c32ecbe365baa2b0dd48e95fd4e00614bd54c14b
[reactos.git] / reactos / dll / win32 / comdlg32 / lang / cdlg_Ro.rc
1 /*
2 * Resources for Common Dialogs
3 * Copyright 1995 Alexandre Julliard
4 * Copyright 1999 Bertho Stultiens
5 * Copyright 1999 Klaas van Gend
6 * Copyright 2008 Michael Stefaniuc
7 * 2012 Fulea Ștefan
8 *
9 * This library is free software; you can redistribute it and/or
10 * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
11 * License as published by the Free Software Foundation; either
12 * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
13 *
14 * This library is distributed in the hope that it will be useful,
15 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
16 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
17 * Lesser General Public License for more details.
18 *
19 * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
20 * License along with this library; if not, write to the Free Software
21 * Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
22 */
23
24 LANGUAGE LANG_ROMANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
25
26 STRINGTABLE
27 {
28 IDS_FILENOTFOUND "Fișierul nu a fost găsit"
29 IDS_VERIFYFILE "Verificați corectitudinea numelui de fișier"
30 IDS_CREATEFILE "Fișierul nu există.\n\
31 Doriți crearea acest fișier?"
32 IDS_OVERWRITEFILE "Fișierul există deja.\n\
33 Doriți să îl suprascrieți?"
34 IDS_INVALID_FILENAME_TITLE "Caracter(e) nevalid(e) în cale"
35 IDS_INVALID_FILENAME "Numele de fișier nu poate conține caracterele următoare:\n\
36 / : < > |"
37 IDS_PATHNOTEXISTING "Calea nu există"
38 IDS_FILENOTEXISTING "Fișierul nu există"
39 IDS_INVALID_FOLDERNAME "The selection contains a non-folder object"
40 }
41
42 STRINGTABLE
43 {
44 IDS_UPFOLDER "Nivelul dosarului părinte"
45 IDS_NEWFOLDER "Creează un dosar nou"
46 IDS_LISTVIEW "Listă"
47 IDS_REPORTVIEW "Detalii"
48 IDS_TODESKTOP "Către birou"
49 }
50
51 STRINGTABLE
52 {
53 PD32_PRINT_TITLE "Imprimare"
54
55 PD32_VALUE_UREADABLE "Înregistrare necitibilă"
56 PD32_INVALID_PAGE_RANGE "Această valoare nu este inclusă în intervalul de tipărire.\n\
57 Introduceți un număr între %d și %d."
58 PD32_FROM_NOT_ABOVE_TO "Valoarea pentru „de la” nu poate fi mai mare decât cea pentru „la”."
59 PD32_MARGINS_OVERLAP "Marginile se suprapun sau sunt in afara hârtiei.\n\
60 Corectați marginile."
61 PD32_NR_OF_COPIES_EMPTY "Numărul de copii nu poate fi nul."
62 PD32_TOO_LARGE_COPIES "Imprimanta nu susține un număr atât de mare de copii.\n\
63 Introduceți un număr între 1 și %d."
64 PD32_PRINT_ERROR "A survenit o eroare la imprimare."
65 PD32_NO_DEFAULT_PRINTER "Imprimanta implicită nu a fost definită."
66 PD32_CANT_FIND_PRINTER "Nu se poate găsi imprimanta."
67 PD32_OUT_OF_MEMORY "Memorie insuficientă."
68 PD32_GENERIC_ERROR "S-a produs o eroare."
69 PD32_DRIVER_UNKNOWN "Modulul pilot de imprimantă este necunoscut."
70 PD32_NO_DEVICES "Este necesară instalarea unei imprimante înainte de a putea efectua activități aferente imprimantei ca spre exemplu accesarea opțiunilor de pagină sau imprimarea unui document. Instalați o imprimantă apoi reîncercați."
71
72 PD32_DEFAULT_PRINTER "Imprimantă implicită; "
73 PD32_NR_OF_DOCUMENTS_IN_QUEUE "%d documente sunt în coadă"
74 PD32_MARGINS_IN_INCHES "Margini [țoli]"
75 PD32_MARGINS_IN_MILLIMETERS "Margini [mm]"
76 PD32_MILLIMETERS "mm"
77
78 PD32_PRINTER_STATUS_READY "Disponibilă"
79 PD32_PRINTER_STATUS_PAUSED "În pauză; "
80 PD32_PRINTER_STATUS_ERROR "Eroare; "
81 PD32_PRINTER_STATUS_PENDING_DELETION "Ștergere în curs; "
82 PD32_PRINTER_STATUS_PAPER_JAM "Hârtie blocată; "
83 PD32_PRINTER_STATUS_PAPER_OUT "Rezervă epuizată de hârtie; "
84 PD32_PRINTER_STATUS_MANUAL_FEED "Alimentați hârtia manual; "
85 PD32_PRINTER_STATUS_PAPER_PROBLEM "Problemă cu hârtia; "
86 PD32_PRINTER_STATUS_OFFLINE "Imprimantă deconectată; "
87 PD32_PRINTER_STATUS_IO_ACTIVE "In/Ex activ; "
88 PD32_PRINTER_STATUS_BUSY "Activitate în curs; "
89 PD32_PRINTER_STATUS_PRINTING "Tipărire în curs; "
90 PD32_PRINTER_STATUS_OUTPUT_BIN_FULL "Sertarul de ieșire plin; "
91 PD32_PRINTER_STATUS_NOT_AVAILABLE "Indisponibilă; "
92 PD32_PRINTER_STATUS_WAITING "În așteptare; "
93 PD32_PRINTER_STATUS_PROCESSING "Procesare în curs; "
94 PD32_PRINTER_STATUS_INITIALIZING "Inițializare; "
95 PD32_PRINTER_STATUS_WARMING_UP "Încălzire; "
96 PD32_PRINTER_STATUS_TONER_LOW "Rezervă de toner redusă; "
97 PD32_PRINTER_STATUS_NO_TONER "Rezervă de toner epuizată; "
98 PD32_PRINTER_STATUS_PAGE_PUNT "Împingere pagină; "
99 PD32_PRINTER_STATUS_USER_INTERVENTION "Intervenție de utilizator; "
100 PD32_PRINTER_STATUS_OUT_OF_MEMORY "Memorie insuficientă; "
101 PD32_PRINTER_STATUS_DOOR_OPEN "Carcasa deschisă; "
102 PD32_PRINTER_STATUS_SERVER_UNKNOWN "Server de tipărire necunoscut; "
103 PD32_PRINTER_STATUS_POWER_SAVE "Economisire energie; "
104 }
105
106 STRINGTABLE /* Font styles */
107 {
108 IDS_FONT_REGULAR "Normal"
109 IDS_FONT_BOLD "Aldin"
110 IDS_FONT_ITALIC "Cursiv"
111 IDS_FONT_BOLD_ITALIC "Aldin cursiv"
112 }
113
114 STRINGTABLE /* Color names */
115 {
116 IDS_COLOR_BLACK "Negru"
117 IDS_COLOR_MAROON "Maro"
118 IDS_COLOR_GREEN "Verde"
119 IDS_COLOR_OLIVE "Măsliniu"
120 IDS_COLOR_NAVY "Ultramarin"
121 IDS_COLOR_PURPLE "Violet"
122 IDS_COLOR_TEAL "Verde-albastru"
123 IDS_COLOR_GRAY "Cenușiu"
124 IDS_COLOR_SILVER "Argintiu"
125 IDS_COLOR_RED "Roșu"
126 IDS_COLOR_LIME "Verde deschis"
127 IDS_COLOR_YELLOW "Galben"
128 IDS_COLOR_BLUE "Albastru"
129 IDS_COLOR_FUCHSIA "Roz"
130 IDS_COLOR_AQUA "Azur"
131 IDS_COLOR_WHITE "Alb"
132 }
133
134 STRINGTABLE
135 {
136 IDS_FONT_SIZE "Alegeți o mărime de font între %d și %d puncte."
137 IDS_SAVE_BUTTON "&Păstrează"
138 IDS_SAVE_IN "Pă&strează în:"
139 IDS_SAVE "Păstrare"
140 IDS_SAVE_AS "Păstrare în:"
141 IDS_OPEN_FILE "Deschidere fișier"
142 IDS_SELECT_FOLDER "Select Folder"
143 }
144
145 /*
146 * WARNING: DO NOT CHANGE THE SIZE OF THE STANDARD DIALOG TEMPLATES.
147 */
148
149 OPEN_FILE DIALOG 36, 24, 275, 134
150 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
151 CAPTION "Deschidere fișier"
152 FONT 8, "MS Shell Dlg"
153 {
154 LTEXT "N&ume fișier:", stc3, 6, 6, 76, 9
155 EDITTEXT edt1, 6, 16, 90, 12, ES_AUTOHSCROLL | ES_OEMCONVERT | WS_BORDER | WS_TABSTOP
156 LISTBOX lst1, 6, 32, 90, 68, LBS_STANDARD | LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_HASSTRINGS | LBS_DISABLENOSCROLL | WS_TABSTOP
157 LTEXT "Dos&ar:", -1, 110, 6, 92, 9
158 LTEXT "", stc1, 110, 18, 92, 9, SS_NOPREFIX | WS_GROUP
159 LISTBOX lst2, 110, 32, 92, 68, LBS_STANDARD | LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_HASSTRINGS | LBS_DISABLENOSCROLL | WS_TABSTOP
160 LTEXT "&Tip de fișier:", stc2, 6, 104, 90, 9
161 COMBOBOX cmb1, 6, 114, 90, 36, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
162 LTEXT "Dis&curi:", stc4, 110, 104, 92, 9
163 COMBOBOX cmb2, 110, 114, 92, 68, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_OWNERDRAWFIXED | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_SORT | CBS_HASSTRINGS | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
164 DEFPUSHBUTTON "&Deschide", IDOK, 208, 6, 60, 14, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
165 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 208, 24, 60, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
166 PUSHBUTTON "&Manual…", pshHelp, 208, 46, 60, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
167 CHECKBOX "Nem&odificabil", chx1, 208, 68, 65, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
168 }
169
170
171 SAVE_FILE DIALOG 36, 24, 275, 134
172 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
173 CAPTION "Păstrare fișier"
174 FONT 8, "MS Shell Dlg"
175 {
176 LTEXT "N&ume fișier:", stc3, 6, 6, 76, 9
177 EDITTEXT edt1, 6, 16, 90, 12, ES_AUTOHSCROLL | ES_OEMCONVERT | WS_BORDER | WS_TABSTOP
178 LISTBOX lst1, 6, 32, 90, 68, LBS_STANDARD | LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_HASSTRINGS | LBS_DISABLENOSCROLL | WS_TABSTOP
179 LTEXT "Dos&ar:", -1, 110, 6, 92, 9
180 LTEXT "", stc1, 110, 18, 92, 9, SS_NOPREFIX | WS_GROUP
181 LISTBOX lst2, 110, 32, 92, 68, LBS_STANDARD | LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_HASSTRINGS | LBS_DISABLENOSCROLL | WS_TABSTOP
182 LTEXT "&Tip de fișier:", stc2, 6, 104, 90, 9
183 COMBOBOX cmb1, 6, 114, 90, 36, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
184 LTEXT "Dis&curi:", stc4, 110, 104, 92, 9
185 COMBOBOX cmb2, 110, 114, 92, 68, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_OWNERDRAWFIXED | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_SORT | CBS_HASSTRINGS | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
186 DEFPUSHBUTTON "&Păstrează", IDOK, 208, 6, 60, 14, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
187 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 208, 24, 60, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
188 PUSHBUTTON "&Manual…", pshHelp, 208, 46, 60, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
189 CHECKBOX "Nem&odificabil", chx1, 208, 68, 65, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
190 }
191
192
193 PRINT DIALOG 36, 24, 264, 134
194 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
195 CAPTION "Imprimare"
196 FONT 8, "MS Shell Dlg"
197 {
198 LTEXT "Imprimantă:", stc1, 6, 6, 40, 9
199 LTEXT "", stc2, 60, 6, 150, 9
200 GROUPBOX "Volumul de imprimare", grp1, 6, 30, 160, 65, BS_GROUPBOX
201 RADIOBUTTON "&Tot", rad1, 16, 45, 60, 12
202 RADIOBUTTON "&Selecția", rad2, 16, 60, 60, 12
203 RADIOBUTTON "&Paginile", rad3, 16, 75, 60, 12
204 DEFPUSHBUTTON "&Imprimă", IDOK, 206, 6, 56, 14, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
205 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 206, 24, 56, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
206 PUSHBUTTON "&Opțiuni…", psh1, 206, 46, 56, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
207 LTEXT "&De la:", stc3, 60, 80, 30, 9
208 LTEXT "&La:", stc4, 120, 80, 30, 9
209 LTEXT "&Calitatea imprimării:", stc5, 6, 100, 76, 9
210 COMBOBOX cmb1, 80, 100, 92, 68, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_OWNERDRAWFIXED | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_SORT | CBS_HASSTRINGS | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
211 CHECKBOX "Tipă&rește în fișier", chx1, 20, 120, 50, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
212 CHECKBOX "Co&mprimat", chx2, 160, 120, 50, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
213 }
214
215
216 PRINT_SETUP DIALOG 36, 24, 264, 134
217 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
218 CAPTION "Opțiuni de imprimare"
219 FONT 8, "MS Shell Dlg"
220 {
221 GROUPBOX "Imprimantă", grp1, 6, 6, 180, 72, BS_GROUPBOX
222 RADIOBUTTON "Imprimantă i&mplicită", rad1, 16, 16, 150, 12
223 LTEXT "[nespecificat]", stc1, 35, 30, 120, 9
224 RADIOBUTTON "Imprimantă e&xplicită", rad2, 16, 44, 150, 12
225 COMBOBOX cmb1, 35, 58, 145, 68, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_OWNERDRAWFIXED | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_SORT | CBS_HASSTRINGS | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
226 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 206, 6, 56, 14, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
227 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 206, 24, 56, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
228 PUSHBUTTON "&Opțiuni", psh1, 206, 46, 56, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
229 GROUPBOX "Orientare", grp2, 6, 82, 100, 50, BS_GROUPBOX
230 RADIOBUTTON "&Portret", rad3, 50, 95, 50, 12
231 RADIOBUTTON "P&eisaj", rad4, 50, 110, 50, 12
232 ICON "LANDSCAP", stc10, 10, 95, 32, 32
233 ICON "PORTRAIT", stc11, 10, 95, 32, 32
234 GROUPBOX "Hârtie", grp3, 116, 82, 178, 50, BS_GROUPBOX
235 LTEXT "Mă&rime", stc2, 126, 95, 35, 9
236 LTEXT "S&ursă", stc3, 126, 110, 35, 9
237 COMBOBOX cmb2, 155, 95, 92, 68, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_OWNERDRAWFIXED | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_SORT | CBS_HASSTRINGS | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
238 COMBOBOX cmb3, 155, 110, 92, 68, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_OWNERDRAWFIXED | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_SORT | CBS_HASSTRINGS | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
239 }
240
241
242 CHOOSE_FONT DIALOG 13, 54, 274, 147
243 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
244 CAPTION "Font"
245 FONT 8, "MS Shell Dlg"
246 {
247 LTEXT "F&ont:", stc1 ,6,3,90,9
248 COMBOBOX cmb1, 6,13,94,54, CBS_OWNERDRAWFIXED | CBS_HASSTRINGS | CBS_DISABLENOSCROLL |
249 CBS_AUTOHSCROLL | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_SIMPLE
250 LTEXT "&Stil font:", stc2 ,108,3,60,9
251 COMBOBOX cmb2,108,13,64,54, CBS_OWNERDRAWFIXED | CBS_HASSTRINGS | CBS_DISABLENOSCROLL |
252 WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_SIMPLE
253 LTEXT "Mă&rime:", stc3,179,3,32,9
254 COMBOBOX cmb3,179,13,32,54, CBS_OWNERDRAWFIXED | CBS_HASSTRINGS | CBS_DISABLENOSCROLL |
255 WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_SIMPLE | CBS_SORT
256 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK,218,6,50,14, WS_GROUP | WS_TABSTOP | BS_DEFPUSHBUTTON
257 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL,218,23,50,14,WS_GROUP | WS_TABSTOP
258 PUSHBUTTON "&Aplică", psh3,218,40,50,14,WS_GROUP | WS_TABSTOP
259 PUSHBUTTON "&Manual…", pshHelp,218,57,50,14,WS_GROUP | WS_TABSTOP
260 GROUPBOX "Efecte", grp1,6,72,84,36,WS_GROUP
261 CHECKBOX "&Tăiat", chx1, 10,82,78,10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
262 CHECKBOX "S&ubliniat", chx2, 10,94,78,10, BS_AUTOCHECKBOX
263 LTEXT "&Culoare:", stc4 ,6,114,80,9
264 COMBOBOX cmb4,6,124,84,100,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_OWNERDRAWFIXED | CBS_HASSTRINGS |
265 CBS_AUTOHSCROLL | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
266 GROUPBOX "Mostră", grp2,98,72,120,36,WS_GROUP
267 CTEXT "AaBbYyZz", stc5,103,80,109,24,SS_NOPREFIX | NOT WS_VISIBLE
268 LTEXT "Scr&ipt:", stc7 ,98,114,40,9
269 COMBOBOX cmb5,98,124,120,90,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_HASSTRINGS |
270 CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
271 }
272
273
274 CHOOSE_COLOR DIALOG 36, 24, 320, 185
275 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
276 CAPTION "Culoare"
277 FONT 8, "MS Shell Dlg"
278 {
279 LTEXT "Culori de &bază:", 1088, 4, 4, 140, 10
280 LTEXT "Culori p&ersonalizate:", 1089, 4, 106, 140, 10
281 LTEXT "Culoare|S&olid", 1090, 150, 151, 48, 10
282 RTEXT "&Roșu:", 726 /*1094*/,262,126,30,10
283 EDITTEXT 706, 295,124,18,12, WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
284 RTEXT "&Verde:", 727/*1095*/,262,140,30,10
285 EDITTEXT 707, 295,138,18,12, WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
286 RTEXT "&Albastru:", 728 /*1096*/,262,154,30,10
287 EDITTEXT 708, 295,152,18,12, WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
288 RTEXT "N&uanță:", 723 /*1091*/,194,126,40,10
289 EDITTEXT 703, 236,124,18,12, WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
290 RTEXT "Sa&turație:", 724 /*1092*/,194,140,40,10
291 EDITTEXT 704, 236,138,18,12, WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
292 RTEXT "&Strălucire:", 725 /*1093*/,194,154,40,10
293 EDITTEXT 705, 236,152,18,12, WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
294 CONTROL "", 720,"STATIC",SS_SIMPLE|WS_TABSTOP|WS_GROUP,4,14,140,86
295 CONTROL "", 721,"STATIC",SS_SIMPLE|WS_TABSTOP|WS_GROUP,4,116,140,28
296 CONTROL "", 710,"STATIC",WS_BORDER|SS_SIMPLE|WS_TABSTOP|WS_GROUP, 152,4,143,116
297 CONTROL "", 702,"STATIC",SS_SIMPLE|WS_TABSTOP|WS_GROUP, 303,4,8,116
298 CONTROL "", 709,"STATIC",SS_SIMPLE|WS_TABSTOP|WS_GROUP, 152,124,40,26
299 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 4, 167, 50, 14, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
300 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 58, 167, 50, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
301 PUSHBUTTON "&Manual…", pshHelp,100,166, 44, 14
302 PUSHBUTTON "A&daugă culoarea personalizată", 712/*1024*/, 152, 166, 162, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
303 PUSHBUTTON "&Definește colori personalizate >>", 719/*1025*/, 4, 145, 137, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
304 PUSHBUTTON "&i", 713,300,200,4,14 /* just a dummy */
305 }
306
307
308 FINDDLGORD DIALOG 36, 24, 236, 62
309 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
310 CAPTION "Căutare"
311 FONT 8, "MS Shell Dlg"
312 {
313 LTEXT "C&aută:", -1, 4, 8, 52, 8
314 EDITTEXT edt1, 57, 7, 148, 12, ES_AUTOHSCROLL | WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
315 CHECKBOX "D&oar cuvintele întregi", chx1, 4, 26, 120, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
316 CHECKBOX "&Distinge MAJ/min", chx2, 4, 42, 120, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
317 GROUPBOX "Direcție:", grp1, 127, 26, 78, 28
318 CONTROL "În s&us", rad1, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 131, 38, 35, 12
319 CONTROL "În j&os", rad2, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 163, 38, 35, 12
320
321 DEFPUSHBUTTON "&Caută", IDOK, 212, 6, 60, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP | BS_DEFPUSHBUTTON
322 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 212, 24, 60, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
323 PUSHBUTTON "&Manual…", pshHelp, 212, 42, 60, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
324 }
325
326
327 REPLACEDLGORD DIALOG 36, 24, 276, 94
328 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
329 CAPTION "Înlocuire"
330 FONT 8, "MS Shell Dlg"
331 {
332 LTEXT "C&aută:", -1, 4, 8, 52, 8
333 EDITTEXT edt1, 57, 7, 148, 12, ES_AUTOHSCROLL | WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
334 LTEXT "Înloc&uiește cu:", -1, 4, 26, 52, 8
335 EDITTEXT edt2, 57, 24, 148, 12, ES_AUTOHSCROLL | WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
336 CHECKBOX "D&oar cuvinte întregi", chx1, 5, 46, 120, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
337 CHECKBOX "&Distinge MAJ/min", chx2, 5, 62, 120, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
338
339 DEFPUSHBUTTON "&Caută", IDOK, 212, 6, 60, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP | BS_DEFPUSHBUTTON
340 PUSHBUTTON "Înlocui&ește", psh1, 212, 24, 60, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
341 PUSHBUTTON "Înlocuiește t&ot", psh2 , 212, 42, 60, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
342 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 212, 60, 60, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
343 PUSHBUTTON "&Manual…", pshHelp, 212, 78, 60, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
344 }
345
346
347 PRINT32 DIALOG 32, 32, 288, 186
348 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU |
349 DS_CONTEXTHELP | DS_3DLOOK
350 CAPTION "Imprimare"
351 FONT 8, "MS Shell Dlg"
352 {
353 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 176,164, 50,14, WS_GROUP | BS_DEFPUSHBUTTON
354 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 230,164, 50,14, WS_GROUP
355 PUSHBUTTON "&Manual…", pshHelp, 50, 161, 50,14, WS_GROUP
356
357 GROUPBOX "Imprimantă", grp4, 8, 4, 272,84, WS_GROUP
358 CONTROL "&Imprimă în fișier", chx1, "Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP,185,36,90,16
359 PUSHBUTTON "&Opțiuni…", psh2, 212, 17, 60,14, WS_GROUP
360 LTEXT "N&ume:", stc6, 16, 20, 36,8
361 COMBOBOX cmb4, 52, 18, 152,152,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_GROUP | WS_TABSTOP
362 LTEXT "Stare:", stc8, 16, 36, 47,10, SS_NOPREFIX
363 LTEXT "Dummy State", stc12, 65, 36, 120,10, SS_NOPREFIX | SS_LEFTNOWORDWRAP
364 LTEXT "Tip:", stc7, 16, 48, 47,10, SS_NOPREFIX
365 LTEXT "Dummy Type", stc11, 65, 48, 212,10, SS_NOPREFIX | SS_LEFTNOWORDWRAP
366 LTEXT "Loc:", stc10, 16, 60, 47,10, SS_NOPREFIX
367 LTEXT "Dummy Location", stc14, 65, 60, 212,10, SS_NOPREFIX | SS_LEFTNOWORDWRAP
368 LTEXT "Comentariu:", stc9, 16, 72, 47,10, SS_NOPREFIX
369 LTEXT "Dummy Remark", stc13, 65, 72, 212,10, SS_NOPREFIX | SS_LEFTNOWORDWRAP
370
371 GROUPBOX "Cópii", grp2, 160, 92, 120,64, WS_GROUP
372 LTEXT "Numă&r de cópii:", stc5,168,105,68,8
373 ICON "", ico3, 170,131, 76,24, WS_GROUP | SS_CENTERIMAGE
374 CONTROL "&Colaționate", chx2,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP,168,118,100,12
375 EDITTEXT edt3, 240,103, 32,12, WS_GROUP | ES_NUMBER
376
377 GROUPBOX "Volumul de imprimare", grp1, 8,92, 144,64, WS_GROUP
378 CONTROL "&Tot", rad1,"Button",BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP,16,106,64,12
379 CONTROL "&Paginile", rad3,"Button",BS_AUTORADIOBUTTON,16,122,36,12
380 CONTROL "&Selecția", rad2,"Button",BS_AUTORADIOBUTTON,16,138,64,12
381 EDITTEXT edt1, 73,122, 26,12, WS_GROUP | ES_NUMBER
382 EDITTEXT edt2, 120,122, 26,12, WS_GROUP | ES_NUMBER
383 RTEXT "&De la:", stc2, 52,124, 20,8
384 RTEXT "&La:", stc3, 99,124, 20,8
385 }
386
387 PRINT32_SETUP DIALOG 32, 32, 288, 178
388 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | DS_CONTEXTHELP | DS_3DLOOK
389 CAPTION "Opțiuni de imprimare"
390 FONT 8, "MS Shell Dlg"
391 BEGIN
392 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK,176,156,50,14,WS_GROUP
393 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL,230,156,50,14
394 /* PUSHBUTTON "Network…", psh5, 284,156,48,14 */
395
396 GROUPBOX "Imprimantă", grp4, 8, 4, 272,84, WS_GROUP
397 PUSHBUTTON "Pr&oprietăți", psh2, 212, 17, 60,14, WS_GROUP
398 LTEXT "N&ume:", stc6, 16, 20, 36,8
399 COMBOBOX cmb1, 52, 18, 152,152,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_GROUP | WS_TABSTOP
400 LTEXT "Stare:", stc8, 16, 36, 47,10, SS_NOPREFIX
401 LTEXT "[nespecificat]", stc12, 65, 36, 212,10, SS_NOPREFIX | SS_LEFTNOWORDWRAP
402 LTEXT "Tip:", stc7, 16, 48, 47,10, SS_NOPREFIX
403 LTEXT "[nespecificat]", stc11, 65, 48, 212,10, SS_NOPREFIX | SS_LEFTNOWORDWRAP
404 LTEXT "Loc:", stc10, 16, 60, 47,10, SS_NOPREFIX
405 LTEXT "[nespecificat]", stc14, 65, 60, 212,10, SS_NOPREFIX | SS_LEFTNOWORDWRAP
406 LTEXT "Comentariu:", stc9, 16, 72, 47,10, SS_NOPREFIX
407 LTEXT "[nespecificat]", stc13, 65, 72, 212,10, SS_NOPREFIX | SS_LEFTNOWORDWRAP
408
409 GROUPBOX "Hârtie", grp2, 8, 92, 164,56, WS_GROUP
410 LTEXT "&Mărime:", stc2, 16,108, 36, 8
411 COMBOBOX cmb2, 52,106, 112,112,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_GROUP | WS_TABSTOP
412 LTEXT "&Sursă:", stc3, 16,128, 36, 8
413 COMBOBOX cmb3, 52,126, 112,112,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_GROUP | WS_TABSTOP
414
415 GROUPBOX "Orientare", grp1, 180, 92, 100,56, WS_GROUP
416 ICON "", ico1, 195,112, 18,20, WS_GROUP
417 CONTROL "&Portret", rad1,"Button",BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP |WS_TABSTOP,224,106,52,12
418 CONTROL "P&eisaj", rad2,"Button",BS_AUTORADIOBUTTON,224,126,52,12
419 END
420
421 PAGESETUPDLGORD DIALOG 32, 32, 240, 240
422 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
423 CAPTION "Formare pagină"
424 FONT 8, "MS Shell Dlg"
425 BEGIN
426 CONTROL "", rct1, "Static", SS_WHITERECT, 80, 8, 80, 80
427 CONTROL "", rct2, "Static", SS_GRAYRECT, 160, 12, 4, 80
428 CONTROL "", rct3, "Static", SS_GRAYRECT, 84, 88, 80, 4
429 GROUPBOX "Hârtie", grp2, 8, 96, 224, 56, BS_GROUPBOX
430 LTEXT "&Mărime:", stc2, 16, 112, 36, 8
431 COMBOBOX cmb2, 64, 110, 160, 160, CBS_SIMPLE|CBS_DROPDOWN|CBS_SORT|WS_GROUP|WS_TABSTOP|WS_VSCROLL
432 LTEXT "Se&rtar:", stc3, 16, 132, 36, 8
433 COMBOBOX cmb3, 64, 130, 160, 160, CBS_SIMPLE|CBS_DROPDOWN|CBS_SORT|WS_GROUP|WS_TABSTOP|WS_VSCROLL
434 GROUPBOX "Orientare", grp1, 8, 156, 64, 56, BS_GROUPBOX
435 AUTORADIOBUTTON "&Portret", rad1, 16, 170, 52, 12, BS_AUTORADIOBUTTON
436 AUTORADIOBUTTON "P&eisaj", rad2, 16, 190, 52, 12, BS_AUTORADIOBUTTON
437 GROUPBOX "Margini", grp4, 80, 156, 152, 56, BS_GROUPBOX
438 LTEXT "&Stânga:", stc15, 88, 172, 30, 8
439 EDITTEXT edt4, 119, 170, 36, 12, WS_TABSTOP|WS_GROUP|WS_BORDER
440 LTEXT "&Dreapta:", stc16, 159, 172, 30, 8
441 EDITTEXT edt6, 190, 170, 36, 12, WS_TABSTOP|WS_GROUP|WS_BORDER
442 LTEXT "S&us:", stc17, 88, 192, 30, 8
443 EDITTEXT edt5, 119, 190, 36, 12, WS_TABSTOP|WS_GROUP|WS_BORDER
444 LTEXT "J&os:", stc18, 159, 192, 30, 8
445 EDITTEXT edt7, 190, 190, 36, 12, WS_TABSTOP|WS_GROUP|WS_BORDER
446 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 70, 220, 50, 14, BS_PUSHBUTTON
447 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 126, 220, 50, 14
448 PUSHBUTTON "&Imprimantă…", psh3, 182, 220, 50, 14
449 END
450
451 NEWFILEOPENORD DIALOG 0, 0, 280, 164
452 STYLE DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_VISIBLE | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | WS_CLIPCHILDREN
453 CAPTION "Deschidere fișier"
454 FONT 8, "MS Shell Dlg"
455 {
456 LTEXT "&Caută în:", IDC_LOOKINSTATIC,4,6,43,8, SS_NOTIFY
457 COMBOBOX IDC_LOOKIN,49,3,132,100,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_OWNERDRAWFIXED | CBS_HASSTRINGS | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
458
459 LTEXT "" , IDC_TOOLBARSTATIC, 181, 2, 102, 17, NOT WS_GROUP | NOT WS_VISIBLE
460 LISTBOX IDC_SHELLSTATIC,4,20,272,85, LBS_SORT | LBS_NOINTEGRALHEIGHT | LBS_MULTICOLUMN | WS_HSCROLL | NOT WS_VISIBLE
461
462 LTEXT "N&ume fișier:", IDC_FILENAMESTATIC,5,112,56,16, SS_NOTIFY
463 EDITTEXT IDC_FILENAME,63,110,150,12,ES_AUTOHSCROLL
464 CONTROL "", cmb13, "ComboBoxEx32", CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP, 63,110,150,150
465
466 LTEXT "&Tip de fișier:", IDC_FILETYPESTATIC,5,130,56,16, SS_NOTIFY
467 COMBOBOX IDC_FILETYPE,63,128,150,53,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
468
469 CONTROL "Nem&odificabil", IDC_OPENREADONLY,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,63,148,150,10
470
471 DEFPUSHBUTTON "&Deschide", IDOK,222,110,54,14
472 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL,222,128,54,14
473 PUSHBUTTON "&Manual…", pshHelp,222,145,54,14
474 }
475
476 NEWFILEOPENV3ORD DIALOG 0, 0, 440, 300
477 STYLE DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_VISIBLE | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | WS_CLIPCHILDREN |
478 WS_THICKFRAME
479 CAPTION "Deschide"
480 FONT 8, "MS Shell Dlg"
481 {
482 LTEXT "Nume &fișier:", IDC_FILENAMESTATIC, 160, 240, 60, 9, SS_RIGHT
483 EDITTEXT IDC_FILENAME, 226, 240, 100, 12, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
484
485 LTEXT "&Tip de fișier:", IDC_FILETYPESTATIC, 160, 256, 60, 9, SS_RIGHT
486 COMBOBOX IDC_FILETYPE, 226, 256, 100, 12, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP |
487 CBS_HASSTRINGS | CBS_DROPDOWNLIST
488
489 DEFPUSHBUTTON "&Deschide", IDOK, 350, 240, 40, 14, WS_GROUP
490 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 395, 240, 40, 14
491 PUSHBUTTON "&Manual…", pshHelp, 350, 272, 40, 14
492 }