[WIN32]
[reactos.git] / reactos / dll / win32 / cryptui / lang / cryptui_Lt.rc
1 /*
2 * cryptui dll resources
3 *
4 * Copyright 2008 Juan Lang
5 *
6 * This library is free software; you can redistribute it and/or
7 * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
8 * License as published by the Free Software Foundation; either
9 * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
10 *
11 * This library is distributed in the hope that it will be useful,
12 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
14 * Lesser General Public License for more details.
15 *
16 * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
17 * License along with this library; if not, write to the Free Software
18 * Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
19 */
20
21 #include "cryptuires.h"
22
23 LANGUAGE LANG_LITHUANIAN, SUBLANG_DEFAULT
24
25 STRINGTABLE
26 {
27 IDS_CERTIFICATE "Liudijimas"
28 IDS_CERTIFICATEINFORMATION "Liudijimo informacija"
29 IDS_CERT_INFO_BAD_SIG "Šis liudijimas turi neteisingą parašą. Liudijimas galėjo būti pakeistas ar pažeistas."
30 IDS_CERT_INFO_UNTRUSTED_CA "Šis vyriausiasis liudijimas yra nepatikimas. Norėdami juo pasitikėti įtraukite jį į sistemos patikimų vyriausiųjų liudijimų saugyklą."
31 IDS_CERT_INFO_UNTRUSTED_ROOT "Nepavyko patvirtinti šio liudijimo pagal patikimą vyriausiąjį liudijimą."
32 IDS_CERT_INFO_PARTIAL_CHAIN "Nepavyko rasti liudijimo išdavėjo."
33 IDS_CERT_INFO_BAD_PURPOSES "Nepavyko patikrinti visų šio liudijimo paskirties tikslų."
34 IDS_CERT_INFO_PURPOSES "Šis liudijimas yra skirtas šiems tikslams:"
35 IDS_SUBJECT_HEADING "Kam išduota: "
36 IDS_ISSUER_HEADING "Išdavė: "
37 IDS_VALID_FROM "Galioja nuo "
38 IDS_VALID_TO " iki "
39 IDS_CERTIFICATE_BAD_SIGNATURE "Šis liudijimas turi neteisingą parašą."
40 IDS_CERTIFICATE_BAD_TIME "Šis liudijimas jau nebegalioja arba dar negalioja."
41 IDS_CERTIFICATE_BAD_TIMENEST "Šio liudijimo galiojimo periodas yra didesnis už išdavėjo."
42 IDS_CERTIFICATE_REVOKED "Šis liudijimas buvo panaikintas išdavėjo."
43 IDS_CERTIFICATE_VALID "Šis liudijimas yra geras."
44 IDS_FIELD "Laukas"
45 IDS_VALUE "Reikšmė"
46 IDS_FIELDS_ALL "<visi laukai>"
47 IDS_FIELDS_V1 "Tik pirmos versijos laukai"
48 IDS_FIELDS_EXTENSIONS "Tik plėtiniai"
49 IDS_FIELDS_CRITICAL_EXTENSIONS "Tik būtini plėtiniai"
50 IDS_FIELDS_PROPERTIES "Tik savybės"
51 IDS_FIELD_VERSION "Versija"
52 IDS_FIELD_SERIAL_NUMBER "Numeris"
53 IDS_FIELD_ISSUER "Išdavėjas"
54 IDS_FIELD_VALID_FROM "Galioja nuo"
55 IDS_FIELD_VALID_TO "Galioja iki"
56 IDS_FIELD_SUBJECT "Subjektas"
57 IDS_FIELD_PUBLIC_KEY "Viešasis raktas"
58 IDS_FIELD_PUBLIC_KEY_FORMAT "%1 (%2!d! bitai)"
59 IDS_PROP_HASH "maiša SHA1"
60 IDS_PROP_ENHKEY_USAGE "Ypatingas rakto naudojimas (savybė)"
61 IDS_PROP_FRIENDLY_NAME "Draugiškas vardas"
62 IDS_PROP_DESCRIPTION "Aprašas"
63 IDS_CERTIFICATE_PROPERTIES "Liudijimo savybės"
64 IDS_CERTIFICATE_PURPOSE_ERROR "Prašau įveskite organizacijos identifikatorių tokia forma: 1.2.3.4"
65 IDS_CERTIFICATE_PURPOSE_EXISTS "Įvestas organizacijos identifikatorius jau egzistuoja."
66 IDS_SELECT_STORE_TITLE "Išrinkite liudijimų saugyklą"
67 IDS_SELECT_STORE "Prašau išrinkite liudijimų saugyklą."
68 IDS_IMPORT_WIZARD "Liudijimo importo vediklis"
69 IDS_IMPORT_TYPE_MISMATCH "Faile yra objektų, kurie neatitinka nustatytų kriterijų. Prašau išrinkite kitą failą."
70 IDS_IMPORT_FILE_TITLE "Importo failas"
71 IDS_IMPORT_FILE_SUBTITLE "Nurodykite failą importui."
72 IDS_IMPORT_STORE_TITLE "Liudijimų saugykla"
73 IDS_IMPORT_STORE_SUBTITLE "Liudijimų saugyklos yra liudijimų rinkiniai, atšauktų liudijimų sąrašai ir patikintų liudijimų sąrašai."
74 IDS_IMPORT_FILTER_CERT "X.509 liudijimas (*.cer; *.crt)"
75 IDS_IMPORT_FILTER_PFX "Asmeninės informacijos mainai (*.pfx; *.p12)"
76 IDS_IMPORT_FILTER_CRL "Atšauktų liudijimų sąrašas (*.crl)"
77 IDS_IMPORT_FILTER_CTL "Patikintų liudijimų sąrašas (*.stl)"
78 IDS_IMPORT_FILTER_SERIALIZED_STORE "Išdėstyta serijomis liudijimų saugykla (*.sst)"
79 IDS_IMPORT_FILTER_CMS "CMS/PKCS #7 pranešimai (*.spc; *.p7b)"
80 IDS_IMPORT_FILTER_ALL "Visi failai (*.*)"
81 IDS_IMPORT_EMPTY_FILE "Prašau išrinkite failą."
82 IDS_IMPORT_BAD_FORMAT "Neatpažintas failo formatas. Prašau išrinkite kitą failą."
83 IDS_IMPORT_OPEN_FAILED "Nepavyko atverti "
84 IDS_IMPORT_DEST_DETERMINED "Nustatyta programos"
85 IDS_IMPORT_SELECT_STORE "Prašau išrinkite saugyklą"
86 IDS_IMPORT_STORE_SELECTION "Išrinkta liudijimų saugykla"
87 IDS_IMPORT_DEST_AUTOMATIC "Automatiškai nustatyta programos"
88 IDS_IMPORT_FILE "Failas"
89 IDS_IMPORT_CONTENT "Turinys"
90 IDS_IMPORT_CONTENT_CERT "Liudijimas"
91 IDS_IMPORT_CONTENT_CRL "Atšauktų liudijimų sąrašas"
92 IDS_IMPORT_CONTENT_CTL "Patikintų liudijimų sąrašas"
93 IDS_IMPORT_CONTENT_CMS "CMS/PKCS #7 pranešimas"
94 IDS_IMPORT_CONTENT_PFX "Asmeninės informacijos mainai"
95 IDS_IMPORT_CONTENT_STORE "Liudijimų saugykla"
96 IDS_IMPORT_SUCCEEDED "Importas sėkmingas."
97 IDS_IMPORT_FAILED "Importas nepavyko."
98 IDS_WIZARD_TITLE_FONT "Arial"
99 IDS_PURPOSE_ALL "<visi laukai>"
100 IDS_PURPOSE_ADVANCED "<papildomos paskirtys>"
101 IDS_SUBJECT_COLUMN "Kam išduotas"
102 IDS_ISSUER_COLUMN "Išdavė"
103 IDS_EXPIRATION_COLUMN "Galiojimo data"
104 IDS_FRIENDLY_NAME_COLUMN "Draugiškas vardas"
105 IDS_ALLOWED_PURPOSE_ALL "<visi laukai>"
106 IDS_ALLOWED_PURPOSE_NONE "<jokios>"
107 IDS_WARN_REMOVE_MY "Su šiuo liudijimu jūs daugiau nebegalėsite iššifruoti pranešimų ar pasirašyti pranešimų.\nAr tikrai norite pašalinti šį liudijimą?"
108 IDS_WARN_REMOVE_PLURAL_MY "Su šiuo liudijimu jūs daugiau nebegalėsite iššifruoti pranešimų ar pasirašyti pranešimų.\nAr tikrai norite pašalinti šiuos liudijimus?"
109 IDS_WARN_REMOVE_ADDRESSBOOK "Su šiuo liudijimu jūs daugiau nebegalėsite iššifruoti pranešimų ar patikrinti pasirašytų pranešimų.\nAr tikrai norite pašalinti šį liudijimą?"
110 IDS_WARN_REMOVE_PLURAL_ADDRESSBOOK "Su šiuo liudijimu jūs daugiau nebegalėsite iššifruoti pranešimų ar patikrinti pasirašytų pranešimų.\nAr tikrai norite pašalinti šiuos liudijimus?"
111 IDS_WARN_REMOVE_CA "Liudijimais, išduotais šios liudijimo įstaigos, nebebus pasitikima.\nAr tikrai norite pašalinti šį liudijimą?"
112 IDS_WARN_REMOVE_PLURAL_CA "Liudijimais, išduotais šių liudijimo įstaigų, nebebus pasitikima.\nAr tikrai norite pašalinti šiuos liudijimus?"
113 IDS_WARN_REMOVE_ROOT "Liudijimais, išduotais šios vyriausiosios liudijimo įstaigos, ar bet kurios jos išduotos liudijimų įstaigos liudijimais, nebebus pasitikima.\nAr tikrai norite pašalinti šį patikimą vyriausiąjį liudijimą?"
114 IDS_WARN_REMOVE_PLURAL_ROOT "Liudijimais, išduotais šių vyriausiųjų liudijimo įstaigų, ar bet kurių jų išduotų liudijimų įstaigų liudijimais, nebebus pasitikima.\nAr tikrai norite pašalinti šiuos patikimus vyriausiuosius liudijimus?"
115 IDS_WARN_REMOVE_TRUSTEDPUBLISHER "Nebebus pasitikima programine įranga pasirašyta šio leidėjo.\nAr tikrai norite pašalinti šį liudijimą?"
116 IDS_WARN_REMOVE_PLURAL_TRUSTEDPUBLISHER "Nebebus pasitikima programine įranga pasirašyta šių leidėjų.\nAr tikrai norite pašalinti šiuos liudijimus?"
117 IDS_WARN_REMOVE_DEFAULT "Ar tikrai norite pašalinti šį liudijimą?"
118 IDS_WARN_REMOVE_PLURAL_DEFAULT "Ar tikrai norite pašalinti šiuos liudijimus?"
119 IDS_CERT_MGR "Liudijimai"
120 IDS_FRIENDLY_NAME_NONE "<jokios>"
121 IDS_PURPOSE_SERVER_AUTH "Garantuoja nutolusio kompiuterio tapatumą"
122 IDS_PURPOSE_CLIENT_AUTH "Įrodo jūsų tapatumą nutolusiam kompiuteriui"
123 IDS_PURPOSE_CODE_SIGNING "Garantuoja, kad programinė įranga yra iš šio leidėjo\nApsaugo programinę įrangą nuo pakeitimų po išleidimo"
124 IDS_PURPOSE_EMAIL_PROTECTION "Apsaugo el. pašto pranešimus"
125 IDS_PURPOSE_IPSEC "Leidžia saugu ryšį internete"
126 IDS_PURPOSE_TIMESTAMP_SIGNING "Leidžia pasirašyti duomenis dabartiniu laiku"
127 IDS_PURPOSE_CTL_USAGE_SIGNING "Leidžia skaitmeniškai pasirašyti patikintų liudijimų sąrašą"
128 IDS_PURPOSE_EFS "Leidžia užšifruoti duomenis diske"
129 IDS_PURPOSE_EFS_RECOVERY "Failų atkūrimas"
130 IDS_PURPOSE_WHQL "Windows tvarkyklių patikra"
131 IDS_PURPOSE_NT5 "Windows sistemos komponentų patikra"
132 IDS_PURPOSE_OEM_WHQL "OEM Windows sistemos komponentų patikra"
133 IDS_PURPOSE_EMBEDDED_NT "Įtaisytų Windows sistemos komponentų patikra"
134 IDS_PURPOSE_ROOT_LIST_SIGNER "Pagrindinio sąrašo pasirašytojas"
135 IDS_PURPOSE_QUALIFIED_SUBORDINATION "Patikslintoji hierarchija"
136 IDS_PURPOSE_KEY_RECOVERY "Rakto atkūrimas"
137 IDS_PURPOSE_DOCUMENT_SIGNING "Dokumentų pasirašymas"
138 IDS_PURPOSE_LIFETIME_SIGNING "Gyvavimo ciklo pasirašymas"
139 IDS_PURPOSE_DRM "Skaitmeninės teisės"
140 IDS_PURPOSE_LICENSES "Kodų pako licencijos"
141 IDS_PURPOSE_LICENSE_SERVER "Licencijų serverio patikra"
142 IDS_PURPOSE_ENROLLMENT_AGENT "Liudijimo užklausos priemonė"
143 IDS_PURPOSE_SMARTCARD_LOGON "Lustinių kortelių įvedimas"
144 IDS_PURPOSE_CA_EXCHANGE "Privačiojo rakto archyvavimas"
145 IDS_PURPOSE_KEY_RECOVERY_AGENT "Rakto atkūrimo priemonė"
146 IDS_PURPOSE_DS_EMAIL_REPLICATION "Katalogų serverio el. pašto dauginimas"
147 IDS_EXPORT_WIZARD "Liudijimo eksporto vediklis"
148 IDS_EXPORT_FORMAT_TITLE "Eksporto formatas"
149 IDS_EXPORT_FORMAT_SUBTITLE "Išsirinkite formatą duomenims išsaugoti."
150 IDS_EXPORT_FILE_TITLE "Eksporto failas"
151 IDS_EXPORT_FILE_SUBTITLE "Nurodykite failą, kuriame bus išsaugoti duomenys."
152 IDS_EXPORT_FILE_EXISTS "Nurodytas failas egzistuoja. Ar norite jį perrašyti?"
153 IDS_EXPORT_FILTER_CERT "DER-užkoduotas dvejetainis X.509 (*.cer)"
154 IDS_EXPORT_FILTER_BASE64_CERT "Base64-užkoduotas X.509 (*.cer)"
155 IDS_EXPORT_FILTER_CRL "Atšauktų liudijimų sąrašas (*.crl)"
156 IDS_EXPORT_FILTER_CTL "Patikintų liudijimų sąrašas (*.stl)"
157 IDS_EXPORT_FILTER_CMS "CMS/PKCS #7 pranešimai (*.p7b)"
158 IDS_EXPORT_FILTER_PFX "Asmeninės informacijos mainai (*.pfx)"
159 IDS_EXPORT_FILTER_SERIALIZED_CERT_STORE "Išdėstyta serijomis liudijimų saugykla (*.sst)"
160 IDS_EXPORT_FORMAT "Failo formatas"
161 IDS_EXPORT_INCLUDE_CHAIN "Apimti visus liudijimus liudijimų kelyje"
162 IDS_EXPORT_KEYS "Eksportuoti raktus"
163 IDS_YES "Taip"
164 IDS_NO "Ne"
165 IDS_EXPORT_SUCCEEDED "Eksportas sėkmingas."
166 IDS_EXPORT_FAILED "Eksportas nepavyko."
167 IDS_EXPORT_PRIVATE_KEY_TITLE "Eksportuoti privatųjį raktą"
168 IDS_EXPORT_PRIVATE_KEY_SUBTITLE "Liudijimas turi privatųjį raktą, kuris gali būti išeksportuotas kartu su liudijimu."
169 IDS_EXPORT_PASSWORD_TITLE "Įveskite slaptažodį"
170 IDS_EXPORT_PASSWORD_SUBTITLE "Jūs galite apsaugoti privatųjį raktą slaptažodžiu."
171 IDS_EXPORT_PASSWORD_MISMATCH "Slaptažodžiai nesutampa."
172 IDS_EXPORT_PRIVATE_KEY_UNAVAILABLE "Pastaba: nepavyko atverti privačiojo rakto šiam liudijimui."
173 IDS_EXPORT_PRIVATE_KEY_NON_EXPORTABLE "Pastaba: šio liudijimo privatusis raktas neišeksportuojamas."
174 }
175
176 IDD_GENERAL DIALOGEX 0, 0, 255, 236
177 CAPTION "Bendrosios"
178 STYLE DS_SHELLFONT | WS_VISIBLE
179 FONT 8, "MS Shell Dlg"
180 BEGIN
181 CONTROL "", -1, "Static", WS_BORDER|SS_WHITERECT, 6,10,241,200
182 CONTROL "", IDC_CERTIFICATE_ICON,"RichEdit20W", ES_READONLY|WS_DISABLED,8,11,26,26
183 CONTROL "", IDC_CERTIFICATE_INFO,"RichEdit20W", ES_READONLY|WS_DISABLED,34,11,212,26
184 CONTROL "", -1, "Static", SS_BLACKFRAME, 16,37,222,1
185 CONTROL "", IDC_CERTIFICATE_STATUS,"RichEdit20W", ES_READONLY|ES_MULTILINE,8,38,238,78
186 CONTROL "", -1, "Static", SS_BLACKFRAME, 16,116,222,1
187 CONTROL "", IDC_CERTIFICATE_NAMES,"RichEdit20W", ES_READONLY|ES_MULTILINE|WS_DISABLED,8,118,238,90
188 PUSHBUTTON "&Įdiegti liudijimą...", IDC_ADDTOSTORE,53,216,95,14
189 PUSHBUTTON "Išdavėjo &teiginys", IDC_ISSUERSTATEMENT,152,216,95,14
190 END
191
192 IDD_DETAIL DIALOGEX 0, 0, 255, 236
193 CAPTION "Išsamiai"
194 STYLE DS_SHELLFONT | WS_VISIBLE
195 FONT 8, "MS Shell Dlg"
196 BEGIN
197 LTEXT "&Rodyti:", -1, 6,12,40,14
198 COMBOBOX IDC_DETAIL_SELECT, 48,10,100,14, CBS_DROPDOWNLIST|WS_BORDER|WS_VSCROLL|WS_TABSTOP
199 CONTROL "", IDC_DETAIL_LIST, "SysListView32",
200 LVS_REPORT|LVS_SINGLESEL|WS_CHILD|WS_VISIBLE|WS_TABSTOP|WS_BORDER, 6,28,241,100
201 CONTROL "", IDC_DETAIL_VALUE, "RichEdit20W", ES_READONLY|ES_MULTILINE|WS_TABSTOP, 6,136,241,70
202 PUSHBUTTON "Redaguoti &savybes...", IDC_EDITPROPERTIES,53,216,95,14
203 PUSHBUTTON "&Kopijuoti į failą...", IDC_EXPORT,152,216,95,14
204 END
205
206 IDD_HIERARCHY DIALOGEX 0, 0, 255, 236
207 CAPTION "Liudijimo kelias"
208 STYLE DS_SHELLFONT | WS_VISIBLE
209 FONT 8, "MS Shell Dlg"
210 BEGIN
211 GROUPBOX "Liudijimo kelias", -1,6,10,245,165, BS_GROUPBOX
212 CONTROL "",IDC_CERTPATH, "SysTreeView32", TVS_HASLINES|WS_BORDER,
213 13,22,231,130
214 PUSHBUTTON "&Peržiūrėti liudijimą", IDC_VIEWCERTIFICATE,155,156,90,14
215 LTEXT "Liudijimo &būsena:", IDC_CERTIFICATESTATUS,6,183,200,14
216 CONTROL "", IDC_CERTIFICATESTATUSTEXT,"RichEdit20W",
217 WS_BORDER|ES_READONLY|ES_MULTILINE|WS_DISABLED,6,195,245,36
218 END
219
220 IDD_USERNOTICE DIALOGEX 0, 0, 255, 256
221 CAPTION "Garantijų nedavimas"
222 STYLE DS_SHELLFONT | WS_VISIBLE
223 FONT 8, "MS Shell Dlg"
224 BEGIN
225 CONTROL "", IDC_USERNOTICE,"RichEdit20W",
226 WS_BORDER|ES_READONLY|ES_MULTILINE|WS_DISABLED,6,10,241,200
227 PUSHBUTTON "Užverti", IDOK,73,216,85,14
228 PUSHBUTTON "Daugiau &informacijos", IDC_CPS,162,216,85,14
229 END
230
231 IDD_CERT_PROPERTIES_GENERAL DIALOGEX 0, 0, 255, 236
232 CAPTION "Bendrosios"
233 STYLE DS_SHELLFONT | WS_VISIBLE
234 FONT 8, "MS Shell Dlg"
235 BEGIN
236 LTEXT "&Draugiškas vardas:", -1, 6,14,60,14
237 EDITTEXT IDC_FRIENDLY_NAME, 70,12,181,14, ES_AUTOHSCROLL|WS_TABSTOP
238 LTEXT "&Aprašas:", -1, 6,32,60,14
239 EDITTEXT IDC_DESCRIPTION, 70,30,181,14, ES_AUTOVSCROLL|ES_MULTILINE|WS_TABSTOP|WS_VSCROLL
240 GROUPBOX "Liudijimo paskirtys", -1,6,48,245,185, BS_GROUPBOX
241 AUTORADIOBUTTON "&Įjungti visas šio liudijimo paskirtis",
242 IDC_ENABLE_ALL_PURPOSES, 12,58,230,14, BS_AUTORADIOBUTTON|WS_TABSTOP
243 AUTORADIOBUTTON "Išj&ungti visas šio liudijimo paskirtis",
244 IDC_DISABLE_ALL_PURPOSES, 12,70,230,14, BS_AUTORADIOBUTTON
245 AUTORADIOBUTTON "Įjungti &tik šias šio liudijimo paskirtis:",
246 IDC_ENABLE_SELECTED_PURPOSES, 12,82,230,14, BS_AUTORADIOBUTTON
247 CONTROL "", IDC_CERTIFICATE_USAGES,"SysListView32",
248 LVS_REPORT|LVS_NOCOLUMNHEADER|LVS_SINGLESEL|WS_CHILD|WS_VISIBLE|WS_TABSTOP|WS_BORDER,
249 24,100,220,106
250 PUSHBUTTON "Pridėti &paskirtį...", IDC_ADD_PURPOSE,174,212,70,14
251 END
252
253 IDD_ADD_CERT_PURPOSE DIALOGEX 0,0,200,68
254 CAPTION "Pridėti paskirtį"
255 STYLE DS_SHELLFONT | WS_VISIBLE
256 FONT 8, "MS Shell Dlg"
257 BEGIN
258 LTEXT "Pridėkite objekto identifikatorių (OID) liudijimo paskirčiai, kurią norite pridėti:",
259 -1, 6,6,190,28
260 EDITTEXT IDC_NEW_PURPOSE, 6,28,190,14, ES_AUTOVSCROLL|ES_MULTILINE|WS_TABSTOP|WS_VSCROLL
261 PUSHBUTTON "Gerai", IDOK, 33,48,60,14
262 PUSHBUTTON "Atsisakyti", IDCANCEL, 100,48,60,14
263 END
264
265 IDD_SELECT_STORE DIALOGEX 0,0,200,136
266 CAPTION "Išrinkite liudijimų saugyklą"
267 STYLE DS_SHELLFONT | WS_VISIBLE
268 FONT 8, "MS Shell Dlg"
269 BEGIN
270 LTEXT "Išrinkite liudijimų saugyklą, kurią norite naudoti:", IDC_STORE_TEXT, 6,6,190,28
271 CONTROL "",IDC_STORE_LIST, "SysTreeView32", TVS_HASLINES|WS_BORDER|WS_TABSTOP,
272 6,28,188,70
273 CHECKBOX "&Rodyti fizines saugyklas", IDC_SHOW_PHYSICAL_STORES, 6,102,180,14, BS_AUTOCHECKBOX|WS_TABSTOP
274 PUSHBUTTON "Gerai", IDOK, 90,118,50,14, BS_DEFPUSHBUTTON
275 PUSHBUTTON "Atsisakyti", IDCANCEL, 144,118,50,14
276 END
277
278 IDD_IMPORT_WELCOME DIALOGEX 0,0,317,143
279 CAPTION "Liudijimo importo vediklis"
280 STYLE DS_SHELLFONT | WS_VISIBLE
281 FONT 8, "MS Shell Dlg"
282 BEGIN
283 LTEXT "Sveiki atvėrę liudijimo importo vediklį", IDC_IMPORT_TITLE, 115,7,195,30
284 LTEXT "Šis vediklis padeda jums importuoti liudijimus, atšauktų liudijimų sąrašus ir patikintų liudijimų sąrašus iš failo į liudijimų saugyklą.\n\n\
285 Liudijimas gali būti naudojamas nustatyti jūsų ar kompiuterio su kuriuo esate užmezgę ryšį tapatumą. Jis taip pat gali būti naudojamas tapatumo nustatymui ir pranešimų pasirašymui. Liudijimų saugyklos yra liudijimų, atšauktų liudijimų sąrašų ir patikintų liudijimų sąrašų rinkiniai.\n\n\
286 Jei norite tęsti, spauskite Kitas.",
287 -1, 115,40,195,120
288 END
289
290 IDD_IMPORT_FILE DIALOGEX 0,0,317,178
291 CAPTION "Liudijimo importo vediklis"
292 STYLE DS_SHELLFONT | WS_VISIBLE
293 FONT 8, "MS Shell Dlg"
294 BEGIN
295 LTEXT "&Failas:", -1, 21,1,195,10
296 EDITTEXT IDC_IMPORT_FILENAME, 21,11,208,14, ES_AUTOHSCROLL|WS_TABSTOP
297 PUSHBUTTON "Pari&nkti...", IDC_IMPORT_BROWSE_FILE, 236,11,60,14
298 LTEXT "Pastaba: Šie failų formatai gali turėti daugiau negu vieną liudijimą, atšauktų liudijimų sąrašą ar patikintų liudijimų sąrašą:",
299 -1, 21,30,265,16
300 LTEXT "Kriptografinio pranešimo sintaksės standarto/PKCS #7 pranešimai (*.p7b)",
301 -1, 31,53,265,10
302 LTEXT "Asmeninės informacijos mainai/PKCS #12 (*.pfx; *.p12)",
303 -1, 31,68,265,10
304 LTEXT "Microsoft išdėstyta serijomis liudijimų saugykla (*.sst)",
305 -1, 31,83,265,10
306 END
307
308 IDD_IMPORT_STORE DIALOGEX 0,0,317,143
309 CAPTION "Liudijimo importo vediklis"
310 STYLE DS_SHELLFONT | WS_VISIBLE
311 FONT 8, "MS Shell Dlg"
312 BEGIN
313 LTEXT "Wine gali automatiškai parinkti liudijimų saugyklą arba jūs galite nurodyti vietą liudijimams.",
314 -1, 21,1,220,25
315 AUTORADIOBUTTON "Automatiškai pa&rinkti liudijimų saugyklą",
316 IDC_IMPORT_AUTO_STORE, 31,28,220,12, BS_AUTORADIOBUTTON|WS_TABSTOP
317 AUTORADIOBUTTON "Patalpinti &visus liudijimus į šią saugyklą:",
318 IDC_IMPORT_SPECIFY_STORE, 31,42,220,12, BS_AUTORADIOBUTTON
319 EDITTEXT IDC_IMPORT_STORE, 44,61,185,14, ES_READONLY
320 PUSHBUTTON "Pari&nkti...", IDC_IMPORT_BROWSE_STORE, 236,61,60,14
321 END
322
323 IDD_IMPORT_FINISH DIALOGEX 0,0,317,178
324 CAPTION "Liudijimo importo vediklis"
325 STYLE DS_SHELLFONT | WS_VISIBLE
326 FONT 8, "MS Shell Dlg"
327 BEGIN
328 LTEXT "Liudijimo importo vediklio pabaiga", IDC_IMPORT_TITLE,
329 115,1,195,40
330 LTEXT "Jūs sėkmingai baigėte liudijimo importo vediklį.",
331 -1, 115,33,195,24
332 LTEXT "Jūs nurodėte šias nuostatas:",
333 -1, 115,57,195,12
334 CONTROL "", IDC_IMPORT_SETTINGS, "SysListView32",
335 LVS_REPORT|LVS_NOCOLUMNHEADER|LVS_SINGLESEL|WS_CHILD|WS_VISIBLE|WS_TABSTOP|WS_BORDER,
336 115,67,174,100
337 END
338
339 IDD_CERT_MGR DIALOGEX 0,0,335,270
340 CAPTION "Liudijimai"
341 STYLE DS_SHELLFONT | WS_VISIBLE
342 FONT 8, "MS Shell Dlg"
343 BEGIN
344 LTEXT "&Numatytos paskirtys:", -1, 7,9,100,12
345 COMBOBOX IDC_MGR_PURPOSE_SELECTION, 83,7,245,14, CBS_DROPDOWNLIST|WS_BORDER|WS_VSCROLL|WS_TABSTOP
346 CONTROL "", IDC_MGR_STORES, "SysTabControl32", WS_CLIPSIBLINGS|WS_TABSTOP, 7,25,321,140
347 CONTROL "", IDC_MGR_CERTS, "SysListView32", LVS_REPORT|WS_CHILD|WS_VISIBLE|WS_TABSTOP|WS_BORDER, 15,46,305,111
348 PUSHBUTTON "&Importuoti...", IDC_MGR_IMPORT, 7,172,65,14
349 PUSHBUTTON "&Eksportuoti...", IDC_MGR_EXPORT, 76,172,65,14, WS_DISABLED
350 PUSHBUTTON "Pa&šalinti", IDC_MGR_REMOVE, 145,172,65,14, WS_DISABLED
351 PUSHBUTTON "Išs&amiau...", IDC_MGR_ADVANCED, 263,172,65,14
352 GROUPBOX "Liudijimo numatytos paskirtys", -1,7,194,321,47, BS_GROUPBOX
353 LTEXT "", IDC_MGR_PURPOSES, 13,206,252,32
354 PUSHBUTTON "&Rodymas", IDC_MGR_VIEW, 269,218,51,14, WS_DISABLED
355 PUSHBUTTON "&Užverti", IDCANCEL, 277,249,51,14, BS_DEFPUSHBUTTON
356 END
357
358 IDD_CERT_MGR_ADVANCED DIALOGEX 0,0,248,176
359 CAPTION "Išsamios parinktys"
360 STYLE DS_SHELLFONT | WS_VISIBLE
361 FONT 8, "MS Shell Dlg"
362 BEGIN
363 GROUPBOX "Liudijimo paskirtis", -1, 7,7,234,141, BS_GROUPBOX
364 LTEXT "Išrinkite vieną ar daugiau paskirčių rodymui, kai yra pasirinkta „papildomos paskirtys“.",
365 -1, 14,18,220,16
366 LTEXT "&Liudijimo paskirtys:", -1, 14,41,90,12, WS_TABSTOP
367 CONTROL "", IDC_CERTIFICATE_USAGES,"SysListView32",
368 LVS_REPORT|LVS_NOCOLUMNHEADER|LVS_SINGLESEL|WS_CHILD|WS_VISIBLE|WS_TABSTOP|WS_BORDER,
369 14,51,220,90
370 PUSHBUTTON "Gerai", IDOK, 132,155,51,14, BS_DEFPUSHBUTTON
371 PUSHBUTTON "Atsisakyti", IDCANCEL, 190,155,51,14
372 END
373
374 IDD_EXPORT_WELCOME DIALOGEX 0,0,317,143
375 CAPTION "Liudijimo eksporto vediklis"
376 STYLE DS_SHELLFONT | WS_VISIBLE
377 FONT 8, "MS Shell Dlg"
378 BEGIN
379 LTEXT "Sveiki atvėrę liudijimo eksporto vediklį", IDC_EXPORT_TITLE, 115,7,195,30
380 LTEXT "Šis vediklis padeda jums eksportuoti liudijimus, atšauktų liudijimų sąrašus ir patikintų liudijimų sąrašus iš liudijimų saugyklos į failą.\n\n\
381 Liudijimas gali būti naudojamas nustatyti jūsų ar kompiuterio su kuriuo esate užmezgę ryšį tapatumą. Jis taip pat gali būti naudojamas tapatumo nustatymui ir pranešimų pasirašymui. Liudijimų saugyklos yra liudijimų, atšauktų liudijimų sąrašų ir patikintų liudijimų sąrašų rinkiniai.\n\n\
382 Jei norite tęsti, spauskite Kitas.",
383 -1, 115,40,195,120
384 END
385
386 IDD_EXPORT_PRIVATE_KEY DIALOGEX 0,0,317,143
387 CAPTION "Liudijimo eksporto vediklis"
388 STYLE DS_SHELLFONT | WS_VISIBLE
389 FONT 8, "MS Shell Dlg"
390 BEGIN
391 LTEXT "Jei pasirinksite eksportuoti privatųjį raktą, kitame lape būsite paklausti įvesti slaptažodį raktui apsaugoti.", -1, 21,1,195,25
392 LTEXT "Ar norite eksportuoti privatųjį raktą?", -1, 21,27,195,10
393 AUTORADIOBUTTON "&Taip, eksportuoti privatųjį raktą",
394 IDC_EXPORT_PRIVATE_KEY_YES, 31,36,200,12, BS_AUTORADIOBUTTON|WS_TABSTOP
395 AUTORADIOBUTTON "&Ne, neeksportuoti privačiojo rakto",
396 IDC_EXPORT_PRIVATE_KEY_NO, 31,48,200,12, BS_AUTORADIOBUTTON
397 LTEXT "", IDC_EXPORT_PRIVATE_KEY_UNAVAILABLE, 21,60,200,24
398 END
399
400 IDD_EXPORT_PASSWORD DIALOGEX 0,0,317,143
401 CAPTION "Liudijimo eksporto vediklis"
402 STYLE DS_SHELLFONT | WS_VISIBLE
403 FONT 8, "MS Shell Dlg"
404 BEGIN
405 LTEXT "&Slaptažodis:", -1, 21,1,195,10
406 EDITTEXT IDC_EXPORT_PASSWORD, 21,11,208,14, ES_AUTOHSCROLL|WS_TABSTOP
407 LTEXT "&Patvirtinti slaptažodį:", -1, 21,35,195,10
408 EDITTEXT IDC_EXPORT_PASSWORD_CONFIRM, 21,45,208,14, ES_AUTOHSCROLL|WS_TABSTOP
409 END
410
411 IDD_EXPORT_FORMAT DIALOGEX 0,0,317,143
412 CAPTION "Liudijimo eksporto vediklis"
413 STYLE DS_SHELLFONT | WS_VISIBLE
414 FONT 8, "MS Shell Dlg"
415 BEGIN
416 LTEXT "Išrinkite formatą, kurį norite naudoti:", -1, 21,1,195,10
417 AUTORADIOBUTTON "&DER-užkoduotas X.509 (*.cer)",
418 IDC_EXPORT_FORMAT_DER, 31,18,280,12, BS_AUTORADIOBUTTON|WS_TABSTOP
419 AUTORADIOBUTTON "Ba&se64-užkoduotas X.509 (*.cer):",
420 IDC_EXPORT_FORMAT_BASE64, 31,30,280,12, BS_AUTORADIOBUTTON
421 AUTORADIOBUTTON "&Kriptografinio pranešimo sintaksės standarto/PKCS #7 pranešimas (*.p7b)",
422 IDC_EXPORT_FORMAT_CMS, 31,42,280,12, BS_AUTORADIOBUTTON
423 CHECKBOX "&Jei įmanoma, apimti visus liudijimus liudijimų kelyje",
424 IDC_EXPORT_CMS_INCLUDE_CHAIN, 44,57,280,8, BS_AUTOCHECKBOX|WS_TABSTOP|WS_DISABLED
425 AUTORADIOBUTTON "&Asmeninės informacijos mainai/PKCS #12 (*.pfx)",
426 IDC_EXPORT_FORMAT_PFX, 31,72,280,12, BS_AUTORADIOBUTTON|WS_DISABLED
427 CHECKBOX "A&pimti visus liudijimus liudijimų kelyje",
428 IDC_EXPORT_PFX_INCLUDE_CHAIN, 44,87,280,8, BS_AUTOCHECKBOX|WS_TABSTOP|WS_DISABLED
429 CHECKBOX "Įjungti stiprų &šifravimą",
430 IDC_EXPORT_PFX_STRONG_ENCRYPTION, 44,102,280,8, BS_AUTOCHECKBOX|WS_TABSTOP|WS_DISABLED
431 CHECKBOX "Iš&trinti privatųjį raktą, kai eksportas sėkmingas",
432 IDC_EXPORT_PFX_DELETE_PRIVATE_KEY, 44,117,280,8, BS_AUTOCHECKBOX|WS_TABSTOP|WS_DISABLED
433 END
434
435 IDD_EXPORT_FILE DIALOGEX 0,0,317,143
436 CAPTION "Liudijimo eksporto vediklis"
437 STYLE DS_SHELLFONT | WS_VISIBLE
438 FONT 8, "MS Shell Dlg"
439 BEGIN
440 LTEXT "&Failas:", -1, 21,1,195,10
441 EDITTEXT IDC_EXPORT_FILENAME, 21,11,208,14, ES_AUTOHSCROLL|WS_TABSTOP
442 PUSHBUTTON "Pari&nkti...", IDC_EXPORT_BROWSE_FILE, 236,11,60,14
443 END
444
445 IDD_EXPORT_FINISH DIALOGEX 0,0,317,178
446 CAPTION "Liudijimo eksporto vediklis"
447 STYLE DS_SHELLFONT | WS_VISIBLE
448 FONT 8, "MS Shell Dlg"
449 BEGIN
450 LTEXT "Liudijimo eksporto vediklio pabaiga", IDC_EXPORT_TITLE,
451 115,1,195,40
452 LTEXT "Jūs sėkmingai baigėte liudijimo eksporto vediklį.",
453 -1, 115,33,195,24
454 LTEXT "Jūs nurodėte šias nuostatas:",
455 -1, 115,57,195,12
456 CONTROL "", IDC_EXPORT_SETTINGS, "SysListView32",
457 LVS_REPORT|LVS_NOCOLUMNHEADER|LVS_SINGLESEL|WS_CHILD|WS_VISIBLE|WS_TABSTOP|WS_BORDER,
458 115,67,174,100
459 END