[INTL]
[reactos.git] / reactos / dll / cpl / intl / lang / no-NO.rc
1 LANGUAGE LANG_NORWEGIAN, SUBLANG_NEUTRAL
2
3 IDD_GENERALPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 230
4 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
5 CAPTION "Regionale innstillinger"
6 FONT 8, "MS Shell Dlg"
7 BEGIN
8 GROUPBOX "Standarder og format", -1, 5, 5, 234, 162
9 LTEXT "Dette valget påvirker hvordan programmer formater tall, valuta, dato, og tid.", -1, 14, 17, 220, 25
10 LTEXT "Velg en enhet for å tilpasse til egenskaper, eller klikk tilpasning for å velge dine egne formater:", -1, 14, 37, 220, 22
11 COMBOBOX IDC_LANGUAGELIST, 14, 56, 160, 160, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
12 PUSHBUTTON "Tilpasni&ng...", IDC_SETUP_BUTTON, 178, 56, 52, 13
13 LTEXT "Utvalg", -1, 14, 73, 70, 10
14 LTEXT "Tall:", -1, 16, 86, 48, 10
15 LTEXT "Valuta:", -1, 16, 101, 48, 10
16 LTEXT "Tid:", -1, 16, 116, 48, 10
17 LTEXT "Kort dato:", -1, 16, 131, 48, 10
18 LTEXT "Lang dato:", -1, 16, 146, 48, 10
19 EDITTEXT IDC_NUMSAMPLE_EDIT, 89, 86, 140, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
20 EDITTEXT IDC_MONEYSAMPLE_EDIT, 89, 101, 140, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
21 EDITTEXT IDC_TIMESAMPLE_EDIT, 89, 116, 140, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
22 EDITTEXT IDC_SHORTTIMESAMPLE_EDIT, 89, 131, 140, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
23 EDITTEXT IDC_FULLTIMESAMPLE_EDIT, 89, 146, 140, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
24 GROUPBOX "Geografisk plassering", -1, 5, 172, 234, 55
25 LTEXT "Still din lokalisering så at noen tjenester kan skaffe deg lokal informasjon; som for eksempel, nyheter og vær rapporter.", -1, 14, 184, 210, 24
26 COMBOBOX IDC_LOCATION_COMBO, 14, 207, 217, 160, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_SORT
27 END
28
29 IDD_LANGUAGESPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 230
30 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
31 CAPTION "Språk"
32 FONT 8, "MS Shell Dlg"
33 BEGIN
34 GROUPBOX "Teksttjenester og inndataspråk", -1, 5, 5, 234, 52
35 LTEXT "Klikk ""Detaljer..."" for å vise eller endre språkene og metodene du kan bruke for å skrive inn tekst.", -1, 12, 15, 220, 18
36 PUSHBUTTON "De&taljer...", IDC_DETAIL_BUTTON, 177, 34, 54, 14
37 GROUPBOX "Ytterligere språkstøtte", -1, 5, 62, 234, 82
38 LTEXT "De fleste språk er innstallert som standard. Merk av i de relevante boksene nedenfor hvis du vil innstallere flere språk.", -1, 12, 72, 220, 18
39 CHECKBOX "I&nnstaller filer for for omfattende skript og høyre-mot-venstre språk", IDC_INST_FILES_FOR_RTOL_LANG, 12, 92, 215, 22, BS_MULTILINE | BS_TOP
40 CHECKBOX "Inn&staller filer for østasiatiske språk", IDC_INST_FILES_FOR_ASIAN, 12, 114, 180, 22, BS_MULTILINE | BS_TOP
41 END
42
43 IDD_ADVANCEDPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 230
44 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
45 CAPTION "Avansert"
46 FONT 8, "MS Shell Dlg"
47 BEGIN
48 GROUPBOX "Språk for ikke-Unicode programmer", -1, 5, 5, 234, 90
49 COMBOBOX IDC_LANGUAGE_COMBO, 14, 75, 217, 160, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_SORT
50 LTEXT "Denne systeminnstillingen gjør at programmet som ikke støtter Unicode, viser menyer og dialogbokser på det opprinnlige språket. Det påvirker ikke Unicode-programmer, men det gjelder for alle brukere på denne datamaskinen.", -1, 14, 18, 223, 33
51 LTEXT "Velg et språk som tilsvarer språkversjonen av programmet du vil bruke, som ikke er Unicode-programmer:", -1, 14, 55, 223, 18
52 GROUPBOX "Konverteringstabeller for tegntabell", -1, 5, 101, 234, 88
53 CONTROL "", IDC_CONV_TABLES, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SORTASCENDING | LVS_NOCOLUMNHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 14, 114, 217, 70
54 GROUPBOX "Standard brukerkonto innstilling", -1, 5, 193, 234, 32
55 CHECKBOX "Bruk alle innstillinger på gjeldende brukerkonto og standard brukerprofil", IDC_APPLY_CUR_USER_DEF_PROFILE, 12, 201, 220, 22, BS_MULTILINE | BS_TOP
56 END
57
58 IDD_NUMBERSPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 234
59 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
60 CAPTION "Nummer"
61 FONT 8, "MS Shell Dlg"
62 BEGIN
63 GROUPBOX "Eksempel", -1, 7, 7, 230, 53, WS_CHILD | WS_VISIBLE
64 LTEXT "Positiv:", -1, 13, 21, 31, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
65 EDITTEXT IDC_NUMBERSPOSSAMPLE, 43, 19, 72, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
66 LTEXT "Negativ:", -1, 120, 21, 31, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
67 EDITTEXT IDC_NUMBERSNEGSAMPLE, 154, 19, 72, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
68 LTEXT "&Desimaltegn:", -1, 8, 67, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
69 COMBOBOX IDC_NUMBERDSYMBOL, 137, 65, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
70 LTEXT "Antall si&fre etter desimaltegn:", -1, 8, 83, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
71 COMBOBOX IDC_NUMBERSNDIGDEC, 137, 81, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
72 LTEXT "Grupperings&symbol for sifre:", -1, 8, 100, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
73 COMBOBOX IDC_NUMBERSDIGITGRSYM, 137, 97, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
74 LTEXT "Siffer&gruppering:", -1, 8, 117, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
75 COMBOBOX IDC_NUMBERSDGROUPING, 137, 113, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
76 LTEXT "M&inustegn:", -1, 8, 134, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
77 COMBOBOX IDC_NUMBERSNSIGNSYM, 137, 129, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
78 LTEXT "Tall&format for negative tall:", -1, 8, 149, 100, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
79 COMBOBOX IDC_NUMBERSNNUMFORMAT, 137, 145, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
80 LTEXT "Vis ledende &nuller:", -1, 8, 166, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
81 COMBOBOX IDC_NUMBERSDISPLEADZER, 137, 161, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
82 LTEXT "&Listeskilletegn:", -1, 8, 181, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
83 COMBOBOX IDC_NUMBERSLSEP, 137, 177, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
84 LTEXT "&Målesystem:", -1, 8, 197, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
85 COMBOBOX IDC_NUMBERSMEASSYS, 137, 193, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
86 END
87
88 IDD_CURRENCYPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 234
89 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
90 CAPTION "Valuta"
91 FONT 8, "MS Shell Dlg"
92 BEGIN
93 GROUPBOX "Eksempel", -1, 7, 7, 230, 33, WS_CHILD | WS_VISIBLE
94 LTEXT "Positiv:", -1, 13, 21, 31, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
95 EDITTEXT IDC_CURRENCYPOSSAMPLE, 43, 19, 72, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
96 LTEXT "Negativ:", -1, 120, 21, 31, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
97 EDITTEXT IDC_CURRENCYNEGSAMPLE, 154, 19, 72, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
98 LTEXT "&Valutasymbol:", -1, 10, 51, 121, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
99 COMBOBOX IDC_CURRENCYSYMBOL, 134, 49, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
100 LTEXT "&Positivt valutaformat:", -1, 10, 68, 121, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
101 COMBOBOX IDC_CURRENCYPOSVALUE, 134, 66, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
102 LTEXT "&Negativ valutaformat:", -1, 10, 85, 121, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
103 COMBOBOX IDC_CURRENCYNEGVALUE, 134, 83, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
104 LTEXT "&Desimaltegn:", -1, 10, 111, 121, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
105 COMBOBOX IDC_CURRENCYDECSEP, 134, 109, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
106 LTEXT "&Antall sifre etter desimaltegn:", -1, 10, 128, 121, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
107 COMBOBOX IDC_CURRENCYDECNUM, 134, 126, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
108 LTEXT "&Grupperingssymbol for sifre:", -1, 10, 156, 121, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
109 COMBOBOX IDC_CURRENCYGRPSEP, 134, 154, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
110 LTEXT "&Siffergruppering:", -1, 10, 173, 121, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
111 COMBOBOX IDC_CURRENCYGRPNUM, 134, 171, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
112 END
113
114 IDD_TIMEPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 234
115 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
116 CAPTION "Klokkeslett"
117 FONT 8, "MS Shell Dlg"
118 BEGIN
119 GROUPBOX "Eksempel", -1, 7, 7, 230, 33, WS_CHILD | WS_VISIBLE
120 LTEXT "Tid eksempel:", -1, 13, 21, 54, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
121 EDITTEXT IDC_TIMESAMPLE, 68, 19, 84, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
122 LTEXT "&Klokkeslettformat:", -1, 13, 52, 130, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
123 COMBOBOX IDC_TIMEFORMAT, 149, 50, 84, 100, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
124 LTEXT "Skilletegn &i klokkeslett:", -1, 13, 70, 130, 10, WS_VISIBLE | WS_GROUP
125 COMBOBOX IDC_TIMESEPARATOR, 149, 68, 84, 100, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
126 LTEXT "A&M-symbol:", -1, 13, 88, 130, 10, WS_VISIBLE | WS_GROUP
127 COMBOBOX IDC_TIMEAMSYMBOL, 149, 86, 84, 100, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
128 LTEXT "&PM-symbol:", -1, 13, 106, 130, 10, WS_VISIBLE | WS_GROUP
129 COMBOBOX IDC_TIMEPMSYMBOL, 149, 104, 84, 100, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
130 GROUPBOX "", -1, 7, 140, 230, 80, WS_VISIBLE
131 LTEXT "Klokkeslettformat\n\n\
132 t = time m = minutt s = sekund a = am/pm\n\n\
133 t = 12 timer T = 24 timer\n\
134 tt, mm, ss = ledende null t, m, s = ikke ledende null", -1, 13, 150, 214, 50, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
135 END
136
137 IDD_DATEPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 234
138 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
139 CAPTION "Dato"
140 FONT 8, "MS Shell Dlg"
141 BEGIN
142 GROUPBOX "Kalender", -1, 7, 7, 230, 74
143 LTEXT "Når et tosifret årstall er angitt, tolk som et år mellom:", -1, 13, 18, 215, 8
144 EDITTEXT IDC_FIRSTYEAR_EDIT, 13, 30, 36, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | WS_DISABLED
145 LTEXT "og", -1, 55, 32, 17, 8
146 EDITTEXT IDC_SECONDYEAR_EDIT, 77, 30, 36, 12, ES_LEFT | ES_NUMBER | WS_GROUP
147 CONTROL "",IDC_SCR_MAX_YEAR, "msctls_updown32", UDS_NOTHOUSANDS | UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 113, 30, 10, 12
148 LTEXT "Kalender type:", -1, 13, 48, 56, 10
149 COMBOBOX IDC_CALTYPE_COMBO, 77, 46, 153, 100, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_DISABLED
150 LTEXT "Muslim kalender:", -1, 13, 65, 60, 12
151 COMBOBOX IDC_HIJCHRON_COMBO, 77, 64, 153, 100, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_DISABLED
152 GROUPBOX "Kort datoformat", -1, 7, 83, 230, 81
153 LTEXT "Eksempel på kort dato:", -1, 13, 95, 63, 10
154 EDITTEXT IDC_SHRTDATESAMPLE_EDIT, 77, 93, 153, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
155 LTEXT "Eksempel - høyre til venstre:", -1, 13, 109, 60, 16
156 EDITTEXT IDC_SHRTDATERTOL_EDIT, 77, 111, 153, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP | WS_DISABLED
157 LTEXT "Kort datoformat:", -1, 13, 131, 60, 10
158 COMBOBOX IDC_SHRTDATEFMT_COMBO, 77, 129, 153, 100, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
159 LTEXT "Datoskilletegn:", -1, 13, 148, 113, 10
160 COMBOBOX IDC_SHRTDATESEP_COMBO, 180, 146, 51, 100, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
161 GROUPBOX "Lang datoformat", -1, 7, 167, 230, 64
162 LTEXT "Eksempel på lang dato:", -1, 13, 179, 61, 10
163 EDITTEXT IDC_LONGDATESAMPLE_EDIT, 77, 177, 153, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
164 LTEXT "Eksempel - høyre til venstre:", -1, 13, 193, 61, 16
165 EDITTEXT IDC_LONGDATERTOL_EDIT, 77, 195, 153, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP | WS_DISABLED
166 LTEXT "Lang datoformat:", -1, 13, 215, 60, 10
167 COMBOBOX IDC_LONGDATEFMT_COMBO, 77, 213, 153, 100, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
168 END
169
170 IDD_SORTPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 234
171 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
172 CAPTION "Sortering"
173 FONT 8, "MS Shell Dlg"
174 BEGIN
175 GROUPBOX "Sortering", -1, 7, 7, 230, 74
176 LTEXT "Sorting methods define the sorting order of characters, words, files and folders.", -1, 14, 17, 220, 25
177 LTEXT "Select a sorting method for your language:", -1, 14, 37, 220, 22
178 COMBOBOX IDC_SORTLIST_COMBO, 14, 56, 217, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
179 END
180
181 STRINGTABLE
182 BEGIN
183 IDS_CUSTOMIZE_TITLE "Innstillinger for region og språk"
184 IDS_SPAIN "Spanisk (Spain)"
185 IDS_METRIC "Metric"
186 IDS_IMPERIAL "Imperial"
187 END
188
189 STRINGTABLE
190 BEGIN
191 IDS_CPLNAME "Regionale innstillinger"
192 IDS_CPLDESCRIPTION "Velg språk og nummer format, valuta, tid og dato."
193 END
194
195 STRINGTABLE
196 BEGIN
197 IDS_APPLY_DEFAULT_TITLE "Change default settings"
198 IDS_APPLY_DEFAULT_TEXT "The settings will be applied to the default user account.\n\n\
199 These changes apply to the logon screen and new user accounts.\n\
200 The computer must be rebooted, in order to apply the changes to some system services."
201 END
202
203 STRINGTABLE
204 BEGIN
205 IDS_ERROR "Error"
206 IDS_ERROR_SYMBOL_SEPARATE "The short date components separator contains incorrect symbol(s)"
207 IDS_ERROR_SYMBOL_FORMAT_SHORT "The short date format contains incorrect symbol(s)"
208 IDS_ERROR_SYMBOL_FORMAT_LONG "The long date format contains incorrect symbol(s)"
209 IDS_ERROR_OEM_CODE_PAGE "There was a problem reading the OEM code page"
210 IDS_ERROR_ANSI_CODE_PAGE "There was a problem reading the ANSI code page"
211 IDS_ERROR_INT_KEY_REG "Problem opening key: HKCU\\Control Panel\\International"
212 IDS_ERROR_DEF_INT_KEY_REG "Problem opening key: HKU\\.DEFAULT\\Control Panel\\International"
213 IDS_ERROR_NLS_KEY_REG "Problem opening key: HKLM\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Control\\NLS\\Language"
214 IDS_ERROR_NLS_CODE_REG "Problem opening key: HKLM\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Control\\NLS\\CodePage"
215 IDS_ERROR_INPUT_DLL "Unable to start input.dll"
216 END
217