a6deb825f224c542263f55ccc46a6d3acc8c4449
[reactos.git] / reactos / dll / win32 / crypt32 / lang / crypt32_Ro.rc
1 /*
2 * crypt32 dll Romanian resources
3 *
4 * Copyright (C) 2009 Paul Chitescu
5 * 2014 Ștefan Fulea
6 *
7 * This library is free software; you can redistribute it and/or
8 * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
9 * License as published by the Free Software Foundation; either
10 * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
11 *
12 * This library is distributed in the hope that it will be useful,
13 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
15 * Lesser General Public License for more details.
16 *
17 * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
18 * License along with this library; if not, write to the Free Software
19 * Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
20 */
21
22 LANGUAGE LANG_ROMANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
23
24 STRINGTABLE
25 {
26 IDS_AUTHORITY_KEY_ID "Identificatorul cheii autorității"
27 IDS_KEY_ATTRIBUTES "Atributele cheii"
28 IDS_KEY_USAGE_RESTRICTION "Restricții de folosire a cheii"
29 IDS_SUBJECT_ALT_NAME "Nume alternativ al subiectului"
30 IDS_ISSUER_ALT_NAME "Nume alternativ al emitentului"
31 IDS_BASIC_CONSTRAINTS "Constrângeri de bază"
32 IDS_KEY_USAGE "Folosirea cheii"
33 IDS_CERT_POLICIES "Politicile certificatului"
34 IDS_SUBJECT_KEY_IDENTIFIER "Identificatorul subiectului cheii"
35 IDS_CRL_REASON_CODE "Codul motivului CRL"
36 IDS_CRL_DIST_POINTS "Puncte de distribuire CRL"
37 IDS_ENHANCED_KEY_USAGE "Extensii de folosirea a cheii"
38 IDS_AUTHORITY_INFO_ACCESS "Acces la informațiile de autoritate"
39 IDS_CERT_EXTENSIONS "Extensiile certificatului"
40 IDS_NEXT_UPDATE_LOCATION "Următoarea locație de actualizare"
41 IDS_YES_OR_NO_TRUST "Încredere Da sau Nu"
42 IDS_EMAIL_ADDRESS "Adresă de e-mail"
43 IDS_UNSTRUCTURED_NAME "Nume nestructurat"
44 IDS_CONTENT_TYPE "Tipul conținutului"
45 IDS_MESSAGE_DIGEST "Rezumatul mesajului"
46 IDS_SIGNING_TIME "Momentul semnării"
47 IDS_COUNTER_SIGN "Contrasemnat"
48 IDS_CHALLENGE_PASSWORD "Parola de provocare"
49 IDS_UNSTRUCTURED_ADDRESS "Adresă nestructurată"
50 IDS_SMIME_CAPABILITIES "Capabilități S/MIME"
51 IDS_PREFER_SIGNED_DATA "Preferă datele semnate"
52 IDS_CPS "CPS"
53 IDS_USER_NOTICE "Notiță utilizator"
54 IDS_OCSP "Protocol online de verificare a stării certificatului"
55 IDS_CA_ISSUER "Autoritatea de certificare emitentă"
56 IDS_CERT_TEMPLATE_NAME "Numele șablonului de certificat"
57 IDS_CERT_TYPE "Tipul certificatului"
58 IDS_CERT_MANIFOLD "Ramurile certificatului"
59 IDS_NETSCAPE_CERT_TYPE "Tipul certificatului Netscape"
60 IDS_NETSCAPE_BASE_URL "URL-ul de bază Netscape"
61 IDS_NETSCAPE_REVOCATION_URL "URL-ul de revocare Netscape"
62 IDS_NETSCAPE_CA_REVOCATION_URL "URL-ul de revocare a CA Netscape"
63 IDS_NETSCAPE_CERT_RENEWAL_URL "URL-ul de înnoire a certificatului Netscape"
64 IDS_NETSCAPE_CA_POLICY_URL "URL-ul politicii CA Netscape"
65 IDS_NETSCAPE_SSL_SERVER_NAME "Nume server SSL Netscape"
66 IDS_NETSCAPE_COMMENT "Comentariul Netscape"
67 IDS_COUNTRY "Țara/regiunea"
68 IDS_ORGANIZATION "Organizația"
69 IDS_ORGANIZATIONAL_UNIT "Unitatea organizațională"
70 IDS_COMMON_NAME "Nume uzual"
71 IDS_LOCALITY "Localitatea"
72 IDS_STATE_OR_PROVINCE "Statul sau provincia"
73 IDS_TITLE "Titlul"
74 IDS_GIVEN_NAME "Prenume"
75 IDS_INITIALS "Inițiale"
76 IDS_SUR_NAME "Nume"
77 IDS_DOMAIN_COMPONENT "Componentă de domeniu"
78 IDS_STREET_ADDRESS "Adresa"
79 IDS_SERIAL_NUMBER "Număr de serie"
80 IDS_CA_VERSION "Versiunea CA"
81 IDS_CROSS_CA_VERSION "Versiunea încrucișată CA"
82 IDS_SERIALIZED_SIG_SERIAL_NUMBER "Număr de serie al semnăturii serializate"
83 IDS_PRINCIPAL_NAME "Nume principal"
84 IDS_WINDOWS_PRODUCT_UPDATE "Actualizarea produsului Windows"
85 IDS_ENROLLMENT_NAME_VALUE_PAIR "Pereche nume-valoare de înscriere"
86 IDS_OS_VERSION "Versiunea sistemului de operare"
87 IDS_ENROLLMENT_CSP "CSP de înscriere"
88 IDS_CRL_NUMBER "Numărul CRL"
89 IDS_DELTA_CRL_INDICATOR "Indicator diferență CRL"
90 IDS_ISSUING_DIST_POINT "Punct de distribuție emitent"
91 IDS_FRESHEST_CRL "Cel mai proaspăt CRL"
92 IDS_NAME_CONSTRAINTS "Constrângeri de nume"
93 IDS_POLICY_MAPPINGS "Mapări de politică"
94 IDS_POLICY_CONSTRAINTS "Constrângeri de politică"
95 IDS_CROSS_CERT_DIST_POINTS "Puncte încrucișate de distribuție certificate"
96 IDS_APPLICATION_POLICIES "Politici de aplicație"
97 IDS_APPLICATION_POLICY_MAPPINGS "Mapări de politică aplicație"
98 IDS_APPLICATION_POLICY_CONSTRAINTS "Constrângeri de politică aplicație"
99 IDS_CMC_DATA "Date CMC"
100 IDS_CMC_RESPONSE "Răspuns CMC"
101 IDS_UNSIGNED_CMC_REQUEST "Cerere CMC nesemnată"
102 IDS_CMC_STATUS_INFO "Informații de stare CMC"
103 IDS_CMC_EXTENSIONS "Extensii CMC"
104 IDS_CMC_ATTRIBUTES "Atribute CMC"
105 IDS_PKCS_7_DATA "Date PKCS 7"
106 IDS_PKCS_7_SIGNED "PKCS 7 semnat"
107 IDS_PKCS_7_ENVELOPED "PKCS 7 încapsulat"
108 IDS_PKCS_7_SIGNED_ENVELOPED "PKCS 7 semnat și încapsulat"
109 IDS_PKCS_7_DIGESTED "PKCS 7 rezumat"
110 IDS_PKCS_7_ENCRYPTED "PKCS 7 criptat"
111 IDS_PREVIOUS_CA_CERT_HASH "Rezumatul certificatului CA anterior"
112 IDS_CRL_VIRTUAL_BASE "Baza virtuală a numerelor CRL"
113 IDS_CRL_NEXT_PUBLISH "Următorul editor CRL"
114 IDS_CA_EXCHANGE "Certificat de criptare CA"
115 IDS_KEY_RECOVERY_AGENT "Agent de recuperare a cheilor"
116 IDS_CERTIFICATE_TEMPLATE "Șablon de informații de certificat"
117 IDS_ENTERPRISE_ROOT_OID "OID rădăcină al întreprinderii"
118 IDS_RDN_DUMMY_SIGNER "Semnatar implicit"
119 IDS_ARCHIVED_KEY_ATTR "Cheie privată criptată"
120 IDS_CRL_SELF_CDP "Locații CRL publicate"
121 IDS_REQUIRE_CERT_CHAIN_POLICY "Impune politica de certificare în lanț"
122 IDS_TRANSACTION_ID "Identificator de tranzacție"
123 IDS_SENDER_NONCE "Identificator unic al expeditorului"
124 IDS_RECIPIENT_NONCE "Identificator unic al destinatarului"
125 IDS_REG_INFO "Informații de înregistrare"
126 IDS_GET_CERTIFICATE "Obținere certificat"
127 IDS_GET_CRL "Obținere CRL"
128 IDS_REVOKE_REQUEST "Cerere de revocare"
129 IDS_QUERY_PENDING "Interogare în curs"
130 IDS_SORTED_CTL "Lista certificatelor de încredere"
131 IDS_ARCHIVED_KEY_CERT_HASH "Rezumatul certificatului cheii arhivate"
132 IDS_PRIVATE_KEY_USAGE_PERIOD "Perioada de folosire a cheii private"
133 IDS_CLIENT_INFORMATION "Informații client"
134 IDS_SERVER_AUTHENTICATION "Autentificare server"
135 IDS_CLIENT_AUTHENTICATION "Autentificare client"
136 IDS_CODE_SIGNING "Semnarea codului"
137 IDS_SECURE_EMAIL "E-mail securizat"
138 IDS_TIME_STAMPING "Marcare temporală"
139 IDS_MICROSOFT_TRUST_LIST_SIGNING "Semnare listă de încredere Microsoft"
140 IDS_MICROSOFT_TIME_STAMPING "Marcare temporală Microsoft"
141 IDS_IPSEC_END_SYSTEM "Sistem terminal de securitate IP"
142 IDS_IPSEC_TUNNEL "Capăt de tunel de securitate IP"
143 IDS_IPSEC_USER "Utilizator de securitate IP"
144 IDS_EFS "Sistem de fișiere criptat"
145 IDS_WHQL_CRYPTO "Verificarea driverelor hardware Windows"
146 IDS_NT5_CRYPTO "Verificarea componentelor sistem Windows"
147 IDS_OEM_WHQL_CRYPTO "Verificarea componentelor sistem Windows OEM"
148 IDS_EMBEDDED_NT_CRYPTO "Verificarea componentelor sistem Windows Embedded"
149 IDS_KEY_PACK_LICENSES "Licențiere pachet de chei"
150 IDS_LICENSE_SERVER "Verificarea serverului de licență"
151 IDS_SMART_CARD_LOGON "Log on cu Smart Card"
152 IDS_DIGITAL_RIGHTS "Drepturi digitale"
153 IDS_QUALIFIED_SUBORDINATION "Subordonare calificată"
154 IDS_KEY_RECOVERY "Recuperare de chei"
155 IDS_DOCUMENT_SIGNING "Semnare de documente"
156 IDS_IPSEC_IKE_INTERMEDIATE "Intermediar IKE de securitate IP"
157 IDS_FILE_RECOVERY "Recuperare de fișiere"
158 IDS_ROOT_LIST_SIGNER "Semnatarul listei rădăcină"
159 IDS_ANY_APPLICATION_POLICIES "Toate politicile de aplicație"
160 IDS_DS_EMAIL_REPLICATION "Replicarea serviciilor repertoar de e-mail"
161 IDS_ENROLLMENT_AGENT "Agent de cerere de certificate"
162 IDS_LIFETIME_SIGNING "Semnare pe toată durata vieții"
163 IDS_ANY_CERT_POLICY "Toate politicile de emitere"
164 }
165
166 STRINGTABLE
167 {
168 IDS_LOCALIZEDNAME_ROOT "Autorități de încredere de bază de certificare"
169 IDS_LOCALIZEDNAME_MY "Personale"
170 IDS_LOCALIZEDNAME_CA "Autorități intermediare de certificare"
171 IDS_LOCALIZEDNAME_ADDRESSBOOK "Alte persoane"
172 IDS_LOCALIZEDNAME_TRUSTEDPUBLISHER "Editor de încredere"
173 IDS_LOCALIZEDNAME_DISALLOWED "Lipsite de încredere"
174 }
175
176 STRINGTABLE
177 {
178 IDS_KEY_ID "ID cheie="
179 IDS_CERT_ISSUER "Emitentul certificatului"
180 IDS_CERT_SERIAL_NUMBER "Numărul de serie al certificatului="
181 IDS_ALT_NAME_OTHER_NAME "Nume alternativ="
182 IDS_ALT_NAME_RFC822_NAME "Addresa de e-mail="
183 IDS_ALT_NAME_DNS_NAME "Nume de DNS="
184 IDS_ALT_NAME_DIRECTORY_NAME "Adresa de repertoar"
185 IDS_ALT_NAME_URL "URL="
186 IDS_ALT_NAME_IP_ADDRESS "Adresa IP="
187 IDS_ALT_NAME_MASK "Masca="
188 IDS_ALT_NAME_REGISTERED_ID "Identificator înregistrat="
189 IDS_USAGE_UNKNOWN "Folosire necunoscută a cheii"
190 IDS_SUBJECT_TYPE "Tipul subiectului="
191 IDS_SUBJECT_TYPE_CA "CA"
192 IDS_SUBJECT_TYPE_END_CERT "Entitate finală"
193 IDS_PATH_LENGTH "Constrângere de lungime a căii="
194 IDS_PATH_LENGTH_NONE "Fără"
195 IDS_INFO_NOT_AVAILABLE "Informație indisponibilă"
196 IDS_AIA "Acces la informațiile de autoritate"
197 IDS_ACCESS_METHOD "Metoda de acces="
198 IDS_ACCESS_METHOD_OCSP "OCSP"
199 IDS_ACCESS_METHOD_CA_ISSUERS "Emitenți CA"
200 IDS_ACCESS_METHOD_UNKNOWN "Metodă de acces necunoscută"
201 IDS_ACCESS_LOCATION "Nume alternativ"
202 IDS_CRL_DIST_POINT "Punct de distribuție CRL"
203 IDS_CRL_DIST_POINT_NAME "Numele punctului de distribuție"
204 IDS_CRL_DIST_POINT_FULL_NAME "Nume complet"
205 IDS_CRL_DIST_POINT_RDN_NAME "Nume RDN"
206 IDS_CRL_DIST_POINT_REASON "Motiv CRL="
207 IDS_CRL_DIST_POINT_ISSUER "Emitent CRL"
208 IDS_REASON_KEY_COMPROMISE "Cheia compromisă"
209 IDS_REASON_CA_COMPROMISE "CA compromisă"
210 IDS_REASON_AFFILIATION_CHANGED "Afiliere schimbată"
211 IDS_REASON_SUPERSEDED "Înlocuit"
212 IDS_REASON_CESSATION_OF_OPERATION "Încetarea operațiunilor"
213 IDS_REASON_CERTIFICATE_HOLD "Certificat reținut"
214 IDS_FINANCIAL_CRITERIA "Informația financiară="
215 IDS_FINANCIAL_CRITERIA_AVAILABLE "Disponibilă"
216 IDS_FINANCIAL_CRITERIA_NOT_AVAILABLE "Indisponibilă"
217 IDS_FINANCIAL_CRITERIA_MEETS_CRITERIA "Îndeplinește criteriul="
218 IDS_YES "Da"
219 IDS_NO "Nu"
220 IDS_DIGITAL_SIGNATURE "Semnătură digitală"
221 IDS_NON_REPUDIATION "Non-repudiere"
222 IDS_KEY_ENCIPHERMENT "Cifrare cheie"
223 IDS_DATA_ENCIPHERMENT "Cifrare date"
224 IDS_KEY_AGREEMENT "Înțelegere la cheie"
225 IDS_CERT_SIGN "Semnare certificat"
226 IDS_OFFLINE_CRL_SIGN "Semnare CRL offline"
227 IDS_CRL_SIGN "Semnare CRL"
228 IDS_ENCIPHER_ONLY "Doar cifrează"
229 IDS_DECIPHER_ONLY "Doar descifrează"
230 IDS_NETSCAPE_SSL_CLIENT "Autentificare client SSL"
231 IDS_NETSCAPE_SSL_SERVER "Autentificare server SSL"
232 IDS_NETSCAPE_SMIME "S/MIME"
233 IDS_NETSCAPE_SIGN "Semnătură"
234 IDS_NETSCAPE_SSL_CA "SSL CA"
235 IDS_NETSCAPE_SMIME_CA "S/MIME CA"
236 IDS_NETSCAPE_SIGN_CA "Semnătură CA"
237 }