[INPUT]
[reactos.git] / reactos / dll / cpl / input / lang / no-NO.rc
1 LANGUAGE LANG_NORWEGIAN, SUBLANG_NEUTRAL
2
3 IDD_PROPPAGESETTINGS DIALOGEX 0, 0, 254, 228
4 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
5 CAPTION "Innstillinger"
6 FONT 8, "MS Shell Dlg"
7 BEGIN
8 LTEXT "Velg tjenesten som du vil ha for hver inndataspråk som er vist i listen.\nBruk legg til og fjern knappen for å endre denne listen.", -1, 9, 6, 238, 25
9 CONTROL "TEKST", IDC_KEYLAYOUT_LIST, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | LVS_SORTASCENDING | LVS_REPORT | 0x0000808D, 8, 36, 237, 101
10 PUSHBUTTON "&Sett Standard", IDC_SET_DEFAULT, 101, 159, 144, 14
11 PUSHBUTTON "Le&gg til...", IDC_ADD_BUTTON, 27, 142, 70, 14
12 PUSHBUTTON "&Fjern...", IDC_REMOVE_BUTTON, 101, 142, 70, 14
13 PUSHBUTTON "&Egenskaper...", IDC_PROP_BUTTON, 175, 142, 70, 14
14 GROUPBOX "Innstillinger", -1, 7, 185, 240, 36
15 PUSHBUTTON "&Tasteinnstillinger...", IDC_KEY_SET_BTN, 14, 198, 110, 14
16 END
17
18 IDD_PROPPAGEADVANCEDSETTINGS DIALOGEX 0, 0, 254, 228
19 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
20 CAPTION "Advanced Settings"
21 FONT 8, "MS Shell Dlg"
22 BEGIN
23 GROUPBOX "System Configuration", -1, 7, 7, 240, 70
24 AUTOCHECKBOX "&Turn off advanced text services", IDC_TURNOFFTEXTSVCS_CB, 14, 20, 130, 12
25 LTEXT "Select this check box to turn off advanced text services in all programs.\nThis is not recommended for East Asian users because this closes the language bar.", -1, 14, 40, 230, 35
26 END
27
28 IDD_KEYSETTINGS DIALOGEX 0, 0, 272, 163
29 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_NOIDLEMSG | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
30 CAPTION "Avanserte tasteinnstillinger"
31 FONT 8, "MS Shell Dlg"
32 BEGIN
33 GROUPBOX "Slå av Caps Lock", -1, 7, 7, 258, 26
34 AUTORADIOBUTTON "Trykk CAPS &LOCK nøkkel", IDC_PRESS_CL_KEY_RB, 14, 17, 120, 11, WS_GROUP
35 AUTORADIOBUTTON "Trykk SHI&FT nøkkel", IDC_PRESS_SHIFT_KEY_RB, 144, 17, 120, 11, NOT WS_TABSTOP
36 GROUPBOX "Hurtigtast for inndataspråk", -1, 7, 37, 258, 95
37 LTEXT "Valg", -1, 14, 47, 60, 9
38 RTEXT "&Tastesekvens", -1, 177, 47, 79, 9
39 CONTROL "", IDC_KEY_LISTVIEW, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_NOCOLUMNHEADER | LVS_AUTOARRANGE | LVS_SINGLESEL, 14, 57, 244, 52, WS_EX_CLIENTEDGE
40 PUSHBUTTON "&Endre hurtigtaster...", IDC_CHANGE_KEY_SEQ_BTN, 152, 113, 106, 14, WS_GROUP
41 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 66, 140, 70, 14
42 PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 146, 140, 70, 14
43 END
44
45 IDD_ADD DIALOGEX 20, 20, 227, 90
46 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_NOIDLEMSG | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
47 CAPTION "Teksttjenester og inndataspråk"
48 FONT 8, "MS Shell Dlg"
49 BEGIN
50 LTEXT "&Inndataspråk:", -1, 7, 7, 61, 10
51 COMBOBOX IDC_INPUT_LANG_COMBO, 7, 17, 212, 150, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL
52 LTEXT "&Tastaturoppsett/IME:", -1, 7, 36, 110, 10
53 COMBOBOX IDC_KEYBOARD_LO_COMBO, 7, 47, 212, 150, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL
54 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 116, 68, 50, 14
55 PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 169, 68, 50, 14
56 END
57
58 IDD_CHANGE_KEY_SEQ DIALOGEX 5, 100, 230, 125
59 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_NOIDLEMSG | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
60 CAPTION "Endre tastesekvens"
61 FONT 8, "MS Shell Dlg"
62 BEGIN
63 GROUPBOX "", -1, 9, 5, 155, 110
64 AUTOCHECKBOX "&Bytt inndataspråk", IDC_SWITCH_INPUT_LANG_CB, 15, 15, 105, 12
65 LTEXT "Shift", -1, 73, 37, 27, 12
66 CTEXT "+", -1, 62, 37, 8, 9
67 AUTORADIOBUTTON "&Ctrl", IDC_CTRL_LANG, 29, 31, 30, 11
68 AUTORADIOBUTTON "Venstre &ALT", IDC_LEFT_ALT_LANG, 29, 45, 46, 12
69 AUTOCHECKBOX "B&ytt tastaturoppsett", IDC_SWITCH_KBLAYOUTS_CB, 16, 65, 141, 12
70 LTEXT "Shift", -1, 74, 87, 27, 12
71 CTEXT "+", -1, 63, 87, 8, 9
72 AUTORADIOBUTTON "C&trl", IDC_CTRL_LAYOUT, 30, 81, 30, 11
73 AUTORADIOBUTTON "Venstre A&LT", IDC_LEFT_ALT_LAYOUT, 30, 95, 44, 12
74 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 172, 9, 50, 14
75 PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 172, 27, 50, 14
76 END
77
78 IDD_INPUT_LANG_PROP DIALOGEX 20, 20, 227, 75
79 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_NOIDLEMSG | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
80 CAPTION "Inndataspråk egenskaper"
81 FONT 8, "MS Shell Dlg"
82 BEGIN
83 LTEXT "Inndataspråk:", -1, 7, 7, 61, 8
84 LTEXT "", IDC_INPUT_LANG_STR, 73, 7, 129, 8
85 LTEXT "&Tastaturoppsett/IME:", -1, 7, 21, 110, 10
86 COMBOBOX IDC_KB_LAYOUT_IME_COMBO, 7, 32, 212, 150, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL
87 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 116, 53, 52, 14
88 PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 169, 53, 52, 14
89 END
90
91 STRINGTABLE
92 BEGIN
93 IDS_CPLSYSTEMNAME "Teksttjeneste og inndataspråk"
94 IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Tilpass innstillingene for teksttjenester med språk."
95 IDS_KEYBOARD "Tastatur"
96 IDS_NONE "(Ingen)"
97 IDS_UNKNOWN "(Ukjent)"
98 IDS_RESTART "Vil du starte datamaskinen på nytt nå?"
99 IDS_WHATS_THIS "Hva er dette?"
100 IDS_LANGUAGE "Språk"
101 IDS_LAYOUT "Tastaturoppsett"
102 IDS_REM_QUESTION "Vil du fjerne valgte tastaturoppsett?"
103 IDS_CONFIRMATION "Bekreftelse"
104 IDS_LAYOUT_EXISTS "Dette oppsettet finnes allerede."
105 IDS_LAYOUT_EXISTS2 "Dette oppsettet finnes allerede og kan ikke bli lagt til."
106 IDS_CTRL_SHIFT "Ctrl+Shift"
107 IDS_LEFT_ALT_SHIFT "Venstre Alt+Shift"
108 IDS_SWITCH_BET_INLANG "Bytt mellom inndataspråk"
109 END
110
111 STRINGTABLE
112 BEGIN
113 IDS_ALBANIAN_LAYOUT, "Albanian"
114 IDS_ARABIC_101_LAYOUT, "Arabic (101)"
115 IDS_ARABIC_102_LAYOUT, "Arabic (102)"
116 IDS_ARABIC_102_AZERTY_LAYOUT, "Arabic (102) AZERTY"
117 IDS_ARMENIAN_EASTERN_LAYOUT, "Armenian Eastern"
118 IDS_ARMENIAN_WESTERN_LAYOUT, "Armenian Western"
119 IDS_ASSAMESE_LAYOUT, "Assamese"
120 IDS_AZERI_CYRILLIC_LAYOUT, "Azeri Cyrillic"
121 IDS_AZERI_LATIN_LAYOUT, "Azeri Latin"
122 IDS_BELARUSIAN_LAYOUT, "Belarusian"
123 IDS_BELGIAN_COMMA_LAYOUT, "Belgian (Comma)"
124 IDS_BELGIAN_FRENCH_LAYOUT, "Belgian French"
125 IDS_BELGIAN_LAYOUT, "Belgian (Period)"
126 IDS_BENGALI_LAYOUT, "Bengali"
127 IDS_BULGARIAN_LAYOUT, "Bulgarian"
128 IDS_BULGARIAN_BDS_LAYOUT, "Bulgarian BDS 5237-1978"
129 IDS_BULGARIAN_LATIN_LAYOUT, "Bulgarian (Latin)"
130 IDS_BULGARIAN_PHONETIC_BDS_LAYOUT, "Bulgarian Phonetic (BDS 5237-1978)"
131 IDS_BULGARIAN_PHONETIC_CLASSIC_LAYOUT, "Bulgarian Phonetic (Classic)"
132 IDS_BURMESE_LAYOUT, "Burmese"
133 IDS_CANADIAN_FRENCH_LAYOUT, "Canadian French"
134 IDS_CANADIAN_FRENCH_LEGACY_LAYOUT, "Canadian French (Legacy)"
135 IDS_CANADIAN_MULTILINGUAL_STD_LAYOUT, "Canadian Multilingual Standard"
136 IDS_CANTONESE_PHONETIC_LAYOUT, "Cantonese Phonetic"
137 IDS_CHINESE_SIMPLIFIED_MSPINYINIME30_LAYOUT, "Chinese (Simplified) - Microsoft Pinyin IME 3.0"
138 IDS_CHINESE_SIMPLIFIED_NEIMA_LAYOUT, "Chinese (Simplified) - NeiMa"
139 IDS_CHINESE_SIMPLIFIED_QUANPIN_LAYOUT, "Chinese (Simplified) - QuanPin"
140 IDS_CHINESE_SIMPLIFIED_SHUANGPIN_LAYOUT, "Chinese (Simplified) - ShuangPin"
141 IDS_CHINESE_SIMPLIFIED_USKEYBOARD_LAYOUT, "Chinese (Simplified) - US Keyboard"
142 IDS_CHINESE_SIMPLIFIED_ZHENGMA_LAYOUT, "Chinese (Simplified) - ZhengMa"
143 IDS_CHINESE_TRADITIONAL_ALPHANUMERIC_LAYOUT, "Chinese (Traditional) - Alphanumeric"
144 IDS_CHINESE_TRADITIONAL_ARRAY_LAYOUT, "Chinese (Traditional) - Array"
145 IDS_CHINESE_TRADITIONAL_BIG5CODE_LAYOUT, "Chinese (Traditional) - Big5 Code"
146 IDS_CHINESE_TRADITIONAL_CHANGJIE_LAYOUT, "Chinese (Traditional) - ChangJie"
147 IDS_CHINESE_TRADITIONAL_DAYI_LAYOUT, "Chinese (Traditional) - DaYi"
148 IDS_CHINESE_TRADITIONAL_NEWCHANGJIE_LAYOUT, "Chinese (Traditional) - New ChangJie"
149 IDS_CHINESE_TRADITIONAL_NEWPHONETIC_LAYOUT, "Chinese (Traditional) - New Phonetic"
150 IDS_CHINESE_TRADITIONAL_PHONETIC_LAYOUT, "Chinese (Traditional) - Phonetic"
151 IDS_CHINESE_TRADITIONAL_QUICK_LAYOUT, "Chinese (Traditional) - Quick"
152 IDS_CHINESE_TRADITIONAL_UNICODE_LAYOUT, "Chinese (Traditional) - Unicode"
153 IDS_CHINESE_TRADITIONAL_USKEYBOARD_LAYOUT, "Chinese (Traditional) - US Keyboard"
154 IDS_CROATIAN_LAYOUT, "Croatian"
155 IDS_CZECH_LAYOUT, "Czech"
156 IDS_CZECH_PROGRAMMERS_LAYOUT, "Czech Programmers"
157 IDS_CZECH_QWERTY_LAYOUT, "Czech (QWERTY)"
158 IDS_DANISH_LAYOUT, "Danish"
159 IDS_DEVANAGARI_INSCRIPT_LAYOUT, "Devanagari - INSCRIPT"
160 IDS_DIVEHI_PHONETIC_LAYOUT, "Divehi Phonetic"
161 IDS_DIVEHI_TYPEWRITER_LAYOUT, "Divehi Typewriter"
162 IDS_DUTCH_LAYOUT, "Dutch"
163 IDS_ESTONIAN_LAYOUT, "Estonian"
164 IDS_FAEROESE_LAYOUT, "Faeroese"
165 IDS_FARSI_LAYOUT, "Farsi"
166 IDS_FINNISH_LAYOUT, "Finnish"
167 IDS_FRENCH_LAYOUT, "French"
168 IDS_GAELIC_LAYOUT, "Gaelic"
169 IDS_GEORGIAN_LAYOUT, "Georgian"
170 IDS_GERMAN_LAYOUT, "German"
171 IDS_GERMAN_DE_ERGO_LAYOUT, "German (de_ergo)"
172 IDS_GERMAN_IBM_LAYOUT, "German (IBM)"
173 IDS_GERMAN_NEO_11_LAYOUT, "German (NEO-1.1)"
174 IDS_GERMAN_RISTOME_LAYOUT, "German (RISTOME)"
175 IDS_GREEK_LAYOUT, "Greek"
176 IDS_GREEK_220_LAYOUT, "Greek (220)"
177 IDS_GREEK_220_LATIN_LAYOUT, "Greek (220) Latin"
178 IDS_GREEK_319_LAYOUT, "Greek (319)"
179 IDS_GREEK_319_LATIN_LAYOUT, "Greek (319) Latin"
180 IDS_GREEK_LATIN_LAYOUT, "Greek Latin"
181 IDS_GREEK_POLYTONIC_LAYOUT, "Greek Polytonic"
182 IDS_GUJARATI_LAYOUT, "Gujarati"
183 IDS_HEBREW_LAYOUT, "Hebrew"
184 IDS_HINDI_TRADITIONAL_LAYOUT, "Hindi Traditional"
185 IDS_HUNGARIAN_LAYOUT, "Hungarian"
186 IDS_HUNGARIAN_101_KEY_LAYOUT, "Hungarian 101-key"
187 IDS_ICELANDIC_LAYOUT, "Icelandic"
188 IDS_IRISH_LAYOUT, "Irish"
189 IDS_ITALIAN_LAYOUT, "Italian"
190 IDS_ITALIAN_142_LAYOUT, "Italian (142)"
191 IDS_JAPANESE_LAYOUT, "Japanese"
192 IDS_JAPANESE_INPUT_SYSTEM_MSIME2002_LAYOUT, "Japanese Input System (MS-IME2002)"
193 IDS_KANNADA_LAYOUT, "Kannada"
194 IDS_KAZAKH_LAYOUT, "Kazakh"
195 IDS_KOREAN_LAYOUT, "Korean"
196 IDS_KOREAN_INPUT_SYSTEM_MSIME2002_LAYOUT, "Korean Input System (MS-IME2002)"
197 IDS_KYRGYZ_CYRILLIC_LAYOUT, "Kyrgyz Cyrillic"
198 IDS_LATIN_AMERICAN_LAYOUT, "Latin American"
199 IDS_LATVIAN_LAYOUT, "Latvian"
200 IDS_LATVIAN_QWERTY_LAYOUT, "Latvian (QWERTY)"
201 IDS_LITHUANIAN_LAYOUT, "Lithuanian"
202 IDS_LITHUANIAN_IBM_LAYOUT, "Lithuanian IBM"
203 IDS_FYRO_MACEDONIAN_LAYOUT, "FYRO Macedonian"
204 IDS_MALAYALAM_LAYOUT, "Malayalam"
205 IDS_MARATHI_LAYOUT, "Marathi"
206 IDS_MONGOLIAN_CYRILLIC_LAYOUT, "Mongolian Cyrillic"
207 IDS_NORWEGIAN_LAYOUT, "Norwegian"
208 IDS_ORIYA_LAYOUT, "Oriya"
209 IDS_POLISH_214_LAYOUT, "Polish (214)"
210 IDS_POLISH_LAYOUT, "Polish (Programmers)"
211 IDS_PORTUGUESE_LAYOUT, "Portuguese"
212 IDS_PORTUGUESE_BRAZILIAN_ABNT_LAYOUT, "Portuguese (Brazilian ABNT)"
213 IDS_PORTUGUESE_BRAZIL_ABNT2_LAYOUT, "Portuguese (Brazilian ABNT2)"
214 IDS_PUNJABI_LAYOUT, "Punjabi"
215 IDS_ROMANIAN_LAYOUT, "Romanian"
216 IDS_RUSSIAN_LAYOUT, "Russian"
217 IDS_RUSSIAN_TYPEWRITER_LAYOUT, "Russian (Typewriter)"
218 IDS_SERBIAN_CYRILLIC_LAYOUT, "Serbian (Cyrillic)"
219 IDS_SERBIAN_LATIN_LAYOUT, "Serbian (Latin)"
220 IDS_SLOVAK_LAYOUT, "Slovak"
221 IDS_SLOVAK_QWERTY_LAYOUT, "Slovak (QWERTY)"
222 IDS_SLOVENIAN_LAYOUT, "Slovenian"
223 IDS_SPANISH_LAYOUT, "Spanish"
224 IDS_SPANISH_VARIANTION_LAYOUT, "Spanish Variation"
225 IDS_SWEDISH_LAYOUT, "Swedish"
226 IDS_SWISS_FRENCH_LAYOUT, "Swiss French"
227 IDS_SWISS_GERMAN_LAYOUT, "Swiss German"
228 IDS_SYRIAC_LAYOUT, "Syriac"
229 IDS_SYRIAC_PHONETIC_LAYOUT, "Syriac Phonetic"
230 IDS_TAMIL_LAYOUT, "Tamil"
231 IDS_TATAR_LAYOUT, "Tatar"
232 IDS_TELUGU_LAYOUT, "Telugu"
233 IDS_THAI_KEDMANEE_LAYOUT, "Thai Kedmanee"
234 IDS_THAI_KEDMANEE_NONSHIFTLOCK_LAYOUT, "Thai Kedmanee (non-ShiftLock)"
235 IDS_THAI_PATTACHOTE_LAYOUT, "Thai Pattachote"
236 IDS_THAI_PATTACHOTE_NONSHIFTLOCK_LAYOUT, "Thai Pattachote (non-ShiftLock)"
237 IDS_TURKISH_F_LAYOUT, "Turkish F"
238 IDS_TURKISH_Q_LAYOUT, "Turkish Q"
239 IDS_UKRAINIAN_LAYOUT, "Ukrainian"
240 IDS_UKRAINIAN_STUDENT_LAYOUT, "Ukrainian (Student)"
241 IDS_UNITED_KINGDOM_LAYOUT, "United Kingdom"
242 IDS_UNITED_STATES_DVIRAK_LAYOUT, "United States-Dvorak"
243 IDS_UNITED_STATES_DVORAK_FOR_LEFT_HAND_LAYOUT, "United States-Dvorak for left hand"
244 IDS_UNITED_STATES_DVORAK_FOR_RIGHT_HAND_LAYOUT, "United States-Dvorak for right hand"
245 IDS_UNITED_STATES_INTERNATIONAL_LAYOUT, "United States-International"
246 IDS_URDU_LAYOUT, "Urdu"
247 IDS_US_LAYOUT, "US"
248 IDS_USENG_TABLE_IBM_ARABIC238L_LAYOUT, "US English Table for IBM Arabic 238_L"
249 IDS_UZBEK_CYRILLIC_LAYOUT, "Uzbek Cyrillic"
250 IDS_VIETNAMESE_LAYOUT, "Vietnamese"
251 END