dc920d825c6247f616944b9e412baf54a67f73db
[reactos.git] / reactos / dll / cpl / sysdm / lang / ro-RO.rc
1 /* Ștefan Fulea (stefan dot fulea at mail dot md) */
2
3 LANGUAGE LANG_ROMANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
4
5 IDD_PROPPAGEGENERAL DIALOGEX 0, 0, 256, 218
6 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
7 CAPTION "Generale"
8 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
9 BEGIN
10 CONTROL "", IDC_ROSIMG, "Static", SS_OWNERDRAW, 4, 5, 248, 111
11 LTEXT "Sistem:", IDC_STATIC, 4, 132, 32, 9
12 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_NAME, IDC_STATIC, 10, 144, 116, 9
13 LTEXT "Versiune", IDC_STATIC, 10, 153, 30, 9
14 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_VERSION, IDC_STATIC, 40, 153, 91, 9
15 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_BUILD, IDC_STATIC, 10, 162, 60, 9
16 LTEXT "Calculator:", IDC_STATIC, 124, 132, 34, 9
17 LTEXT "", IDC_MACHINELINE1, 130, 144, 118, 9
18 LTEXT "", IDC_MACHINELINE2, 130, 153, 118, 9
19 LTEXT "", IDC_MACHINELINE3, 130, 162, 118, 9
20 LTEXT "", IDC_MACHINELINE4, 130, 171, 118, 9
21 LTEXT "", IDC_MACHINELINE5, 130, 180, 118, 9
22 CONTROL "Vizitați<A HREF=""http://www.reactos.org/""> pagina web ReactOS </A>", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 20, 200, 140, 10
23 PUSHBUTTON "&Licență…", IDC_LICENCE, 170, 199, 78, 13
24 END
25
26 IDD_PROPPAGEHARDWARE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
27 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
28 CAPTION "Dispozitive"
29 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
30 BEGIN
31 GROUPBOX "Gestionar de dispozitive", IDC_STATIC, 6, 7, 244, 61
32 ICON IDI_DEVMGR, IDC_STATIC, 12, 18, 23, 21, SS_ICON
33 LTEXT "Instrumentul Gestionar de dispozitive enumeră toate componentele fizice instalate în calculator. Utilizați acest Gestionar de dispozitive pentru configurea unui dispozitiv.", IDC_STATIC, 42, 18, 204, 24
34 PUSHBUTTON "Deschidere &Gestionar…", IDC_HARDWARE_DEVICE_MANAGER, 154, 48, 90, 15
35 GROUPBOX "Asistent de adăugare a componentelor fizice", IDC_STATIC, 6, 79, 244, 61
36 ICON IDI_DEVMGR, IDC_STATIC, 12, 90, 23, 21, SS_ICON
37 LTEXT "Acest asistent vă permite instalarea și depanarea componentelor fizice ale calculatorului.", IDC_STATIC, 42, 90, 204, 24
38 PUSHBUTTON "Deschidere Asist&ent…", IDC_HARDWARE_WIZARD, 154, 120, 90, 15
39 GROUPBOX "Profiluri ale dispozitivelor", IDC_STATIC, 6, 149, 244, 61
40 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 12, 160, 23, 21, SS_ICON
41 LTEXT "Profiluri ale dispozitivelor este un instrument de gestiune a diferitelor configurații ale dispozitivelor.", IDC_STATIC, 42, 160, 204, 24
42 PUSHBUTTON "&Profiluri dispozitive…", IDC_HARDWARE_PROFILE, 154, 190, 90, 15
43 END
44
45 IDD_PROPPAGEADVANCED DIALOGEX 0, 0, 256, 218
46 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
47 CAPTION "Avansate"
48 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
49 BEGIN
50 LTEXT "Notă: Majoritatea opțiunilor de aici necesită drepturi de administrator.", IDC_STATIC, 12, 5, 236, 8
51 GROUPBOX "Performanță", IDC_STATIC, 6, 18, 244, 50
52 LTEXT "Opțiunile de performanță determină modul în care aplicațiile utilizează memoria, determinând astfel viteza calculatorului.", IDC_STATIC, 16, 29, 228, 17
53 PUSHBUTTON "&Opțiuni…", IDC_PERFOR, 194, 48, 50, 15
54 GROUPBOX "Profiluri de utilizator", IDC_STATIC, 6, 75, 244, 48
55 LTEXT "Opțiuni legate de conturile de utilizator stocate în calculator.", IDC_STATIC, 16, 88, 228, 20
56 PUSHBUTTON "Opț&iuni…", IDC_USERPROFILE, 194, 103, 50, 15
57 GROUPBOX "Pornire și Recuperare", IDC_STATIC, 6, 131, 244, 52
58 LTEXT "Aceste opțiuni determină modul în care sistemul se deschide, acțiunile în caz de eroare, și alte informații de depanare.", IDC_STATIC, 16, 144, 228, 19
59 PUSHBUTTON "Opți&uni…", IDC_STAREC, 194, 162, 50, 15
60 PUSHBUTTON "&Configurare sistem…", IDC_SYSSETTINGS, 6, 192, 78, 15
61 PUSHBUTTON "&Variabile de mediu…", IDC_ENVVAR, 89, 192, 78, 15
62 PUSHBUTTON "&Raportare erori…", IDC_ERRORREPORT, 172, 192, 78, 15
63 END
64
65 IDD_SYSSETTINGS DIALOGEX 0, 0, 221, 106
66 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | WS_POPUP | WS_CAPTION
67 CAPTION "Opțiuni de sistem"
68 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x1
69 BEGIN
70 GROUPBOX "Informații versiune", IDC_STATIC, 6, 3, 210, 73
71 CONTROL "Solicit &autoraportarea sistemului ca stație de lucru", IDC_REPORTASWORKSTATION, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 16, 57, 170, 10
72 LTEXT "ReactOS este construit ca sistem server și se raportează ca atare. Bifați această căsuță pentru a dedica sistemul exclusiv aplicațiilor.", IDC_STATIC, 15, 15, 183, 41
73 PUSHBUTTON "Î&nchide", IDOK, 166, 83, 50, 14
74 END
75
76 IDD_HARDWAREPROFILES DIALOGEX 6, 18, 254, 234
77 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
78 CAPTION "Profiluri ale dispozitivelor"
79 FONT 8, "MS Shell Dlg"
80 BEGIN
81 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 8, 11, 18, 20, SS_ICON
82 LTEXT "Mulțimea configurațiilor componentelor fizice formează un profil al dispozitivelor. Astfel la pornire se poate specifica un profil preferat din mai multe, stabilite anterior.", IDC_STATIC, 46, 11, 188, 25
83 LTEXT "Profiluri disponibile:", IDC_STATIC, 8, 41, 120, 8
84 LISTBOX IDC_HRDPROFLSTBOX, 8, 52, 215, 54, LBS_NOTIFY
85 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFUP, 232, 59, 15, 14, BS_ICON | WS_DISABLED
86 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFDWN, 232, 79, 15, 14, BS_ICON | WS_DISABLED
87 PUSHBUTTON "&Proprietăți…", IDC_HRDPROFPROP, 8, 106, 50, 14, WS_DISABLED
88 PUSHBUTTON "&Copiere…", IDC_HRDPROFCOPY, 63, 106, 50, 14, WS_DISABLED
89 PUSHBUTTON "&Redenumire…", IDC_HRDPROFRENAME, 118, 106, 50, 14, WS_DISABLED
90 PUSHBUTTON "&Eliminare…", IDC_HRDPROFDEL, 173, 106, 50, 14, WS_DISABLED
91 GROUPBOX "Selecție profiluri ale dispozitivelor", IDC_STATIC, 7, 130, 240, 75
92 LTEXT "La pornirea ReactOS:", IDC_STATIC, 14, 142, 210, 8
93 AUTORADIOBUTTON "&Așteaptă alegerea explicită a unui profil", IDC_HRDPROFWAIT, 14, 158, 190, 8, WS_GROUP
94 AUTORADIOBUTTON "Alege a&utomat primul profil în lipsa unei alegeri timp de", IDC_HRDPROFSELECT, 14, 173, 190, 8
95 LTEXT "secunde", IDC_STATIC, 65, 187, 35, 8
96 EDITTEXT IDC_HRDPROFEDIT, 25, 185, 35, 12
97 CONTROL "", IDC_HRDPROFUPDWN, "msctls_updown32", UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT |
98 UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 25, 185, 7, 10
99 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 143, 213, 50, 14
100 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 197, 213, 50, 14
101 END
102
103 IDD_COPYPROFILE DIALOGEX 12, 26, 256, 52
104 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
105 CAPTION "Copiere profil"
106 FONT 8, "MS Shell Dlg"
107 BEGIN
108 LTEXT "Din:", IDC_STATIC, 5, 10, 20, 8
109 LTEXT "", IDC_COPYPROFILEFROM, 30, 10, 160, 10
110 LTEXT "În:", IDC_STATIC, 5, 30, 20, 8
111 EDITTEXT IDC_COPYPROFILETO, 30, 30, 160, 12
112 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 199, 9, 50, 14
113 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 199, 30, 50, 14
114 END
115
116 IDD_RENAMEPROFILE DIALOGEX 12, 26, 256, 52
117 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
118 CAPTION "Redenumire profil"
119 FONT 8, "MS Shell Dlg"
120 BEGIN
121 LTEXT "Din:", IDC_STATIC, 5, 10, 20, 8
122 LTEXT "", IDC_RENPROFEDITFROM, 30, 10, 160, 10
123 LTEXT "În:", IDC_STATIC, 5, 30, 20, 8
124 EDITTEXT IDC_RENPROFEDITTO, 30, 30, 160, 12
125 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 199, 9, 50, 14
126 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 199, 30, 50, 14
127 END
128
129 IDD_USERPROFILE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
130 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | DS_SETFONT | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
131 CAPTION "Profiluri de utilizator"
132 FONT 8, "MS Shell Dlg"
133 BEGIN
134 ICON IDI_USERPROF, IDC_STATIC, 6, 11, 16, 16, SS_ICON
135 LTEXT "Mulțimea opțiunilor legate de conturile de utilizator (opțiunile de interfață și alte preferințe) formează un profil de utilizator. Gestionând aceste profiluri, puteți deține pe diferite calculatoare fie profiluri diferite, fie unul comun de „călător”.", IDC_STATIC, 40, 11, 211, 35
136 LTEXT "Profiluri stocate în acest calculator:", IDC_STATIC, 6, 56, 204, 9
137 CONTROL "", IDC_USERPROFILE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL |
138 LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 6, 66, 244, 85, WS_EX_CLIENTEDGE
139 PUSHBUTTON "S&chimbare tip…", IDC_USERPROFILE_CHANGE, 60, 156, 60, 13
140 PUSHBUTTON "&Eliminare…", IDC_USERPROFILE_DELETE, 125, 156, 60, 13
141 PUSHBUTTON "&Copiere în…", IDC_USERPROFILE_COPY, 190, 156, 60, 13
142 CONTROL "Pentru crearea de noi conturi de utilizator, vedeți <A>Conturi de utilizator</A> în Panoul de control.",
143 IDC_USERACCOUNT_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 7, 175, 245, 18
144 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 134, 200, 54, 13
145 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 196, 200, 54, 13
146 END
147
148 IDD_STARTUPRECOVERY DIALOGEX 6, 18, 252, 280
149 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
150 CAPTION "Pornire și Recuperare"
151 FONT 8, "MS Shell Dlg"
152 BEGIN
153 GROUPBOX "Pornirea sistemului", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 95
154 LTEXT "Sistemul de operare implicit:", IDC_STATIC, 14, 26, 100, 8
155 COMBOBOX IDC_STRECOSCOMBO, 14, 37, 224, 46, CBS_DROPDOWNLIST
156 AUTOCHECKBOX "&Perioada de afișare a sistemelor de operare:", IDC_STRECLIST, 14, 56, 160, 8
157 EDITTEXT IDC_STRRECLISTEDIT, 178, 54, 30, 12, ES_NUMBER
158 CONTROL "", IDC_STRRECLISTUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT |
159 UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
160 LTEXT "secunde", IDC_STATIC, 209, 56, 30, 8
161 AUTOCHECKBOX "Perioada de afișare a &opțiunilor de recuperare:", IDC_STRRECREC, 14, 70, 163, 8
162 EDITTEXT IDC_STRRECRECEDIT, 178, 68, 30, 12, ES_NUMBER
163 CONTROL "", IDC_STRRECRECUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT |
164 UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
165 LTEXT "secunde", IDC_STATIC, 209, 70, 30, 8
166 LTEXT "Puteți alege editarea manuală a opțiunilor de pornire:", IDC_STATIC, 14, 89, 187, 8
167 PUSHBUTTON "&Editare…", IDC_STRRECEDIT, 188, 87, 50, 14
168 GROUPBOX "Căderea sistemului", IDC_STATIC, 7, 111, 238, 140
169 AUTOCHECKBOX "&Consemnează evenimentul în jurnalul de sistem", IDC_STRRECWRITEEVENT, 14, 124, 178, 10
170 AUTOCHECKBOX "T&ransmite alertă administrativă", IDC_STRRECSENDALERT, 14, 138, 148, 10
171 AUTOCHECKBOX "Repornește &automat sistemul", IDC_STRRECRESTART, 14, 152, 145, 10
172 GROUPBOX "Scriere informații de depanare", IDC_STATIC, 12, 167, 227, 76
173 COMBOBOX IDC_STRRECDEBUGCOMBO, 17, 180, 151, 49, CBS_DROPDOWNLIST
174 LTEXT "Fișierul de &depanare („cutie neagră”):", IDC_STATIC, 17, 198, 190, 8
175 EDITTEXT IDC_STRRECDUMPFILE, 17, 210, 153, 12
176 AUTOCHECKBOX "&Suprascrie fișierul de depanare", IDC_STRRECOVERWRITE, 17, 228, 155, 10
177 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 141, 259, 50, 14
178 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 195, 259, 50, 14
179 END
180
181 IDD_VIRTMEM DIALOGEX 6, 6, 223, 248
182 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
183 CAPTION "Memorie virtuală"
184 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
185 BEGIN
186 LTEXT "Unitate [etichetă volum]", IDC_STATIC, 12, 5, 96, 9
187 LTEXT "Limite de paginare (Mo)", IDC_STATIC, 135, 5, 96, 9
188 LISTBOX IDC_PAGEFILELIST, 10, 16, 204, 52, LBS_NOTIFY | LBS_USETABSTOPS
189 GROUPBOX "Dimensiune fișier de paginare (din selecție)", IDC_DRIVEGROUP, 10, 70, 204, 104
190 LTEXT "Unitate:", IDC_STATIC, 20, 80, 50, 8
191 LTEXT "", IDC_DRIVE, 88, 81, 100, 9
192 LTEXT "Spațiu disponibil:", IDC_STATIC, 20, 92, 56, 9
193 LTEXT "", IDC_SPACEAVAIL, 88, 92, 104, 9
194 LTEXT "Di&mensiunea inițială (Mo):", -1, 32, 118, 87, 9
195 LTEXT "Dimensiunea ma&ximă (Mo):", -1, 32, 131, 87, 9
196 AUTORADIOBUTTON "Limite parti&cularizate:", IDC_CUSTOM, 20, 105, 154, 9, WS_GROUP
197 AUTORADIOBUTTON "Limite gestionate de &sistem", IDC_SYSMANSIZE, 20, 145, 188, 9
198 AUTORADIOBUTTON "Fă&ră paginare", IDC_NOPAGEFILE, 20, 158, 78,9
199 EDITTEXT IDC_INITIALSIZE, 120, 114, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
200 EDITTEXT IDC_MAXSIZE, 120, 129, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
201 PUSHBUTTON "&Aplică", IDC_SET, 158, 155, 50, 13
202 GROUPBOX "Paginare", IDC_TOTALGROUP, 10, 177, 204, 46
203 LTEXT "Minimă permisă:", IDC_STATIC, 18, 188, 58, 9
204 LTEXT "", IDC_MINIMUM, 88, 188, 100, 9
205 LTEXT "Recomandată:", IDC_STATIC, 18, 199, 52, 9
206 LTEXT "", IDC_RECOMMENDED, 88, 199, 100, 9
207 LTEXT "Actuală:", IDC_STATIC, 18, 210, 66, 9
208 LTEXT "", IDC_CURRENT, 88, 210, 100, 9
209 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 114, 232, 48, 13
210 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 168, 232, 48, 13
211 END
212
213 IDD_ENVIRONMENT_VARIABLES DIALOGEX 6, 18, 252, 245
214 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
215 CAPTION "Variabile de mediu"
216 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
217 BEGIN
218 GROUPBOX "Variable de cont utilizator", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 100
219 CONTROL "", IDC_USER_VARIABLE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
220 LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 25, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
221 PUSHBUTTON "N&ouă…", IDC_USER_VARIABLE_NEW, 80, 90, 50, 14
222 PUSHBUTTON "E&ditare…", IDC_USER_VARIABLE_EDIT, 134, 90, 50, 14
223 PUSHBUTTON "Șt&erge", IDC_USER_VARIABLE_DELETE, 188, 90, 50, 14
224 GROUPBOX "Variabile de sistem", IDC_STATIC, 7, 116, 238, 100
225 CONTROL "", IDC_SYSTEM_VARIABLE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
226 LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 129, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
227 PUSHBUTTON "No&uă…", IDC_SYSTEM_VARIABLE_NEW, 80, 194, 50, 14
228 PUSHBUTTON "Ed&itare…", IDC_SYSTEM_VARIABLE_EDIT, 134, 194, 50, 14
229 PUSHBUTTON "Ște&rge", IDC_SYSTEM_VARIABLE_DELETE, 188, 194, 50, 14
230 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 141, 224, 50, 14, WS_GROUP
231 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 195, 224, 50, 14
232 END
233
234 IDD_EDIT_VARIABLE DIALOGEX 10, 15, 227, 71
235 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
236 CAPTION "Editare variablă"
237 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
238 BEGIN
239 LTEXT "N&ume variabilă:", IDC_STATIC, 7, 14, 65, 8
240 EDITTEXT IDC_VARIABLE_NAME, 75, 12, 145, 12, ES_AUTOHSCROLL
241 LTEXT "&Valoare variabilă:", IDC_STATIC, 7, 32, 65, 8
242 EDITTEXT IDC_VARIABLE_VALUE, 75, 30, 145, 12, ES_AUTOHSCROLL
243 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 116, 50, 50, 14
244 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 170, 50, 50, 14
245 END
246
247 IDD_LICENCE DIALOGEX 6, 5, 267, 159
248 CAPTION "Licență"
249 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
250 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_THICKFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
251 BEGIN
252 EDITTEXT IDC_LICENCEEDIT, 6, 3, 255, 131, WS_VSCROLL | ES_READONLY | ES_MULTILINE
253 DEFPUSHBUTTON "Î&nchide", IDOK, 106, 142, 54, 13
254 END
255
256 STRINGTABLE
257 BEGIN
258 IDS_CPLSYSTEMNAME "Sistem"
259 IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Afișarea informațiilor de sistem și schimbarea configurației fizice sau de sistem."
260 IDS_MEGABYTE "Mo de memorie"
261 IDS_GIGABYTE "Go de memorie"
262 IDS_TERABYTE "To de memorie"
263 IDS_PETABYTE "Po de memorie"
264 IDS_VARIABLE "Variabilă"
265 IDS_VALUE "Valoare"
266 IDS_NO_DUMP "(fără fișier de depanare)"
267 IDS_MINI_DUMP "depanare elementară (64ko)"
268 IDS_KERNEL_DUMP "depanare nucleu"
269 IDS_FULL_DUMP "depanare completă"
270 IDS_USERPROFILE_NAME "Nume"
271 IDS_USERPROFILE_SIZE "Mărime"
272 IDS_USERPROFILE_TYPE "Tip"
273 IDS_USERPROFILE_STATUS "Stare"
274 IDS_USERPROFILE_MODIFIED "Modificat"
275 IDS_MESSAGEBOXTITLE "Specificare valori de sistem"
276 IDS_WARNINITIALSIZE "Introduceți o valoare numerică pentru dimensiunea inițială a fișierului de paginare."
277 IDS_WARNMAXIMUMSIZE "Introduceți o valoare numerică pentru dimensiunea maximă a fișierului de paginare."
278 IDS_WARNINITIALRANGE "Dimensiunea inițială a fișierului de paginare trebuie să fie încadrată între 2 Mo și spațiul liber disponibil al unității selectate."
279 IDS_WARNMAXIMUMRANGE "Dimensiunea maximă a fișierului de paginare trebuie să fie încadrată între dimensiunea inițială și spațiul liber disponibil al unității selectate."
280 IDS_DEVS "\nEchipa ReactOS\n\nCoordonator de proiect\n\nAleksey Bragin\n\nEchipa de dezvoltare\n\nAleksey Bragin\nAndrew Greenwood\nAndrey Korotaev\nArt Yerkes\nChristoph von Wittich\nColin Finck\nDaniel Reimer\nDmitry Chapyshev\nEric Kohl\nGed Murphy\nGregor Brunmar\nHervé Poussineau\nJames Tabor\nJeffrey Morlan\nJohannes Anderwald\nKJK::Hyperion\nMaarten Bosma\nMagnus Olsen\nMarc Piulachs\nMatthias Kupfer\nMike Nordell\nPeter Ward\nPierre Schweitzer\nSaveliy Tretiakov\nStefan Ginsberg\nSylvain Petreolle\nThomas Blümel\nTimo Kreuzer \n\nAlex Ionescu\nFilip Navara\nGunnar Dalsnes\nMartin Fuchs\nRoyce Mitchell III\nBrandon Turner\nBrian Palmer\nCasper Hornstrup\nDavid Welch\nEmanuele Aliberti\nGé van Geldorp\nGregor Anich\nJason Filby\nJens Collin\nMichael Wirth\nNathan Woods\nRobert Dickenson\nRex Jolliff\nVizzini \n\nIngineri de distribuție\n\nColin Finck\nZ98\n\nEchipa paginii web\n\nColin Finck\nJaix Bly\nKlemens Friedl\nZ98\n\nEchipa multimedia\n\nMindflyer\nWierd_W\n\nmulțumiri adresate către\n\ntoți Contribuitorii\nEchipa Wine\n\n"
281 END