[INTL]
[reactos.git] / reactos / dll / cpl / intl / lang / uk-UA.rc
1 /*
2 * PROJECT: International Control Panel Applet
3 * LICENSE: GPL - See COPYING in the top level directory
4 * FILE: dll/cpl/intl/lang/uk-UA.rc
5 * PURPOSE: Ukraianian Language File for International Control Panel Applet
6 * TRANSLATORS: Artem Reznikov, Igor Paliychuk
7 */
8
9 LANGUAGE LANG_UKRAINIAN, SUBLANG_DEFAULT
10
11 IDD_GENERALPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 230
12 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
13 CAPTION "Регіональні параметри"
14 FONT 8, "MS Shell Dlg"
15 BEGIN
16 GROUPBOX "Мовні стандарти й формати", -1, 5, 5, 234, 162
17 LTEXT "Цей параметр впливає на відображення чисел, грошових сум, дати й часу в деяких програмах.", -1, 14, 17, 220, 25
18 LTEXT "&Виберіть зі списку найбільш прийнятний елемент або натисніть кнопку ""Налаштування"", щоб указати формати самостійно:", -1, 14, 37, 220, 22
19 COMBOBOX IDC_LANGUAGELIST, 14, 56, 160, 160, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
20 PUSHBUTTON "Налашту&вання...", IDC_SETUP_BUTTON, 175, 56, 60, 13
21 LTEXT "Зразки", -1, 14, 73, 70, 10
22 LTEXT "Число:", -1, 16, 86, 48, 10
23 LTEXT "Сума грошей:", -1, 16, 101, 48, 10
24 LTEXT "Час:", -1, 16, 116, 48, 10
25 LTEXT "Коротка дата:", -1, 16, 131, 48, 10
26 LTEXT "Повна дата:", -1, 16, 146, 48, 10
27 EDITTEXT IDC_NUMSAMPLE_EDIT, 89, 86, 140, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
28 EDITTEXT IDC_MONEYSAMPLE_EDIT, 89, 101, 140, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
29 EDITTEXT IDC_TIMESAMPLE_EDIT, 89, 116, 140, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
30 EDITTEXT IDC_SHORTTIMESAMPLE_EDIT, 89, 131, 140, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
31 EDITTEXT IDC_FULLTIMESAMPLE_EDIT, 89, 146, 140, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
32 GROUPBOX "Географічне розташування", -1, 5, 171, 234, 55
33 LTEXT "Укажіть ваше поточне розташування, щоб служби могли надавати вам місцеву інформацію, наприклад, новини та прогноз погоди", -1, 14, 180, 215, 24
34 COMBOBOX IDC_LOCATION_COMBO, 14, 207, 217, 160, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_SORT
35 END
36
37 IDD_LANGUAGESPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 230
38 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
39 CAPTION "Мови"
40 FONT 8, "MS Shell Dlg"
41 BEGIN
42 GROUPBOX "Текстові служби та мови вводу", -1, 5, 5, 234, 52
43 LTEXT "Щоб переглянути або змінити мову або засіб вводу тексту, натисніть кнопку ""Подробиці...""", -1, 12, 15, 220, 18
44 PUSHBUTTON "&Подробиці...", IDC_DETAIL_BUTTON, 177, 34, 54, 14
45 GROUPBOX "Додаткова мовна підтримка", -1, 5, 62, 234, 82
46 LTEXT "Більшість мов установлюється за замовчуванням. Щоб установити додаткові мови, установіть відповідні прапорці.", -1, 12, 72, 220, 18
47 CHECKBOX "&Установити підтримку для мов із письмом справа наліво та для мов зі складними знаками", IDC_INST_FILES_FOR_RTOL_LANG, 12, 92, 215, 22, BS_MULTILINE | BS_TOP
48 CHECKBOX "Ус&тановити підтримку для східно-азіатських мов", IDC_INST_FILES_FOR_ASIAN, 12, 114, 180, 22, BS_MULTILINE | BS_TOP
49 END
50
51 IDD_ADVANCEDPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 230
52 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
53 CAPTION "Додатково"
54 FONT 8, "MS Shell Dlg"
55 BEGIN
56 GROUPBOX "Мова програм, які не підтримують Юнікод", -1, 5, 5, 234, 90
57 COMBOBOX IDC_LANGUAGE_COMBO, 14, 75, 217, 160, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_SORT
58 LTEXT "Цей системний параметр дає змогу програмам, які не підтримують Юнікод, показувати меню та діалоги рідною мовою. Він не впливає на програми з підтримкою Юнікоду, але застосовується до всіх користувачів цього комп'ютера.", -1, 14, 18, 223, 33
59 LTEXT "Виберіть мову, яка відповідає мовній версії бажаних програм без підтримки Юнікоду.", -1, 14, 55, 223, 18
60 GROUPBOX "Таблиці перетворення кодових сторінок", -1, 5, 101, 234, 88
61 CONTROL "", IDC_CONV_TABLES, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SORTASCENDING | LVS_NOCOLUMNHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 14, 114, 217, 70
62 GROUPBOX "Параметри стандартного облікового запису", -1, 5, 193, 234, 32
63 CHECKBOX "Застосувати всі параметри до поточного облікового запису та до стандартного профілю користувача", IDC_APPLY_CUR_USER_DEF_PROFILE, 12, 201, 220, 22, BS_MULTILINE | BS_TOP
64 END
65
66 IDD_NUMBERSPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 234
67 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
68 CAPTION "Числа"
69 FONT 8, "MS Shell Dlg"
70 BEGIN
71 GROUPBOX "Зразки", -1, 7, 7, 230, 53, WS_CHILD | WS_VISIBLE
72 LTEXT "Додатн.:", -1, 13, 21, 31, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
73 EDITTEXT IDC_NUMBERSPOSSAMPLE, 48, 19, 67, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
74 LTEXT "Від'ємн.:", -1, 120, 21, 31, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
75 EDITTEXT IDC_NUMBERSNEGSAMPLE, 154, 19, 72, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
76 LTEXT "Десятковий &розділювач:", -1, 8, 67, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
77 COMBOBOX IDC_NUMBERDSYMBOL, 137, 65, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
78 LTEXT "&Кількість дробових знаків:", -1, 8, 83, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
79 COMBOBOX IDC_NUMBERSNDIGDEC, 137, 81, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
80 LTEXT "Розділювач &груп розрядів:", -1, 8, 100, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
81 COMBOBOX IDC_NUMBERSDIGITGRSYM, 137, 97, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
82 LTEXT "Кіл&ькість цифр у групі:", -1, 8, 117, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
83 COMBOBOX IDC_NUMBERSDGROUPING, 137, 113, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
84 LTEXT "Оз&нака від'ємного числа:", -1, 8, 134, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
85 COMBOBOX IDC_NUMBERSNSIGNSYM, 137, 129, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
86 LTEXT "&Формат від'ємних чисел:", -1, 8, 149, 100, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
87 COMBOBOX IDC_NUMBERSNNUMFORMAT, 137, 145, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
88 LTEXT "&Відображ. нулів на початку числа:", -1, 8, 166, 127, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
89 COMBOBOX IDC_NUMBERSDISPLEADZER, 137, 161, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
90 LTEXT "Розділювач &елементів списку:", -1, 8, 181, 124, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
91 COMBOBOX IDC_NUMBERSLSEP, 137, 177, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
92 LTEXT "&Система одиниць:", -1, 8, 197, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
93 COMBOBOX IDC_NUMBERSMEASSYS, 137, 193, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
94 END
95
96 IDD_CURRENCYPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 234
97 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
98 CAPTION "Грошова одиниця"
99 FONT 8, "MS Shell Dlg"
100 BEGIN
101 GROUPBOX "Зразки", -1, 7, 7, 230, 33, WS_CHILD | WS_VISIBLE
102 LTEXT "Додатн.:", -1, 13, 21, 31, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
103 EDITTEXT IDC_CURRENCYPOSSAMPLE, 46, 19, 72, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
104 LTEXT "Від'ємн.:", -1, 120, 21, 31, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
105 EDITTEXT IDC_CURRENCYNEGSAMPLE, 154, 19, 72, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
106 LTEXT "&Позначення грошової одиниці:", -1, 10, 51, 111, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
107 COMBOBOX IDC_CURRENCYSYMBOL, 134, 49, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
108 LTEXT "&Формат додатних грошових сум:", -1, 10, 68, 111, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
109 COMBOBOX IDC_CURRENCYPOSVALUE, 134, 66, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
110 LTEXT "Фор&мат від'ємних грошових сум:", -1, 10, 85, 111, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
111 COMBOBOX IDC_CURRENCYNEGVALUE, 134, 83, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
112 LTEXT "Десятковий &розділювач:", -1, 10, 111, 111, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
113 COMBOBOX IDC_CURRENCYDECSEP, 134, 109, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
114 LTEXT "&Кількість дробових знаків:", -1, 10, 128, 111, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
115 COMBOBOX IDC_CURRENCYDECNUM, 134, 126, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
116 LTEXT "Розділювач &груп розрядів:", -1, 10, 156, 111, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
117 COMBOBOX IDC_CURRENCYGRPSEP, 134, 154, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
118 LTEXT "Кількість &цифр у групі:", -1, 10, 173, 111, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
119 COMBOBOX IDC_CURRENCYGRPNUM, 134, 171, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
120 END
121
122 IDD_TIMEPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 234
123 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
124 CAPTION "Час"
125 FONT 8, "MS Shell Dlg"
126 BEGIN
127 GROUPBOX "Зразки", -1, 7, 7, 230, 33, WS_CHILD | WS_VISIBLE
128 LTEXT "Зразок часу:", -1, 13, 21, 54, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
129 EDITTEXT IDC_TIMESAMPLE, 68, 19, 84, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
130 LTEXT "&Формат часу:", -1, 13, 52, 54, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
131 COMBOBOX IDC_TIMEFORMAT, 149, 50, 84, 100, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
132 LTEXT "&Розділювач компонентів часу:", -1, 13, 70, 130, 10, WS_VISIBLE | WS_GROUP
133 COMBOBOX IDC_TIMESEPARATOR, 149, 68, 84, 100, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
134 LTEXT "По&значення часу до полудня (AM):", -1, 13, 88, 130, 10, WS_VISIBLE | WS_GROUP
135 COMBOBOX IDC_TIMEAMSYMBOL, 149, 86, 84, 100, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
136 LTEXT "&Позначення часу після полудня (PM):", -1, 13, 106, 130, 10, WS_VISIBLE | WS_GROUP
137 COMBOBOX IDC_TIMEPMSYMBOL, 149, 104, 84, 100, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
138 GROUPBOX "", -1, 7, 140, 230, 80, WS_VISIBLE
139 LTEXT "Позначення формату часу\n\n\
140 h = година m = хвилина s = секунда t = АМ або РМ\n\n\
141 h = 12-годинний формат доби H = 24-годинний формат доби\n\
142 hh, mm, ss = з виводом нулів на початку h, m, s = без виводу нулів", -1, 13, 150, 214, 55, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
143 END
144
145 IDD_DATEPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 234
146 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
147 CAPTION "Дата"
148 FONT 8, "MS Shell Dlg"
149 BEGIN
150 GROUPBOX "Календар", -1, 7, 7, 230, 74
151 LTEXT "Якщо рік введено двома цифрами, інтерпретувати його як рік між:", -1, 9, 18, 226, 8
152 EDITTEXT IDC_FIRSTYEAR_EDIT, 13, 30, 36, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | WS_DISABLED
153 LTEXT "і", -1, 55, 32, 17, 8
154 EDITTEXT IDC_SECONDYEAR_EDIT, 77, 30, 36, 12, ES_LEFT | ES_NUMBER | WS_GROUP
155 CONTROL "",IDC_SCR_MAX_YEAR, "msctls_updown32", UDS_NOTHOUSANDS | UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 113, 30, 10, 12
156 LTEXT "Тип календаря:", -1, 13, 48, 56, 10
157 COMBOBOX IDC_CALTYPE_COMBO, 77, 46, 153, 100, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_DISABLED
158 LTEXT "Літочислення за хиджрою:", -1, 13, 62, 60, 16
159 COMBOBOX IDC_HIJCHRON_COMBO, 77, 64, 153, 100, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_DISABLED
160 GROUPBOX "Короткий формат дати", -1, 7, 83, 230, 81
161 LTEXT "Зразок:", -1, 13, 95, 63, 10
162 EDITTEXT IDC_SHRTDATESAMPLE_EDIT, 77, 93, 153, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
163 LTEXT "Зразок - читання справа наліво:", -1, 13, 109, 60, 16
164 EDITTEXT IDC_SHRTDATERTOL_EDIT, 77, 111, 153, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP | WS_DISABLED
165 LTEXT "Короткий формат:", -1, 13, 128, 62, 16
166 COMBOBOX IDC_SHRTDATEFMT_COMBO, 77, 129, 153, 100, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
167 LTEXT "Розділювач компонентів дати:", -1, 13, 148, 113, 10
168 COMBOBOX IDC_SHRTDATESEP_COMBO, 180, 146, 51, 100, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
169 GROUPBOX "Повний формат дати", -1, 7, 167, 230, 64
170 LTEXT "Зразок:", -1, 13, 179, 61, 10
171 EDITTEXT IDC_LONGDATESAMPLE_EDIT, 77, 177, 153, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
172 LTEXT "Зразок - читання справа наліво:", -1, 13, 193, 61, 16
173 EDITTEXT IDC_LONGDATERTOL_EDIT, 77, 195, 153, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP | WS_DISABLED
174 LTEXT "Повний формат:", -1, 13, 215, 60, 10
175 COMBOBOX IDC_LONGDATEFMT_COMBO, 77, 213, 153, 100, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
176 END
177
178 IDD_SORTPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 234
179 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
180 CAPTION "Сортування"
181 FONT 8, "MS Shell Dlg"
182 BEGIN
183 GROUPBOX "Сортування", -1, 7, 7, 230, 74
184 LTEXT "Методи сортування визначають порядок сортування символів, слів, імен файлів і папок.", -1, 14, 17, 220, 25
185 LTEXT "Вибрати метод сортування для Вашої мови:", -1, 14, 37, 220, 22
186 COMBOBOX IDC_SORTLIST_COMBO, 14, 56, 217, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
187 END
188
189 STRINGTABLE
190 BEGIN
191 IDS_CUSTOMIZE_TITLE "Налаштування регіональних параметрів"
192 IDS_SPAIN "Іспанська (Іспанія)"
193 IDS_METRIC "Метрична"
194 IDS_IMPERIAL "Американська"
195 END
196
197 STRINGTABLE
198 BEGIN
199 IDS_CPLNAME "Регіональні стандарти"
200 IDS_CPLDESCRIPTION "Налаштування мовних параметрів і формату чисел, грошових одиниць, часу й дат."
201 END
202
203 STRINGTABLE
204 BEGIN
205 IDS_APPLY_DEFAULT_TITLE "Change default settings"
206 IDS_APPLY_DEFAULT_TEXT "The settings will be applied to the default user account.\n\n\
207 These changes apply to the logon screen and new user accounts.\n\
208 The computer must be rebooted, in order to apply the changes to some system services."
209 END
210
211 STRINGTABLE
212 BEGIN
213 IDS_ERROR "Error"
214 IDS_ERROR_SYMBOL_SEPARATE "The short date components separator contains incorrect symbol(s)"
215 IDS_ERROR_SYMBOL_FORMAT_SHORT "The short date format contains incorrect symbol(s)"
216 IDS_ERROR_SYMBOL_FORMAT_LONG "The long date format contains incorrect symbol(s)"
217 IDS_ERROR_OEM_CODE_PAGE "There was a problem reading the OEM code page"
218 IDS_ERROR_ANSI_CODE_PAGE "There was a problem reading the ANSI code page"
219 IDS_ERROR_INT_KEY_REG "Problem opening key: HKCU\\Control Panel\\International"
220 IDS_ERROR_DEF_INT_KEY_REG "Problem opening key: HKU\\.DEFAULT\\Control Panel\\International"
221 IDS_ERROR_NLS_KEY_REG "Problem opening key: HKLM\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Control\\NLS\\Language"
222 IDS_ERROR_NLS_CODE_REG "Problem opening key: HKLM\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Control\\NLS\\CodePage"
223 IDS_ERROR_INPUT_DLL "Unable to start input.dll"
224 END