c2d0509f8170fe23423d138f4fb0f4d291960670
[reactos.git] / reactos / dll / cpl / intl / lang / no-NO.rc
1 LANGUAGE LANG_NORWEGIAN, SUBLANG_NEUTRAL
2
3 IDD_GENERALPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 230
4 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
5 CAPTION "Regionale innstillinger"
6 FONT 8, "MS Shell Dlg"
7 BEGIN
8 GROUPBOX "Standarder og format", -1, 5, 5, 234, 162
9 LTEXT "Dette valget påvirker hvordan programmer formater tall, valuta, dato, og tid.", -1, 14, 17, 220, 25
10 LTEXT "Velg en enhet for å tilpasse til egenskaper, eller klikk tilpasning for å velge dine egne formater:", -1, 14, 37, 220, 22
11 COMBOBOX IDC_LANGUAGELIST, 14, 56, 160, 160, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
12 PUSHBUTTON "Tilpasni&ng...", IDC_SETUP_BUTTON, 178, 56, 52, 13
13 LTEXT "Utvalg", -1, 14, 73, 70, 10
14 LTEXT "Tall:", -1, 16, 86, 48, 10
15 LTEXT "Valuta:", -1, 16, 101, 48, 10
16 LTEXT "Tid:", -1, 16, 116, 48, 10
17 LTEXT "Kort dato:", -1, 16, 131, 48, 10
18 LTEXT "Lang dato:", -1, 16, 146, 48, 10
19 EDITTEXT IDC_NUMSAMPLE_EDIT, 89, 86, 140, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
20 EDITTEXT IDC_MONEYSAMPLE_EDIT, 89, 101, 140, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
21 EDITTEXT IDC_TIMESAMPLE_EDIT, 89, 116, 140, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
22 EDITTEXT IDC_SHORTTIMESAMPLE_EDIT, 89, 131, 140, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
23 EDITTEXT IDC_FULLTIMESAMPLE_EDIT, 89, 146, 140, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
24 GROUPBOX "Geografisk plassering", -1, 5, 172, 234, 55
25 LTEXT "Still din lokalisering så at noen tjenester kan skaffe deg lokal informasjon; som for eksempel, nyheter og vær rapporter.", -1, 14, 184, 210, 24
26 COMBOBOX IDC_LOCATION_COMBO, 14, 207, 217, 160, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_SORT
27 END
28
29 IDD_LANGUAGESPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 230
30 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
31 CAPTION "Språk"
32 FONT 8, "MS Shell Dlg"
33 BEGIN
34 GROUPBOX "Teksttjenester og inndataspråk", -1, 5, 5, 234, 52
35 LTEXT "Klikk ""Detaljer..."" for å vise eller endre språkene og metodene du kan bruke for å skrive inn tekst.", -1, 12, 15, 220, 18
36 PUSHBUTTON "De&taljer...", IDC_DETAIL_BUTTON, 177, 34, 54, 14
37 GROUPBOX "Ytterligere språkstøtte", -1, 5, 62, 234, 82
38 LTEXT "De fleste språk er innstallert som standard. Merk av i de relevante boksene nedenfor hvis du vil innstallere flere språk.", -1, 12, 72, 220, 18
39 CHECKBOX "I&nnstaller filer for for omfattende skript og høyre-mot-venstre språk", IDC_INST_FILES_FOR_RTOL_LANG, 12, 92, 215, 22, BS_MULTILINE
40 CHECKBOX "Inn&staller filer for østasiatiske språk", IDC_INST_FILES_FOR_ASIAN, 12, 114, 180, 22, BS_MULTILINE
41 END
42
43 IDD_ADVANCEDPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 230
44 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
45 CAPTION "Avansert"
46 FONT 8, "MS Shell Dlg"
47 BEGIN
48 GROUPBOX "Språk for ikke-Unicode programmer", -1, 5, 5, 234, 90
49 COMBOBOX IDC_LANGUAGE_COMBO, 14, 75, 217, 160, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_SORT
50 LTEXT "Denne systeminnstillingen gjør at programmet som ikke støtter Unicode, viser menyer og dialogbokser på det opprinnlige språket. Det påvirker ikke Unicode-programmer, men det gjelder for alle brukere på denne datamaskinen.", -1, 14, 18, 223, 33
51 LTEXT "Velg et språk som tilsvarer språkversjonen av programmet du vil bruke, som ikke er Unicode-programmer:", -1, 14, 55, 223, 18
52 GROUPBOX "Konverteringstabeller for tegntabell", -1, 5, 101, 234, 88
53 CONTROL "", IDC_CONV_TABLES, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SORTASCENDING | LVS_NOCOLUMNHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 14, 114, 217, 70
54 GROUPBOX "Standard brukerkonto innstilling", -1, 5, 193, 234, 30
55 CHECKBOX "Bruk alle innstillinger på gjeldende brukerkonto og standard brukerprofil", IDC_APPLY_CUR_USER_DEF_PROFILE, 12, 200, 220, 22, BS_MULTILINE
56 END
57
58 IDD_NUMBERSPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 234
59 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
60 CAPTION "Nummer"
61 FONT 8, "MS Shell Dlg"
62 BEGIN
63 GROUPBOX "Eksempel", -1, 7, 7, 230, 53, WS_CHILD | WS_VISIBLE
64 LTEXT "Positiv:", -1, 13, 21, 31, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
65 EDITTEXT IDC_NUMBERSPOSSAMPLE, 43, 19, 72, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
66 LTEXT "Negativ:", -1, 120, 21, 31, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
67 EDITTEXT IDC_NUMBERSNEGSAMPLE, 154, 19, 72, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
68 LTEXT "&Desimaltegn:", -1, 8, 67, 96, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
69 COMBOBOX IDC_NUMBERDSYMBOL, 137, 65, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
70 LTEXT "Antall si&fre etter desimaltegn:", -1, 8, 83, 96, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
71 COMBOBOX IDC_NUMBERSNDIGDEC, 137, 81, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
72 LTEXT "Grupperings&symbol for sifre:", -1, 8, 100, 96, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
73 COMBOBOX IDC_NUMBERSDIGITGRSYM, 137, 97, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
74 LTEXT "Siffer&gruppering:", -1, 8, 117, 96, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
75 COMBOBOX IDC_NUMBERSDGROUPING, 137, 113, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
76 LTEXT "M&inustegn:", -1, 8, 134, 96, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
77 COMBOBOX IDC_NUMBERSNSIGNSYM, 137, 129, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
78 LTEXT "Tall&format for negative tall:", -1, 8, 149, 100, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
79 COMBOBOX IDC_NUMBERSNNUMFORMAT, 137, 145, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
80 LTEXT "Vis ledende &nuller:", -1, 8, 166, 96, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
81 COMBOBOX IDC_NUMBERSDISPLEADZER, 137, 161, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
82 LTEXT "&Listeskilletegn:", -1, 8, 181, 96, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
83 COMBOBOX IDC_NUMBERSLSEP, 137, 177, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
84 LTEXT "&Målesystem:", -1, 8, 197, 96, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
85 COMBOBOX IDC_NUMBERSMEASSYS, 137, 193, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
86 END
87
88
89 IDD_CURRENCYPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 234
90 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
91 CAPTION "Valuta"
92 FONT 8, "MS Shell Dlg"
93 BEGIN
94 GROUPBOX "Eksempel", -1, 7, 7, 230, 33, WS_CHILD | WS_VISIBLE
95 LTEXT "Positiv:", -1, 13, 21, 31, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
96 EDITTEXT IDC_CURRENCYPOSSAMPLE, 43, 19, 72, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
97 LTEXT "Negativ:", -1, 120, 21, 31, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
98 EDITTEXT IDC_CURRENCYNEGSAMPLE, 154, 19, 72, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
99 LTEXT "&Valutasymbol:", -1, 10, 51, 121, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
100 COMBOBOX IDC_CURRENCYSYMBOL, 134, 49, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
101 LTEXT "&Positivt valutaformat:", -1, 10, 68, 121, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
102 COMBOBOX IDC_CURRENCYPOSVALUE, 134, 66, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
103 LTEXT "&Negativ valutaformat:", -1, 10, 85, 121, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
104 COMBOBOX IDC_CURRENCYNEGVALUE, 134, 83, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
105 LTEXT "&Desimaltegn:", -1, 10, 111, 121, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
106 COMBOBOX IDC_CURRENCYDECSEP, 134, 109, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
107 LTEXT "&Antall sifre etter desimaltegn:", -1, 10, 128, 121, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
108 COMBOBOX IDC_CURRENCYDECNUM, 134, 126, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
109 LTEXT "&Grupperingssymbol for sifre:", -1, 10, 156, 121, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
110 COMBOBOX IDC_CURRENCYGRPSEP, 134, 154, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
111 LTEXT "&Siffergruppering:", -1, 10, 173, 121, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
112 COMBOBOX IDC_CURRENCYGRPNUM, 134, 171, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
113 END
114
115
116 IDD_TIMEPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 234
117 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
118 CAPTION "Klokkeslett"
119 FONT 8, "MS Shell Dlg"
120 BEGIN
121 GROUPBOX "Eksempel", -1, 7, 7, 230, 33, WS_CHILD | WS_VISIBLE
122 LTEXT "Tid eksempel:", -1, 13, 21, 54, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
123 EDITTEXT IDC_TIMESAMPLE, 68, 19, 84, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
124 LTEXT "&Klokkeslettformat:", -1, 13, 52, 130, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
125 COMBOBOX IDC_TIMEFORMAT, 149, 50, 84, 100, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
126 LTEXT "Skilletegn &i klokkeslett:", -1, 13, 70, 130, 10, WS_VISIBLE | WS_GROUP
127 COMBOBOX IDC_TIMESEPARATOR, 149, 68, 84, 100, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
128 LTEXT "A&M-symbol:", -1, 13, 88, 130, 10, WS_VISIBLE | WS_GROUP
129 COMBOBOX IDC_TIMEAMSYMBOL, 149, 86, 84, 100, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
130 LTEXT "&PM-symbol:", -1, 13, 106, 130, 10, WS_VISIBLE | WS_GROUP
131 COMBOBOX IDC_TIMEPMSYMBOL, 149, 104, 84, 100, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
132 GROUPBOX "", -1, 7, 140, 230, 80, WS_VISIBLE
133 LTEXT "Klokkeslettformat\n\n\
134 t = time m = minutt s = sekund a = am/pm\n\n\
135 t = 12 timer T = 24 timer\n\
136 tt, mm, ss = ledende null t, m, s = ikke ledende null",
137 -1, 13, 150, 214, 50, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
138 END
139
140
141 IDD_DATEPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 234
142 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
143 CAPTION "Dato"
144 FONT 8, "MS Shell Dlg"
145 BEGIN
146 GROUPBOX "Kalender", -1, 7, 7, 230, 74
147 LTEXT "Når et tosifret årstall er angitt, tolk som et år mellom:", -1, 13, 18, 215, 8
148 EDITTEXT IDC_FIRSTYEAR_EDIT, 13, 30, 36, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | WS_DISABLED
149 LTEXT "og", -1, 55, 32, 17, 8
150 EDITTEXT IDC_SECONDYEAR_EDIT, 77, 30, 36, 12, ES_LEFT | ES_NUMBER | WS_GROUP
151 CONTROL "",IDC_SCR_MAX_YEAR, "msctls_updown32", UDS_NOTHOUSANDS | UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 113, 30, 10, 12
152 LTEXT "Kalender type:", -1, 13, 48, 56, 10
153 COMBOBOX IDC_CALTYPE_COMBO, 77, 46, 153, 100, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_DISABLED
154 LTEXT "Muslim kalender:", -1, 13, 65, 60, 12
155 COMBOBOX IDC_HIJCHRON_COMBO, 77, 64, 153, 100, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_DISABLED
156 GROUPBOX "Kort datoformat", -1, 7, 83, 230, 81
157 LTEXT "Eksempel på kort dato:", -1, 13, 95, 63, 10
158 EDITTEXT IDC_SHRTDATESAMPLE_EDIT, 77, 93, 153, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
159 LTEXT "Eksempel - høyre til venstre:", -1, 13, 109, 60, 16
160 EDITTEXT IDC_SHRTDATERTOL_EDIT, 77, 111, 153, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP | WS_DISABLED
161 LTEXT "Kort datoformat:", -1, 13, 131, 60, 10
162 COMBOBOX IDC_SHRTDATEFMT_COMBO, 77, 129, 153, 100, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
163 LTEXT "Datoskilletegn:", -1, 13, 148, 113, 10
164 COMBOBOX IDC_SHRTDATESEP_COMBO, 180, 146, 51, 100, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
165 GROUPBOX "Lang datoformat", -1, 7, 167, 230, 64
166 LTEXT "Eksempel på lang dato:", -1, 13, 179, 61, 10
167 EDITTEXT IDC_LONGDATESAMPLE_EDIT, 77, 177, 153, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
168 LTEXT "Eksempel - høyre til venstre:", -1, 13, 193, 61, 16
169 EDITTEXT IDC_LONGDATERTOL_EDIT, 77, 195, 153, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP | WS_DISABLED
170 LTEXT "Lang datoformat:", -1, 13, 215, 60, 10
171 COMBOBOX IDC_LONGDATEFMT_COMBO, 77, 213, 153, 100, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
172 END
173
174
175 IDD_SORTPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 234
176 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
177 CAPTION "Sortering"
178 FONT 8, "MS Shell Dlg"
179 BEGIN
180 GROUPBOX "Sortering", -1, 7, 7, 230, 74
181 LTEXT "Sorting methods define the sorting order of characters, words, files and folders.", -1, 14, 17, 220, 25
182 LTEXT "Select a sorting method for your language:", -1, 14, 37, 220, 22
183 COMBOBOX IDC_SORTLIST_COMBO, 14, 56, 217, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
184 END
185
186
187 STRINGTABLE
188 BEGIN
189 IDS_CUSTOMIZE_TITLE "Innstillinger for region og språk"
190 IDS_SPAIN "Spanisk (Spain)"
191 END
192
193 STRINGTABLE
194 BEGIN
195 IDS_CPLNAME "Regionale innstillinger"
196 IDS_CPLDESCRIPTION "Velg språk og nummer format, valuta, tid og dato."
197 END