0c6d5abd268192eeb9e530f10f8abbb01f9547ed
[reactos.git] / reactos / dll / cpl / main / lang / ro-RO.rc
1 /*
2 * Translators: Petru Dimitriu (petrimetri at gmail dot com)
3 * Ștefan Fulea (stefan dot fulea at mail dot md)
4 */
5
6 LANGUAGE LANG_ROMANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
7
8 IDD_KEYBSPEED DIALOGEX 0, 0, 246, 228
9 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
10 CAPTION "Viteză"
11 FONT 8, "MS Shell Dlg"
12 BEGIN
13 GROUPBOX "Repetare caractere", -1, 5, 5, 236, 135
14 ICON IDI_REPEAT_DELAY, IDC_ICON_REPEAT_DELAY, 13, 18, 15, 15
15 LTEXT "Întâr&zierea reptării:", -1, 40, 18, 100, 10
16 LTEXT "Lungă", -1, 40, 33, 25, 10
17 LTEXT "Scurtă", -1, 200, 33, 25, 10
18 CONTROL "", IDC_SLIDER_REPEAT_DELAY, "msctls_trackbar32", TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP, 65, 33, 130, 17
19 ICON IDI_REPEAT_RATE, IDC_ICON_REPEAT_RATE, 13, 70, 15, 15
20 LTEXT "&Rata de repetiție:", -1, 40, 70, 100, 10
21 LTEXT "Lentă", -1, 40, 85, 25, 10
22 LTEXT "Rapidă", -1, 200, 85, 25, 10
23 CONTROL "", IDC_SLIDER_REPEAT_RATE, "msctls_trackbar32", TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP, 65, 85, 130, 17
24 LTEXT "Z&onă de test pentru testarea ratei de repetiție:", -1, 15, 105, 216, 10
25 EDITTEXT IDC_EDIT_REPEAT_RATE, 15, 116, 216, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
26 GROUPBOX "Rata de &clipire a cursorului:", -1, 5, 145, 236, 50
27 LTEXT "", IDC_TEXT_CURSOR_BLINK, 20, 165, 1, 8
28 LTEXT "Minimă", -1, 40, 165, 25, 10
29 LTEXT "Maximă", -1, 200, 165, 30, 10
30 CONTROL "", IDC_SLIDER_CURSOR_BLINK, "msctls_trackbar32", TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP, 65, 165, 130, 17
31 END
32
33 IDD_HARDWARE DIALOGEX 0, 0, 246, 228
34 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
35 CAPTION "Dispozitive"
36 FONT 8, "MS Shell Dlg"
37 BEGIN
38 END
39
40 IDD_CLICK_LOCK DIALOGEX 0, 0, 240, 78
41 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
42 CAPTION "ÎnțepenireClic"
43 FONT 8, "MS Shell Dlg"
44 BEGIN
45 LTEXT "Scurtă", -1, 50, 35, 27, 10
46 LTEXT "Lungă", -1, 157, 35, 27, 10
47 CONTROL "", IDC_SLIDER_CLICK_LOCK, "msctls_trackbar32", TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP, 78, 35, 70, 17
48 PUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 110, 59, 60, 14
49 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 174, 59, 60, 14
50 LTEXT "&Specificați perioada de menținere apăsată a unui buton pentru a-l înțepeni.", -1, 37, 5, 200, 27
51 ICON IDI_LOOK_KEY, IDC_ICON_CLICK_LOCK, 5, 5, 15, 15
52 END
53
54 IDD_PAGE_BUTTON DIALOGEX 0, 0, 246, 228
55 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
56 CAPTION "Butoane"
57 FONT 8, "MS Shell Dlg"
58 BEGIN
59 GROUPBOX "Configurație butoane", -1, 5, 5, 236, 70
60 CHECKBOX "Co&mută funcția butoanelor primar și secundar", IDC_SWAP_MOUSE_BUTTONS, 10, 18, 159, 10
61 CONTROL "", IDC_IMAGE_SWAP_MOUSE, "Static", SS_ICON | SS_CENTERIMAGE | WS_VISIBLE, 171, 14, 65, 57, WS_EX_STATICEDGE
62 LTEXT "Bifați pentru interschimbarea funcției butoanelor principale ale șoricelului. Astfel butonul drept va fi cel folosit pentru selectare sau agățare și trasare.", -1, 10, 32, 156, 36
63 GROUPBOX "Viteza pentru dublu-clic", -1, 5, 78, 236, 70
64 LTEXT "Executați dublu-clic pe dosarul mostră pentru a testa. Dacă dosarul nu reacționează, ajustați viteza pentru o execuție mai lentă.", -1, 10, 90, 156, 28
65 LTEXT "&Viteză: Mică", -1, 10, 123, 50, 10
66 LTEXT "Mare", -1, 136, 123, 24, 10
67 CONTROL "", IDC_SLIDER_DOUBLE_CLICK_SPEED, "msctls_trackbar32", TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP, 60, 123, 70, 17
68 CONTROL "", IDC_IMAGE_DOUBLE_CLICK_SPEED, "Static", SS_ICON | SS_NOTIFY | SS_CENTERIMAGE | WS_VISIBLE, 171, 87, 65, 57, WS_EX_STATICEDGE
69 GROUPBOX "ÎnțepenireClic", -1, 5, 150, 236, 70
70 CHECKBOX "Doresc folosirea de Înțepenire&Clic", IDC_CHECK_CLICK_LOCK, 10, 160, 150, 20
71 PUSHBUTTON "&Parametri…", IDC_BUTTON_CLICK_LOCK, 172, 161, 60, 14
72 LTEXT "Această funcționalitate vă permite activarea sau trasarea elementelor fără a ține apăsat încontinuu butonul de șoricel. Pentru a activa/dezactiva, mențineți un pic apăsat butonul de șoricel.", -1, 10, 180, 224, 30
73 END
74
75 IDD_PAGE_POINTER DIALOGEX 0, 0, 246, 228
76 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
77 CAPTION "Indicator"
78 FONT 8, "MS Shell Dlg"
79 BEGIN
80 GROUPBOX "Colecție", -1, 5, 5, 181, 45
81 COMBOBOX IDC_COMBO_CURSOR_SCHEME, 12, 15, 167, 200, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
82 PUSHBUTTON "&Păstrare…", IDC_BUTTON_SAVEAS_SCHEME, 65, 31, 60, 14
83 PUSHBUTTON "Șt&erge", IDC_BUTTON_DELETE_SCHEME, 128, 31, 50, 14
84 CONTROL "", IDC_IMAGE_CURRENT_CURSOR, "Static", SS_ICON | SS_CENTERIMAGE | WS_VISIBLE, 196, 9, 45, 41, WS_EX_STATICEDGE
85 LTEXT "Pa&rticularizare", -1, 5, 57, 70, 10
86 LISTBOX IDC_LISTBOX_CURSOR, 5, 68, 236, 124, WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL | LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_NOTIFY
87 CHECKBOX "Acti&vează umbra indicatorului", IDC_CHECK_CURSOR_SHADOW, 5, 198, 105, 10
88 PUSHBUTTON "Indicator i&mplicit", IDC_BUTTON_USE_DEFAULT_CURSOR, 117, 196, 65, 14
89 PUSHBUTTON "Spe&cificare…", IDC_BUTTON_BROWSE_CURSOR, 186, 196, 55, 14
90 END
91
92 IDD_CURSOR_SCHEME_SAVEAS DIALOGEX 0, 0, 192, 53
93 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
94 CAPTION "Păstrare colecție"
95 FONT 8, "MS Shell Dlg"
96 BEGIN
97 LTEXT "Păstrează această colecție de indicatoare sub numele:", -1, 5, 5, 181, 10
98 EDITTEXT IDC_EDIT_SCHEME_NAME, 5, 15, 180, 15, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
99 PUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 63, 35, 60, 14
100 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 126, 35, 60, 14
101 END
102
103 IDD_PAGE_OPTION DIALOGEX 0, 0, 246, 228
104 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
105 CAPTION "Opțiuni indicator"
106 FONT 8, "MS Shell Dlg"
107 BEGIN
108 GROUPBOX "Mișcare", -1, 5, 5, 236, 60
109 LTEXT "Alegeți viteza indicatorului:", -1, 52, 15, 110, 10
110 LTEXT "Mică", -1, 60, 30, 20, 10
111 CONTROL "", IDC_SLIDER_MOUSE_SPEED, "msctls_trackbar32", TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP, 90, 30, 70, 17
112 LTEXT "Mare", -1, 170, 30, 20, 10
113 ICON IDI_MOUSE_SPEED, IDC_ICON_MOUSE_SPEED, 18, 20, 32, 32
114 CHECKBOX "Îm&bunătățește precizia indicatorului", IDC_CHECK_POINTER_PRECISION, 52, 50, 140, 10
115 GROUPBOX "Autoplasare", -1, 5, 70, 236, 40
116 CHECKBOX "&Mută indicatorul în mod automat pe butonul implicit al unei ferestre de dialog",
117 IDC_CHECK_SNAP_TO, 52, 84, 183, 20, BS_MULTILINE | BS_TOP
118 ICON IDI_MOUSE_BUTTON, IDC_ICON_SNAP_TO, 18, 83, 15, 15
119 GROUPBOX "Vizibilitate", -1, 5, 115, 236, 95
120 CHECKBOX "Afișează o &urmă a indicatorului:", IDC_CHECK_POINTER_TRAIL, 52, 128, 125, 10
121 LTEXT "Scurtă", IDC_TEXT_TRAIL_SHORT, 54, 143, 25, 10
122 LTEXT "Lungă", IDC_TEXT_TRAIL_LONG, 157, 143, 30, 10
123 ICON IDI_MOUSE_TRAILS, IDC_ICON_POINTER_TRAIL, 20, 128, 15, 15
124 CONTROL "", IDC_SLIDER_POINTER_TRAIL, "msctls_trackbar32", TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP, 80, 143, 70, 17
125 CHECKBOX "As&cunde indicatorul în timpul scrierii", IDC_CHECK_HIDE_POINTER, 52, 163, 130, 10
126 ICON IDI_MOUSE_SPEED, IDC_ICON_HIDE_POINTER, 18, 158, 15, 15
127 CHECKBOX "&Evidențiază poziția indicatorului apăsând tasta «Ctrl»",
128 IDC_CHECK_SHOW_POINTER, 52, 188, 183, 20, BS_MULTILINE | BS_TOP
129 ICON IDI_MOUSE_POINTER, IDC_ICON_SHOW_POINTER, 18, 183, 15, 15
130 END
131
132 IDD_PAGE_WHEEL DIALOGEX 0, 0, 246, 228
133 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
134 CAPTION "Rotiță"
135 FONT 8, "MS Shell Dlg"
136 BEGIN
137 GROUPBOX "Derulare", -1, 5, 5, 236, 80
138 ICON IDI_MOUSE_WHEEL, IDC_ICON_WHEEL, 20, 20, 32, 32
139 LTEXT "La învârtirea rotiței se va derula", -1, 60, 15, 150, 10
140 RADIOBUTTON "&Următorul număr de linii odată:", IDC_RADIO_WHEEL_SCROLL_LINES, 60, 30, 150, 10, WS_VISIBLE | WS_GROUP | WS_TABSTOP
141 RADIOBUTTON "&Cuprinsul unui ecran odată", IDC_RADIO_WHEEL_SCROLL_PAGE, 60, 65, 100, 10
142 EDITTEXT IDC_EDIT_WHEEL_SCROLL_LINES, 70, 45, 60, 15, ES_RIGHT | WS_VISIBLE | WS_GROUP | WS_TABSTOP
143 CONTROL "", IDC_UPDOWN_WHEEL_SCROLL_LINES, UPDOWN_CLASS, UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | WS_BORDER, 125, 45, 12, 12
144 END
145
146 STRINGTABLE
147 BEGIN
148 IDS_CPLNAME_1 "Șoricel"
149 IDS_CPLDESCRIPTION_1 "Ajustarea opțiunilor pentru șoricel"
150 IDS_CPLNAME_2 "Tastatură"
151 IDS_CPLDESCRIPTION_2 "Ajustarea opțiunilor pentru tastatură"
152 IDS_ARROW "Selectare normală"
153 IDS_HELP "Selectare pentru informații"
154 IDS_APPSTARTING "Lucru în fundal"
155 IDS_WAIT "Ocupat"
156 IDS_CROSSHAIR "Selectare precizie"
157 IDS_IBEAM "Selectare text"
158 IDS_NWPEN "Scriere de mână"
159 IDS_NO "Indisponibilitate"
160 IDS_SIZENS "Redimensionare verticală"
161 IDS_SIZEWE "Redimensionare orizontală"
162 IDS_SIZENWSE "Redimensionare diagonală 1"
163 IDS_SIZENESW "Redimensionare diagonală 2"
164 IDS_SIZEALL "Mutare"
165 IDS_UPARROW "Selectare alternativă"
166 IDS_HAND "Selectare adresă web"
167 IDS_NONE "(nespecificată)"
168 IDS_SYSTEM_SCHEME "(de sistem)"
169 IDS_BROWSE_FILTER "Indicatoare (*.ani, *.cur)\0*.ani;*.cur\0Indicatoare animate (*.ani)\0*.ani\0Indicatoare statice (*.cur)\0*.cur\0Orice fișier (*.*)\0*.*\0\0"
170 IDS_BROWSE_TITLE "Căutare indicatoare de șoricel"
171 IDS_REMOVE_TITLE "Confirmare eliminare colecție"
172 IDS_REMOVE_TEXT "Sigur doriți eliminarea colecției „%s”?"
173 IDS_OVERWRITE_TITLE "Confirmare suprascre colecție"
174 IDS_OVERWRITE_TEXT "Numele ales pentru colecție există deja. Doriți să suprascrieți colecția existentă?"
175 IDS_ANIMATE_CURSOR "Indicatoare animate"
176 END