[TRANSLATION] Romanian resources maintenance by Ștefan Fulea
[reactos.git] / reactos / dll / cpl / powercfg / lang / ro-RO.rc
1 /*
2 * Translators: Petru Dimitriu (petrimetri at gmail dot com)
3 * Ștefan Fulea (stefan dot fulea at mail dot md)
4 */
5
6 LANGUAGE LANG_ROMANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
7
8 IDD_PROPPAGEPOWERSHEMES DIALOGEX 0, 0, 252, 237
9 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
10 CAPTION "Regim de consum"
11 FONT 8, "MS Shell Dlg"
12 BEGIN
13 ICON IDI_ACDC, IDI_ACDC, 7, 7, 28, 22
14 LTEXT "Alegeți un regim de consum al energiei cât mai potrivit pentru dumneavoastră. Aveți în vedere că modificările aduse vor fi memorate în regimul curent.", -1, 37, 6, 209, 36
15 GROUPBOX "&Regimuri de consum", -1, 6, 43, 240, 50
16 COMBOBOX IDC_ENERGYLIST, 14, 54, 224, 92, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL
17 PUSHBUTTON "&Păstrare…", IDC_SAVEAS_BTN, 124, 72, 55, 14, WS_DISABLED
18 PUSHBUTTON "Șt&erge", IDC_DELETE_BTN, 183, 72, 55, 14, WS_DISABLED
19 GROUPBOX "Nespecificat", IDC_GRPDETAIL, 6, 95, 240, 136
20 LTEXT "Când calculatorul este:", IDC_SAT, 12, 109, 75, 12
21 LTEXT "În priză", IDC_SAC, 123, 110, 45, 15
22 ICON IDI_AC, IDC_IAC, 97, 108, 21, 20
23 LTEXT "Pe baterii", IDC_SDC, 195, 110, 45, 15
24 ICON IDI_DC, IDC_IDC, 170, 108, 21, 20
25 LTEXT "Închiderea e&cranului:", IDC_MONITOR, 13, 148, 84, 10
26 COMBOBOX IDC_MONITORACLIST, 100, 145, 65, 150, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
27 COMBOBOX IDC_MONITORDCLIST, 173, 145, 65, 150, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
28 LTEXT "Oprirea &discurilor:", IDC_DISK, 13, 171, 84, 10
29 COMBOBOX IDC_DISKACLIST, 100, 167, 65, 150, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
30 COMBOBOX IDC_DISKDCLIST, 173, 167, 65, 150, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
31 LTEXT "Starea de &veghe:", IDC_STANDBY, 13, 191, 84, 10
32 COMBOBOX IDC_STANDBYACLIST, 100, 188, 65, 150, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
33 COMBOBOX IDC_STANDBYDCLIST, 173, 188, 65, 150, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
34 LTEXT "&Hibernarea:", IDC_HYBERNATE, 13, 212, 84, 10
35 COMBOBOX IDC_HYBERNATEACLIST, 100, 209, 65, 150, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
36 COMBOBOX IDC_HYBERNATEDCLIST, 173, 209, 65, 150, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
37 END
38
39 IDD_PROPPAGEALARMS DIALOGEX 0, 0, 252, 237
40 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
41 CAPTION "Alarme"
42 FONT 8, "MS Shell Dlg"
43 BEGIN
44 GROUPBOX "Alarmă baterie decongestionată", -1, 6, 7, 239, 104
45 CONTROL "Alarmează „baterie &decongestionată” când se ajunge la:", IDC_ALARM1, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 15, 17, 190, 15
46 LTEXT "nespecificat", IDC_ALARMVALUE1, 215, 20, 20, 10
47 LTEXT "0%", -1, 28, 43, 15, 10
48 CONTROL "Slider1", IDC_ALARMBAR1, "msctls_trackbar32", TBS_HORZ | TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP, 42, 45, 170, 15
49 LTEXT "100%", -1, 214, 43, 25, 10
50 PUSHBUTTON "A&cțiune alarmă…", -1, 17, 69, 70, 14, WS_DISABLED
51 LTEXT "Notificare:", -1, 95, 71, 57, 10
52 LTEXT "Nespecificat", IDC_ALARMMSG1, 154, 71, 84, 10
53 LTEXT "Acțiune:", -1, 95, 83, 55, 10
54 LTEXT "Nespecificat", IDC_ALARMAKTION1, 154, 83, 84, 10
55 LTEXT "Exec. program:", -1, 95, 95, 55, 10
56 LTEXT "Nespecificat", IDC_ALARMPROG1, 154, 95, 84, 10
57 GROUPBOX "Alarmă baterie descărcată", -1, 6, 120, 239, 106
58 CONTROL "Alarmează „baterie d&escărcată” când se ajunge la:", IDC_ALARM2, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 15, 131, 180, 15
59 LTEXT "nespecificat", IDC_ALARMVALUE2, 209, 133, 33, 10
60 LTEXT "0%", -1, 28, 154, 15, 10
61 CONTROL "Slider1", IDC_ALARMBAR2, "msctls_trackbar32", TBS_HORZ | TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP, 42, 158, 170, 15
62 LTEXT "100%", -1, 214, 154, 25, 10
63 PUSHBUTTON "Acți&une alarmă…", -1, 17, 183, 70, 14, WS_DISABLED
64 LTEXT "Notificare:", -1, 95, 185, 50, 10
65 LTEXT "Nespecificat", IDC_ALARMMSG2, 154, 185, 84, 10
66 LTEXT "Acțiune:", -1, 95, 198, 45, 10
67 LTEXT "Nespecificat", IDC_ALARMAKTION2, 154, 198, 84, 10
68 LTEXT "Exec. program:", -1, 95, 211, 50, 10
69 LTEXT "Nespecificat", IDC_ALARMPROG2, 154, 211, 84, 10
70 END
71
72 IDD_PROPPAGEADVANCED DIALOGEX 0, 0, 252, 237
73 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
74 CAPTION "Avansate"
75 FONT 8, "MS Shell Dlg"
76 BEGIN
77 ICON IDI_ACDC, IDI_ACDC, 7, 7, 20, 20
78 LTEXT "Specificați opțiunile de economisire ale consumului de energie al calculatorului.", -1, 37, 6, 207, 20
79 GROUPBOX "Opțiuni", -1, 6, 30, 240, 65
80 CONTROL "Afișează pictogramă în &zona de notificare", IDC_SYSTRAYBATTERYMETER, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 17, 43, 220, 10
81 CONTROL "Solicită &reautentificare la revenirea din starea de veghe", IDC_PASSWORDLOGON, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 17, 60, 220, 10
82 CONTROL "Înt&unecă ecranul când calculatorul merge pe baterii", IDC_VIDEODIMDISPLAY, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 17, 78, 220, 10
83 GROUPBOX "Consecințe ale acțiunilor de utilizator", -1, 6, 101, 240, 127
84 LTEXT "&Plierea calculatorul portabil determină:", IDC_SLIDCLOSE, 15, 115, 222, 10
85 COMBOBOX IDC_LIDCLOSE, 15, 127, 220, 90, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
86 LTEXT "Apăsarea &butonului de alimentare determină:", IDC_SPOWERBUTTON, 15, 153, 222, 10
87 COMBOBOX IDC_POWERBUTTON, 15, 165, 220, 90, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
88 LTEXT "Apăsarea butonului stării de &veghe determină:", IDC_SSLEEPBUTTON, 15, 191, 222, 10
89 COMBOBOX IDC_SLEEPBUTTON, 15, 203, 220, 90, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
90 END
91
92 IDD_PROPPAGEHIBERNATE DIALOGEX 0, 0, 252, 237
93 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
94 CAPTION "Hibernare"
95 FONT 8, "MS Shell Dlg"
96 BEGIN
97 ICON IDI_HIBERNATE, IDI_HIBERNATE, 7, 7, 20, 20
98 LTEXT "Intrarea în starea de hibernare presupune stocarea pe disc a întregului conținut de memorie operativă, urmată de închiderea completă a calculatorului. La revenirea din hibernare, calculatorul revine exact la starea anterioară hibernării.", -1, 37, 6, 210, 35
99 GROUPBOX "Hibernare", -1, 6, 41, 240, 32
100 CONTROL "Doresc folosirea funcționalității &Hibernare", IDC_HIBERNATEFILE, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 17, 55, 210, 10
101 GROUPBOX "Spațiul necesar pentru hibernare", -1, 6, 80, 240, 76
102 LTEXT "Spațiul de stocare disponibil:", -1, 15, 95, 140, 10
103 LTEXT "Nespecificat", IDC_FREESPACE, 160, 95, 80, 10
104 LTEXT "Spațiul necesar pentru hibernare:", -1, 15, 115, 140, 10
105 LTEXT "Nespecificat", IDC_SPACEFORHIBERNATEFILE, 160, 115, 80, 10
106 LTEXT "Este necesar mai mult spațiu liber pe dispozitivul de stocare înainte de a putea activa funcționalitatea de hibernare.", IDC_TOLESSFREESPACE, 15, 135, 224, 30
107 END
108
109 STRINGTABLE
110 BEGIN
111 IDS_CPLNAME_1 "Alimentare"
112 IDS_CPLDESCRIPTION_1 "Configurarea metodelor de economisire a consumului de energie al calculatorului."
113 IDS_PROCENT "%i%%"
114 IDS_SOUND "sonoră"
115 IDS_TEXT "text"
116 IDS_CONFIG1 "Configurare regim %1"
117 IDS_CONFIG2 "Opțiuni avansate pentru %1"
118 IDS_SIZEBYTS "%i octeți"
119 IDS_SIZEMB "%i Mo"
120 IDS_NOACTION "nespecificată"
121 IDS_PowerActionNone1 "acțiune nespecificată"
122 IDS_PowerActionUnknown "acțiune necunoscută"
123 IDS_PowerActionSleep "intrarea în stare de veghe"
124 IDS_PowerActionHibernate "intrarea în hibernare"
125 IDS_PowerActionShutdown "închiderea calculatorului"
126 IDS_PowerActionRestart "repornirea calculatorului"
127 IDS_PowerActionShutdownOff "închiderea și deconectarea de la alimentare"
128 IDS_PowerActionWarmEject "solicitarea acțiunii utilizatorului"
129 IDS_PowerActionNone2 "nespecificat"
130 IDS_TIMEOUT1 "după 1 min"
131 IDS_TIMEOUT2 "după 2 min"
132 IDS_TIMEOUT3 "după 3 min"
133 IDS_TIMEOUT4 "după 5 min"
134 IDS_TIMEOUT5 "după 10 min"
135 IDS_TIMEOUT6 "după 15 min"
136 IDS_TIMEOUT7 "după 20 min"
137 IDS_TIMEOUT8 "după 25 min"
138 IDS_TIMEOUT9 "după 30 min"
139 IDS_TIMEOUT10 "după 45 min"
140 IDS_TIMEOUT11 "după 1 oră"
141 IDS_TIMEOUT12 "după 2 ore"
142 IDS_TIMEOUT13 "după 3 ore"
143 IDS_TIMEOUT14 "după 4 ore"
144 IDS_TIMEOUT15 "după 5 ore"
145 IDS_TIMEOUT16 "dezactivată"
146 IDS_DEL_SCHEME "Sigur doriți eliminarea aceastui regim de consum energetic?"
147 IDS_DEL_SCHEME_TITLE "Eliminarea regumului de consum"
148 END