[SYSDM]
[reactos.git] / reactos / dll / cpl / sysdm / lang / sv-SE.rc
1 //Swedish resources by Kris Engeman 2005-04-28
2 //Updated 2008 by Andreas Bjerkeholt (Harteex)
3 LANGUAGE LANG_SWEDISH, SUBLANG_NEUTRAL
4
5 IDD_PROPPAGEGENERAL DIALOGEX 0, 0, 256, 218
6 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
7 CAPTION "Allmänt"
8 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
9 BEGIN
10 CONTROL "", IDC_ROSIMG, "Static", SS_OWNERDRAW, 4, 5, 248, 111
11 LTEXT "Operativsystem:", IDC_STATIC, 4, 132, 32, 9
12 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_NAME, IDC_STATIC, 10, 144, 116, 9
13 LTEXT "Version ", IDC_STATIC, 10, 153, 25, 9
14 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_VERSION, IDC_STATIC, 35, 153, 91, 9
15 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_BUILD, IDC_STATIC, 10, 162, 60, 9
16 LTEXT "Dator:", IDC_STATIC, 124, 132, 34, 9
17 LTEXT "", IDC_MACHINELINE1, 130, 144, 118, 9
18 LTEXT "", IDC_MACHINELINE2, 130, 153, 118, 9
19 LTEXT "", IDC_MACHINELINE3, 130, 162, 118, 9
20 LTEXT "", IDC_MACHINELINE4, 130, 171, 118, 9
21 LTEXT "", IDC_MACHINELINE5, 130, 180, 118, 9
22 CONTROL "Besök <A HREF=""http://www.reactos.org/"">ReactOS hemsida</A>", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 20, 200, 140, 8
23 PUSHBUTTON "Visa &licens...", IDC_LICENCE, 170, 199, 78, 13
24 END
25
26
27 IDD_PROPPAGEHARDWARE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
28 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
29 CAPTION "Hårdvara"
30 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
31 BEGIN
32 GROUPBOX "Enhetshanteraren", IDC_STATIC, 6, 7, 244, 61
33 ICON IDI_DEVMGR, IDC_STATIC, 12, 18, 23, 21, SS_ICON
34 LTEXT "Enhetshanteraren visar all hårdvara i din dator. Använd enhetshanteraren för att ändra egenskaper på dina enheter.", IDC_STATIC, 42, 18, 204, 24
35 PUSHBUTTON "&Enhetshanteraren...", IDC_HARDWARE_DEVICE_MANAGER, 154, 48, 90, 15
36
37 GROUPBOX "Guiden anslut ny hårdvara", IDC_STATIC, 6, 79, 244, 61
38 ICON IDI_DEVMGR, IDC_STATIC, 12, 90, 23, 21, SS_ICON
39 LTEXT "Guiden anslut ny hårdvara hjälper dig att installera, avinstallera, reparera, koppla ur, mata ut och konfigurera din hårdvara.", IDC_STATIC, 42, 90, 204, 24
40 PUSHBUTTON "&Guiden anslut ny hårdvara...", IDC_HARDWARE_WIZARD, 154, 120, 90, 15
41
42 GROUPBOX "Hårdvaruprofiler", IDC_STATIC, 6, 149, 244, 61
43 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 12, 160, 23, 21, SS_ICON
44 LTEXT "Hårdvaruprofiler ger dig möjligheten att konfigurera och lagra olika hårdvarukonfigurationer.", IDC_STATIC, 42, 160, 204, 24
45 PUSHBUTTON "&Hårdvaruprofiler...", IDC_HARDWARE_PROFILE, 154, 190, 90, 15
46 END
47
48 IDD_SYSSETTINGS DIALOGEX 0, 0, 221, 106
49 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | WS_POPUP | WS_CAPTION
50 CAPTION "System Settings"
51 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x1
52 BEGIN
53 GROUPBOX "Version Info",IDC_STATIC,6,3,210,73
54 CONTROL "Report as Workstation",IDC_REPORTASWORKSTATION,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,16,57,88,10
55 LTEXT "ReactOS is built as a server OS and reports as such. Check this box to change this for applications only.",IDC_STATIC,15,15,183,41
56 PUSHBUTTON "OK",IDOK,166,83,50,14
57 END
58
59 IDD_PROPPAGEADVANCED DIALOGEX 0, 0, 256, 218
60 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
61 CAPTION "Avancerat"
62 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
63 BEGIN
64 LTEXT "Administratörsrättigheter krävs för de flesta av dessa inställningar.", IDC_STATIC, 12, 5, 236, 8
65 GROUPBOX "Prestanda", IDC_STATIC, 6, 18, 244, 50
66 LTEXT "Prestandainställningar kontrollerar hur program använder minne, vilket påverkar din dators hastighet.", IDC_STATIC, 16, 29, 228, 17
67 PUSHBUTTON "Inställningar", IDC_PERFOR, 194, 48, 50, 15
68
69 GROUPBOX "Användarprofiler", IDC_STATIC, 6,75,244,48
70 LTEXT "Skrivbordsinställningar för ditt användarkonto", IDC_STATIC, 16, 88, 228, 20
71 PUSHBUTTON "Inställningar", IDC_USERPROFILE, 194, 103, 50, 15
72
73 GROUPBOX "Start och återställning", IDC_STATIC, 6, 131, 244, 52
74 LTEXT "Start och återställning ställer in hur din dator ska starta och hur den ska bete sig om den stöter på ett fel.", IDC_STATIC, 16, 144, 228, 19
75 PUSHBUTTON "Inställningar", IDC_STAREC, 194, 162, 50, 15
76
77 PUSHBUTTON "Miljövariabler", IDC_ENVVAR, 84, 192, 80, 15
78 PUSHBUTTON "Felrapportering", IDC_ERRORREPORT, 170, 192, 80, 15
79 END
80
81
82 IDD_HARDWAREPROFILES DIALOGEX 6, 18, 254, 234
83 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
84 CAPTION "Hårdvaruprofiler"
85 FONT 8, "MS Shell Dlg"
86 BEGIN
87 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 8, 11, 18, 20, SS_ICON
88 LTEXT "Du kan ställa in hårdvaruprofiler för olika hårdvarukonfigurationer. Du kan välja vilken profil du vill använda vid start.", IDC_STATIC, 46, 11, 188, 25
89 LTEXT "Tillgängliga hårdvaruprofiler:", IDC_STATIC, 8, 41, 120, 8
90 LISTBOX IDC_HRDPROFLSTBOX, 8, 52, 215, 54, LBS_NOTIFY
91 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFUP, 232, 59, 15, 14, BS_ICON
92 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFDWN, 232, 79, 15, 14, BS_ICON
93 PUSHBUTTON "&Egenskaper", IDC_HRDPROFPROP, 8, 106, 50, 14
94 PUSHBUTTON "&Kopiera", IDC_HRDPROFCOPY, 63, 106, 50, 14
95 PUSHBUTTON "&Byt namn", IDC_HRDPROFRENAME, 118, 106, 50, 14
96 PUSHBUTTON "&Ta bort", IDC_HRDPROFDEL, 173, 106, 50, 14
97
98 GROUPBOX "Val av hårdvaruprofiler", IDC_STATIC, 7, 130, 240, 75
99 LTEXT "När ReactOS startar:", IDC_STATIC, 14, 142, 210, 8
100 AUTORADIOBUTTON "&Vänta tills jag väljer en hårdvaruprofil", IDC_HRDPROFWAIT, 14, 158, 133, 8, WS_GROUP
101 AUTORADIOBUTTON "&Använd den första profilen i listan om jag inte väljer en profil", IDC_HRDPROFSELECT, 14, 173, 190, 8
102 LTEXT "sekunder", IDC_STATIC, 65, 187, 35, 8
103 EDITTEXT IDC_HRDPROFEDIT, 25, 185, 35, 12
104 CONTROL "", IDC_HRDPROFUPDWN, "msctls_updown32", UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 25, 185, 7, 10
105
106 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 143, 213, 50, 14
107 PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 197, 213, 50, 14
108 END
109
110
111 IDD_RENAMEPROFILE DIALOGEX 12, 26, 256, 52
112 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
113 CAPTION "Byt namn"
114 FONT 8, "MS Shell Dlg"
115 BEGIN
116 LTEXT "Från:", IDC_STATIC, 5, 10, 20, 8
117 LTEXT "", IDC_RENPROFEDITFROM, 30, 10, 160, 10
118 LTEXT "Till:", IDC_STATIC, 5, 30, 20, 8
119 EDITTEXT IDC_RENPROFEDITTO, 30, 30, 160, 12
120
121 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 199, 9, 50, 14
122 PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 199, 30, 50, 14
123 END
124
125
126 IDD_USERPROFILE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
127 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | DS_SETFONT | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
128 CAPTION "Användarprofiler"
129 FONT 8, "MS Shell Dlg"
130 BEGIN
131 ICON IDI_USERPROF, IDC_STATIC, 6, 11, 16, 16, SS_ICON
132 LTEXT "Användarprofiler innehåller skrivbordsinställningar och annan information specifikt för ditt användarkonto. Du kan skapa en ny profil för varje dator du använder, eller så kan du använda en central profil som är lika på alla datorer.",
133 IDC_STATIC, 40, 11, 211, 35
134 LTEXT "Profiler lagrade på den här datorn:", IDC_STATIC, 16, 51, 204, 9
135 CONTROL "", IDC_USERPROFILE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | WS_BORDER | WS_TABSTOP,
136 6, 66, 244, 85, WS_EX_CLIENTEDGE
137 PUSHBUTTON "Ändra typ", IDC_USERPROFILE_CHANGE, 90, 156, 50, 13
138 PUSHBUTTON "Ta bort", IDC_USERPROFILE_DELETE, 145, 156, 50, 13
139 PUSHBUTTON "Kopiera till", IDC_USERPROFILE_COPY, 200, 156, 50, 13
140
141 CONTROL "För att skapa nya användarkonton, använd <A>användarkonton</A> i kontrollpanelen.", IDC_USERACCOUNT_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 7, 175, 245, 18
142
143 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 134, 200, 54, 13
144 PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 196, 200, 54, 13
145 END
146
147
148 IDD_STARTUPRECOVERY DIALOGEX 6, 18, 252, 280
149 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
150 CAPTION "Start och återställning"
151 FONT 8, "MS Shell Dlg"
152 BEGIN
153 GROUPBOX "Systemstart", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 95
154 LTEXT "&Standardoperativsystem:", IDC_STATIC, 14, 26, 100, 8
155 COMBOBOX IDC_STRECOSCOMBO, 14, 37, 224, 46, CBS_DROPDOWNLIST
156 AUTOCHECKBOX "&Tid att visa listan av operativsystem:", IDC_STRECLIST, 14, 56, 160, 8
157 EDITTEXT IDC_STRRECLISTEDIT, 185, 54, 30, 12, ES_NUMBER
158 CONTROL "", IDC_STRRECLISTUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
159 LTEXT "sek.", IDC_STATIC, 223, 56, 18, 8
160 AUTOCHECKBOX "Tid att &visa återställningsalternativ:", IDC_STRRECREC, 14, 70, 170, 8
161 EDITTEXT IDC_STRRECRECEDIT, 185, 68, 30, 12, ES_NUMBER
162 CONTROL "", IDC_STRRECRECUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
163 LTEXT "sek.", IDC_STATIC, 223, 70, 18, 8
164 LTEXT "För att redigera startalternativen manuellt, tryck på redigera.", IDC_STATIC, 14, 89, 187, 8
165 PUSHBUTTON "&Redigera", IDC_STRRECEDIT, 188, 87, 50, 14
166
167 GROUPBOX "Systemfel", IDC_STATIC, 7, 111, 238, 140
168 AUTOCHECKBOX "Skriv en &händelse i loggboken", IDC_STRRECWRITEEVENT, 14, 124, 148, 10
169 AUTOCHECKBOX "Skicka en &administrativ varning", IDC_STRRECSENDALERT, 14, 138, 148, 10
170 AUTOCHECKBOX "S&tarta om automatiskt", IDC_STRRECRESTART, 14, 152, 145, 10
171
172 GROUPBOX "Skriv information för debugging", IDC_STATIC, 12, 167, 227, 76
173 COMBOBOX IDC_STRRECDEBUGCOMBO, 17, 182, 151, 49, CBS_DROPDOWNLIST
174 LTEXT "Dump&fil:", IDC_STATIC, 17, 202, 150, 8
175 EDITTEXT IDC_STRRECDUMPFILE, 17, 210, 153, 12
176 AUTOCHECKBOX "Skriv &över om filen finns", IDC_STRRECOVERWRITE, 17, 228, 125, 10
177
178 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 141, 259, 50, 14
179 PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 195, 259, 50, 14
180 END
181
182
183 IDD_VIRTMEM DIALOGEX 6, 6, 223, 248
184 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
185 CAPTION "Virtuellt minne"
186 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
187 BEGIN
188 LTEXT "Enhet [Etikett]", IDC_STATIC, 12, 5, 96, 9
189 LTEXT "Växlingsfilsstorlek (MB)", IDC_STATIC, 115, 5, 96, 9
190 LISTBOX IDC_PAGEFILELIST, 10, 16, 204, 52, LBS_NOTIFY | LBS_USETABSTOPS
191 GROUPBOX "Växlingsfilsstorlek för vald enhet", IDC_DRIVEGROUP, 10, 70, 204, 104
192 LTEXT "Enhet:", IDC_STATIC, 20, 80, 20, 8
193 LTEXT "", IDC_DRIVE, 88, 81, 100, 9
194 LTEXT "Tillgängligt utrymme:", IDC_STATIC, 20, 92, 56, 9
195 LTEXT "", IDC_SPACEAVAIL, 88, 92, 104, 9
196 LTEXT "&Ursprunglig storlek (MB):", -1, 22, 118, 75, 9
197 LTEXT "Ma&ximal storlek (MB):", -1, 22, 131, 75, 9
198 AUTORADIOBUTTON "&Egen storlek", IDC_CUSTOM, 20, 105, 54, 9, WS_GROUP
199 AUTORADIOBUTTON "Låt &systemet hantera storleken", IDC_SYSMANSIZE, 20, 145, 88, 9
200 AUTORADIOBUTTON "&Ingen växlingsfil", IDC_NOPAGEFILE, 20, 158, 78,9
201 EDITTEXT IDC_INITIALSIZE, 100, 114, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
202 EDITTEXT IDC_MAXSIZE, 100, 129, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
203 PUSHBUTTON "Välj", IDC_SET, 158, 155, 50, 13
204
205 GROUPBOX "Total växlingsfilsstorlek för alla enheter", IDC_TOTALGROUP, 10, 177, 204, 46
206 LTEXT "Minsta tillåtna:", IDC_STATIC, 18, 188, 58, 9
207 LTEXT "", IDC_MINIMUM, 88, 188, 100, 9
208 LTEXT "Rekommenderad:", IDC_STATIC, 18, 199, 52, 9
209 LTEXT "", IDC_RECOMMENDED, 88, 199, 100, 9
210 LTEXT "Nuvarande:", IDC_STATIC, 18, 210, 66, 9
211 LTEXT "", IDC_CURRENT, 88, 210, 100, 9
212
213 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 114, 232, 48, 13
214 PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 168, 232, 48, 13
215 END
216
217
218 IDD_ENVIRONMENT_VARIABLES DIALOGEX 6, 18, 252, 245
219 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
220 CAPTION "Miljövariabler"
221 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
222 BEGIN
223 GROUPBOX "Användarvariabler", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 100
224
225 CONTROL "", IDC_USER_VARIABLE_LIST, "SysListView32",
226 LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER |
227 WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 25, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
228 PUSHBUTTON "&Ny...", IDC_USER_VARIABLE_NEW, 80, 90, 50, 14
229 PUSHBUTTON "&Redigera...", IDC_USER_VARIABLE_EDIT, 134, 90, 50, 14
230 PUSHBUTTON "&Ta bort", IDC_USER_VARIABLE_DELETE, 188, 90, 50, 14
231 GROUPBOX "Systemvariabler", IDC_STATIC, 7, 116, 238, 100
232
233 CONTROL "", IDC_SYSTEM_VARIABLE_LIST, "SysListView32",
234 LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER |
235 WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 129, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
236 PUSHBUTTON "N&y...", IDC_SYSTEM_VARIABLE_NEW, 80, 194, 50, 14
237 PUSHBUTTON "R&edigera...", IDC_SYSTEM_VARIABLE_EDIT, 134, 194, 50, 14
238 PUSHBUTTON "Ta &bort", IDC_SYSTEM_VARIABLE_DELETE, 188, 194, 50, 14
239 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 141, 224, 50, 14, WS_GROUP
240 PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 195, 224, 50, 14
241 END
242
243
244 IDD_EDIT_VARIABLE DIALOGEX 10, 15, 227, 71
245 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
246 CAPTION "Redigera variabel"
247 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
248 BEGIN
249 LTEXT "Variabel&namn:", IDC_STATIC, 7, 14, 50, 8
250 EDITTEXT IDC_VARIABLE_NAME, 75, 12, 145, 12, ES_AUTOHSCROLL
251 LTEXT "Variabel&värde:", IDC_STATIC, 7, 32, 50, 8
252 EDITTEXT IDC_VARIABLE_VALUE, 75, 30, 145, 12, ES_AUTOHSCROLL
253 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 116, 50, 50, 14
254 PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 170, 50, 50, 14
255 END
256
257
258 IDD_LICENCE DIALOGEX 6, 5, 267, 159
259 CAPTION "Licens"
260 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
261 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_THICKFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
262 BEGIN
263 EDITTEXT IDC_LICENCEEDIT, 6, 3, 255, 131, WS_VSCROLL | ES_READONLY | ES_MULTILINE
264 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 106, 142, 54, 13
265 END
266
267
268 STRINGTABLE DISCARDABLE
269 BEGIN
270 IDS_CPLSYSTEMNAME "System"
271 IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Se information om din dator och ändra olika system- och hårdvaruinställningar."
272 IDS_MEGABYTE "MB RAM"
273 IDS_GIGABYTE "GB RAM"
274 IDS_TERABYTE "TB RAM"
275 IDS_PETABYTE "PB RAM"
276 IDS_VARIABLE "Variabel"
277 IDS_VALUE "Värde"
278 IDS_NO_DUMP "(None)"
279 IDS_MINI_DUMP "Minidump(64KB)"
280 IDS_KERNEL_DUMP "Kerneldump"
281 IDS_FULL_DUMP "Komplett dump"
282 IDS_USERPROFILE_NAME "Namn"
283 IDS_USERPROFILE_SIZE "Storlek"
284 IDS_USERPROFILE_TYPE "Typ"
285 IDS_USERPROFILE_STATUS "Status"
286 IDS_USERPROFILE_MODIFIED "Ändrad"
287 IDS_MESSAGEBOXTITLE "System control panel applet"
288 IDS_WARNINITIALSIZE "Enter a numeric value for the initial size of the paging file."
289 IDS_WARNMAXIMUMSIZE "Enter a numeric value for the maximum size of the paging file."
290 END