f900380cd4676637d3669d0aaffb8b7a1c6dab83
[reactos.git] / reactos / dll / cpl / sysdm / lang / sv-SE.rc
1 /* Swedish translation by Kris Engeman, Andreas Bjerkeholt (Harteex) */
2
3 LANGUAGE LANG_SWEDISH, SUBLANG_NEUTRAL
4
5 IDD_PROPPAGEGENERAL DIALOGEX 0, 0, 256, 218
6 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
7 CAPTION "Allmänt"
8 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
9 BEGIN
10 CONTROL "", IDC_ROSIMG, "Static", SS_OWNERDRAW, 4, 5, 248, 111
11 LTEXT "Operativsystem:", IDC_STATIC, 4, 132, 32, 9
12 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_NAME, IDC_STATIC, 10, 144, 116, 9
13 LTEXT "Version ", IDC_STATIC, 10, 153, 25, 9
14 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_VERSION, IDC_STATIC, 35, 153, 91, 9
15 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_BUILD, IDC_STATIC, 10, 162, 60, 9
16 LTEXT "Dator:", IDC_STATIC, 124, 132, 34, 9
17 LTEXT "", IDC_MACHINELINE1, 130, 144, 118, 9
18 LTEXT "", IDC_MACHINELINE2, 130, 153, 118, 9
19 LTEXT "", IDC_MACHINELINE3, 130, 162, 118, 9
20 LTEXT "", IDC_MACHINELINE4, 130, 171, 118, 9
21 LTEXT "", IDC_MACHINELINE5, 130, 180, 118, 9
22 CONTROL "Besök <A HREF=""http://www.reactos.org/"">ReactOS hemsida</A>", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 20, 200, 140, 10
23 PUSHBUTTON "Visa &licens...", IDC_LICENCE, 170, 199, 78, 13
24 END
25
26 IDD_PROPPAGEHARDWARE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
27 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
28 CAPTION "Hårdvara"
29 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
30 BEGIN
31 GROUPBOX "Enhetshanteraren", IDC_STATIC, 6, 7, 244, 61
32 ICON IDI_DEVMGR, IDC_STATIC, 12, 18, 23, 21, SS_ICON
33 LTEXT "Enhetshanteraren visar all hårdvara i din dator. Använd enhetshanteraren för att ändra egenskaper på dina enheter.", IDC_STATIC, 42, 18, 204, 24
34 PUSHBUTTON "&Enhetshanteraren...", IDC_HARDWARE_DEVICE_MANAGER, 154, 48, 90, 15
35 GROUPBOX "Guiden anslut ny hårdvara", IDC_STATIC, 6, 79, 244, 61
36 ICON IDI_DEVMGR, IDC_STATIC, 12, 90, 23, 21, SS_ICON
37 LTEXT "Guiden anslut ny hårdvara hjälper dig att installera, avinstallera, reparera, koppla ur, mata ut och konfigurera din hårdvara.", IDC_STATIC, 42, 90, 204, 24
38 PUSHBUTTON "&Guiden anslut ny hårdvara...", IDC_HARDWARE_WIZARD, 154, 120, 90, 15
39 GROUPBOX "Hårdvaruprofiler", IDC_STATIC, 6, 149, 244, 61
40 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 12, 160, 23, 21, SS_ICON
41 LTEXT "Hårdvaruprofiler ger dig möjligheten att konfigurera och lagra olika hårdvarukonfigurationer.", IDC_STATIC, 42, 160, 204, 24
42 PUSHBUTTON "&Hårdvaruprofiler...", IDC_HARDWARE_PROFILE, 154, 190, 90, 15
43 END
44
45 IDD_PROPPAGEADVANCED DIALOGEX 0, 0, 256, 218
46 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
47 CAPTION "Avancerat"
48 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
49 BEGIN
50 LTEXT "Administratörsrättigheter krävs för de flesta av dessa inställningar.", IDC_STATIC, 12, 5, 236, 8
51 GROUPBOX "Prestanda", IDC_STATIC, 6, 18, 244, 50
52 LTEXT "Prestandainställningar kontrollerar hur program använder minne, vilket påverkar din dators hastighet.", IDC_STATIC, 16, 29, 228, 17
53 PUSHBUTTON "Inställningar", IDC_PERFOR, 194, 48, 50, 15
54 GROUPBOX "Användarprofiler", IDC_STATIC, 6, 75, 244, 48
55 LTEXT "Skrivbordsinställningar för ditt användarkonto", IDC_STATIC, 16, 88, 228, 20
56 PUSHBUTTON "Inställningar", IDC_USERPROFILE, 194, 103, 50, 15
57 GROUPBOX "Start och återställning", IDC_STATIC, 6, 131, 244, 52
58 LTEXT "Start och återställning ställer in hur din dator ska starta och hur den ska bete sig om den stöter på ett fel.", IDC_STATIC, 16, 144, 228, 19
59 PUSHBUTTON "Inställningar", IDC_STAREC, 194, 162, 50, 15
60 PUSHBUTTON "System Settings", IDC_SYSSETTINGS, 2, 192, 80, 15
61 PUSHBUTTON "Miljövariabler", IDC_ENVVAR, 84, 192, 80, 15
62 PUSHBUTTON "Felrapportering", IDC_ERRORREPORT, 170, 192, 80, 15
63 END
64
65 IDD_SYSSETTINGS DIALOGEX 0, 0, 221, 106
66 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | WS_POPUP | WS_CAPTION
67 CAPTION "System Settings"
68 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x1
69 BEGIN
70 GROUPBOX "Version Info", IDC_STATIC, 6, 3, 210, 73
71 CONTROL "Report as Workstation", IDC_REPORTASWORKSTATION, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 16, 57, 88, 10
72 LTEXT "ReactOS is built as a server OS and reports as such. Check this box to change this for applications only.", IDC_STATIC, 15, 15, 183, 41
73 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 166, 83, 50, 14
74 END
75
76 IDD_HARDWAREPROFILES DIALOGEX 6, 18, 254, 234
77 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
78 CAPTION "Hårdvaruprofiler"
79 FONT 8, "MS Shell Dlg"
80 BEGIN
81 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 8, 11, 18, 20, SS_ICON
82 LTEXT "Du kan ställa in hårdvaruprofiler för olika hårdvarukonfigurationer. Du kan välja vilken profil du vill använda vid start.", IDC_STATIC, 46, 11, 188, 25
83 LTEXT "Tillgängliga hårdvaruprofiler:", IDC_STATIC, 8, 41, 120, 8
84 LISTBOX IDC_HRDPROFLSTBOX, 8, 52, 215, 54, LBS_NOTIFY
85 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFUP, 232, 59, 15, 14, BS_ICON | WS_DISABLED
86 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFDWN, 232, 79, 15, 14, BS_ICON | WS_DISABLED
87 PUSHBUTTON "&Egenskaper", IDC_HRDPROFPROP, 8, 106, 50, 14, WS_DISABLED
88 PUSHBUTTON "&Kopiera", IDC_HRDPROFCOPY, 63, 106, 50, 14, WS_DISABLED
89 PUSHBUTTON "&Byt namn", IDC_HRDPROFRENAME, 118, 106, 50, 14, WS_DISABLED
90 PUSHBUTTON "&Ta bort", IDC_HRDPROFDEL, 173, 106, 50, 14, WS_DISABLED
91 GROUPBOX "Val av hårdvaruprofiler", IDC_STATIC, 7, 130, 240, 75
92 LTEXT "När ReactOS startar:", IDC_STATIC, 14, 142, 210, 8
93 AUTORADIOBUTTON "&Vänta tills jag väljer en hårdvaruprofil", IDC_HRDPROFWAIT, 14, 158, 133, 8, WS_GROUP
94 AUTORADIOBUTTON "&Använd den första profilen i listan om jag inte väljer en profil", IDC_HRDPROFSELECT, 14, 173, 190, 8
95 LTEXT "sekunder", IDC_STATIC, 65, 187, 35, 8
96 EDITTEXT IDC_HRDPROFEDIT, 25, 185, 35, 12
97 CONTROL "", IDC_HRDPROFUPDWN, "msctls_updown32", UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT |
98 UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 25, 185, 7, 10
99 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 143, 213, 50, 14
100 PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 197, 213, 50, 14
101 END
102
103 IDD_COPYPROFILE DIALOGEX 12, 26, 256, 52
104 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
105 CAPTION "Copy Profile"
106 FONT 8, "MS Shell Dlg"
107 BEGIN
108 LTEXT "From:", IDC_STATIC, 5, 10, 20, 8
109 LTEXT "", IDC_COPYPROFILEFROM, 30, 10, 160, 10
110 LTEXT "To:", IDC_STATIC, 5, 30, 20, 8
111 EDITTEXT IDC_COPYPROFILETO, 30, 30, 160, 12
112 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 199, 9, 50, 14
113 PUSHBUTTON "Cancel", IDCANCEL, 199, 30, 50, 14
114 END
115
116 IDD_RENAMEPROFILE DIALOGEX 12, 26, 256, 52
117 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
118 CAPTION "Byt namn"
119 FONT 8, "MS Shell Dlg"
120 BEGIN
121 LTEXT "Från:", IDC_STATIC, 5, 10, 20, 8
122 LTEXT "", IDC_RENPROFEDITFROM, 30, 10, 160, 10
123 LTEXT "Till:", IDC_STATIC, 5, 30, 20, 8
124 EDITTEXT IDC_RENPROFEDITTO, 30, 30, 160, 12
125 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 199, 9, 50, 14
126 PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 199, 30, 50, 14
127 END
128
129 IDD_USERPROFILE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
130 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | DS_SETFONT | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
131 CAPTION "Användarprofiler"
132 FONT 8, "MS Shell Dlg"
133 BEGIN
134 ICON IDI_USERPROF, IDC_STATIC, 6, 11, 16, 16, SS_ICON
135 LTEXT "Användarprofiler innehåller skrivbordsinställningar och annan information specifikt för ditt användarkonto. Du kan skapa en ny profil för varje dator du använder, eller så kan du använda en central profil som är lika på alla datorer.", IDC_STATIC, 40, 11, 211, 35
136 LTEXT "Profiler lagrade på den här datorn:", IDC_STATIC, 16, 51, 204, 9
137 CONTROL "", IDC_USERPROFILE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL |
138 LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 6, 66, 244, 85, WS_EX_CLIENTEDGE
139 PUSHBUTTON "Ändra typ", IDC_USERPROFILE_CHANGE, 90, 156, 50, 13
140 PUSHBUTTON "Ta bort", IDC_USERPROFILE_DELETE, 145, 156, 50, 13
141 PUSHBUTTON "Kopiera till", IDC_USERPROFILE_COPY, 200, 156, 50, 13
142 CONTROL "För att skapa nya användarkonton, använd <A>användarkonton</A> i kontrollpanelen.",
143 IDC_USERACCOUNT_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 7, 175, 245, 18
144 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 134, 200, 54, 13
145 PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 196, 200, 54, 13
146 END
147
148 IDD_STARTUPRECOVERY DIALOGEX 6, 18, 252, 280
149 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
150 CAPTION "Start och återställning"
151 FONT 8, "MS Shell Dlg"
152 BEGIN
153 GROUPBOX "Systemstart", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 95
154 LTEXT "&Standardoperativsystem:", IDC_STATIC, 14, 26, 100, 8
155 COMBOBOX IDC_STRECOSCOMBO, 14, 37, 224, 46, CBS_DROPDOWNLIST
156 AUTOCHECKBOX "&Tid att visa listan av operativsystem:", IDC_STRECLIST, 14, 56, 160, 8
157 EDITTEXT IDC_STRRECLISTEDIT, 185, 54, 30, 12, ES_NUMBER
158 CONTROL "", IDC_STRRECLISTUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT |
159 UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
160 LTEXT "sek.", IDC_STATIC, 223, 56, 18, 8
161 AUTOCHECKBOX "Tid att &visa återställningsalternativ:", IDC_STRRECREC, 14, 70, 170, 8
162 EDITTEXT IDC_STRRECRECEDIT, 185, 68, 30, 12, ES_NUMBER
163 CONTROL "", IDC_STRRECRECUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT |
164 UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
165 LTEXT "sek.", IDC_STATIC, 223, 70, 18, 8
166 LTEXT "För att redigera startalternativen manuellt, tryck på redigera.", IDC_STATIC, 14, 89, 187, 8
167 PUSHBUTTON "&Redigera", IDC_STRRECEDIT, 188, 87, 50, 14
168 GROUPBOX "Systemfel", IDC_STATIC, 7, 111, 238, 140
169 AUTOCHECKBOX "Skriv en &händelse i loggboken", IDC_STRRECWRITEEVENT, 14, 124, 148, 10
170 AUTOCHECKBOX "Skicka en &administrativ varning", IDC_STRRECSENDALERT, 14, 138, 148, 10
171 AUTOCHECKBOX "S&tarta om automatiskt", IDC_STRRECRESTART, 14, 152, 145, 10
172 GROUPBOX "Skriv information för debugging", IDC_STATIC, 12, 167, 227, 76
173 COMBOBOX IDC_STRRECDEBUGCOMBO, 17, 182, 151, 49, CBS_DROPDOWNLIST
174 LTEXT "Dump&fil:", IDC_STATIC, 17, 202, 150, 8
175 EDITTEXT IDC_STRRECDUMPFILE, 17, 210, 153, 12
176 AUTOCHECKBOX "Skriv &över om filen finns", IDC_STRRECOVERWRITE, 17, 228, 125, 10
177 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 141, 259, 50, 14
178 PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 195, 259, 50, 14
179 END
180
181 IDD_VIRTMEM DIALOGEX 6, 6, 223, 248
182 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
183 CAPTION "Virtuellt minne"
184 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
185 BEGIN
186 LTEXT "Enhet [Etikett]", IDC_STATIC, 12, 5, 96, 9
187 LTEXT "Växlingsfilsstorlek (MB)", IDC_STATIC, 115, 5, 96, 9
188 LISTBOX IDC_PAGEFILELIST, 10, 16, 204, 52, LBS_NOTIFY | LBS_USETABSTOPS
189 GROUPBOX "Växlingsfilsstorlek för vald enhet", IDC_DRIVEGROUP, 10, 70, 204, 104
190 LTEXT "Enhet:", IDC_STATIC, 20, 80, 20, 8
191 LTEXT "", IDC_DRIVE, 88, 81, 100, 9
192 LTEXT "Tillgängligt utrymme:", IDC_STATIC, 20, 92, 56, 9
193 LTEXT "", IDC_SPACEAVAIL, 88, 92, 104, 9
194 LTEXT "&Ursprunglig storlek (MB):", -1, 22, 118, 75, 9
195 LTEXT "Ma&ximal storlek (MB):", -1, 22, 131, 75, 9
196 AUTORADIOBUTTON "&Egen storlek", IDC_CUSTOM, 20, 105, 54, 9, WS_GROUP
197 AUTORADIOBUTTON "Låt &systemet hantera storleken", IDC_SYSMANSIZE, 20, 145, 88, 9
198 AUTORADIOBUTTON "&Ingen växlingsfil", IDC_NOPAGEFILE, 20, 158, 78,9
199 EDITTEXT IDC_INITIALSIZE, 100, 114, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
200 EDITTEXT IDC_MAXSIZE, 100, 129, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
201 PUSHBUTTON "Välj", IDC_SET, 158, 155, 50, 13
202 GROUPBOX "Total växlingsfilsstorlek för alla enheter", IDC_TOTALGROUP, 10, 177, 204, 46
203 LTEXT "Minsta tillåtna:", IDC_STATIC, 18, 188, 58, 9
204 LTEXT "", IDC_MINIMUM, 88, 188, 100, 9
205 LTEXT "Rekommenderad:", IDC_STATIC, 18, 199, 52, 9
206 LTEXT "", IDC_RECOMMENDED, 88, 199, 100, 9
207 LTEXT "Nuvarande:", IDC_STATIC, 18, 210, 66, 9
208 LTEXT "", IDC_CURRENT, 88, 210, 100, 9
209 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 114, 232, 48, 13
210 PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 168, 232, 48, 13
211 END
212
213 IDD_ENVIRONMENT_VARIABLES DIALOGEX 6, 18, 252, 245
214 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
215 CAPTION "Miljövariabler"
216 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
217 BEGIN
218 GROUPBOX "Användarvariabler", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 100
219 CONTROL "", IDC_USER_VARIABLE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
220 LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 25, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
221 PUSHBUTTON "&Ny...", IDC_USER_VARIABLE_NEW, 80, 90, 50, 14
222 PUSHBUTTON "&Redigera...", IDC_USER_VARIABLE_EDIT, 134, 90, 50, 14
223 PUSHBUTTON "&Ta bort", IDC_USER_VARIABLE_DELETE, 188, 90, 50, 14
224 GROUPBOX "Systemvariabler", IDC_STATIC, 7, 116, 238, 100
225 CONTROL "", IDC_SYSTEM_VARIABLE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
226 LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 129, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
227 PUSHBUTTON "N&y...", IDC_SYSTEM_VARIABLE_NEW, 80, 194, 50, 14
228 PUSHBUTTON "R&edigera...", IDC_SYSTEM_VARIABLE_EDIT, 134, 194, 50, 14
229 PUSHBUTTON "Ta &bort", IDC_SYSTEM_VARIABLE_DELETE, 188, 194, 50, 14
230 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 141, 224, 50, 14, WS_GROUP
231 PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 195, 224, 50, 14
232 END
233
234 IDD_EDIT_VARIABLE DIALOGEX 10, 15, 227, 71
235 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
236 CAPTION "Redigera variabel"
237 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
238 BEGIN
239 LTEXT "Variabel&namn:", IDC_STATIC, 7, 14, 50, 8
240 EDITTEXT IDC_VARIABLE_NAME, 75, 12, 145, 12, ES_AUTOHSCROLL
241 LTEXT "Variabel&värde:", IDC_STATIC, 7, 32, 50, 8
242 EDITTEXT IDC_VARIABLE_VALUE, 75, 30, 145, 12, ES_AUTOHSCROLL
243 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 116, 50, 50, 14
244 PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 170, 50, 50, 14
245 END
246
247 IDD_LICENCE DIALOGEX 6, 5, 267, 159
248 CAPTION "Licens"
249 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
250 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_THICKFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
251 BEGIN
252 EDITTEXT IDC_LICENCEEDIT, 6, 3, 255, 131, WS_VSCROLL | ES_READONLY | ES_MULTILINE
253 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 106, 142, 54, 13
254 END
255
256 STRINGTABLE
257 BEGIN
258 IDS_CPLSYSTEMNAME "System"
259 IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Se information om din dator och ändra olika system- och hårdvaruinställningar."
260 IDS_MEGABYTE "MB RAM"
261 IDS_GIGABYTE "GB RAM"
262 IDS_TERABYTE "TB RAM"
263 IDS_PETABYTE "PB RAM"
264 IDS_VARIABLE "Variabel"
265 IDS_VALUE "Värde"
266 IDS_NO_DUMP "(None)"
267 IDS_MINI_DUMP "Minidump(64KB)"
268 IDS_KERNEL_DUMP "Kerneldump"
269 IDS_FULL_DUMP "Komplett dump"
270 IDS_USERPROFILE_NAME "Namn"
271 IDS_USERPROFILE_SIZE "Storlek"
272 IDS_USERPROFILE_TYPE "Typ"
273 IDS_USERPROFILE_STATUS "Status"
274 IDS_USERPROFILE_MODIFIED "Ändrad"
275 IDS_MESSAGEBOXTITLE "System control panel applet"
276 IDS_WARNINITIALSIZE "Enter a numeric value for the initial size of the paging file."
277 IDS_WARNMAXIMUMSIZE "Enter a numeric value for the maximum size of the paging file."
278 IDS_WARNINITIALRANGE "The initial size of the paging file must not be smaller than 2 MB and must not exceed the available space on the selected drive."
279 IDS_WARNMAXIMUMRANGE "The maximum size of the paging file must not be smaller than its initial size and must not exceed the available space on the selected drive."
280 IDS_DEVS "\nReactOS Team\n\nProject Coordinator\n\nAleksey Bragin\n\nDevelopment Team\n\nAleksey Bragin\nAndrew Greenwood\nAndrey Korotaev\nArt Yerkes\nChristoph von Wittich\nColin Finck\nDaniel Reimer\nDmitry Chapyshev\nEric Kohl\nGed Murphy\nGregor Brunmar\nHervé Poussineau\nJames Tabor\nJeffrey Morlan\nJohannes Anderwald\nKJK::Hyperion\nMaarten Bosma\nMagnus Olsen\nMarc Piulachs\nMatthias Kupfer\nMike Nordell\nPeter Ward\nPierre Schweitzer\nSaveliy Tretiakov\nStefan Ginsberg\nSylvain Petreolle\nThomas Blümel\nTimo Kreuzer \n\nAlex Ionescu\nFilip Navara\nGunnar Dalsnes\nMartin Fuchs\nRoyce Mitchell III\nBrandon Turner\nBrian Palmer\nCasper Hornstrup\nDavid Welch\nEmanuele Aliberti\nGé van Geldorp\nGregor Anich\nJason Filby\nJens Collin\nMichael Wirth\nNathan Woods\nRobert Dickenson\nRex Jolliff\nVizzini \n\nRelease Engineers\n\nColin Finck\nZ98\n\nWebsite Team\n\nColin Finck\nJaix Bly\nKlemens Friedl\nZ98\n\nMedia Team\n\nMindflyer\nWierd_W\n\nfurther thanks go to\n\nall Contributers\nWine Team\n\n"
281 END