b360eb6f9fe9b9146cf5a66a7b3842cd47dcc575
[reactos.git] / reactos / dll / win32 / comdlg32 / lang / cdlg_Tr.rc
1 /*
2 * Resources for Common Dialogs
3 *
4 * Copyright 1999 Bertho Stultiens
5 * Copyright 1999 Klaas van Gend
6 *
7 * Translated to Turkish by Fatih Aşıcı in 2006 and Erdem Ersoy (eersoy93) (erdemersoy@live.com) in 2013.
8 *
9 * This library is free software; you can redistribute it and/or
10 * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
11 * License as published by the Free Software Foundation; either
12 * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
13 *
14 * This library is distributed in the hope that it will be useful,
15 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
16 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
17 * Lesser General Public License for more details.
18 *
19 * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
20 * License along with this library; if not, write to the Free Software
21 * Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
22 */
23
24 LANGUAGE LANG_TURKISH, SUBLANG_DEFAULT
25
26 STRINGTABLE
27 {
28 IDS_FILENOTFOUND "Kütük bulunamadı."
29 IDS_VERIFYFILE "Doğru kütük adı verildiğini doğrulayınız."
30 IDS_CREATEFILE "Kütük bulunamadı.\n\
31 Yeni bir kütük oluşturmak ister misiniz?"
32 IDS_OVERWRITEFILE "Kütük önceden var.\n\
33 Kütüğü değiştirmek ister misiniz?"
34 IDS_INVALID_FILENAME_TITLE "Yolda geçersiz damga ya da damgalar var."
35 IDS_INVALID_FILENAME "Bir kütük adı aşağıdaki damgaları içeremez:\n\
36 / : < > |"
37 IDS_PATHNOTEXISTING "Kütük yolu bulunamadı."
38 IDS_FILENOTEXISTING "Kütük bulunamadı."
39 }
40
41 STRINGTABLE
42 {
43 IDS_UPFOLDER "Bir Düzey Yukarı"
44 IDS_NEWFOLDER "Yeni Bir Dizin Oluştur"
45 IDS_LISTVIEW "Dizelge"
46 IDS_REPORTVIEW "Ayrıntılar"
47 IDS_TODESKTOP "Masaüstünü Araştır"
48 }
49
50 STRINGTABLE
51 {
52 PD32_PRINT_TITLE "Yazdır"
53
54 PD32_VALUE_UREADABLE "Okunamayan Değer"
55 PD32_INVALID_PAGE_RANGE "Bu değer sayfa aralığında değil.\n\
56 %1!d! ile %2!d! arasında bir değer giriniz."
57 PD32_FROM_NOT_ABOVE_TO "'Şuradan' değeri 'Şuraya' değerini geçemez."
58 PD32_MARGINS_OVERLAP "Kenarlıklar örtüşüyor ya da kâğıt hudutlarının dışına çıkıyor.\n\
59 Kenarlıkları yeniden giriniz."
60 PD32_NR_OF_COPIES_EMPTY "'Kopya Sayısı' girişi boş olamaz."
61 PD32_TOO_LARGE_COPIES "Bu denli çok kopya yazıcı eliyle desteklenmiyor.\n\
62 1 ile %d arasında bir değer giriniz."
63 PD32_PRINT_ERROR "Bir yazıcı yanlışlığı oluştu."
64 PD32_NO_DEFAULT_PRINTER "Ön tanımlı yazıcı tanımlanmamış."
65 PD32_CANT_FIND_PRINTER "Yazıcı bulunamıyor."
66 PD32_OUT_OF_MEMORY "Bellek dolu."
67 PD32_GENERIC_ERROR "Bir yanlışlık oluştu."
68 PD32_DRIVER_UNKNOWN "Bilinmeyen yazıcı sürücüsü."
69 PD32_NO_DEVICES "Sayfa ayarlamak veyâ belge yazdırmak gibi yazıcıyla ilgili işlemleri yapmadan önce bir yazıcı kurmalısınız. Önce bir yazıcı kurunuz, ardından yeniden deneyiniz."
70
71 PD32_DEFAULT_PRINTER "Ön tanımlı yazıcı; "
72 PD32_NR_OF_DOCUMENTS_IN_QUEUE "Kuyrukta %d belge var."
73 PD32_MARGINS_IN_INCHES "Kıyılıklar (inç olarak)"
74 PD32_MARGINS_IN_MILLIMETERS "Kıyılıklar (mm olarak)"
75 PD32_MILLIMETERS "mm"
76
77 PD32_PRINTER_STATUS_READY "Anık"
78 PD32_PRINTER_STATUS_PAUSED "Durakladı; "
79 PD32_PRINTER_STATUS_ERROR "Yanlışlık; "
80 PD32_PRINTER_STATUS_PENDING_DELETION "Silme işlemi bekleniyor; "
81 PD32_PRINTER_STATUS_PAPER_JAM "Kâğıt sıkıştı; "
82 PD32_PRINTER_STATUS_PAPER_OUT "Kâğıt yok; "
83 PD32_PRINTER_STATUS_MANUAL_FEED "Elle kâğıt besleme; "
84 PD32_PRINTER_STATUS_PAPER_PROBLEM "Kâğıt sorunu var; "
85 PD32_PRINTER_STATUS_OFFLINE "Çevrim Dışı; "
86 PD32_PRINTER_STATUS_IO_ACTIVE "G/Ç Etkin; "
87 PD32_PRINTER_STATUS_BUSY "Kullanımda; "
88 PD32_PRINTER_STATUS_PRINTING "Yazdırılıyor; "
89 PD32_PRINTER_STATUS_OUTPUT_BIN_FULL "Çıkış tepsisi dolu; "
90 PD32_PRINTER_STATUS_NOT_AVAILABLE "Kullanılabilir değil; "
91 PD32_PRINTER_STATUS_WAITING "Bekliyor; "
92 PD32_PRINTER_STATUS_PROCESSING "İlerliyor; "
93 PD32_PRINTER_STATUS_INITIALIZING "Anıklanıyor; "
94 PD32_PRINTER_STATUS_WARMING_UP "Isınıyor; "
95 PD32_PRINTER_STATUS_TONER_LOW "Toner az; "
96 PD32_PRINTER_STATUS_NO_TONER "Toner yok; "
97 PD32_PRINTER_STATUS_PAGE_PUNT "Sayfa atışı; "
98 PD32_PRINTER_STATUS_USER_INTERVENTION "Kullanıcı eliyle iptal edildi; "
99 PD32_PRINTER_STATUS_OUT_OF_MEMORY "Yazıcının belleği dolu; "
100 PD32_PRINTER_STATUS_DOOR_OPEN "Yazıcının kapağı açık; "
101 PD32_PRINTER_STATUS_SERVER_UNKNOWN "Yazıcı sunucusu bilinmiyor; "
102 PD32_PRINTER_STATUS_POWER_SAVE "Güç koruma kipinde; "
103 }
104
105 STRINGTABLE /* Font styles */
106 {
107 IDS_FONT_REGULAR "Ölçünlü"
108 IDS_FONT_BOLD "Kalın"
109 IDS_FONT_ITALIC "Eğik"
110 IDS_FONT_BOLD_ITALIC "Kalın ve Eğik"
111 }
112
113 STRINGTABLE /* Color names */
114 {
115 IDS_COLOR_BLACK "Kara"
116 IDS_COLOR_MAROON "Vişne Çürüğü"
117 IDS_COLOR_GREEN "Yeşil"
118 IDS_COLOR_OLIVE "Zeytinyağı"
119 IDS_COLOR_NAVY "Deniz Mâvisi"
120 IDS_COLOR_PURPLE "Mor"
121 IDS_COLOR_TEAL "Çamurcun"
122 IDS_COLOR_GRAY "Kül Rengi"
123 IDS_COLOR_SILVER "Gümüş"
124 IDS_COLOR_RED "Al"
125 IDS_COLOR_LIME "Misket Limonu"
126 IDS_COLOR_YELLOW "Sarı"
127 IDS_COLOR_BLUE "Mâvi"
128 IDS_COLOR_FUCHSIA "Küpe Çiçeği"
129 IDS_COLOR_AQUA "Turkuaz"
130 IDS_COLOR_WHITE "Ak"
131 }
132
133 STRINGTABLE
134 {
135 IDS_FONT_SIZE "%1!d! ile %2!d! arasında bir yazı tipi büyüklüğü seçiniz."
136 IDS_SAVE_BUTTON "&Kaydet"
137 IDS_SAVE_IN "K&ayıt Yeri:"
138 IDS_SAVE "Kaydet"
139 IDS_SAVE_AS "Ayrı Kaydet"
140 IDS_OPEN_FILE "Kütük Aç"
141 }
142
143 /*
144 * WARNING: DO NOT CHANGE THE SIZE OF THE STANDARD DIALOG TEMPLATES.
145 */
146
147 OPEN_FILE DIALOG 36, 24, 275, 134
148 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
149 CAPTION "Aç"
150 FONT 8, "MS Shell Dlg"
151 {
152 LTEXT "&Kütük Adı:", stc3, 6, 6, 76, 9
153 EDITTEXT edt1, 6, 16, 90, 12, ES_AUTOHSCROLL | ES_OEMCONVERT | WS_BORDER | WS_TABSTOP
154 LISTBOX lst1, 6, 32, 90, 68, LBS_STANDARD | LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_HASSTRINGS | LBS_DISABLENOSCROLL | WS_TABSTOP
155 LTEXT "&Dizinler:", -1, 110, 6, 92, 9
156 LTEXT "", stc1, 110, 18, 92, 9, SS_NOPREFIX | WS_GROUP
157 LISTBOX lst2, 110, 32, 92, 68, LBS_STANDARD | LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_HASSTRINGS | LBS_DISABLENOSCROLL | WS_TABSTOP
158 LTEXT "D&izelgelenecek Kütük Türleri:", stc2, 6, 104, 90, 9
159 COMBOBOX cmb1, 6, 114, 90, 36, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
160 LTEXT "&Sürücüler:", stc4, 110, 104, 92, 9
161 COMBOBOX cmb2, 110, 114, 92, 68, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_OWNERDRAWFIXED | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_SORT | CBS_HASSTRINGS | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
162 DEFPUSHBUTTON "Aç", IDOK, 208, 6, 60, 14, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
163 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 208, 24, 60, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
164 PUSHBUTTON "&Yardım", pshHelp, 208, 46, 60, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
165 CHECKBOX "S&alt Okunur", chx1, 208, 68, 65, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
166 }
167
168
169 SAVE_FILE DIALOG 36, 24, 275, 134
170 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
171 CAPTION "Ayrı Kaydet"
172 FONT 8, "MS Shell Dlg"
173 {
174 LTEXT "&Kütük Adı:", stc3, 6, 6, 76, 9
175 EDITTEXT edt1, 6, 16, 90, 12, ES_AUTOHSCROLL | ES_OEMCONVERT | WS_BORDER | WS_TABSTOP
176 LISTBOX lst1, 6, 32, 90, 68, LBS_STANDARD | LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_HASSTRINGS | LBS_DISABLENOSCROLL | WS_TABSTOP
177 LTEXT "&Dizinler:", -1, 110, 6, 92, 9
178 LTEXT "", stc1, 110, 18, 92, 9, SS_NOPREFIX | WS_GROUP
179 LISTBOX lst2, 110, 32, 92, 68, LBS_STANDARD | LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_HASSTRINGS | LBS_DISABLENOSCROLL | WS_TABSTOP
180 LTEXT "D&izelgelenecek Kütük Türleri:", stc2, 6, 104, 90, 9
181 COMBOBOX cmb1, 6, 114, 90, 36, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
182 LTEXT "&Sürücüler:", stc4, 110, 104, 92, 9
183 COMBOBOX cmb2, 110, 114, 92, 68, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_OWNERDRAWFIXED | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_SORT | CBS_HASSTRINGS | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
184 DEFPUSHBUTTON "Ayrı Kaydet", IDOK, 208, 6, 60, 14, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
185 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 208, 24, 60, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
186 PUSHBUTTON "&Yardım", pshHelp, 208, 46, 60, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
187 CHECKBOX "S&alt Okunur", chx1, 208, 68, 65, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
188 }
189
190
191 PRINT DIALOG 36, 24, 264, 134
192 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
193 CAPTION "Yazdır"
194 FONT 8, "MS Shell Dlg"
195 {
196 LTEXT "&Yazıcı:", stc1, 6, 6, 40, 9
197 LTEXT "", stc2, 60, 6, 150, 9
198 GROUPBOX "Yazdırma Aralığı", grp1, 6, 30, 160, 65, BS_GROUPBOX
199 RADIOBUTTON "&Tümü", rad1, 16, 45, 60, 12
200 RADIOBUTTON "S&eçim", rad2, 16, 60, 60, 12
201 RADIOBUTTON "&Sayfalar", rad3, 16, 75, 60, 12
202 DEFPUSHBUTTON "Yazdır", IDOK, 206, 6, 56, 14, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
203 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 206, 24, 56, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
204 PUSHBUTTON "&Ayarla", psh1, 206, 46, 56, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
205 LTEXT "&Şuradan:", stc3, 60, 80, 30, 9
206 LTEXT "Ş&uraya:", stc4, 120, 80, 30, 9
207 LTEXT "&Baskı Niteliği:", stc5, 6, 100, 76, 9
208 COMBOBOX cmb1, 80, 100, 92, 68, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_OWNERDRAWFIXED | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_SORT | CBS_HASSTRINGS | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
209 CHECKBOX "&Kütüğe Yaz", chx1, 20, 120, 50, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
210 CHECKBOX "Y&oğun", chx2, 160, 120, 50, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
211 }
212
213
214 PRINT_SETUP DIALOG 36, 24, 264, 134
215 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
216 CAPTION "Yazdırma Ayarları"
217 FONT 8, "MS Shell Dlg"
218 {
219 GROUPBOX "Yazıcı", grp1, 6, 6, 180, 72, BS_GROUPBOX
220 RADIOBUTTON "&Ön Tanımlı Yazıcı", rad1, 16, 16, 150, 12
221 LTEXT "[Yok]", stc1, 35, 30, 120, 9
222 RADIOBUTTON "&Husûsî Yazıcı", rad2, 16, 44, 150, 12
223 COMBOBOX cmb1, 35, 58, 145, 68, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_OWNERDRAWFIXED | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_SORT | CBS_HASSTRINGS | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
224 DEFPUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 206, 6, 56, 14, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
225 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 206, 24, 56, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
226 PUSHBUTTON "&Ayarla", psh1, 206, 46, 56, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
227 GROUPBOX "Hizâlama", grp2, 6, 82, 100, 50, BS_GROUPBOX
228 RADIOBUTTON "&Portre", rad3, 50, 95, 50, 12
229 RADIOBUTTON "P&eyzaj", rad4, 50, 110, 50, 12
230 ICON "LANDSCAP", stc10, 10, 95, 32, 32
231 ICON "PORTRAIT", stc11, 10, 95, 32, 32
232 GROUPBOX "Kâğıt", grp3, 116, 82, 178, 50, BS_GROUPBOX
233 LTEXT "&Boyutlar", stc2, 126, 95, 35, 9
234 LTEXT "&Kaynak", stc3, 126, 110, 35, 9
235 COMBOBOX cmb2, 155, 95, 92, 68, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_OWNERDRAWFIXED | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_SORT | CBS_HASSTRINGS | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
236 COMBOBOX cmb3, 155, 110, 92, 68, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_OWNERDRAWFIXED | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_SORT | CBS_HASSTRINGS | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
237 }
238
239
240 CHOOSE_FONT DIALOG 13, 54, 274, 147
241 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
242 CAPTION "Yazı Tipi"
243 FONT 8, "MS Shell Dlg"
244 {
245 LTEXT "Ya&zı Tipi:",stc1 ,6,3,90,9
246 COMBOBOX cmb1, 6,13,94,54, CBS_OWNERDRAWFIXED | CBS_HASSTRINGS | CBS_DISABLENOSCROLL |
247 CBS_AUTOHSCROLL | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_SIMPLE
248 LTEXT "Yaz&ı Tipi Biçemi:",stc2 ,108,3,60,9
249 COMBOBOX cmb2,108,13,64,54, CBS_OWNERDRAWFIXED | CBS_HASSTRINGS | CBS_DISABLENOSCROLL |
250 WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_SIMPLE
251 LTEXT "&Büyüklük:",stc3,179,3,32,9
252 COMBOBOX cmb3,179,13,32,54, CBS_OWNERDRAWFIXED | CBS_HASSTRINGS | CBS_DISABLENOSCROLL |
253 WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_SIMPLE | CBS_SORT
254 DEFPUSHBUTTON "Tamam",IDOK,218,6,50,14, WS_GROUP | WS_TABSTOP | BS_DEFPUSHBUTTON
255 PUSHBUTTON "İptal",IDCANCEL,218,23,50,14,WS_GROUP | WS_TABSTOP
256 PUSHBUTTON "&Uygula", psh3,218,40,50,14,WS_GROUP | WS_TABSTOP
257 PUSHBUTTON "&Yardım" , pshHelp,218,57,50,14,WS_GROUP | WS_TABSTOP
258 GROUPBOX "Etkiler",grp1,6,72,84,36,WS_GROUP
259 CHECKBOX "&Üstü Çizili", chx1, 10,82,78,10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
260 CHECKBOX "&Altı Çizili", chx2, 10,94,78,10, BS_AUTOCHECKBOX
261 LTEXT "&Renk:", stc4 ,6,114,80,9
262 COMBOBOX cmb4,6,124,84,100,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_OWNERDRAWFIXED | CBS_HASSTRINGS |
263 CBS_AUTOHSCROLL | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
264 GROUPBOX "Örnek",grp2,98,72,120,36,WS_GROUP
265 CTEXT "",stc5,103,81,109,24,SS_NOPREFIX | NOT WS_VISIBLE
266 LTEXT "B&etik:",stc7 ,98,114,40,9
267 COMBOBOX cmb5,98,124,120,90,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_HASSTRINGS |
268 CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
269 }
270
271
272 CHOOSE_COLOR DIALOG 36, 24, 300, 185
273 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
274 CAPTION "Renk"
275 FONT 8, "MS Shell Dlg"
276 {
277 LTEXT "&Ana Renkler:", stc1, 4, 4, 140, 10
278 LTEXT "&Husûsî Renkler:", stc2, 4, 106, 140, 10
279 LTEXT "Renk | D&üz", stc3, 150, 151, 48, 10
280 LTEXT "A&l:", IDC_COLOR_RL /*1094*/,247,126,27,10
281 EDITTEXT IDC_COLOR_EDIT_R, 275,124,21,12, WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
282 LTEXT "Y&eşil:", IDC_COLOR_GL /*1095*/,247,140,27,10
283 EDITTEXT IDC_COLOR_EDIT_G, 275,138,21,12, WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
284 LTEXT "&Mâvi:", IDC_COLOR_BL /*1096*/,247,154,27,10
285 EDITTEXT IDC_COLOR_EDIT_B, 275,152,21,12, WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
286 LTEXT "&Tür:" , IDC_COLOR_HL /*1091*/,200,126,24,10
287 EDITTEXT IDC_COLOR_EDIT_H, 224,124,21,12, WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
288 LTEXT "&Doygunluk:", IDC_COLOR_SL /*1092*/,200,140,24,10
289 EDITTEXT IDC_COLOR_EDIT_S, 224,138,21,12, WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
290 LTEXT "&Parlaklık:", IDC_COLOR_LL /*1093*/,200,154,24,10
291 EDITTEXT IDC_COLOR_EDIT_L, 224,152,21,12, WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
292 CONTROL "" , IDC_COLOR_PREDEF, "STATIC",SS_SIMPLE|WS_TABSTOP|WS_GROUP,4,14,140,86
293 CONTROL "" , IDC_COLOR_USRDEF, "STATIC",SS_SIMPLE|WS_TABSTOP|WS_GROUP,4,116,140,28
294 CONTROL "" , IDC_COLOR_GRAPH, "STATIC",WS_BORDER|SS_SIMPLE|WS_TABSTOP|WS_GROUP, 152,4,118,116
295 CONTROL "" , IDC_COLOR_LUMBAR, "STATIC",SS_SIMPLE|WS_TABSTOP|WS_GROUP, 278,4,8,116
296 CONTROL "" , IDC_COLOR_RESULT, "STATIC",SS_SIMPLE|WS_TABSTOP|WS_GROUP, 152,124,40,26
297 DEFPUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 4, 167, 50, 14, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
298 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 58, 167, 50, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
299 PUSHBUTTON "&Yardım", pshHelp,100,166, 44, 14
300 PUSHBUTTON "H&usûsî Renklere Ekle", IDC_COLOR_ADD /*1024*/, 152, 167, 144, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
301 PUSHBUTTON "Hu&sûsî Renkleri Belirle >>", IDC_COLOR_DEFINE /*1025*/, 4, 149, 142, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
302 PUSHBUTTON "Renk | Düz", IDC_COLOR_RES, 300,200,4,14 /* just a dummy */
303 }
304
305
306 FINDDLGORD DIALOG 36, 24, 276, 62
307 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
308 CAPTION "Ara"
309 FONT 8, "MS Shell Dlg"
310 {
311 LTEXT "A&ranacak:", -1, 4, 8, 52, 8
312 EDITTEXT edt1, 57, 7, 148, 12, ES_AUTOHSCROLL | WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
313 CHECKBOX "Ya&lnızca Dizginin Tümünü Ara", chx1, 4, 26, 140, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
314 CHECKBOX "&Büyük ya da Küçük Harf Duyarlılığı", chx2, 4, 42, 140, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
315 GROUPBOX "Yön", grp1, 147, 21, 58, 38
316 CONTROL "Y&ukarı", rad1, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 151, 30, 48, 12
317 CONTROL "&Aşağı", rad2, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 151, 44, 48, 12
318
319 DEFPUSHBUTTON "Sonrakini Ara", IDOK, 212, 6, 60, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP | BS_DEFPUSHBUTTON
320 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL , 212, 24, 60, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
321 PUSHBUTTON "&Yardım", pshHelp , 212, 42, 60, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
322 }
323
324
325 REPLACEDLGORD DIALOG 36, 24, 276, 94
326 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
327 CAPTION "Değiştir"
328 FONT 8, "MS Shell Dlg"
329 {
330 LTEXT "A&ranacak:", -1, 4, 8, 52, 8
331 EDITTEXT edt1, 57, 7, 148, 12, ES_AUTOHSCROLL | WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
332 LTEXT "Y&eni Dizgi:", -1, 4, 26, 52, 8
333 EDITTEXT edt2, 57, 24, 148, 12, ES_AUTOHSCROLL | WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
334 CHECKBOX "Ya&lnızca Dizginin Tümünü Ara", chx1, 5, 46, 120, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
335 CHECKBOX "&Büyük ya da Küçük Harf Duyarlılığı", chx2, 5, 62, 120, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
336
337 DEFPUSHBUTTON "Sonrakini Ara", IDOK, 212, 6, 60, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP | BS_DEFPUSHBUTTON
338 PUSHBUTTON "&Değiştir", psh1 , 212, 24, 60, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
339 PUSHBUTTON "&Tümünü Değiştir", psh2 , 212, 42, 60, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
340 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL , 212, 60, 60, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
341 PUSHBUTTON "&Yardım", pshHelp , 212, 78, 60, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
342 }
343
344
345 PRINT32 DIALOG 32, 32, 288, 186
346 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU |
347 DS_CONTEXTHELP | DS_3DLOOK
348 CAPTION "Yazdır"
349 FONT 8, "MS Shell Dlg"
350 {
351 DEFPUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 176,164, 50,14, WS_GROUP | BS_DEFPUSHBUTTON
352 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 230,164, 50,14, WS_GROUP
353 PUSHBUTTON "&Yardım", pshHelp, 50, 161, 50,14, WS_GROUP
354
355 GROUPBOX "Yazıcı", grp4, 8, 4, 272,84, WS_GROUP
356 CONTROL "&Kütüğe Yaz", chx1, "Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP,185,36,90,16
357 PUSHBUTTON "&Husûsiyetler", psh2, 212, 17, 60,14, WS_GROUP
358 LTEXT "Ya&zıcı Adı:", stc6, 16, 20, 36,8
359 COMBOBOX cmb4, 52, 18, 152,152,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_GROUP | WS_TABSTOP
360 LTEXT "Durum:", stc8, 16, 36, 47,10, SS_NOPREFIX
361 LTEXT "", stc12, 65, 36, 120,10, SS_NOPREFIX | SS_LEFTNOWORDWRAP
362 LTEXT "Tür:", stc7, 16, 48, 47,10, SS_NOPREFIX
363 LTEXT "", stc11, 65, 48, 212,10, SS_NOPREFIX | SS_LEFTNOWORDWRAP
364 LTEXT "Konum:", stc10, 16, 60, 47,10, SS_NOPREFIX
365 LTEXT "", stc14, 65, 60, 212,10, SS_NOPREFIX | SS_LEFTNOWORDWRAP
366 LTEXT "Açıklama:", stc9, 16, 72, 47,10, SS_NOPREFIX
367 LTEXT "", stc13, 65, 72, 212,10, SS_NOPREFIX | SS_LEFTNOWORDWRAP
368
369 GROUPBOX "Kopyalar", grp2, 160, 92, 120,64, WS_GROUP
370 LTEXT "&Kopya Sayısı:",stc5,168,105,68,8
371 ICON "", ico3, 170,131, 76,24, WS_GROUP | SS_CENTERIMAGE
372 CONTROL "H&armanla", chx2,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP,168,118,100,12
373 EDITTEXT edt3, 240,103, 32,12, WS_GROUP | ES_NUMBER
374
375 GROUPBOX "Aralığı Yazdır", grp1, 8,92, 144,64, WS_GROUP
376 CONTROL "&Tümü", rad1,"Button",BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP,16,106,64,12
377 CONTROL "&Sayfalar", rad3,"Button",BS_AUTORADIOBUTTON,16,122,36,12
378 CONTROL "S&eçim", rad2,"Button",BS_AUTORADIOBUTTON,16,138,64,12
379 EDITTEXT edt1, 73,122, 26,12, WS_GROUP | ES_NUMBER
380 EDITTEXT edt2, 120,122, 26,12, WS_GROUP | ES_NUMBER
381 RTEXT "&Şuradan:", stc2, 52,124, 20,8
382 RTEXT "Ş&uraya:", stc3, 99,124, 20,8
383 }
384
385 PRINT32_SETUP DIALOG 32, 32, 288, 178
386 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | DS_CONTEXTHELP | DS_3DLOOK
387 CAPTION "Yazdırma Ayarları"
388 FONT 8, "MS Shell Dlg"
389 BEGIN
390 DEFPUSHBUTTON "Tamam",IDOK,176,156,50,14,WS_GROUP
391 PUSHBUTTON "İptal",IDCANCEL,230,156,50,14
392 /* PUSHBUTTON "A&ğ...", psh5, 284,156,48,14 */
393
394 GROUPBOX "Yazıcı", grp4, 8, 4, 272,84, WS_GROUP
395 PUSHBUTTON "&Husûsiyetler", psh2, 212, 17, 60,14, WS_GROUP
396 LTEXT "&Adı:", stc6, 16, 20, 36,8
397 COMBOBOX cmb1, 52, 18, 152,152,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_GROUP | WS_TABSTOP
398 LTEXT "Durumu:", stc8, 16, 36, 47,10, SS_NOPREFIX
399 LTEXT "", stc12, 65, 36, 212,10, SS_NOPREFIX | SS_LEFTNOWORDWRAP
400 LTEXT "Türü:", stc7, 16, 48, 47,10, SS_NOPREFIX
401 LTEXT "", stc11, 65, 48, 212,10, SS_NOPREFIX | SS_LEFTNOWORDWRAP
402 LTEXT "Konumu:", stc10, 16, 60, 47,10, SS_NOPREFIX
403 LTEXT "", stc14, 65, 60, 212,10, SS_NOPREFIX | SS_LEFTNOWORDWRAP
404 LTEXT "Açıklaması:", stc9, 16, 72, 47,10, SS_NOPREFIX
405 LTEXT "", stc13, 65, 72, 212,10, SS_NOPREFIX | SS_LEFTNOWORDWRAP
406
407 GROUPBOX "Kâğıt", grp2, 8, 92, 164,56, WS_GROUP
408 LTEXT "&Boyutları:", stc2, 16,108, 36, 8
409 COMBOBOX cmb2, 52,106, 112,112,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_GROUP | WS_TABSTOP
410 LTEXT "&Kaynağı:", stc3, 16,128, 36, 8
411 COMBOBOX cmb3, 52,126, 112,112,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_GROUP | WS_TABSTOP
412
413 GROUPBOX "Hizâlama", grp1, 180, 92, 100,56, WS_GROUP
414 ICON "", ico1, 195,112, 18,20, WS_GROUP
415 CONTROL "&Portre", rad1,"Button",BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP |WS_TABSTOP,224,106,52,12
416 CONTROL "P&eyzaj", rad2,"Button",BS_AUTORADIOBUTTON,224,126,52,12
417 END
418
419 PAGESETUPDLGORD DIALOG 32, 32, 240, 240
420 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
421 CAPTION "Sayfa Ayarları"
422 FONT 8, "MS Shell Dlg"
423 BEGIN
424 CONTROL "", rct1, "Static", SS_WHITERECT, 80, 8, 80, 80
425 CONTROL "", rct2, "Static", SS_GRAYRECT, 160, 12, 4, 80
426 CONTROL "", rct3, "Static", SS_GRAYRECT, 84, 88, 80, 4
427 GROUPBOX "Kâğıt", grp2, 8, 96, 224, 56, BS_GROUPBOX
428 LTEXT "&Boyutları:", stc2, 16, 112, 36, 8
429 COMBOBOX cmb2, 64, 110, 160, 160, CBS_SIMPLE|CBS_DROPDOWN|CBS_SORT|WS_GROUP|WS_TABSTOP|WS_VSCROLL
430 LTEXT "&Kaynağı:", stc3, 16, 132, 36, 8
431 COMBOBOX cmb3, 64, 130, 160, 160, CBS_SIMPLE|CBS_DROPDOWN|CBS_SORT|WS_GROUP|WS_TABSTOP|WS_VSCROLL
432 GROUPBOX "Hizâlama", grp1, 8, 156, 64, 56, BS_GROUPBOX
433 AUTORADIOBUTTON "&Düşey", rad1, 16, 170, 52, 12, BS_AUTORADIOBUTTON
434 AUTORADIOBUTTON "&Yatay", rad2, 16, 190, 52, 12, BS_AUTORADIOBUTTON
435 GROUPBOX "Kıyılıklar", grp4, 80, 156, 152, 56, BS_GROUPBOX
436 LTEXT "S&ol:", stc15, 88, 172, 30, 8
437 EDITTEXT edt4, 119, 170, 36, 12, WS_TABSTOP|WS_GROUP|WS_BORDER
438 LTEXT "&Sağ:", stc16, 159, 172, 30, 8
439 EDITTEXT edt6, 190, 170, 36, 12, WS_TABSTOP|WS_GROUP|WS_BORDER
440 LTEXT "&Üst:", stc17, 88, 192, 30, 8
441 EDITTEXT edt5, 119, 190, 36, 12, WS_TABSTOP|WS_GROUP|WS_BORDER
442 LTEXT "&Alt:", stc18, 159, 192, 30, 8
443 EDITTEXT edt7, 190, 190, 36, 12, WS_TABSTOP|WS_GROUP|WS_BORDER
444 DEFPUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 70, 220, 50, 14, BS_PUSHBUTTON
445 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 126, 220, 50, 14
446 PUSHBUTTON "Ya&zıcı...", psh3, 182, 220, 50, 14
447 END
448
449 NEWFILEOPENORD DIALOG 0, 0, 280, 164
450 STYLE DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_VISIBLE | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | WS_CLIPCHILDREN
451 CAPTION "Aç"
452 FONT 8, "MS Shell Dlg"
453 {
454 LTEXT "&Bak:",IDC_LOOKINSTATIC,4,6,43,8, SS_NOTIFY
455 COMBOBOX IDC_LOOKIN,49,3,132,100,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_OWNERDRAWFIXED | CBS_HASSTRINGS | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
456
457 LTEXT "" , IDC_TOOLBARSTATIC, 181, 2, 102, 17, NOT WS_GROUP | NOT WS_VISIBLE
458 LISTBOX IDC_SHELLSTATIC,4,20,272,85, LBS_SORT | LBS_NOINTEGRALHEIGHT | LBS_MULTICOLUMN | WS_HSCROLL | NOT WS_VISIBLE
459
460 LTEXT "&Kütük Adı:",IDC_FILENAMESTATIC,5,112,56,16, SS_NOTIFY
461 EDITTEXT IDC_FILENAME,63,110,150,12,ES_AUTOHSCROLL
462 CONTROL "", cmb13, "ComboBoxEx32", CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP, 63,110,150,150
463
464 LTEXT "K&ütük Türü:",IDC_FILETYPESTATIC,5,130,56,16, SS_NOTIFY
465 COMBOBOX IDC_FILETYPE,63,128,150,53,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
466
467 CONTROL "Y&alnızca Okunur Olarak Aç",IDC_OPENREADONLY,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,63,148,150,10
468
469 DEFPUSHBUTTON "Aç", IDOK,222,110,54,14
470 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL,222,128,54,14
471 PUSHBUTTON "&Yardım", pshHelp,222,145,54,14
472 }
473
474 NEWFILEOPENV3ORD DIALOG 0, 0, 440, 300
475 STYLE DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_VISIBLE | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | WS_CLIPCHILDREN |
476 WS_THICKFRAME
477 CAPTION "Aç"
478 FONT 8, "MS Shell Dlg"
479 {
480 LTEXT "&Kütük Adı:", IDC_FILENAMESTATIC, 160, 240, 60, 9, SS_RIGHT
481 EDITTEXT IDC_FILENAME, 226, 240, 100, 12, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
482
483 LTEXT "K&ütük Türü:", IDC_FILETYPESTATIC, 160, 256, 60, 9, SS_RIGHT
484 COMBOBOX IDC_FILETYPE, 226, 256, 100, 12, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP |
485 CBS_HASSTRINGS | CBS_DROPDOWNLIST
486
487 DEFPUSHBUTTON "Aç", IDOK, 350, 240, 40, 14, WS_GROUP
488 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 395, 240, 40, 14
489 PUSHBUTTON "&Yardım", pshHelp, 350, 272, 40, 14
490 }