[WIN32]
[reactos.git] / reactos / dll / win32 / cryptui / lang / cryptui_Nl.rc
1 /*
2 * cryptui dll resources
3 *
4 * Copyright 2008 Juan Lang
5 *
6 * This library is free software; you can redistribute it and/or
7 * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
8 * License as published by the Free Software Foundation; either
9 * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
10 *
11 * This library is distributed in the hope that it will be useful,
12 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
14 * Lesser General Public License for more details.
15 *
16 * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
17 * License along with this library; if not, write to the Free Software
18 * Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
19 */
20
21 #include "cryptuires.h"
22
23 LANGUAGE LANG_DUTCH, SUBLANG_DEFAULT
24
25 STRINGTABLE
26 {
27 IDS_CERTIFICATE "Certificaat"
28 IDS_CERTIFICATEINFORMATION "Certificaat informatie"
29 IDS_CERT_INFO_BAD_SIG "Dit certificaat heeft een foutieve handtekening. Het certificaat kan gewijzigd of corrupt zijn."
30 IDS_CERT_INFO_UNTRUSTED_CA "Dit basis certificaat wordt niet vertrouwd. Om het te vertrouwen, voeg het toe aan uw systeem's vertrouwde basis certificatenopslag."
31 IDS_CERT_INFO_UNTRUSTED_ROOT "Dit certificaat kon niet worden getraceerd naar een vertrouwd basis certificaat."
32 IDS_CERT_INFO_PARTIAL_CHAIN "De uitgever van dit certificaat kon niet gevonden worden."
33 IDS_CERT_INFO_BAD_PURPOSES "De doeleinden voor dit certificaat konden niet geverifieerd worden."
34 IDS_CERT_INFO_PURPOSES "Dit certificaat is bedoeld voor de volgende doeleinden:"
35 IDS_SUBJECT_HEADING "Verstrekt aan: "
36 IDS_ISSUER_HEADING "Uitgegeven door: "
37 IDS_VALID_FROM "geldig vanaf "
38 IDS_VALID_TO " tot "
39 IDS_CERTIFICATE_BAD_SIGNATURE "Dit certificaat heeft een foutieve handtekening."
40 IDS_CERTIFICATE_BAD_TIME "Dit certificaat is verlopen of is nog niet geldig."
41 IDS_CERTIFICATE_BAD_TIMENEST "De geldigheidsperiode van dit certificaat is groter dan die van zijn uitgever."
42 IDS_CERTIFICATE_REVOKED "Dit certificaat was teruggeroepen door de uitgever."
43 IDS_CERTIFICATE_VALID "Dit certificaat is OK."
44 IDS_FIELD "Veld"
45 IDS_VALUE "Waarde"
46 IDS_FIELDS_ALL "<Alle>"
47 IDS_FIELDS_V1 "Alleen versie 1 velden"
48 IDS_FIELDS_EXTENSIONS "Alleen extensies"
49 IDS_FIELDS_CRITICAL_EXTENSIONS "Alleen kritieke extensies"
50 IDS_FIELDS_PROPERTIES "Alleen eigenschappen"
51 IDS_FIELD_VERSION "Versie"
52 IDS_FIELD_SERIAL_NUMBER "Serienummer"
53 IDS_FIELD_ISSUER "Uitgever"
54 IDS_FIELD_VALID_FROM "Geldig vanaf"
55 IDS_FIELD_VALID_TO "Geldig tot"
56 IDS_FIELD_SUBJECT "Onderwerp"
57 IDS_FIELD_PUBLIC_KEY "Publieke sleutel"
58 IDS_FIELD_PUBLIC_KEY_FORMAT "%1 (%2!d! bits)"
59 IDS_PROP_HASH "SHA1 hash"
60 IDS_PROP_ENHKEY_USAGE "Uitgebreid sleutel gebruik (eigenschap)"
61 IDS_PROP_FRIENDLY_NAME "Naam alias"
62 IDS_PROP_DESCRIPTION "Beschrijving"
63 IDS_CERTIFICATE_PROPERTIES "Certificaat eigenschappen"
64 IDS_CERTIFICATE_PURPOSE_ERROR "Geef aub. een OID in in de vorm van 1.2.3.4"
65 IDS_CERTIFICATE_PURPOSE_EXISTS "De ingegeven OID bestaat reeds."
66 IDS_SELECT_STORE_TITLE "Selecteer certificatenopslag"
67 IDS_SELECT_STORE "Selecteer aub. een certificatenopslag."
68 IDS_IMPORT_WIZARD "Certificaat importeerhulp"
69 IDS_IMPORT_TYPE_MISMATCH "Het bestand bevat objecten die niet voldoen aan de opgegeven criteria. Selecteer aub. een ander bestand."
70 IDS_IMPORT_FILE_TITLE "Bestand om te importeren"
71 IDS_IMPORT_FILE_SUBTITLE "Specificeer het bestand dat u wilt importeren."
72 IDS_IMPORT_STORE_TITLE "Certificatenopslag"
73 IDS_IMPORT_STORE_SUBTITLE "Certificatenopslagen zijn verzamelingen van certificaten, certificaat terugroeplijsten en certificaat vertrouwenslijsten."
74 IDS_IMPORT_FILTER_CERT "X.509 Certificaat (*.cer; *.crt)"
75 IDS_IMPORT_FILTER_PFX "Persoonlijke informatie uitwisseling (*.pfx; *.p12)"
76 IDS_IMPORT_FILTER_CRL "Certificaat terugroeplijst (*.crl)"
77 IDS_IMPORT_FILTER_CTL "Certificaat vertrouwenslijst (*.stl)"
78 IDS_IMPORT_FILTER_SERIALIZED_STORE "Microsoft seriële certificatenopslag (*.sst)"
79 IDS_IMPORT_FILTER_CMS "CMS/PKCS #7 berichten (*.spc; *.p7b)"
80 IDS_IMPORT_FILTER_ALL "Alle bestanden (*.*)"
81 IDS_IMPORT_EMPTY_FILE "Selecteer een bestand."
82 IDS_IMPORT_BAD_FORMAT "Het bestandsformaat wordt niet herkend. Selecteer aub. een ander bestand."
83 IDS_IMPORT_OPEN_FAILED "Openen mislukt voor "
84 IDS_IMPORT_DEST_DETERMINED "Bepaald door het programma"
85 IDS_IMPORT_SELECT_STORE "Selecteer een opslag"
86 IDS_IMPORT_STORE_SELECTION "Geselecteerde certificatenopslag"
87 IDS_IMPORT_DEST_AUTOMATIC "Automatisch bepaald door het programma"
88 IDS_IMPORT_FILE "Bestand"
89 IDS_IMPORT_CONTENT "Inhoud"
90 IDS_IMPORT_CONTENT_CERT "Certificaat"
91 IDS_IMPORT_CONTENT_CRL "Certificaat terugroeplijst"
92 IDS_IMPORT_CONTENT_CTL "Certificaat Vertrouwenslijst"
93 IDS_IMPORT_CONTENT_CMS "CMS/PKCS #7 bericht"
94 IDS_IMPORT_CONTENT_PFX "Persoonlijke informatie uitwisseling"
95 IDS_IMPORT_CONTENT_STORE "Certificatenopslag"
96 IDS_IMPORT_SUCCEEDED "Het importeren was succesvol."
97 IDS_IMPORT_FAILED "Het importeren is mislukt."
98 IDS_WIZARD_TITLE_FONT "Arial"
99 IDS_PURPOSE_ALL "<Alle>"
100 IDS_PURPOSE_ADVANCED "<Geavanceerde doeleinden>"
101 IDS_SUBJECT_COLUMN "Verstrekt aan"
102 IDS_ISSUER_COLUMN "Uitgegeven door"
103 IDS_EXPIRATION_COLUMN "Verloop datum"
104 IDS_FRIENDLY_NAME_COLUMN "Naam alias"
105 IDS_ALLOWED_PURPOSE_ALL "<Alle>"
106 IDS_ALLOWED_PURPOSE_NONE "<Geen>"
107 IDS_WARN_REMOVE_MY "U kunt niet langer berichten ontcijferen of ondertekenen met dit certificaat.\nWeet u zeker dat u dit certificaat wilt verwijderen?"
108 IDS_WARN_REMOVE_PLURAL_MY "U kunt niet langer berichten ontcijferen of ondertekenen met deze certificaten.\nWeet u zeker dat u deze certificaten wilt verwijderen?"
109 IDS_WARN_REMOVE_ADDRESSBOOK "U kunt niet langer berichten coderen of verifiëren met dit certificaat.\nWeet u zeker dat u dit certificaat wilt verwijderen?"
110 IDS_WARN_REMOVE_PLURAL_ADDRESSBOOK "U kunt niet langer berichten coderen of verifiëren met deze certificaten.\nWeet u zeker dat u deze certificaten wilt verwijderen?"
111 IDS_WARN_REMOVE_CA "Certificaten uitgegeven door deze certificaten autoriteit zullen niet meer vertrouwd worden.\nWeet u zeker dat u dit certificaat wilt verwijderen?"
112 IDS_WARN_REMOVE_PLURAL_CA "Certificaten uitgegeven door deze certificaten autoriteiten zullen niet meer vertrouwd worden.\nWeet u zeker dat u deze certificaten wilt verwijderen?"
113 IDS_WARN_REMOVE_ROOT "Certificaten uitgegeven door deze basic certificaten autoriteit, alsmede enige certificatie autoriteit die hij verstrekt, zullen niet meer vertrouwd worden.\nWeet u zeker dat u dit vertrouwde basic certificaat wilt verwijderen?"
114 IDS_WARN_REMOVE_PLURAL_ROOT "Certificaten uitgegeven door deze basic certificaten autoriteiten, alsmede enige certificatie autoriteit die zij verstrekken, zullen niet meer vertrouwd worden.\nWeet u zeker dat u deze vertrouwde basic certificaten wilt verwijderen?"
115 IDS_WARN_REMOVE_TRUSTEDPUBLISHER "Software ondertekend door deze uitgever zal niet meer vertrouwd worden.\nWeet u zeker dat u dit certificaat wilt verwijderen?"
116 IDS_WARN_REMOVE_PLURAL_TRUSTEDPUBLISHER "Software ondertekend door deze uitgevers zal niet meer vertrouwd worden.\nWeet u zeker dat u deze certificaten wilt verwijderen?"
117 IDS_WARN_REMOVE_DEFAULT "Weet u zeker dat u dit certificaat wilt verwijderen?"
118 IDS_WARN_REMOVE_PLURAL_DEFAULT "Weet u zeker dat u deze certificaten wilt verwijderen?"
119 IDS_CERT_MGR "Certificaten"
120 IDS_FRIENDLY_NAME_NONE "<Geen>"
121 IDS_PURPOSE_SERVER_AUTH "Bewijst de identiteit van een remote computer"
122 IDS_PURPOSE_CLIENT_AUTH "Bewijst uw identiteit aan een remote computer"
123 IDS_PURPOSE_CODE_SIGNING "Bewijst dat de software kwam van de software uitgever\nBeschermt software tegen wijzigingen na publicatie"
124 IDS_PURPOSE_EMAIL_PROTECTION "Beschermt e-mail berichten"
125 IDS_PURPOSE_IPSEC "Staat beveiligde communicatie over het Internet toe"
126 IDS_PURPOSE_TIMESTAMP_SIGNING "Laat data ondertekend worden met de huidige tijd"
127 IDS_PURPOSE_CTL_USAGE_SIGNING "Laat u een certificaat vertrouwenslijst digitaal ondertekenen"
128 IDS_PURPOSE_EFS "Laat data op de disk gecodeerd worden"
129 IDS_PURPOSE_EFS_RECOVERY "Bestandsherstel"
130 IDS_PURPOSE_WHQL "Windows Hardware Driver Verificatie"
131 IDS_PURPOSE_NT5 "Windows Systeem Component Verificatie"
132 IDS_PURPOSE_OEM_WHQL "OEM Windows Systeem Component Verificatie"
133 IDS_PURPOSE_EMBEDDED_NT "Ingebed Windows Systeem Component Verificatie"
134 IDS_PURPOSE_ROOT_LIST_SIGNER "Basislijst Ondertekenaar"
135 IDS_PURPOSE_QUALIFIED_SUBORDINATION "Gekwalificeerde ondergeschiktheid"
136 IDS_PURPOSE_KEY_RECOVERY "Sleutel herstellen"
137 IDS_PURPOSE_DOCUMENT_SIGNING "Document-ondertekening"
138 IDS_PURPOSE_LIFETIME_SIGNING "Levenslang ondertekenen"
139 IDS_PURPOSE_DRM "Digitale rechten"
140 IDS_PURPOSE_LICENSES "Sleutelbos-licenties"
141 IDS_PURPOSE_LICENSE_SERVER "Licentieserver verificatie"
142 IDS_PURPOSE_ENROLLMENT_AGENT "Certificaat Verzoek Agent"
143 IDS_PURPOSE_SMARTCARD_LOGON "Smart Card Aanmelden"
144 IDS_PURPOSE_CA_EXCHANGE "Persoonlijke sleutel archiefbescheiden"
145 IDS_PURPOSE_KEY_RECOVERY_AGENT "Sleutel Herstel Agent"
146 IDS_PURPOSE_DS_EMAIL_REPLICATION "Directory service e-mail replicatie"
147 IDS_EXPORT_WIZARD "Certificaat Exporteerhulp"
148 IDS_EXPORT_FORMAT_TITLE "Export formaat"
149 IDS_EXPORT_FORMAT_SUBTITLE "Selecteer het formaat waarin de inhoud zal worden opgeslagen."
150 IDS_EXPORT_FILE_TITLE "Exporteer bestandsnaam"
151 IDS_EXPORT_FILE_SUBTITLE "Geef de naam van het bestand waarin de inhoud zal worden opgeslagen."
152 IDS_EXPORT_FILE_EXISTS "Het gekozen bestand bestaat reeds. Wilt u het overschrijven?"
153 IDS_EXPORT_FILTER_CERT "DER-Encoded Binary X.509 (*.cer)"
154 IDS_EXPORT_FILTER_BASE64_CERT "Base64-geëncodeerd X.509 (*.cer)"
155 IDS_EXPORT_FILTER_CRL "Certificaat terugroeplijst (*.crl)"
156 IDS_EXPORT_FILTER_CTL "Certificaat vertrouwenslijst (*.stl)"
157 IDS_EXPORT_FILTER_CMS "CMS/PKCS #7 berichten (*.p7b)"
158 IDS_EXPORT_FILTER_PFX "Persoonlijke informatie uitwisseling (*.pfx)"
159 IDS_EXPORT_FILTER_SERIALIZED_CERT_STORE "Seriële certificatenopslag (*.sst)"
160 IDS_EXPORT_FORMAT "Bestandsformaat"
161 IDS_EXPORT_INCLUDE_CHAIN "Neem alle certificaten in het certificatiepad op"
162 IDS_EXPORT_KEYS "Exporteer sleutels"
163 IDS_YES "Ja"
164 IDS_NO "Nee"
165 IDS_EXPORT_SUCCEEDED "Het exporteren is gelukt."
166 IDS_EXPORT_FAILED "Het exporteren is mislukt."
167 IDS_EXPORT_PRIVATE_KEY_TITLE "Exporteer persoonlijke sleutel"
168 IDS_EXPORT_PRIVATE_KEY_SUBTITLE "Het certificaat bevat een persoonlijke sleutel die mee kan worden geëxporteerd met het certificaat."
169 IDS_EXPORT_PASSWORD_TITLE "Voer wachtwoord in"
170 IDS_EXPORT_PASSWORD_SUBTITLE "U kunt een persoonlijke sleutel beveiligen met een wachtwoord."
171 IDS_EXPORT_PASSWORD_MISMATCH "De wachtwoorden zijn niet gelijk."
172 IDS_EXPORT_PRIVATE_KEY_UNAVAILABLE "Noot: De persoonlijke sleutel voor dit certificaat kon niet geopend worden."
173 IDS_EXPORT_PRIVATE_KEY_NON_EXPORTABLE "Noot: De persoonlijke sleutel voor dit certificaat kan niet geëxporteerd worden."
174 }
175
176 IDD_GENERAL DIALOGEX 0, 0, 255, 236
177 CAPTION "Algemeen"
178 STYLE DS_SHELLFONT | WS_VISIBLE
179 FONT 8, "MS Shell Dlg"
180 BEGIN
181 CONTROL "", -1, "Static", WS_BORDER|SS_WHITERECT, 6,10,241,200
182 CONTROL "", IDC_CERTIFICATE_ICON,"RichEdit20W", ES_READONLY|WS_DISABLED,8,11,26,26
183 CONTROL "", IDC_CERTIFICATE_INFO,"RichEdit20W", ES_READONLY|WS_DISABLED,34,11,212,26
184 CONTROL "", -1, "Static", SS_BLACKFRAME, 16,37,222,1
185 CONTROL "", IDC_CERTIFICATE_STATUS,"RichEdit20W", ES_READONLY|ES_MULTILINE,8,38,238,78
186 CONTROL "", -1, "Static", SS_BLACKFRAME, 16,116,222,1
187 CONTROL "", IDC_CERTIFICATE_NAMES,"RichEdit20W", ES_READONLY|ES_MULTILINE|WS_DISABLED,8,118,238,90
188 PUSHBUTTON "&Installeer certificaat...", IDC_ADDTOSTORE,53,216,95,14
189 PUSHBUTTON "Uitgevers &verklaring", IDC_ISSUERSTATEMENT,152,216,95,14
190 END
191
192 IDD_DETAIL DIALOGEX 0, 0, 255, 236
193 CAPTION "Details"
194 STYLE DS_SHELLFONT | WS_VISIBLE
195 FONT 8, "MS Shell Dlg"
196 BEGIN
197 LTEXT "&Toon:", -1, 6,12,40,14
198 COMBOBOX IDC_DETAIL_SELECT, 48,10,100,14, CBS_DROPDOWNLIST|WS_BORDER|WS_VSCROLL|WS_TABSTOP
199 CONTROL "", IDC_DETAIL_LIST, "SysListView32",
200 LVS_REPORT|LVS_SINGLESEL|WS_CHILD|WS_VISIBLE|WS_TABSTOP|WS_BORDER, 6,28,241,100
201 CONTROL "", IDC_DETAIL_VALUE, "RichEdit20W", ES_READONLY|ES_MULTILINE|WS_TABSTOP, 6,136,241,70
202 PUSHBUTTON "&Wijzig eigenschappen...", IDC_EDITPROPERTIES,53,216,95,14
203 PUSHBUTTON "&Kopieer naar bestand...", IDC_EXPORT,152,216,95,14
204 END
205
206 IDD_HIERARCHY DIALOGEX 0, 0, 255, 236
207 CAPTION "Certificatie pad"
208 STYLE DS_SHELLFONT | WS_VISIBLE
209 FONT 8, "MS Shell Dlg"
210 BEGIN
211 GROUPBOX "Certification &pad", -1,6,10,245,165, BS_GROUPBOX
212 CONTROL "",IDC_CERTPATH, "SysTreeView32", TVS_HASLINES|WS_BORDER,
213 13,22,231,130
214 PUSHBUTTON "&Bekijk certificaat", IDC_VIEWCERTIFICATE,155,156,90,14
215 LTEXT "Certificaat &status:", IDC_CERTIFICATESTATUS,6,183,200,14
216 CONTROL "", IDC_CERTIFICATESTATUSTEXT,"RichEdit20W",
217 WS_BORDER|ES_READONLY|ES_MULTILINE|WS_DISABLED,6,195,245,36
218 END
219
220 IDD_USERNOTICE DIALOGEX 0, 0, 255, 256
221 CAPTION "Disclaimer"
222 STYLE DS_SHELLFONT | WS_VISIBLE
223 FONT 8, "MS Shell Dlg"
224 BEGIN
225 CONTROL "", IDC_USERNOTICE,"RichEdit20W",
226 WS_BORDER|ES_READONLY|ES_MULTILINE|WS_DISABLED,6,10,241,200
227 PUSHBUTTON "Sluiten", IDOK,73,216,85,14
228 PUSHBUTTON "Meer &informatie", IDC_CPS,162,216,85,14
229 END
230
231 IDD_CERT_PROPERTIES_GENERAL DIALOGEX 0, 0, 255, 236
232 CAPTION "Algemeen"
233 STYLE DS_SHELLFONT | WS_VISIBLE
234 FONT 8, "MS Shell Dlg"
235 BEGIN
236 LTEXT "&Naam alias:", -1, 6,14,60,14
237 EDITTEXT IDC_FRIENDLY_NAME, 70,12,181,14, ES_AUTOHSCROLL|WS_TABSTOP
238 LTEXT "B&eschrijving:", -1, 6,32,60,14
239 EDITTEXT IDC_DESCRIPTION, 70,30,181,14, ES_AUTOVSCROLL|ES_MULTILINE|WS_TABSTOP|WS_VSCROLL
240 GROUPBOX "Certificaat doeleinden", -1,6,48,245,185, BS_GROUPBOX
241 AUTORADIOBUTTON "Schakel alle doeleinden voor dit certificaat &in",
242 IDC_ENABLE_ALL_PURPOSES, 12,58,230,14, BS_AUTORADIOBUTTON|WS_TABSTOP
243 AUTORADIOBUTTON "Schakel alle doeleinden voor dit certificaat &uit",
244 IDC_DISABLE_ALL_PURPOSES, 12,70,230,14, BS_AUTORADIOBUTTON
245 AUTORADIOBUTTON "Schakel &alleen de volgende doeleinden voor dit certificaat in:",
246 IDC_ENABLE_SELECTED_PURPOSES, 12,82,230,14, BS_AUTORADIOBUTTON
247 CONTROL "", IDC_CERTIFICATE_USAGES,"SysListView32",
248 LVS_REPORT|LVS_NOCOLUMNHEADER|LVS_SINGLESEL|WS_CHILD|WS_VISIBLE|WS_TABSTOP|WS_BORDER,
249 24,100,220,106
250 PUSHBUTTON "Voeg &doeleinde toe...", IDC_ADD_PURPOSE,174,212,70,14
251 END
252
253 IDD_ADD_CERT_PURPOSE DIALOGEX 0,0,200,68
254 CAPTION "Voeg doeleinde toe"
255 STYLE DS_SHELLFONT | WS_VISIBLE
256 FONT 8, "MS Shell Dlg"
257 BEGIN
258 LTEXT "Voer het object id. (OID) in voor het toe te voegen certificaat doeleinde:",
259 -1, 6,6,190,28
260 EDITTEXT IDC_NEW_PURPOSE, 6,28,190,14, ES_AUTOVSCROLL|ES_MULTILINE|WS_TABSTOP|WS_VSCROLL
261 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 33,48,60,14
262 PUSHBUTTON "Annuleren", IDCANCEL, 100,48,60,14
263 END
264
265 IDD_SELECT_STORE DIALOGEX 0,0,200,136
266 CAPTION "Selecteer certificatenopslag"
267 STYLE DS_SHELLFONT | WS_VISIBLE
268 FONT 8, "MS Shell Dlg"
269 BEGIN
270 LTEXT "Selecteer de certificatenopslag die u wilt gebruiken:", IDC_STORE_TEXT, 6,6,190,28
271 CONTROL "",IDC_STORE_LIST, "SysTreeView32", TVS_HASLINES|WS_BORDER|WS_TABSTOP,
272 6,28,188,70
273 CHECKBOX "&Toon fysieke opslagen", IDC_SHOW_PHYSICAL_STORES, 6,102,180,14, BS_AUTOCHECKBOX|WS_TABSTOP
274 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 90,118,50,14, BS_DEFPUSHBUTTON
275 PUSHBUTTON "Annuleren", IDCANCEL, 144,118,50,14
276 END
277
278 IDD_IMPORT_WELCOME DIALOGEX 0,0,317,143
279 CAPTION "Certificaat importeerhulp"
280 STYLE DS_SHELLFONT | WS_VISIBLE
281 FONT 8, "MS Shell Dlg"
282 BEGIN
283 LTEXT "Welkom bij de certificaat importeerhulp", IDC_IMPORT_TITLE, 115,7,195,30
284 LTEXT "Deze wizard helpt u certificaten, lijsten van herroepen certificaten en lijsten van vertrouwde certificaten uit een bestand in een certificaatkluis te importeren.\n\n\
285 Een certificaat kan gebruikt worden om u of de computer waarmee u communiceert te identificeren. Het kan ook gebruikt worden voor authenticatie en om berichten te ondertekenen. Een certificaatkluis bevat een verzameling van certificaten, lijsten van herroepen certificaten en lijsten van vertrouwde certificaten.\nKlik Volgende om verder te gaan.",
286 -1, 115,40,195,120
287 END
288
289 IDD_IMPORT_FILE DIALOGEX 0,0,317,178
290 CAPTION "Certificaat importeerhulp"
291 STYLE DS_SHELLFONT | WS_VISIBLE
292 FONT 8, "MS Shell Dlg"
293 BEGIN
294 LTEXT "Bestands&naam:", -1, 21,1,195,10
295 EDITTEXT IDC_IMPORT_FILENAME, 21,11,208,14, ES_AUTOHSCROLL|WS_TABSTOP
296 PUSHBUTTON "Bladeren...", IDC_IMPORT_BROWSE_FILE, 236,11,60,14
297 LTEXT "Noot: De volgende bestandsformaten kunnen meer dan één certificaat, certificaat terugroeplijst of certificaat vertrouwenslijst bevatten:",
298 -1, 21,30,265,16
299 LTEXT "Cryptographisch berichtsyntaxis standaard/PKCS #7 berichten (*.p7b)",
300 -1, 31,53,265,10
301 LTEXT "Persoonlijke informatie uitwisseling/PKCS #12 (*.pfx; *.p12)",
302 -1, 31,68,265,10
303 LTEXT "Microsoft seriële certificatenopslag (*.sst)",
304 -1, 31,83,265,10
305 END
306
307 IDD_IMPORT_STORE DIALOGEX 0,0,317,143
308 CAPTION "Certificaat importeerhulp"
309 STYLE DS_SHELLFONT | WS_VISIBLE
310 FONT 8, "MS Shell Dlg"
311 BEGIN
312 LTEXT "Wine kan automatisch de certificatenopslag selecteren, of u kunt een locatie opgeven voor de certificaten.",
313 -1, 21,1,220,25
314 AUTORADIOBUTTON "&Automatisch certificatenopslag selecteren",
315 IDC_IMPORT_AUTO_STORE, 31,28,220,12, BS_AUTORADIOBUTTON|WS_TABSTOP
316 AUTORADIOBUTTON "&Plaats alle certificaten in de volgende opslag:",
317 IDC_IMPORT_SPECIFY_STORE, 31,42,220,12, BS_AUTORADIOBUTTON
318 EDITTEXT IDC_IMPORT_STORE, 44,61,185,14, ES_READONLY
319 PUSHBUTTON "Bladeren...", IDC_IMPORT_BROWSE_STORE, 236,61,60,14
320 END
321
322 IDD_IMPORT_FINISH DIALOGEX 0,0,317,178
323 CAPTION "Certificaat importeerhulp"
324 STYLE DS_SHELLFONT | WS_VISIBLE
325 FONT 8, "MS Shell Dlg"
326 BEGIN
327 LTEXT "Afronden van de certificaat importeerhulp", IDC_IMPORT_TITLE,
328 115,1,195,40
329 LTEXT "U heeft de certificaat importeerhulp succesvol afgerond.",
330 -1, 115,33,195,24
331 LTEXT "U heeft de volgende instellingen ingegeven:",
332 -1, 115,57,195,12
333 CONTROL "", IDC_IMPORT_SETTINGS, "SysListView32",
334 LVS_REPORT|LVS_NOCOLUMNHEADER|LVS_SINGLESEL|WS_CHILD|WS_VISIBLE|WS_TABSTOP|WS_BORDER,
335 115,67,174,100
336 END
337
338 IDD_CERT_MGR DIALOGEX 0,0,335,270
339 CAPTION "Certificaten"
340 STYLE DS_SHELLFONT | WS_VISIBLE
341 FONT 8, "MS Shell Dlg"
342 BEGIN
343 LTEXT "&Doeleinden:", -1, 7,9,100,12
344 COMBOBOX IDC_MGR_PURPOSE_SELECTION, 83,7,245,14, CBS_DROPDOWNLIST|WS_BORDER|WS_VSCROLL|WS_TABSTOP
345 CONTROL "", IDC_MGR_STORES, "SysTabControl32", WS_CLIPSIBLINGS|WS_TABSTOP, 7,25,321,140
346 CONTROL "", IDC_MGR_CERTS, "SysListView32", LVS_REPORT|WS_CHILD|WS_VISIBLE|WS_TABSTOP|WS_BORDER, 15,46,305,111
347 PUSHBUTTON "&Importeer...", IDC_MGR_IMPORT, 7,172,65,14
348 PUSHBUTTON "&Exporteren...", IDC_MGR_EXPORT, 76,172,65,14, WS_DISABLED
349 PUSHBUTTON "&Verwijderen", IDC_MGR_REMOVE, 145,172,65,14, WS_DISABLED
350 PUSHBUTTON "Ge&avanceerd...", IDC_MGR_ADVANCED, 263,172,65,14
351 GROUPBOX "Certificaat doeleinden", -1,7,194,321,47, BS_GROUPBOX
352 LTEXT "", IDC_MGR_PURPOSES, 13,206,252,32
353 PUSHBUTTON "Bee&ld", IDC_MGR_VIEW, 269,218,51,14, WS_DISABLED
354 PUSHBUTTON "&Afsluiten", IDCANCEL, 277,249,51,14, BS_DEFPUSHBUTTON
355 END
356
357 IDD_CERT_MGR_ADVANCED DIALOGEX 0,0,248,176
358 CAPTION "Geavanceerde opties"
359 STYLE DS_SHELLFONT | WS_VISIBLE
360 FONT 8, "MS Shell Dlg"
361 BEGIN
362 GROUPBOX "Certificaat doeleinde", -1, 7,7,234,141, BS_GROUPBOX
363 LTEXT "Selecteer een of meerdere doelen om te tonen als Geavanceerde doeleinden wordt geselecteerd.",
364 -1, 14,18,220,16
365 LTEXT "&Certificaat doeleinden:", -1, 14,41,90,12, WS_TABSTOP
366 CONTROL "", IDC_CERTIFICATE_USAGES,"SysListView32",
367 LVS_REPORT|LVS_NOCOLUMNHEADER|LVS_SINGLESEL|WS_CHILD|WS_VISIBLE|WS_TABSTOP|WS_BORDER,
368 14,51,220,90
369 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 132,155,51,14, BS_DEFPUSHBUTTON
370 PUSHBUTTON "Annuleren", IDCANCEL, 190,155,51,14
371 END
372
373 IDD_EXPORT_WELCOME DIALOGEX 0,0,317,143
374 CAPTION "Certificaat Exporteerhulp"
375 STYLE DS_SHELLFONT | WS_VISIBLE
376 FONT 8, "MS Shell Dlg"
377 BEGIN
378 LTEXT "Welkom bij de Certificaat exporteerhulp", IDC_EXPORT_TITLE, 115,7,195,30
379 LTEXT "Deze wizard helpt u certificaten, lijsten van herroepen certificaten en lijsten van vertrouwde certificaten van een certificaatkluis naar een bestand te exporteren.\n\n\
380 Een certificaat kan gebruikt worden om u of de computer waarmee u communiceert te identificeren. Het kan ook gebruikt worden voor authenticatie en om berichten te ondertekenen. Een certificaatkluis bevat een verzameling van certificaten, lijsten van herroepen certificaten en lijsten van vertrouwde certificaten.",
381 -1, 115,40,195,120
382 END
383
384 IDD_EXPORT_PRIVATE_KEY DIALOGEX 0,0,317,143
385 CAPTION "Certificaat Exporteerhulp"
386 STYLE DS_SHELLFONT | WS_VISIBLE
387 FONT 8, "MS Shell Dlg"
388 BEGIN
389 LTEXT "Als u de persoonlijke sleutel wilt exporteren zult u later verzocht worden een wachtwoord in te geven om de sleutel te beveiligen.", -1, 21,1,195,25
390 LTEXT "Wilt u de persoonlijke sleutel exporteren?", -1, 21,27,195,10
391 AUTORADIOBUTTON "&Ja, exporteer de persoonlijke sleutel",
392 IDC_EXPORT_PRIVATE_KEY_YES, 31,36,200,12, BS_AUTORADIOBUTTON|WS_TABSTOP
393 AUTORADIOBUTTON "&Nee, exporteer de persoonlijke sleutel niet",
394 IDC_EXPORT_PRIVATE_KEY_NO, 31,48,200,12, BS_AUTORADIOBUTTON
395 LTEXT "", IDC_EXPORT_PRIVATE_KEY_UNAVAILABLE, 21,60,200,24
396 END
397
398 IDD_EXPORT_PASSWORD DIALOGEX 0,0,317,143
399 CAPTION "Certificaat Exporteerhulp"
400 STYLE DS_SHELLFONT | WS_VISIBLE
401 FONT 8, "MS Shell Dlg"
402 BEGIN
403 LTEXT "&Wachtwoord:", -1, 21,1,195,10
404 EDITTEXT IDC_EXPORT_PASSWORD, 21,11,208,14, ES_AUTOHSCROLL|WS_TABSTOP
405 LTEXT "&Bevestig wachtwoord:", -1, 21,35,195,10
406 EDITTEXT IDC_EXPORT_PASSWORD_CONFIRM, 21,45,208,14, ES_AUTOHSCROLL|WS_TABSTOP
407 END
408
409 IDD_EXPORT_FORMAT DIALOGEX 0,0,317,143
410 CAPTION "Certificaat Exporteerhulp"
411 STYLE DS_SHELLFONT | WS_VISIBLE
412 FONT 8, "MS Shell Dlg"
413 BEGIN
414 LTEXT "Selecteer het formaat dat u wilt gebruiken:", -1, 21,1,195,10
415 AUTORADIOBUTTON "&DER-encoded X.509 (*.cer)",
416 IDC_EXPORT_FORMAT_DER, 31,18,280,12, BS_AUTORADIOBUTTON|WS_TABSTOP
417 AUTORADIOBUTTON "Ba&se64-encoded X.509 (*.cer):",
418 IDC_EXPORT_FORMAT_BASE64, 31,30,280,12, BS_AUTORADIOBUTTON
419 AUTORADIOBUTTON "&Cryptographisch berichtsyntaxis standaard/PKCS #7 berichten (*.p7b)",
420 IDC_EXPORT_FORMAT_CMS, 31,42,280,12, BS_AUTORADIOBUTTON
421 CHECKBOX "Neem &alle certificaten in het certificatiepad op indien mogelijk",
422 IDC_EXPORT_CMS_INCLUDE_CHAIN, 44,57,280,8, BS_AUTOCHECKBOX|WS_TABSTOP|WS_DISABLED
423 AUTORADIOBUTTON "&Persoonlijke informatie uitwisseling/PKCS #12 (*.pfx)",
424 IDC_EXPORT_FORMAT_PFX, 31,72,280,12, BS_AUTORADIOBUTTON|WS_DISABLED
425 CHECKBOX "Nee&m alle certificaten in het certificatiepad op indien mogelijk",
426 IDC_EXPORT_PFX_INCLUDE_CHAIN, 44,87,280,8, BS_AUTOCHECKBOX|WS_TABSTOP|WS_DISABLED
427 CHECKBOX "&Gebruikt sterke encryptie",
428 IDC_EXPORT_PFX_STRONG_ENCRYPTION, 44,102,280,8, BS_AUTOCHECKBOX|WS_TABSTOP|WS_DISABLED
429 CHECKBOX "Verwijder de persoonlijke s&leutel als de export succesvol is",
430 IDC_EXPORT_PFX_DELETE_PRIVATE_KEY, 44,117,280,8, BS_AUTOCHECKBOX|WS_TABSTOP|WS_DISABLED
431 END
432
433 IDD_EXPORT_FILE DIALOGEX 0,0,317,143
434 CAPTION "Certificaat Exporteerhulp"
435 STYLE DS_SHELLFONT | WS_VISIBLE
436 FONT 8, "MS Shell Dlg"
437 BEGIN
438 LTEXT "Bestands&naam:", -1, 21,1,195,10
439 EDITTEXT IDC_EXPORT_FILENAME, 21,11,208,14, ES_AUTOHSCROLL|WS_TABSTOP
440 PUSHBUTTON "Bladeren...", IDC_EXPORT_BROWSE_FILE, 236,11,60,14
441 END
442
443 IDD_EXPORT_FINISH DIALOGEX 0,0,317,178
444 CAPTION "Certificaat Exporteerhulp"
445 STYLE DS_SHELLFONT | WS_VISIBLE
446 FONT 8, "MS Shell Dlg"
447 BEGIN
448 LTEXT "Afronden van de Certificaat exporteerhulp", IDC_EXPORT_TITLE,
449 115,1,195,40
450 LTEXT "U heeft de Certificaat exporteerhulp succesvol afgerond.",
451 -1, 115,33,195,24
452 LTEXT "U heeft de volgende instellingen ingegeven:",
453 -1, 115,57,195,12
454 CONTROL "", IDC_EXPORT_SETTINGS, "SysListView32",
455 LVS_REPORT|LVS_NOCOLUMNHEADER|LVS_SINGLESEL|WS_CHILD|WS_VISIBLE|WS_TABSTOP|WS_BORDER,
456 115,67,174,100
457 END