[SYSDM]
[reactos.git] / reactos / dll / cpl / sysdm / lang / da-DK.rc
1 LANGUAGE LANG_DANISH, SUBLANG_DEFAULT
2
3 IDD_PROPPAGEGENERAL DIALOGEX 0, 0, 256, 218
4 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
5 CAPTION "Generelt"
6 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
7 BEGIN
8 CONTROL "", IDC_ROSIMG, "Static", SS_OWNERDRAW, 4, 5, 248, 111
9 LTEXT "Operativsystem:", IDC_STATIC, 4, 132, 32, 9
10 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_NAME, IDC_STATIC, 10, 144, 116, 9
11 LTEXT "Version ", IDC_STATIC, 10, 153, 25, 9
12 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_VERSION, IDC_STATIC, 35, 153, 91, 9
13 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_BUILD, IDC_STATIC, 10, 162, 60, 9
14 LTEXT "Machine:", IDC_STATIC, 124, 132, 34, 9
15 LTEXT "", IDC_MACHINELINE1, 130, 144, 118, 9
16 LTEXT "", IDC_MACHINELINE2, 130, 153, 118, 9
17 LTEXT "", IDC_MACHINELINE3, 130, 162, 118, 9
18 LTEXT "", IDC_MACHINELINE4, 130, 171, 118, 9
19 LTEXT "", IDC_MACHINELINE5, 130, 180, 118, 9
20 CONTROL "Visit the <A HREF=""http://www.reactos.org/"">ReactOS Homepage</A>", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 20, 200, 140, 10
21 PUSHBUTTON "View &licence...", IDC_LICENCE, 170, 199, 78, 13
22 END
23
24 IDD_PROPPAGEHARDWARE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
25 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
26 CAPTION "Hardware"
27 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
28 BEGIN
29 GROUPBOX "Enhedshåntering", IDC_STATIC, 6, 7, 244, 61
30 ICON IDI_DEVMGR, IDC_STATIC, 12, 18, 23, 21, SS_ICON
31 LTEXT "Enhedshåntering viser alle dine hardware enheder installeret på din computer. Brug Enhedshåntering til at skifte indstillinger for alle Hardware Enheder.", IDC_STATIC, 42, 18, 204, 24
32 PUSHBUTTON "&Enhedshåntering...", IDC_HARDWARE_DEVICE_MANAGER, 154, 48, 90, 15
33 GROUPBOX "Hardware Guide", IDC_STATIC, 6, 79, 244, 61
34 ICON IDI_DEVMGR, IDC_STATIC, 12, 90, 23, 21, SS_ICON
35 LTEXT "Hardware Guiden hjælper dig med at Installer, Afinstaller, Reparerer, Afmontere, Fjerne, og konfigurer din hardware.", IDC_STATIC, 42, 90, 204, 24
36 PUSHBUTTON "&Hardware Guide...", IDC_HARDWARE_WIZARD, 154, 120, 90, 15
37 GROUPBOX "Hardware Profiler", IDC_STATIC, 6, 149, 244, 61
38 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 12, 160, 23, 21, SS_ICON
39 LTEXT "Hardware Profiler Giver dig en mulighed for at sætte og gemme forskellinge hardware indstillinger.", IDC_STATIC, 42, 160, 204, 24
40 PUSHBUTTON "Hard&ware Profiler...", IDC_HARDWARE_PROFILE, 154, 190, 90, 15
41 END
42
43 IDD_PROPPAGEADVANCED DIALOGEX 0, 0, 256, 218
44 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
45 CAPTION "Avanceret"
46 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
47 BEGIN
48 LTEXT "Administrator privileges are required for most of these settings.", IDC_STATIC, 12, 5, 236, 8
49 GROUPBOX "Performance", IDC_STATIC, 6, 18, 244, 50
50 LTEXT "Hukommelses indstillingerne styrer programmers brug af hukommelse, hvilket påvirker hastigheden af din computer.", IDC_STATIC, 16, 29, 228, 17
51 PUSHBUTTON "Settings", IDC_PERFOR, 194, 48, 50, 15
52 GROUPBOX "Bruger Profiler", IDC_STATIC, 6, 75, 244, 48
53 LTEXT "Desktop settings related to your logon", IDC_STATIC, 16, 88, 228, 20
54 PUSHBUTTON "Settings", IDC_USERPROFILE, 194, 103, 50, 15
55 GROUPBOX "Opstart og Gendannelse", IDC_STATIC, 6, 131, 244, 52
56 LTEXT "Opstart og Gendannelse fortæller din computer hvordan den skal starte og hvad den skal gøre hvis en kritisk fejl opstår som får din computer til at stoppe.", IDC_STATIC, 16, 144, 228, 19
57 PUSHBUTTON "Settings", IDC_STAREC, 194, 162, 50, 15
58 PUSHBUTTON "System Settings", IDC_SYSSETTINGS, 2, 192, 80, 15
59 PUSHBUTTON "Miljø Variabler", IDC_ENVVAR, 85, 192, 80, 15
60 PUSHBUTTON "Error Reporting", IDC_ERRORREPORT, 170, 192, 80, 15
61 END
62
63 IDD_SYSSETTINGS DIALOGEX 0, 0, 221, 106
64 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | WS_POPUP | WS_CAPTION
65 CAPTION "System Settings"
66 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x1
67 BEGIN
68 GROUPBOX "Version Info", IDC_STATIC, 6, 3, 210, 73
69 CONTROL "Report as Workstation", IDC_REPORTASWORKSTATION, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 16, 57, 190, 10
70 LTEXT "ReactOS is built as a server OS and reports as such. Check this box to change this for applications only.", IDC_STATIC, 15, 15, 183, 41
71 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 166, 83, 50, 14
72 END
73
74 IDD_HARDWAREPROFILES DIALOGEX 6, 18, 254, 234
75 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
76 CAPTION "Hardware Profiler"
77 FONT 8, "MS Shell Dlg"
78 BEGIN
79 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 8, 11, 18, 20, SS_ICON
80 LTEXT "You can set up hardware profiles for different hardware configurations. At startup, you can choose the profile you want to use.", IDC_STATIC, 46, 11, 188, 25
81 LTEXT "Available hardware profiles:", IDC_STATIC, 8, 41, 120, 8
82 LISTBOX IDC_HRDPROFLSTBOX, 8, 52, 215, 54, LBS_NOTIFY
83 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFUP, 232, 59, 15, 14, BS_ICON | WS_DISABLED
84 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFDWN, 232, 79, 15, 14, BS_ICON | WS_DISABLED
85 PUSHBUTTON "&Properties", IDC_HRDPROFPROP, 8, 106, 50, 14, WS_DISABLED
86 PUSHBUTTON "&Copy", IDC_HRDPROFCOPY, 63, 106, 50, 14, WS_DISABLED
87 PUSHBUTTON "&Rename", IDC_HRDPROFRENAME, 118, 106, 50, 14, WS_DISABLED
88 PUSHBUTTON "&Slet", IDC_HRDPROFDEL, 173, 106, 50, 14, WS_DISABLED
89 GROUPBOX "Hardware profiles selection", IDC_STATIC, 7, 130, 240, 75
90 LTEXT "When ReactOS starts:", IDC_STATIC, 14, 142, 210, 8
91 AUTORADIOBUTTON "&Wait until I select a hardware profile", IDC_HRDPROFWAIT, 14, 158, 133, 8, WS_GROUP
92 AUTORADIOBUTTON "&Select the first profile listed if I don't select a profile in", IDC_HRDPROFSELECT, 14, 173, 190, 8
93 LTEXT "seconds", IDC_STATIC, 65, 187, 35, 8
94 EDITTEXT IDC_HRDPROFEDIT, 25, 185, 35, 12
95 CONTROL "", IDC_HRDPROFUPDWN, "msctls_updown32", UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT |
96 UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 25, 185, 7, 10
97 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 143, 213, 50, 14
98 PUSHBUTTON "Fortryd", IDCANCEL, 197, 213, 50, 14
99 END
100
101 IDD_COPYPROFILE DIALOGEX 12, 26, 256, 52
102 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
103 CAPTION "Copy Profile"
104 FONT 8, "MS Shell Dlg"
105 BEGIN
106 LTEXT "From:", IDC_STATIC, 5, 10, 20, 8
107 LTEXT "", IDC_COPYPROFILEFROM, 30, 10, 160, 10
108 LTEXT "To:", IDC_STATIC, 5, 30, 20, 8
109 EDITTEXT IDC_COPYPROFILETO, 30, 30, 160, 12
110 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 199, 9, 50, 14
111 PUSHBUTTON "Fortryd", IDCANCEL, 199, 30, 50, 14
112 END
113
114 IDD_RENAMEPROFILE DIALOGEX 12, 26, 256, 52
115 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
116 CAPTION "Rename Profile"
117 FONT 8, "MS Shell Dlg"
118 BEGIN
119 LTEXT "From:", IDC_STATIC, 5, 10, 20, 8
120 LTEXT "", IDC_RENPROFEDITFROM, 30, 10, 160, 10
121 LTEXT "To:", IDC_STATIC, 5, 30, 20, 8
122 EDITTEXT IDC_RENPROFEDITTO, 30, 30, 160, 12
123 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 199, 9, 50, 14
124 PUSHBUTTON "Fortryd", IDCANCEL, 199, 30, 50, 14
125 END
126
127 IDD_USERPROFILE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
128 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | DS_SETFONT | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
129 CAPTION "Bruger Profiler"
130 FONT 8, "MS Shell Dlg"
131 BEGIN
132 ICON IDI_USERPROF, IDC_STATIC, 6, 11, 16, 16, SS_ICON
133 LTEXT "Bruger Profiler indeholde skrivebords indstillinger og andre informationer relateret til dit login. En Anden bruger profil bliver oprette på alle computere du logger på, eller du kan vælge en Roaming profil some er den samme på alle computer du logger på.", IDC_STATIC, 40, 11, 211, 35
134 LTEXT "Bruger Profiler gemt på denne computer:", IDC_STATIC, 16, 51, 204, 9
135 CONTROL "", IDC_USERPROFILE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL |
136 LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 6, 66, 244, 85, WS_EX_CLIENTEDGE
137 PUSHBUTTON "Skift &Type", IDC_USERPROFILE_CHANGE, 90, 156, 50, 13
138 PUSHBUTTON "&Slet", IDC_USERPROFILE_DELETE, 145, 156, 50, 13
139 PUSHBUTTON "&Kopiere Til", IDC_USERPROFILE_COPY, 200, 156, 50, 13
140 CONTROL "To create new user accounts, open <A>User Accounts</A> in Control Panel.",
141 IDC_USERACCOUNT_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 7, 175, 245, 18
142 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 134, 200, 54, 13
143 PUSHBUTTON "Fortryd", IDCANCEL, 196, 200, 54, 13
144 END
145
146 IDD_STARTUPRECOVERY DIALOGEX 6, 18, 252, 280
147 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
148 CAPTION "Opstart og Gendannelse"
149 FONT 8, "MS Shell Dlg"
150 BEGIN
151 GROUPBOX "System startup", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 95
152 LTEXT "Default operating &system:", IDC_STATIC, 14, 26, 100, 8
153 COMBOBOX IDC_STRECOSCOMBO, 14, 37, 224, 46, CBS_DROPDOWNLIST
154 AUTOCHECKBOX "&Time to display list of operating systems:", IDC_STRECLIST, 14, 56, 160, 8
155 EDITTEXT IDC_STRRECLISTEDIT, 185, 54, 30, 12, ES_NUMBER
156 CONTROL "", IDC_STRRECLISTUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT |
157 UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
158 LTEXT "sec.", IDC_STATIC, 223, 56, 18, 8
159 AUTOCHECKBOX "Time to &display recovery options when needed:", IDC_STRRECREC, 14, 70, 170, 8
160 EDITTEXT IDC_STRRECRECEDIT, 185, 68, 30, 12, ES_NUMBER
161 CONTROL "", IDC_STRRECRECUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT |
162 UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
163 LTEXT "sec.", IDC_STATIC, 223, 70, 18, 8
164 LTEXT "To edit the startup options file manually, click Edit.", IDC_STATIC, 14, 89, 187, 8
165 PUSHBUTTON "&Edit", IDC_STRRECEDIT, 188, 87, 50, 14
166 GROUPBOX "System failure", IDC_STATIC, 7, 111, 238, 140
167 AUTOCHECKBOX "&Write an event to the system log", IDC_STRRECWRITEEVENT, 14, 124, 148, 10
168 AUTOCHECKBOX "Se&nd an administrative alert", IDC_STRRECSENDALERT, 14, 138, 148, 10
169 AUTOCHECKBOX "Automatically &restart", IDC_STRRECRESTART, 14, 152, 145, 10
170 GROUPBOX "Write debugging information", IDC_STATIC, 12, 167, 227, 76
171 COMBOBOX IDC_STRRECDEBUGCOMBO, 17, 182, 151, 49, CBS_DROPDOWNLIST
172 LTEXT "Dump &file:", IDC_STATIC, 17, 202, 150, 8
173 EDITTEXT IDC_STRRECDUMPFILE, 17, 210, 153, 12
174 AUTOCHECKBOX "&Overwrite any existing file", IDC_STRRECOVERWRITE, 17, 228, 125, 10
175 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 141, 259, 50, 14
176 PUSHBUTTON "Fortryd", IDCANCEL, 195, 259, 50, 14
177 END
178
179 IDD_VIRTMEM DIALOGEX 6, 6, 223, 248
180 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
181 CAPTION "Virtual Memory"
182 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
183 BEGIN
184 LTEXT "Drive [Volume Label]", IDC_STATIC, 12, 5, 96, 9
185 LTEXT "Paging File Size (MB)", IDC_STATIC, 115, 5, 96, 9
186 LISTBOX IDC_PAGEFILELIST, 10, 16, 204, 52, LBS_NOTIFY | LBS_USETABSTOPS
187 GROUPBOX "Paging file size for selected drive", IDC_DRIVEGROUP, 10, 70, 204, 104
188 LTEXT "Drive:", IDC_STATIC, 20, 80, 20, 8
189 LTEXT "", IDC_DRIVE, 88, 81, 100, 9
190 LTEXT "Space available:", IDC_STATIC, 20, 92, 56, 9
191 LTEXT "", IDC_SPACEAVAIL, 88, 92, 104, 9
192 LTEXT "&Initial size (MB):", -1, 22, 118, 75, 9
193 LTEXT "Ma&ximum size (MB):", -1, 22, 131, 75, 9
194 AUTORADIOBUTTON "&Custom size", IDC_CUSTOM, 20, 105, 54, 9, WS_GROUP
195 AUTORADIOBUTTON "S&ystem managed size", IDC_SYSMANSIZE, 20, 145, 88, 9
196 AUTORADIOBUTTON "&No paging file", IDC_NOPAGEFILE, 20, 158, 78, 9
197 EDITTEXT IDC_INITIALSIZE, 100, 114, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
198 EDITTEXT IDC_MAXSIZE, 100, 129, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
199 PUSHBUTTON "Set", IDC_SET, 158, 155, 50, 13
200 GROUPBOX "Total paging file size for all drives", IDC_TOTALGROUP, 10, 177, 204, 46
201 LTEXT "Minimum allowed:", IDC_STATIC, 18, 188, 58, 9
202 LTEXT "", IDC_MINIMUM, 88, 188, 100, 9
203 LTEXT "Recommended:", IDC_STATIC, 18, 199, 52, 9
204 LTEXT "", IDC_RECOMMENDED, 88, 199, 100, 9
205 LTEXT "Currently allocated:", IDC_STATIC, 18, 210, 66, 9
206 LTEXT "", IDC_CURRENT, 88, 210, 100, 9
207 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 114, 232, 48, 13
208 PUSHBUTTON "Fortryd", IDCANCEL, 168, 232, 48, 13
209 END
210
211 IDD_ENVIRONMENT_VARIABLES DIALOGEX 6, 18, 252, 245
212 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
213 CAPTION "Miljø Variabler"
214 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
215 BEGIN
216 GROUPBOX "Brugere Variabler", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 100
217 CONTROL "", IDC_USER_VARIABLE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
218 LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 25, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
219 PUSHBUTTON "&Ny...", IDC_USER_VARIABLE_NEW, 80, 90, 50, 14
220 PUSHBUTTON "&Redigere...", IDC_USER_VARIABLE_EDIT, 134, 90, 50, 14
221 PUSHBUTTON "&Slet", IDC_USER_VARIABLE_DELETE, 188, 90, 50, 14
222 GROUPBOX "System Variabler", IDC_STATIC, 7, 116, 238, 100
223 CONTROL "", IDC_SYSTEM_VARIABLE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
224 LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 129, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
225 PUSHBUTTON "N&y...", IDC_SYSTEM_VARIABLE_NEW, 80, 194, 50, 14
226 PUSHBUTTON "R&edigere...", IDC_SYSTEM_VARIABLE_EDIT, 134, 194, 50, 14
227 PUSHBUTTON "S&let", IDC_SYSTEM_VARIABLE_DELETE, 188, 194, 50, 14
228 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 141, 224, 50, 14, WS_GROUP
229 PUSHBUTTON "Fortryd", IDCANCEL, 195, 224, 50, 14
230 END
231
232 IDD_EDIT_VARIABLE DIALOGEX 10, 15, 227, 71
233 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
234 CAPTION "Redigere Variable"
235 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
236 BEGIN
237 LTEXT "&Navn:", IDC_STATIC, 7, 14, 50, 8
238 EDITTEXT IDC_VARIABLE_NAME, 75, 12, 145, 12, ES_AUTOHSCROLL
239 LTEXT "&Indhold:", IDC_STATIC, 7, 32, 50, 8
240 EDITTEXT IDC_VARIABLE_VALUE, 75, 30, 145, 12, ES_AUTOHSCROLL
241 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 116, 50, 50, 14
242 PUSHBUTTON "Fortryd", IDCANCEL, 170, 50, 50, 14
243 END
244
245 IDD_LICENCE DIALOGEX 6, 5, 267, 159
246 CAPTION "Licence"
247 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
248 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_THICKFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
249 BEGIN
250 EDITTEXT IDC_LICENCEEDIT, 6, 3, 255, 131, WS_VSCROLL | ES_READONLY | ES_MULTILINE
251 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 106, 142, 54, 13
252 END
253
254 STRINGTABLE
255 BEGIN
256 IDS_CPLSYSTEMNAME "System Indstillinger"
257 IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Se mere information omkring din computer, og skift diverse system og hardware indstillinger."
258 IDS_MEGABYTE "MB of RAM"
259 IDS_GIGABYTE "GB of RAM"
260 IDS_TERABYTE "TB of RAM"
261 IDS_PETABYTE "PB of RAM"
262 IDS_VARIABLE "Variable"
263 IDS_VALUE "Value"
264 IDS_NO_DUMP "(None)"
265 IDS_MINI_DUMP "Minidump(64KB)"
266 IDS_KERNEL_DUMP "Kernel dump"
267 IDS_FULL_DUMP "Complete dump"
268 IDS_USERPROFILE_NAME "Name"
269 IDS_USERPROFILE_SIZE "Size"
270 IDS_USERPROFILE_TYPE "Type"
271 IDS_USERPROFILE_STATUS "Status"
272 IDS_USERPROFILE_MODIFIED "Modified"
273 IDS_MESSAGEBOXTITLE "System control panel applet"
274 IDS_WARNINITIALSIZE "Enter a numeric value for the initial size of the paging file."
275 IDS_WARNMAXIMUMSIZE "Enter a numeric value for the maximum size of the paging file."
276 IDS_WARNINITIALRANGE "The initial size of the paging file must not be smaller than 2 MB and must not exceed the available space on the selected drive."
277 IDS_WARNMAXIMUMRANGE "The maximum size of the paging file must not be smaller than its initial size and must not exceed the available space on the selected drive."
278 IDS_DEVS "\nReactOS Team\n\nProject Coordinator\n\nAleksey Bragin\n\nDevelopment Team\n\nAleksey Bragin\nAndrew Greenwood\nAndrey Korotaev\nArt Yerkes\nChristoph von Wittich\nColin Finck\nDaniel Reimer\nDmitry Chapyshev\nEric Kohl\nGed Murphy\nGregor Brunmar\nHervé Poussineau\nJames Tabor\nJeffrey Morlan\nJohannes Anderwald\nKJK::Hyperion\nMaarten Bosma\nMagnus Olsen\nMarc Piulachs\nMatthias Kupfer\nMike Nordell\nPeter Ward\nPierre Schweitzer\nSaveliy Tretiakov\nStefan Ginsberg\nSylvain Petreolle\nThomas Blümel\nTimo Kreuzer \n\nAlex Ionescu\nFilip Navara\nGunnar Dalsnes\nMartin Fuchs\nRoyce Mitchell III\nBrandon Turner\nBrian Palmer\nCasper Hornstrup\nDavid Welch\nEmanuele Aliberti\nGé van Geldorp\nGregor Anich\nJason Filby\nJens Collin\nMichael Wirth\nNathan Woods\nRobert Dickenson\nRex Jolliff\nVizzini \n\nRelease Engineers\n\nColin Finck\nZ98\n\nWebsite Team\n\nColin Finck\nJaix Bly\nKlemens Friedl\nZ98\n\nMedia Team\n\nMindflyer\nWierd_W\n\nfurther thanks go to\n\nall Contributers\nWine Team\n\n"
279 END