[TRANSLATION] Romanian resources maintenance by Ștefan Fulea
[reactos.git] / reactos / dll / cpl / mmsys / lang / ro-RO.rc
1 /*
2 * Translators: Petru Dimitriu (petrimetri at gmail dot com)
3 * Ștefan Fulea (stefan dot fulea at mail dot md)
4 */
5
6 LANGUAGE LANG_ROMANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
7
8 IDD_VOLUME DIALOGEX 0, 0, 246, 228
9 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
10 CAPTION "Volum"
11 FONT 8, "MS Shell Dlg"
12 BEGIN
13 ICON IDI_CPLICON, IDI_CPLICON, 8, 5, 32, 32
14 LTEXT "", IDC_DEVICE_NAME, 40, 10, 194, 36
15 GROUPBOX "Volum", -1, 7, 30, 230, 100
16 CONTROL "", IDC_MUTE_ICON, "Static", SS_ICON | WS_VISIBLE, 17, 45, 32, 32
17 CONTROL "", IDC_VOLUME_TRACKBAR, "msctls_trackbar32", TBS_AUTOTICKS | TBS_ENABLESELRANGE | TBS_BOTTOM | TBS_HORZ | WS_TABSTOP, 65, 45, 140, 14
18 LTEXT "Redus", -1, 62, 66, 30, 17
19 LTEXT "Ridicat", -1, 195, 66, 30, 17
20 CHECKBOX "A&muțește tot", IDC_MUTE_CHECKBOX, 50, 78, 140, 10
21 CHECKBOX "Afișează pictogramă în &zona de notificare", IDC_ICON_IN_TASKBAR, 50, 92, 170, 10
22 PUSHBUTTON "A&vansate…", IDC_ADVANCED_BTN, 150, 105, 75, 15
23 GROUPBOX "Opțiuni difuzoare", IDC_SPEAKER_SET_BTN, 7, 140, 230, 80
24 CONTROL "", IDC_SPEAKIMG, "Static", SS_OWNERDRAW, 4, 155, 70, 70
25 LTEXT "Folosiți opțiunile de mai jos pentru a ajusta volumul fiecărui difuzor în parte sau pentru alte modificări în configurația difuzoarelor.", -1, 70, 155, 150, 36
26 PUSHBUTTON "V&olum difuzoare…", IDC_SPEAKER_VOL_BTN, 70, 195, 75, 15
27 PUSHBUTTON "Avansat&e…", IDC_ADVANCED2_BTN, 150, 195, 75, 15
28 END
29
30 IDD_SOUNDS DIALOGEX 0, 0, 246, 228
31 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
32 CAPTION "Sunete"
33 FONT 8, "MS Shell Dlg"
34 BEGIN
35 LTEXT "O colecție de sunete conținele semnalele sonore emise atunci când au loc evenimente în ReactOS și în programe. Puteți alege una dintre colecțiile prezente, sau a vă gestiona propriile colecții.", -1, 8, 7, 230, 40
36 LTEXT "C&olecție de sunete:", -1, 8, 42, 150, 17
37 COMBOBOX IDC_SOUND_SCHEME, 8, 53, 230, 46, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
38 PUSHBUTTON "&Păstrare…", IDC_SAVEAS_BTN, 134, 70, 50, 15
39 PUSHBUTTON "Șt&erge", IDC_DELETE_BTN, 188, 70, 50, 15
40 LTEXT "Pentru a schimba sunetele, selectați un eveniment din lista de mai jos, apoi alegeți sunetul corespunzător care va fi emis. Modificările pot fi păstrate într-o nouă colecție de sunete.", -1, 8, 90, 230, 40
41 LTEXT "E&venimente:", -1, 8, 118, 150, 17
42 CONTROL "", IDC_SCHEME_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 8, 130, 230, 60, WS_EX_CLIENTEDGE
43 LTEXT "S&unete:", IDC_TEXT_SOUND, 8, 194, 80, 17, WS_DISABLED
44 COMBOBOX IDC_SOUND_LIST, 8, 205, 155, 146, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_DISABLENOSCROLL | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_DISABLED
45 PUSHBUTTON "", IDC_PLAY_SOUND, 168, 205, 15, 15, WS_DISABLED | BS_ICON
46 PUSHBUTTON "Spe&cificare…", IDC_BROWSE_SOUND, 188, 205, 50, 15, WS_DISABLED
47 END
48
49 IDD_AUDIO DIALOGEX 0, 0, 246, 228
50 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
51 CAPTION "Audio"
52 FONT 8, "MS Shell Dlg"
53 BEGIN
54 GROUPBOX "Lectură sunet", -1, 7, 7, 230, 60
55 ICON IDI_CPLICON, IDI_CPLICON, 15, 20, 32, 32
56 LTEXT "&Dispozitiv implicit:", -1, 50, 20, 80, 17
57 COMBOBOX IDC_DEVICE_PLAY_LIST, 50, 30, 180, 46, CBS_DROPDOWNLIST
58 PUSHBUTTON "V&olum…", IDC_VOLUME1_BTN, 85, 47, 70, 15
59 PUSHBUTTON "A&vansate…", IDC_ADV2_BTN, 160, 47, 70, 15
60 GROUPBOX "Înregistrare sunet", -1, 7, 75, 230, 60
61 ICON IDI_MICROPHONE_ICON, IDI_MICROPHONE_ICON, 15, 88, 32, 32
62 LTEXT "Dispo&zitiv implicit:", -1, 50, 88, 80, 17
63 COMBOBOX IDC_DEVICE_REC_LIST, 50, 98, 180, 46, CBS_DROPDOWNLIST
64 PUSHBUTTON "Vol&um…", IDC_VOLUME2_BTN, 85, 115, 70, 15
65 PUSHBUTTON "Avansat&e…", IDC_ADV1_BTN, 160, 115, 70, 15
66 GROUPBOX "Muzică MIDI", -1, 7, 145, 230, 60
67 ICON IDI_MIDICON, IDI_MIDICON, 15, 158, 32, 32
68 LTEXT "Dispozitiv impli&cit:", -1, 50, 158, 80, 17
69 COMBOBOX IDC_DEVICE_MIDI_LIST, 50, 168, 180, 46, CBS_DROPDOWNLIST
70 PUSHBUTTON "Volu&m…", IDC_VOLUME3_BTN, 85, 185, 70, 15
71 PUSHBUTTON "Desp&re…", IDC_ADV3_BTN, 160, 185, 70, 15
72 CHECKBOX "&Permite doar dispozitivele implicite", IDC_DEFAULT_DEV_CHECKBOX, 7, 212, 140, 10
73 END
74
75 IDD_VOICE DIALOGEX 0, 0, 246, 228
76 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
77 CAPTION "Voce"
78 FONT 8, "MS Shell Dlg"
79 BEGIN
80 LTEXT "Aceste opțiuni determină volumul și reglajele avansate ale dispozitivelor alese pentru lectura sau înregistrarea vocii.", -1, 8, 7, 230, 40
81 GROUPBOX "Lectură voce", -1, 7, 37, 230, 60
82 ICON IDI_CPLICON, IDI_CPLICON, 15, 50, 32, 32
83 LTEXT "&Dispozitiv implicit:", -1, 50, 50, 80, 17
84 COMBOBOX IDC_DEVICE_VOICE_LIST, 50, 60, 180, 46, CBS_DROPDOWNLIST
85 PUSHBUTTON "V&olum…", IDC_VOLUME4_BTN, 85, 77, 70, 15
86 PUSHBUTTON "A&vansate…", IDC_ADV4_BTN, 160, 77, 70, 15
87 GROUPBOX "Înregistrare voce", -1, 7, 105, 230, 60
88 ICON IDI_MICROPHONE_ICON, IDI_MICROPHONE_ICON, 15, 118, 32, 32
89 LTEXT "Dispo&zitiv implicit:", -1, 50, 118, 80, 17
90 COMBOBOX IDC_DEVICE_VOICE_REC_LIST, 50, 128, 180, 46, CBS_DROPDOWNLIST
91 PUSHBUTTON "Vol&um…", IDC_VOLUME5_BTN, 85, 145, 70, 15
92 PUSHBUTTON "Avansat&e…", IDC_ADV5_BTN, 160, 145, 70, 15
93 PUSHBUTTON "Testa&re…", IDC_TEST_HARDWARE, 160, 175, 70, 15
94 END
95
96 IDD_HARDWARE DIALOGEX 0, 0, 246, 228
97 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
98 CAPTION "Dispozitive"
99 FONT 8, "MS Shell Dlg"
100 BEGIN
101 END
102
103 IDD_SAVE_SCHEME_AS DIALOGEX 9, 23, 225, 54
104 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
105 CAPTION "Păstrare colecție"
106 FONT 8, "MS Shell Dlg"
107 BEGIN
108 LTEXT "&Păstrați colecția sub numele:", -1, 7, 7, 212, 9
109 EDITTEXT 8960, 7, 17, 211, 14, ES_AUTOHSCROLL
110 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 93, 36, 60, 14
111 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 157, 36, 60, 14
112 END
113
114 IDD_SPEAKERS DIALOGEX 0, 0, 257, 204
115 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
116 CAPTION "Difuzoare"
117 FONT 8, "MS Shell Dlg"
118 BEGIN
119 ICON 4379, -1, 7, 8, 20, 20
120 LTEXT "Alegeți modul de așezare a difuzoarelor conectate la acest calculator.", -1, 36, 8, 215, 27
121 CONTROL 110, 5376, "STATIC", SS_BITMAP | SS_CENTERIMAGE, 37, 40, 209, 112, WS_EX_TRANSPARENT
122 LTEXT "Amplasament:", 8502, 53, 169, 55, 10
123 COMBOBOX 5401, 52, 182, 170, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
124 END
125
126 IDD_PERFORMANCE1 DIALOGEX 0, 0, 257, 218
127 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
128 CAPTION "Performanță"
129 FONT 8, "MS Shell Dlg"
130 BEGIN
131 LTEXT "Aceste opțiuni determină modul în care ReactOS produce sunetele, permițându-vă rezolvarea problemelor pe care le aveți cu sunetul.", 8492, 34, 7, 218, 23
132 GROUPBOX "Lectură sunet", 8494, 7, 32, 243, 152
133 ICON 4379, 8512, 8, 8, 20, 20
134 LTEXT "&Accelerație dispozitiv fizic:", 8495, 13, 56, 111, 14
135 CONTROL "Slider1", 5395, "MSCTLS_TRACKBAR32", WS_GROUP | WS_TABSTOP | 0x00000401, 150, 54, 62, 18
136 LTEXT "&Calitate conversie rată de eșantionare:", 8496, 13, 123, 103, 14
137 CONTROL "Slider1", 5396, "MSCTLS_TRACKBAR32", WS_TABSTOP | 0x00000401, 150, 121, 62, 18
138 PUSHBUTTON "&Restabilire implicite", 5400, 7, 191, 110, 14
139 LTEXT "Fără", 8497, 128, 56, 21, 10
140 LTEXT "Completă", 8498, 214, 56, 21, 9
141 LTEXT "Bună", 8499, 128, 123, 21, 10
142 LTEXT "Superioară", 8500, 214, 123, 23, 9
143 LTEXT "Opțiuni pentru dispozitivul de înregistrare a sunetelor.", 5399, 13, 145, 227, 21
144 LTEXT "Opțiuni pentru dispozitivul de lectură a sunetelor.", 5398, 13, 78, 227, 22
145 END
146
147 IDD_PERFORMANCE2 DIALOGEX 0, 0, 257, 218
148 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
149 CAPTION "Performanță"
150 FONT 8, "MS Shell Dlg"
151 BEGIN
152 LTEXT "Aceste opțiuni determină modul în care ReactOS înregistrează sunetele, permițându-vă rezolvarea problemelor pe care le aveți la înregistrarea sunetelor.", 8492, 34, 7, 217, 20
153 GROUPBOX "Înregistrare sunet", 8494, 7, 29, 242, 122
154 ICON 4380, 8512, 8, 7, 20, 20
155 LTEXT "&Accelerație dispozitiv fizic:", 8495, 13, 46, 103, 17
156 CONTROL "Slider1", 5395, "MSCTLS_TRACKBAR32", WS_GROUP | WS_TABSTOP | 0x00000401, 150, 43, 62, 18
157 LTEXT "&Calitate conversie rată de eșantionare:", 8496, 13, 103, 103, 17
158 CONTROL "Slider1", 5396, "MSCTLS_TRACKBAR32", WS_TABSTOP | 0x00000401, 150, 101, 62, 18
159 PUSHBUTTON "&Restabilire implicite", 5400, 9, 158, 110, 14
160 LTEXT "Fără", 8497, 125, 46, 24, 10
161 LTEXT "Completă", 8498, 217, 46, 19, 9
162 LTEXT "Bună", 8499, 125, 103, 24, 10
163 LTEXT "Superioară", 8500, 217, 103, 19, 9
164 LTEXT "Opțiuni pentru dispozitivul de înregistrare a sunetelor.", 5399, 13, 125, 222, 21
165 LTEXT "Opțiuni pentru dispozitivul de lectură a sunetelor.", 5398, 13, 68, 218, 24
166 END
167
168 IDD_SETUP1 DIALOGEX 0, 0, 227, 206
169 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
170 CAPTION "Instalare"
171 FONT 8, "MS Shell Dlg"
172 BEGIN
173 GROUPBOX "ReactOS Audio", 10243, 7, 5, 213, 192
174 ICON 4393, 10241, 26, 26, 20, 20
175 LTEXT "Acest calculator nu poate emite sunete deoarece serviciul ReactOS Audio este inactiv.", 10245, 60, 25, 150, 40
176 AUTOCHECKBOX "&Activează ReactOS Audio", 10253, 60, 68, 150, 9
177 LTEXT "Note", 10246, 58, 87, 150, 11
178 LTEXT "1. Trebuie să fiți administrator pentru a porni acest serviciu. Dacă nu sunteți, vi se va solicita un nume și o parolă de administarator.", 10247, 60, 100, 150, 40
179 LTEXT "2. După ce porniți serviciul, trebuie să reporniți calculatorul.", 10248, 60, 140, 150, 40
180 END
181
182 IDD_MULTICHANNEL DIALOGEX 0, 0, 227, 218
183 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
184 CAPTION "Multicanal"
185 FONT 8, "MS Shell Dlg"
186 BEGIN
187 LTEXT "Descriere…", 9506, 8, 4, 212, 24
188 LTEXT "Redus", 9473, 65, 31, 14, 8
189 LTEXT "", 9472, 5, 31, 55, 8
190 CONTROL "Slider1", 9475, "MSCTLS_TRACKBAR32", WS_TABSTOP | 0x00000401, 87, 29, 108, 17
191 LTEXT "Ridicat", 9474, 202, 31, 17, 8
192 LTEXT "Redus", 9477, 65, 50, 14, 8
193 LTEXT "", 9476, 5, 50, 55, 8
194 CONTROL "Slider1", 9479, "MSCTLS_TRACKBAR32", WS_TABSTOP | 0x00000401, 87, 48, 108, 17
195 LTEXT "Ridicat", 9478, 202, 50, 17, 8
196 LTEXT "Redus", 9481, 65, 69, 14, 8
197 LTEXT "", 9480, 5, 69, 55, 8
198 CONTROL "Slider1", 9483, "MSCTLS_TRACKBAR32", WS_TABSTOP | 0x00000401, 87, 67, 108, 17
199 LTEXT "Ridicat", 9482, 202, 69, 17, 8
200 LTEXT "Redus", 9485, 65, 88, 14, 8
201 LTEXT "", 9484, 5, 88, 55, 8
202 CONTROL "Slider1", 9487, "MSCTLS_TRACKBAR32", WS_TABSTOP | 0x00000401, 87, 86, 108, 17
203 LTEXT "Ridicat", 9486, 202, 88, 17, 8
204 LTEXT "Redus", 9489, 65, 107, 14, 8
205 LTEXT "", 9488, 5, 107, 55, 8
206 CONTROL "Slider1", 9491, "MSCTLS_TRACKBAR32", WS_TABSTOP | 0x00000401, 87, 105, 108, 17
207 LTEXT "Ridicat", 9490, 202, 107, 17, 8
208 LTEXT "Redus", 9493, 65, 126, 14, 8
209 LTEXT "", 9492, 5, 126, 55, 8
210 CONTROL "Slider1", 9495, "MSCTLS_TRACKBAR32", WS_TABSTOP | 0x00000401, 87, 124, 108, 17
211 LTEXT "Ridicat", 9494, 202, 126, 17, 8
212 LTEXT "Redus", 9497, 65, 145, 14, 8
213 LTEXT "", 9496, 5, 145, 55, 8
214 CONTROL "Slider1", 9499, "MSCTLS_TRACKBAR32", WS_TABSTOP | 0x00000401, 87, 143, 108, 17
215 LTEXT "Ridicat", 9498, 202, 145, 17, 8
216 LTEXT "Redus", 9501, 65, 164, 14, 8
217 LTEXT "", 9500, 5, 164, 55, 8
218 CONTROL "Slider1", 9503, "MSCTLS_TRACKBAR32", WS_TABSTOP | 0x00000401, 87, 162, 108, 17
219 LTEXT "Ridicat", 9502, 202, 164, 17, 8
220 AUTOCHECKBOX "Sinc&ronizează mișcarea indicatorilor", 9504, 5, 185, 216, 9
221 PUSHBUTTON "Restabilește i&mplicite", 9505, 110, 199, 110, 14
222 END
223
224 IDD_SETUP2 DIALOGEX 0, 0, 227, 206
225 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
226 CAPTION "Instalare"
227 FONT 8, "MS Shell Dlg"
228 BEGIN
229 GROUPBOX "Sunet ReactOS", 10259, 7, 5, 213, 192
230 ICON 4394, 10257, 25, 25, 20, 20
231 LTEXT "Serviciul audio ReactOS acum este activ. Totuși, ar putea să nu funcționeze corect până când nu reporniți sistemul. Dacă reporniți acum, păstrați-vă documentele în calculator și închideți toate programele curente.", 10261, 60, 25, 150, 50
232 LTEXT "Pentru a reporni ReactOS, apăsați „Confirmă”.", 10262, 60, 75, 150, 20
233 LTEXT "Anularea operației de repornire presupune amânarea până la un moment oportun. Sistemul va trebui eventual repornit pentru ca sunetul să funcționeze corect.", 10263, 60, 100, 150, 40
234 END
235
236 STRINGTABLE
237 BEGIN
238 IDS_CPLNAME "Sunet și dispozitive audio"
239 IDS_CPLDESCRIPTION "Schimbarea colecției de sunete a calculatorului și modificarea opțiunilor pentru dispozitivele de lectură și înregistrare de sunet."
240 IDS_NO_SOUND "(nespecificat)"
241 IDS_NO_DEVICES "lipsă dispozitive"
242 5825 "Eroare program"
243 5826 "Închidere program"
244 5827 "Alarmă baterie descărcată"
245 5828 "Conectare dispozitiv"
246 5829 "Deconectare dispozitiv"
247 5830 "Eșec conectare dispozitiv"
248 5831 "Golește Coșul de gunoi"
249 5832 "Alarmă baterie decongestionată"
250 5833 "Maximizează"
251 5834 "Comandă meniu"
252 5835 "Afișare meniu"
253 5836 "Minimizează"
254 5837 "E-mail nou"
255 5838 "Navigare adresă"
256 5839 "Pornire program"
257 5840 "Imprimare completă"
258 5841 "Restabilire în jos"
259 5842 "Restabilire în sus"
260 5843 "Asterisc"
261 5844 "Sunet implicit"
262 5845 "Exclamație"
263 5846 "Închidere ReactOS"
264 5847 "Oprire critică"
265 5848 "Notificare de sistem"
266 5849 "Întrebare"
267 5850 "Pornire ReactOS"
268 5851 "Meniul Pornire"
269 5852 "Ieșire din ReactOS"
270 5853 "Intrare în ReactOS"
271 5854 "Explorator ReactOS"
272 END