[WIN32]
[reactos.git] / reactos / dll / win32 / cryptui / lang / cryptui_Pl.rc
1 /*
2 * cryptui dll resources
3 *
4 * Copyright 2008 Juan Lang
5 *
6 * This library is free software; you can redistribute it and/or
7 * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
8 * License as published by the Free Software Foundation; either
9 * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
10 *
11 * This library is distributed in the hope that it will be useful,
12 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
14 * Lesser General Public License for more details.
15 *
16 * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
17 * License along with this library; if not, write to the Free Software
18 * Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
19 */
20
21 #include "cryptuires.h"
22
23 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
24
25 STRINGTABLE
26 {
27 IDS_CERTIFICATE "Certyfikat"
28 IDS_CERTIFICATEINFORMATION "Informacje o certyfikacie"
29 IDS_CERT_INFO_BAD_SIG "Ten certyfikat ma niewłaściwą sygnaturę. Certyfikat mógł zostać zmieniony lub uszkodzony."
30 IDS_CERT_INFO_UNTRUSTED_CA "Ten główny certyfikat jest niezaufany. Aby był zaufany, dodaj go do systemowego magazynu zaufanych głównych certyfikatów."
31 IDS_CERT_INFO_UNTRUSTED_ROOT "Ten certyfikat nie mógł być potwierdzony jako zaufany główny certyfikat."
32 IDS_CERT_INFO_PARTIAL_CHAIN "Nie znaleziono wydawcy tego certyfikatu."
33 IDS_CERT_INFO_BAD_PURPOSES "Nie można było zweryfikować wszystkich zamierzonych celów tego certyfikatu."
34 IDS_CERT_INFO_PURPOSES "Ten certyfikat jest zamierzony na następujące cele:"
35 IDS_SUBJECT_HEADING "Wystawiony dla: "
36 IDS_ISSUER_HEADING "Wystawiony przez: "
37 IDS_VALID_FROM "Ważny od "
38 IDS_VALID_TO " do "
39 IDS_CERTIFICATE_BAD_SIGNATURE "Ten certyfikat ma niewłaściwą sygnaturę."
40 IDS_CERTIFICATE_BAD_TIME "Ten certyfikat wygasł lub nie uzyskał jeszcze ważności."
41 IDS_CERTIFICATE_BAD_TIMENEST "Okres ważności tego certyfikatu przekracza ten określony przez jego wydawcę."
42 IDS_CERTIFICATE_REVOKED "Ten certyfikat został odwołany przez własny urząd certyfikacji."
43 IDS_CERTIFICATE_VALID "Ten certyfikat jest OK."
44 IDS_FIELD "Pole"
45 IDS_VALUE "Wartość"
46 IDS_FIELDS_ALL "<Wszyscy>"
47 IDS_FIELDS_V1 "Tylko pola wersji 1"
48 IDS_FIELDS_EXTENSIONS "Tylko rozszerzenia"
49 IDS_FIELDS_CRITICAL_EXTENSIONS "Tylko rozszerzenia krytyczne"
50 IDS_FIELDS_PROPERTIES "Tylko właściwości"
51 IDS_FIELD_VERSION "Wersja"
52 IDS_FIELD_SERIAL_NUMBER "Numer seryjny"
53 IDS_FIELD_ISSUER "Wystawca"
54 IDS_FIELD_VALID_FROM "Ważny od"
55 IDS_FIELD_VALID_TO "Ważny do"
56 IDS_FIELD_SUBJECT "Podmiot"
57 IDS_FIELD_PUBLIC_KEY "Klucz publiczny"
58 IDS_FIELD_PUBLIC_KEY_FORMAT "%1 (%2!d! bitów)"
59 IDS_PROP_HASH "Odcisk palca"
60 IDS_PROP_ENHKEY_USAGE "Użycie klucza rozszerzonego (właściwość)"
61 IDS_PROP_FRIENDLY_NAME "Przyjazna nazwa"
62 IDS_PROP_DESCRIPTION "Opis"
63 IDS_CERTIFICATE_PROPERTIES "Właściwości certyfikatu"
64 IDS_CERTIFICATE_PURPOSE_ERROR "Proszę podać OID w formie 1.2.3.4"
65 IDS_CERTIFICATE_PURPOSE_EXISTS "Podane OID już istnieje."
66 IDS_SELECT_STORE_TITLE "Wybór magazynu certyfikatów"
67 IDS_SELECT_STORE "Proszę wybrać magazyn certyfikatów."
68 IDS_IMPORT_WIZARD "Kreator importu certyfikatów"
69 IDS_IMPORT_TYPE_MISMATCH "Plik zawiera obiekty niezgodne z zadanymi kryteriami. Proszę wybrać inny plik."
70 IDS_IMPORT_FILE_TITLE "Import pliku"
71 IDS_IMPORT_FILE_SUBTITLE "Wybierz plik, który chcesz zaimportować."
72 IDS_IMPORT_STORE_TITLE "Magazyn certyfikatów"
73 IDS_IMPORT_STORE_SUBTITLE "Magazyn certyfikatów jest zbiorem certyfikatów, list odwołania certyfikatu oraz list zaufania certyfikatu."
74 IDS_IMPORT_FILTER_CERT "Certyfikat X.509 (*.cer; *.crt)"
75 IDS_IMPORT_FILTER_PFX "Wymiana informacji osobistych (*.pfx; *.p12)"
76 IDS_IMPORT_FILTER_CRL "Lista odwołania certyfikatu (*.crl)"
77 IDS_IMPORT_FILTER_CTL "Lista zaufania certyfikatu (*.stl)"
78 IDS_IMPORT_FILTER_SERIALIZED_STORE "Magazyn certyfikatów seryjnych firmy Microsoft (*.sst)"
79 IDS_IMPORT_FILTER_CMS "Certyfikaty CMS/PKCS #7 (*.spc; *.p7b)"
80 IDS_IMPORT_FILTER_ALL "Wszystkie pliki (*.*)"
81 IDS_IMPORT_EMPTY_FILE "Proszę wybrać plik."
82 IDS_IMPORT_BAD_FORMAT "Nie rozpoznano typu pliku. Proszę wybrać inny plik."
83 IDS_IMPORT_OPEN_FAILED "Nie można otworzyć "
84 IDS_IMPORT_DEST_DETERMINED "Określone przez program"
85 IDS_IMPORT_SELECT_STORE "Proszę wybierz magazyn"
86 IDS_IMPORT_STORE_SELECTION "Magazyn certyfikatów wybrany"
87 IDS_IMPORT_DEST_AUTOMATIC "Automatycznie określony przez program"
88 IDS_IMPORT_FILE "Plik"
89 IDS_IMPORT_CONTENT "Treść"
90 IDS_IMPORT_CONTENT_CERT "Certyfikat"
91 IDS_IMPORT_CONTENT_CRL "Lista odwołania certyfikatu"
92 IDS_IMPORT_CONTENT_CTL "Lista zaufania certyfikatu"
93 IDS_IMPORT_CONTENT_CMS "Certyfikat CMS/PKCS #7"
94 IDS_IMPORT_CONTENT_PFX "Wymiana informacji osobistych"
95 IDS_IMPORT_CONTENT_STORE "Magazyn certyfikatów"
96 IDS_IMPORT_SUCCEEDED "Import zakończył się pomyślnie."
97 IDS_IMPORT_FAILED "Import zakończył się niepowodzeniem."
98 IDS_WIZARD_TITLE_FONT "Arial"
99 IDS_PURPOSE_ALL "<Wszyscy>"
100 IDS_PURPOSE_ADVANCED "<Cele zaawansowane>"
101 IDS_SUBJECT_COLUMN "Wystawiony dla"
102 IDS_ISSUER_COLUMN "Wystawiony przez"
103 IDS_EXPIRATION_COLUMN "Data wygaśnięcia"
104 IDS_FRIENDLY_NAME_COLUMN "Przyjazna nazwa"
105 IDS_ALLOWED_PURPOSE_ALL "<Wszyscy>"
106 IDS_ALLOWED_PURPOSE_NONE "<Brak>"
107 IDS_WARN_REMOVE_MY "Już nie będziesz mógł odszyfrowywać i podpisywać wiadomości tym certyfikatem.\nCzy jesteś pewien, że chcesz usunąć ten certyfikat?"
108 IDS_WARN_REMOVE_PLURAL_MY "Już nie będziesz mógł odszyfrowywać i podpisywać wiadomości tymi certyfikatami.\nCzy jesteś pewien, że chcesz usunąć te certyfikaty?"
109 IDS_WARN_REMOVE_ADDRESSBOOK "Już nie będziesz mógł szyfrować i weryfikować wiadomości podpisanych tym certyfikatem.\nCzy jesteś pewien, że chcesz usunąć ten certyfikat?"
110 IDS_WARN_REMOVE_PLURAL_ADDRESSBOOK "Już nie będziesz mógł szyfrować i weryfikować wiadomości podpisanych tymi certyfikatami.\nCzy jesteś pewien, że chcesz usunąć te certyfikaty?"
111 IDS_WARN_REMOVE_CA "Certyfikaty wydane przez ten urząd certyfikacji stracą zaufanie.\nCzy jesteś pewien, że chcesz usunąć ten certyfikat?"
112 IDS_WARN_REMOVE_PLURAL_CA "Certyfikaty wydane przez te urzędy certyfikacji stracą zaufanie.\nCzy jesteś pewien, że chcesz usunąć te certyfikaty?"
113 IDS_WARN_REMOVE_ROOT "Certyfikaty wydane przez ten główny urząd certyfikacji, albo jakiekolwiek urzędy certyfikacji, które wydał, stracą zaufanie.\nCzy jesteś pewien, że chcesz usunąć ten główny zaufany certyfikat?"
114 IDS_WARN_REMOVE_PLURAL_ROOT "Certyfikaty wydane przez te główne urzędy certyfikacji, albo jakiekolwiek urzędy certyfikacji, które wydały, stracą zaufanie.\nCzy jesteś pewien, że chcesz usunąć te główne zaufane certyfikaty?"
115 IDS_WARN_REMOVE_TRUSTEDPUBLISHER "Oprogramowanie podpisane przez tego wydawce stracą zaufanie.\nCzy jesteś pewien, że chcesz usunąć ten certyfikat?"
116 IDS_WARN_REMOVE_PLURAL_TRUSTEDPUBLISHER "Oprogramowanie podpisane przez tych wydawców stracą zaufanie.\nCzy jesteś pewien, że chcesz usunąć te certyfikaty?"
117 IDS_WARN_REMOVE_DEFAULT "Czy jesteś pewien, że chcesz usunąć ten certyfikat?"
118 IDS_WARN_REMOVE_PLURAL_DEFAULT "Czy jesteś pewien, że chcesz usunąć te certyfikaty?"
119 IDS_CERT_MGR "Certyfikaty"
120 IDS_FRIENDLY_NAME_NONE "<Brak>"
121 IDS_PURPOSE_SERVER_AUTH "Zapewnia identyfikację komputera zdalnego"
122 IDS_PURPOSE_CLIENT_AUTH "Zapewnia tobie identyfikację dla komputera zdalnego"
123 IDS_PURPOSE_CODE_SIGNING "Zapewnia, że oprogramowanie pochodzi od wydawcy oprogramowania\nChroni oprogramowanie przed zmianą po wydaniu"
124 IDS_PURPOSE_EMAIL_PROTECTION "Chroni wiadomości e-mail"
125 IDS_PURPOSE_IPSEC "Pozwala na bezpieczną komunikację przez internet"
126 IDS_PURPOSE_TIMESTAMP_SIGNING "Pozwala na podpisywanie danych z aktualnym czasem"
127 IDS_PURPOSE_CTL_USAGE_SIGNING "Pozwala na cyfrowy podpis listy zaufania certyfikatu"
128 IDS_PURPOSE_EFS "Pozwala na szyfrowanie danych na dysku"
129 IDS_PURPOSE_EFS_RECOVERY "Odzyskiwanie plików"
130 IDS_PURPOSE_WHQL "Weryfikacja sprzętowych sterowników systemu Windows"
131 IDS_PURPOSE_NT5 "Weryfikacja składników systemowych Windows"
132 IDS_PURPOSE_OEM_WHQL "Weryfikacja składników systemu Windows OEM"
133 IDS_PURPOSE_EMBEDDED_NT "Weryfikacja osadzonych składników systemu Windows"
134 IDS_PURPOSE_ROOT_LIST_SIGNER "Moduł podpisywania listy głównej"
135 IDS_PURPOSE_QUALIFIED_SUBORDINATION "Subordynacja kwalifikowana"
136 IDS_PURPOSE_KEY_RECOVERY "Odzyskiwanie kluczy"
137 IDS_PURPOSE_DOCUMENT_SIGNING "Podpisywanie dokumentu"
138 IDS_PURPOSE_LIFETIME_SIGNING "Podpisywanie dożywotnie"
139 IDS_PURPOSE_DRM "Prawa cyfrowe"
140 IDS_PURPOSE_LICENSES "Licencje pakietu kluczy"
141 IDS_PURPOSE_LICENSE_SERVER "Weryfikacja serwera licencji"
142 IDS_PURPOSE_ENROLLMENT_AGENT "Agencja żądania certyfikatu"
143 IDS_PURPOSE_SMARTCARD_LOGON "Logowanie karty inteligentnej"
144 IDS_PURPOSE_CA_EXCHANGE "Archiwalne klucze prywatne"
145 IDS_PURPOSE_KEY_RECOVERY_AGENT "Agent odzyskiwania kluczy"
146 IDS_PURPOSE_DS_EMAIL_REPLICATION "Replikacja poczty e-mail usługi katalogowej"
147 IDS_EXPORT_WIZARD "Kreator eksportu certyfikatów"
148 IDS_EXPORT_FORMAT_TITLE "Format pliku eksportowanego"
149 IDS_EXPORT_FORMAT_SUBTITLE "Określ typ pliku, w który zawartość eksportowana zostanie zapisana."
150 IDS_EXPORT_FILE_TITLE "Nazwa pliku eksportowanego"
151 IDS_EXPORT_FILE_SUBTITLE "Określ nazwę pliku, w który zawartość eksportowana zostanie zapisana."
152 IDS_EXPORT_FILE_EXISTS "Określony plik już istnieje. Czy chcesz go nadpisać?"
153 IDS_EXPORT_FILTER_CERT "Certyfikat X.509 szyfrowany binarnie algorytmem DER (*.cer)"
154 IDS_EXPORT_FILTER_BASE64_CERT "Certyfikat X.509 szyfrowany algorytmem Base64 (*.cer)"
155 IDS_EXPORT_FILTER_CRL "Lista odwołania certyfikatu (*.crl)"
156 IDS_EXPORT_FILTER_CTL "Lista zaufania certyfikatu (*.stl)"
157 IDS_EXPORT_FILTER_CMS "Certyfikaty CMS/PKCS #7 (*.p7b)"
158 IDS_EXPORT_FILTER_PFX "Wymiana informacji osobistych (*.pfx)"
159 IDS_EXPORT_FILTER_SERIALIZED_CERT_STORE "Magazyn certyfikatów seryjnych firmy Microsoft(*.sst)"
160 IDS_EXPORT_FORMAT "Format pliku"
161 IDS_EXPORT_INCLUDE_CHAIN "Łącznie ze wszystkimi certyfikatami w ścieżce certyfikatu"
162 IDS_EXPORT_KEYS "Eksportowanie kluczy"
163 IDS_YES "Tak"
164 IDS_NO "Nie"
165 IDS_EXPORT_SUCCEEDED "Eksport zakończył się pomyślnie."
166 IDS_EXPORT_FAILED "Eksport zakończył się niepowodzeniem."
167 IDS_EXPORT_PRIVATE_KEY_TITLE "Eksportowanie klucza prywatnego"
168 IDS_EXPORT_PRIVATE_KEY_SUBTITLE "Certyfikat zawiera klucz prywatny, który może być wyeksportowany razem z certyfikatem."
169 IDS_EXPORT_PASSWORD_TITLE "Podaj hasło"
170 IDS_EXPORT_PASSWORD_SUBTITLE "Możesz chronić klucz prywatny hasłem."
171 IDS_EXPORT_PASSWORD_MISMATCH "Niezgodność haseł."
172 IDS_EXPORT_PRIVATE_KEY_UNAVAILABLE "Uwaga: Nie można otworzyć klucza prywatnego dla tego certyfikatu."
173 IDS_EXPORT_PRIVATE_KEY_NON_EXPORTABLE "Uwaga: Klucz prywatny dla tego certyfikatu jest oznaczony jako nie do eksportu."
174 }
175
176 IDD_GENERAL DIALOGEX 0, 0, 255, 236
177 CAPTION "Ogólne"
178 STYLE DS_SHELLFONT | WS_VISIBLE
179 FONT 8, "MS Shell Dlg"
180 BEGIN
181 CONTROL "", -1, "Static", WS_BORDER|SS_WHITERECT, 6,10,241,200
182 CONTROL "", IDC_CERTIFICATE_ICON,"RichEdit20W", ES_READONLY|WS_DISABLED,8,11,26,26
183 CONTROL "", IDC_CERTIFICATE_INFO,"RichEdit20W", ES_READONLY|WS_DISABLED,34,11,212,26
184 CONTROL "", -1, "Static", SS_BLACKFRAME, 16,37,222,1
185 CONTROL "", IDC_CERTIFICATE_STATUS,"RichEdit20W", ES_READONLY|ES_MULTILINE,8,38,238,78
186 CONTROL "", -1, "Static", SS_BLACKFRAME, 16,116,222,1
187 CONTROL "", IDC_CERTIFICATE_NAMES,"RichEdit20W", ES_READONLY|ES_MULTILINE|WS_DISABLED,8,118,238,90
188 PUSHBUTTON "&Zainstaluj certyfikat...", IDC_ADDTOSTORE,53,216,95,14
189 PUSHBUTTON "&Oświadczenie wystawcy", IDC_ISSUERSTATEMENT,152,216,95,14
190 END
191
192 IDD_DETAIL DIALOGEX 0, 0, 255, 236
193 CAPTION "Szczegóły"
194 STYLE DS_SHELLFONT | WS_VISIBLE
195 FONT 8, "MS Shell Dlg"
196 BEGIN
197 LTEXT "&Pokaż:", -1, 6,12,40,14
198 COMBOBOX IDC_DETAIL_SELECT, 48,10,100,14, CBS_DROPDOWNLIST|WS_BORDER|WS_VSCROLL|WS_TABSTOP
199 CONTROL "", IDC_DETAIL_LIST, "SysListView32",
200 LVS_REPORT|LVS_SINGLESEL|WS_CHILD|WS_VISIBLE|WS_TABSTOP|WS_BORDER, 6,28,241,100
201 CONTROL "", IDC_DETAIL_VALUE, "RichEdit20W", ES_READONLY|ES_MULTILINE|WS_TABSTOP, 6,136,241,70
202 PUSHBUTTON "&Edytuj właściwości...", IDC_EDITPROPERTIES,53,216,95,14
203 PUSHBUTTON "&Kopiuj do pliku...", IDC_EXPORT,152,216,95,14
204 END
205
206 IDD_HIERARCHY DIALOGEX 0, 0, 255, 236
207 CAPTION "Ścieżka certyfikacji"
208 STYLE DS_SHELLFONT | WS_VISIBLE
209 FONT 8, "MS Shell Dlg"
210 BEGIN
211 GROUPBOX "Ścieżka certyfikacji", -1,6,10,245,165, BS_GROUPBOX
212 CONTROL "",IDC_CERTPATH, "SysTreeView32", TVS_HASLINES|WS_BORDER,
213 13,22,231,130
214 PUSHBUTTON "&Wyświetl certyfikat", IDC_VIEWCERTIFICATE,155,156,90,14
215 LTEXT "&Stan certyfikatu:", IDC_CERTIFICATESTATUS,6,183,200,14
216 CONTROL "", IDC_CERTIFICATESTATUSTEXT,"RichEdit20W",
217 WS_BORDER|ES_READONLY|ES_MULTILINE|WS_DISABLED,6,195,245,36
218 END
219
220 IDD_USERNOTICE DIALOGEX 0, 0, 255, 256
221 CAPTION "Zrzeczenie"
222 STYLE DS_SHELLFONT | WS_VISIBLE
223 FONT 8, "MS Shell Dlg"
224 BEGIN
225 CONTROL "", IDC_USERNOTICE,"RichEdit20W",
226 WS_BORDER|ES_READONLY|ES_MULTILINE|WS_DISABLED,6,10,241,200
227 PUSHBUTTON "Zamknij", IDOK,73,216,85,14
228 PUSHBUTTON "Więcej &informacji", IDC_CPS,162,216,85,14
229 END
230
231 IDD_CERT_PROPERTIES_GENERAL DIALOGEX 0, 0, 255, 236
232 CAPTION "Ogólne"
233 STYLE DS_SHELLFONT | WS_VISIBLE
234 FONT 8, "MS Shell Dlg"
235 BEGIN
236 LTEXT "&Przyjazna nazwa:", -1, 6,14,60,14
237 EDITTEXT IDC_FRIENDLY_NAME, 70,12,181,14, ES_AUTOHSCROLL|WS_TABSTOP
238 LTEXT "&Opis:", -1, 6,32,60,14
239 EDITTEXT IDC_DESCRIPTION, 70,30,181,14, ES_AUTOVSCROLL|ES_MULTILINE|WS_TABSTOP|WS_VSCROLL
240 GROUPBOX "Cel certyfikatu", -1,6,48,245,185, BS_GROUPBOX
241 AUTORADIOBUTTON "&Włącz wszystkie cele dla tego certyfikatu",
242 IDC_ENABLE_ALL_PURPOSES, 12,58,230,14, BS_AUTORADIOBUTTON|WS_TABSTOP
243 AUTORADIOBUTTON "Wyłą&cz wszystkie cele dla tego certyfikatu",
244 IDC_DISABLE_ALL_PURPOSES, 12,70,230,14, BS_AUTORADIOBUTTON
245 AUTORADIOBUTTON "Włącz &następujące cele dla tego certyfikatu:",
246 IDC_ENABLE_SELECTED_PURPOSES, 12,82,230,14, BS_AUTORADIOBUTTON
247 CONTROL "", IDC_CERTIFICATE_USAGES,"SysListView32",
248 LVS_REPORT|LVS_NOCOLUMNHEADER|LVS_SINGLESEL|WS_CHILD|WS_VISIBLE|WS_TABSTOP|WS_BORDER,
249 24,100,220,106
250 PUSHBUTTON "&Dodaj cel...", IDC_ADD_PURPOSE,174,212,70,14
251 END
252
253 IDD_ADD_CERT_PURPOSE DIALOGEX 0,0,200,68
254 CAPTION "Dodaj cel"
255 STYLE DS_SHELLFONT | WS_VISIBLE
256 FONT 8, "MS Shell Dlg"
257 BEGIN
258 LTEXT "Wpisz identyfikator obiektu (OID) dla celu certyfikatu, który chcesz dodać:",
259 -1, 6,6,190,28
260 EDITTEXT IDC_NEW_PURPOSE, 6,28,190,14, ES_AUTOVSCROLL|ES_MULTILINE|WS_TABSTOP|WS_VSCROLL
261 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 33,48,60,14
262 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 100,48,60,14
263 END
264
265 IDD_SELECT_STORE DIALOGEX 0,0,200,136
266 CAPTION "Wybór magazynu certyfikatów"
267 STYLE DS_SHELLFONT | WS_VISIBLE
268 FONT 8, "MS Shell Dlg"
269 BEGIN
270 LTEXT "Wybierz magazyn certyfikatów, który chcesz użyć:", IDC_STORE_TEXT, 6,6,190,28
271 CONTROL "",IDC_STORE_LIST, "SysTreeView32", TVS_HASLINES|WS_BORDER|WS_TABSTOP,
272 6,28,188,70
273 CHECKBOX "&Pokaż fizyczne magazyny", IDC_SHOW_PHYSICAL_STORES, 6,102,180,14, BS_AUTOCHECKBOX|WS_TABSTOP
274 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 90,118,50,14, BS_DEFPUSHBUTTON
275 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 144,118,50,14
276 END
277
278 IDD_IMPORT_WELCOME DIALOGEX 0,0,317,143
279 CAPTION "Kreator importu certyfikatów"
280 STYLE DS_SHELLFONT | WS_VISIBLE
281 FONT 8, "MS Shell Dlg"
282 BEGIN
283 LTEXT "Witamy w kreatorze importu certyfikatów", IDC_IMPORT_TITLE, 115,7,195,30
284 LTEXT "Asystent ten pomaga tobie importować certyfikaty, listy odwołania certyfikatów, i listy zaufania certyfikatów z pliku do magazynu certyfikatów.\n\n\
285 Certyfikat może zostać użyty do identyfikacji ciebie lub komputer, z którym się komunikujesz. Może on również zostać wykorzystany do uwierzytelnienia i do podpisywania wiadomości. Magazyny certyfikatów są zbiorem certyfikatów, list odwołań certyfikatów oraz list zaufań certyfikatów.\n\n\
286 Aby kontynuować, naciśnij Dalej.",
287 -1, 115,40,195,120
288 END
289
290 IDD_IMPORT_FILE DIALOGEX 0,0,317,178
291 CAPTION "Kreator importu certyfikatów"
292 STYLE DS_SHELLFONT | WS_VISIBLE
293 FONT 8, "MS Shell Dlg"
294 BEGIN
295 LTEXT "&Nazwa pliku:", -1, 21,1,195,10
296 EDITTEXT IDC_IMPORT_FILENAME, 21,11,208,14, ES_AUTOHSCROLL|WS_TABSTOP
297 PUSHBUTTON "Przeglądaj", IDC_IMPORT_BROWSE_FILE, 236,11,60,14
298 LTEXT "Uwaga: Następujące formaty plików mogą zawierać więcej niż jeden certyfikat, listę odwołania certyfikatu lub listę zaufania certyfikatu:",
299 -1, 21,30,265,16
300 LTEXT "Standard składni wiadomości kryptograficznych - certyfikaty PKCS #7 (*.p7b)",
301 -1, 31,53,265,10
302 LTEXT "Wymiana informacji osobistych/PKCS #12 (*.pfx; *.p12)",
303 -1, 31,68,265,10
304 LTEXT "Magazyn certyfikatów seryjnych firmy Microsoft (*.sst)",
305 -1, 31,83,265,10
306 END
307
308 IDD_IMPORT_STORE DIALOGEX 0,0,317,143
309 CAPTION "Kreator importu certyfikatów"
310 STYLE DS_SHELLFONT | WS_VISIBLE
311 FONT 8, "MS Shell Dlg"
312 BEGIN
313 LTEXT "Wine może automatycznie wybrać magazyn certyfikatów. Możesz także ręcznie określić położenie certyfikatów.",
314 -1, 21,1,220,25
315 AUTORADIOBUTTON "&Automatycznie wybierz magazyn certyfikatów",
316 IDC_IMPORT_AUTO_STORE, 31,28,220,12, BS_AUTORADIOBUTTON|WS_TABSTOP
317 AUTORADIOBUTTON "&Umieść wszystkie certyfikaty w następującym magazynie:",
318 IDC_IMPORT_SPECIFY_STORE, 31,42,220,12, BS_AUTORADIOBUTTON
319 EDITTEXT IDC_IMPORT_STORE, 44,61,185,14, ES_READONLY
320 PUSHBUTTON "Przeglądaj", IDC_IMPORT_BROWSE_STORE, 236,61,60,14
321 END
322
323 IDD_IMPORT_FINISH DIALOGEX 0,0,317,178
324 CAPTION "Kreator importu certyfikatów"
325 STYLE DS_SHELLFONT | WS_VISIBLE
326 FONT 8, "MS Shell Dlg"
327 BEGIN
328 LTEXT "Kończenie pracy kreatora importu certyfikatów", IDC_IMPORT_TITLE,
329 115,1,195,40
330 LTEXT "Praca kreatora importu certyfikatów została zakończona pomyślnie.",
331 -1, 115,33,195,24
332 LTEXT "Określiłeś następujące ustawienia:",
333 -1, 115,57,195,12
334 CONTROL "", IDC_IMPORT_SETTINGS, "SysListView32",
335 LVS_REPORT|LVS_NOCOLUMNHEADER|LVS_SINGLESEL|WS_CHILD|WS_VISIBLE|WS_TABSTOP|WS_BORDER,
336 115,67,174,100
337 END
338
339 IDD_CERT_MGR DIALOGEX 0,0,335,270
340 CAPTION "Certyfikaty"
341 STYLE DS_SHELLFONT | WS_VISIBLE
342 FONT 8, "MS Shell Dlg"
343 BEGIN
344 LTEXT "&Zamierzone cele:", -1, 7,9,100,12
345 COMBOBOX IDC_MGR_PURPOSE_SELECTION, 83,7,245,14, CBS_DROPDOWNLIST|WS_BORDER|WS_VSCROLL|WS_TABSTOP
346 CONTROL "", IDC_MGR_STORES, "SysTabControl32", WS_CLIPSIBLINGS|WS_TABSTOP, 7,25,321,140
347 CONTROL "", IDC_MGR_CERTS, "SysListView32", LVS_REPORT|WS_CHILD|WS_VISIBLE|WS_TABSTOP|WS_BORDER, 15,46,305,111
348 PUSHBUTTON "&Importuj...", IDC_MGR_IMPORT, 7,172,65,14
349 PUSHBUTTON "&Eksportuj...", IDC_MGR_EXPORT, 76,172,65,14, WS_DISABLED
350 PUSHBUTTON "&Usuń...", IDC_MGR_REMOVE, 145,172,65,14, WS_DISABLED
351 PUSHBUTTON "&Zaawansowane...", IDC_MGR_ADVANCED, 263,172,65,14
352 GROUPBOX "Zamierzone cele certyfikatu", -1,7,194,321,47, BS_GROUPBOX
353 LTEXT "", IDC_MGR_PURPOSES, 13,206,252,32
354 PUSHBUTTON "&Widok", IDC_MGR_VIEW, 269,218,51,14, WS_DISABLED
355 PUSHBUTTON "&Zamknij", IDCANCEL, 277,249,51,14, BS_DEFPUSHBUTTON
356 END
357
358 IDD_CERT_MGR_ADVANCED DIALOGEX 0,0,248,176
359 CAPTION "Zaawansowane opcje"
360 STYLE DS_SHELLFONT | WS_VISIBLE
361 FONT 8, "MS Shell Dlg"
362 BEGIN
363 GROUPBOX "Cel certyfikatu", -1, 7,7,234,141, BS_GROUPBOX
364 LTEXT "Wybierz jeden lub więcej celów, które mają być wyświetlane gdy zaznaczono Zaawansowane Cele.",
365 -1, 14,18,220,16
366 LTEXT "&Cele certyfikatu:", -1, 14,41,90,12, WS_TABSTOP
367 CONTROL "", IDC_CERTIFICATE_USAGES,"SysListView32",
368 LVS_REPORT|LVS_NOCOLUMNHEADER|LVS_SINGLESEL|WS_CHILD|WS_VISIBLE|WS_TABSTOP|WS_BORDER,
369 14,51,220,90
370 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 132,155,51,14, BS_DEFPUSHBUTTON
371 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 190,155,51,14
372 END
373
374 IDD_EXPORT_WELCOME DIALOGEX 0,0,317,143
375 CAPTION "Kreator eksportu certyfikatów"
376 STYLE DS_SHELLFONT | WS_VISIBLE
377 FONT 8, "MS Shell Dlg"
378 BEGIN
379 LTEXT "Witamy w kreatorze eksportu certyfikatów", IDC_EXPORT_TITLE, 115,7,195,30
380 LTEXT "Asystent ten pomaga tobie eksportować certyfikaty, listy odwołania certyfikatów, i listy zaufania certyfikatów z magazynu certyfikatów do pliku.\n\n\
381 Certyfikat może zostać użyty do identyfikacji ciebie lub komputer, z którym się komunikujesz. Może on również zostać wykorzystany do uwierzytelnienia i do podpisywania wiadomości. Magazyny certyfikatów są zbiorem certyfikatów, list odwołań certyfikatów oraz list zaufań certyfikatów.\n\n\
382 Aby kontynuować, naciśnij Dalej.",
383 -1, 115,40,195,120
384 END
385
386 IDD_EXPORT_PRIVATE_KEY DIALOGEX 0,0,317,143
387 CAPTION "Kreator eksportu certyfikatów"
388 STYLE DS_SHELLFONT | WS_VISIBLE
389 FONT 8, "MS Shell Dlg"
390 BEGIN
391 LTEXT "Jeżeli wybierzesz wyeksportowanie klucza prywatnego to w kolejnym kroku będziesz zapytany o hasło chroniące klucz prywatny.", -1, 21,1,195,25
392 LTEXT "Czy chcesz wyeksportować klucz prywatny?", -1, 21,27,195,10
393 AUTORADIOBUTTON "&Tak, eksportuj klucz prywatny",
394 IDC_EXPORT_PRIVATE_KEY_YES, 31,36,200,12, BS_AUTORADIOBUTTON|WS_TABSTOP
395 AUTORADIOBUTTON "&Nie, nie eksportuj klucza prywatnego",
396 IDC_EXPORT_PRIVATE_KEY_NO, 31,48,200,12, BS_AUTORADIOBUTTON
397 LTEXT "", IDC_EXPORT_PRIVATE_KEY_UNAVAILABLE, 21,60,200,24
398 END
399
400 IDD_EXPORT_PASSWORD DIALOGEX 0,0,317,143
401 CAPTION "Kreator eksportu certyfikatów"
402 STYLE DS_SHELLFONT | WS_VISIBLE
403 FONT 8, "MS Shell Dlg"
404 BEGIN
405 LTEXT "&Hasło:", -1, 21,1,195,10
406 EDITTEXT IDC_EXPORT_PASSWORD, 21,11,208,14, ES_AUTOHSCROLL|WS_TABSTOP
407 LTEXT "&Potwierdź hasło:", -1, 21,35,195,10
408 EDITTEXT IDC_EXPORT_PASSWORD_CONFIRM, 21,45,208,14, ES_AUTOHSCROLL|WS_TABSTOP
409 END
410
411 IDD_EXPORT_FORMAT DIALOGEX 0,0,317,143
412 CAPTION "Kreator eksportu certyfikatów"
413 STYLE DS_SHELLFONT | WS_VISIBLE
414 FONT 8, "MS Shell Dlg"
415 BEGIN
416 LTEXT "Wybierz format, którego chcesz użyć:", -1, 21,1,195,10
417 AUTORADIOBUTTON "Certyfikat X.509 szyfrowany binarnie algorytmem DER (*.cer)",
418 IDC_EXPORT_FORMAT_DER, 31,18,280,12, BS_AUTORADIOBUTTON|WS_TABSTOP
419 AUTORADIOBUTTON "Certyfikat X.509 szyfrowany algorytmem B&ase64 (*.cer):",
420 IDC_EXPORT_FORMAT_BASE64, 31,30,280,12, BS_AUTORADIOBUTTON
421 AUTORADIOBUTTON "&Standard składni wiadomości kryptograficznych - certyfikat PKCS #7 (*.p7b)",
422 IDC_EXPORT_FORMAT_CMS, 31,42,280,12, BS_AUTORADIOBUTTON
423 CHECKBOX "&Jeżeli jest to możliwe, dołącz wszystkie certyfikaty do ścieżki certyfikacji",
424 IDC_EXPORT_CMS_INCLUDE_CHAIN, 44,57,280,8, BS_AUTOCHECKBOX|WS_TABSTOP|WS_DISABLED
425 AUTORADIOBUTTON "Wymiana informacji &osobistych - PKCS #12 (*.pfx)",
426 IDC_EXPORT_FORMAT_PFX, 31,72,280,12, BS_AUTORADIOBUTTON|WS_DISABLED
427 CHECKBOX "J&eżeli jest to możliwe, dołącz wszystkie certyfikaty do ścieżki certyfikacji",
428 IDC_EXPORT_PFX_INCLUDE_CHAIN, 44,87,280,8, BS_AUTOCHECKBOX|WS_TABSTOP|WS_DISABLED
429 CHECKBOX "Włąc&z silną ochronę",
430 IDC_EXPORT_PFX_STRONG_ENCRYPTION, 44,102,280,8, BS_AUTOCHECKBOX|WS_TABSTOP|WS_DISABLED
431 CHECKBOX "Usuń &klucz prywatny, jeżeli eksport został zakończony pomyślnie",
432 IDC_EXPORT_PFX_DELETE_PRIVATE_KEY, 44,117,280,8, BS_AUTOCHECKBOX|WS_TABSTOP|WS_DISABLED
433 END
434
435 IDD_EXPORT_FILE DIALOGEX 0,0,317,143
436 CAPTION "Kreator eksportu certyfikatów"
437 STYLE DS_SHELLFONT | WS_VISIBLE
438 FONT 8, "MS Shell Dlg"
439 BEGIN
440 LTEXT "&Nazwa pliku:", -1, 21,1,195,10
441 EDITTEXT IDC_EXPORT_FILENAME, 21,11,208,14, ES_AUTOHSCROLL|WS_TABSTOP
442 PUSHBUTTON "Przeglądaj", IDC_EXPORT_BROWSE_FILE, 236,11,60,14
443 END
444
445 IDD_EXPORT_FINISH DIALOGEX 0,0,317,178
446 CAPTION "Kreator eksportu certyfikatów"
447 STYLE DS_SHELLFONT | WS_VISIBLE
448 FONT 8, "MS Shell Dlg"
449 BEGIN
450 LTEXT "Kończenie pracy kreatora eksportu certyfikatów", IDC_EXPORT_TITLE,
451 115,1,195,40
452 LTEXT "Praca kreatora eksportu certyfikatów została zakończona pomyślnie.",
453 -1, 115,33,195,24
454 LTEXT "Określiłeś następujące ustawienia:",
455 -1, 115,57,195,12
456 CONTROL "", IDC_EXPORT_SETTINGS, "SysListView32",
457 LVS_REPORT|LVS_NOCOLUMNHEADER|LVS_SINGLESEL|WS_CHILD|WS_VISIBLE|WS_TABSTOP|WS_BORDER,
458 115,67,174,100
459 END