[INTL]
[reactos.git] / reactos / dll / cpl / intl / lang / ro-RO.rc
1 /* Ștefan Fulea (stefan dot fulea at mail dot md) */
2
3 LANGUAGE LANG_ROMANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
4
5 IDD_GENERALPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 230
6 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
7 CAPTION "Opțiuni regionale"
8 FONT 8, "MS Shell Dlg"
9 BEGIN
10 GROUPBOX "Standarde și formate", -1, 5, 5, 234, 162
11 LTEXT "Această opțiune afectează modul în care numerele, valutele, data și ora sunt reprezentare în anumite aplicații.", -1, 14, 17, 220, 25
12 LTEXT "Alegeți o configurație prestabilită sau specificați una particularizată pentru formatele de afișare:", -1, 14, 37, 220, 22
13 COMBOBOX IDC_LANGUAGELIST, 14, 56, 150, 160, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
14 PUSHBUTTON "&Particularizare…", IDC_SETUP_BUTTON, 168, 56, 62, 13
15 LTEXT "Exemple", -1, 14, 73, 70, 10
16 LTEXT "Număr:", -1, 16, 86, 68, 10
17 LTEXT "Valută:", -1, 16, 101, 68, 10
18 LTEXT "Timp:", -1, 16, 116, 68, 10
19 LTEXT "Dată (compact):", -1, 16, 131, 68, 10
20 LTEXT "Dată (extensiv):", -1, 16, 146, 68, 10
21 EDITTEXT IDC_NUMSAMPLE_EDIT, 89, 86, 140, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
22 EDITTEXT IDC_MONEYSAMPLE_EDIT, 89, 101, 140, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
23 EDITTEXT IDC_TIMESAMPLE_EDIT, 89, 116, 140, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
24 EDITTEXT IDC_SHORTTIMESAMPLE_EDIT, 89, 131, 140, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
25 EDITTEXT IDC_FULLTIMESAMPLE_EDIT, 89, 146, 140, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
26 GROUPBOX "Amplasare geografică", -1, 5, 172, 234, 55
27 LTEXT "Specificați poziția geografică pentru a permite servicii localizate, cum ar fi știri locale sau informații meteo.", -1, 14, 184, 210, 24
28 COMBOBOX IDC_LOCATION_COMBO, 14, 207, 217, 160, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_SORT
29 END
30
31 IDD_LANGUAGESPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 230
32 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
33 CAPTION "Limbi"
34 FONT 8, "MS Shell Dlg"
35 BEGIN
36 GROUPBOX "Limbi de introducere și servicii de text", -1, 5, 5, 234, 52
37 LTEXT "Pentru a vedea/modifica limbile de introducere și serviciile de text, apăsați „Detalii”", -1, 12, 15, 220, 18
38 PUSHBUTTON "&Detalii…", IDC_DETAIL_BUTTON, 177, 34, 54, 14
39 GROUPBOX "Compatibilitate lingvistică suplimentară", -1, 5, 62, 234, 82
40 LTEXT "ReactOS posedă în mod implicit compatibilitate pentru majoritatea limbilor. În caz de necesitate, această compatibilitate se poate extinde prin instalarea de fișiere suplimentare.", -1, 12, 72, 220, 25
41 CHECKBOX "Instalează fișierele pentru script-uri comple&xe și pentru limbile cu scriere inversă", IDC_INST_FILES_FOR_RTOL_LANG, 12, 100, 215, 22, BS_MULTILINE | BS_TOP
42 CHECKBOX "Instalează fișierele pentru limbile din &estul Asiei", IDC_INST_FILES_FOR_ASIAN, 12, 119, 180, 22, BS_MULTILINE | BS_TOP
43 END
44
45 IDD_ADVANCEDPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 230
46 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
47 CAPTION "Avansate"
48 FONT 8, "MS Shell Dlg"
49 BEGIN
50 GROUPBOX "Limba pentru programe ne-Unicode", -1, 5, 5, 234, 90
51 COMBOBOX IDC_LANGUAGE_COMBO, 14, 75, 217, 160, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_SORT
52 LTEXT "Această opțiune specifică limba de afișare pentru programele care nu utilizează Unicode în textele din meniuri și ferestrele de dialog. Opțiunea nu afectează aplicațiile Unicode, dar va afecta toți utilizatorii din sistem.", -1, 14, 18, 223, 33
53 LTEXT "Alegeți limba ce corespunde cu limba aplicațiilor ne-Unicode pe care doriți să le utilizați:", -1, 14, 55, 223, 18
54 GROUPBOX "Tabele de conversie cod-pagină", -1, 5, 101, 234, 88
55 CONTROL "", IDC_CONV_TABLES, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SORTASCENDING | LVS_NOCOLUMNHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 14, 114, 217, 70
56 GROUPBOX "Opțiuni implicite pentru conturi de utilizator", -1, 5, 193, 234, 32
57 CHECKBOX "Apli&că aceste opțiuni atât pentru contul de utilizator curent cât și pentru cel implicit", IDC_APPLY_CUR_USER_DEF_PROFILE, 12, 201, 220, 22, BS_MULTILINE | BS_TOP
58 END
59
60 IDD_NUMBERSPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 234
61 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
62 CAPTION "Numere"
63 FONT 8, "MS Shell Dlg"
64 BEGIN
65 GROUPBOX "Exemplu de număr", -1, 7, 7, 230, 53, WS_CHILD | WS_VISIBLE
66 LTEXT "Pozitiv:", -1, 13, 21, 31, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
67 EDITTEXT IDC_NUMBERSPOSSAMPLE, 43, 19, 72, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
68 LTEXT "Negativ:", -1, 120, 21, 31, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
69 EDITTEXT IDC_NUMBERSNEGSAMPLE, 154, 19, 72, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
70 LTEXT "S&eparatorul de fracție zecimală:", -1, 8, 67, 120, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
71 COMBOBOX IDC_NUMBERDSYMBOL, 137, 65, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
72 LTEXT "&Precizia fracționară (nr. cifre):", -1, 8, 83, 120, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
73 COMBOBOX IDC_NUMBERSNDIGDEC, 137, 81, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
74 LTEXT "Simbolul de grupare a &cifrelor:", -1, 8, 100, 120, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
75 COMBOBOX IDC_NUMBERSDIGITGRSYM, 137, 97, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
76 LTEXT "&Modul de grupare a cifrelor:", -1, 8, 117, 120, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
77 COMBOBOX IDC_NUMBERSDGROUPING, 137, 113, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
78 LTEXT "Simbolul pentru semnul negati&v:", -1, 8, 134, 120, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
79 COMBOBOX IDC_NUMBERSNSIGNSYM, 137, 129, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
80 LTEXT "F&ormatul numerelor negative:", -1, 8, 149, 120, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
81 COMBOBOX IDC_NUMBERSNNUMFORMAT, 137, 145, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
82 LTEXT "&Zero întreg din fracție:", -1, 8, 166, 120, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
83 COMBOBOX IDC_NUMBERSDISPLEADZER, 137, 161, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
84 LTEXT "Sepa&rator listă:", -1, 8, 181, 120, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
85 COMBOBOX IDC_NUMBERSLSEP, 137, 177, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
86 LTEXT "Sistemul de măs&ură:", -1, 8, 197, 120, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
87 COMBOBOX IDC_NUMBERSMEASSYS, 137, 193, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
88 END
89
90 IDD_CURRENCYPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 234
91 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
92 CAPTION "Valută"
93 FONT 8, "MS Shell Dlg"
94 BEGIN
95 GROUPBOX "Exemplu de sumă", -1, 7, 7, 230, 33, WS_CHILD | WS_VISIBLE
96 LTEXT "Pozitivă:", -1, 13, 21, 31, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
97 EDITTEXT IDC_CURRENCYPOSSAMPLE, 43, 19, 72, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
98 LTEXT "Negativă:", -1, 120, 21, 31, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
99 EDITTEXT IDC_CURRENCYNEGSAMPLE, 154, 19, 72, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
100 LTEXT "Simbolul &valutei:", -1, 10, 51, 121, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
101 COMBOBOX IDC_CURRENCYSYMBOL, 134, 49, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
102 LTEXT "Formatul valorilor p&ozitive:", -1, 10, 68, 121, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
103 COMBOBOX IDC_CURRENCYPOSVALUE, 134, 66, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
104 LTEXT "Formatul valorilor n&egative:", -1, 10, 85, 121, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
105 COMBOBOX IDC_CURRENCYNEGVALUE, 134, 83, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
106 LTEXT "Separatorul de fracție &zecimală:", -1, 10, 111, 121, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
107 COMBOBOX IDC_CURRENCYDECSEP, 134, 109, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
108 LTEXT "&Precizia fracționară (nr. cifre):", -1, 10, 128, 121, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
109 COMBOBOX IDC_CURRENCYDECNUM, 134, 126, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
110 LTEXT "Simbolul de grupare a &cifrelor:", -1, 10, 156, 121, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
111 COMBOBOX IDC_CURRENCYGRPSEP, 134, 154, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
112 LTEXT "Modul de grupare a cif&relor:", -1, 10, 173, 121, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
113 COMBOBOX IDC_CURRENCYGRPNUM, 134, 171, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
114 END
115
116 IDD_TIMEPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 234
117 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
118 CAPTION "Oră"
119 FONT 8, "MS Shell Dlg"
120 BEGIN
121 GROUPBOX "Exemplu", -1, 7, 7, 230, 33, WS_CHILD | WS_VISIBLE
122 LTEXT "Oră:", -1, 13, 21, 54, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
123 EDITTEXT IDC_TIMESAMPLE, 68, 19, 84, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
124 LTEXT "For&matul de reprezentare a orei:", -1, 13, 52, 130, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
125 COMBOBOX IDC_TIMEFORMAT, 149, 50, 84, 100, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
126 LTEXT "Sepa&ratorul din reprezentarea orei:", -1, 13, 70, 130, 10, WS_VISIBLE | WS_GROUP
127 COMBOBOX IDC_TIMESEPARATOR, 149, 68, 84, 100, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
128 LTEXT "Simbolul „ant&e meridiem”:", -1, 13, 88, 130, 10, WS_VISIBLE | WS_GROUP
129 COMBOBOX IDC_TIMEAMSYMBOL, 149, 86, 84, 100, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
130 LTEXT "Simbolul „p&ost meridiem”:", -1, 13, 106, 130, 10, WS_VISIBLE | WS_GROUP
131 COMBOBOX IDC_TIMEPMSYMBOL, 149, 104, 84, 100, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
132 GROUPBOX "", -1, 7, 140, 230, 80, WS_VISIBLE
133 LTEXT "Notația orei:\n\n\
134 h = oră m = minut s = secundă\nt = „ante meridiem” sau „post meridiem”\n\
135 h = 12 ore H = 24 ore \n\
136 hh, mm, ss = cu zerouri h, m, s = fără zerouri", -1, 13, 150, 214, 50, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
137 END
138
139 IDD_DATEPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 234
140 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
141 CAPTION "Dată"
142 FONT 8, "MS Shell Dlg"
143 BEGIN
144 GROUPBOX "Calendar", -1, 7, 7, 230, 74
145 LTEXT "Un număr de două cifre reprezentând un an va fi considerat între:", -1, 13, 18, 215, 8
146 EDITTEXT IDC_FIRSTYEAR_EDIT, 13, 30, 36, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | WS_DISABLED
147 LTEXT "și", -1, 55, 32, 17, 8
148 EDITTEXT IDC_SECONDYEAR_EDIT, 77, 30, 36, 12, ES_LEFT | ES_NUMBER | WS_GROUP
149 CONTROL "",IDC_SCR_MAX_YEAR, "msctls_updown32", UDS_NOTHOUSANDS | UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 113, 30, 10, 12
150 LTEXT "Tip calendar:", -1, 13, 48, 56, 10
151 COMBOBOX IDC_CALTYPE_COMBO, 77, 46, 153, 100, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_DISABLED
152 LTEXT "Calendar islamic:", -1, 13, 65, 60, 12
153 COMBOBOX IDC_HIJCHRON_COMBO, 77, 64, 153, 100, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_DISABLED
154 GROUPBOX "Format compact pentru dată", -1, 7, 83, 230, 81
155 LTEXT "Exemplu:", -1, 13, 95, 63, 10
156 EDITTEXT IDC_SHRTDATESAMPLE_EDIT, 77, 93, 153, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
157 LTEXT "Exemplu - dreapta la stânga:", -1, 13, 109, 60, 16
158 EDITTEXT IDC_SHRTDATERTOL_EDIT, 77, 111, 153, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP | WS_DISABLED
159 LTEXT "Format compact:", -1, 13, 131, 60, 10
160 COMBOBOX IDC_SHRTDATEFMT_COMBO, 77, 129, 153, 100, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
161 LTEXT "Separator pentru componentele datei:", -1, 13, 148, 133, 10
162 COMBOBOX IDC_SHRTDATESEP_COMBO, 180, 146, 51, 100, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
163 GROUPBOX "Format extensiv pentru dată", -1, 7, 167, 230, 64
164 LTEXT "Exemplu:", -1, 13, 179, 61, 10
165 EDITTEXT IDC_LONGDATESAMPLE_EDIT, 77, 177, 153, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
166 LTEXT "Exemplu - dreapta la stânga:", -1, 13, 193, 61, 16
167 EDITTEXT IDC_LONGDATERTOL_EDIT, 77, 195, 153, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP | WS_DISABLED
168 LTEXT "Format extensiv:", -1, 13, 215, 60, 10
169 COMBOBOX IDC_LONGDATEFMT_COMBO, 77, 213, 153, 100, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
170 END
171
172 IDD_SORTPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 234
173 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
174 CAPTION "Ordonare"
175 FONT 8, "MS Shell Dlg"
176 BEGIN
177 GROUPBOX "Ordonare", -1, 7, 7, 230, 74
178 LTEXT "Metodele de ordonare determină ordinea caracterelor, cuvintelor, fișierelor și dosarelor.", -1, 14, 17, 220, 25
179 LTEXT "Selectați o metodă de ordonare pentru limba dvs.:", -1, 14, 37, 220, 22
180 COMBOBOX IDC_SORTLIST_COMBO, 14, 56, 217, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
181 END
182
183 STRINGTABLE
184 BEGIN
185 IDS_CUSTOMIZE_TITLE "Particularizarea opțiunilor regionale"
186 IDS_SPAIN "Spaniolă (Spainia)"
187 IDS_METRIC "Metric"
188 IDS_IMPERIAL "Imperial"
189 END
190
191 STRINGTABLE
192 BEGIN
193 IDS_CPLNAME "Opțiuni regionale"
194 IDS_CPLDESCRIPTION "Configurarea limbii și formatarea numerelor, valutelor, datei și orei."
195 END
196
197 STRINGTABLE
198 BEGIN
199 IDS_APPLY_DEFAULT_TITLE "Modificarea configurației implicite"
200 IDS_APPLY_DEFAULT_TEXT "Configurația va fi aplicată contului implicit de utilizator.\n\n\
201 Aceste modificări se referă la ecranul de autentificare și la noile conturi de utilizator.\n\
202 Calculatorul trebuie repornit pentru a institui modificări în unele servicii de sistem."
203 END
204
205 STRINGTABLE
206 BEGIN
207 IDS_ERROR "Eroare"
208 IDS_ERROR_SYMBOL_SEPARATE "Separatorul de dată prescurtată introdus conține simbol(uri) incorect(e)"
209 IDS_ERROR_SYMBOL_FORMAT_SHORT "Formatul de dată prescurtată introdus conține simbol(uri) incorect(e)"
210 IDS_ERROR_SYMBOL_FORMAT_LONG "Formatul de dată completă introdus conține simbol(uri) incorect(e)"
211 IDS_ERROR_OEM_CODE_PAGE "Problemă la citirea codului de pagină OEM"
212 IDS_ERROR_ANSI_CODE_PAGE "Problemă la citirea codului de pagină ANSI"
213 IDS_ERROR_INT_KEY_REG "Problemă la deschiderea cheii: HKCU\\Control Panel\\International"
214 IDS_ERROR_DEF_INT_KEY_REG "Problemă la deschiderea cheii: HKU\\.DEFAULT\\Control Panel\\International"
215 IDS_ERROR_NLS_KEY_REG "Problemă la deschiderea cheii: HKU\\.DEFAULT\\Control Panel\\International"
216 IDS_ERROR_NLS_CODE_REG "Problemă la deschiderea cheii: HKU\\.DEFAULT\\Control Panel\\International"
217 IDS_ERROR_INPUT_DLL "Nu se poate lansa input.dll"
218 END