[SYSDM]
[reactos.git] / reactos / dll / cpl / joy / lang / ro-RO.rc
1 LANGUAGE LANG_ROMANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
2
3 #pragma code_page(65001)
4
5 IDD_PROPPAGEMAIN DIALOGEX 0, 0, 252, 205
6 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
7 EXSTYLE WS_EX_CONTEXTHELP
8 CAPTION "Controloare pentru jocuri"
9 FONT 8, "MS Shell Dlg"
10 BEGIN
11 ICON IDI_CPLSYSTEM, -1, 7, 7, 20, 20
12 LTEXT "Aceste setări vă permit să configurați dispozitivele pentru controlul jocurilor instalate pe acest computer.", -1, 33, 7, 214, 20, NOT WS_GROUP
13 GROUPBOX "D&ispozitive pentru jocuri instalate", -1, 7, 34, 238, 117
14 CONTROL "List1", IDC_CONTROLLER_LIST, "SysListView32", WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP | 0x0000808D, 14, 44, 224, 80
15 PUSHBUTTON "&Adăugare...", IDC_ADD_BUTTON, 35, 129, 65, 14
16 PUSHBUTTON "&Eliminare", IDC_REMOVE_BUTTON, 104, 129, 65, 14, WS_DISABLED
17 PUSHBUTTON "&Proprietăți", IDC_PROPERTIES_BUTTON, 173, 129, 65, 14, WS_DISABLED
18 PUSHBUTTON "A&vansat...", IDC_ADVANCED_BUTTON, 111, 157, 65, 14
19 PUSHBUTTON "&Reparare...", IDC_TROUBLESHOOT_BUTTON, 180, 157, 65, 14
20 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 195, 185, 50, 14
21 END
22
23 IDD_ADD DIALOGEX 0, 0, 265, 200
24 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_SETFOREGROUND | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
25 EXSTYLE WS_EX_CONTEXTHELP
26 CAPTION "Adăugare controlor jocurilor"
27 FONT 8, "MS Shell Dlg"
28 BEGIN
29 ICON IDI_CPLSYSTEM, -1, 8, 7, 20, 20
30 LTEXT "Alegeți un controlor din lista de mai jos și apoi faceți clic pe OK. Dacă dispozitivul pe care îl căutați nu apare, faceți clic pe Altul.", -1, 35, 7, 210, 33
31 LTEXT "&Dispozitive:", -1, 8, 45, 126, 8
32 LISTBOX IDC_GAME_CONTROLLERS_LIST, 7, 55, 251, 57, LBS_STANDARD | LBS_NOINTEGRALHEIGHT | LBS_WANTKEYBOARDINPUT | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP
33 AUTOCHECKBOX "&Activare cârmă și pedale", IDC_ENABLE_RUDDERS_CHECKBOX, 7, 114, 100, 10, WS_GROUP
34 LTEXT "&Port joc:", -1, 7, 134, 38, 8, NOT WS_VISIBLE
35 COMBOBOX IDC_GAME_PORT_COMBO, 7, 147, 140, 50, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | NOT WS_VISIBLE | WS_VSCROLL
36 PUSHBUTTON "&Altul...", IDC_CUSTOM_BUTTON, 208, 147, 50, 14
37 CONTROL "", -25525, "STATIC", SS_ETCHEDHORZ, 7, 170, 251, 1
38 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 155, 179, 50, 14
39 PUSHBUTTON "Anulare", IDCANCEL, 208, 179, 50, 14
40 END
41
42 IDD_CUSTOM DIALOGEX 0, 0, 265, 183, 0
43 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_SETFOREGROUND | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
44 EXSTYLE WS_EX_CONTEXTHELP
45 CAPTION "Dispozitiv destinat jocurilor particularizat"
46 FONT 8, "MS Shell Dlg"
47 BEGIN
48 GROUPBOX "Caracteristici speciale", -1, 7, 7, 245, 52
49 AUTORADIOBUTTON "&Joystick", IDC_JOYSTICK_RADIO, 17, 23, 55, 10
50 AUTORADIOBUTTON "&Joystick tridimensional", IDC_FLIGHT_YOKE_RADIO, 147, 23, 89, 10
51 AUTORADIOBUTTON "&Gamepad", IDC_GAME_PAD_RADIO, 17, 40, 65, 10
52 AUTORADIOBUTTON "&Controlor pt. jocuri cu mașini", IDC_RACE_CAR_RADIO, 147, 40, 93, 10
53 GROUPBOX "&Axe", -1, 7, 67, 116, 44, WS_GROUP
54 COMBOBOX IDC_AXES_COMBO, 37, 79, 48, 50, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL
55 AUTORADIOBUTTON "Cârmă/pedale", IDC_RUDDER_PEDALS_RADIO, 14, 97, 63, 10, NOT WS_VISIBLE
56 AUTORADIOBUTTON "Axa Z", IDC_Z_AXIS_RADIO, 81, 97, 35, 10, NOT WS_VISIBLE
57 GROUPBOX "&Butoane", -1, 137, 67, 116, 44
58 COMBOBOX IDC_BUTTONS_COMBO, 178, 79, 48, 50, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_SORT | WS_VSCROLL, WS_EX_CLIENTEDGE
59 AUTOCHECKBOX "Include control &punct vizual", IDC_INC_POINT_CHECKBOX, 7, 123, 115, 10
60 LTEXT "N&ume controlor:", -1, 7, 139, 200, 9
61 EDITTEXT IDC_CONTROLLER_NAME_EDIT, 7, 150, 116, 15, ES_AUTOHSCROLL, WS_EX_CLIENTEDGE | WS_EX_STATICEDGE
62 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 137, 150, 50, 14
63 PUSHBUTTON "Anulare", IDCANCEL, 203, 150, 50, 14
64 END
65
66 IDD_ADVANCED DIALOGEX 0, 0, 220, 86
67 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
68 EXSTYLE WS_EX_CONTEXTHELP
69 CAPTION "Setări avansate"
70 FONT 8, "MS Shell Dlg"
71 BEGIN
72 ICON IDI_CPLSYSTEM, -1, 7, 24, 20, 20
73 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 106, 65, 50, 14
74 PUSHBUTTON "Anulare", IDCANCEL, 163, 65, 50, 14
75 LTEXT "Alegeți dispozitivul de folosit pt. programe vechi.", -1, 7, 7, 208, 10
76 LTEXT "&Dispozitiv preferat:", -1, 34, 24, 70, 10
77 COMBOBOX IDC_PREFERRED_DEV_COMBO, 34, 38, 179, 75, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL
78 END
79
80 STRINGTABLE
81 BEGIN
82 IDS_CPLSYSTEMNAME "Controloare pentru jocuri"
83 IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Adăugare, eliminare sau configurare controloare pentru jocuri, precum joystickuri sau gamepaduri."
84 IDS_CONTROLLER "Controlor"
85 IDS_STATUS "Stare"
86 END
87
88 #pragma code_page(default)