIALOG 0, 0, 320, 220
70 STYLE WS_CAPTION | WS_CHILD | WS_DISABLED
71 FONT 8, "MS Shell Dlg"
72 CAPTION "Zabezpečení"
73 BEGIN
74
75 CONTROL "", IDC_SEC_LISTVIEW, "SysListView32",
76 LVS_ICON | LVS_ALIGNLEFT | LVS_AUTOARRANGE | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | WS_BORDER | WS_VSCROLL,
77 4, 4, 312, 58
78 LTEXT "", IDC_SEC_ZONE_INFO, 4, 68, 312, 20
79 GROUPBOX "", IDC_SEC_GROUP, 4, 88, 312, 126
80 CONTROL "", IDC_SEC_TRACKBAR, "msctls_trackbar32",
81 TBS_VERT | TBS_AUTOTICKS | TBS_BOTH | TBS_REVERSED, 8, 98, 32, 100
82 LTEXT "", IDC_SEC_LEVEL, 48, 102, 180, 12
83 LTEXT "", IDC_SEC_LEVEL_INFO, 48, 114, 260, 80
84 END
85
86 /* "Content" propsheet */
87 IDD_CONTENT DIALOG 0, 0, 320, 220
88 STYLE WS_CAPTION | WS_CHILD | WS_DISABLED
89 FONT 8, "MS Shell Dlg"
90 CAPTION "Obsah"
91 BEGIN
92
93 GROUPBOX " Certifikáty ", IDC_STATIC, 4, 4, 312, 50
94 LTEXT "Certifikáty slouží k osobní identifikaci a k identifikaci certifikačních autorit a vydavatelů.",
95 IDC_STATIC, 58, 14, 252, 18
96 PUSHBUTTON "Certifikáty...", IDC_CERT, 146, 34, 80, 14
97 PUSHBUTTON "Vydavatelé...", IDC_CERT_PUBLISHER, 230, 34, 80, 14
98
99 END