[SYSDM]
[reactos.git] / reactos / dll / cpl / sysdm / lang / cs-CZ.rc
1 /* FILE: dll/cpl/sysdm/lang/cs-CZ.rc
2 * TRANSLATOR: Radek Liska aka Black_Fox (radekliska at gmail dot com)
3 * UPDATED: 2010-06-03
4 */
5
6 LANGUAGE LANG_CZECH, SUBLANG_DEFAULT
7
8 IDD_PROPPAGEGENERAL DIALOGEX 0, 0, 256, 218
9 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
10 CAPTION "Obecné"
11 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
12 BEGIN
13 CONTROL "", IDC_ROSIMG, "Static", SS_OWNERDRAW, 4, 5, 248, 111
14 LTEXT "Systém:", IDC_STATIC, 4, 132, 32, 9
15 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_NAME, IDC_STATIC, 10, 144, 116, 9
16 LTEXT "Verze ", IDC_STATIC, 10, 153, 25, 9
17 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_VERSION, IDC_STATIC, 35, 153, 91, 9
18 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_BUILD, IDC_STATIC, 10, 162, 60, 9
19 LTEXT "Počítač:", IDC_STATIC, 124, 132, 34, 9
20 LTEXT "", IDC_MACHINELINE1, 130, 144, 118, 9
21 LTEXT "", IDC_MACHINELINE2, 130, 153, 118, 9
22 LTEXT "", IDC_MACHINELINE3, 130, 162, 118, 9
23 LTEXT "", IDC_MACHINELINE4, 130, 171, 118, 9
24 LTEXT "", IDC_MACHINELINE5, 130, 180, 118, 9
25 CONTROL "Navštívit <A HREF=""http://www.reactos.org/"">stránku systému ReactOS</A>", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 20, 200, 140, 10
26 PUSHBUTTON "Zobrazit &licenci...", IDC_LICENCE, 170, 199, 78, 13
27 END
28
29 IDD_PROPPAGEHARDWARE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
30 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
31 CAPTION "Hardware"
32 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
33 BEGIN
34 GROUPBOX "Správce zařízení", IDC_STATIC, 6, 7, 244, 61
35 ICON IDI_DEVMGR, IDC_STATIC, 12, 18, 23, 21, SS_ICON
36 LTEXT "Správce zařízení zobrazuje seznam všech hardwarových zařízení nainstalovaných na tomto počítači. Ve Správci zařízení lze změnit vlastnosti libovolného zařízení.", IDC_STATIC, 42, 18, 204, 24
37 PUSHBUTTON "&Správce zařízení...", IDC_HARDWARE_DEVICE_MANAGER, 154, 48, 90, 15
38 GROUPBOX "Průvodce hardwarem", IDC_STATIC, 6, 79, 244, 61
39 ICON IDI_DEVMGR, IDC_STATIC, 12, 90, 23, 21, SS_ICON
40 LTEXT "Průvodce hardwarem umožňuje přidávat, odebírat, opravovat, odpojovat, vysouvat a konfigurovat hardware.", IDC_STATIC, 42, 90, 204, 24
41 PUSHBUTTON "&Průvodce hardwarem...", IDC_HARDWARE_WIZARD, 154, 120, 90, 15
42 GROUPBOX "Hardwarové profily", IDC_STATIC, 6, 149, 244, 61
43 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 12, 160, 23, 21, SS_ICON
44 LTEXT "Hardwarové profily dovolují nastavení a uložení různých hardwarových konfigurací.", IDC_STATIC, 42, 160, 204, 24
45 PUSHBUTTON "Hard&warové profily...", IDC_HARDWARE_PROFILE, 154, 190, 90, 15
46 END
47
48 IDD_PROPPAGEADVANCED DIALOGEX 0, 0, 256, 218
49 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
50 CAPTION "Pokročilé"
51 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
52 BEGIN
53 LTEXT "Pro většinu těchto nastavení jsou požadována administrátorská práva.", IDC_STATIC, 12, 5, 236, 8
54 GROUPBOX "Výkon", IDC_STATIC, 6, 18, 244, 50
55 LTEXT "Nastavení výkonu upravuje způsob použití paměti programy, což ovlivňuje rychlost počítače.", IDC_STATIC, 16, 29, 228, 17
56 PUSHBUTTON "Nastavení", IDC_PERFOR, 194, 48, 50, 15
57 GROUPBOX "Uživatelské profily", IDC_STATIC, 6, 75, 244, 48
58 LTEXT "Nastavení plochy vztahující se k přihlášení", IDC_STATIC, 16, 88, 228, 20
59 PUSHBUTTON "Nastavení", IDC_USERPROFILE, 194, 103, 50, 15
60 GROUPBOX "Spuštění a zotavení systému", IDC_STATIC, 6, 131, 244, 52
61 LTEXT "Možnosti spuštění a zotavení říkají počítači, jak se spustit a co dělat, jestliže jej chyba donutí zastavit.", IDC_STATIC, 16, 144, 228, 19
62 PUSHBUTTON "Nastavení", IDC_STAREC, 194, 162, 50, 15
63 PUSHBUTTON "Nastavení systému", IDC_SYSSETTINGS, 2, 192, 80, 15
64 PUSHBUTTON "Proměnné prostředí", IDC_ENVVAR, 84, 192, 80, 15
65 PUSHBUTTON "Hlášení chyb", IDC_ERRORREPORT, 170, 192, 80, 15
66 END
67
68 IDD_SYSSETTINGS DIALOGEX 0, 0, 221, 106
69 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | WS_POPUP | WS_CAPTION
70 CAPTION "Nastavení systému"
71 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x1
72 BEGIN
73 GROUPBOX "Informace o verzi", IDC_STATIC, 6, 3, 210, 73
74 CONTROL "Hlásit se jako pracovní stanice", IDC_REPORTASWORKSTATION, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 16, 57, 190, 10
75 LTEXT "ReactOS je vytvořen jako serverový OS a jako takový se i hlásí. Po zaškrtnutí tohoto políčka se pro aplikace toto chování změní.", IDC_STATIC, 15, 15, 183, 41
76 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 166, 83, 50, 14
77 END
78
79 IDD_HARDWAREPROFILES DIALOGEX 6, 18, 254, 234
80 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
81 CAPTION "Hardwarové profily"
82 FONT 8, "MS Shell Dlg"
83 BEGIN
84 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 8, 11, 18, 20, SS_ICON
85 LTEXT "Zde lze nastavovat hardwarové profily pro různé konfigurace hardwaru. Nastavení, které bude použito, lze vybrat při startu systému.", IDC_STATIC, 46, 11, 188, 25
86 LTEXT "Dostupné hardwarové profily:", IDC_STATIC, 8, 41, 120, 8
87 LISTBOX IDC_HRDPROFLSTBOX, 8, 52, 215, 54, LBS_NOTIFY
88 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFUP, 232, 59, 15, 14, BS_ICON | WS_DISABLED
89 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFDWN, 232, 79, 15, 14, BS_ICON | WS_DISABLED
90 PUSHBUTTON "&Vlastnosti", IDC_HRDPROFPROP, 8, 106, 50, 14, WS_DISABLED
91 PUSHBUTTON "&Kopírovat", IDC_HRDPROFCOPY, 63, 106, 50, 14, WS_DISABLED
92 PUSHBUTTON "&Přejmenovat", IDC_HRDPROFRENAME, 118, 106, 50, 14, WS_DISABLED
93 PUSHBUTTON "&Odstranit", IDC_HRDPROFDEL, 173, 106, 50, 14, WS_DISABLED
94 GROUPBOX "Výběr hardwarového profilu", IDC_STATIC, 7, 130, 240, 75
95 LTEXT "Při spuštění systému ReactOS:", IDC_STATIC, 14, 142, 210, 8
96 AUTORADIOBUTTON "Č&ekat, dokud nebude vybrán hardwarový profil", IDC_HRDPROFWAIT, 14, 158, 133, 8, WS_GROUP
97 AUTORADIOBUTTON "&Zvolit první profil, pokud nebude žádný zvolen během", IDC_HRDPROFSELECT, 14, 173, 190, 8
98 LTEXT "vteřin", IDC_STATIC, 65, 187, 35, 8
99 EDITTEXT IDC_HRDPROFEDIT, 25, 185, 35, 12
100 CONTROL "", IDC_HRDPROFUPDWN, "msctls_updown32", UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT |
101 UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 25, 185, 7, 10
102 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 143, 213, 50, 14
103 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 197, 213, 50, 14
104 END
105
106 IDD_COPYPROFILE DIALOGEX 12, 26, 256, 52
107 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
108 CAPTION "Kopírovat profil"
109 FONT 8, "MS Shell Dlg"
110 BEGIN
111 LTEXT "Z:", IDC_STATIC, 5, 10, 20, 8
112 LTEXT "", IDC_COPYPROFILEFROM, 30, 10, 160, 10
113 LTEXT "Do:", IDC_STATIC, 5, 30, 20, 8
114 EDITTEXT IDC_COPYPROFILETO, 30, 30, 160, 12
115 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 199, 9, 50, 14
116 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 199, 30, 50, 14
117 END
118
119 IDD_RENAMEPROFILE DIALOGEX 12, 26, 256, 52
120 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
121 CAPTION "Přejmenovat profil"
122 FONT 8, "MS Shell Dlg"
123 BEGIN
124 LTEXT "Z:", IDC_STATIC, 5, 10, 20, 8
125 LTEXT "", IDC_RENPROFEDITFROM, 30, 10, 160, 10
126 LTEXT "Na:", IDC_STATIC, 5, 30, 20, 8
127 EDITTEXT IDC_RENPROFEDITTO, 30, 30, 160, 12
128 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 199, 9, 50, 14
129 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 199, 30, 50, 14
130 END
131
132 IDD_USERPROFILE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
133 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | DS_SETFONT | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
134 CAPTION "Uživatelské profily"
135 FONT 8, "MS Shell Dlg"
136 BEGIN
137 ICON IDI_USERPROF, IDC_STATIC, 6, 11, 16, 16, SS_ICON
138 LTEXT "Uživatelské profily obsahují nastavení plochy a další informace vztahující se k přihlášení. Na každém použitém počítači může být vytvořen jiný profil, nebo lze zvolit sdílený profil, který je stejný na všech počítačích.", IDC_STATIC, 40, 11, 211, 35
139 LTEXT "Profily uložené na tomto počítači:", IDC_STATIC, 16, 51, 204, 9
140 CONTROL "", IDC_USERPROFILE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL |
141 LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 6, 66, 244, 85, WS_EX_CLIENTEDGE
142 PUSHBUTTON "Změnit typ", IDC_USERPROFILE_CHANGE, 90, 156, 50, 13
143 PUSHBUTTON "Odstranit", IDC_USERPROFILE_DELETE, 145, 156, 50, 13
144 PUSHBUTTON "Kopírovat do", IDC_USERPROFILE_COPY, 200, 156, 50, 13
145 CONTROL "Nové uživatelské účty lze vytvářet po otevření položky <A>Uživatelské účty</A> v Ovládacích panelech.",
146 IDC_USERACCOUNT_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 7, 175, 245, 18
147 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 134, 200, 54, 13
148 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 196, 200, 54, 13
149 END
150
151 IDD_STARTUPRECOVERY DIALOGEX 6, 18, 252, 280
152 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
153 CAPTION "Spuštění a zotavení"
154 FONT 8, "MS Shell Dlg"
155 BEGIN
156 GROUPBOX "Spuštění systému", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 95
157 LTEXT "Výchozí operační s&ystém:", IDC_STATIC, 14, 26, 100, 8
158 COMBOBOX IDC_STRECOSCOMBO, 14, 37, 224, 46, CBS_DROPDOWNLIST
159 AUTOCHECKBOX "Dob&a zobrazení seznamu operačních systémů:", IDC_STRECLIST, 14, 56, 160, 8
160 EDITTEXT IDC_STRRECLISTEDIT, 185, 54, 30, 12, ES_NUMBER
161 CONTROL "", IDC_STRRECLISTUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT |
162 UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
163 LTEXT "sek.", IDC_STATIC, 223, 56, 18, 8
164 AUTOCHECKBOX "Doba zobrazení možnos&tí zotavení v případě potřeby:", IDC_STRRECREC, 14, 70, 170, 8
165 EDITTEXT IDC_STRRECRECEDIT, 185, 68, 30, 12, ES_NUMBER
166 CONTROL "", IDC_STRRECRECUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT |
167 UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
168 LTEXT "s", IDC_STATIC, 223, 70, 18, 8
169 LTEXT "Soubor s možnostmi spuštění lze upravit ručně kliknutím na tlačítko Upravit.", IDC_STATIC, 14, 89, 187, 8
170 PUSHBUTTON "&Upravit", IDC_STRRECEDIT, 188, 87, 50, 14
171 GROUPBOX "Při selhání systému", IDC_STATIC, 7, 111, 238, 140
172 AUTOCHECKBOX "&Zapsat událost do systémového výpisu", IDC_STRRECWRITEEVENT, 14, 124, 148, 10
173 AUTOCHECKBOX "Odes&lat výstrahu správy", IDC_STRRECSENDALERT, 14, 138, 148, 10
174 AUTOCHECKBOX "Automaticky &restartovat", IDC_STRRECRESTART, 14, 152, 145, 10
175 GROUPBOX "Zapsat ladicí informace", IDC_STATIC, 12, 167, 227, 76
176 COMBOBOX IDC_STRRECDEBUGCOMBO, 17, 182, 151, 49, CBS_DROPDOWNLIST
177 LTEXT "Výpis ze &souboru:", IDC_STATIC, 17, 202, 150, 8
178 EDITTEXT IDC_STRRECDUMPFILE, 17, 210, 153, 12
179 AUTOCHECKBOX "Přepsat &existující soubor", IDC_STRRECOVERWRITE, 17, 228, 125, 10
180 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 141, 259, 50, 14
181 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 195, 259, 50, 14
182 END
183
184 IDD_VIRTMEM DIALOGEX 6, 6, 223, 248
185 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
186 CAPTION "Virtuální paměť"
187 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
188 BEGIN
189 LTEXT "Jednotka [Jmenovka]", IDC_STATIC, 12, 5, 96, 9
190 LTEXT "Velikost stránkovacího souboru (MB)", IDC_STATIC, 115, 5, 96, 9
191 LISTBOX IDC_PAGEFILELIST, 10, 16, 204, 52, LBS_NOTIFY | LBS_USETABSTOPS
192 GROUPBOX "Velikost stránkovacího souboru vybrané jednotky", IDC_DRIVEGROUP, 10, 70, 204, 104
193 LTEXT "Jednotka:", IDC_STATIC, 20, 80, 20, 8
194 LTEXT "", IDC_DRIVE, 88, 81, 100, 9
195 LTEXT "Volné místo:", IDC_STATIC, 20, 92, 56, 9
196 LTEXT "", IDC_SPACEAVAIL, 88, 92, 104, 9
197 LTEXT "&Počáteční velikost (MB):", -1, 22, 118, 75, 9
198 LTEXT "Ma&ximální velikost (MB):", -1, 22, 131, 75, 9
199 AUTORADIOBUTTON "&Vlastní velikost", IDC_CUSTOM, 20, 105, 54, 9, WS_GROUP
200 AUTORADIOBUTTON "Velikost určí s&ystém", IDC_SYSMANSIZE, 20, 145, 88, 9
201 AUTORADIOBUTTON "&Vypnout", IDC_NOPAGEFILE, 20, 158, 78,9
202 EDITTEXT IDC_INITIALSIZE, 100, 114, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
203 EDITTEXT IDC_MAXSIZE, 100, 129, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
204 PUSHBUTTON "N&astavit", IDC_SET, 158, 155, 50, 13
205 GROUPBOX "Celková velikost stránkovacího souboru všech jednotek", IDC_TOTALGROUP, 10, 177, 204, 46
206 LTEXT "Minimum:", IDC_STATIC, 18, 188, 58, 9
207 LTEXT "", IDC_MINIMUM, 88, 188, 100, 9
208 LTEXT "Doporučeno:", IDC_STATIC, 18, 199, 52, 9
209 LTEXT "", IDC_RECOMMENDED, 88, 199, 100, 9
210 LTEXT "Aktuálně přiděleno:", IDC_STATIC, 18, 210, 66, 9
211 LTEXT "", IDC_CURRENT, 88, 210, 100, 9
212 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 114, 232, 48, 13
213 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 168, 232, 48, 13
214 END
215
216 IDD_ENVIRONMENT_VARIABLES DIALOGEX 6, 18, 252, 245
217 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
218 CAPTION "Proměnné prostředí"
219 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
220 BEGIN
221 GROUPBOX "Uživatelské proměnné", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 100
222 CONTROL "", IDC_USER_VARIABLE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
223 LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 25, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
224 PUSHBUTTON "&Nová...", IDC_USER_VARIABLE_NEW, 80, 90, 50, 14
225 PUSHBUTTON "&Upravit...", IDC_USER_VARIABLE_EDIT, 134, 90, 50, 14
226 PUSHBUTTON "&Odstranit", IDC_USER_VARIABLE_DELETE, 188, 90, 50, 14
227 GROUPBOX "Systémové proměnné", IDC_STATIC, 7, 116, 238, 100
228 CONTROL "", IDC_SYSTEM_VARIABLE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
229 LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 129, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
230 PUSHBUTTON "No&vá...", IDC_SYSTEM_VARIABLE_NEW, 80, 194, 50, 14
231 PUSHBUTTON "U&pravit...", IDC_SYSTEM_VARIABLE_EDIT, 134, 194, 50, 14
232 PUSHBUTTON "O&dstranit", IDC_SYSTEM_VARIABLE_DELETE, 188, 194, 50, 14
233 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 141, 224, 50, 14, WS_GROUP
234 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 195, 224, 50, 14
235 END
236
237 IDD_EDIT_VARIABLE DIALOGEX 10, 15, 227, 71
238 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
239 CAPTION "Úpravy proměnných"
240 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
241 BEGIN
242 LTEXT "&Název proměnné:", IDC_STATIC, 7, 14, 50, 8
243 EDITTEXT IDC_VARIABLE_NAME, 75, 12, 145, 12, ES_AUTOHSCROLL
244 LTEXT "&Hodnota proměnné:", IDC_STATIC, 7, 32, 50, 8
245 EDITTEXT IDC_VARIABLE_VALUE, 75, 30, 145, 12, ES_AUTOHSCROLL
246 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 116, 50, 50, 14
247 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 170, 50, 50, 14
248 END
249
250 IDD_LICENCE DIALOGEX 6, 5, 267, 159
251 CAPTION "Licence"
252 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
253 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_THICKFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
254 BEGIN
255 EDITTEXT IDC_LICENCEEDIT, 6, 3, 255, 131, WS_VSCROLL | ES_READONLY | ES_MULTILINE
256 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 106, 142, 54, 13
257 END
258
259 STRINGTABLE
260 BEGIN
261 IDS_CPLSYSTEMNAME "Systém"
262 IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Zde lze zobrazit informace o tomto počítači a změnit různá systémová a hardwarová nastavení."
263 IDS_MEGABYTE "MB RAM"
264 IDS_GIGABYTE "GB RAM"
265 IDS_TERABYTE "TB RAM"
266 IDS_PETABYTE "PB RAM"
267 IDS_VARIABLE "Proměnná"
268 IDS_VALUE "Hodnota"
269 IDS_NO_DUMP "(není)"
270 IDS_MINI_DUMP "Minivýpis(64KB)"
271 IDS_KERNEL_DUMP "Výpis kernelu"
272 IDS_FULL_DUMP "Kompletní výpis"
273 IDS_USERPROFILE_NAME "Název"
274 IDS_USERPROFILE_SIZE "Velikost"
275 IDS_USERPROFILE_TYPE "Typ"
276 IDS_USERPROFILE_STATUS "Status"
277 IDS_USERPROFILE_MODIFIED "Upraveno"
278 IDS_MESSAGEBOXTITLE "Systémový aplet kontrolních panelů"
279 IDS_WARNINITIALSIZE "Zadejte číselnou hodnotu pro úvodní velikost stránkovacího souboru."
280 IDS_WARNMAXIMUMSIZE "Zadejte číselnou hodnotu pro maximální velikost stránkovacího souboru."
281 IDS_WARNINITIALRANGE "Výchozí velikost stránkovacího souboru nesmí být menší než 2 MB a nesmí překročit množství volného místa na zvolené diskové jednotce."
282 IDS_WARNMAXIMUMRANGE "Maximální velikost stránkovacího souboru nesmí být menší než velikost výchozí a nesmí překročit množství volného místa na zvolené diskové jednotce."
283 IDS_DEVS "\nReactOS Team\n\nProject Coordinator\n\nAleksey Bragin\n\nDevelopment Team\n\nAleksey Bragin\nAndrew Greenwood\nAndrey Korotaev\nArt Yerkes\nChristoph von Wittich\nColin Finck\nDaniel Reimer\nDmitry Chapyshev\nEric Kohl\nGed Murphy\nGregor Brunmar\nHervé Poussineau\nJames Tabor\nJeffrey Morlan\nJohannes Anderwald\nKJK::Hyperion\nMaarten Bosma\nMagnus Olsen\nMarc Piulachs\nMatthias Kupfer\nMike Nordell\nPeter Ward\nPierre Schweitzer\nSaveliy Tretiakov\nStefan Ginsberg\nSylvain Petreolle\nThomas Blümel\nTimo Kreuzer \n\nAlex Ionescu\nFilip Navara\nGunnar Dalsnes\nMartin Fuchs\nRoyce Mitchell III\nBrandon Turner\nBrian Palmer\nCasper Hornstrup\nDavid Welch\nEmanuele Aliberti\nGé van Geldorp\nGregor Anich\nJason Filby\nJens Collin\nMichael Wirth\nNathan Woods\nRobert Dickenson\nRex Jolliff\nVizzini \n\nRelease Engineers\n\nColin Finck\nZ98\n\nWebsite Team\n\nColin Finck\nJaix Bly\nKlemens Friedl\nZ98\n\nMedia Team\n\nMindflyer\nWierd_W\n\nfurther thanks go to\n\nall Contributers\nWine Team\n\n"
284 END