[INTL]
[reactos.git] / reactos / dll / cpl / intl / lang / cs-CZ.rc
1 /* FILE: dll/cpl/intl/lang/cs-CZ.rc
2 * TRANSLATOR: Radek Liska aka Black_Fox (radekliska at gmail dot com)
3 * UPDATED: 2010-05-22
4 */
5
6 LANGUAGE LANG_CZECH, SUBLANG_DEFAULT
7
8 IDD_GENERALPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 230
9 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
10 CAPTION "Místní nastavení"
11 FONT 8, "MS Shell Dlg"
12 BEGIN
13 GROUPBOX "Standardy a formáty", -1, 5, 5, 234, 162
14 LTEXT "Toto nastavení ovlivní, jak některé programy formátují čísla, měny, data a čas.", -1, 14, 17, 220, 25
15 LTEXT "Zvolte položku odpovídající požadovaným vlastnostem, nebo klepnutím na Vlastní vyberte vlastní formáty:", -1, 14, 37, 220, 22
16 COMBOBOX IDC_LANGUAGELIST, 14, 56, 160, 160, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
17 PUSHBUTTON "&Vlastní...", IDC_SETUP_BUTTON, 178, 56, 52, 13
18 LTEXT "Ukázky", -1, 14, 73, 70, 10
19 LTEXT "Číslo:", -1, 16, 86, 48, 10
20 LTEXT "Měna:", -1, 16, 101, 48, 10
21 LTEXT "Čas:", -1, 16, 116, 48, 10
22 LTEXT "Zkrácené datum:", -1, 16, 131, 48, 10
23 LTEXT "Plné datum:", -1, 16, 146, 48, 10
24 EDITTEXT IDC_NUMSAMPLE_EDIT, 89, 86, 140, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
25 EDITTEXT IDC_MONEYSAMPLE_EDIT, 89, 101, 140, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
26 EDITTEXT IDC_TIMESAMPLE_EDIT, 89, 116, 140, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
27 EDITTEXT IDC_SHORTTIMESAMPLE_EDIT, 89, 131, 140, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
28 EDITTEXT IDC_FULLTIMESAMPLE_EDIT, 89, 146, 140, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
29 GROUPBOX "Zeměpisné umístění", -1, 5, 172, 234, 55
30 LTEXT "Zvolením svého umístění umožníte některým službám dodávat místní informace, například zprávy nebo předpověď počasí.", -1, 14, 184, 210, 24
31 COMBOBOX IDC_LOCATION_COMBO, 14, 207, 217, 160, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_SORT
32 END
33
34 IDD_LANGUAGESPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 230
35 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
36 CAPTION "Jazyky"
37 FONT 8, "MS Shell Dlg"
38 BEGIN
39 GROUPBOX "Jazyky a služby pro zpracování textu", -1, 5, 5, 234, 52
40 LTEXT "Klepnutím na tlačítko Podrobnosti můžete zobrazit nebo změnit jazyky a metody zadávání textu", -1, 12, 15, 220, 18
41 PUSHBUTTON "&Podrobnosti...", IDC_DETAIL_BUTTON, 177, 34, 54, 14
42 GROUPBOX "Podpora pro další jazyky", -1, 5, 62, 234, 82
43 LTEXT "Většina jazyků je ve výchozím stavu nainstalovaná. Další jazyky je možné nainstalovat po zaškrtnutí odpovídajích políček níže.", -1, 12, 72, 220, 18
44 CHECKBOX "Nai&nstalovat soubory jazyků se složitým písmem a jazyků psaných zprava doleva", IDC_INST_FILES_FOR_RTOL_LANG, 12, 92, 215, 22, BS_MULTILINE | BS_TOP
45 CHECKBOX "Nain&stalovat soubory východoasijských jazyků", IDC_INST_FILES_FOR_ASIAN, 12, 114, 180, 22, BS_MULTILINE | BS_TOP
46 END
47
48 IDD_ADVANCEDPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 230
49 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
50 CAPTION "Rozšířené"
51 FONT 8, "MS Shell Dlg"
52 BEGIN
53 GROUPBOX "Jazyky ne-Unicode programů", -1, 5, 5, 234, 90
54 COMBOBOX IDC_LANGUAGE_COMBO, 14, 75, 217, 160, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_SORT
55 LTEXT "Toto nastavení systému umožní ne-Unicode programům zobrazovat nabídky a dialogy v jejich původním jazyce. Unicode programy nebudou ovlivněny, ale nastaveni bude použit pro všechny uživatele na tomto počítači.", -1, 14, 18, 223, 33
56 LTEXT "Zvolte jazyk odpovídající jazykové verzi ne-Unicode programů, které chcete používat:", -1, 14, 55, 223, 18
57 GROUPBOX "Převodní tabulky znakových stránek", -1, 5, 101, 234, 88
58 CONTROL "", IDC_CONV_TABLES, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SORTASCENDING | LVS_NOCOLUMNHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 14, 114, 217, 70
59 GROUPBOX "Výchozí nastavení uživatelského účtu", -1, 5, 193, 234, 32
60 CHECKBOX "Použít všechna nastavení na aktuální uživatelský účet a nastavit jako výchozí", IDC_APPLY_CUR_USER_DEF_PROFILE, 12, 201, 220, 22, BS_MULTILINE | BS_TOP
61 END
62
63 IDD_NUMBERSPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 234
64 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
65 CAPTION "Čísla"
66 FONT 8, "MS Shell Dlg"
67 BEGIN
68 GROUPBOX "Ukázka zobrazení", -1, 7, 7, 230, 53, WS_CHILD | WS_VISIBLE
69 LTEXT "Kladné:", -1, 13, 21, 31, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
70 EDITTEXT IDC_NUMBERSPOSSAMPLE, 43, 19, 72, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
71 LTEXT "Záporné:", -1, 120, 21, 31, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
72 EDITTEXT IDC_NUMBERSNEGSAMPLE, 154, 19, 72, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
73 LTEXT "&Desetinný oddělovač:", -1, 8, 67, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
74 COMBOBOX IDC_NUMBERDSYMBOL, 137, 65, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
75 LTEXT "Poče&t desetinných míst:", -1, 8, 83, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
76 COMBOBOX IDC_NUMBERSNDIGDEC, 137, 81, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
77 LTEXT "Oddě&lovač skupin číslic:", -1, 8, 100, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
78 COMBOBOX IDC_NUMBERSDIGITGRSYM, 137, 97, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
79 LTEXT "Seskupování čísli&c:", -1, 8, 117, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
80 COMBOBOX IDC_NUMBERSDGROUPING, 137, 113, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
81 LTEXT "Symbol &záporného znaménka:", -1, 8, 134, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
82 COMBOBOX IDC_NUMBERSNSIGNSYM, 137, 129, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
83 LTEXT "&Formát záporného čísla:", -1, 8, 149, 100, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
84 COMBOBOX IDC_NUMBERSNNUMFORMAT, 137, 145, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
85 LTEXT "Zo&brazit předcházející nuly:", -1, 8, 166, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
86 COMBOBOX IDC_NUMBERSDISPLEADZER, 137, 161, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
87 LTEXT "Oddělovač sezna&mů:", -1, 8, 181, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
88 COMBOBOX IDC_NUMBERSLSEP, 137, 177, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
89 LTEXT "&Jednotkový systém:", -1, 8, 197, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
90 COMBOBOX IDC_NUMBERSMEASSYS, 137, 193, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
91 END
92
93 IDD_CURRENCYPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 234
94 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
95 CAPTION "Měna"
96 FONT 8, "MS Shell Dlg"
97 BEGIN
98 GROUPBOX "Ukázka zobrazení", -1, 7, 7, 230, 33, WS_CHILD | WS_VISIBLE
99 LTEXT "Kladné:", -1, 13, 21, 31, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
100 EDITTEXT IDC_CURRENCYPOSSAMPLE, 43, 19, 72, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
101 LTEXT "Záporné:", -1, 120, 21, 31, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
102 EDITTEXT IDC_CURRENCYNEGSAMPLE, 154, 19, 72, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
103 LTEXT "&Symbol měny:", -1, 10, 51, 121, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
104 COMBOBOX IDC_CURRENCYSYMBOL, 134, 49, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
105 LTEXT "&Kladné množství:", -1, 10, 68, 121, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
106 COMBOBOX IDC_CURRENCYPOSVALUE, 134, 66, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
107 LTEXT "Zápo&rné množství:", -1, 10, 85, 121, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
108 COMBOBOX IDC_CURRENCYNEGVALUE, 134, 83, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
109 LTEXT "&Desetinný oddělovač:", -1, 10, 111, 121, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
110 COMBOBOX IDC_CURRENCYDECSEP, 134, 109, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
111 LTEXT "Poče&t desetinných míst:", -1, 10, 128, 121, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
112 COMBOBOX IDC_CURRENCYDECNUM, 134, 126, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
113 LTEXT "Oddě&lovač skupin číslic:", -1, 10, 156, 121, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
114 COMBOBOX IDC_CURRENCYGRPSEP, 134, 154, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
115 LTEXT "Seskupování čísli&c:", -1, 10, 173, 121, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
116 COMBOBOX IDC_CURRENCYGRPNUM, 134, 171, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
117 END
118
119 IDD_TIMEPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 234
120 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
121 CAPTION "Čas"
122 FONT 8, "MS Shell Dlg"
123 BEGIN
124 GROUPBOX "Ukázka zobrazení", -1, 7, 7, 230, 33, WS_CHILD | WS_VISIBLE
125 LTEXT "Ukázka času:", -1, 13, 21, 54, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
126 EDITTEXT IDC_TIMESAMPLE, 68, 19, 84, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
127 LTEXT "Formá&t času:", -1, 13, 52, 130, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
128 COMBOBOX IDC_TIMEFORMAT, 149, 50, 84, 100, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
129 LTEXT "Oddělovač ča&su:", -1, 13, 70, 130, 10, WS_VISIBLE | WS_GROUP
130 COMBOBOX IDC_TIMESEPARATOR, 149, 68, 84, 100, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
131 LTEXT "Symbol dopoledne:", -1, 13, 88, 130, 10, WS_VISIBLE | WS_GROUP
132 COMBOBOX IDC_TIMEAMSYMBOL, 149, 86, 84, 100, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
133 LTEXT "Symbol odpoledne:", -1, 13, 106, 130, 10, WS_VISIBLE | WS_GROUP
134 COMBOBOX IDC_TIMEPMSYMBOL, 149, 104, 84, 100, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
135 GROUPBOX "", -1, 7, 140, 230, 80, WS_VISIBLE
136 LTEXT "Zápis formátu času\n\n\
137 h = hodina m = minuta s = sekunda t = dop. nebo odp.\n\n\
138 h = 12hodinový H = 24hodinový\n\
139 hh, mm, ss = s předcházející nulou h, m, s = bez předcházející nuly", -1, 13, 150, 214, 50, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
140 END
141
142 IDD_DATEPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 234
143 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
144 CAPTION "Datum"
145 FONT 8, "MS Shell Dlg"
146 BEGIN
147 GROUPBOX "Kalendář", -1, 7, 7, 230, 74
148 LTEXT "Pokud je rok zadán jako dvě číslice, předpokládat rok mezi lety:", -1, 13, 18, 215, 8
149 EDITTEXT IDC_FIRSTYEAR_EDIT, 13, 30, 36, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | WS_DISABLED
150 LTEXT "a", -1, 55, 32, 17, 8
151 EDITTEXT IDC_SECONDYEAR_EDIT, 77, 30, 36, 12, ES_LEFT | ES_NUMBER | WS_GROUP
152 CONTROL "",IDC_SCR_MAX_YEAR, "msctls_updown32", UDS_NOTHOUSANDS | UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 113, 30, 10, 12
153 LTEXT "Typ kalendáře:", -1, 13, 48, 56, 10
154 COMBOBOX IDC_CALTYPE_COMBO, 77, 46, 153, 100, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_DISABLED
155 LTEXT "Muslimský kalendář:", -1, 13, 65, 60, 12
156 COMBOBOX IDC_HIJCHRON_COMBO, 77, 64, 153, 100, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_DISABLED
157 GROUPBOX "Zkrácený formát data", -1, 7, 83, 230, 81
158 LTEXT "Ukázka:", -1, 13, 95, 63, 10
159 EDITTEXT IDC_SHRTDATESAMPLE_EDIT, 77, 93, 153, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
160 LTEXT "Ukázka zprava doleva:", -1, 13, 109, 60, 16
161 EDITTEXT IDC_SHRTDATERTOL_EDIT, 77, 111, 153, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP | WS_DISABLED
162 LTEXT "Zkrácený formát:", -1, 13, 131, 60, 10
163 COMBOBOX IDC_SHRTDATEFMT_COMBO, 77, 129, 153, 100, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
164 LTEXT "Oddělovač částí data:", -1, 13, 148, 113, 10
165 COMBOBOX IDC_SHRTDATESEP_COMBO, 180, 146, 51, 100, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
166 GROUPBOX "Plný formát data", -1, 7, 167, 230, 64
167 LTEXT "Ukázka:", -1, 13, 179, 61, 10
168 EDITTEXT IDC_LONGDATESAMPLE_EDIT, 77, 177, 153, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
169 LTEXT "Ukázka zprava doleva:", -1, 13, 193, 61, 16
170 EDITTEXT IDC_LONGDATERTOL_EDIT, 77, 195, 153, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP | WS_DISABLED
171 LTEXT "Plný formát data:", -1, 13, 215, 60, 10
172 COMBOBOX IDC_LONGDATEFMT_COMBO, 77, 213, 153, 100, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
173 END
174
175 IDD_SORTPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 234
176 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
177 CAPTION "Řazení"
178 FONT 8, "MS Shell Dlg"
179 BEGIN
180 GROUPBOX "Řazení", -1, 7, 7, 230, 74
181 LTEXT "Řadící metody určují pořadí, v jakém budou znaky, slova, soubory a složky řazeny.", -1, 14, 17, 220, 25
182 LTEXT "Zvolte řadící metodu pro váš jazyk:", -1, 14, 37, 220, 22
183 COMBOBOX IDC_SORTLIST_COMBO, 14, 56, 217, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
184 END
185
186 STRINGTABLE
187 BEGIN
188 IDS_CUSTOMIZE_TITLE "Přizpůsobit místní nastavení"
189 IDS_SPAIN "Španělština (Španělsko)"
190 IDS_METRIC "Metrický"
191 IDS_IMPERIAL "Imperiální"
192 END
193
194 STRINGTABLE
195 BEGIN
196 IDS_CPLNAME "Místní nastavení"
197 IDS_CPLDESCRIPTION "Zde lze nastavit zobrazení jazyků, čísel, měn, času a dat."
198 END
199
200 STRINGTABLE
201 BEGIN
202 IDS_APPLY_DEFAULT_TITLE "Change default settings"
203 IDS_APPLY_DEFAULT_TEXT "The settings will be applied to the default user account.\n\n\
204 These changes apply to the logon screen and new user accounts.\n\
205 The computer must be rebooted, in order to apply the changes to some system services."
206 END
207
208 STRINGTABLE
209 BEGIN
210 IDS_ERROR "Error"
211 IDS_ERROR_SYMBOL_SEPARATE "The short date components separator contains incorrect symbol(s)"
212 IDS_ERROR_SYMBOL_FORMAT_SHORT "The short date format contains incorrect symbol(s)"
213 IDS_ERROR_SYMBOL_FORMAT_LONG "The long date format contains incorrect symbol(s)"
214 IDS_ERROR_OEM_CODE_PAGE "There was a problem reading the OEM code page"
215 IDS_ERROR_ANSI_CODE_PAGE "There was a problem reading the ANSI code page"
216 IDS_ERROR_INT_KEY_REG "Problem opening key: HKCU\\Control Panel\\International"
217 IDS_ERROR_DEF_INT_KEY_REG "Problem opening key: HKU\\.DEFAULT\\Control Panel\\International"
218 IDS_ERROR_NLS_KEY_REG "Problem opening key: HKLM\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Control\\NLS\\Language"
219 IDS_ERROR_NLS_CODE_REG "Problem opening key: HKLM\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Control\\NLS\\CodePage"
220 IDS_ERROR_INPUT_DLL "Unable to start input.dll"
221 END