fc13dc93114f60c19492e86784493ff7e5fe7ee8
[reactos.git] / reactos / dll / cpl / intl / lang / ro-RO.rc
1 LANGUAGE LANG_ROMANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
2
3 #pragma code_page(65001)
4
5 IDD_GENERALPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 230
6 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
7 CAPTION "Opțiuni regionale"
8 FONT 8, "MS Shell Dlg"
9 BEGIN
10 GROUPBOX "Standarde și formate", -1, 5, 5, 234, 162
11 LTEXT "Această opțiune afectează cum anumite aplicații vor afișa numerele, valutele, data și timpul.", -1, 14, 17, 220, 25
12 LTEXT "Alegeți un element pentru a seta automat sau faceți clic pe Particularizat pentru a vă alege propriile formate:", -1, 14, 37, 220, 22
13 COMBOBOX IDC_LANGUAGELIST, 14, 56, 160, 160, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
14 PUSHBUTTON "&Particularizat", IDC_SETUP_BUTTON, 178, 56, 52, 13
15 LTEXT "Eșantioane", -1, 14, 73, 70, 10
16 LTEXT "Număr:", -1, 16, 86, 48, 10
17 LTEXT "Valută:", -1, 16, 101, 48, 10
18 LTEXT "Timp:", -1, 16, 116, 48, 10
19 LTEXT "Dată scurtă:", -1, 16, 131, 48, 10
20 LTEXT "Dată lungă:", -1, 16, 146, 48, 10
21 EDITTEXT IDC_NUMSAMPLE_EDIT, 89, 86, 140, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
22 EDITTEXT IDC_MONEYSAMPLE_EDIT, 89, 101, 140, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
23 EDITTEXT IDC_TIMESAMPLE_EDIT, 89, 116, 140, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
24 EDITTEXT IDC_SHORTTIMESAMPLE_EDIT, 89, 131, 140, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
25 EDITTEXT IDC_FULLTIMESAMPLE_EDIT, 89, 146, 140, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
26 GROUPBOX "Locație geografică", -1, 5, 172, 234, 55
27 LTEXT "Setați-vă poziționarea geografică astfel încât unele servicii să vă poată oferi servicii locale, cum ar fi știri sau informații meteo.", -1, 14, 184, 210, 24
28 COMBOBOX IDC_LOCATION_COMBO, 14, 207, 217, 160, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_SORT
29 END
30
31 IDD_LANGUAGESPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 230
32 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
33 CAPTION "Limbi"
34 FONT 8, "MS Shell Dlg"
35 BEGIN
36 GROUPBOX "Limbi și servicii pentru textul introdus", -1, 5, 5, 234, 52
37 LTEXT "Pentru a vedea/modifica metodele de introducere text clic pe""Detalii""", -1, 12, 15, 220, 18
38 PUSHBUTTON "De&talii...", IDC_DETAIL_BUTTON, 177, 34, 54, 14
39 GROUPBOX "Suport adițional", -1, 5, 62, 234, 82
40 LTEXT "Majoritatea limbilor sunt suportate de la bun început. Pentru a instala altele, bifați casetele de mai jos.", -1, 12, 72, 220, 18
41 CHECKBOX "I&nstalare suport pt. scripturi complexe și limbi cu scriere inversă", IDC_INST_FILES_FOR_RTOL_LANG, 12, 92, 215, 22, BS_MULTILINE
42 CHECKBOX "In&stalare suport pt. limbi est-asiatice", IDC_INST_FILES_FOR_ASIAN, 12, 114, 180, 22, BS_MULTILINE
43 END
44
45 IDD_ADVANCEDPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 230
46 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
47 CAPTION "Avansat"
48 FONT 8, "MS Shell Dlg"
49 BEGIN
50 GROUPBOX "Limba pentru programele non-Unicode", -1, 5, 5, 234, 90
51 COMBOBOX IDC_LANGUAGE_COMBO, 14, 75, 217, 160, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_SORT
52 LTEXT "Această setare permite programelor non-Unicode să afișeze textul în limba utilizatorului. Această setare nu afectează aplicațiile Unicode, în schimb afectează toți utilizatorii.", -1, 14, 18, 223, 33
53 LTEXT "Alegeți versiunea de limbă pentru aplicațiile non-Unicode pe care o doriți:", -1, 14, 55, 223, 18
54 GROUPBOX "Tabele conversie cod", -1, 5, 101, 234, 88
55 CONTROL "", IDC_CONV_TABLES, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SORTASCENDING | LVS_NOCOLUMNHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 14, 114, 217, 70
56 GROUPBOX "Setări implicite utilizator", -1, 5, 193, 234, 30
57 CHECKBOX "Applicare setări la toți utilizatorii", IDC_APPLY_CUR_USER_DEF_PROFILE, 12, 200, 220, 22, BS_MULTILINE
58 END
59
60 IDD_NUMBERSPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 234
61 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
62 CAPTION "Numere"
63 FONT 8, "MS Shell Dlg"
64 BEGIN
65 GROUPBOX "Eșantion", -1, 7, 7, 230, 53, WS_CHILD | WS_VISIBLE
66 LTEXT "Pozitiv:", -1, 13, 21, 31, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
67 EDITTEXT IDC_NUMBERSPOSSAMPLE, 43, 19, 72, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
68 LTEXT "Negativ:", -1, 120, 21, 31, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
69 EDITTEXT IDC_NUMBERSNEGSAMPLE, 154, 19, 72, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
70 LTEXT "&Virgulă:", -1, 8, 67, 96, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
71 COMBOBOX IDC_NUMBERDSYMBOL, 137, 65, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
72 LTEXT "C&ifre zecimale:", -1, 8, 83, 96, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
73 COMBOBOX IDC_NUMBERSNDIGDEC, 137, 81, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
74 LTEXT "Simbol &grupare cifre:", -1, 8, 100, 96, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
75 COMBOBOX IDC_NUMBERSDIGITGRSYM, 137, 97, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
76 LTEXT "Gr&upare cifre:", -1, 8, 117, 96, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
77 COMBOBOX IDC_NUMBERSDGROUPING, 137, 113, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
78 LTEXT "Simb&ol semn negativ:", -1, 8, 134, 96, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
79 COMBOBOX IDC_NUMBERSNSIGNSYM, 137, 129, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
80 LTEXT "Format numere negative:", -1, 8, 149, 100, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
81 COMBOBOX IDC_NUMBERSNNUMFORMAT, 137, 145, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
82 LTEXT "&Zerouri de început:", -1, 8, 166, 96, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
83 COMBOBOX IDC_NUMBERSDISPLEADZER, 137, 161, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
84 LTEXT "&Separator listă:", -1, 8, 181, 96, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
85 COMBOBOX IDC_NUMBERSLSEP, 137, 177, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
86 LTEXT "&Sistem de măsurare:", -1, 8, 197, 96, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
87 COMBOBOX IDC_NUMBERSMEASSYS, 137, 193, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
88 END
89
90
91 IDD_CURRENCYPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 234
92 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
93 CAPTION "Valută"
94 FONT 8, "MS Shell Dlg"
95 BEGIN
96 GROUPBOX "Eșantion", -1, 7, 7, 230, 33, WS_CHILD | WS_VISIBLE
97 LTEXT "Pozitiv:", -1, 13, 21, 31, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
98 EDITTEXT IDC_CURRENCYPOSSAMPLE, 43, 19, 72, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
99 LTEXT "Negativ:", -1, 120, 21, 31, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
100 EDITTEXT IDC_CURRENCYNEGSAMPLE, 154, 19, 72, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
101 LTEXT "&Simbol valută:", -1, 10, 51, 121, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
102 COMBOBOX IDC_CURRENCYSYMBOL, 134, 49, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
103 LTEXT "&Valoare pozitivă:", -1, 10, 68, 121, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
104 COMBOBOX IDC_CURRENCYPOSVALUE, 134, 66, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
105 LTEXT "&Valoare negativă:", -1, 10, 85, 121, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
106 COMBOBOX IDC_CURRENCYNEGVALUE, 134, 83, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
107 LTEXT "&Separator zecimale:", -1, 10, 111, 121, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
108 COMBOBOX IDC_CURRENCYDECSEP, 134, 109, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
109 LTEXT "&Număr zecimale:", -1, 10, 128, 121, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
110 COMBOBOX IDC_CURRENCYDECNUM, 134, 126, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
111 LTEXT "&Simbol grupare:", -1, 10, 156, 121, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
112 COMBOBOX IDC_CURRENCYGRPSEP, 134, 154, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
113 LTEXT "&Grupare cifre:", -1, 10, 173, 121, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
114 COMBOBOX IDC_CURRENCYGRPNUM, 134, 171, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
115 END
116
117
118 IDD_TIMEPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 234
119 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
120 CAPTION "Timp"
121 FONT 8, "MS Shell Dlg"
122 BEGIN
123 GROUPBOX "Eșantion", -1, 7, 7, 230, 33, WS_CHILD | WS_VISIBLE
124 LTEXT "Timp:", -1, 13, 21, 54, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
125 EDITTEXT IDC_TIMESAMPLE, 68, 19, 84, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
126 LTEXT "&Format timp:", -1, 13, 52, 130, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
127 COMBOBOX IDC_TIMEFORMAT, 149, 50, 84, 100, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
128 LTEXT "&Separator timp:", -1, 13, 70, 130, 10, WS_VISIBLE | WS_GROUP
129 COMBOBOX IDC_TIMESEPARATOR, 149, 68, 84, 100, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
130 LTEXT "Simbol A&M:", -1, 13, 88, 130, 10, WS_VISIBLE | WS_GROUP
131 COMBOBOX IDC_TIMEAMSYMBOL, 149, 86, 84, 100, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
132 LTEXT "&Simbol PM:", -1, 13, 106, 130, 10, WS_VISIBLE | WS_GROUP
133 COMBOBOX IDC_TIMEPMSYMBOL, 149, 104, 84, 100, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
134 GROUPBOX "", -1, 7, 140, 230, 80, WS_VISIBLE
135 LTEXT "Notație format timp\n\n\
136 h = oră m = minut s = secundă t = am sau pm\n\n\
137 h = 12 ore H = 24 ore \n\
138 hh, mm, ss = cu zerouri h, m, s = fără zerouri",
139 -1, 13, 150, 214, 50, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
140 END
141
142
143 IDD_DATEPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 234
144 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
145 CAPTION "Dată"
146 FONT 8, "MS Shell Dlg"
147 BEGIN
148 GROUPBOX "Calendar", -1, 7, 7, 230, 74
149 LTEXT "Dacă anul e scris ca 2 cifre se consideră că e între:", -1, 13, 18, 215, 8
150 EDITTEXT IDC_FIRSTYEAR_EDIT, 13, 30, 36, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | WS_DISABLED
151 LTEXT "și", -1, 55, 32, 17, 8
152 EDITTEXT IDC_SECONDYEAR_EDIT, 77, 30, 36, 12, ES_LEFT | ES_NUMBER | WS_GROUP
153 CONTROL "",IDC_SCR_MAX_YEAR, "msctls_updown32", UDS_NOTHOUSANDS | UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 113, 30, 10, 12
154 LTEXT "Tip calendar:", -1, 13, 48, 56, 10
155 COMBOBOX IDC_CALTYPE_COMBO, 77, 46, 153, 100, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_DISABLED
156 LTEXT "Calendar islamic:", -1, 13, 65, 60, 12
157 COMBOBOX IDC_HIJCHRON_COMBO, 77, 64, 153, 100, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_DISABLED
158 GROUPBOX "Format dată scurtă", -1, 7, 83, 230, 81
159 LTEXT "Eșantion:", -1, 13, 95, 63, 10
160 EDITTEXT IDC_SHRTDATESAMPLE_EDIT, 77, 93, 153, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
161 LTEXT "Eșantion - dreapta la stânga:", -1, 13, 109, 60, 16
162 EDITTEXT IDC_SHRTDATERTOL_EDIT, 77, 111, 153, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP | WS_DISABLED
163 LTEXT "Format scurt:", -1, 13, 131, 60, 10
164 COMBOBOX IDC_SHRTDATEFMT_COMBO, 77, 129, 153, 100, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
165 LTEXT "Separator componente dată:", -1, 13, 148, 113, 10
166 COMBOBOX IDC_SHRTDATESEP_COMBO, 180, 146, 51, 100, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
167 GROUPBOX "Format dată lungă", -1, 7, 167, 230, 64
168 LTEXT "Eșantion:", -1, 13, 179, 61, 10
169 EDITTEXT IDC_LONGDATESAMPLE_EDIT, 77, 177, 153, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
170 LTEXT "Eșantion - dreapta la stânga:", -1, 13, 193, 61, 16
171 EDITTEXT IDC_LONGDATERTOL_EDIT, 77, 195, 153, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP | WS_DISABLED
172 LTEXT "Format lung:", -1, 13, 215, 60, 10
173 COMBOBOX IDC_LONGDATEFMT_COMBO, 77, 213, 153, 100, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
174 END
175
176
177 IDD_SORTPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 234
178 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
179 CAPTION "Sortare"
180 FONT 8, "MS Shell Dlg"
181 BEGIN
182 GROUPBOX "Sortare", -1, 7, 7, 230, 74
183 LTEXT "Metodele de sortare reprezintă ordinea de sortare pentru litere, cuvinte și fișiere.", -1, 14, 17, 220, 25
184 LTEXT "Selectați o metodă pentru limba dvs.:", -1, 14, 37, 220, 22
185 COMBOBOX IDC_SORTLIST_COMBO, 14, 56, 217, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
186 END
187
188
189 STRINGTABLE
190 BEGIN
191 IDS_CUSTOMIZE_TITLE "Particularizare opțiuni"
192 IDS_SPAIN "Spaniolă (Spainia)"
193 END
194
195 STRINGTABLE
196 BEGIN
197 IDS_CPLNAME "Opțiuni regionale"
198 IDS_CPLDESCRIPTION "Setări limbi și formatare numere, valute, dată și timp."
199 END
200
201 #pragma code_page(default)