[INPUT]
[reactos.git] / reactos / dll / cpl / input / lang / cs-CZ.rc
1 /* FILE: dll/cpl/input/lang/cs-CZ.rc
2 * TRANSLATOR: Radek Liska aka Black_Fox (radekliska at gmail dot com)
3 * UPDATED: 2010-06-02
4 */
5
6 LANGUAGE LANG_CZECH, SUBLANG_DEFAULT
7
8 IDD_PROPPAGESETTINGS DIALOGEX 0, 0, 254, 228
9 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
10 CAPTION "Nastavení"
11 FONT 8, "MS Shell Dlg"
12 BEGIN
13 LTEXT "Zvolte služby pro každý vstupní jazyk v seznamu.\nSeznam lze měnit pomocí tlačítek Přidat a Odebrat.", -1, 9, 6, 238, 25
14 CONTROL "TEXT", IDC_KEYLAYOUT_LIST, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | LVS_SORTASCENDING | LVS_REPORT | 0x0000808D, 8, 36, 237, 101
15 PUSHBUTTON "Nas&tavit výchozí", IDC_SET_DEFAULT, 101, 159, 144, 14
16 PUSHBUTTON "&Přidat...", IDC_ADD_BUTTON, 27, 142, 70, 14
17 PUSHBUTTON "&Odebrat...", IDC_REMOVE_BUTTON, 101, 142, 70, 14
18 PUSHBUTTON "&Vlastnosti...", IDC_PROP_BUTTON, 175, 142, 70, 14
19 GROUPBOX "Předvolby", -1, 7, 185, 240, 36
20 PUSHBUTTON "&Nastavení kláves...", IDC_KEY_SET_BTN, 14, 198, 110, 14
21 END
22
23 IDD_PROPPAGEADVANCEDSETTINGS DIALOGEX 0, 0, 254, 228
24 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
25 CAPTION "Advanced Settings"
26 FONT 8, "MS Shell Dlg"
27 BEGIN
28 GROUPBOX "System Configuration", -1, 7, 7, 240, 70
29 AUTOCHECKBOX "&Turn off advanced text services", IDC_TURNOFFTEXTSVCS_CB, 14, 20, 130, 12
30 LTEXT "Select this check box to turn off advanced text services in all programs.\nThis is not recommended for East Asian users because this closes the language bar.", -1, 14, 40, 230, 35
31 END
32
33 IDD_KEYSETTINGS DIALOGEX 0, 0, 272, 163
34 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_NOIDLEMSG | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
35 CAPTION "Pokročilé nastavení kláves"
36 FONT 8, "MS Shell Dlg"
37 BEGIN
38 GROUPBOX "Caps Lock vypnout", -1, 7, 7, 258, 26
39 AUTORADIOBUTTON "Stisknutím klávesy &CAPS LOCK", IDC_PRESS_CL_KEY_RB, 14, 17, 120, 11, WS_GROUP
40 AUTORADIOBUTTON "Stisknutím klávesy &SHIFT", IDC_PRESS_SHIFT_KEY_RB, 144, 17, 120, 11, NOT WS_TABSTOP
41 GROUPBOX "Klávesové zkratky pro vstupní jazyky", -1, 7, 37, 258, 95
42 LTEXT "Akce", -1, 14, 47, 60, 9
43 RTEXT "&Posloupnost kláves", -1, 177, 47, 79, 9
44 CONTROL "", IDC_KEY_LISTVIEW, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_NOCOLUMNHEADER | LVS_AUTOARRANGE | LVS_SINGLESEL, 14, 57, 244, 52, WS_EX_CLIENTEDGE
45 PUSHBUTTON "&Změnit posloupnost kláves...", IDC_CHANGE_KEY_SEQ_BTN, 152, 113, 106, 14, WS_GROUP
46 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 66, 140, 70, 14
47 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 146, 140, 70, 14
48 END
49
50 IDD_ADD DIALOGEX 20, 20, 227, 90
51 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_NOIDLEMSG | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
52 CAPTION "Přidat vstupní jazyk"
53 FONT 8, "MS Shell Dlg"
54 BEGIN
55 LTEXT "&Vstupní jazyk:", -1, 7, 7, 61, 10
56 COMBOBOX IDC_INPUT_LANG_COMBO, 7, 17, 212, 150, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL
57 LTEXT "&Rozložení kláves/IME:", -1, 7, 36, 110, 10
58 COMBOBOX IDC_KEYBOARD_LO_COMBO, 7, 47, 212, 150, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL
59 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 116, 68, 50, 14
60 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 169, 68, 50, 14
61 END
62
63 IDD_CHANGE_KEY_SEQ DIALOGEX 5, 100, 230, 125
64 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_NOIDLEMSG | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
65 CAPTION "Změnit posloupnost kláves"
66 FONT 8, "MS Shell Dlg"
67 BEGIN
68 GROUPBOX "", -1, 9, 5, 155, 110
69 AUTOCHECKBOX "&Přepnout vstupní jazyky", IDC_SWITCH_INPUT_LANG_CB, 15, 15, 105, 12
70 LTEXT "Shift", -1, 73, 37, 27, 12
71 CTEXT "+", -1, 62, 37, 8, 9
72 AUTORADIOBUTTON "&CTRL", IDC_CTRL_LANG, 29, 31, 30, 11
73 AUTORADIOBUTTON "Levý &ALT", IDC_LEFT_ALT_LANG, 29, 45, 46, 12
74 AUTOCHECKBOX "Přepnout &rozložení kláves", IDC_SWITCH_KBLAYOUTS_CB, 16, 65, 141, 12
75 LTEXT "Shift", -1, 74, 87, 27, 12
76 CTEXT "+", -1, 63, 87, 8, 9
77 AUTORADIOBUTTON "C&TRL", IDC_CTRL_LAYOUT, 30, 81, 30, 11
78 AUTORADIOBUTTON "Levý A&LT", IDC_LEFT_ALT_LAYOUT, 30, 95, 44, 12
79 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 172, 9, 50, 14
80 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 172, 27, 50, 14
81 END
82
83 IDD_INPUT_LANG_PROP DIALOGEX 20, 20, 227, 75
84 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_NOIDLEMSG | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
85 CAPTION "Vlastnosti vstupních jazyků"
86 FONT 8, "MS Shell Dlg"
87 BEGIN
88 LTEXT "Vstupní jazyk:", -1, 7, 7, 61, 8
89 LTEXT "", IDC_INPUT_LANG_STR, 73, 7, 129, 8
90 LTEXT "&Rozložení kláves/IME:", -1, 7, 21, 110, 10
91 COMBOBOX IDC_KB_LAYOUT_IME_COMBO, 7, 32, 212, 150, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL
92 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 116, 53, 52, 14
93 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 169, 53, 52, 14
94 END
95
96 STRINGTABLE
97 BEGIN
98 IDS_CPLSYSTEMNAME "Služby textu a vstupní jazyky"
99 IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Upravuje nastavení pro textový vstup jazyků."
100 IDS_KEYBOARD "Klávesnice"
101 IDS_NONE "(Žádné)"
102 IDS_UNKNOWN "(Neznámé)"
103 IDS_RESTART "Restartovat počítač nyní?"
104 IDS_WHATS_THIS "Co je tohle?"
105 IDS_LANGUAGE "Jazyk"
106 IDS_LAYOUT "Rozložení kláves"
107 IDS_REM_QUESTION "Odebrat zvolené rozložení kláves?"
108 IDS_CONFIRMATION "Potvrzení"
109 IDS_LAYOUT_EXISTS "Toto rozložení již existuje."
110 IDS_LAYOUT_EXISTS2 "Toto rozložení již existuje a nemůže být přidáno."
111 IDS_CTRL_SHIFT "Ctrl+Shift"
112 IDS_LEFT_ALT_SHIFT "Levý Alt+Shift"
113 IDS_SWITCH_BET_INLANG "Přepnout mezi vstupními jazyky"
114 END
115
116 STRINGTABLE
117 BEGIN
118 IDS_ALBANIAN_LAYOUT, "Albánština"
119 IDS_ARABIC_101_LAYOUT, "Arabština (101)"
120 IDS_ARABIC_102_LAYOUT, "Arabština (102)"
121 IDS_ARABIC_102_AZERTY_LAYOUT, "Arabština (102) AZERTY"
122 IDS_ARMENIAN_EASTERN_LAYOUT, "Arménština (Východní)"
123 IDS_ARMENIAN_WESTERN_LAYOUT, "Arménština (Západní)"
124 IDS_ASSAMESE_LAYOUT, "Ásámština"
125 IDS_AZERI_CYRILLIC_LAYOUT, "Azerština (Cyrilice)"
126 IDS_AZERI_LATIN_LAYOUT, "Azerština (Latinka)"
127 IDS_BELARUSIAN_LAYOUT, "Běloruština"
128 IDS_BELGIAN_COMMA_LAYOUT, "Belgická (Čárka)"
129 IDS_BELGIAN_FRENCH_LAYOUT, "Belgická (Francouzština)"
130 IDS_BELGIAN_LAYOUT, "Belgická (Tečka)"
131 IDS_BENGALI_LAYOUT, "Bengálština"
132 IDS_BULGARIAN_LAYOUT, "Bulharština"
133 IDS_BULGARIAN_BDS_LAYOUT, "Bulharština (BDS 5237-1978)"
134 IDS_BULGARIAN_LATIN_LAYOUT, "Bulharština (Latinka)"
135 IDS_BULGARIAN_PHONETIC_BDS_LAYOUT, "Bulharština (Fonetická) (BDS 5237-1978)"
136 IDS_BULGARIAN_PHONETIC_CLASSIC_LAYOUT, "Bulharština (Fonetická) (Klasická)"
137 IDS_BURMESE_LAYOUT, "Barmština"
138 IDS_CANADIAN_FRENCH_LAYOUT, "Kanadské (Francouzština)"
139 IDS_CANADIAN_FRENCH_LEGACY_LAYOUT, "Kanadské (Francouzština) (Staré)"
140 IDS_CANADIAN_MULTILINGUAL_STD_LAYOUT, "Kanadské (Vícejazyčné standardní)"
141 IDS_CANTONESE_PHONETIC_LAYOUT, "Kantonština (Fonetická)"
142 IDS_CHINESE_SIMPLIFIED_MSPINYINIME30_LAYOUT, "Čínština (Zjednodušená) - Microsoft Pinyin IME 3.0"
143 IDS_CHINESE_SIMPLIFIED_NEIMA_LAYOUT, "Čínština (Zjednodušená) - NeiMa"
144 IDS_CHINESE_SIMPLIFIED_QUANPIN_LAYOUT, "Čínština (Zjednodušená) - QuanPin"
145 IDS_CHINESE_SIMPLIFIED_SHUANGPIN_LAYOUT, "Čínština (Zjednodušená) - ShuangPin"
146 IDS_CHINESE_SIMPLIFIED_USKEYBOARD_LAYOUT, "Čínština (Zjednodušená) - US klávesnice"
147 IDS_CHINESE_SIMPLIFIED_ZHENGMA_LAYOUT, "Čínština (Zjednodušená) - ZhengMa"
148 IDS_CHINESE_TRADITIONAL_ALPHANUMERIC_LAYOUT, "Čínština (Tradiční) - Alfanumerická"
149 IDS_CHINESE_TRADITIONAL_ARRAY_LAYOUT, "Čínština (Tradiční) - Array"
150 IDS_CHINESE_TRADITIONAL_BIG5CODE_LAYOUT, "Čínština (Tradiční) - Big5 Code"
151 IDS_CHINESE_TRADITIONAL_CHANGJIE_LAYOUT, "Čínština (Tradiční) - ChangJie"
152 IDS_CHINESE_TRADITIONAL_DAYI_LAYOUT, "Čínština (Tradiční) - DaYi"
153 IDS_CHINESE_TRADITIONAL_NEWCHANGJIE_LAYOUT, "Čínština (Tradiční) - Nová ChangJie"
154 IDS_CHINESE_TRADITIONAL_NEWPHONETIC_LAYOUT, "Čínština (Tradiční) - Nová fonetická"
155 IDS_CHINESE_TRADITIONAL_PHONETIC_LAYOUT, "Čínština (Tradiční) - Fonetická"
156 IDS_CHINESE_TRADITIONAL_QUICK_LAYOUT, "Čínština (Tradiční) - Rychlá"
157 IDS_CHINESE_TRADITIONAL_UNICODE_LAYOUT, "Čínština (Tradiční) - Unicode"
158 IDS_CHINESE_TRADITIONAL_USKEYBOARD_LAYOUT, "Čínština (Tradiční) - US Klávesnice"
159 IDS_CROATIAN_LAYOUT, "Chorvatština"
160 IDS_CZECH_LAYOUT, "Čeština"
161 IDS_CZECH_PROGRAMMERS_LAYOUT, "Čeština (Programátorská)"
162 IDS_CZECH_QWERTY_LAYOUT, "Čeština (QWERTY)"
163 IDS_DANISH_LAYOUT, "Dánština"
164 IDS_DEVANAGARI_INSCRIPT_LAYOUT, "Dévanágarí - INSCRIPT"
165 IDS_DIVEHI_PHONETIC_LAYOUT, "Divehština (Fonetická)"
166 IDS_DIVEHI_TYPEWRITER_LAYOUT, "Divehština (Psací stroj)"
167 IDS_DUTCH_LAYOUT, "Holandština"
168 IDS_ESTONIAN_LAYOUT, "Estonština"
169 IDS_FAEROESE_LAYOUT, "Faerština"
170 IDS_FARSI_LAYOUT, "Fársí"
171 IDS_FINNISH_LAYOUT, "Finština"
172 IDS_FRENCH_LAYOUT, "Francouzština"
173 IDS_GAELIC_LAYOUT, "Galicijština"
174 IDS_GEORGIAN_LAYOUT, "Gruzínština"
175 IDS_GERMAN_LAYOUT, "Němčima"
176 IDS_GERMAN_DE_ERGO_LAYOUT, "Němčima (de_ergo)"
177 IDS_GERMAN_IBM_LAYOUT, "Němčima (IBM)"
178 IDS_GERMAN_NEO_11_LAYOUT, "Němčima (NEO-1.1)"
179 IDS_GERMAN_RISTOME_LAYOUT, "Němčima (RISTOME)"
180 IDS_GREEK_LAYOUT, "Řečtina"
181 IDS_GREEK_220_LAYOUT, "Řečtina (220)"
182 IDS_GREEK_220_LATIN_LAYOUT, "Řečtina (220) (Latinka)"
183 IDS_GREEK_319_LAYOUT, "Řečtina (319)"
184 IDS_GREEK_319_LATIN_LAYOUT, "Řečtina (319) (Latinka)"
185 IDS_GREEK_LATIN_LAYOUT, "Řečtina (Latinka)"
186 IDS_GREEK_POLYTONIC_LAYOUT, "Řečtina (Polytonická)"
187 IDS_GUJARATI_LAYOUT, "Gudžarátština"
188 IDS_HEBREW_LAYOUT, "Hebrejština"
189 IDS_HINDI_TRADITIONAL_LAYOUT, "Hindština (Tradiční)"
190 IDS_HUNGARIAN_LAYOUT, "Maďarština"
191 IDS_HUNGARIAN_101_KEY_LAYOUT, "Maďarština (101 kláves)"
192 IDS_ICELANDIC_LAYOUT, "Islandština"
193 IDS_IRISH_LAYOUT, "Irština"
194 IDS_ITALIAN_LAYOUT, "Italština"
195 IDS_ITALIAN_142_LAYOUT, "Italština (142)"
196 IDS_JAPANESE_LAYOUT, "Japonština"
197 IDS_JAPANESE_INPUT_SYSTEM_MSIME2002_LAYOUT, "Japonský vstupní systém (MS-IME2002)"
198 IDS_KANNADA_LAYOUT, "Kannadština"
199 IDS_KAZAKH_LAYOUT, "Kazaština"
200 IDS_KOREAN_LAYOUT, "Korejština"
201 IDS_KOREAN_INPUT_SYSTEM_MSIME2002_LAYOUT, "Korjský vstupní systém (MS-IME2002)"
202 IDS_KYRGYZ_CYRILLIC_LAYOUT, "Kyrgyzština (Cyrilice)"
203 IDS_LATIN_AMERICAN_LAYOUT, "Latinská Amerika"
204 IDS_LATVIAN_LAYOUT, "Lotyština"
205 IDS_LATVIAN_QWERTY_LAYOUT, "Lotyština (QWERTY)"
206 IDS_LITHUANIAN_LAYOUT, "Litevština"
207 IDS_LITHUANIAN_IBM_LAYOUT, "Litevština (IBM)"
208 IDS_FYRO_MACEDONIAN_LAYOUT, "FYRO Makedonština"
209 IDS_MALAYALAM_LAYOUT, "Malajámština"
210 IDS_MARATHI_LAYOUT, "Maráthština"
211 IDS_MONGOLIAN_CYRILLIC_LAYOUT, "Mongolština (Cyrilice)"
212 IDS_NORWEGIAN_LAYOUT, "Norština"
213 IDS_ORIYA_LAYOUT, "Orijština"
214 IDS_POLISH_214_LAYOUT, "Polština (214)"
215 IDS_POLISH_LAYOUT, "Polština (Programátorská)"
216 IDS_PORTUGUESE_LAYOUT, "Portugalština"
217 IDS_PORTUGUESE_BRAZILIAN_ABNT_LAYOUT, "Portugalština (Brazilská ABNT)"
218 IDS_PORTUGUESE_BRAZIL_ABNT2_LAYOUT, "Portugalština (Brazilská ABNT2)"
219 IDS_PUNJABI_LAYOUT, "Paňdžábština"
220 IDS_ROMANIAN_LAYOUT, "Rumunština"
221 IDS_RUSSIAN_LAYOUT, "Ruština"
222 IDS_RUSSIAN_TYPEWRITER_LAYOUT, "Ruština (Psací stroj)"
223 IDS_SERBIAN_CYRILLIC_LAYOUT, "Srbština (Cyrilice)"
224 IDS_SERBIAN_LATIN_LAYOUT, "Srbština (Latinka)"
225 IDS_SLOVAK_LAYOUT, "Slovenština"
226 IDS_SLOVAK_QWERTY_LAYOUT, "Slovenština (QWERTY)"
227 IDS_SLOVENIAN_LAYOUT, "Slovinština"
228 IDS_SPANISH_LAYOUT, "Španělština"
229 IDS_SPANISH_VARIANTION_LAYOUT, "Španělština (Variace)"
230 IDS_SWEDISH_LAYOUT, "Švédština"
231 IDS_SWISS_FRENCH_LAYOUT, "Švýcarská francouzština"
232 IDS_SWISS_GERMAN_LAYOUT, "Švýcarská němčina"
233 IDS_SYRIAC_LAYOUT, "Syrština"
234 IDS_SYRIAC_PHONETIC_LAYOUT, "Syrština (Fonetická)"
235 IDS_TAMIL_LAYOUT, "Tamilština"
236 IDS_TATAR_LAYOUT, "Tatarština"
237 IDS_TELUGU_LAYOUT, "Telugština"
238 IDS_THAI_KEDMANEE_LAYOUT, "Thajština Kedmanee"
239 IDS_THAI_KEDMANEE_NONSHIFTLOCK_LAYOUT, "Thajština Kedmanee (non-ShiftLock)"
240 IDS_THAI_PATTACHOTE_LAYOUT, "Thajština Pattachote"
241 IDS_THAI_PATTACHOTE_NONSHIFTLOCK_LAYOUT, "Thajština Pattachote (non-ShiftLock)"
242 IDS_TURKISH_F_LAYOUT, "Turečtina F"
243 IDS_TURKISH_Q_LAYOUT, "Turečtina Q"
244 IDS_UKRAINIAN_LAYOUT, "Ukrajinština"
245 IDS_UKRAINIAN_STUDENT_LAYOUT, "Ukrajinština (Student)"
246 IDS_UNITED_KINGDOM_LAYOUT, "Spojené království"
247 IDS_UNITED_STATES_DVIRAK_LAYOUT, "Spojené státy-Dvorak"
248 IDS_UNITED_STATES_DVORAK_FOR_LEFT_HAND_LAYOUT, "Spojené státy-Dvorak pro levou ruku"
249 IDS_UNITED_STATES_DVORAK_FOR_RIGHT_HAND_LAYOUT, "Spojené státy-Dvorak pro pravou ruku"
250 IDS_UNITED_STATES_INTERNATIONAL_LAYOUT, "Spojené státy-Mezinárodní"
251 IDS_URDU_LAYOUT, "Urdština"
252 IDS_US_LAYOUT, "US"
253 IDS_USENG_TABLE_IBM_ARABIC238L_LAYOUT, "US anglická tabulka pro IBM arabštinu 238_L"
254 IDS_UZBEK_CYRILLIC_LAYOUT, "Uzbečtina (Cyrilice)"
255 IDS_VIETNAMESE_LAYOUT, "Vietnamština"
256 END