[SYSDM]
[reactos.git] / reactos / dll / cpl / sysdm / lang / da-DK.rc
1 LANGUAGE LANG_DANISH, SUBLANG_DEFAULT
2
3 IDD_PROPPAGEGENERAL DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
4 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
5 CAPTION "Generelt"
6 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
7 BEGIN
8 LTEXT "Operativsystem:",-1,SYSTEM_COLUMN,LABELLINE(2),PROPSHEETWIDTH-SYSTEM_COLUMN-PROPSHEETPADDING(1),8
9 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_NAME,-1,SYSTEM_COLUMN+PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(3),PROPSHEETWIDTH-SYSTEM_COLUMN-PROPSHEETPADDING(1),8
10 LTEXT "Version: "REACTOS_STR_PRODUCT_VERSION,-1,SYSTEM_COLUMN+PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(4),PROPSHEETWIDTH-SYSTEM_COLUMN-PROPSHEETPADDING(1),8
11
12 LTEXT "Computer:",-1,SYSTEM_COLUMN,LABELLINE(6),PROPSHEETWIDTH-SYSTEM_COLUMN-PROPSHEETPADDING(1),8
13 LTEXT "Processor Forhandler:",IDC_PROCESSORMANUFACTURER,SYSTEM_COLUMN+PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(7),PROPSHEETWIDTH-SYSTEM_COLUMN-PROPSHEETPADDING(1),8
14 LTEXT "Processor Navn:",IDC_PROCESSOR,SYSTEM_COLUMN+PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(8),PROPSHEETWIDTH-SYSTEM_COLUMN-PROPSHEETPADDING(1),8
15 LTEXT "Processor Hastighed:",IDC_PROCESSORSPEED,SYSTEM_COLUMN+PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(9),PROPSHEETWIDTH-SYSTEM_COLUMN-PROPSHEETPADDING(1),8
16 LTEXT "Hukommelse:",IDC_SYSTEMMEMORY,SYSTEM_COLUMN+PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(10),PROPSHEETWIDTH-SYSTEM_COLUMN-PROPSHEETPADDING(1),8
17
18 EDITTEXT IDC_LICENSEMEMO,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(13),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(2),PROPSHEETHEIGHT-LABELLINE(13)-PROPSHEETPADDING(1),ES_LEFT|WS_TABSTOP|WS_BORDER|WS_VSCROLL|WS_HSCROLL|WS_GROUP|ES_MULTILINE|ES_READONLY
19 END
20
21 IDD_PROPPAGEHARDWARE DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
22 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
23 CAPTION "Hardware"
24 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
25 BEGIN
26 GROUPBOX "Hardware Guide",-1,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(1),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(6)+PROPSHEETPADDING(1)
27 LTEXT "Hardware Guiden hjælper dig med at Installer, Afinstaller, Reparerer, Afmontere, Fjerne, og konfigurer din hardware.",-1,PROPSHEETPADDING(4)+ICONSIZE,LABELLINE(2),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(6)-ICONSIZE,LABELLINE(3)
28 ICON IDI_DEVMGR, IDC_ICON1, PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(2), ICONSIZE, ICONSIZE, SS_ICON
29 PUSHBUTTON "&Hardware Guide...",IDC_HARDWARE_WIZARD,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(17),LABELLINE(5)+2,PROPSHEETPADDING(15),14
30
31 GROUPBOX "Enhedshåntering",-1,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(8)+5,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(7)+2
32 ICON IDI_DEVMGR, IDC_ICON1, PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(10)-3,ICONSIZE, ICONSIZE, SS_ICON
33 LTEXT "Enhedshåntering viser alle dine hardware enheder installeret på din computer. Brug Enhedshåntering til at skifte indstillinger for alle Hardware Enheder.",-1,PROPSHEETPADDING(4)+ICONSIZE,LABELLINE(10)-3,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(6)-ICONSIZE,LABELLINE(3)
34
35 PUSHBUTTON "&Enhedshåntering...",IDC_HARDWARE_DEVICE_MANAGER,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(17),LABELLINE(13)+2,PROPSHEETPADDING(15),14
36
37 GROUPBOX "Hardware Profiler",-1,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(16)+3,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(6)+PROPSHEETPADDING(1)
38 ICON IDI_DEVMGR, IDC_ICON1, PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(18)-5, ICONSIZE, ICONSIZE, SS_ICON
39 LTEXT "Hardware Profiler Giver dig en mulighed for at sætte og gemme forskellinge hardware indstillinger.",0,PROPSHEETPADDING(4)+ICONSIZE,LABELLINE(18)-5,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(6)-ICONSIZE,LABELLINE(3)
40 PUSHBUTTON "Hard&ware Profiler...",IDC_HARDWARE_PROFILE,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(17),LABELLINE(20)+2,PROPSHEETPADDING(15),14
41 END
42
43 IDD_PROPPAGEUSERPROFILE DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
44 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
45 CAPTION "Bruger Profiler"
46 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
47 BEGIN
48 ICON IDI_DEVMGR, IDC_ICON1, PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(1), ICONSIZE, ICONSIZE, SS_ICON
49 LTEXT "Bruger Profiler indeholde skrivebords indstillinger og andre informationer relateret til dit login. En Anden bruger profil bliver oprette på alle computere du logger på, eller du kan vælge en Roaming profil some er den samme på alle computer du logger på.",-1,PROPSHEETPADDING(4)+ICONSIZE,LABELLINE(1),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(6)-ICONSIZE,LABELLINE(4)
50 LTEXT "Bruger Profiler gemt på denne computer:",-1,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(6),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(6)-ICONSIZE,LABELLINE(1)
51 CONTROL "",IDC_USERPROFILE_LIST,"SysListView32",LVS_REPORT|LVS_SINGLESEL|LVS_SHOWSELALWAYS|LVS_SORTASCENDING|WS_BORDER|WS_TABSTOP,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(8),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(11),WS_EX_CLIENTEDGE
52
53 PUSHBUTTON "&Slet",IDC_USERPROFILE_DELETE,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(20),60,LABELLINE(1)+2
54 PUSHBUTTON "Skift &Type...",IDC_USERPROFILE_CHANGE,95,LABELLINE(20),60,LABELLINE(1)+2
55 PUSHBUTTON "&Kopiere Til...",IDC_USERPROFILE_COPY,180,LABELLINE(20),60,LABELLINE(1)+2
56 END
57
58 IDD_PROPPAGEADVANCED DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
59 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
60 CAPTION "Avanceret"
61 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
62 BEGIN
63 GROUPBOX "Hukommelses Indstillinger",-1,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(1),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(6)+PROPSHEETPADDING(1)
64 ICON IDI_DEVMGR, IDC_ICON1, PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(2), ICONSIZE, ICONSIZE, SS_ICON
65 LTEXT "Hukommelses indstillingerne styrer programmers brug af hukommelse, hvilket påvirker hastigheden af din computer.",-1,PROPSHEETPADDING(4)+ICONSIZE,LABELLINE(2),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(6)-ICONSIZE,LABELLINE(3)
66 PUSHBUTTON "&Hukommelses indstillinger...",IDC_PERFOR,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(20),LABELLINE(5)+2,PROPSHEETPADDING(18),14
67 GROUPBOX "Miljø Variabler",-1,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(8)+2,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(6)+PROPSHEETPADDING(1)
68 ICON IDI_DEVMGR, IDC_ICON1, PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(10)-5, ICONSIZE, ICONSIZE, SS_ICON
69 LTEXT "Miljø Variabler fortæller din computer hvor den kan finde forskellige typer af informationer.",-1,PROPSHEETPADDING(4)+ICONSIZE,LABELLINE(10)-5,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(6)-ICONSIZE,LABELLINE(11)
70 PUSHBUTTON "&Miljø Variabler...",IDC_ENVVAR,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(20),LABELLINE(12)+2,PROPSHEETPADDING(18),14
71 GROUPBOX "&Opstart og Gendannelse",-1,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(15)+3,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(6)+PROPSHEETPADDING(1)
72 ICON IDI_DEVMGR, IDC_ICON1, PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(17)-5, ICONSIZE, ICONSIZE, SS_ICON
73 LTEXT "Opstart og Gendannelse fortæller din computer hvordan den skal starte og hvad den skal gøre hvis en kritisk fejl opstår som får din computer til at stoppe.",0,PROPSHEETPADDING(4)+ICONSIZE,LABELLINE(17)-5,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(6)-ICONSIZE,LABELLINE(3)
74 PUSHBUTTON "&Opstart og Gendannelse...",IDC_STAREC,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(20),LABELLINE(19)+2,PROPSHEETPADDING(18),14
75 END
76
77 IDD_ENVIRONMENT_VARIABLES DIALOGEX 6, 18, 252, 245
78 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
79 CAPTION "Miljø Variabler"
80 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
81 BEGIN
82 GROUPBOX "Brugere Variabler",-1,7,12,238,100
83 LTEXT "&Variabler:",-1,14,24,224,8
84 CONTROL "",IDC_USER_VARIABLE_LIST,"SysListView32",LVS_REPORT|LVS_SINGLESEL|LVS_SHOWSELALWAYS|LVS_SORTASCENDING|LVS_NOSORTHEADER|WS_VSCROLL|WS_HSCROLL|WS_TABSTOP,14,35,224,48,WS_EX_CLIENTEDGE
85 PUSHBUTTON "&Ny...",IDC_USER_VARIABLE_NEW,80,90,50,14
86 PUSHBUTTON "&Redigere...",IDC_USER_VARIABLE_EDIT,134,90,50,14
87 PUSHBUTTON "&Slet",IDC_USER_VARIABLE_DELETE,188,90,50,14
88
89 GROUPBOX "System Variabler",-1,7,116,238,100
90 LTEXT "V&ariabler:",-1,14,128,224,8
91 CONTROL "",IDC_SYSTEM_VARIABLE_LIST,"SysListView32",LVS_REPORT|LVS_SINGLESEL|LVS_SHOWSELALWAYS|LVS_SORTASCENDING|LVS_NOSORTHEADER|WS_VSCROLL|WS_HSCROLL|WS_TABSTOP,14,139,224,48,WS_EX_CLIENTEDGE
92 PUSHBUTTON "N&y...",IDC_SYSTEM_VARIABLE_NEW,80,194,50,14
93 PUSHBUTTON "R&edigere...",IDC_SYSTEM_VARIABLE_EDIT,134,194,50,14
94 PUSHBUTTON "S&let",IDC_SYSTEM_VARIABLE_DELETE,188,194,50,14
95
96 DEFPUSHBUTTON "OK",IDOK,141,224,50,14,WS_GROUP
97 PUSHBUTTON "Fortryd",IDCANCEL,195,224,50,14
98 END
99
100
101 IDD_EDIT_VARIABLE DIALOGEX 10, 15, 227, 71
102 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
103 CAPTION "Redigere Variable"
104 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
105 BEGIN
106 LTEXT "&Navn:",-1,7,14,50,8
107 EDITTEXT IDC_VARIABLE_NAME,75,12,145,12,ES_AUTOHSCROLL
108 LTEXT "&Indhold:",-1,7,32,50,8
109 EDITTEXT IDC_VARIABLE_VALUE,75,30,145,12,ES_AUTOHSCROLL
110
111 DEFPUSHBUTTON "OK",IDOK,116,50,50,14,WS_GROUP
112 PUSHBUTTON "Fortryd",IDCANCEL,170,50,50,14
113 END
114
115
116 STRINGTABLE
117 BEGIN
118 IDS_CPLSYSTEMNAME "System Indstillinger"
119 IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Se mere information omkring din computer, og skift diverse system og hardware indstillinger."
120 IDS_VARIABLE "Variable"
121 IDS_VALUE "Value"
122 IDS_NO_DUMP "(None)"
123 IDS_MINI_DUMP "Minidump(64KB)"
124 IDS_KERNEL_DUMP "Kernel dump"
125 IDS_FULL_DUMP "Complete dump"
126 IDS_MESSAGEBOXTITLE "System control panel applet"
127 IDS_WARNINITIALSIZE "Enter a numeric value for the initial size of the paging file."
128 IDS_WARNMAXIMUMSIZE "Enter a numeric value for the maximum size of the paging file."
129 END