[SYSDM]
[reactos.git] / reactos / dll / cpl / sysdm / lang / nl-NL.rc
1 LANGUAGE LANG_DUTCH, SUBLANG_NEUTRAL //vertaald door Lionel Lowie
2
3 RC_LICENSE RTDATA "resources/gpl.txt"
4
5 IDD_PROPPAGEGENERAL DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
6 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
7 CAPTION "Algemeen"
8 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
9 BEGIN
10 LTEXT "Besturingssysteem",-1,SYSTEM_COLUMN,LABELLINE(2),PROPSHEETWIDTH-SYSTEM_COLUMN-PROPSHEETPADDING(1),8
11 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_NAME,-1,SYSTEM_COLUMN+PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(3),PROPSHEETWIDTH-SYSTEM_COLUMN-PROPSHEETPADDING(1),8
12 LTEXT "Versie "REACTOS_STR_PRODUCT_VERSION,-1,SYSTEM_COLUMN+PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(4),PROPSHEETWIDTH-SYSTEM_COLUMN-PROPSHEETPADDING(1),8
13
14 LTEXT "Computer",-1,SYSTEM_COLUMN,LABELLINE(6),PROPSHEETWIDTH-SYSTEM_COLUMN-PROPSHEETPADDING(1),8
15 LTEXT "",IDC_PROCESSORMANUFACTURER,SYSTEM_COLUMN+PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(7),PROPSHEETWIDTH-SYSTEM_COLUMN-PROPSHEETPADDING(1),8
16 LTEXT "",IDC_PROCESSOR,SYSTEM_COLUMN+PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(8),PROPSHEETWIDTH-SYSTEM_COLUMN-PROPSHEETPADDING(1),8
17 LTEXT "",IDC_PROCESSORSPEED,SYSTEM_COLUMN+PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(9),PROPSHEETWIDTH-SYSTEM_COLUMN-PROPSHEETPADDING(1),8
18 LTEXT "",IDC_SYSTEMMEMORY,SYSTEM_COLUMN+PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(10),PROPSHEETWIDTH-SYSTEM_COLUMN-PROPSHEETPADDING(1),8
19
20 EDITTEXT IDC_LICENSEMEMO,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(13),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(2),PROPSHEETHEIGHT-LABELLINE(13)-PROPSHEETPADDING(1),ES_LEFT|WS_TABSTOP|WS_BORDER|WS_VSCROLL|WS_HSCROLL|WS_GROUP|ES_MULTILINE|ES_READONLY
21 END
22
23 IDD_PROPPAGEHARDWARE DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
24 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
25 CAPTION "Hardware"
26 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
27 BEGIN
28 GROUPBOX "Wizard Hardware",-1,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(1),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(6)+PROPSHEETPADDING(1)
29 LTEXT "Met de wizard Hardware kunt u hardware installeren, verwijderen, repareren ontkoppelen,uitwerpen en configureren.",-1,PROPSHEETPADDING(4)+ICONSIZE,LABELLINE(2),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(6)-ICONSIZE,LABELLINE(3)
30 ICON IDI_DEVMGR, IDC_ICON1, PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(2), ICONSIZE, ICONSIZE, SS_ICON
31 PUSHBUTTON "Wizard &Hardware...",IDC_HARDWARE_WIZARD,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(17),LABELLINE(5)+2,PROPSHEETPADDING(15),14
32
33 GROUPBOX "Apparaatbeheer",-1,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(8)+5,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(7)+2
34 ICON IDI_DEVMGR, IDC_ICON1, PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(10)-3,ICONSIZE, ICONSIZE, SS_ICON
35 LTEXT "Apparaatbeheer geeft een overzicht van alle hardware die op de computer is geïnstalleerd. U kunt in Apparaatbeheer tevens de eigenschappen van elk apparaat wijzigen.",-1,PROPSHEETPADDING(4)+ICONSIZE,LABELLINE(10)-3,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(6)-ICONSIZE,LABELLINE(3)
36
37 PUSHBUTTON "&Apparaatbeheer...",IDC_HARDWARE_DEVICE_MANAGER,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(17),LABELLINE(13)+2,PROPSHEETPADDING(15),14
38
39 GROUPBOX "Hardwareprofielen",-1,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(16)+3,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(6)+PROPSHEETPADDING(1)
40 ICON IDI_DEVMGR, IDC_ICON1, PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(18)-5, ICONSIZE, ICONSIZE, SS_ICON
41 LTEXT "Hardwareprofielen geven u de mogelijkheid om verschillende hardwareconfiguraties in te stellen en op te slaan.",0,PROPSHEETPADDING(4)+ICONSIZE,LABELLINE(18)-5,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(6)-ICONSIZE,LABELLINE(3)
42 PUSHBUTTON "Hardware&profielen...",IDC_HARDWARE_PROFILE,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(17),LABELLINE(20)+2,PROPSHEETPADDING(15),14
43 END
44
45 IDD_PROPPAGEUSERPROFILE DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
46 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
47 CAPTION "Gebruikersprofielen"
48 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
49 BEGIN
50 ICON IDI_DEVMGR, IDC_ICON1, PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(1), ICONSIZE, ICONSIZE, SS_ICON
51 LTEXT "In gebruikersprofielen liggen instellingen voor het bureaublad en andere informatie over uw gebruikerssessie opgeslagen. U kunt op elke computer die u gebruikt een ander profiel maken, of kiezen voor een zwevend profiel dat op elke computer die u gebruikt hetzelfde is.",-1,PROPSHEETPADDING(4)+ICONSIZE,LABELLINE(1),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(6)-ICONSIZE,LABELLINE(4)
52 LTEXT "&Profielen die op deze computer zijn opgeslagen:",-1,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(6),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(6)-ICONSIZE,LABELLINE(1)
53 CONTROL "",IDC_USERPROFILE_LIST,"SysListView32",LVS_REPORT|LVS_SINGLESEL|LVS_SHOWSELALWAYS|LVS_SORTASCENDING|WS_BORDER|WS_TABSTOP,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(8),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(11),WS_EX_CLIENTEDGE
54
55 PUSHBUTTON "&Verwijderen",IDC_USERPROFILE_DELETE,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(20),60,LABELLINE(1)+2
56 PUSHBUTTON "Type &wijzigen...",IDC_USERPROFILE_CHANGE,(PROPSHEETWIDTH/2)-30,LABELLINE(20),60,LABELLINE(1)+2
57 PUSHBUTTON "&Kopiëren naar...",IDC_USERPROFILE_COPY,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(1)-60,LABELLINE(20),60,LABELLINE(1)+2
58 END
59
60 IDD_PROPPAGEADVANCED DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
61 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
62 CAPTION "Geavanceerd"
63 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
64 BEGIN
65 GROUPBOX "Prestaties",-1,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(1),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(6)+PROPSHEETPADDING(1)
66 ICON IDI_DEVMGR, IDC_ICON1, PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(2), ICONSIZE, ICONSIZE, SS_ICON
67 LTEXT "Met de instellingen voor prestaties regelt u hoe toepassingen het geheugen gebruiken, hetgeen van invloed is op de snelheid van de computer.",-1,PROPSHEETPADDING(4)+ICONSIZE,LABELLINE(2),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(6)-ICONSIZE,LABELLINE(3)
68 PUSHBUTTON "&Instellingen voor prestaties...",IDC_PERFOR,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(20),LABELLINE(5)+2,PROPSHEETPADDING(18),14
69 GROUPBOX "Omgevingsvariabelen",-1,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(8)+2,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(6)+PROPSHEETPADDING(1)
70 ICON IDI_DEVMGR, IDC_ICON1, PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(10)-5, ICONSIZE, ICONSIZE, SS_ICON
71 LTEXT "Omgevingsvariabelen bepalen waar de cmoputer bepaalde soorten gegevens kan vinden.",-1,PROPSHEETPADDING(4)+ICONSIZE,LABELLINE(10)-5,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(6)-ICONSIZE,LABELLINE(3)
72 PUSHBUTTON "&Omgevingsvariabelen...",IDC_ENVVAR,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(20),LABELLINE(12)+2,PROPSHEETPADDING(18),14
73 GROUPBOX "Opstart- en herstelinstellingen",-1,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(15)+3,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(6)+PROPSHEETPADDING(1)
74 ICON IDI_DEVMGR, IDC_ICON1, PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(17)-5, ICONSIZE, ICONSIZE, SS_ICON
75 LTEXT "Met de opstart- en herstelinstellingen bepaalt u hoe de computer wordt opgestart en wat er moet gebeuren wanneer een fout ervoor zorgt dat de computer vastloopt.",0,PROPSHEETPADDING(4)+ICONSIZE,LABELLINE(17)-5,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(6)-ICONSIZE,LABELLINE(3)
76 PUSHBUTTON "Op&start en herstelinstellingen...",IDC_STAREC,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(20),LABELLINE(19)+2,PROPSHEETPADDING(18),14
77 END
78
79 IDD_ENVIRONMENT_VARIABLES DIALOGEX 6, 18, 252, 245
80 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
81 CAPTION "Environment Variables"
82 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
83 BEGIN
84 GROUPBOX "Gebruikersvariabelen",-1,7,12,238,100
85 LTEXT "&Variabelen:",-1,14,24,224,8
86 CONTROL "",IDC_USER_VARIABLE_LIST,"SysListView32",LVS_REPORT|LVS_SINGLESEL|LVS_SHOWSELALWAYS|LVS_SORTASCENDING|LVS_NOSORTHEADER|WS_VSCROLL|WS_HSCROLL|WS_TABSTOP,14,35,224,48,WS_EX_CLIENTEDGE
87 PUSHBUTTON "&Nieuw...",IDC_USER_VARIABLE_NEW,80,90,50,14
88 PUSHBUTTON "&Bewerken...",IDC_USER_VARIABLE_EDIT,134,90,50,14
89 PUSHBUTTON "&Verwijderen",IDC_USER_VARIABLE_DELETE,188,90,50,14
90
91 GROUPBOX "Systeemvariabelen",-1,7,116,238,100
92 LTEXT "V&ariabelen:",-1,14,128,224,8
93 CONTROL "",IDC_SYSTEM_VARIABLE_LIST,"SysListView32",LVS_REPORT|LVS_SINGLESEL|LVS_SHOWSELALWAYS|LVS_SORTASCENDING|LVS_NOSORTHEADER|WS_VSCROLL|WS_HSCROLL|WS_TABSTOP,14,139,224,48,WS_EX_CLIENTEDGE
94 PUSHBUTTON "N&ieuw...",IDC_SYSTEM_VARIABLE_NEW,80,194,50,14
95 PUSHBUTTON "B&ewerken...",IDC_SYSTEM_VARIABLE_EDIT,134,194,50,14
96 PUSHBUTTON "Ve&rwijderen",IDC_SYSTEM_VARIABLE_DELETE,188,194,50,14
97
98 DEFPUSHBUTTON "OK",IDOK,141,224,50,14,WS_GROUP
99 PUSHBUTTON "Annuleren",IDCANCEL,195,224,50,14
100 END
101
102
103 IDD_EDIT_VARIABLE DIALOGEX 10, 15, 227, 71
104 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
105 CAPTION "Edit Variable"
106 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
107 BEGIN
108 LTEXT "Naam van variabele:",-1,7,14,50,8
109 EDITTEXT IDC_VARIABLE_NAME,75,12,145,12,ES_AUTOHSCROLL
110 LTEXT "waarde van variabele:",-1,7,32,50,8
111 EDITTEXT IDC_VARIABLE_VALUE,75,30,145,12,ES_AUTOHSCROLL
112
113 DEFPUSHBUTTON "OK",IDOK,116,50,50,14,WS_GROUP
114 PUSHBUTTON "Annuleren",IDCANCEL,170,50,50,14
115 END
116
117
118 STRINGTABLE
119 BEGIN
120 IDS_CPLSYSTEMNAME "Systeem"
121 IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Systeeminformatie weergeven en omgevingsinstellingen wijzigen."
122 IDS_VARIABLE "Variable"
123 IDS_VALUE "Value"
124 IDS_NO_DUMP "(None)"
125 IDS_MINI_DUMP "Minidump(64KB)"
126 IDS_KERNEL_DUMP "Kernel dump"
127 IDS_FULL_DUMP "Complete dump"
128 IDS_MESSAGEBOXTITLE "System control panel applet"
129 IDS_WARNINITIALSIZE "Enter a numeric value for the initial size of the paging file."
130 IDS_WARNMAXIMUMSIZE "Enter a numeric value for the maximum size of the paging file."
131 END