f40750fe7aa7f0076e3407f0e1b3b9616726ffe0
[reactos.git] / reactos / dll / cpl / sysdm / lang / tr-TR.rc
1 /* TRANSLATOR: 2013 - Erdem Ersoy (eersoy93) (erdemersoy@live.com) */
2
3 LANGUAGE LANG_TURKISH, SUBLANG_DEFAULT
4
5 IDD_PROPPAGEGENERAL DIALOGEX 0, 0, 256, 218
6 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
7 CAPTION "Umûmî"
8 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
9 BEGIN
10 CONTROL "", IDC_ROSIMG, "Static", SS_OWNERDRAW, 4, 5, 248, 111
11 LTEXT "Dizge:", IDC_STATIC, 4, 132, 32, 9
12 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_NAME, IDC_STATIC, 10, 144, 116, 9
13 LTEXT "Sürüm:", IDC_STATIC, 10, 153, 25, 9
14 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_VERSION, IDC_STATIC, 35, 153, 91, 9
15 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_BUILD, IDC_STATIC, 10, 162, 60, 9
16 LTEXT "Makine:", IDC_STATIC, 124, 132, 34, 9
17 LTEXT "", IDC_MACHINELINE1, 130, 144, 118, 9
18 LTEXT "", IDC_MACHINELINE2, 130, 153, 118, 9
19 LTEXT "", IDC_MACHINELINE3, 130, 162, 118, 9
20 LTEXT "", IDC_MACHINELINE4, 130, 171, 118, 9
21 LTEXT "", IDC_MACHINELINE5, 130, 180, 118, 9
22 CONTROL "<A HREF=""http://www.reactos.org/"">ReactOS'un Ana Sayfası</A>'na gidiniz.", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 20, 200, 140, 10
23 PUSHBUTTON "&Ruhsatı Görüntüle...", IDC_LICENCE, 170, 199, 78, 13
24 END
25
26 IDD_PROPPAGEHARDWARE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
27 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
28 CAPTION "Donanım"
29 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
30 BEGIN
31 GROUPBOX "Aygıt Yöneticisi", IDC_STATIC, 6, 7, 244, 61
32 ICON IDI_DEVMGR, IDC_STATIC, 12, 18, 23, 21, SS_ICON
33 LTEXT "Aygıt Yöneticisi, bilgisayarınızdaki kurulu aygıtları dizelgeler. Aygıt Yöneticisi'ni kullanarak herhangi bir aygıtın husûiyetlerini değiştirebilirsiniz.", IDC_STATIC, 42, 18, 204, 24
34 PUSHBUTTON "&Aygıt Yöneticisi...", IDC_HARDWARE_DEVICE_MANAGER, 154, 48, 90, 15
35 GROUPBOX "Donanım Yardımcısı", IDC_STATIC, 6, 79, 244, 61
36 ICON IDI_DEVMGR, IDC_STATIC, 12, 90, 23, 21, SS_ICON
37 LTEXT "Donanım Yardımcısı; donanımları kurmaya, kaldırmaya, onarmaya, çıkarmaya ve ayarlamaya yardım eder.", IDC_STATIC, 42, 90, 204, 24
38 PUSHBUTTON "&Donanım Yardımcısı...", IDC_HARDWARE_WIZARD, 154, 120, 90, 15
39 GROUPBOX "Donanım Ayarlıkları", IDC_STATIC, 6, 149, 244, 61
40 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 12, 160, 23, 21, SS_ICON
41 LTEXT "Donanım ayarlıkları, ayrı donanım ayarlarını kurmak ve saklamak için bir yol sunar.", IDC_STATIC, 42, 160, 204, 24
42 PUSHBUTTON "D&onanım Ayarlıkları...", IDC_HARDWARE_PROFILE, 154, 190, 90, 15
43 END
44
45 IDD_PROPPAGEADVANCED DIALOGEX 0, 0, 256, 218
46 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
47 CAPTION "Gelişmiş"
48 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
49 BEGIN
50 LTEXT "Bu ayarların pek çoğu, yönetici ayrıcalıklarını gerektirir.", IDC_STATIC, 12, 5, 236, 8
51 GROUPBOX "Başarım", IDC_STATIC, 6, 18, 244, 50
52 LTEXT "Başarım ayarları, bilgisayarın hızını etkileyen uygulamaların belleği nasıl kullanacağını yönetir.", IDC_STATIC, 16, 29, 228, 17
53 PUSHBUTTON "&Ayarlar", IDC_PERFOR, 194, 48, 50, 15
54 GROUPBOX "Kullanıcı Ayarlıkları", IDC_STATIC, 6, 75, 244, 48
55 LTEXT "Oturum açmanızla ilgili masaüstü ayarları.", IDC_STATIC, 16, 88, 228, 20
56 PUSHBUTTON "A&yarlar", IDC_USERPROFILE, 194, 103, 50, 15
57 GROUPBOX "Başlangıç ve Kurtarma", IDC_STATIC, 6, 131, 244, 52
58 LTEXT "Başlangıç ve kurtarma ayarları, bilgisayarın nasıl açılacağını ve bilgisayarı durduran bir yanlışlık oluştuğunda bilgisayarın ne yapacağını belirler.", IDC_STATIC, 16, 144, 228, 19
59 PUSHBUTTON "Aya&rlar", IDC_STAREC, 194, 162, 50, 15
60 PUSHBUTTON "&Dizge Ayarları", IDC_SYSSETTINGS, 2, 192, 80, 15
61 PUSHBUTTON "&Ortam Değişkenleri", IDC_ENVVAR, 85, 192, 80, 15
62 PUSHBUTTON "Ya&nlışlık Bildirimi", IDC_ERRORREPORT, 170, 192, 80, 15
63 END
64
65 IDD_SYSSETTINGS DIALOGEX 0, 0, 221, 106
66 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | WS_POPUP | WS_CAPTION
67 CAPTION "Dizge Ayarları"
68 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x1
69 BEGIN
70 GROUPBOX "Sürüm Bilgisi",IDC_STATIC, 6, 3, 210, 73
71 CONTROL "İş İstasyonu Olarak Bildir", IDC_REPORTASWORKSTATION, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 16, 57, 88, 10
72 LTEXT "ReactOS, sunucu işletim dizgesi olarak yapılmıştır ve öyle bildirilir. Bunu, bu kutucuğu imleyerek yalnızca uygulamalar için değiştirebilirsiniz.", IDC_STATIC, 15, 15, 183, 41
73 PUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 166, 83, 50, 14
74 END
75
76 IDD_HARDWAREPROFILES DIALOGEX 6, 18, 254, 234
77 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
78 CAPTION "Donanım Ayarlıkları"
79 FONT 8, "MS Shell Dlg"
80 BEGIN
81 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 8, 11, 18, 20, SS_ICON
82 LTEXT "Ayrı donanım ayarları için donanım ayarlıkları oluşturabilirsiniz. Başlangıçta, kullanmak istediğiniz bir ayarlık seçebilirsiniz.", IDC_STATIC, 46, 11, 188, 25
83 LTEXT "Var Olan Donanım Ayarlıkları:", IDC_STATIC, 8, 41, 120, 8
84 LISTBOX IDC_HRDPROFLSTBOX, 8, 52, 215, 54, LBS_NOTIFY
85 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFUP, 232, 59, 15, 14, BS_ICON | WS_DISABLED
86 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFDWN, 232, 79, 15, 14, BS_ICON | WS_DISABLED
87 PUSHBUTTON "&Husûsiyetler", IDC_HRDPROFPROP, 8, 106, 50, 14, WS_DISABLED
88 PUSHBUTTON "&Çoğalt", IDC_HRDPROFCOPY, 63, 106, 50, 14, WS_DISABLED
89 PUSHBUTTON "&Adını Değiştir", IDC_HRDPROFRENAME, 118, 106, 50, 14, WS_DISABLED
90 PUSHBUTTON "&Sil", IDC_HRDPROFDEL, 173, 106, 50, 14, WS_DISABLED
91 GROUPBOX "Donanım Ayarlıklarının Seçimi", IDC_STATIC, 7, 130, 240, 75
92 LTEXT "ReactOS Başladığında:", IDC_STATIC, 14, 142, 210, 8
93 AUTORADIOBUTTON "&Bir donanım ayarlığı seçilene kadar beklenilsin.", IDC_HRDPROFWAIT, 14, 158, 133, 8, WS_GROUP
94 AUTORADIOBUTTON "B&ir ayarlık seçilmediğinde dizelgedeki ilk ayarlık seçilsin:", IDC_HRDPROFSELECT, 14, 173, 190, 8
95 LTEXT "Sâniye Sonra", IDC_STATIC, 65, 187, 35, 8
96 EDITTEXT IDC_HRDPROFEDIT, 25, 185, 35, 12
97 CONTROL "", IDC_HRDPROFUPDWN, "msctls_updown32", UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT |
98 UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 25, 185, 7, 10
99 DEFPUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 143, 213, 50, 14
100 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 197, 213, 50, 14
101 END
102
103 IDD_COPYPROFILE DIALOGEX 12, 26, 256, 52
104 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
105 CAPTION "Ayarlığı Çoğalt"
106 FONT 8, "MS Shell Dlg"
107 BEGIN
108 LTEXT "&Şuradan:", IDC_STATIC, 5, 10, 20, 8
109 LTEXT "", IDC_COPYPROFILEFROM, 30, 10, 160, 10
110 LTEXT "Ş&uraya:", IDC_STATIC, 5, 30, 20, 8
111 EDITTEXT IDC_COPYPROFILETO, 30, 30, 160, 12
112 DEFPUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 199, 9, 50, 14
113 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 199, 30, 50, 14
114 END
115
116 IDD_RENAMEPROFILE DIALOGEX 12, 26, 256, 52
117 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
118 CAPTION "Ayarlığın Adını Değiştir"
119 FONT 8, "MS Shell Dlg"
120 BEGIN
121 LTEXT "&Şundan:", IDC_STATIC, 5, 10, 20, 8
122 LTEXT "", IDC_RENPROFEDITFROM, 30, 10, 160, 10
123 LTEXT "Ş&una:", IDC_STATIC, 5, 30, 20, 8
124 EDITTEXT IDC_RENPROFEDITTO, 30, 30, 160, 12
125 DEFPUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 199, 9, 50, 14
126 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 199, 30, 50, 14
127 END
128
129 IDD_USERPROFILE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
130 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | DS_SETFONT | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
131 CAPTION "Kullanıcı Ayarlıkları"
132 FONT 8, "MS Shell Dlg"
133 BEGIN
134 ICON IDI_USERPROF, IDC_STATIC, 6, 11, 16, 16, SS_ICON
135 LTEXT "Kullanıcı ayarlıkları, oturum açma ile ilgili masaüstü ayarlarını ve diğer bilgileri içerir. Her bir bilgisayarda kullanmak için ayrı bir ayarlık oluşturabilir ya da tüm bilgisayarlarda kullanmak için gezici bir ayarlık seçebilirsiniz.", IDC_STATIC, 40, 11, 211, 35
136 LTEXT "Bu Bilgisayarda Saklanan Ayarlıklar:", IDC_STATIC, 16, 51, 204, 9
137 CONTROL "", IDC_USERPROFILE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL |
138 LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 6, 66, 244, 85, WS_EX_CLIENTEDGE
139 PUSHBUTTON "&Türü Değiştir", IDC_USERPROFILE_CHANGE, 90, 156, 50, 13
140 PUSHBUTTON "&Sil", IDC_USERPROFILE_DELETE, 145, 156, 50, 13
141 PUSHBUTTON "&Şuraya Çoğalt", IDC_USERPROFILE_COPY, 200, 156, 50, 13
142 CONTROL "Yeni kullanıcı hesapları oluşturmak için Denetim Masası'ndaki <A>Kullanıcı Hesapları</A>'nı açınız.",
143 IDC_USERACCOUNT_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 7, 175, 245, 18
144 DEFPUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 134, 200, 54, 13
145 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 196, 200, 54, 13
146 END
147
148 IDD_STARTUPRECOVERY DIALOGEX 6, 18, 252, 280
149 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
150 CAPTION "Başlangıç ve Kurtarma"
151 FONT 8, "MS Shell Dlg"
152 BEGIN
153 GROUPBOX "Dizge Başlangıcı", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 95
154 LTEXT "&Öntanımlı İşletim Dizgesi:", IDC_STATIC, 14, 26, 100, 8
155 COMBOBOX IDC_STRECOSCOMBO, 14, 37, 224, 46, CBS_DROPDOWNLIST
156 AUTOCHECKBOX "İ&şletim Dizgeleri Dizelgesini Görüntüleme Süresi:", IDC_STRECLIST, 14, 56, 160, 8
157 EDITTEXT IDC_STRRECLISTEDIT, 185, 54, 30, 12, ES_NUMBER
158 CONTROL "", IDC_STRRECLISTUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT |
159 UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
160 LTEXT "Sâniye", IDC_STATIC, 223, 56, 18, 8
161 AUTOCHECKBOX "&Gerektiğinde Kurtarma Seçeneklerini Görüntüleme Süresi:", IDC_STRRECREC, 14, 70, 170, 8
162 EDITTEXT IDC_STRRECRECEDIT, 185, 68, 30, 12, ES_NUMBER
163 CONTROL "", IDC_STRRECRECUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT |
164 UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
165 LTEXT "Sâniye", IDC_STATIC, 223, 70, 18, 8
166 LTEXT "Başlangıç seçenekleri kütüğünü elle düzenlemek için ""Düzenle"" düğmesine tıklayınız.", IDC_STATIC, 14, 89, 187, 8
167 PUSHBUTTON "&Düzenle", IDC_STRRECEDIT, 188, 87, 50, 14
168 GROUPBOX "Dizge Başarısızlığı", IDC_STATIC, 7, 111, 238, 140
169 AUTOCHECKBOX "D&izge Kaydına Olay Olarak Yaz", IDC_STRRECWRITEEVENT, 14, 124, 148, 10
170 AUTOCHECKBOX "&Bir Yönetim Uyarısı Gönder", IDC_STRRECSENDALERT, 14, 138, 148, 10
171 AUTOCHECKBOX "&Yeniden Başlat", IDC_STRRECRESTART, 14, 152, 145, 10
172 GROUPBOX "Yanlışlık Ayıklama Bilgisini Yazma", IDC_STATIC, 12, 167, 227, 76
173 COMBOBOX IDC_STRRECDEBUGCOMBO, 17, 182, 151, 49, CBS_DROPDOWNLIST
174 LTEXT "Dö&küm Dosyası:", IDC_STATIC, 17, 202, 150, 8
175 EDITTEXT IDC_STRRECDUMPFILE, 17, 210, 153, 12
176 AUTOCHECKBOX "&Var Olanın Üzerine Yaz", IDC_STRRECOVERWRITE, 17, 228, 125, 10
177 DEFPUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 141, 259, 50, 14
178 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 195, 259, 50, 14
179 END
180
181 IDD_VIRTMEM DIALOGEX 6, 6, 223, 248
182 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
183 CAPTION "Farazî Bellek"
184 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
185 BEGIN
186 LTEXT "Sürücü [Birim Etiketi]", IDC_STATIC, 12, 5, 96, 9
187 LTEXT "Sayfalama Kütüğü Büyüklüğü (MB)", IDC_STATIC, 115, 5, 96, 9
188 LISTBOX IDC_PAGEFILELIST, 10, 16, 204, 52, LBS_NOTIFY | LBS_USETABSTOPS
189 GROUPBOX "Seçili Sürücüdeki Sayfalama Kütüğü Büyüklüğü", IDC_DRIVEGROUP, 10, 70, 204, 104
190 LTEXT "Sürücü:", IDC_STATIC, 20, 80, 20, 8
191 LTEXT "", IDC_DRIVE, 88, 81, 100, 9
192 LTEXT "Var Olan Boşluk:", IDC_STATIC, 20, 92, 56, 9
193 LTEXT "", IDC_SPACEAVAIL, 88, 92, 104, 9
194 LTEXT "&Başlangıç Büyüklüğü (MB):", -1, 22, 118, 75, 9
195 LTEXT "&Azamî Büyüklük (MB):", -1, 22, 131, 75, 9
196 AUTORADIOBUTTON "&Husûsî Büyüklük", IDC_CUSTOM, 20, 105, 54, 9, WS_GROUP
197 AUTORADIOBUTTON "&Dizge Yönetimli Büyüklük", IDC_SYSMANSIZE, 20, 145, 88, 9
198 AUTORADIOBUTTON "&Sayfalama Kütüğü Yok", IDC_NOPAGEFILE, 20, 158, 78, 9
199 EDITTEXT IDC_INITIALSIZE, 100, 114, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
200 EDITTEXT IDC_MAXSIZE, 100, 129, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
201 PUSHBUTTON "A&yarla", IDC_SET, 158, 155, 50, 13
202 GROUPBOX "Tüm Sürücüler İçin Toplam Sayfalama Kütüğü Büyüklüğü", IDC_TOTALGROUP, 10, 177, 204, 46
203 LTEXT "En Az İzin Verilen:", IDC_STATIC, 18, 188, 58, 9
204 LTEXT "", IDC_MINIMUM, 88, 188, 100, 9
205 LTEXT "Önerilen:", IDC_STATIC, 18, 199, 52, 9
206 LTEXT "", IDC_RECOMMENDED, 88, 199, 100, 9
207 LTEXT "Şimdilik Ayrılmış:", IDC_STATIC, 18, 210, 66, 9
208 LTEXT "", IDC_CURRENT, 88, 210, 100, 9
209 DEFPUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 114, 232, 48, 13
210 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 168, 232, 48, 13
211 END
212
213 IDD_ENVIRONMENT_VARIABLES DIALOGEX 6, 18, 252, 245
214 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
215 CAPTION "Ortam Değişkenleri"
216 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
217 BEGIN
218 GROUPBOX "Kullanıcı Değişkenleri", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 100
219 CONTROL "", IDC_USER_VARIABLE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
220 LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 25, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
221 PUSHBUTTON "&Yeni...", IDC_USER_VARIABLE_NEW, 80, 90, 50, 14
222 PUSHBUTTON "&Düzenle...", IDC_USER_VARIABLE_EDIT, 134, 90, 50, 14
223 PUSHBUTTON "&Sil", IDC_USER_VARIABLE_DELETE, 188, 90, 50, 14
224 GROUPBOX "Dizge Değişkenleri", IDC_STATIC, 7, 116, 238, 100
225 CONTROL "", IDC_SYSTEM_VARIABLE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
226 LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 129, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
227 PUSHBUTTON "Y&eni...", IDC_SYSTEM_VARIABLE_NEW, 80, 194, 50, 14
228 PUSHBUTTON "D&üzenle...", IDC_SYSTEM_VARIABLE_EDIT, 134, 194, 50, 14
229 PUSHBUTTON "S&il", IDC_SYSTEM_VARIABLE_DELETE, 188, 194, 50, 14
230 DEFPUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 141, 224, 50, 14, WS_GROUP
231 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 195, 224, 50, 14
232 END
233
234 IDD_EDIT_VARIABLE DIALOGEX 10, 15, 227, 71
235 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
236 CAPTION "Değişkeni Düzenle"
237 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
238 BEGIN
239 LTEXT "&Değişkenin Adı:", IDC_STATIC, 7, 14, 50, 8
240 EDITTEXT IDC_VARIABLE_NAME, 75, 12, 145, 12, ES_AUTOHSCROLL
241 LTEXT "D&eğişkenin Değeri:", IDC_STATIC, 7, 32, 50, 8
242 EDITTEXT IDC_VARIABLE_VALUE, 75, 30, 145, 12, ES_AUTOHSCROLL
243 DEFPUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 116, 50, 50, 14
244 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 170, 50, 50, 14
245 END
246
247 IDD_LICENCE DIALOGEX 6, 5, 267, 159
248 CAPTION "Ruhsat"
249 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
250 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_THICKFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
251 BEGIN
252 EDITTEXT IDC_LICENCEEDIT, 6, 3, 255, 131, WS_VSCROLL | ES_READONLY | ES_MULTILINE
253 DEFPUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 106, 142, 54, 13
254 END
255
256 STRINGTABLE
257 BEGIN
258 IDS_CPLSYSTEMNAME "Dizge"
259 IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Bilgisayar hakkında ayrıntılı bilgi görüntüler ve dizge ve donanım ayarlarını değiştirir."
260 IDS_MEGABYTE "MB Bellek"
261 IDS_GIGABYTE "GB Bellek"
262 IDS_TERABYTE "TB Bellek"
263 IDS_PETABYTE "PB Bellek"
264 IDS_VARIABLE "Değişken"
265 IDS_VALUE "Değer"
266 IDS_NO_DUMP "(Yok)"
267 IDS_MINI_DUMP "Küçük Döküm (64 KB)"
268 IDS_KERNEL_DUMP "Çekirdek Dökümü"
269 IDS_FULL_DUMP "Tam Döküm"
270 IDS_USERPROFILE_NAME "Ad"
271 IDS_USERPROFILE_SIZE "Büyüklük"
272 IDS_USERPROFILE_TYPE "Tür"
273 IDS_USERPROFILE_STATUS "Durum"
274 IDS_USERPROFILE_MODIFIED "Değiştirilmiş"
275 IDS_MESSAGEBOXTITLE "Dizge Denetim Masası Öğesi"
276 IDS_WARNINITIALSIZE "Sayfalama kütüğünün başlangıç büyüklüğünü giriniz."
277 IDS_WARNMAXIMUMSIZE "Sayfalama kütüğünün azamî büyüklüğünü giriniz."
278 IDS_WARNINITIALRANGE "Sayfalama kütüğünün başlangıç büyüklüğü, 2 MB'tan küçük, seçili sürücüdeki boşluğun büyüklüğünden büyük olamaz."
279 IDS_WARNMAXIMUMRANGE "Sayfalama kütüğünün azamî büyüklüğü, başlangıç büyüklüğünden küçük, seçili sürücüdeki boşluğun büyüklüğünden büyük olamaz."
280 IDS_DEVS "\nReactOS Takımı\n\nTasarı Eş Güdümcüsü:\n\nAleksey Bragin\n\nGeliştirme Takımı:\n\nAleksey Bragin\nAndrew Greenwood\nAndrey Korotaev\nArt Yerkes\nChristoph von Wittich\nColin Finck\nDaniel Reimer\nDmitry Chapyshev\nEric Kohl\nGed Murphy\nGregor Brunmar\nHervé Poussineau\nJames Tabor\nJeffrey Morlan\nJohannes Anderwald\nKJK::Hyperion\nMaarten Bosma\nMagnus Olsen\nMarc Piulachs\nMatthias Kupfer\nMike Nordell\nPeter Ward\nPierre Schweitzer\nSaveliy Tretiakov\nStefan Ginsberg\nSylvain Petreolle\nThomas Blümel\nTimo Kreuzer \n\nAlex Ionescu\nFilip Navara\nGunnar Dalsnes\nMartin Fuchs\nRoyce Mitchell III\nBrandon Turner\nBrian Palmer\nCasper Hornstrup\nDavid Welch\nEmanuele Aliberti\nGé van Geldorp\nGregor Anich\nJason Filby\nJens Collin\nMichael Wirth\nNathan Woods\nRobert Dickenson\nRex Jolliff\nVizzini \n\nSürüm Tasarlayıcıları:\n\nColin Finck\nZ98\n\nÖrütbağ Sitesi Takımı:\n\nColin Finck\nJaix Bly\nKlemens Friedl\nZ98\n\nMedya Takımı:\n\nMindflyer\nWierd_W\n\nAyrıca, diğer tüm katkıda bulunanlara teşekkürler:\nWine Takımı\n\n"
281 END