Norwegian translation updates from bug 4489 by LMH1.
[reactos.git] / reactos / dll / cpl / sysdm / lang / no-NO.rc
1 LANGUAGE LANG_NORWEGIAN, SUBLANG_NEUTRAL
2
3 IDD_PROPPAGEGENERAL DIALOGEX 0, 0, 256, 218
4 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
5 CAPTION "Generielt"
6 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
7 BEGIN
8 CONTROL "", IDC_ROSIMG, "Static", SS_OWNERDRAW, 4, 5, 248, 111
9 LTEXT "System:", IDC_STATIC, 4, 132, 32, 9
10 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_NAME, IDC_STATIC, 10, 144, 116, 9
11 LTEXT "Versjon ", IDC_STATIC, 10, 153, 25, 9
12 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_VERSION, IDC_STATIC, 35, 153, 91, 9
13 LTEXT "32 bits operativsystem", IDC_STATIC, 10, 173, 85, 9
14 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_BUILD, IDC_STATIC, 10, 162, 60, 9
15 LTEXT "Maskin:", IDC_STATIC, 124, 132, 34, 9
16 LTEXT "", IDC_MACHINELINE1, 130, 144, 118, 9
17 LTEXT "", IDC_MACHINELINE2, 130, 153, 118, 9
18 LTEXT "", IDC_MACHINELINE3, 130, 162, 118, 9
19 LTEXT "", IDC_MACHINELINE4, 130, 171, 118, 9
20 LTEXT "", IDC_MACHINELINE5, 130, 180, 118, 9
21 CONTROL "Besøk <A HREF=""http://www.reactos.org/no/index.html"">ReactOS Hjemmesiden</A>", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 20, 200, 140, 8
22 PUSHBUTTON "Vis &lisensen...", IDC_LICENCE, 170, 199, 78, 13
23 END
24
25
26 IDD_PROPPAGEHARDWARE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
27 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
28 CAPTION "Maskinvare"
29 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
30 BEGIN
31 GROUPBOX "Enhetsbehandler", IDC_STATIC, 6, 7, 244, 61
32 ICON IDI_DEVMGR, IDC_STATIC, 12, 18, 23, 21, SS_ICON
33 LTEXT "Enhetsbehandler viser alt av maskinvare enheter som er innstallert på din datamaskin. Bruk enhetsbehandleren for å endre egenskapene for alle enhetene.", IDC_STATIC, 42, 18, 204, 24
34 PUSHBUTTON "&Enhetsbehandler...", IDC_HARDWARE_DEVICE_MANAGER, 154, 48, 90, 15
35
36 GROUPBOX "Maskinvare veiviser", IDC_STATIC, 6, 79, 244, 61
37 ICON IDI_DEVMGR, IDC_STATIC, 12, 90, 23, 21, SS_ICON
38 LTEXT "Maskinvare veiviseren hjelper deg å installere, avinnstallere, reparere, koble fra, utløse, og konfigurere din maskinvare.", IDC_STATIC, 42, 90, 204, 24
39 PUSHBUTTON "&Maskinvare veiviser...", IDC_HARDWARE_WIZARD, 154, 120, 90, 15
40
41 GROUPBOX "Maskinvare profiler", IDC_STATIC, 6, 149, 244, 61
42 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 12, 160, 23, 21, SS_ICON
43 LTEXT "Maskinvare profiler hjelper deg å sette opp og lagre forskjellige maskinvare konfigurasjon.", IDC_STATIC, 42, 160, 204, 24
44 PUSHBUTTON "Maskin&vare profiler...", IDC_HARDWARE_PROFILE, 154, 190, 90, 15
45 END
46
47
48 IDD_PROPPAGEADVANCED DIALOGEX 0, 0, 256, 218
49 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
50 CAPTION "Avansert"
51 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
52 BEGIN
53 LTEXT "Du må være logget på som administrator for å kunne endre innstillingene.", IDC_STATIC, 12, 5, 255, 8
54 GROUPBOX "Ytelse", IDC_STATIC, 6, 18, 244, 50
55 LTEXT "Visuelle effekter, prosesorplanlegging, minnebruk og virtuelt minne.", IDC_STATIC, 16, 29, 228, 17
56 PUSHBUTTON "Innstillinger", IDC_PERFOR, 194, 48, 50, 15
57
58 GROUPBOX "Brukerprofiler", IDC_STATIC, 6,75,244,48
59 LTEXT "Skrivebordinnstillinger som er relatert til din pålogging", IDC_STATIC, 16, 88, 228, 20
60 PUSHBUTTON "Innstillinger", IDC_USERPROFILE, 194, 103, 50, 15
61
62 GROUPBOX "Oppstart og gjenoppretting", IDC_STATIC, 6, 131, 244, 52
63 LTEXT "Oppstart og gjenoppretting forteller hvordan man kan få startet og hva som lagde problemet med din datamaskin.", IDC_STATIC, 16, 144, 228, 19
64 PUSHBUTTON "Innstillinger", IDC_STAREC, 194, 162, 50, 15
65
66 PUSHBUTTON "Miljøvariabler", IDC_ENVVAR, 84, 192, 80, 15
67 PUSHBUTTON "Feil rapporteringer", IDC_ERRORREPORT, 170, 192, 80, 15
68 END
69
70
71 IDD_HARDWAREPROFILES DIALOGEX 6, 18, 254, 234
72 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
73 CAPTION "Maskinvare profiler"
74 FONT 8, "MS Shell Dlg"
75 BEGIN
76 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 8, 11, 18, 20, SS_ICON
77 LTEXT "Du kan sette opp maskinvareprofiler for forskjellige maskinvarekonfigurasjoner. Ved oppstart, kan du velge hvilken profil du vil bruke.", IDC_STATIC, 46, 11, 188, 25
78 LTEXT "Tilgjengelige maskinvareprofiler:", IDC_STATIC, 8, 41, 120, 8
79 LISTBOX IDC_HRDPROFLSTBOX, 8, 52, 215, 54, LBS_NOTIFY
80 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFUP, 232, 59, 15, 14, BS_ICON
81 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFDWN, 232, 79, 15, 14, BS_ICON
82 PUSHBUTTON "&Egenskaper", IDC_HRDPROFPROP, 8, 106, 50, 14
83 PUSHBUTTON "&Kopier", IDC_HRDPROFCOPY, 63, 106, 50, 14
84 PUSHBUTTON "&Endre navn", IDC_HRDPROFRENAME, 118, 106, 50, 14
85 PUSHBUTTON "&Slett", IDC_HRDPROFDEL, 173, 106, 50, 14
86
87 GROUPBOX "Valg av maskinvareprofil", IDC_STATIC, 7, 130, 240, 75
88 LTEXT "Når ReactOS starter:", IDC_STATIC, 14, 142, 210, 8
89 AUTORADIOBUTTON "&Vent til jeg velger en maskinvareprofil", IDC_HRDPROFWAIT, 14, 158, 133, 8, WS_GROUP
90 AUTORADIOBUTTON "&Velg første profil i listen ovenfor hvis jeg ikke velger profil innen", IDC_HRDPROFSELECT, 14, 173, 220, 8
91 LTEXT "Sekunder", IDC_STATIC, 65, 187, 35, 8
92 EDITTEXT IDC_HRDPROFEDIT, 25, 185, 35, 12
93 CONTROL "", IDC_HRDPROFUPDWN, "msctls_updown32", UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 25, 185, 7, 10
94
95 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 143, 213, 50, 14
96 PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 197, 213, 50, 14
97 END
98
99
100 IDD_RENAMEPROFILE DIALOGEX 12, 26, 256, 52
101 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
102 CAPTION "Endre Profil navn"
103 FONT 8, "MS Shell Dlg"
104 BEGIN
105 LTEXT "Fra:", IDC_STATIC, 5, 10, 20, 8
106 LTEXT "", IDC_RENPROFEDITFROM, 30, 10, 160, 10
107 LTEXT "Til:", IDC_STATIC, 5, 30, 20, 8
108 EDITTEXT IDC_RENPROFEDITTO, 30, 30, 160, 12
109
110 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 199, 9, 50, 14
111 PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 199, 30, 50, 14
112 END
113
114
115 IDD_USERPROFILE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
116 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | DS_SETFONT | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
117 CAPTION "Brukerprofil"
118 FONT 8, "MS Shell Dlg"
119 BEGIN
120 ICON IDI_USERPROF, IDC_STATIC, 6, 11, 16, 16, SS_ICON
121 LTEXT "Brukerprofilene lagrer innstillinger for skrivebord og annen informasjon tilknyttet brukerkontoen din. Du kan opprette seperate profiler for hver datamaskin du bruker, eller du kan velge en sentral profil som er den samme på alle maskinene.",
122 IDC_STATIC, 40, 11, 211, 35
123 LTEXT "Profiler som er lagret på denne maskinen:", IDC_STATIC, 16, 51, 204, 9
124 CONTROL "", IDC_USERPROFILE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | WS_BORDER | WS_TABSTOP,
125 6, 66, 244, 85, WS_EX_CLIENTEDGE
126 PUSHBUTTON "Endre type", IDC_USERPROFILE_CHANGE, 90, 156, 50, 13
127 PUSHBUTTON "Slett", IDC_USERPROFILE_DELETE, 145, 156, 50, 13
128 PUSHBUTTON "Kopier til", IDC_USERPROFILE_COPY, 200, 156, 50, 13
129
130 CONTROL "Åpne <A>Brukerkontoer</A> i Kontrollpanel for å opprette nye brukerkontoer.", IDC_USERACCOUNT_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 7, 175, 245, 18
131
132 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 134, 200, 54, 13
133 PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 196, 200, 54, 13
134 END
135
136
137 IDD_STARTUPRECOVERY DIALOGEX 6, 18, 252, 280
138 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
139 CAPTION "Oppstart og gjenoppretting"
140 FONT 8, "MS Shell Dlg"
141 BEGIN
142 GROUPBOX "Systemoppstart", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 95
143 LTEXT "Standard operativ&system:", IDC_STATIC, 14, 26, 100, 8
144 COMBOBOX IDC_STRECOSCOMBO, 14, 37, 224, 46, CBS_DROPDOWNLIST
145 AUTOCHECKBOX "&Tiden operativsystemlisten skal vises:", IDC_STRECLIST, 14, 56, 160, 8
146 EDITTEXT IDC_STRRECLISTEDIT, 185, 54, 30, 12
147 CONTROL "", IDC_STRRECLISTUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
148 LTEXT "sek.", IDC_STATIC, 223, 56, 18, 8
149 AUTOCHECKBOX "Tiden &gjenopprettingsalternativene skal vises:", IDC_STRRECREC, 14, 70, 170, 8
150 EDITTEXT IDC_STRRECRECEDIT, 185, 68, 30, 12
151 CONTROL "", IDC_STRRECRECUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
152 LTEXT "sek.", IDC_STATIC, 223, 70, 18, 8
153 LTEXT "Klikk på rediger for å redigere oppstartsalternativfilen.", IDC_STATIC, 14, 89, 187, 8
154 PUSHBUTTON "&Rediger", IDC_STRRECEDIT, 188, 87, 50, 14
155
156 GROUPBOX "Systemfeil", IDC_STATIC, 7, 111, 238, 140
157 AUTOCHECKBOX "&Skriv en heldelse til systemloggen", IDC_STRRECWRITEEVENT, 14, 124, 148, 10
158 AUTOCHECKBOX "Se&nd et administrativt varsel", IDC_STRRECSENDALERT, 14, 138, 148, 10
159 AUTOCHECKBOX "Start på nytt &automatisk", IDC_STRRECRESTART, 14, 152, 145, 10
160
161 GROUPBOX "Skriv feilsøkingsinformasjon", IDC_STATIC, 12, 167, 227, 76
162 COMBOBOX IDC_STRRECDEBUGCOMBO, 17, 182, 151, 49, CBS_DROPDOWNLIST
163 LTEXT "Dump &fil:", IDC_STATIC, 17, 202, 150, 8
164 EDITTEXT IDC_STRRECDUMPFILE, 17, 210, 153, 12
165 AUTOCHECKBOX "&Overskriv eksisterende filer", IDC_STRRECOVERWRITE, 17, 228, 125, 10
166
167 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 141, 259, 50, 14
168 PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 195, 259, 50, 14
169 END
170
171
172 IDD_VIRTMEM DIALOGEX 6, 6, 223, 248
173 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
174 CAPTION "Virtuell minne"
175 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
176 BEGIN
177 LTEXT "Stasjon [Volumnavn]", IDC_STATIC, 12, 5, 96, 9
178 LTEXT "Sidevekslingsfilstørrelse (MB)", IDC_STATIC, 115, 5, 96, 9
179 LISTBOX IDC_PAGEFILELIST, 10, 16, 204, 52, LBS_NOTIFY | LBS_USETABSTOPS
180 GROUPBOX "Sidevekslingsfilstørrelse for valgte enhet", IDC_DRIVEGROUP, 10, 70, 204, 104
181 LTEXT "Stasjon:", IDC_STATIC, 20, 80, 24, 8
182 LTEXT "", IDC_DRIVE, 100, 81, 100, 9
183 LTEXT "Tilgjengelig ledig plass:", IDC_STATIC, 20, 92, 75, 9
184 LTEXT "", IDC_SPACEAVAIL, 100, 92, 104, 9
185 LTEXT "&Startstørrelse (MB):", -1, 22, 118, 75, 9
186 LTEXT "Ma&ksimalt størrelse (MB):", -1, 22, 131, 75, 9
187 AUTORADIOBUTTON "&Tilpass størrelse", IDC_CUSTOM, 20, 105, 69, 9, WS_GROUP
188 AUTORADIOBUTTON "S&ystem styrt størrelse", IDC_SYSMANSIZE, 20, 145, 88, 9
189 AUTORADIOBUTTON "&Ingen sidevekslingsfil", IDC_NOPAGEFILE, 20, 158, 79,9
190 EDITTEXT IDC_INITIALSIZE, 100, 114, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
191 EDITTEXT IDC_MAXSIZE, 100, 129, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
192 PUSHBUTTON "Still", IDC_SET, 158, 155, 50, 13
193
194 GROUPBOX "Total størrelse på sidevekslingsfil for alle enheter", IDC_TOTALGROUP, 10, 177, 204, 46
195 LTEXT "Minste tilatte:", IDC_STATIC, 18, 188, 58, 9
196 LTEXT "", IDC_MINIMUM, 88, 188, 100, 9
197 LTEXT "Anbefalt:", IDC_STATIC, 18, 199, 52, 9
198 LTEXT "", IDC_RECOMMENDED, 88, 199, 100, 9
199 LTEXT "Tildelt nå:", IDC_STATIC, 18, 210, 66, 9
200 LTEXT "", IDC_CURRENT, 88, 210, 100, 9
201
202 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 114, 232, 48, 13
203 PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 168, 232, 48, 13
204 END
205
206
207 IDD_ENVIRONMENT_VARIABLES DIALOGEX 6, 18, 252, 245
208 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
209 CAPTION "Miljøvariabel"
210 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
211 BEGIN
212 GROUPBOX "Brukervariabeler", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 100
213
214 CONTROL "", IDC_USER_VARIABLE_LIST, "SysListView32",
215 LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER |
216 WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 25, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
217 PUSHBUTTON "&Ny...", IDC_USER_VARIABLE_NEW, 80, 90, 50, 14
218 PUSHBUTTON "&Rediger...", IDC_USER_VARIABLE_EDIT, 134, 90, 50, 14
219 PUSHBUTTON "&Slett", IDC_USER_VARIABLE_DELETE, 188, 90, 50, 14
220 GROUPBOX "System variabeler", IDC_STATIC, 7, 116, 238, 100
221
222 CONTROL "", IDC_SYSTEM_VARIABLE_LIST, "SysListView32",
223 LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER |
224 WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 129, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
225 PUSHBUTTON "N&y...", IDC_SYSTEM_VARIABLE_NEW, 80, 194, 50, 14
226 PUSHBUTTON "Re&diger...", IDC_SYSTEM_VARIABLE_EDIT, 134, 194, 50, 14
227 PUSHBUTTON "S&lett", IDC_SYSTEM_VARIABLE_DELETE, 188, 194, 50, 14
228 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 141, 224, 50, 14, WS_GROUP
229 PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 195, 224, 50, 14
230 END
231
232
233 IDD_EDIT_VARIABLE DIALOGEX 10, 15, 227, 71
234 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
235 CAPTION "Rediger variabel"
236 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
237 BEGIN
238 LTEXT "Variabel &navn:", IDC_STATIC, 7, 14, 50, 8
239 EDITTEXT IDC_VARIABLE_NAME, 75, 12, 145, 12, ES_AUTOHSCROLL
240 LTEXT "Variabel &verdi:", IDC_STATIC, 7, 32, 50, 8
241 EDITTEXT IDC_VARIABLE_VALUE, 75, 30, 145, 12, ES_AUTOHSCROLL
242 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 116, 50, 50, 14
243 PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 170, 50, 50, 14
244 END
245
246
247 IDD_LICENCE DIALOGEX 6, 5, 267, 159
248 CAPTION "Lisens"
249 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
250 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_THICKFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
251 BEGIN
252 EDITTEXT IDC_LICENCEEDIT, 6, 3, 255, 131, WS_VSCROLL | ES_READONLY | ES_MULTILINE
253 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 106, 142, 54, 13
254 END
255
256
257 STRINGTABLE DISCARDABLE
258 BEGIN
259 IDS_CPLSYSTEMNAME "System"
260 IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Se informasjon om din datamaskin og endre forskjellig system og maskinvare innstilling."
261 IDS_MEGABYTE "MB Systemminne"
262 IDS_GIGABYTE "GB Systemminne"
263 IDS_TERABYTE "TB Systemminne"
264 IDS_PETABYTE "PB Systemminne"
265 IDS_VARIABLE "Variabel"
266 IDS_VALUE "Verdi"
267 IDS_NO_DUMP "(Ingen)"
268 IDS_MINI_DUMP "Minidump(64KB)"
269 IDS_KERNEL_DUMP "Kernel dump"
270 IDS_FULL_DUMP "Fullstendig dump"
271 IDS_USERPROFILE_NAME "Navn"
272 IDS_USERPROFILE_SIZE "Størrelse"
273 IDS_USERPROFILE_TYPE "Type"
274 IDS_USERPROFILE_STATUS "Status"
275 IDS_USERPROFILE_MODIFIED "Modifisert"
276 END