1da57b19034a0a6fa63cc5b11ff901287604dff7
[reactos.git] / reactos / dll / win32 / cryptui / lang / cryptui_Ro.rc
1 /*
2 * cryptui dll resources
3 *
4 * Copyright 2008 Juan Lang
5 * Copyright 2010 Claudia Cotună
6 * Michael Stefaniuc
7 * 2014 Ștefan Fulea
8 *
9 * This library is free software; you can redistribute it and/or
10 * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
11 * License as published by the Free Software Foundation; either
12 * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
13 *
14 * This library is distributed in the hope that it will be useful,
15 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
16 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
17 * Lesser General Public License for more details.
18 *
19 * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
20 * License along with this library; if not, write to the Free Software
21 * Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
22 */
23
24 #include "cryptuires.h"
25
26 LANGUAGE LANG_ROMANIAN, SUBLANG_DEFAULT
27
28 STRINGTABLE
29 {
30 IDS_CERTIFICATE "Certificat"
31 IDS_CERTIFICATEINFORMATION "Informații certificat"
32 IDS_CERT_INFO_BAD_SIG "Acest certificat are o semnătură nevalidă. Se poate ca certificatul să fi fost alterat sau corupt."
33 IDS_CERT_INFO_UNTRUSTED_CA "Acest certificat rădăcină nu este acreditat. Pentru a-l acredita, adăugați-l în depozitul de certificate rădăcină acreditate al sistemului."
34 IDS_CERT_INFO_UNTRUSTED_ROOT "Acest certificat nu a putut fi validat față de un certificat rădăcină acreditat."
35 IDS_CERT_INFO_PARTIAL_CHAIN "Emitentul acestui certificat nu a putut fi aflat."
36 IDS_CERT_INFO_BAD_PURPOSES "Nu au putut fi verificate toate rolurile intenționate pentru acest certificat."
37 IDS_CERT_INFO_PURPOSES "Acest certificat este intenționat pentru următoarele roluri:"
38 IDS_SUBJECT_HEADING "Emis pentru: "
39 IDS_ISSUER_HEADING "Emis de: "
40 IDS_VALID_FROM "Valid de la "
41 IDS_VALID_TO " la "
42 IDS_CERTIFICATE_BAD_SIGNATURE "Acest certificat are o semnătură nevalabilă."
43 IDS_CERTIFICATE_BAD_TIME "Acest certificat a expirat sau încă nu este valabil."
44 IDS_CERTIFICATE_BAD_TIMENEST "Perioada de valabilitate a acestui certificat o depășește pe cea a emitentului său."
45 IDS_CERTIFICATE_REVOKED "Acest certificat a fost revocat de către emitentul său."
46 IDS_CERTIFICATE_VALID "Acest certificat este valabil."
47 IDS_FIELD "Câmp"
48 IDS_VALUE "Valoare"
49 IDS_FIELDS_ALL "<Toate>"
50 IDS_FIELDS_V1 "Doar câmpurile versiunii 1"
51 IDS_FIELDS_EXTENSIONS "Doar extensii"
52 IDS_FIELDS_CRITICAL_EXTENSIONS "Doar extensii critice"
53 IDS_FIELDS_PROPERTIES "Doar proprietăți"
54 IDS_FIELD_VERSION "Versiune"
55 IDS_FIELD_SERIAL_NUMBER "Număr de serie"
56 IDS_FIELD_ISSUER "Emitent"
57 IDS_FIELD_VALID_FROM "Valabil de la"
58 IDS_FIELD_VALID_TO "Valabil până la"
59 IDS_FIELD_SUBJECT "Subiect"
60 IDS_FIELD_PUBLIC_KEY "Cheie publică"
61 IDS_FIELD_PUBLIC_KEY_FORMAT "%s (%d biți)"
62 IDS_PROP_HASH "Hash SHA1"
63 IDS_PROP_ENHKEY_USAGE "Utilizări adiționale ale cheii (proprietate)"
64 IDS_PROP_FRIENDLY_NAME "Nume uzual"
65 IDS_PROP_DESCRIPTION "Descriere"
66 IDS_CERTIFICATE_PROPERTIES "Proprietățile certificatului"
67 IDS_CERTIFICATE_PURPOSE_ERROR "Introduceți OID sub forma 1.2.3.4"
68 IDS_CERTIFICATE_PURPOSE_EXISTS "OID introdus există deja."
69 IDS_SELECT_STORE_TITLE "Selectare depozit de certificate"
70 IDS_SELECT_STORE "Selectați un depozit de certificate."
71 IDS_IMPORT_WIZARD "Asistent de importare a certificatelor"
72 IDS_IMPORT_TYPE_MISMATCH "Fișierul conține obiecte care nu respectă criteriile date. Selectați alt fișier."
73 IDS_IMPORT_FILE_TITLE "Importare fișier"
74 IDS_IMPORT_FILE_SUBTITLE "Specificați fișierul pe care doriți să-l importați."
75 IDS_IMPORT_STORE_TITLE "Depozit de certificate"
76 IDS_IMPORT_STORE_SUBTITLE "Depozitele de certificate sunt colecții de certificate, liste de certificate revocate și liste de certificate acreditate."
77 IDS_IMPORT_FILTER_CERT "Certificat X.509 (*.cer; *.crt)"
78 IDS_IMPORT_FILTER_PFX "Schimb de informații personale (*.pfx; *.p12)"
79 IDS_IMPORT_FILTER_CRL "Listă de certificate revocate (*.crl)"
80 IDS_IMPORT_FILTER_CTL "Listă de certificate acreditate (*.stl)"
81 IDS_IMPORT_FILTER_SERIALIZED_STORE "Depozit Microsoft înseriat de certificate (*.sst)"
82 IDS_IMPORT_FILTER_CMS "Mesaje CMS/PKCS #7 (*.spc; *.p7b)"
83 IDS_IMPORT_FILTER_ALL "Toate fișierele (*.*)"
84 IDS_IMPORT_EMPTY_FILE "Selectați un fișier."
85 IDS_IMPORT_BAD_FORMAT "Formatul fișierului nu este recunoscut. Selectați alt fișier."
86 IDS_IMPORT_OPEN_FAILED "Nu s-a putut deschide "
87 IDS_IMPORT_DEST_DETERMINED "Determinat de program"
88 IDS_IMPORT_SELECT_STORE "Selectați un depozit"
89 IDS_IMPORT_STORE_SELECTION "Depozitul de certificate selectat"
90 IDS_IMPORT_DEST_AUTOMATIC "Determinat automat de către program"
91 IDS_IMPORT_FILE "Fișier"
92 IDS_IMPORT_CONTENT "Conținut"
93 IDS_IMPORT_CONTENT_CERT "Certificat"
94 IDS_IMPORT_CONTENT_CRL "Lista certificatelor revocate"
95 IDS_IMPORT_CONTENT_CTL "Lista certificatelor acreditate"
96 IDS_IMPORT_CONTENT_CMS "Mesaj CMS/PKCS #7"
97 IDS_IMPORT_CONTENT_PFX "Schimb de informații personale"
98 IDS_IMPORT_CONTENT_STORE "Depozit de certificate"
99 IDS_IMPORT_SUCCEEDED "Importarea s-a realizat cu succes."
100 IDS_IMPORT_FAILED "Importarea a eșuat."
101 IDS_WIZARD_TITLE_FONT "Arial"
102 IDS_PURPOSE_ALL "<Toate>"
103 IDS_PURPOSE_ADVANCED "<Roluri avansate>"
104 IDS_SUBJECT_COLUMN "Emis pentru"
105 IDS_ISSUER_COLUMN "Emis de"
106 IDS_EXPIRATION_COLUMN "Data de expirare"
107 IDS_FRIENDLY_NAME_COLUMN "Nume uzual"
108 IDS_ALLOWED_PURPOSE_ALL "<Toate>"
109 IDS_ALLOWED_PURPOSE_NONE "<Niciunul>"
110 IDS_WARN_REMOVE_MY "Nu veți mai putea decripta sau semna mesaje cu acest certificat.\nSigur doriți să eliminați acest certificat?"
111 IDS_WARN_REMOVE_PLURAL_MY "Nu veți mai putea decripta sau semna mesaje cu aceste certificate.\nSigur doriți să eliminați aceste certificate?"
112 IDS_WARN_REMOVE_ADDRESSBOOK "Nu veți mai putea cripta sau verifica mesaje semnate cu acest certificat.\nSigur doriți să eliminați acest certificat?"
113 IDS_WARN_REMOVE_PLURAL_ADDRESSBOOK "Nu veți mai putea cripta sau verifica mesaje semnate cu aceste certificate.\nSigur doriți să eliminați aceste certificate?"
114 IDS_WARN_REMOVE_CA "Certificatele emise de către această autoritate de certificare nu vor mai fi acreditate.\nSigur doriți să eliminați acest certificat?"
115 IDS_WARN_REMOVE_PLURAL_CA "Certificatele emise de către aceste autorități de certificare nu vor mai fi acreditate.\nSigur doriți să eliminați aceste certificate?"
116 IDS_WARN_REMOVE_ROOT "Certificatele emise de către această autoritate de certificare rădăcină, sau de către orice alte autorități de certificare validate de ea, nu vor mai fi acreditate.\nSigur doriți să eliminați acest certificat rădăcină acreditat?"
117 IDS_WARN_REMOVE_PLURAL_ROOT "Certificatele emise de către aceste autorități de certificare rădăcină, sau de către orice alte autorități de certificare validate de ele, nu vor mai fi acreditate.\nSigur doriți să eliminați aceste certificate rădăcină acreditate?"
118 IDS_WARN_REMOVE_TRUSTEDPUBLISHER "Aplicațiile software semnate de către acest editor nu vor mai fi acreditate.\nSigur doriți să eliminați acest certificat?"
119 IDS_WARN_REMOVE_PLURAL_TRUSTEDPUBLISHER "Aplicațiile software semnate de către acești editori nu vor mai fi acreditate.\nSigur doriți să eliminați aceste certificate?"
120 IDS_WARN_REMOVE_DEFAULT "Sigur doriți să eliminați acest certificat?"
121 IDS_WARN_REMOVE_PLURAL_DEFAULT "Sigur doriți să eliminați aceste certificate?"
122 IDS_CERT_MGR "Certificate"
123 IDS_FRIENDLY_NAME_NONE "<Niciunul>"
124 IDS_PURPOSE_SERVER_AUTH "Asigură identificarea unui calculator de la distanță"
125 IDS_PURPOSE_CLIENT_AUTH "Vă dovedește identitatea pentru un calculator de la distanță"
126 IDS_PURPOSE_CODE_SIGNING "Garantează că aplicația provine de la un anumit autor\nProtejează aplicația de alterări după publicare"
127 IDS_PURPOSE_EMAIL_PROTECTION "Protejează mesajele de email"
128 IDS_PURPOSE_IPSEC "Permite comunicarea securizată pe Internet"
129 IDS_PURPOSE_TIMESTAMP_SIGNING "Permite semnarea datelor cu ora curentă"
130 IDS_PURPOSE_CTL_USAGE_SIGNING "Vă permite să semnați digital o listă de certificate acreditate"
131 IDS_PURPOSE_EFS "Permite criptarea datelor de pe disc"
132 IDS_PURPOSE_EFS_RECOVERY "Recupererea fișierelor"
133 IDS_PURPOSE_WHQL "Verificarea modulelor-pilot din Windows"
134 IDS_PURPOSE_NT5 "Verificarea componentelor de sistem din Windows"
135 IDS_PURPOSE_OEM_WHQL "Verificarea componentelor de sistem din Windows OEM"
136 IDS_PURPOSE_EMBEDDED_NT "Verificarea componentelor de sistem din Windows Embedded"
137 IDS_PURPOSE_ROOT_LIST_SIGNER "Semnatarul listei rădăcină"
138 IDS_PURPOSE_QUALIFIED_SUBORDINATION "Subordonare calificată"
139 IDS_PURPOSE_KEY_RECOVERY "Recuperarea cheilor"
140 IDS_PURPOSE_DOCUMENT_SIGNING "Semnarea documentelor"
141 IDS_PURPOSE_LIFETIME_SIGNING "Semnătură pe viață"
142 IDS_PURPOSE_DRM "Drepturi digitale"
143 IDS_PURPOSE_LICENSES "Licențe de pachete de chei"
144 IDS_PURPOSE_LICENSE_SERVER "Verificare a serverului de licențe"
145 IDS_PURPOSE_ENROLLMENT_AGENT "Agent solicitare certificat"
146 IDS_PURPOSE_SMARTCARD_LOGON "Autentificare prin Smart Card"
147 IDS_PURPOSE_CA_EXCHANGE "Arhivare chei private"
148 IDS_PURPOSE_KEY_RECOVERY_AGENT "Agent recuperare chei"
149 IDS_PURPOSE_DS_EMAIL_REPLICATION "Serviciu Registru pentru replicare email"
150 IDS_EXPORT_WIZARD "Asistent de exportare a certificatelor"
151 IDS_EXPORT_FORMAT_TITLE "Format pentru exportare"
152 IDS_EXPORT_FORMAT_SUBTITLE "Alegeți formatul în care va fi salvat conținutul."
153 IDS_EXPORT_FILE_TITLE "Nume de fișier pentru exportare"
154 IDS_EXPORT_FILE_SUBTITLE "Specificați numele de fișier cu care va fi salvat conținutul."
155 IDS_EXPORT_FILE_EXISTS "Fișierul specificat există deja. Doriți să îl înlocuiți?"
156 IDS_EXPORT_FILTER_CERT "Binar X.509 codificat în DER (*.cer)"
157 IDS_EXPORT_FILTER_BASE64_CERT "Binar X.509 codificat în Base64 (*.cer)"
158 IDS_EXPORT_FILTER_CRL "Listă de certificate revocate (*.crl)"
159 IDS_EXPORT_FILTER_CTL "Listă de certificate acreditate (*.stl)"
160 IDS_EXPORT_FILTER_CMS "Mesaje CMS/PKCS #7 (*.p7b)"
161 IDS_EXPORT_FILTER_PFX "Schimb de informații personale (*.pfx)"
162 IDS_EXPORT_FILTER_SERIALIZED_CERT_STORE "Depozit înseriat de certificate (*.sst)"
163 IDS_EXPORT_FORMAT "Format fișier"
164 IDS_EXPORT_INCLUDE_CHAIN "Include toate certificatele din calea de certificate"
165 IDS_EXPORT_KEYS "Exportă cheile"
166 IDS_YES "Da"
167 IDS_NO "Nu"
168 IDS_EXPORT_SUCCEEDED "Exportarea s-a realizat cu succes."
169 IDS_EXPORT_FAILED "Exportarea a eșuat."
170 IDS_EXPORT_PRIVATE_KEY_TITLE "Exportare cheie privată"
171 IDS_EXPORT_PRIVATE_KEY_SUBTITLE "Certificatul conține o cheie privată care poate fi exportată odată cu certificatul."
172 IDS_EXPORT_PASSWORD_TITLE "Introducere parolă"
173 IDS_EXPORT_PASSWORD_SUBTITLE "Puteți proteja o cheie privată cu o parolă."
174 IDS_EXPORT_PASSWORD_MISMATCH "Parolele nu se potrivesc."
175 IDS_EXPORT_PRIVATE_KEY_UNAVAILABLE "Notă: Cheia privată pentru acest certificat nu a putut fi deschisă."
176 IDS_EXPORT_PRIVATE_KEY_NON_EXPORTABLE "Notă: Cheia privată pentru acest certificat nu este exportabilă."
177 }
178
179 IDD_GENERAL DIALOGEX 0, 0, 255, 236
180 CAPTION "Generale"
181 STYLE DS_SHELLFONT | WS_VISIBLE | DS_MODALFRAME
182 FONT 8, "MS Shell Dlg"
183 BEGIN
184 CONTROL "", -1, "Static", WS_BORDER|SS_WHITERECT, 6,10,241,200
185 CONTROL "", IDC_CERTIFICATE_ICON,"RichEdit20W", ES_READONLY|WS_DISABLED,8,11,26,26
186 CONTROL "", IDC_CERTIFICATE_INFO,"RichEdit20W", ES_READONLY|WS_DISABLED,34,11,212,26
187 CONTROL "", -1, "Static", SS_BLACKFRAME, 16,37,222,1
188 CONTROL "", IDC_CERTIFICATE_STATUS,"RichEdit20W", ES_READONLY|ES_MULTILINE,8,38,238,78
189 CONTROL "", -1, "Static", SS_BLACKFRAME, 16,116,222,1
190 CONTROL "", IDC_CERTIFICATE_NAMES,"RichEdit20W", ES_READONLY|ES_MULTILINE|WS_DISABLED,8,118,238,90
191 PUSHBUTTON "Instala&re certificat…", IDC_ADDTOSTORE,53,216,95,14
192 PUSHBUTTON "&Declarația emitentului", IDC_ISSUERSTATEMENT,152,216,95,14
193 END
194
195 IDD_DETAIL DIALOGEX 0, 0, 255, 236
196 CAPTION "Detalii"
197 STYLE DS_SHELLFONT | WS_VISIBLE | DS_MODALFRAME
198 FONT 8, "MS Shell Dlg"
199 BEGIN
200 LTEXT "&Afișează:", -1, 6,12,40,14
201 COMBOBOX IDC_DETAIL_SELECT, 48,10,100,14, CBS_DROPDOWNLIST|WS_BORDER|WS_VSCROLL|WS_TABSTOP
202 CONTROL "", IDC_DETAIL_LIST, "SysListView32",
203 LVS_REPORT|LVS_SINGLESEL|WS_CHILD|WS_VISIBLE|WS_TABSTOP|WS_BORDER, 6,28,241,100
204 CONTROL "", IDC_DETAIL_VALUE, "RichEdit20W", ES_READONLY|ES_MULTILINE|WS_TABSTOP, 6,136,241,70
205 PUSHBUTTON "&Editare proprietăți…", IDC_EDITPROPERTIES,53,216,95,14
206 PUSHBUTTON "&Copiere în fișier…", IDC_EXPORT,152,216,95,14
207 END
208
209 IDD_HIERARCHY DIALOGEX 0, 0, 255, 236
210 CAPTION "Cale de certificare"
211 STYLE DS_SHELLFONT | WS_VISIBLE | DS_MODALFRAME
212 FONT 8, "MS Shell Dlg"
213 BEGIN
214 GROUPBOX "&Cale certificate", -1,6,10,245,165, BS_GROUPBOX
215 CONTROL "",IDC_CERTPATH, "SysTreeView32", TVS_HASLINES|WS_BORDER,
216 13,22,231,130
217 PUSHBUTTON "&Afișează certificat", IDC_VIEWCERTIFICATE,155,156,90,14
218 LTEXT "Sta&re certificat:", IDC_CERTIFICATESTATUS,6,183,200,14
219 CONTROL "", IDC_CERTIFICATESTATUSTEXT,"RichEdit20W",
220 WS_BORDER|ES_READONLY|ES_MULTILINE|WS_DISABLED,6,195,245,36
221 END
222
223 IDD_USERNOTICE DIALOGEX 0, 0, 255, 256
224 CAPTION "Exonerare"
225 STYLE DS_SHELLFONT | WS_VISIBLE | DS_MODALFRAME
226 FONT 8, "MS Shell Dlg"
227 BEGIN
228 CONTROL "", IDC_USERNOTICE,"RichEdit20W",
229 WS_BORDER|ES_READONLY|ES_MULTILINE|WS_DISABLED,6,10,241,200
230 PUSHBUTTON "Î&nchide", IDOK,73,216,85,14
231 PUSHBUTTON "&Alte informații", IDC_CPS,162,216,85,14
232 END
233
234 IDD_CERT_PROPERTIES_GENERAL DIALOGEX 0, 0, 255, 236
235 CAPTION "Generale"
236 STYLE DS_SHELLFONT | WS_VISIBLE | DS_MODALFRAME
237 FONT 8, "MS Shell Dlg"
238 BEGIN
239 LTEXT "N&ume uzual:", -1, 6,14,60,14
240 EDITTEXT IDC_FRIENDLY_NAME, 70,12,181,14, ES_AUTOHSCROLL|WS_TABSTOP
241 LTEXT "&Descriere:", -1, 6,32,60,14
242 EDITTEXT IDC_DESCRIPTION, 70,30,181,14, ES_AUTOVSCROLL|ES_MULTILINE|WS_TABSTOP|WS_VSCROLL
243 GROUPBOX "Rolurile certificatului", -1,6,48,245,185, BS_GROUPBOX
244 AUTORADIOBUTTON "A&ctivează toate rolurile acestui certificat",
245 IDC_ENABLE_ALL_PURPOSES, 12,58,230,14, BS_AUTORADIOBUTTON|WS_TABSTOP
246 AUTORADIOBUTTON "De&zactivează toate rolurile acestui certificat",
247 IDC_DISABLE_ALL_PURPOSES, 12,70,230,14, BS_AUTORADIOBUTTON
248 AUTORADIOBUTTON "Activează d&oar următoarele roluri ale acestui certificat:",
249 IDC_ENABLE_SELECTED_PURPOSES, 12,82,230,14, BS_AUTORADIOBUTTON
250 CONTROL "", IDC_CERTIFICATE_USAGES,"SysListView32",
251 LVS_REPORT|LVS_NOCOLUMNHEADER|LVS_SINGLESEL|WS_CHILD|WS_VISIBLE|WS_TABSTOP|WS_BORDER,
252 24,100,220,106
253 PUSHBUTTON "Adăugare &rol…", IDC_ADD_PURPOSE,174,212,70,14
254 END
255
256 IDD_ADD_CERT_PURPOSE DIALOGEX 0,0,200,68
257 CAPTION "Adăugare rol"
258 STYLE DS_SHELLFONT | WS_VISIBLE | DS_MODALFRAME
259 FONT 8, "MS Shell Dlg"
260 BEGIN
261 LTEXT "Adăugați identificatorul de obiect (OID) pentru rolul de certificat pe care doriți să-l adăugați:",
262 -1, 6,6,190,28
263 EDITTEXT IDC_NEW_PURPOSE, 6,28,190,14, ES_AUTOVSCROLL|ES_MULTILINE|WS_TABSTOP|WS_VSCROLL
264 PUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 33,48,60,14
265 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 100,48,60,14
266 END
267
268 IDD_SELECT_STORE DIALOGEX 0,0,200,136
269 CAPTION "Depozit de certificate"
270 STYLE DS_SHELLFONT | WS_VISIBLE | DS_MODALFRAME
271 FONT 8, "MS Shell Dlg"
272 BEGIN
273 LTEXT "Selectați depozitul de certificate pe care doriți să-l utilizați:", IDC_STORE_TEXT, 6,6,190,28
274 CONTROL "",IDC_STORE_LIST, "SysTreeView32", TVS_HASLINES|WS_BORDER|WS_TABSTOP,
275 6,28,188,70
276 CHECKBOX "Afișea&ză depozitele fizice", IDC_SHOW_PHYSICAL_STORES, 6,102,180,14, BS_AUTOCHECKBOX|WS_TABSTOP
277 PUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 90,118,50,14, BS_DEFPUSHBUTTON
278 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 144,118,50,14
279 END
280
281 IDD_IMPORT_WELCOME DIALOGEX 0,0,317,143
282 CAPTION "Importare certificate"
283 STYLE DS_SHELLFONT | WS_VISIBLE | DS_MODALFRAME
284 FONT 8, "MS Shell Dlg"
285 BEGIN
286 LTEXT "Bun venit la Asistentul de importare a certificatelor", IDC_IMPORT_TITLE, 115,7,195,30
287 LTEXT "Acest asistent vă ajută să importați certificate, liste de certificate revocate și liste de certificate acreditate dintr-un fișier într-un depozit de certificate.\n\n\
288 Un certificat poate fi utilizat pentru identificarea proprie sau a calculatorului cu care comunicați. Poate fi utilizat și pentru autentificare sau pentru a semna mesaje. Depozitele de certificate sunt colecții de certificate, liste de certificate revocate și liste de certificate acreditate.\n\n\
289 Pentru a continua, apăsați pe „Înainte”.",
290 -1, 115,40,195,120
291 END
292
293 IDD_IMPORT_FILE DIALOGEX 0,0,317,178
294 CAPTION "Importare certificate"
295 STYLE DS_SHELLFONT | WS_VISIBLE | DS_MODALFRAME
296 FONT 8, "MS Shell Dlg"
297 BEGIN
298 LTEXT "N&ume fișier:", -1, 21,1,195,10
299 EDITTEXT IDC_IMPORT_FILENAME, 21,11,208,14, ES_AUTOHSCROLL|WS_TABSTOP
300 PUSHBUTTON "&Căutare…", IDC_IMPORT_BROWSE_FILE, 236,11,60,14
301 LTEXT "Notă: Următoarele formate de fișier pot conține mai multe certificate, liste de certificate revocate sau liste de certificate acreditate:",
302 -1, 21,30,265,16
303 LTEXT "Standard sintaxă mesaje criptografice/Mesaje PKCS #7 (*.p7b)",
304 -1, 31,53,265,10
305 LTEXT "Schimb de informații personale/PKCS #12 (*.pfx; *.p12)",
306 -1, 31,68,265,10
307 LTEXT "Depozit Microsoft înseriat de certificate (*.sst)",
308 -1, 31,83,265,10
309 END
310
311 IDD_IMPORT_STORE DIALOGEX 0,0,317,143
312 CAPTION "Importare certificate"
313 STYLE DS_SHELLFONT | WS_VISIBLE | DS_MODALFRAME
314 FONT 8, "MS Shell Dlg"
315 BEGIN
316 LTEXT "Wine poate selecta automat depozitul de certificate sau puteți să specificați o locație pentru certificate.",
317 -1, 21,1,220,25
318 AUTORADIOBUTTON "Selectează &automat depozitul de certificate",
319 IDC_IMPORT_AUTO_STORE, 31,28,220,12, BS_AUTORADIOBUTTON|WS_TABSTOP
320 AUTORADIOBUTTON "&Plasează toate certificatele în următorul depozit:",
321 IDC_IMPORT_SPECIFY_STORE, 31,42,220,12, BS_AUTORADIOBUTTON
322 EDITTEXT IDC_IMPORT_STORE, 44,61,185,14, ES_READONLY
323 PUSHBUTTON "&Căutare…", IDC_IMPORT_BROWSE_STORE, 236,61,60,14
324 END
325
326 IDD_IMPORT_FINISH DIALOGEX 0,0,317,178
327 CAPTION "Importare certificate"
328 STYLE DS_SHELLFONT | WS_VISIBLE | DS_MODALFRAME
329 FONT 8, "MS Shell Dlg"
330 BEGIN
331 LTEXT "Se finalizează importarea certificatelor", IDC_IMPORT_TITLE,
332 115,1,195,40
333 LTEXT "Ați finalizat cu succes procedura de importare a certificatelor.",
334 -1, 115,33,195,24
335 LTEXT "Ați specificat următoarea configurație:",
336 -1, 115,57,195,12
337 CONTROL "", IDC_IMPORT_SETTINGS, "SysListView32",
338 LVS_REPORT|LVS_NOCOLUMNHEADER|LVS_SINGLESEL|WS_CHILD|WS_VISIBLE|WS_TABSTOP|WS_BORDER,
339 115,67,174,100
340 END
341
342 IDD_CERT_MGR DIALOGEX 0,0,335,270
343 CAPTION "Certificate"
344 STYLE DS_SHELLFONT | WS_VISIBLE | DS_MODALFRAME
345 FONT 8, "MS Shell Dlg"
346 BEGIN
347 LTEXT "&Rolul intenționat:", -1, 7,9,100,12
348 COMBOBOX IDC_MGR_PURPOSE_SELECTION, 83,7,245,14, CBS_DROPDOWNLIST|WS_BORDER|WS_VSCROLL|WS_TABSTOP
349 CONTROL "", IDC_MGR_STORES, "SysTabControl32", WS_CLIPSIBLINGS|WS_TABSTOP, 7,25,321,140
350 CONTROL "", IDC_MGR_CERTS, "SysListView32", LVS_REPORT|WS_CHILD|WS_VISIBLE|WS_TABSTOP|WS_BORDER, 15,46,305,111
351 PUSHBUTTON "I&mportare…", IDC_MGR_IMPORT, 7,172,65,14
352 PUSHBUTTON "E&xportare…", IDC_MGR_EXPORT, 76,172,65,14, WS_DISABLED
353 PUSHBUTTON "Șt&erge", IDC_MGR_REMOVE, 145,172,65,14, WS_DISABLED
354 PUSHBUTTON "A&vansate…", IDC_MGR_ADVANCED, 263,172,65,14
355 GROUPBOX "Rolurile intenționate ale certificatului", -1,7,194,321,47, BS_GROUPBOX
356 LTEXT "", IDC_MGR_PURPOSES, 13,206,252,32
357 PUSHBUTTON "&Afișare…", IDC_MGR_VIEW, 269,218,51,14, WS_DISABLED
358 PUSHBUTTON "Î&nchide", IDCANCEL, 277,249,51,14, BS_DEFPUSHBUTTON
359 END
360
361 IDD_CERT_MGR_ADVANCED DIALOGEX 0,0,248,176
362 CAPTION "Opțiuni avansate"
363 STYLE DS_SHELLFONT | WS_VISIBLE | DS_MODALFRAME
364 FONT 8, "MS Shell Dlg"
365 BEGIN
366 GROUPBOX "Rolul certificatului", -1, 7,7,234,141, BS_GROUPBOX
367 LTEXT "Alegeți unul sau mai multe roluri pentru a fi afișate când se va selecta Roluri avansate.",
368 -1, 14,18,220,16
369 LTEXT "&Rolurile certificatului:", -1, 14,41,90,12, WS_TABSTOP
370 CONTROL "", IDC_CERTIFICATE_USAGES,"SysListView32",
371 LVS_REPORT|LVS_NOCOLUMNHEADER|LVS_SINGLESEL|WS_CHILD|WS_VISIBLE|WS_TABSTOP|WS_BORDER,
372 14,51,220,90
373 PUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 132,155,51,14, BS_DEFPUSHBUTTON
374 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 190,155,51,14
375 END
376
377 IDD_EXPORT_WELCOME DIALOGEX 0,0,317,143
378 CAPTION "Exportare certificate"
379 STYLE DS_SHELLFONT | WS_VISIBLE | DS_MODALFRAME
380 FONT 8, "MS Shell Dlg"
381 BEGIN
382 LTEXT "Bun venit la Asistentul de exportare a certificatelor", IDC_EXPORT_TITLE, 115,7,195,30
383 LTEXT "Acest asistent vă va ajuta să exportați certificate, liste de certificate revocate și liste de certificate acreditate dintr-un depozit de certificate într-un fișier.\n\n\
384 Un certificat poate fi utilizat pentru identificarea proprie sau a calculatorului cu care comunicați. Poate fi utilizat și pentru autentificare sau pentru a semna mesaje. Depozitele de certificate sunt colecții de certificate, liste de certificate revocate și liste de certificate acreditate.\n\n\
385 Pentru a continua, apăsați pe „Înainte”.",
386 -1, 115,40,195,120
387 END
388
389 IDD_EXPORT_PRIVATE_KEY DIALOGEX 0,0,317,143
390 CAPTION "Exportare certificate"
391 STYLE DS_SHELLFONT | WS_VISIBLE | DS_MODALFRAME
392 FONT 8, "MS Shell Dlg"
393 BEGIN
394 LTEXT "Dacă alegeți să exportați cheia privată, vi se va solicita pe o pagină următoare o parolă pentru a proteja această cheie privată.", -1, 21,1,195,25
395 LTEXT "Doriți să exportați cheia privată?", -1, 21,27,195,10
396 AUTORADIOBUTTON "D&a, exportă cheia privată",
397 IDC_EXPORT_PRIVATE_KEY_YES, 31,36,200,12, BS_AUTORADIOBUTTON|WS_TABSTOP
398 AUTORADIOBUTTON "N&u, nu exporta cheia privată",
399 IDC_EXPORT_PRIVATE_KEY_NO, 31,48,200,12, BS_AUTORADIOBUTTON
400 LTEXT "", IDC_EXPORT_PRIVATE_KEY_UNAVAILABLE, 21,60,200,24
401 END
402
403 IDD_EXPORT_PASSWORD DIALOGEX 0,0,317,143
404 CAPTION "Exportare certificate"
405 STYLE DS_SHELLFONT | WS_VISIBLE | DS_MODALFRAME
406 FONT 8, "MS Shell Dlg"
407 BEGIN
408 LTEXT "&Parolă:", -1, 21,1,195,10
409 EDITTEXT IDC_EXPORT_PASSWORD, 21,11,208,14, ES_AUTOHSCROLL|WS_TABSTOP
410 LTEXT "&Confirmare parolă:", -1, 21,35,195,10
411 EDITTEXT IDC_EXPORT_PASSWORD_CONFIRM, 21,45,208,14, ES_AUTOHSCROLL|WS_TABSTOP
412 END
413
414 IDD_EXPORT_FORMAT DIALOGEX 0,0,317,143
415 CAPTION "Exportare certificate"
416 STYLE DS_SHELLFONT | WS_VISIBLE | DS_MODALFRAME
417 FONT 8, "MS Shell Dlg"
418 BEGIN
419 LTEXT "Selectați formatul pe care doriți să îl utilizați:", -1, 21,1,195,10
420 AUTORADIOBUTTON "Binar X.509 codificat în &DER (*.cer)",
421 IDC_EXPORT_FORMAT_DER, 31,18,280,12, BS_AUTORADIOBUTTON|WS_TABSTOP
422 AUTORADIOBUTTON "X.509 codificat în &base64 (*.cer):",
423 IDC_EXPORT_FORMAT_BASE64, 31,30,280,12, BS_AUTORADIOBUTTON
424 AUTORADIOBUTTON "Standard sintaxă mesaje criptografice/Mesaj &PKCS #7 (*.p7b)",
425 IDC_EXPORT_FORMAT_CMS, 31,42,280,12, BS_AUTORADIOBUTTON
426 CHECKBOX "In&clude toate certificatele din calea de certificare, dacă este posibil",
427 IDC_EXPORT_CMS_INCLUDE_CHAIN, 44,57,280,8, BS_AUTOCHECKBOX|WS_TABSTOP|WS_DISABLED
428 AUTORADIOBUTTON "Schimb de informații personale/P&KCS #12 (*.pfx)",
429 IDC_EXPORT_FORMAT_PFX, 31,72,280,12, BS_AUTORADIOBUTTON|WS_DISABLED
430 CHECKBOX "Incl&ude toate certificatele din calea de certificare, dacă este posibil",
431 IDC_EXPORT_PFX_INCLUDE_CHAIN, 44,87,280,8, BS_AUTOCHECKBOX|WS_TABSTOP|WS_DISABLED
432 CHECKBOX "Acti&vează criptarea puternică",
433 IDC_EXPORT_PFX_STRONG_ENCRYPTION, 44,102,280,8, BS_AUTOCHECKBOX|WS_TABSTOP|WS_DISABLED
434 CHECKBOX "Șt&erge cheia privată dacă exportarea reușește",
435 IDC_EXPORT_PFX_DELETE_PRIVATE_KEY, 44,117,280,8, BS_AUTOCHECKBOX|WS_TABSTOP|WS_DISABLED
436 END
437
438 IDD_EXPORT_FILE DIALOGEX 0,0,317,143
439 CAPTION "Exportare certificate"
440 STYLE DS_SHELLFONT | WS_VISIBLE | DS_MODALFRAME
441 FONT 8, "MS Shell Dlg"
442 BEGIN
443 LTEXT "N&ume fișier:", -1, 21,1,195,10
444 EDITTEXT IDC_EXPORT_FILENAME, 21,11,208,14, ES_AUTOHSCROLL|WS_TABSTOP
445 PUSHBUTTON "&Căutare…", IDC_EXPORT_BROWSE_FILE, 236,11,60,14
446 END
447
448 IDD_EXPORT_FINISH DIALOGEX 0,0,317,178
449 CAPTION "Exportare certificate"
450 STYLE DS_SHELLFONT | WS_VISIBLE | DS_MODALFRAME
451 FONT 8, "MS Shell Dlg"
452 BEGIN
453 LTEXT "Se finalizează exportarea certificatelor", IDC_EXPORT_TITLE,
454 115,1,195,40
455 LTEXT "Ați finalizat cu succes procedura de exportare a certificatelor",
456 -1, 115,33,195,24
457 LTEXT "Ați specificat următoarea configurație:",
458 -1, 115,57,195,12
459 CONTROL "", IDC_EXPORT_SETTINGS, "SysListView32",
460 LVS_REPORT|LVS_NOCOLUMNHEADER|LVS_SINGLESEL|WS_CHILD|WS_VISIBLE|WS_TABSTOP|WS_BORDER,
461 115,67,174,100
462 END