[SYSDM]
[reactos.git] / reactos / dll / cpl / sysdm / lang / hu-HU.rc
1 // Hungarian resource file by Peter Lukacs
2 LANGUAGE LANG_HUNGARIAN, SUBLANG_DEFAULT
3
4 RC_LICENSE RTDATA "resources/gpl.txt"
5
6 IDD_PROPPAGEGENERAL DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
7 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
8 CAPTION "Általános"
9 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
10 BEGIN
11 LTEXT "Operációs rendszer",-1,SYSTEM_COLUMN,LABELLINE(2),PROPSHEETWIDTH-SYSTEM_COLUMN-PROPSHEETPADDING(1),8
12 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_NAME,-1,SYSTEM_COLUMN+PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(3),PROPSHEETWIDTH-SYSTEM_COLUMN-PROPSHEETPADDING(1),8
13 LTEXT "Verzió "REACTOS_STR_PRODUCT_VERSION,-1,SYSTEM_COLUMN+PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(4),PROPSHEETWIDTH-SYSTEM_COLUMN-PROPSHEETPADDING(1),8
14
15 LTEXT "Számítógép",-1,SYSTEM_COLUMN,LABELLINE(6),PROPSHEETWIDTH-SYSTEM_COLUMN-PROPSHEETPADDING(1),8
16 LTEXT "",IDC_PROCESSORMANUFACTURER,SYSTEM_COLUMN+PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(7),PROPSHEETWIDTH-SYSTEM_COLUMN-PROPSHEETPADDING(1),8
17 LTEXT "",IDC_PROCESSOR,SYSTEM_COLUMN+PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(8),PROPSHEETWIDTH-SYSTEM_COLUMN-PROPSHEETPADDING(1),8
18 LTEXT "",IDC_PROCESSORSPEED,SYSTEM_COLUMN+PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(9),PROPSHEETWIDTH-SYSTEM_COLUMN-PROPSHEETPADDING(1),8
19 LTEXT "",IDC_SYSTEMMEMORY,SYSTEM_COLUMN+PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(10),PROPSHEETWIDTH-SYSTEM_COLUMN-PROPSHEETPADDING(1),8
20
21 EDITTEXT IDC_LICENSEMEMO,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(13),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(2),PROPSHEETHEIGHT-LABELLINE(13)-PROPSHEETPADDING(1),ES_LEFT|WS_TABSTOP|WS_BORDER|WS_VSCROLL|WS_HSCROLL|WS_GROUP|ES_MULTILINE|ES_READONLY
22 END
23
24 IDD_PROPPAGEHARDWARE DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
25 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
26 CAPTION "Hardver"
27 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
28 BEGIN
29 GROUPBOX "Hardver varázsló",-1,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(1),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(6)+PROPSHEETPADDING(1)
30 LTEXT "A Hardver varázsló segíti Önt hardvereszközei telepítésénél, eltávolításánál, kijavításánál, leválasztásánál, kiadásánál, beállításánál.",-1,PROPSHEETPADDING(4)+ICONSIZE,LABELLINE(2),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(6)-ICONSIZE,LABELLINE(3)
31 ICON IDI_DEVMGR, IDC_ICON1, PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(2), ICONSIZE, ICONSIZE, SS_ICON
32 PUSHBUTTON "&Hardver varázsló...",IDC_HARDWARE_WIZARD,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(17),LABELLINE(5)+2,PROPSHEETPADDING(15),14
33
34 GROUPBOX "Eszközkezelõ",-1,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(8)+5,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(7)+2
35 ICON IDI_DEVMGR, IDC_ICON1, PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(10)-3,ICONSIZE, ICONSIZE, SS_ICON
36 LTEXT "Az Eszközkezelõ felsorolja az összes hardverelemet, amelyek telepítve vannak az Ön számítógépén. Az Eszközkezelõben bármelyik eszköz beállításait megváltoztathatja.",-1,PROPSHEETPADDING(4)+ICONSIZE,LABELLINE(10)-3,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(6)-ICONSIZE,LABELLINE(3)
37
38 PUSHBUTTON "&Eszközkezelõ...",IDC_HARDWARE_DEVICE_MANAGER,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(17),LABELLINE(13)+2,PROPSHEETPADDING(15),14
39
40 GROUPBOX "Hardver profilok",-1,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(16)+3,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(6)+PROPSHEETPADDING(1)
41 ICON IDI_DEVMGR, IDC_ICON1, PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(18)-5, ICONSIZE, ICONSIZE, SS_ICON
42 LTEXT "A hardver profilok használatával eltérõ hardver környezetet hozhat létre, és menthet el.",0,PROPSHEETPADDING(4)+ICONSIZE,LABELLINE(18)-5,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(6)-ICONSIZE,LABELLINE(3)
43 PUSHBUTTON "Hard&ver profilok...",IDC_HARDWARE_PROFILE,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(17),LABELLINE(20)+2,PROPSHEETPADDING(15),14
44 END
45
46 IDD_PROPPAGEUSERPROFILE DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
47 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
48 CAPTION "Felhasználói profilok"
49 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
50 BEGIN
51 ICON IDI_DEVMGR, IDC_ICON1, PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(1), ICONSIZE, ICONSIZE, SS_ICON
52 LTEXT "A felhasználói profilok tárolják személyes adatait, és az asztala beállításait. Minden számítógépen létrehozhat különbözõ profilokat, vagy kiválaszthat egy vándor profilt, amely mindegyik gépen egyforma beállításokat fog eredményezni, ahol csak használja.",-1,PROPSHEETPADDING(4)+ICONSIZE,LABELLINE(1),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(6)-ICONSIZE,LABELLINE(4)
53 LTEXT "A számítógépen tárolt profilok:",-1,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(6),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(6)-ICONSIZE,LABELLINE(1)
54 CONTROL "",IDC_USERPROFILE_LIST,"SysListView32",LVS_REPORT|LVS_SINGLESEL|LVS_SHOWSELALWAYS|LVS_SORTASCENDING|WS_BORDER|WS_TABSTOP,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(8),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(11),WS_EX_CLIENTEDGE
55
56 PUSHBUTTON "Törlés",IDC_USERPROFILE_DELETE,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(20),60,LABELLINE(1)+2
57 PUSHBUTTON "Típus megváltoztatása...",IDC_USERPROFILE_CHANGE,(PROPSHEETWIDTH/2)-30,LABELLINE(20),60,LABELLINE(1)+2
58 PUSHBUTTON "Másolás...",IDC_USERPROFILE_COPY,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(1)-60,LABELLINE(20),60,LABELLINE(1)+2
59 END
60
61 IDD_PROPPAGEADVANCED DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
62 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
63 CAPTION "Speciális"
64 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
65 BEGIN
66 GROUPBOX "Teljesítmény",-1,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(1),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(6)+PROPSHEETPADDING(1)
67 ICON IDI_DEVMGR, IDC_ICON1, PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(2), ICONSIZE, ICONSIZE, SS_ICON
68 LTEXT "A teljesítmény-beállításokkal lehet megadni azt, hogy a programok hogyan használják a memóriát. Ez hatással van számítógépe sebességre.",-1,PROPSHEETPADDING(4)+ICONSIZE,LABELLINE(2),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(6)-ICONSIZE,LABELLINE(3)
69 PUSHBUTTON "&Teljesítmény-beállítások...",IDC_PERFOR,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(20),LABELLINE(5)+2,PROPSHEETPADDING(18),14
70 GROUPBOX "Környezeti változók",-1,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(8)+2,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(6)+PROPSHEETPADDING(1)
71 ICON IDI_DEVMGR, IDC_ICON1, PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(10)-5, ICONSIZE, ICONSIZE, SS_ICON
72 LTEXT "A környezeti változókkal tudja a számítógépén futó alkalmazásoknak megadni, hogy hol keressenek bizonyos információkat.",-1,PROPSHEETPADDING(4)+ICONSIZE,LABELLINE(10)-5,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(6)-ICONSIZE,LABELLINE(3)
73 PUSHBUTTON "&Környezeti változók...",IDC_ENVVAR,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(20),LABELLINE(12)+2,PROPSHEETPADDING(18),14
74 GROUPBOX "&Indítás és helyreállítás",-1,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(15)+3,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(6)+PROPSHEETPADDING(1)
75 ICON IDI_DEVMGR, IDC_ICON1, PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(17)-5, ICONSIZE, ICONSIZE, SS_ICON
76 LTEXT "Az indítási és helyreállítási beállításokkal adhatja meg operációs rendszerének, hogy hogyan induljon el, és hogy mit tegyen, ha egy hiba miatt leáll számítógépe.",0,PROPSHEETPADDING(4)+ICONSIZE,LABELLINE(17)-5,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(6)-ICONSIZE,LABELLINE(3)
77 PUSHBUTTON "&Indítás és helyreállítás...",IDC_STAREC,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(20),LABELLINE(19)+2,PROPSHEETPADDING(15),14
78 END
79
80 IDD_ENVIRONMENT_VARIABLES DIALOGEX 6, 18, 252, 245
81 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
82 CAPTION "Környezeti változók"
83 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
84 BEGIN
85 GROUPBOX "Felhasználói változók",-1,7,12,238,100
86 LTEXT "&Változók:",-1,14,24,224,8
87 CONTROL "",IDC_USER_VARIABLE_LIST,"SysListView32",LVS_REPORT|LVS_SINGLESEL|LVS_SHOWSELALWAYS|LVS_SORTASCENDING|LVS_NOSORTHEADER|WS_VSCROLL|WS_HSCROLL|WS_TABSTOP,14,35,224,48,WS_EX_CLIENTEDGE
88 PUSHBUTTON "&Új...",IDC_USER_VARIABLE_NEW,80,90,50,14
89 PUSHBUTTON "&Szerkesztés...",IDC_USER_VARIABLE_EDIT,134,90,50,14
90 PUSHBUTTON "&Törlés",IDC_USER_VARIABLE_DELETE,188,90,50,14
91
92 GROUPBOX "Rendszerváltozók",-1,7,116,238,100
93 LTEXT "Vá&ltozók:",-1,14,128,224,8
94 CONTROL "",IDC_SYSTEM_VARIABLE_LIST,"SysListView32",LVS_REPORT|LVS_SINGLESEL|LVS_SHOWSELALWAYS|LVS_SORTASCENDING|LVS_NOSORTHEADER|WS_VSCROLL|WS_HSCROLL|WS_TABSTOP,14,139,224,48,WS_EX_CLIENTEDGE
95 PUSHBUTTON "Ú&j...",IDC_SYSTEM_VARIABLE_NEW,80,194,50,14
96 PUSHBUTTON "S&zerkesztés...",IDC_SYSTEM_VARIABLE_EDIT,134,194,50,14
97 PUSHBUTTON "Tö&rlés",IDC_SYSTEM_VARIABLE_DELETE,188,194,50,14
98
99 DEFPUSHBUTTON "Rendben",IDOK,141,224,50,14,WS_GROUP
100 PUSHBUTTON "Mégsem",IDCANCEL,195,224,50,14
101 END
102
103
104 IDD_EDIT_VARIABLE DIALOGEX 10, 15, 227, 71
105 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
106 CAPTION "Változó szerkesztése"
107 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
108 BEGIN
109 LTEXT "Változó &neve:",-1,7,14,50,8
110 EDITTEXT IDC_VARIABLE_NAME,75,12,145,12,ES_AUTOHSCROLL
111 LTEXT "Vál&tozó értéke:",-1,7,32,50,8
112 EDITTEXT IDC_VARIABLE_VALUE,75,30,145,12,ES_AUTOHSCROLL
113
114 DEFPUSHBUTTON "Rendben",IDOK,116,50,50,14,WS_GROUP
115 PUSHBUTTON "Mégsem",IDCANCEL,170,50,50,14
116 END
117
118
119 STRINGTABLE
120 BEGIN
121 IDS_CPLSYSTEMNAME "Rendszer"
122 IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "A számítógéppel kapcsolatos információk megjelenítése, különbözõ rendszer és hardver beállítások módosítása."
123 IDS_VARIABLE "Variable"
124 IDS_VALUE "Value"
125 IDS_NO_DUMP "(None)"
126 IDS_MINI_DUMP "Minidump(64KB)"
127 IDS_KERNEL_DUMP "Kernel dump"
128 IDS_FULL_DUMP "Complete dump"
129 IDS_MESSAGEBOXTITLE "System control panel applet"
130 IDS_WARNINITIALSIZE "Enter a numeric value for the initial size of the paging file."
131 IDS_WARNMAXIMUMSIZE "Enter a numeric value for the maximum size of the paging file."
132 END