[TRANSLATION] Romanian resources maintenance by Ștefan Fulea
[reactos.git] / reactos / dll / cpl / input / lang / ro-RO.rc
1 /* Ștefan Fulea (stefan dot fulea at mail dot md) */
2
3 LANGUAGE LANG_ROMANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
4
5 IDD_PROPPAGESETTINGS DIALOGEX 0, 0, 254, 228
6 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
7 CAPTION "Configurare"
8 FONT 8, "MS Shell Dlg"
9 BEGIN
10 LTEXT "Gestionați serviciile aferente limbilor de intrare utilizate în sistem. Utilizați butoanele pentru a aduce modificări listei.", -1, 9, 6, 238, 25
11 CONTROL "TEXT", IDC_KEYLAYOUT_LIST, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | LVS_SORTASCENDING | LVS_REPORT | 0x0000808D, 8, 36, 237, 101
12 PUSHBUTTON "&Restabilește opțiunile implicite", IDC_SET_DEFAULT, 101, 159, 144, 14
13 PUSHBUTTON "A&dăugare…", IDC_ADD_BUTTON, 27, 142, 70, 14
14 PUSHBUTTON "&Elimină", IDC_REMOVE_BUTTON, 101, 142, 70, 14
15 PUSHBUTTON "&Proprietăți…", IDC_PROP_BUTTON, 175, 142, 70, 14
16 GROUPBOX "Preferințe", -1, 7, 185, 240, 36
17 PUSHBUTTON "&Combinații de taste…", IDC_KEY_SET_BTN, 14, 198, 110, 14
18 END
19
20 IDD_PROPPAGEADVANCEDSETTINGS DIALOGEX 0, 0, 254, 228
21 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
22 CAPTION "Configurație avansată"
23 FONT 8, "MS Shell Dlg"
24 BEGIN
25 GROUPBOX "Configurație de sistem", -1, 7, 7, 240, 70
26 AUTOCHECKBOX "&Dezactivează serviciile avansate de text", IDC_TURNOFFTEXTSVCS_CB, 14, 20, 220, 12
27 LTEXT "Selectați această bifă pentru a dezactiva serviciile avansate de text în toate programele.\nAceasta nu se recomandă pentru utilizatorii de limbi est-asiatice, deoarece va duce la închiderea barei de limbi.", -1, 14, 40, 230, 35
28 END
29
30 IDD_KEYSETTINGS DIALOGEX 0, 0, 272, 163
31 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_NOIDLEMSG | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
32 CAPTION "Preferințe pentru combinații de taste"
33 FONT 8, "MS Shell Dlg"
34 BEGIN
35 GROUPBOX "Pentru a anula Caps Lock", -1, 7, 7, 258, 26
36 AUTORADIOBUTTON "Voi apăsa din nou CAPS &LOCK", IDC_PRESS_CL_KEY_RB, 14, 17, 125, 11, WS_GROUP
37 AUTORADIOBUTTON "Voi apăsa tasta S&HIFT", IDC_PRESS_SHIFT_KEY_RB, 144, 17, 120, 11, NOT WS_TABSTOP
38 GROUPBOX "Combinații de taste", -1, 7, 37, 258, 95
39 LTEXT "Acțiune", -1, 14, 47, 60, 9
40 RTEXT "Combinație de taste", -1, 177, 47, 79, 9
41 CONTROL "", IDC_KEY_LISTVIEW, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_NOCOLUMNHEADER | LVS_AUTOARRANGE | LVS_SINGLESEL, 14, 57, 244, 52, WS_EX_CLIENTEDGE
42 PUSHBUTTON "&Modificare combinație…", IDC_CHANGE_KEY_SEQ_BTN, 152, 113, 106, 14, WS_GROUP
43 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 66, 140, 70, 14
44 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 146, 140, 70, 14
45 END
46
47 IDD_ADD DIALOGEX 20, 20, 227, 90
48 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_NOIDLEMSG | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
49 CAPTION "Adăguare limbă de intrare"
50 FONT 8, "MS Shell Dlg"
51 BEGIN
52 LTEXT "&Limbă:", -1, 7, 7, 61, 10
53 COMBOBOX IDC_INPUT_LANG_COMBO, 7, 17, 212, 150, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL
54 LTEXT "&Aranjament de tastatură/IME:", -1, 7, 36, 110, 10
55 COMBOBOX IDC_KEYBOARD_LO_COMBO, 7, 47, 212, 150, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL
56 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 116, 68, 50, 14
57 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 169, 68, 50, 14
58 END
59
60 IDD_CHANGE_KEY_SEQ DIALOGEX 5, 100, 240, 125
61 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_NOIDLEMSG | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
62 CAPTION "Modificare combinație de taste"
63 FONT 8, "MS Shell Dlg"
64 BEGIN
65 GROUPBOX "", -1, 9, 5, 165, 110
66 AUTOCHECKBOX "Permite combinație de co&mutare limbă", IDC_SWITCH_INPUT_LANG_CB, 16, 15, 155, 12
67 LTEXT "«Shift»", -1, 93, 37, 27, 12
68 CTEXT "+", -1, 82, 37, 8, 9
69 AUTORADIOBUTTON "«&Ctrl»", IDC_CTRL_LANG, 29, 31, 35, 11
70 AUTORADIOBUTTON "«&Alt» (stâng)", IDC_LEFT_ALT_LANG, 29, 45, 66, 12
71 AUTOCHECKBOX "Permite combinație de c&omutare șabloane", IDC_SWITCH_KBLAYOUTS_CB, 16, 65, 155, 12
72 LTEXT "«Shift»", -1, 94, 87, 27, 12
73 CTEXT "+", -1, 83, 87, 8, 9
74 AUTORADIOBUTTON "«Ct&rl»", IDC_CTRL_LAYOUT, 30, 81, 35, 11
75 AUTORADIOBUTTON "«A&lt» (stâng)", IDC_LEFT_ALT_LAYOUT, 30, 95, 66, 12
76 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 182, 9, 50, 14
77 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 182, 27, 50, 14
78 END
79
80 IDD_INPUT_LANG_PROP DIALOGEX 20, 20, 227, 75
81 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_NOIDLEMSG | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
82 CAPTION "Proprietăți limbă de introducere"
83 FONT 8, "MS Shell Dlg"
84 BEGIN
85 LTEXT "Limbă:", -1, 7, 7, 37, 8
86 LTEXT "", IDC_INPUT_LANG_STR, 30, 7, 129, 8
87 LTEXT "&Aranjament de tastatură/IME:", -1, 7, 21, 110, 10
88 COMBOBOX IDC_KB_LAYOUT_IME_COMBO, 7, 32, 212, 150, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL
89 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 116, 53, 52, 14
90 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 169, 53, 52, 14
91 END
92
93 STRINGTABLE
94 BEGIN
95 IDS_CPLSYSTEMNAME "Limbi de introducere și servicii de text"
96 IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Particularizarea configurației limbilor de introducere a textului."
97 IDS_KEYBOARD "Tastatură"
98 IDS_NONE "(nespecificat)"
99 IDS_UNKNOWN "(necunoscut)"
100 IDS_RESTART "Doriți să reporniți calculatorul acum?"
101 IDS_WHATS_THIS "Aceasta ce este?"
102 IDS_LANGUAGE "Limbă"
103 IDS_LAYOUT "Aranjament de tastatură"
104 IDS_REM_QUESTION "Doriți eliminarea aranjamentului de tastatură slectat?"
105 IDS_CONFIRMATION "Confirmare"
106 IDS_LAYOUT_EXISTS "Aranjamentul de tastatură există deja."
107 IDS_LAYOUT_EXISTS2 "Un asemenea aranjament de tastatură deja există și nu poate fi readăugat."
108 IDS_CTRL_SHIFT "«Ctrl» + «Shift»"
109 IDS_LEFT_ALT_SHIFT "«Alt» (stâng) + «Shift»"
110 IDS_SWITCH_BET_INLANG "Comutarea între limbile de intrare"
111 END
112
113 STRINGTABLE
114 BEGIN
115 IDS_ALBANIAN_LAYOUT "Albaneză"
116 IDS_ARABIC_101_LAYOUT "Arabă (101)"
117 IDS_ARABIC_102_LAYOUT "Arabă (102)"
118 IDS_ARABIC_102_AZERTY_LAYOUT "Arabă (102) AZERTY"
119 IDS_ARMENIAN_EASTERN_LAYOUT "Armeană (de est)"
120 IDS_ARMENIAN_WESTERN_LAYOUT "Armeană (de vest)"
121 IDS_ASSAMESE_LAYOUT "Assameză"
122 IDS_AZERI_CYRILLIC_LAYOUT "Azeră (grafie chirilică)"
123 IDS_AZERI_LATIN_LAYOUT "Azeră (grafie latină)"
124 IDS_BELARUSIAN_LAYOUT "Belarusă"
125 IDS_BELGIAN_COMMA_LAYOUT "Belgiană (virgulă)"
126 IDS_BELGIAN_FRENCH_LAYOUT "Belgiană Franceză"
127 IDS_BELGIAN_LAYOUT "Belgiană (punct)"
128 IDS_BENGALI_LAYOUT "Bengali"
129 IDS_BULGARIAN_LAYOUT "Bulgară"
130 IDS_BULGARIAN_BDS_LAYOUT "Bulgară BDS 5237-1978"
131 IDS_BULGARIAN_LATIN_LAYOUT "Bulgară (grafie latină)"
132 IDS_BULGARIAN_PHONETIC_BDS_LAYOUT "Bulgară fonetică (BDS 5237-1978)"
133 IDS_BULGARIAN_PHONETIC_CLASSIC_LAYOUT "Bulgară fonetică (clasică)"
134 IDS_BURMESE_LAYOUT "Burmeză"
135 IDS_CANADIAN_FRENCH_LAYOUT "Canadiană Franceză"
136 IDS_CANADIAN_FRENCH_LEGACY_LAYOUT "Canadiană Franceză (moștenire)"
137 IDS_CANADIAN_MULTILINGUAL_STD_LAYOUT "Canadiană multilingvă standard"
138 IDS_CANTONESE_PHONETIC_LAYOUT "Cantoneză fonetică"
139 IDS_CHINESE_SIMPLIFIED_MSPINYINIME30_LAYOUT "Chineză (Simplificată) - Microsoft Pinyin IME 3.0"
140 IDS_CHINESE_SIMPLIFIED_NEIMA_LAYOUT "Chineză (Simplificată) - NeiMa"
141 IDS_CHINESE_SIMPLIFIED_QUANPIN_LAYOUT "Chineză (Simplificată) - QuanPin"
142 IDS_CHINESE_SIMPLIFIED_SHUANGPIN_LAYOUT "Chineză (Simplificată) - ShuangPin"
143 IDS_CHINESE_SIMPLIFIED_USKEYBOARD_LAYOUT "Chineză (Simplificată) - Tastatură SUA"
144 IDS_CHINESE_SIMPLIFIED_ZHENGMA_LAYOUT "Chineză (Simplificată) - ZhengMa"
145 IDS_CHINESE_TRADITIONAL_ALPHANUMERIC_LAYOUT "Chineză (Traditională) - Alphanumerică"
146 IDS_CHINESE_TRADITIONAL_ARRAY_LAYOUT "Chineză (Traditională) - Matrice"
147 IDS_CHINESE_TRADITIONAL_BIG5CODE_LAYOUT "Chineză (Traditională) - Cod Big5"
148 IDS_CHINESE_TRADITIONAL_CHANGJIE_LAYOUT "Chineză (Traditională) - ChangJie"
149 IDS_CHINESE_TRADITIONAL_DAYI_LAYOUT "Chineză (Traditională) - DaYi"
150 IDS_CHINESE_TRADITIONAL_NEWCHANGJIE_LAYOUT "Chineză (Traditională) - Noua ChangJie"
151 IDS_CHINESE_TRADITIONAL_NEWPHONETIC_LAYOUT "Chineză (Traditională) - Noua Phonetic"
152 IDS_CHINESE_TRADITIONAL_PHONETIC_LAYOUT "Chineză (Traditională) - Fonetică"
153 IDS_CHINESE_TRADITIONAL_QUICK_LAYOUT "Chineză (Traditională) - Rapidă"
154 IDS_CHINESE_TRADITIONAL_UNICODE_LAYOUT "Chineză (Traditională) - Unicod"
155 IDS_CHINESE_TRADITIONAL_USKEYBOARD_LAYOUT "Chineză (Traditională) - Tastatură SUA"
156 IDS_CROATIAN_LAYOUT "Croată"
157 IDS_CZECH_LAYOUT "Cehă"
158 IDS_CZECH_PROGRAMMERS_LAYOUT "Cehă (de programare)"
159 IDS_CZECH_QWERTY_LAYOUT "Cehă (QWERTY)"
160 IDS_DANISH_LAYOUT "Daneză"
161 IDS_DEVANAGARI_INSCRIPT_LAYOUT "Devanagari - INSCRIPT"
162 IDS_DIVEHI_PHONETIC_LAYOUT "Divehi (fonetică)"
163 IDS_DIVEHI_TYPEWRITER_LAYOUT "Divehi (dactilografică)"
164 IDS_DUTCH_LAYOUT "Olandeză"
165 IDS_ESTONIAN_LAYOUT "Estonă"
166 IDS_FAEROESE_LAYOUT "Feroeză"
167 IDS_FARSI_LAYOUT "Persană"
168 IDS_FINNISH_LAYOUT "Finlandeză"
169 IDS_FRENCH_LAYOUT "Franceză"
170 IDS_GAELIC_LAYOUT "Goedelică"
171 IDS_GEORGIAN_LAYOUT "Georgiană"
172 IDS_GERMAN_LAYOUT "Germană"
173 IDS_GERMAN_DE_ERGO_LAYOUT "Germană (de_ergo)"
174 IDS_GERMAN_IBM_LAYOUT "Germană (IBM)"
175 IDS_GERMAN_NEO_11_LAYOUT "Germană (NEO-1.1)"
176 IDS_GERMAN_RISTOME_LAYOUT "Germană (RISTOME)"
177 IDS_GREEK_LAYOUT "Greacă"
178 IDS_GREEK_220_LAYOUT "Greacă (220)"
179 IDS_GREEK_220_LATIN_LAYOUT "Greacă (220 grafie latină)"
180 IDS_GREEK_319_LAYOUT "Greacă (319)"
181 IDS_GREEK_319_LATIN_LAYOUT "Greacă (319 grafie latină)"
182 IDS_GREEK_LATIN_LAYOUT "Greacă (grafie latină)"
183 IDS_GREEK_POLYTONIC_LAYOUT "Greacă (politonic)"
184 IDS_GUJARATI_LAYOUT "Gujarati"
185 IDS_HEBREW_LAYOUT "Ebraică"
186 IDS_HINDI_TRADITIONAL_LAYOUT "Hindi Traditională"
187 IDS_HUNGARIAN_LAYOUT "Maghiară"
188 IDS_HUNGARIAN_101_KEY_LAYOUT "Maghiară 101-key"
189 IDS_ICELANDIC_LAYOUT "Islandeză"
190 IDS_IRISH_LAYOUT "Irlandeză"
191 IDS_ITALIAN_LAYOUT "Italiană"
192 IDS_ITALIAN_142_LAYOUT "Italiană (142)"
193 IDS_JAPANESE_LAYOUT "Japoneză"
194 IDS_JAPANESE_INPUT_SYSTEM_MSIME2002_LAYOUT "Japoneză, sistem de intrare (MS-IME2002)"
195 IDS_KANNADA_LAYOUT "Kannada"
196 IDS_KAZAKH_LAYOUT "Kazahă"
197 IDS_KOREAN_LAYOUT "Coreeană"
198 IDS_KOREAN_INPUT_SYSTEM_MSIME2002_LAYOUT "Coreeană, sistem de intrare (MS-IME2002)"
199 IDS_KYRGYZ_CYRILLIC_LAYOUT "Chirghiză (grafie chirilică)"
200 IDS_LATIN_AMERICAN_LAYOUT "Latin American"
201 IDS_LATVIAN_LAYOUT "Letonă"
202 IDS_LATVIAN_QWERTY_LAYOUT "Letonă (QWERTY)"
203 IDS_LITHUANIAN_LAYOUT "Lituaniană"
204 IDS_LITHUANIAN_IBM_LAYOUT "Lituaniană IBM"
205 IDS_FYRO_MACEDONIAN_LAYOUT "FYRO Macedonă"
206 IDS_MALAYALAM_LAYOUT "Malabarică"
207 IDS_MARATHI_LAYOUT "Marathi"
208 IDS_MONGOLIAN_CYRILLIC_LAYOUT "Mongolă (grafie chirilică)"
209 IDS_NORWEGIAN_LAYOUT "Norvegiană"
210 IDS_ORIYA_LAYOUT "Orisseneză"
211 IDS_POLISH_214_LAYOUT "Poloneză (214)"
212 IDS_POLISH_LAYOUT "Poloneză (de programare)"
213 IDS_PORTUGUESE_LAYOUT "Portugheză"
214 IDS_PORTUGUESE_BRAZILIAN_ABNT_LAYOUT "Portugheză (Braziliană ABNT)"
215 IDS_PORTUGUESE_BRAZIL_ABNT2_LAYOUT "Portuguese (Braziliană ABNT2)"
216 IDS_PUNJABI_LAYOUT "Punjabi"
217 IDS_ROMANIAN_LAYOUT "Română"
218 IDS_RUSSIAN_LAYOUT "Rusă"
219 IDS_RUSSIAN_TYPEWRITER_LAYOUT "Rusă (dactilografică)"
220 IDS_SERBIAN_CYRILLIC_LAYOUT "Sârbă (grafie chirilică)"
221 IDS_SERBIAN_LATIN_LAYOUT "Sârbă (grafie latină)"
222 IDS_SLOVAK_LAYOUT "Slovacă"
223 IDS_SLOVAK_QWERTY_LAYOUT "Slovacă (QWERTY)"
224 IDS_SLOVENIAN_LAYOUT "Slovenă"
225 IDS_SPANISH_LAYOUT "Spaniolă"
226 IDS_SPANISH_VARIANTION_LAYOUT "Spaniolă variată"
227 IDS_SWEDISH_LAYOUT "Suedeză"
228 IDS_SWISS_FRENCH_LAYOUT "Elvețiană Franceză"
229 IDS_SWISS_GERMAN_LAYOUT "Elvețiană Germană"
230 IDS_SYRIAC_LAYOUT "Siriacă"
231 IDS_SYRIAC_PHONETIC_LAYOUT "Siriacă (fonetică)"
232 IDS_TAMIL_LAYOUT "Tamil"
233 IDS_TATAR_LAYOUT "Tătară"
234 IDS_TELUGU_LAYOUT "Telugu"
235 IDS_THAI_KEDMANEE_LAYOUT "Thai Kedmanee"
236 IDS_THAI_KEDMANEE_NONSHIFTLOCK_LAYOUT "Thai Kedmanee (non-ShiftLock)"
237 IDS_THAI_PATTACHOTE_LAYOUT "Thai Pattachote"
238 IDS_THAI_PATTACHOTE_NONSHIFTLOCK_LAYOUT "Thai Pattachote (non-ShiftLock)"
239 IDS_TURKISH_F_LAYOUT "Turcă (tip F)"
240 IDS_TURKISH_Q_LAYOUT "Turcă (tip Q)"
241 IDS_UKRAINIAN_LAYOUT "Ucraineană"
242 IDS_UKRAINIAN_STUDENT_LAYOUT "Ucraineană (student)"
243 IDS_UNITED_KINGDOM_LAYOUT "Britanică"
244 IDS_UNITED_STATES_DVIRAK_LAYOUT "Statele Unite-Dvorak"
245 IDS_UNITED_STATES_DVORAK_FOR_LEFT_HAND_LAYOUT "Statele Unite-Dvorak pentru mâna stângă"
246 IDS_UNITED_STATES_DVORAK_FOR_RIGHT_HAND_LAYOUT "Statele Unite-Dvorak pentru mâna dreaptă"
247 IDS_UNITED_STATES_INTERNATIONAL_LAYOUT "Statele Unite-Internațională"
248 IDS_URDU_LAYOUT "Urdu"
249 IDS_US_LAYOUT "SUA"
250 IDS_USENG_TABLE_IBM_ARABIC238L_LAYOUT "Tabelă Engleză SUA pentru IBM Arabă 238_L"
251 IDS_UZBEK_CYRILLIC_LAYOUT "Uzbek (grafie chirilică)"
252 IDS_VIETNAMESE_LAYOUT "Vietnameză"
253 END