[INTL]
[reactos.git] / reactos / dll / cpl / intl / lang / tr-TR.rc
1 /* TRANSLATOR: 2013-2015 Erdem Ersoy (eersoy93) (erdemersoy@live.com) */
2
3 LANGUAGE LANG_TURKISH, SUBLANG_DEFAULT
4
5 IDD_GENERALPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 230
6 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
7 CAPTION "Bölgelik Seçenekler"
8 FONT 8, "MS Shell Dlg"
9 BEGIN
10 GROUPBOX "Ölçünler ve Biçimler", -1, 5, 5, 234, 162
11 LTEXT "Bu seçenek, birtakım izlencelerin sayı, para birimi, târih ve saat biçimlerini etkiler.", -1, 14, 17, 220, 25
12 LTEXT "Husûsiyetleri karşılaştırmak için bir öğe seçiniz veyâ kendi biçiminizi seçmek için Husûsileştir'e tıklayınız.", -1, 14, 37, 220, 22
13 COMBOBOX IDC_LANGUAGELIST, 14, 56, 160, 160, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
14 PUSHBUTTON "&Husûsileştir...", IDC_SETUP_BUTTON, 178, 56, 52, 13
15 LTEXT "Örnekler", -1, 14, 73, 70, 10
16 LTEXT "Sayı:", -1, 16, 86, 48, 10
17 LTEXT "Paralık:", -1, 16, 101, 48, 10
18 LTEXT "Saat:", -1, 16, 116, 48, 10
19 LTEXT "Kısa Târih:", -1, 16, 131, 48, 10
20 LTEXT "Uzun Târih:", -1, 16, 146, 48, 10
21 EDITTEXT IDC_NUMSAMPLE_EDIT, 89, 86, 140, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
22 EDITTEXT IDC_MONEYSAMPLE_EDIT, 89, 101, 140, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
23 EDITTEXT IDC_TIMESAMPLE_EDIT, 89, 116, 140, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
24 EDITTEXT IDC_SHORTTIMESAMPLE_EDIT, 89, 131, 140, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
25 EDITTEXT IDC_FULLTIMESAMPLE_EDIT, 89, 146, 140, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
26 GROUPBOX "Coğrâfî Konum", -1, 5, 172, 234, 55
27 LTEXT "Konumunuzu belirleyiniz, böylece birtakım hizmetler size haberler ve hava durumları gibi yerli bilgiler sağlayabilir.", -1, 14, 184, 210, 24
28 COMBOBOX IDC_LOCATION_COMBO, 14, 207, 217, 160, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_SORT
29 END
30
31 IDD_LANGUAGESPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 230
32 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
33 CAPTION "Diller"
34 FONT 8, "MS Shell Dlg"
35 BEGIN
36 GROUPBOX "Metin Giriş Dilleri ve Hizmetleri", -1, 5, 5, 234, 52
37 LTEXT "Dil veyâ metin giriş yöntemlerini görüntülemek veyâ değiştirmek için ""Ayrıntılar...""a tıklayınız.", -1, 12, 15, 220, 18
38 PUSHBUTTON "&Ayrıntılar...", IDC_DETAIL_BUTTON, 177, 34, 54, 14
39 GROUPBOX "Ek Dil Desteği", -1, 5, 62, 234, 82
40 LTEXT "Birçok dil ön tanımlı olarak yüklenmiştir. Ek diller yüklemek için aşağıdaki uygun kutucuğu seçiniz.", -1, 12, 72, 220, 18
41 CHECKBOX "&Karmaşık El Yazısı ve Sağdan Sola Diller İçin Kütükleri Yükle", IDC_INST_FILES_FOR_RTOL_LANG, 12, 92, 215, 22, BS_MULTILINE | BS_TOP
42 CHECKBOX "&Doğu Asya Dilleri İçin Kütükleri Yükle", IDC_INST_FILES_FOR_ASIAN, 12, 114, 180, 22, BS_MULTILINE | BS_TOP
43 END
44
45 IDD_ADVANCEDPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 230
46 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
47 CAPTION "Gelişmiş"
48 FONT 8, "MS Shell Dlg"
49 BEGIN
50 GROUPBOX "Evrenlik Kodlu Olmayan İzlenceler İçin Dil", -1, 5, 5, 234, 90
51 COMBOBOX IDC_LANGUAGE_COMBO, 14, 75, 217, 160, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_SORT
52 LTEXT "Bu dizge ayârı, Evrenlik Kodlu olmayan izlenceleri, kendi dillerinde seçkeleri ve iletişim pencerelerini görüntülemeyle etkinleştirir. Evrenlik Kodlu izlenceleri etkilemez ancak bu bilgisayarın tüm kullanıcılarına uygular.", -1, 14, 18, 223, 33
53 LTEXT "&Kullanmak istediğiniz Evrenlik Kodlu olmayan izlencelerin dil sürümünü karşılaştırmak için bir dil seçiniz:", -1, 14, 55, 223, 18
54 GROUPBOX "Kod Sayfası Dönüştürme Çizelgesi", -1, 5, 101, 234, 88
55 CONTROL "", IDC_CONV_TABLES, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SORTASCENDING | LVS_NOCOLUMNHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 14, 114, 217, 70
56 GROUPBOX "Ön Tanımlı Kullanıcı Hesâbı Ayarları", -1, 5, 193, 234, 32
57 CHECKBOX "&Tüm Ayarları Şimdiki Kullanıcı Hesâbına Ön Tanımlılara Uygula", IDC_APPLY_CUR_USER_DEF_PROFILE, 12, 201, 220, 22, BS_MULTILINE | BS_TOP
58 END
59
60 IDD_NUMBERSPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 234
61 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
62 CAPTION "Sayılar"
63 FONT 8, "MS Shell Dlg"
64 BEGIN
65 GROUPBOX "Görünüm Örneği", -1, 7, 7, 230, 53, WS_CHILD | WS_VISIBLE
66 LTEXT "Artı:", -1, 13, 21, 31, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
67 EDITTEXT IDC_NUMBERSPOSSAMPLE, 43, 19, 72, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
68 LTEXT "Eksi:", -1, 120, 21, 31, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
69 EDITTEXT IDC_NUMBERSNEGSAMPLE, 154, 19, 72, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
70 LTEXT "&Ondalık Simgesi:", -1, 8, 67, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
71 COMBOBOX IDC_NUMBERDSYMBOL, 137, 65, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
72 LTEXT "O&ndalıktan Sonraki Basamak Sayısı:", -1, 8, 83, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
73 COMBOBOX IDC_NUMBERSNDIGDEC, 137, 81, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
74 LTEXT "&Basamak Ayırma Simgesi:", -1, 8, 100, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
75 COMBOBOX IDC_NUMBERSDIGITGRSYM, 137, 97, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
76 LTEXT "B&asamak Ayrılması:", -1, 8, 117, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
77 COMBOBOX IDC_NUMBERSDGROUPING, 137, 113, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
78 LTEXT "&Eksi İmi Simgesi:", -1, 8, 134, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
79 COMBOBOX IDC_NUMBERSNSIGNSYM, 137, 129, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
80 LTEXT "E&ksi Sayı Biçimi:", -1, 8, 149, 100, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
81 COMBOBOX IDC_NUMBERSNNUMFORMAT, 137, 145, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
82 LTEXT "&Öncü Sıfırların Görünümü:", -1, 8, 166, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
83 COMBOBOX IDC_NUMBERSDISPLEADZER, 137, 161, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
84 LTEXT "&Dizelge Ayırıcısı:", -1, 8, 181, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
85 COMBOBOX IDC_NUMBERSLSEP, 137, 177, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
86 LTEXT "Ö&lçü Dizgesi:", -1, 8, 197, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
87 COMBOBOX IDC_NUMBERSMEASSYS, 137, 193, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
88 END
89
90 IDD_CURRENCYPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 234
91 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
92 CAPTION "Para Birimi"
93 FONT 8, "MS Shell Dlg"
94 BEGIN
95 GROUPBOX "Görünüm Örneği", -1, 7, 7, 230, 33, WS_CHILD | WS_VISIBLE
96 LTEXT "Artı:", -1, 13, 21, 27, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
97 EDITTEXT IDC_CURRENCYPOSSAMPLE, 43, 19, 72, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
98 LTEXT "Eksi:", -1, 120, 21, 30, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
99 EDITTEXT IDC_CURRENCYNEGSAMPLE, 154, 19, 72, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
100 LTEXT "&Para Birimi Simgesi:", -1, 10, 51, 121, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
101 COMBOBOX IDC_CURRENCYSYMBOL, 134, 49, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
102 LTEXT "&Artı Nicelik:", -1, 10, 68, 121, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
103 COMBOBOX IDC_CURRENCYPOSVALUE, 134, 66, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
104 LTEXT "&Eksi Nicelik:", -1, 10, 85, 121, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
105 COMBOBOX IDC_CURRENCYNEGVALUE, 134, 83, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
106 LTEXT "&Ondalık Ayırıcısı:", -1, 10, 111, 121, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
107 COMBOBOX IDC_CURRENCYDECSEP, 134, 109, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
108 LTEXT "&Kesirli Basamakların Sayısı:", -1, 10, 128, 121, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
109 COMBOBOX IDC_CURRENCYDECNUM, 134, 126, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
110 LTEXT "A&yırma Simgesi:", -1, 10, 156, 121, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
111 COMBOBOX IDC_CURRENCYGRPSEP, 134, 154, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
112 LTEXT "&Basamak Ayrılması:", -1, 10, 173, 121, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
113 COMBOBOX IDC_CURRENCYGRPNUM, 134, 171, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
114 END
115
116 IDD_TIMEPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 234
117 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
118 CAPTION "Saat"
119 FONT 8, "MS Shell Dlg"
120 BEGIN
121 GROUPBOX "Görünüm Örneği", -1, 7, 7, 230, 33, WS_CHILD | WS_VISIBLE
122 LTEXT "Saat Örneği:", -1, 13, 21, 54, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
123 EDITTEXT IDC_TIMESAMPLE, 68, 19, 84, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
124 LTEXT "S&aat Biçimi:", -1, 13, 52, 130, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
125 COMBOBOX IDC_TIMEFORMAT, 149, 50, 84, 100, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
126 LTEXT "Saa&t Ayırıcısı:", -1, 13, 70, 130, 10, WS_VISIBLE | WS_GROUP
127 COMBOBOX IDC_TIMESEPARATOR, 149, 68, 84, 100, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
128 LTEXT "&ÖÖ Simgesi:", -1, 13, 88, 130, 10, WS_VISIBLE | WS_GROUP
129 COMBOBOX IDC_TIMEAMSYMBOL, 149, 86, 84, 100, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
130 LTEXT "Ö&S Simgesi:", -1, 13, 106, 130, 10, WS_VISIBLE | WS_GROUP
131 COMBOBOX IDC_TIMEPMSYMBOL, 149, 104, 84, 100, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
132 GROUPBOX "", -1, 7, 140, 230, 80, WS_VISIBLE
133 LTEXT "Saat Biçimi Gösterimi:\n\n\
134 h = Saat m = Dakîka s = Sâniye t = ÖÖ veyâ ÖS\n\n\
135 h = 12 Saatlik H = 24 Saatlik\n\
136 hh, mm, ss = Öncü Sıfır Var h, m, s = Öncü Sıfır Yok", -1, 13, 150, 214, 50, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
137 END
138
139 IDD_DATEPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 234
140 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
141 CAPTION "Târih"
142 FONT 8, "MS Shell Dlg"
143 BEGIN
144 GROUPBOX "Takvim", -1, 7, 7, 230, 74
145 LTEXT "Eğer yıl iki basamakla gösterilmişse şunlar arsında bir yıl olduğu varsayılır:", -1, 13, 18, 215, 8
146 EDITTEXT IDC_FIRSTYEAR_EDIT, 13, 30, 36, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | WS_DISABLED
147 LTEXT "&ve", -1, 55, 32, 17, 8
148 EDITTEXT IDC_SECONDYEAR_EDIT, 77, 30, 36, 12, ES_LEFT | ES_NUMBER | WS_GROUP
149 CONTROL "",IDC_SCR_MAX_YEAR, "msctls_updown32", UDS_NOTHOUSANDS | UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 113, 30, 10, 12
150 LTEXT "Takvim Türü:", -1, 13, 48, 56, 10
151 COMBOBOX IDC_CALTYPE_COMBO, 77, 46, 153, 100, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_DISABLED
152 LTEXT "Hicrî Takvim:", -1, 13, 65, 60, 12
153 COMBOBOX IDC_HIJCHRON_COMBO, 77, 64, 153, 100, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_DISABLED
154 GROUPBOX "Kısa Târih Biçimi", -1, 7, 83, 230, 81
155 LTEXT "Örnek:", -1, 13, 95, 63, 10
156 EDITTEXT IDC_SHRTDATESAMPLE_EDIT, 77, 93, 153, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
157 LTEXT "Örnek (Sağdan Sola Okunuş):", -1, 13, 109, 60, 16
158 EDITTEXT IDC_SHRTDATERTOL_EDIT, 77, 111, 153, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP | WS_DISABLED
159 LTEXT "&Kısa Biçim:", -1, 13, 131, 60, 10
160 COMBOBOX IDC_SHRTDATEFMT_COMBO, 77, 129, 153, 100, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
161 LTEXT "&Târih Bileşenleri Ayırıcısı:", -1, 13, 148, 113, 10
162 COMBOBOX IDC_SHRTDATESEP_COMBO, 180, 146, 51, 100, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
163 GROUPBOX "Uzun Târih Biçimi", -1, 7, 167, 230, 64
164 LTEXT "Örnek:", -1, 13, 179, 61, 10
165 EDITTEXT IDC_LONGDATESAMPLE_EDIT, 77, 177, 153, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
166 LTEXT "Örnek (Sağdan Sola Okunuş):", -1, 13, 193, 61, 16
167 EDITTEXT IDC_LONGDATERTOL_EDIT, 77, 195, 153, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP | WS_DISABLED
168 LTEXT "&Uzun Biçim:", -1, 13, 215, 60, 10
169 COMBOBOX IDC_LONGDATEFMT_COMBO, 77, 213, 153, 100, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
170 END
171
172 IDD_SORTPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 234
173 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
174 CAPTION "Dizme"
175 FONT 8, "MS Shell Dlg"
176 BEGIN
177 GROUPBOX "Dizme", -1, 7, 7, 230, 74
178 LTEXT "Dizme yöntemleri; damgaların, sözcüklerin, kütüklerin ve dizinlerin dizme düzenini tanımlar.", -1, 14, 17, 220, 25
179 LTEXT "Diliniz için bir dizme yöntemi seçiniz:", -1, 14, 37, 220, 22
180 COMBOBOX IDC_SORTLIST_COMBO, 14, 56, 217, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
181 END
182
183 STRINGTABLE
184 BEGIN
185 IDS_CUSTOMIZE_TITLE "Bölgelik Ayarları Husûsileştir"
186 IDS_SPAIN "İspanyol (İspanya)"
187 IDS_METRIC "Ölçümlü"
188 IDS_IMPERIAL "İlhanlık"
189 END
190
191 STRINGTABLE
192 BEGIN
193 IDS_CPLNAME "Bölgelik Ayarlar"
194 IDS_CPLDESCRIPTION "Dilleri ve sayı, para birimi, saat ve târih biçimlerini seçer."
195 END
196
197 STRINGTABLE
198 BEGIN
199 IDS_APPLY_DEFAULT_TITLE "Ön Tanımlı Ayarları Değiştir"
200 IDS_APPLY_DEFAULT_TEXT "Ayarlar ön tanımlı kullanıcı hesâbına uygulanacaktır.\n\n\
201 Bu değişiklikler oturum açma görüntülüğüne ve yeni kullanıcı hesaplarına uygulanır.\n\
202 Değişikliklerin birtakım dizge hizmetlerine uygulanması için bilgisayar yeniden başlatılmalıdır."
203 END
204
205 STRINGTABLE
206 BEGIN
207 IDS_ERROR "Yanlışlık"
208 IDS_ERROR_SYMBOL_SEPARATE "Kısa târih bileşenleri ayıracı yanlış simge(ler) içeriyor."
209 IDS_ERROR_SYMBOL_FORMAT_SHORT "Kısa târih biçimi yanlış simge(ler) içeriyor."
210 IDS_ERROR_SYMBOL_FORMAT_LONG "Uzun târih biçimi yanlış simge(ler) içeriyor."
211 IDS_ERROR_OEM_CODE_PAGE "OEM kod sayfasını okumada bir sorun oldu."
212 IDS_ERROR_ANSI_CODE_PAGE "ANSI kod sayfasını okumada bir sorun oldu."
213 IDS_ERROR_INT_KEY_REG "HKCU\\Control Panel\\International dizinini açmada bir sorun oldu."
214 IDS_ERROR_DEF_INT_KEY_REG "HKU\\.DEFAULT\\Control Panel\\International dizinini açmada bir sorun oldu."
215 IDS_ERROR_NLS_KEY_REG "HKU\\.DEFAULT\\Control Panel\\International dizinini açmada bir sorun oldu."
216 IDS_ERROR_NLS_CODE_REG "HKU\\.DEFAULT\\Control Panel\\International dizinini açmada bir sorun oldu."
217 IDS_ERROR_INPUT_DLL "input.dll başlatılamaz."
218 END