f14e9ef4226796bacdacc016d563c38466c2bbb7
[reactos.git] / reactos / dll / cpl / sysdm / lang / uk-UA.rc
1 /*
2 * PROJECT: System Control Panel Applet
3 * LICENSE: GPL - See COPYING in the top level directory
4 * FILE: dll/cpl/sysdm/lang/uk-UA.rc
5 * PURPOSE: Ukraianian Language File for System Applet
6 * TRANSLATORS: Artem Reznikov, Igor Paliychuk
7 */
8
9 LANGUAGE LANG_UKRAINIAN, SUBLANG_DEFAULT
10
11 IDD_PROPPAGEGENERAL DIALOGEX 0, 0, 256, 218
12 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
13 CAPTION "Загальні"
14 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
15 BEGIN
16 CONTROL "", IDC_ROSIMG, "Static", SS_OWNERDRAW, 4, 5, 248, 111
17 LTEXT "Операційна система:", IDC_STATIC, 4, 132, 82, 9
18 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_NAME, IDC_STATIC, 10, 144, 116, 9
19 LTEXT "Версія ", IDC_STATIC, 10, 153, 25, 9
20 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_VERSION, IDC_STATIC, 35, 153, 91, 9
21 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_BUILD, IDC_STATIC, 10, 162, 60, 9
22 LTEXT "Комп'ютер:", IDC_STATIC, 124, 132, 36, 9
23 LTEXT "", IDC_MACHINELINE1, 130, 144, 118, 9
24 LTEXT "", IDC_MACHINELINE2, 130, 153, 118, 9
25 LTEXT "", IDC_MACHINELINE3, 130, 162, 118, 9
26 LTEXT "", IDC_MACHINELINE4, 130, 171, 118, 9
27 LTEXT "", IDC_MACHINELINE5, 130, 180, 118, 9
28 CONTROL "Відвідаєте <A HREF=""http://www.reactos.org/"">домашню сторінку ReactOS</A>", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 20, 200, 150, 10
29 PUSHBUTTON "&Ліцензія...", IDC_LICENCE, 170, 199, 78, 14
30 END
31
32 IDD_PROPPAGEHARDWARE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
33 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
34 CAPTION "Обладнання"
35 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
36 BEGIN
37 GROUPBOX "Диспетчер пристроїв", IDC_STATIC, 6, 7, 244, 61
38 ICON IDI_DEVMGR, IDC_STATIC, 12, 18, 23, 21, SS_ICON
39 LTEXT "Диспетчер пристроїв перелічує все обладнання, установлене на цьому комп'ютері. За його допомогою можна змінити властивості будь-якого пристрою.", IDC_STATIC, 42, 18, 204, 24
40 PUSHBUTTON "&Диспетчер пристроїв...", IDC_HARDWARE_DEVICE_MANAGER, 154, 48, 90, 14
41 GROUPBOX "Установка обладнання", IDC_STATIC, 6, 79, 244, 61
42 ICON IDI_DEVMGR, IDC_STATIC, 12, 90, 23, 21, SS_ICON
43 LTEXT "Майстер установки обладнання допомагає установити, відключити, відновити, витягнути, та налаштувати ваше обладнання.", IDC_STATIC, 42, 90, 204, 24
44 PUSHBUTTON "&Установка обладнання...", IDC_HARDWARE_WIZARD, 154, 120, 90, 14
45 GROUPBOX "Профілі обладнання", IDC_STATIC, 6, 149, 244, 61
46 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 12, 160, 23, 21, SS_ICON
47 LTEXT "Профілі обладнання дають змогу установлювати й зберігати різні конфігурації обладнання.", IDC_STATIC, 42, 160, 204, 24
48 PUSHBUTTON "&Профілі обладнання...", IDC_HARDWARE_PROFILE, 154, 190, 90, 14
49 END
50
51 IDD_PROPPAGEADVANCED DIALOGEX 0, 0, 256, 218
52 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
53 CAPTION "Додатково"
54 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
55 BEGIN
56 LTEXT "Потрібно мати права адміністратора, щоб виконати більшу частину цих змін.", IDC_STATIC, 12, 5, 236, 8
57 GROUPBOX "Швидкодія", IDC_STATIC, 6, 18, 244, 50
58 LTEXT "Візуальні ефекти, використання процесора, оперативної та віртуальної пам'яті.", IDC_STATIC, 16, 29, 210, 17
59 PUSHBUTTON "Параметри", IDC_PERFOR, 194, 48, 50, 14
60 GROUPBOX "Профілі користувачів", IDC_STATIC, 6, 75, 244, 48
61 LTEXT "Параметри робочого стола, які стосуються входу до системи.", IDC_STATIC, 16, 88, 210, 20
62 PUSHBUTTON "Параметри", IDC_USERPROFILE, 194, 103, 50, 14
63 GROUPBOX "Завантаження й відновлення", IDC_STATIC, 6, 131, 244, 52
64 LTEXT "Завантаження й відновлення системи, налагоджувальна інформація.", IDC_STATIC, 16, 144, 210, 19
65 PUSHBUTTON "Параметри", IDC_STAREC, 194, 162, 50, 14
66 PUSHBUTTON "Налаштування системи", IDC_SYSSETTINGS, 2, 192, 80, 15
67 PUSHBUTTON "Змінні оточення", IDC_ENVVAR, 84, 192, 80, 14
68 PUSHBUTTON "Звіт про помилки", IDC_ERRORREPORT, 170, 192, 80, 14
69 END
70
71 IDD_SYSSETTINGS DIALOGEX 0, 0, 221, 106
72 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | WS_POPUP | WS_CAPTION
73 CAPTION "Налаштування системи"
74 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x1
75 BEGIN
76 GROUPBOX "Інформація про версію", IDC_STATIC, 6, 3, 210, 73
77 CONTROL "Позначити як робочу станцію", IDC_REPORTASWORKSTATION, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 16, 57, 118, 10
78 LTEXT "ReactOS повудована як серверна ОС, і так само про себе повідомляє. Обрати прапорець, щоб змінити це лише для програм.", IDC_STATIC, 15, 15, 183, 41
79 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 166, 83, 50, 14
80 END
81
82 IDD_HARDWAREPROFILES DIALOGEX 6, 18, 254, 234
83 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
84 CAPTION "Профілі обладнання"
85 FONT 8, "MS Shell Dlg"
86 BEGIN
87 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 8, 11, 18, 20, SS_ICON
88 LTEXT "Можна створити декілька профілів для різних конфігурацій устаткування й вибирати потрібний профіль під час завантаження системи.", IDC_STATIC, 46, 11, 188, 25
89 LTEXT "Наявні профілі обладнання:", IDC_STATIC, 8, 41, 120, 8
90 LISTBOX IDC_HRDPROFLSTBOX, 8, 52, 215, 54, LBS_NOTIFY
91 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFUP, 232, 59, 15, 14, BS_ICON | WS_DISABLED
92 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFDWN, 232, 79, 15, 14, BS_ICON | WS_DISABLED
93 PUSHBUTTON "В&ластивості", IDC_HRDPROFPROP, 8, 106, 50, 14, WS_DISABLED
94 PUSHBUTTON "&Копіювати", IDC_HRDPROFCOPY, 63, 106, 50, 14, WS_DISABLED
95 PUSHBUTTON "Переі&менувати", IDC_HRDPROFRENAME, 116, 106, 54, 14, WS_DISABLED
96 PUSHBUTTON "В&идалити", IDC_HRDPROFDEL, 173, 106, 50, 14, WS_DISABLED
97 GROUPBOX "Вибір профілю устаткування", IDC_STATIC, 7, 130, 240, 75
98 LTEXT "Під час завантаження ReactOS слід:", IDC_STATIC, 14, 142, 210, 8
99 AUTORADIOBUTTON "зачекати, п&оки користувач не вибере профіль", IDC_HRDPROFWAIT, 14, 158, 185, 8, WS_GROUP
100 AUTORADIOBUTTON "ви&брати перший профіль у списку, якщо вибір не зроблено за", IDC_HRDPROFSELECT, 14, 173, 230, 8
101 LTEXT "сек", IDC_STATIC, 65, 187, 35, 8
102 EDITTEXT IDC_HRDPROFEDIT, 25, 185, 35, 12
103 CONTROL "", IDC_HRDPROFUPDWN, "msctls_updown32", UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT |
104 UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 25, 185, 7, 10
105 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 143, 213, 50, 14
106 PUSHBUTTON "Скасувати", IDCANCEL, 197, 213, 50, 14
107 END
108
109 IDD_COPYPROFILE DIALOGEX 12, 26, 256, 52
110 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
111 CAPTION "Copy Profile"
112 FONT 8, "MS Shell Dlg"
113 BEGIN
114 LTEXT "From:", IDC_STATIC, 5, 10, 20, 8
115 LTEXT "", IDC_COPYPROFILEFROM, 30, 10, 160, 10
116 LTEXT "To:", IDC_STATIC, 5, 30, 20, 8
117 EDITTEXT IDC_COPYPROFILETO, 30, 30, 160, 12
118 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 199, 9, 50, 14
119 PUSHBUTTON "Cancel", IDCANCEL, 199, 30, 50, 14
120 END
121
122 IDD_RENAMEPROFILE DIALOGEX 12, 26, 256, 52
123 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
124 CAPTION "Перейменування профілю"
125 FONT 8, "MS Shell Dlg"
126 BEGIN
127 LTEXT "З:", IDC_STATIC, 5, 10, 20, 8
128 LTEXT "", IDC_RENPROFEDITFROM, 30, 10, 160, 10
129 LTEXT "На:", IDC_STATIC, 5, 30, 20, 8
130 EDITTEXT IDC_RENPROFEDITTO, 30, 30, 160, 12
131 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 196, 6, 50, 14
132 PUSHBUTTON "Скасувати", IDCANCEL, 196, 24, 50, 14
133 END
134
135 IDD_USERPROFILE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
136 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | DS_SETFONT | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
137 CAPTION "Профілі користувачів"
138 FONT 8, "MS Shell Dlg"
139 BEGIN
140 ICON IDI_USERPROF, IDC_STATIC, 6, 11, 16, 16, SS_ICON
141 LTEXT "Профілі користувачів містять параметри робочого стола та інші відомості стосовно облікових записів користувачів. Ви можете створити окремі профілі для кожного з комп'ютерів, на яких ви працюєте, або використовувати один спільний профіль для всіх комп'ютерів.", IDC_STATIC, 40, 11, 204, 39
142 LTEXT "Профілі, які зберігаються на цьому комп'ютері:", IDC_STATIC, 16, 51, 204, 9
143 CONTROL "", IDC_USERPROFILE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL |
144 LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 6, 66, 244, 85, WS_EX_CLIENTEDGE
145 PUSHBUTTON "Змінити тип", IDC_USERPROFILE_CHANGE, 90, 156, 50, 14
146 PUSHBUTTON "Видалити", IDC_USERPROFILE_DELETE, 145, 156, 50, 14
147 PUSHBUTTON "Копіювати...", IDC_USERPROFILE_COPY, 200, 156, 50, 14
148 CONTROL "Для створення нового профілю відкрийте <A>Профілі користувачів</A> в Панелі керування.",
149 IDC_USERACCOUNT_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 7, 175, 204, 18
150 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 134, 200, 54, 14
151 PUSHBUTTON "Скасувати", IDCANCEL, 196, 200, 54, 14
152 END
153
154 IDD_STARTUPRECOVERY DIALOGEX 6, 18, 252, 280
155 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
156 CAPTION "Завантаження й відновлення"
157 FONT 8, "MS Shell Dlg"
158 BEGIN
159 GROUPBOX "Завантаження операційної системи", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 95
160 LTEXT "&Операційна система за замовчуванням:", IDC_STATIC, 14, 26, 100, 8
161 COMBOBOX IDC_STRECOSCOMBO, 14, 37, 224, 46, CBS_DROPDOWNLIST
162 AUTOCHECKBOX "&Показувати список операційних систем:", IDC_STRECLIST, 14, 56, 150, 8
163 EDITTEXT IDC_STRRECLISTEDIT, 179, 54, 30, 12, ES_NUMBER
164 CONTROL "", IDC_STRRECLISTUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT |
165 UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
166 LTEXT "сек", IDC_STATIC, 215, 56, 25, 8
167 AUTOCHECKBOX "По&казувати варіанти відновлення:", IDC_STRRECREC, 14, 70, 163, 8
168 EDITTEXT IDC_STRRECRECEDIT, 179, 68, 30, 12, ES_NUMBER
169 CONTROL "", IDC_STRRECRECUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT |
170 UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
171 LTEXT "сек", IDC_STATIC, 215, 70, 25, 8
172 LTEXT "Відредагувати список завантаження вручну.", IDC_STATIC, 14, 89, 187, 8
173 PUSHBUTTON "&Змінити", IDC_STRRECEDIT, 188, 87, 50, 14
174 GROUPBOX "Відмова системи", IDC_STATIC, 7, 111, 238, 140
175 AUTOCHECKBOX "Записати подію до системного &журналу", IDC_STRRECWRITEEVENT, 14, 124, 148, 10
176 AUTOCHECKBOX "&Надіслати адміністративне оповіщення", IDC_STRRECSENDALERT, 14, 138, 148, 10
177 AUTOCHECKBOX "&Автоматичне перезавантаження", IDC_STRRECRESTART, 14, 152, 145, 10
178 GROUPBOX "Записати налагоджувальну інформацію", IDC_STATIC, 12, 167, 227, 76
179 COMBOBOX IDC_STRRECDEBUGCOMBO, 17, 182, 151, 49, CBS_DROPDOWNLIST
180 LTEXT "&Файл дампа пам'яті:", IDC_STATIC, 17, 202, 150, 8
181 EDITTEXT IDC_STRRECDUMPFILE, 17, 210, 153, 12
182 AUTOCHECKBOX "За&мінювати наявний файл", IDC_STRRECOVERWRITE, 17, 228, 125, 10
183 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 141, 259, 50, 14
184 PUSHBUTTON "Скасувати", IDCANCEL, 195, 259, 50, 14
185 END
186
187 IDD_VIRTMEM DIALOGEX 6, 6, 223, 248
188 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
189 CAPTION "Віртуальна пам'ять"
190 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
191 BEGIN
192 LTEXT "Диск [мітка тому]", IDC_STATIC, 12, 5, 96, 9
193 LTEXT "Файл довантаження (МБ)", IDC_STATIC, 115, 5, 96, 9
194 LISTBOX IDC_PAGEFILELIST, 10, 16, 204, 52, LBS_NOTIFY | LBS_USETABSTOPS
195 GROUPBOX "Розмір файлу довантаження для вибраного диска", IDC_DRIVEGROUP, 10, 70, 204, 104
196 LTEXT "Диск:", IDC_STATIC, 20, 80, 20, 8
197 LTEXT "", IDC_DRIVE, 88, 81, 100, 9
198 LTEXT "Доступно:", IDC_STATIC, 20, 92, 56, 9
199 LTEXT "", IDC_SPACEAVAIL, 88, 92, 104, 9
200 LTEXT "&Вихідний розмір (МБ):", -1, 22, 118, 75, 9
201 LTEXT "&Максимальний розмір (МБ):", -1, 22, 131, 92, 9
202 AUTORADIOBUTTON "&Особливий розмір", IDC_CUSTOM, 20, 105, 79, 9, WS_GROUP
203 AUTORADIOBUTTON "&Розмір, установлюваний системою", IDC_SYSMANSIZE, 20, 145, 143, 9
204 AUTORADIOBUTTON "&Без файлу довантаження", IDC_NOPAGEFILE, 20, 158, 103,9
205 EDITTEXT IDC_INITIALSIZE, 115, 114, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
206 EDITTEXT IDC_MAXSIZE, 115, 129, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
207 PUSHBUTTON "Установити", IDC_SET, 158, 155, 50, 14
208 GROUPBOX "Загальний розмір файлу довантаження для всіх дисків", IDC_TOTALGROUP, 10, 177, 204, 46
209 LTEXT "Мінімальний розмір:", IDC_STATIC, 18, 188, 88, 9
210 LTEXT "", IDC_MINIMUM, 93, 188, 100, 9
211 LTEXT "Рекомендовано:", IDC_STATIC, 18, 199, 55, 9
212 LTEXT "", IDC_RECOMMENDED, 93, 199, 100, 9
213 LTEXT "Поточний розмір:", IDC_STATIC, 18, 210, 66, 9
214 LTEXT "", IDC_CURRENT, 93, 210, 100, 9
215 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 114, 232, 48, 14
216 PUSHBUTTON "Скасувати", IDCANCEL, 168, 232, 48, 14
217 END
218
219 IDD_ENVIRONMENT_VARIABLES DIALOGEX 6, 18, 252, 245
220 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
221 CAPTION "Змінні оточення"
222 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
223 BEGIN
224 GROUPBOX "Змінні користувача", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 100
225 CONTROL "", IDC_USER_VARIABLE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
226 LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 25, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
227 PUSHBUTTON "&Створити...", IDC_USER_VARIABLE_NEW, 80, 90, 50, 14
228 PUSHBUTTON "&Змінити...", IDC_USER_VARIABLE_EDIT, 134, 90, 50, 14
229 PUSHBUTTON "В&идалити", IDC_USER_VARIABLE_DELETE, 188, 90, 50, 14
230 GROUPBOX "Системні змінні", IDC_STATIC, 7, 116, 238, 100
231 CONTROL "", IDC_SYSTEM_VARIABLE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
232 LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 129, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
233 PUSHBUTTON "&Створити...", IDC_SYSTEM_VARIABLE_NEW, 80, 194, 50, 14
234 PUSHBUTTON "&Змінити...", IDC_SYSTEM_VARIABLE_EDIT, 134, 194, 50, 14
235 PUSHBUTTON "В&идалити", IDC_SYSTEM_VARIABLE_DELETE, 188, 194, 50, 14
236 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 141, 224, 50, 14, WS_GROUP
237 PUSHBUTTON "Скасувати", IDCANCEL, 195, 224, 50, 14
238 END
239
240 IDD_EDIT_VARIABLE DIALOGEX 10, 15, 227, 71
241 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
242 CAPTION "Редагування змінної"
243 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
244 BEGIN
245 LTEXT "&Ім'я змінної:", IDC_STATIC, 7, 14, 50, 8
246 EDITTEXT IDC_VARIABLE_NAME, 75, 12, 145, 12, ES_AUTOHSCROLL
247 LTEXT "&Значення змінної:", IDC_STATIC, 7, 32, 87, 8
248 EDITTEXT IDC_VARIABLE_VALUE, 75, 30, 145, 12, ES_AUTOHSCROLL
249 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 116, 50, 50, 14
250 PUSHBUTTON "Скасувати", IDCANCEL, 170, 50, 50, 14
251 END
252
253 IDD_LICENCE DIALOGEX 6, 5, 267, 159
254 CAPTION "Ліцензійна угода"
255 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
256 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_THICKFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
257 BEGIN
258 EDITTEXT IDC_LICENCEEDIT, 6, 3, 255, 131, WS_VSCROLL | ES_READONLY | ES_MULTILINE
259 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 106, 142, 54, 14
260 END
261
262 STRINGTABLE
263 BEGIN
264 IDS_CPLSYSTEMNAME "Система"
265 IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Перегляд відомостей про систему комп'ютера та зміна параметрів обладнання, швидкодії, автоматичних оновлень."
266 IDS_MEGABYTE "Мб ОЗП"
267 IDS_GIGABYTE "Гб ОЗП"
268 IDS_TERABYTE "Тб ОЗП"
269 IDS_PETABYTE "Пб ОЗП"
270 IDS_VARIABLE "Змінна"
271 IDS_VALUE "Значення"
272 IDS_NO_DUMP "(немає)"
273 IDS_MINI_DUMP "Мінідамп(64Кб)"
274 IDS_KERNEL_DUMP "Дамп ядра"
275 IDS_FULL_DUMP "Повний дамп"
276 IDS_USERPROFILE_NAME "Ім'я"
277 IDS_USERPROFILE_SIZE "Розмір"
278 IDS_USERPROFILE_TYPE "Тип"
279 IDS_USERPROFILE_STATUS "Стан"
280 IDS_USERPROFILE_MODIFIED "Змінено"
281 IDS_MESSAGEBOXTITLE "System control panel applet"
282 IDS_WARNINITIALSIZE "Введіть числове значення для початкового розміру файлу довантаження."
283 IDS_WARNMAXIMUMSIZE "Введіть числове значення для максимального розміру файлу довантаження."
284 IDS_WARNINITIALRANGE "Початковий розмір файлу довантаження не повинен бути меншим 2 Мб і не повинен перевищувати об'єм вільного місця на обраному диску."
285 IDS_WARNMAXIMUMRANGE "Максимальний розмір файлу довантаження не повинен бути меншим від початкового та не повинен перевищувати об'єм вільного місця на обраному диску."
286 IDS_DEVS "\nReactOS Team\n\nProject Coordinator\n\nAleksey Bragin\n\nDevelopment Team\n\nAleksey Bragin\nAndrew Greenwood\nAndrey Korotaev\nArt Yerkes\nChristoph von Wittich\nColin Finck\nDaniel Reimer\nDmitry Chapyshev\nEric Kohl\nGed Murphy\nGregor Brunmar\nHervé Poussineau\nJames Tabor\nJeffrey Morlan\nJohannes Anderwald\nKJK::Hyperion\nMaarten Bosma\nMagnus Olsen\nMarc Piulachs\nMatthias Kupfer\nMike Nordell\nPeter Ward\nPierre Schweitzer\nSaveliy Tretiakov\nStefan Ginsberg\nSylvain Petreolle\nThomas Blümel\nTimo Kreuzer \n\nAlex Ionescu\nFilip Navara\nGunnar Dalsnes\nMartin Fuchs\nRoyce Mitchell III\nBrandon Turner\nBrian Palmer\nCasper Hornstrup\nDavid Welch\nEmanuele Aliberti\nGé van Geldorp\nGregor Anich\nJason Filby\nJens Collin\nMichael Wirth\nNathan Woods\nRobert Dickenson\nRex Jolliff\nVizzini \n\nRelease Engineers\n\nColin Finck\nZ98\n\nWebsite Team\n\nColin Finck\nJaix Bly\nKlemens Friedl\nZ98\n\nMedia Team\n\nMindflyer\nWierd_W\n\nfurther thanks go to\n\nall Contributers\nWine Team\n\n"
287 END