[INTL]
[reactos.git] / reactos / dll / cpl / intl / lang / pl-PL.rc
1 /*
2 * Translated by Caemyr - Olaf Siejka (Jan, 2008; May 2010)
3 * Use ReactOS forum PM or IRC to contact me
4 * http://www.reactos.org
5 * IRC: irc.freenode.net #reactos-pl;
6 * UTF-8 conversion by Caemyr (May, 2011)
7 */
8
9 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
10
11 IDD_GENERALPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 230
12 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
13 CAPTION "Opcje regionalne i językowe"
14 FONT 8, "MS Shell Dlg"
15 BEGIN
16 GROUPBOX "Standardy i formaty", -1, 5, 5, 234, 162
17 LTEXT "Te opcje wpływają na to jak niektóre programy odczytują liczby, waluty, daty i czas.", -1, 14, 17, 220, 25
18 LTEXT "Wybierz opcję z listy, albo kliknij na Dostosuj, by wprowadzić własny format:", -1, 14, 37, 220, 22
19 COMBOBOX IDC_LANGUAGELIST, 14, 56, 160, 160, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
20 PUSHBUTTON "Do&stosuj...", IDC_SETUP_BUTTON, 178, 56, 52, 13
21 LTEXT "Przykłady", -1, 14, 73, 70, 10
22 LTEXT "Liczby:", -1, 16, 86, 48, 10
23 LTEXT "Waluty:", -1, 16, 101, 48, 10
24 LTEXT "Czas:", -1, 16, 116, 48, 10
25 LTEXT "Data (krótka):", -1, 16, 131, 48, 10
26 LTEXT "Data (długa):", -1, 16, 146, 48, 10
27 EDITTEXT IDC_NUMSAMPLE_EDIT, 89, 86, 140, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
28 EDITTEXT IDC_MONEYSAMPLE_EDIT, 89, 101, 140, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
29 EDITTEXT IDC_TIMESAMPLE_EDIT, 89, 116, 140, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
30 EDITTEXT IDC_SHORTTIMESAMPLE_EDIT, 89, 131, 140, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
31 EDITTEXT IDC_FULLTIMESAMPLE_EDIT, 89, 146, 140, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
32 GROUPBOX "Lokalizacja geograficzna", -1, 5, 171, 234, 55
33 LTEXT "Ustaw swoją obecną lokalizację, by pewne usługi mogły dostarczać lokalnych informacji; na przykład wiadomości i prognozy pogody.", -1, 14, 180, 215, 24
34 COMBOBOX IDC_LOCATION_COMBO, 14, 207, 217, 160, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_SORT
35 END
36
37 IDD_LANGUAGESPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 230
38 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
39 CAPTION "Języki"
40 FONT 8, "MS Shell Dlg"
41 BEGIN
42 GROUPBOX "Usługi tekstowe i języki", -1, 5, 5, 234, 52
43 LTEXT "Aby wyświetlić lub zmienić języki i metody, których można używać do wprowadzania tekstu, kliknij przycisk ""Szczegóły...""", -1, 12, 15, 220, 18
44 PUSHBUTTON "&Szczegóły...", IDC_DETAIL_BUTTON, 177, 34, 54, 14
45 GROUPBOX "Obsługa języków dodatkowych", -1, 5, 62, 234, 82
46 LTEXT "Większość języków jest instalowana domyślnie. Aby zainstalować języki dodatkowe, zaznacz poniżej odpowiednie pole wyboru.", -1, 12, 72, 220, 18
47 CHECKBOX "Instalacja języków &o złożonej pisowni i języków z pisownią od prawej do lewej", IDC_INST_FILES_FOR_RTOL_LANG, 12, 92, 215, 22, BS_MULTILINE | BS_TOP
48 CHECKBOX "Instalacja języków &wschodnioazjatyckich", IDC_INST_FILES_FOR_ASIAN, 12, 114, 180, 22, BS_MULTILINE | BS_TOP
49 END
50
51 IDD_ADVANCEDPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 230
52 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
53 CAPTION "Zaawansowane"
54 FONT 8, "MS Shell Dlg"
55 BEGIN
56 GROUPBOX "Języki dla programów bez wsparcia Unicode", -1, 5, 5, 234, 90
57 COMBOBOX IDC_LANGUAGE_COMBO, 14, 75, 217, 160, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_SORT
58 LTEXT "Te ustawienia umożliwiają programom niewspierających Unicode wyświetlanie menu i dialogów w odpowiednich językach. Nie ma to wpływu na programy Unicode ale dotyczy profili domyślnych.", -1, 14, 18, 223, 33
59 LTEXT "Wybierz taki język, który ma być używany przez programy bez Unicode:", -1, 14, 55, 223, 18
60 GROUPBOX "Tabele konwersji stron kodowych", -1, 5, 101, 234, 88
61 CONTROL "", IDC_CONV_TABLES, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SORTASCENDING | LVS_NOCOLUMNHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 14, 114, 217, 70
62 GROUPBOX "Domyślne ustawienia konta użytkownika", -1, 5, 193, 234, 32
63 CHECKBOX "Zastosuj wszystkie ustawienia do bieżącego konta użytkownika i do domyślnego profilu użytkownika.", IDC_APPLY_CUR_USER_DEF_PROFILE, 12, 201, 220, 22, BS_MULTILINE | BS_TOP
64 END
65
66 IDD_NUMBERSPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 234
67 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
68 CAPTION "Liczby"
69 FONT 8, "MS Shell Dlg"
70 BEGIN
71 GROUPBOX "Przykład", -1, 7, 7, 230, 53, WS_CHILD | WS_VISIBLE
72 LTEXT "Dodatnie:", -1, 13, 21, 31, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
73 EDITTEXT IDC_NUMBERSPOSSAMPLE, 48, 19, 67, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
74 LTEXT "Ujemne:", -1, 120, 21, 31, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
75 EDITTEXT IDC_NUMBERSNEGSAMPLE, 154, 19, 72, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
76 LTEXT "Symbol &dziesiętny:", -1, 8, 67, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
77 COMBOBOX IDC_NUMBERDSYMBOL, 137, 65, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
78 LTEXT "&Liczba cyfr po symbolu dziesiętnym:", -1, 8, 83, 124, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
79 COMBOBOX IDC_NUMBERSNDIGDEC, 137, 81, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
80 LTEXT "&Symbol grupowania cyfr:", -1, 8, 100, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
81 COMBOBOX IDC_NUMBERSDIGITGRSYM, 137, 97, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
82 LTEXT "&Grupowanie cyfr:", -1, 8, 117, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
83 COMBOBOX IDC_NUMBERSDGROUPING, 137, 113, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
84 LTEXT "Sy&mbol znaku minus:", -1, 8, 134, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
85 COMBOBOX IDC_NUMBERSNSIGNSYM, 137, 129, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
86 LTEXT "&Format liczb ujemnych:", -1, 8, 149, 100, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
87 COMBOBOX IDC_NUMBERSNNUMFORMAT, 137, 145, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
88 LTEXT "&Wyświetlanie zer wiodących:", -1, 8, 166, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
89 COMBOBOX IDC_NUMBERSDISPLEADZER, 137, 161, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
90 LTEXT "Sep&arator listy:", -1, 8, 181, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
91 COMBOBOX IDC_NUMBERSLSEP, 137, 177, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
92 LTEXT "Syst&em miar:", -1, 8, 197, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
93 COMBOBOX IDC_NUMBERSMEASSYS, 137, 193, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
94 END
95
96 IDD_CURRENCYPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 234
97 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
98 CAPTION "Waluta"
99 FONT 8, "MS Shell Dlg"
100 BEGIN
101 GROUPBOX "Przykład", -1, 7, 7, 230, 33, WS_CHILD | WS_VISIBLE
102 LTEXT "Dodatnie:", -1, 13, 21, 31, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
103 EDITTEXT IDC_CURRENCYPOSSAMPLE, 43, 19, 72, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
104 LTEXT "Ujemne:", -1, 120, 21, 31, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
105 EDITTEXT IDC_CURRENCYNEGSAMPLE, 154, 19, 72, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
106 LTEXT "Symbol &waluty:", -1, 10, 51, 111, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
107 COMBOBOX IDC_CURRENCYSYMBOL, 134, 49, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
108 LTEXT "F&ormat liczb dodatnich:", -1, 10, 68, 111, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
109 COMBOBOX IDC_CURRENCYPOSVALUE, 134, 66, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
110 LTEXT "&Format liczb ujemnych:", -1, 10, 85, 111, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
111 COMBOBOX IDC_CURRENCYNEGVALUE, 134, 83, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
112 LTEXT "Symbol &dziesiętny:", -1, 10, 111, 111, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
113 COMBOBOX IDC_CURRENCYDECSEP, 134, 109, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
114 LTEXT "&Liczba cyfr po symbolu dziesiętnym:", -1, 10, 128, 121, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
115 COMBOBOX IDC_CURRENCYDECNUM, 134, 126, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
116 LTEXT "Symbol grupowania &cyfr:", -1, 10, 156, 111, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
117 COMBOBOX IDC_CURRENCYGRPSEP, 134, 154, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
118 LTEXT "&Grupowanie cyfr:", -1, 10, 173, 111, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
119 COMBOBOX IDC_CURRENCYGRPNUM, 134, 171, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
120 END
121
122 IDD_TIMEPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 234
123 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
124 CAPTION "Czas"
125 FONT 8, "MS Shell Dlg"
126 BEGIN
127 GROUPBOX "Przykład", -1, 7, 7, 230, 33, WS_CHILD | WS_VISIBLE
128 LTEXT "Przykład czasu:", -1, 13, 21, 54, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
129 EDITTEXT IDC_TIMESAMPLE, 68, 19, 84, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
130 LTEXT "F&ormat czasu:", -1, 13, 52, 130, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
131 COMBOBOX IDC_TIMEFORMAT, 149, 50, 84, 100, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
132 LTEXT "S&eparator:", -1, 13, 70, 130, 10, WS_VISIBLE | WS_GROUP
133 COMBOBOX IDC_TIMESEPARATOR, 149, 68, 84, 100, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
134 LTEXT "Symbol &AM ""Przed Południem"":", -1, 13, 88, 130, 10, WS_VISIBLE | WS_GROUP
135 COMBOBOX IDC_TIMEAMSYMBOL, 149, 86, 84, 100, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
136 LTEXT "Symbol &PM ""Po Południu"":", -1, 13, 106, 130, 10, WS_VISIBLE | WS_GROUP
137 COMBOBOX IDC_TIMEPMSYMBOL, 149, 104, 84, 100, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
138 GROUPBOX "", -1, 7, 140, 230, 80, WS_VISIBLE
139 LTEXT "Notacja formatu czasu\n\n\
140 h = godzina m = minuta s = sekunda t = am lub pm\n\n\
141 h = 12 godzin H = 24 godziny\n\
142 hh, mm, ss = zero wiodące h, m, s = bez zera wiodącego", -1, 13, 150, 214, 50, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
143 END
144
145 IDD_DATEPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 234
146 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
147 CAPTION "Data"
148 FONT 8, "MS Shell Dlg"
149 BEGIN
150 GROUPBOX "Kalendarz", -1, 7, 7, 230, 74
151 LTEXT "&Jeżeli wprowadzony zostanie rok w postaci dwóch cyfr, interpretuj go jako rok z zakresu od:", -1, 13, 18, 215, 8
152 EDITTEXT IDC_FIRSTYEAR_EDIT, 13, 30, 36, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | WS_DISABLED
153 LTEXT "do", -1, 55, 32, 17, 8
154 EDITTEXT IDC_SECONDYEAR_EDIT, 77, 30, 36, 12, ES_LEFT | ES_NUMBER | WS_GROUP
155 CONTROL "",IDC_SCR_MAX_YEAR, "msctls_updown32", UDS_NOTHOUSANDS | UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 113, 30, 10, 12
156 LTEXT "Rodzaj kalendarza:", -1, 13, 48, 64, 10
157 COMBOBOX IDC_CALTYPE_COMBO, 77, 46, 153, 100, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_DISABLED
158 LTEXT "Kalendarz muzułmański:", -1, 13, 62, 60, 16
159 COMBOBOX IDC_HIJCHRON_COMBO, 77, 64, 153, 100, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_DISABLED
160 GROUPBOX "Format daty krótkiej", -1, 7, 83, 230, 81
161 LTEXT "Przykład:", -1, 13, 95, 63, 10
162 EDITTEXT IDC_SHRTDATESAMPLE_EDIT, 77, 93, 153, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
163 LTEXT "Przykład - z prawej do lewej:", -1, 13, 109, 60, 16
164 EDITTEXT IDC_SHRTDATERTOL_EDIT, 77, 111, 153, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP | WS_DISABLED
165 LTEXT "Data krótka:", -1, 13, 131, 60, 10
166 COMBOBOX IDC_SHRTDATEFMT_COMBO, 77, 129, 153, 100, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
167 LTEXT "Separator daty:", -1, 13, 148, 113, 10
168 COMBOBOX IDC_SHRTDATESEP_COMBO, 180, 146, 51, 100, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
169 GROUPBOX "Format daty długiej", -1, 7, 167, 230, 64
170 LTEXT "Przykład:", -1, 13, 179, 61, 10
171 EDITTEXT IDC_LONGDATESAMPLE_EDIT, 77, 177, 153, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
172 LTEXT "Przykład - z prawej do lewej:", -1, 13, 193, 61, 16
173 EDITTEXT IDC_LONGDATERTOL_EDIT, 77, 195, 153, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP | WS_DISABLED
174 LTEXT "Data długa:", -1, 13, 215, 60, 10
175 COMBOBOX IDC_LONGDATEFMT_COMBO, 77, 213, 153, 100, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
176 END
177
178 IDD_SORTPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 234
179 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
180 CAPTION "Sortowanie"
181 FONT 8, "MS Shell Dlg"
182 BEGIN
183 GROUPBOX "Sortowanie", -1, 7, 7, 230, 74
184 LTEXT "Metody sortowania określają porządek znaków, słów, plików i katalogów.", -1, 14, 17, 220, 25
185 LTEXT "Wybierz metodę sortowania dla twojego języka:", -1, 14, 37, 220, 22
186 COMBOBOX IDC_SORTLIST_COMBO, 14, 56, 217, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
187 END
188
189 STRINGTABLE
190 BEGIN
191 IDS_CUSTOMIZE_TITLE "Dostosuj opcje regionalne"
192 IDS_SPAIN "Hiszpański (Hiszpania)"
193 IDS_METRIC "Metryczne"
194 IDS_IMPERIAL "Imperialne"
195 END
196
197 STRINGTABLE
198 BEGIN
199 IDS_CPLNAME "Opcje regionalne i językowe"
200 IDS_CPLDESCRIPTION "Ustawienia języków oraz formaty liczb, walut, daty i czasu."
201 END
202
203 STRINGTABLE
204 BEGIN
205 IDS_APPLY_DEFAULT_TITLE "Change default settings"
206 IDS_APPLY_DEFAULT_TEXT "The settings will be applied to the default user account.\n\n\
207 These changes apply to the logon screen and new user accounts.\n\
208 The computer must be rebooted, in order to apply the changes to some system services."
209 END
210
211 STRINGTABLE
212 BEGIN
213 IDS_ERROR "Błąd"
214 IDS_ERROR_SYMBOL_SEPARATE "Separator krótkiej daty zawiera nieprawidłowy symbol"
215 IDS_ERROR_SYMBOL_FORMAT_SHORT "Format daty krótkiej zawiera nieprawidłowe symbole"
216 IDS_ERROR_SYMBOL_FORMAT_LONG "Format daty długiej zawiera nieprawidłowe symbole"
217 IDS_ERROR_OEM_CODE_PAGE "Wystąpił problem podczas czytania strony kodowej OEM"
218 IDS_ERROR_ANSI_CODE_PAGE "Wystąpił problem podczas czytania strony kodowej ANSI"
219 IDS_ERROR_INT_KEY_REG "Problem z otwarciem klucza: HKCU\\Control Panel\\International"
220 IDS_ERROR_DEF_INT_KEY_REG "Problem z otwarciem klucza: HKU\\.DEFAULT\\Control Panel\\International"
221 IDS_ERROR_NLS_KEY_REG "Problem z otwarciem klucza: HKLM\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Control\\NLS\\Language"
222 IDS_ERROR_NLS_CODE_REG "Problem z otwarciem klucza: HKLM\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Control\\NLS\\CodePage"
223 IDS_ERROR_INPUT_DLL "Nie można uruchomić input.dll"
224 END