[SYSDM]
[reactos.git] / reactos / dll / cpl / sysdm / lang / no-NO.rc
1 LANGUAGE LANG_NORWEGIAN, SUBLANG_NEUTRAL
2
3 IDD_PROPPAGEGENERAL DIALOGEX 0, 0, 256, 218
4 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
5 CAPTION "Generielt"
6 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
7 BEGIN
8 CONTROL "", IDC_ROSIMG, "Static", SS_OWNERDRAW, 4, 5, 248, 111
9 LTEXT "System:", IDC_STATIC, 4, 132, 32, 9
10 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_NAME, IDC_STATIC, 10, 144, 116, 9
11 LTEXT "Versjon ", IDC_STATIC, 10, 153, 25, 9
12 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_VERSION, IDC_STATIC, 35, 153, 91, 9
13 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_BUILD, IDC_STATIC, 10, 162, 60, 9
14 LTEXT "Maskin:", IDC_STATIC, 124, 132, 34, 9
15 LTEXT "", IDC_MACHINELINE1, 130, 144, 118, 9
16 LTEXT "", IDC_MACHINELINE2, 130, 153, 118, 9
17 LTEXT "", IDC_MACHINELINE3, 130, 162, 118, 9
18 LTEXT "", IDC_MACHINELINE4, 130, 171, 118, 9
19 LTEXT "", IDC_MACHINELINE5, 130, 180, 118, 9
20 CONTROL "Besøk <A HREF=""http://www.reactos.org/no/index.html"">ReactOS Hjemmesiden</A>", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 20, 200, 140, 10
21 PUSHBUTTON "Vis &lisensen...", IDC_LICENCE, 170, 199, 78, 13
22 END
23
24 IDD_PROPPAGEHARDWARE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
25 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
26 CAPTION "Maskinvare"
27 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
28 BEGIN
29 GROUPBOX "Enhetsbehandler", IDC_STATIC, 6, 7, 244, 61
30 ICON IDI_DEVMGR, IDC_STATIC, 12, 18, 23, 21, SS_ICON
31 LTEXT "Enhetsbehandler viser alt av maskinvare enheter som er innstallert på din datamaskin. Bruk enhetsbehandleren for å endre egenskapene for alle enhetene.", IDC_STATIC, 42, 18, 204, 24
32 PUSHBUTTON "&Enhetsbehandler...", IDC_HARDWARE_DEVICE_MANAGER, 154, 48, 90, 15
33 GROUPBOX "Maskinvare veiviser", IDC_STATIC, 6, 79, 244, 61
34 ICON IDI_DEVMGR, IDC_STATIC, 12, 90, 23, 21, SS_ICON
35 LTEXT "Maskinvare veiviseren hjelper deg å installere, avinnstallere, reparere, koble fra, utløse, og konfigurere din maskinvare.", IDC_STATIC, 42, 90, 204, 24
36 PUSHBUTTON "&Maskinvare veiviser...", IDC_HARDWARE_WIZARD, 154, 120, 90, 15
37 GROUPBOX "Maskinvare profiler", IDC_STATIC, 6, 149, 244, 61
38 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 12, 160, 23, 21, SS_ICON
39 LTEXT "Maskinvare profiler hjelper deg å sette opp og lagre forskjellige maskinvare konfigurasjon.", IDC_STATIC, 42, 160, 204, 24
40 PUSHBUTTON "Maskin&vare profiler...", IDC_HARDWARE_PROFILE, 154, 190, 90, 15
41 END
42
43 IDD_PROPPAGEADVANCED DIALOGEX 0, 0, 256, 218
44 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
45 CAPTION "Avansert"
46 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
47 BEGIN
48 LTEXT "Du må være logget på som administrator for å kunne endre innstillingene.", IDC_STATIC, 12, 5, 255, 8
49 GROUPBOX "Ytelse", IDC_STATIC, 6, 18, 244, 50
50 LTEXT "Visuelle effekter, prosesorplanlegging, minnebruk og virtuelt minne.", IDC_STATIC, 16, 29, 228, 17
51 PUSHBUTTON "Innstillinger", IDC_PERFOR, 194, 48, 50, 15
52 GROUPBOX "Brukerprofiler", IDC_STATIC, 6, 75, 244, 48
53 LTEXT "Skrivebordinnstillinger som er relatert til din pålogging", IDC_STATIC, 16, 88, 228, 20
54 PUSHBUTTON "Innstillinger", IDC_USERPROFILE, 194, 103, 50, 15
55 GROUPBOX "Oppstart og gjenoppretting", IDC_STATIC, 6, 131, 244, 52
56 LTEXT "Oppstart og gjenoppretting forteller hvordan man kan få startet og hva som lagde problemet med din datamaskin.", IDC_STATIC, 16, 144, 228, 19
57 PUSHBUTTON "Innstillinger", IDC_STAREC, 194, 162, 50, 15
58 PUSHBUTTON "System Settings", IDC_SYSSETTINGS, 2, 192, 80, 15
59 PUSHBUTTON "Miljøvariabler", IDC_ENVVAR, 84, 192, 80, 15
60 PUSHBUTTON "Feil rapporteringer", IDC_ERRORREPORT, 170, 192, 80, 15
61 END
62
63 IDD_SYSSETTINGS DIALOGEX 0, 0, 221, 106
64 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | WS_POPUP | WS_CAPTION
65 CAPTION "System Settings"
66 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x1
67 BEGIN
68 GROUPBOX "Version Info", IDC_STATIC, 6, 3, 210, 73
69 CONTROL "Report as Workstation", IDC_REPORTASWORKSTATION, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 16, 57, 190, 10
70 LTEXT "ReactOS is built as a server OS and reports as such. Check this box to change this for applications only.", IDC_STATIC, 15, 15, 183, 41
71 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 166, 83, 50, 14
72 END
73
74 IDD_HARDWAREPROFILES DIALOGEX 6, 18, 254, 234
75 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
76 CAPTION "Maskinvare profiler"
77 FONT 8, "MS Shell Dlg"
78 BEGIN
79 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 8, 11, 18, 20, SS_ICON
80 LTEXT "Du kan sette opp maskinvareprofiler for forskjellige maskinvarekonfigurasjoner. Ved oppstart, kan du velge hvilken profil du vil bruke.", IDC_STATIC, 46, 11, 188, 25
81 LTEXT "Tilgjengelige maskinvareprofiler:", IDC_STATIC, 8, 41, 120, 8
82 LISTBOX IDC_HRDPROFLSTBOX, 8, 52, 215, 54, LBS_NOTIFY
83 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFUP, 232, 59, 15, 14, BS_ICON | WS_DISABLED
84 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFDWN, 232, 79, 15, 14, BS_ICON | WS_DISABLED
85 PUSHBUTTON "&Egenskaper", IDC_HRDPROFPROP, 8, 106, 50, 14, WS_DISABLED
86 PUSHBUTTON "&Kopier", IDC_HRDPROFCOPY, 63, 106, 50, 14, WS_DISABLED
87 PUSHBUTTON "&Endre navn", IDC_HRDPROFRENAME, 118, 106, 50, 14, WS_DISABLED
88 PUSHBUTTON "&Slett", IDC_HRDPROFDEL, 173, 106, 50, 14, WS_DISABLED
89 GROUPBOX "Valg av maskinvareprofil", IDC_STATIC, 7, 130, 240, 75
90 LTEXT "Når ReactOS starter:", IDC_STATIC, 14, 142, 210, 8
91 AUTORADIOBUTTON "&Vent til jeg velger en maskinvareprofil", IDC_HRDPROFWAIT, 14, 158, 133, 8, WS_GROUP
92 AUTORADIOBUTTON "&Velg første profil i listen ovenfor hvis jeg ikke velger profil innen", IDC_HRDPROFSELECT, 14, 173, 220, 8
93 LTEXT "Sekunder", IDC_STATIC, 65, 187, 35, 8
94 EDITTEXT IDC_HRDPROFEDIT, 25, 185, 35, 12
95 CONTROL "", IDC_HRDPROFUPDWN, "msctls_updown32", UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT |
96 UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 25, 185, 7, 10
97 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 143, 213, 50, 14
98 PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 197, 213, 50, 14
99 END
100
101 IDD_COPYPROFILE DIALOGEX 12, 26, 256, 52
102 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
103 CAPTION "Copy Profile"
104 FONT 8, "MS Shell Dlg"
105 BEGIN
106 LTEXT "From:", IDC_STATIC, 5, 10, 20, 8
107 LTEXT "", IDC_COPYPROFILEFROM, 30, 10, 160, 10
108 LTEXT "To:", IDC_STATIC, 5, 30, 20, 8
109 EDITTEXT IDC_COPYPROFILETO, 30, 30, 160, 12
110 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 199, 9, 50, 14
111 PUSHBUTTON "Cancel", IDCANCEL, 199, 30, 50, 14
112 END
113
114 IDD_RENAMEPROFILE DIALOGEX 12, 26, 256, 52
115 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
116 CAPTION "Endre Profil navn"
117 FONT 8, "MS Shell Dlg"
118 BEGIN
119 LTEXT "Fra:", IDC_STATIC, 5, 10, 20, 8
120 LTEXT "", IDC_RENPROFEDITFROM, 30, 10, 160, 10
121 LTEXT "Til:", IDC_STATIC, 5, 30, 20, 8
122 EDITTEXT IDC_RENPROFEDITTO, 30, 30, 160, 12
123 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 199, 9, 50, 14
124 PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 199, 30, 50, 14
125 END
126
127 IDD_USERPROFILE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
128 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | DS_SETFONT | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
129 CAPTION "Brukerprofil"
130 FONT 8, "MS Shell Dlg"
131 BEGIN
132 ICON IDI_USERPROF, IDC_STATIC, 6, 11, 16, 16, SS_ICON
133 LTEXT "Brukerprofilene lagrer innstillinger for skrivebord og annen informasjon tilknyttet brukerkontoen din. Du kan opprette seperate profiler for hver datamaskin du bruker, eller du kan velge en sentral profil som er den samme på alle maskinene.", IDC_STATIC, 40, 11, 211, 35
134 LTEXT "Profiler som er lagret på denne maskinen:", IDC_STATIC, 16, 51, 204, 9
135 CONTROL "", IDC_USERPROFILE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL |
136 LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 6, 66, 244, 85, WS_EX_CLIENTEDGE
137 PUSHBUTTON "Endre type", IDC_USERPROFILE_CHANGE, 90, 156, 50, 13
138 PUSHBUTTON "Slett", IDC_USERPROFILE_DELETE, 145, 156, 50, 13
139 PUSHBUTTON "Kopier til", IDC_USERPROFILE_COPY, 200, 156, 50, 13
140 CONTROL "Åpne <A>Brukerkontoer</A> i Kontrollpanel for å opprette nye brukerkontoer.",
141 IDC_USERACCOUNT_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 7, 175, 245, 18
142 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 134, 200, 54, 13
143 PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 196, 200, 54, 13
144 END
145
146 IDD_STARTUPRECOVERY DIALOGEX 6, 18, 252, 280
147 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
148 CAPTION "Oppstart og gjenoppretting"
149 FONT 8, "MS Shell Dlg"
150 BEGIN
151 GROUPBOX "Systemoppstart", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 95
152 LTEXT "Standard operativ&system:", IDC_STATIC, 14, 26, 100, 8
153 COMBOBOX IDC_STRECOSCOMBO, 14, 37, 224, 46, CBS_DROPDOWNLIST
154 AUTOCHECKBOX "&Tiden operativsystemlisten skal vises:", IDC_STRECLIST, 14, 56, 160, 8
155 EDITTEXT IDC_STRRECLISTEDIT, 185, 54, 30, 12, ES_NUMBER
156 CONTROL "", IDC_STRRECLISTUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT |
157 UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
158 LTEXT "sek.", IDC_STATIC, 223, 56, 18, 8
159 AUTOCHECKBOX "Tiden &gjenopprettingsalternativene skal vises:", IDC_STRRECREC, 14, 70, 170, 8
160 EDITTEXT IDC_STRRECRECEDIT, 185, 68, 30, 12, ES_NUMBER
161 CONTROL "", IDC_STRRECRECUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT |
162 UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
163 LTEXT "sek.", IDC_STATIC, 223, 70, 18, 8
164 LTEXT "Klikk på rediger for å redigere oppstartsalternativfilen.", IDC_STATIC, 14, 89, 187, 8
165 PUSHBUTTON "&Rediger", IDC_STRRECEDIT, 188, 87, 50, 14
166 GROUPBOX "Systemfeil", IDC_STATIC, 7, 111, 238, 140
167 AUTOCHECKBOX "&Skriv en heldelse til systemloggen", IDC_STRRECWRITEEVENT, 14, 124, 148, 10
168 AUTOCHECKBOX "Se&nd et administrativt varsel", IDC_STRRECSENDALERT, 14, 138, 148, 10
169 AUTOCHECKBOX "Start på nytt &automatisk", IDC_STRRECRESTART, 14, 152, 145, 10
170 GROUPBOX "Skriv feilsøkingsinformasjon", IDC_STATIC, 12, 167, 227, 76
171 COMBOBOX IDC_STRRECDEBUGCOMBO, 17, 182, 151, 49, CBS_DROPDOWNLIST
172 LTEXT "Dump &fil:", IDC_STATIC, 17, 202, 150, 8
173 EDITTEXT IDC_STRRECDUMPFILE, 17, 210, 153, 12
174 AUTOCHECKBOX "&Overskriv eksisterende filer", IDC_STRRECOVERWRITE, 17, 228, 125, 10
175 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 141, 259, 50, 14
176 PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 195, 259, 50, 14
177 END
178
179 IDD_VIRTMEM DIALOGEX 6, 6, 223, 248
180 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
181 CAPTION "Virtuell minne"
182 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
183 BEGIN
184 LTEXT "Stasjon [Volumnavn]", IDC_STATIC, 12, 5, 96, 9
185 LTEXT "Sidevekslingsfilstørrelse (MB)", IDC_STATIC, 115, 5, 96, 9
186 LISTBOX IDC_PAGEFILELIST, 10, 16, 204, 52, LBS_NOTIFY | LBS_USETABSTOPS
187 GROUPBOX "Sidevekslingsfilstørrelse for valgte enhet", IDC_DRIVEGROUP, 10, 70, 204, 104
188 LTEXT "Stasjon:", IDC_STATIC, 20, 80, 24, 8
189 LTEXT "", IDC_DRIVE, 100, 81, 100, 9
190 LTEXT "Tilgjengelig ledig plass:", IDC_STATIC, 20, 92, 75, 9
191 LTEXT "", IDC_SPACEAVAIL, 100, 92, 104, 9
192 LTEXT "&Startstørrelse (MB):", -1, 22, 118, 75, 9
193 LTEXT "Ma&ksimalt størrelse (MB):", -1, 22, 131, 75, 9
194 AUTORADIOBUTTON "&Tilpass størrelse", IDC_CUSTOM, 20, 105, 69, 9, WS_GROUP
195 AUTORADIOBUTTON "S&ystem styrt størrelse", IDC_SYSMANSIZE, 20, 145, 88, 9
196 AUTORADIOBUTTON "&Ingen sidevekslingsfil", IDC_NOPAGEFILE, 20, 158, 79,9
197 EDITTEXT IDC_INITIALSIZE, 100, 114, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
198 EDITTEXT IDC_MAXSIZE, 100, 129, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
199 PUSHBUTTON "Still", IDC_SET, 158, 155, 50, 13
200 GROUPBOX "Total størrelse på sidevekslingsfil for alle enheter", IDC_TOTALGROUP, 10, 177, 204, 46
201 LTEXT "Minste tilatte:", IDC_STATIC, 18, 188, 58, 9
202 LTEXT "", IDC_MINIMUM, 88, 188, 100, 9
203 LTEXT "Anbefalt:", IDC_STATIC, 18, 199, 52, 9
204 LTEXT "", IDC_RECOMMENDED, 88, 199, 100, 9
205 LTEXT "Tildelt nå:", IDC_STATIC, 18, 210, 66, 9
206 LTEXT "", IDC_CURRENT, 88, 210, 100, 9
207 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 114, 232, 48, 13
208 PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 168, 232, 48, 13
209 END
210
211 IDD_ENVIRONMENT_VARIABLES DIALOGEX 6, 18, 252, 245
212 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
213 CAPTION "Miljøvariabel"
214 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
215 BEGIN
216 GROUPBOX "Brukervariabeler", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 100
217 CONTROL "", IDC_USER_VARIABLE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
218 LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 25, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
219 PUSHBUTTON "&Ny...", IDC_USER_VARIABLE_NEW, 80, 90, 50, 14
220 PUSHBUTTON "&Rediger...", IDC_USER_VARIABLE_EDIT, 134, 90, 50, 14
221 PUSHBUTTON "&Slett", IDC_USER_VARIABLE_DELETE, 188, 90, 50, 14
222 GROUPBOX "System variabeler", IDC_STATIC, 7, 116, 238, 100
223 CONTROL "", IDC_SYSTEM_VARIABLE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
224 LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 129, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
225 PUSHBUTTON "N&y...", IDC_SYSTEM_VARIABLE_NEW, 80, 194, 50, 14
226 PUSHBUTTON "Re&diger...", IDC_SYSTEM_VARIABLE_EDIT, 134, 194, 50, 14
227 PUSHBUTTON "S&lett", IDC_SYSTEM_VARIABLE_DELETE, 188, 194, 50, 14
228 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 141, 224, 50, 14, WS_GROUP
229 PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 195, 224, 50, 14
230 END
231
232 IDD_EDIT_VARIABLE DIALOGEX 10, 15, 227, 71
233 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
234 CAPTION "Rediger variabel"
235 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
236 BEGIN
237 LTEXT "Variabel &navn:", IDC_STATIC, 7, 14, 50, 8
238 EDITTEXT IDC_VARIABLE_NAME, 75, 12, 145, 12, ES_AUTOHSCROLL
239 LTEXT "Variabel &verdi:", IDC_STATIC, 7, 32, 50, 8
240 EDITTEXT IDC_VARIABLE_VALUE, 75, 30, 145, 12, ES_AUTOHSCROLL
241 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 116, 50, 50, 14
242 PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 170, 50, 50, 14
243 END
244
245 IDD_LICENCE DIALOGEX 6, 5, 267, 159
246 CAPTION "Lisens"
247 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
248 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_THICKFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
249 BEGIN
250 EDITTEXT IDC_LICENCEEDIT, 6, 3, 255, 131, WS_VSCROLL | ES_READONLY | ES_MULTILINE
251 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 106, 142, 54, 13
252 END
253
254 STRINGTABLE
255 BEGIN
256 IDS_CPLSYSTEMNAME "System"
257 IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Se informasjon om din datamaskin og endre forskjellig system og maskinvare innstilling."
258 IDS_MEGABYTE "MB Systemminne"
259 IDS_GIGABYTE "GB Systemminne"
260 IDS_TERABYTE "TB Systemminne"
261 IDS_PETABYTE "PB Systemminne"
262 IDS_VARIABLE "Variabel"
263 IDS_VALUE "Verdi"
264 IDS_NO_DUMP "(Ingen)"
265 IDS_MINI_DUMP "Minidump(64KB)"
266 IDS_KERNEL_DUMP "Kernel dump"
267 IDS_FULL_DUMP "Fullstendig dump"
268 IDS_USERPROFILE_NAME "Navn"
269 IDS_USERPROFILE_SIZE "Størrelse"
270 IDS_USERPROFILE_TYPE "Type"
271 IDS_USERPROFILE_STATUS "Status"
272 IDS_USERPROFILE_MODIFIED "Modifisert"
273 IDS_MESSAGEBOXTITLE "System control panel applet"
274 IDS_WARNINITIALSIZE "Enter a numeric value for the initial size of the paging file."
275 IDS_WARNMAXIMUMSIZE "Enter a numeric value for the maximum size of the paging file."
276 IDS_WARNINITIALRANGE "The initial size of the paging file must not be smaller than 2 MB and must not exceed the available space on the selected drive."
277 IDS_WARNMAXIMUMRANGE "The maximum size of the paging file must not be smaller than its initial size and must not exceed the available space on the selected drive."
278 IDS_DEVS "\nReactOS Team\n\nProject Coordinator\n\nAleksey Bragin\n\nDevelopment Team\n\nAleksey Bragin\nAndrew Greenwood\nAndrey Korotaev\nArt Yerkes\nChristoph von Wittich\nColin Finck\nDaniel Reimer\nDmitry Chapyshev\nEric Kohl\nGed Murphy\nGregor Brunmar\nHervé Poussineau\nJames Tabor\nJeffrey Morlan\nJohannes Anderwald\nKJK::Hyperion\nMaarten Bosma\nMagnus Olsen\nMarc Piulachs\nMatthias Kupfer\nMike Nordell\nPeter Ward\nPierre Schweitzer\nSaveliy Tretiakov\nStefan Ginsberg\nSylvain Petreolle\nThomas Blümel\nTimo Kreuzer \n\nAlex Ionescu\nFilip Navara\nGunnar Dalsnes\nMartin Fuchs\nRoyce Mitchell III\nBrandon Turner\nBrian Palmer\nCasper Hornstrup\nDavid Welch\nEmanuele Aliberti\nGé van Geldorp\nGregor Anich\nJason Filby\nJens Collin\nMichael Wirth\nNathan Woods\nRobert Dickenson\nRex Jolliff\nVizzini \n\nRelease Engineers\n\nColin Finck\nZ98\n\nWebsite Team\n\nColin Finck\nJaix Bly\nKlemens Friedl\nZ98\n\nMedia Team\n\nMindflyer\nWierd_W\n\nfurther thanks go to\n\nall Contributers\nWine Team\n\n"
279 END