[TRANSLATIONS]
[reactos.git] / reactos / dll / win32 / cryptui / lang / cryptui_Ro.rc
1 /*
2 * cryptui dll resources
3 *
4 * Copyright 2008 Juan Lang
5 * Copyright 2010 Claudia Cotună
6 * Michael Stefaniuc
7 *
8 * This library is free software; you can redistribute it and/or
9 * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
10 * License as published by the Free Software Foundation; either
11 * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
12 *
13 * This library is distributed in the hope that it will be useful,
14 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
16 * Lesser General Public License for more details.
17 *
18 * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
19 * License along with this library; if not, write to the Free Software
20 * Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
21 */
22
23 #include "cryptuires.h"
24
25 LANGUAGE LANG_ROMANIAN, SUBLANG_DEFAULT
26
27 STRINGTABLE
28 {
29 IDS_CERTIFICATE "Certificat"
30 IDS_CERTIFICATEINFORMATION "Informații certificat"
31 IDS_CERT_INFO_BAD_SIG "Acest certificat are o semnătură nevalidă. Se poate ca certificatul să fi fost alterat sau corupt."
32 IDS_CERT_INFO_UNTRUSTED_CA "Acest certificat rădăcină nu este acreditat. Pentru a-l acredita, adăugați-l în depozitul de certificate rădăcină acreditate al sistemului."
33 IDS_CERT_INFO_UNTRUSTED_ROOT "Acest certificat nu a putut fi validat față de un certificat rădăcină acreditat."
34 IDS_CERT_INFO_PARTIAL_CHAIN "Emitentul acestui certificat nu a putut fi aflat."
35 IDS_CERT_INFO_BAD_PURPOSES "Nu au putut fi verificate toate rolurile intenționate pentru acest certificat."
36 IDS_CERT_INFO_PURPOSES "Acest certificat este intenționat pentru următoarele roluri:"
37 IDS_SUBJECT_HEADING "Emis pentru: "
38 IDS_ISSUER_HEADING "Emis de: "
39 IDS_VALID_FROM "Valid de la "
40 IDS_VALID_TO " la "
41 IDS_CERTIFICATE_BAD_SIGNATURE "Acest certificat are o semnătură nevalabilă."
42 IDS_CERTIFICATE_BAD_TIME "Acest certificat a expirat sau încă nu este valabil."
43 IDS_CERTIFICATE_BAD_TIMENEST "Perioada de valabilitate a acestui certificat o depășește pe cea a emitentului său."
44 IDS_CERTIFICATE_REVOKED "Acest certificat a fost revocat de către emitentul său."
45 IDS_CERTIFICATE_VALID "Acest certificat este valabil."
46 IDS_FIELD "Câmp"
47 IDS_VALUE "Valoare"
48 IDS_FIELDS_ALL "<Toate>"
49 IDS_FIELDS_V1 "Doar câmpurile versiunii 1"
50 IDS_FIELDS_EXTENSIONS "Doar extensii"
51 IDS_FIELDS_CRITICAL_EXTENSIONS "Doar extensii critice"
52 IDS_FIELDS_PROPERTIES "Doar proprietăți"
53 IDS_FIELD_VERSION "Versiune"
54 IDS_FIELD_SERIAL_NUMBER "Număr de serie"
55 IDS_FIELD_ISSUER "Emitent"
56 IDS_FIELD_VALID_FROM "Valabil de la"
57 IDS_FIELD_VALID_TO "Valabil până la"
58 IDS_FIELD_SUBJECT "Subiect"
59 IDS_FIELD_PUBLIC_KEY "Cheie publică"
60 IDS_FIELD_PUBLIC_KEY_FORMAT "%s (%d biți)"
61 IDS_PROP_HASH "Hash SHA1"
62 IDS_PROP_ENHKEY_USAGE "Utilizări adiționale ale cheii (proprietate)"
63 IDS_PROP_FRIENDLY_NAME "Nume uzual"
64 IDS_PROP_DESCRIPTION "Descriere"
65 IDS_CERTIFICATE_PROPERTIES "Proprietățile certificatului"
66 IDS_CERTIFICATE_PURPOSE_ERROR "Introduceți OID sub forma 1.2.3.4"
67 IDS_CERTIFICATE_PURPOSE_EXISTS "OID introdus există deja."
68 IDS_SELECT_STORE_TITLE "Selectare depozit de certificate"
69 IDS_SELECT_STORE "Selectați un depozit de certificate."
70 IDS_IMPORT_WIZARD "Asistent de importare a certificatelor"
71 IDS_IMPORT_TYPE_MISMATCH "Fișierul conține obiecte care nu respectă criteriile date. Selectați alt fișier."
72 IDS_IMPORT_FILE_TITLE "Importare fișier"
73 IDS_IMPORT_FILE_SUBTITLE "Specificați fișierul pe care doriți să-l importați."
74 IDS_IMPORT_STORE_TITLE "Depozit de certificate"
75 IDS_IMPORT_STORE_SUBTITLE "Depozitele de certificate sunt colecții de certificate, liste de certificate revocate și liste de certificate acreditate."
76 IDS_IMPORT_FILTER_CERT "Certificat X.509 (*.cer; *.crt)"
77 IDS_IMPORT_FILTER_PFX "Schimb de informații personale (*.pfx; *.p12)"
78 IDS_IMPORT_FILTER_CRL "Listă de certificate revocate (*.crl)"
79 IDS_IMPORT_FILTER_CTL "Listă de certificate acreditate (*.stl)"
80 IDS_IMPORT_FILTER_SERIALIZED_STORE "Depozit Microsoft înseriat de certificate (*.sst)"
81 IDS_IMPORT_FILTER_CMS "Mesaje CMS/PKCS #7 (*.spc; *.p7b)"
82 IDS_IMPORT_FILTER_ALL "Toate fișierele (*.*)"
83 IDS_IMPORT_EMPTY_FILE "Selectați un fișier."
84 IDS_IMPORT_BAD_FORMAT "Formatul fișierului nu este recunoscut. Selectați alt fișier."
85 IDS_IMPORT_OPEN_FAILED "Nu s-a putut deschide "
86 IDS_IMPORT_DEST_DETERMINED "Determinat de program"
87 IDS_IMPORT_SELECT_STORE "Selectați un depozit"
88 IDS_IMPORT_STORE_SELECTION "Depozitul de certificate selectat"
89 IDS_IMPORT_DEST_AUTOMATIC "Determinat automat de către program"
90 IDS_IMPORT_FILE "Fișier"
91 IDS_IMPORT_CONTENT "Conținut"
92 IDS_IMPORT_CONTENT_CERT "Certificat"
93 IDS_IMPORT_CONTENT_CRL "Lista certificatelor revocate"
94 IDS_IMPORT_CONTENT_CTL "Lista certificatelor acreditate"
95 IDS_IMPORT_CONTENT_CMS "Mesaj CMS/PKCS #7"
96 IDS_IMPORT_CONTENT_PFX "Schimb de informații personale"
97 IDS_IMPORT_CONTENT_STORE "Depozit de certificate"
98 IDS_IMPORT_SUCCEEDED "Importarea s-a realizat cu succes."
99 IDS_IMPORT_FAILED "Importarea a eșuat."
100 IDS_WIZARD_TITLE_FONT "Arial"
101 IDS_PURPOSE_ALL "<Toate>"
102 IDS_PURPOSE_ADVANCED "<Roluri avansate>"
103 IDS_SUBJECT_COLUMN "Emis pentru"
104 IDS_ISSUER_COLUMN "Emis de"
105 IDS_EXPIRATION_COLUMN "Data de expirare"
106 IDS_FRIENDLY_NAME_COLUMN "Nume uzual"
107 IDS_ALLOWED_PURPOSE_ALL "<Toate>"
108 IDS_ALLOWED_PURPOSE_NONE "<Niciunul>"
109 IDS_WARN_REMOVE_MY "Nu veți mai putea decripta sau semna mesaje cu acest certificat.\nSigur doriți să eliminați acest certificat?"
110 IDS_WARN_REMOVE_PLURAL_MY "Nu veți mai putea decripta sau semna mesaje cu aceste certificate.\nSigur doriți să eliminați aceste certificate?"
111 IDS_WARN_REMOVE_ADDRESSBOOK "Nu veți mai putea cripta sau verifica mesaje semnate cu acest certificat.\nSigur doriți să eliminați acest certificat?"
112 IDS_WARN_REMOVE_PLURAL_ADDRESSBOOK "Nu veți mai putea cripta sau verifica mesaje semnate cu aceste certificate.\nSigur doriți să eliminați aceste certificate?"
113 IDS_WARN_REMOVE_CA "Certificatele emise de către această autoritate de certificare nu vor mai fi acreditate.\nSigur doriți să eliminați acest certificat?"
114 IDS_WARN_REMOVE_PLURAL_CA "Certificatele emise de către aceste autorități de certificare nu vor mai fi acreditate.\nSigur doriți să eliminați aceste certificate?"
115 IDS_WARN_REMOVE_ROOT "Certificatele emise de către această autoritate de certificare rădăcină, sau de către orice alte autorități de certificare validate de ea, nu vor mai fi acreditate.\nSigur doriți să eliminați acest certificat rădăcină acreditat?"
116 IDS_WARN_REMOVE_PLURAL_ROOT "Certificatele emise de către aceste autorități de certificare rădăcină, sau de către orice alte autorități de certificare validate de ele, nu vor mai fi acreditate.\nSigur doriți să eliminați aceste certificate rădăcină acreditate?"
117 IDS_WARN_REMOVE_TRUSTEDPUBLISHER "Aplicațiile software semnate de către acest editor nu vor mai fi acreditate.\nSigur doriți să eliminați acest certificat?"
118 IDS_WARN_REMOVE_PLURAL_TRUSTEDPUBLISHER "Aplicațiile software semnate de către acești editori nu vor mai fi acreditate.\nSigur doriți să eliminați aceste certificate?"
119 IDS_WARN_REMOVE_DEFAULT "Sigur doriți să eliminați acest certificat?"
120 IDS_WARN_REMOVE_PLURAL_DEFAULT "Sigur doriți să eliminați aceste certificate?"
121 IDS_CERT_MGR "Certificate"
122 IDS_FRIENDLY_NAME_NONE "<Niciunul>"
123 IDS_PURPOSE_SERVER_AUTH "Asigură identificarea unui calculator de la distanță"
124 IDS_PURPOSE_CLIENT_AUTH "Vă dovedește identitatea pentru un calculator de la distanță"
125 IDS_PURPOSE_CODE_SIGNING "Garantează că aplicația provine de la un anumit editor de software\nProtejează aplicația de alterări după publicare"
126 IDS_PURPOSE_EMAIL_PROTECTION "Protejează mesajele de email"
127 IDS_PURPOSE_IPSEC "Permite comunicarea securizată pe Internet"
128 IDS_PURPOSE_TIMESTAMP_SIGNING "Permite semnarea datelor cu ora curentă"
129 IDS_PURPOSE_CTL_USAGE_SIGNING "Vă permite să semnați digital o listă de certificate acreditate"
130 IDS_PURPOSE_EFS "Permite criptarea datelor de pe disc"
131 IDS_PURPOSE_EFS_RECOVERY "Recupererea fișierelor"
132 IDS_PURPOSE_WHQL "Verificarea modulelor pilot din Windows"
133 IDS_PURPOSE_NT5 "Verificarea componentelor de sistem din Windows"
134 IDS_PURPOSE_OEM_WHQL "Verificarea componentelor de sistem din Windows OEM"
135 IDS_PURPOSE_EMBEDDED_NT "Verificarea componentelor de sistem din Windows Embedded"
136 IDS_PURPOSE_ROOT_LIST_SIGNER "Semnatarul listei rădăcină"
137 IDS_PURPOSE_QUALIFIED_SUBORDINATION "Subordonare calificată"
138 IDS_PURPOSE_KEY_RECOVERY "Recuperarea cheilor"
139 IDS_PURPOSE_DOCUMENT_SIGNING "Semnarea documentelor"
140 IDS_PURPOSE_LIFETIME_SIGNING "Semnătură pe viață"
141 IDS_PURPOSE_DRM "Drepturi digitale"
142 IDS_PURPOSE_LICENSES "Licențe de pachete de chei"
143 IDS_PURPOSE_LICENSE_SERVER "Verificare a serverului de licențe"
144 IDS_PURPOSE_ENROLLMENT_AGENT "Agent solicitare certificat"
145 IDS_PURPOSE_SMARTCARD_LOGON "Autentificare prin Smart Card"
146 IDS_PURPOSE_CA_EXCHANGE "Arhivare chei private"
147 IDS_PURPOSE_KEY_RECOVERY_AGENT "Agent recuperare chei"
148 IDS_PURPOSE_DS_EMAIL_REPLICATION "Serviciu Registru pentru replicare email"
149 IDS_EXPORT_WIZARD "Asistent de exportare a certificatelor"
150 IDS_EXPORT_FORMAT_TITLE "Format pentru exportare"
151 IDS_EXPORT_FORMAT_SUBTITLE "Alegeți formatul în care va fi salvat conținutul."
152 IDS_EXPORT_FILE_TITLE "Nume de fișier pentru exportare"
153 IDS_EXPORT_FILE_SUBTITLE "Specificați numele de fișier cu care va fi salvat conținutul."
154 IDS_EXPORT_FILE_EXISTS "Fișierul specificat există deja. Doriți să îl înlocuiți?"
155 IDS_EXPORT_FILTER_CERT "Binar X.509 codificat în DER (*.cer)"
156 IDS_EXPORT_FILTER_BASE64_CERT "Binar X.509 codificat în Base64 (*.cer)"
157 IDS_EXPORT_FILTER_CRL "Listă de certificate revocate (*.crl)"
158 IDS_EXPORT_FILTER_CTL "Listă de certificate acreditate (*.stl)"
159 IDS_EXPORT_FILTER_CMS "Mesaje CMS/PKCS #7 (*.p7b)"
160 IDS_EXPORT_FILTER_PFX "Schimb de informații personale (*.pfx)"
161 IDS_EXPORT_FILTER_SERIALIZED_CERT_STORE "Depozit înseriat de certificate (*.sst)"
162 IDS_EXPORT_FORMAT "Format fișier"
163 IDS_EXPORT_INCLUDE_CHAIN "Include toate certificatele din calea de certificate"
164 IDS_EXPORT_KEYS "Exportă cheile"
165 IDS_YES "Da"
166 IDS_NO "Nu"
167 IDS_EXPORT_SUCCEEDED "Exportarea s-a realizat cu succes."
168 IDS_EXPORT_FAILED "Exportarea a eșuat."
169 IDS_EXPORT_PRIVATE_KEY_TITLE "Exportare cheie privată"
170 IDS_EXPORT_PRIVATE_KEY_SUBTITLE "Certificatul conține o cheie privată care poate fi exportată odată cu certificatul."
171 IDS_EXPORT_PASSWORD_TITLE "Introducere parolă"
172 IDS_EXPORT_PASSWORD_SUBTITLE "Puteți proteja o cheie privată cu o parolă."
173 IDS_EXPORT_PASSWORD_MISMATCH "Parolele nu se potrivesc."
174 IDS_EXPORT_PRIVATE_KEY_UNAVAILABLE "Notă: Cheia privată pentru acest certificat nu a putut fi deschisă."
175 IDS_EXPORT_PRIVATE_KEY_NON_EXPORTABLE "Notă: Cheia privată pentru acest certificat nu este exportabilă."
176 }
177
178 IDD_GENERAL DIALOG 0, 0, 255, 236
179 CAPTION "General"
180 STYLE WS_VISIBLE
181 FONT 8, "MS Shell Dlg"
182 BEGIN
183 CONTROL "", -1, "Static", WS_BORDER|SS_WHITERECT, 6,10,241,200
184 CONTROL "", IDC_CERTIFICATE_ICON,"RichEdit20W", ES_READONLY|WS_DISABLED,8,11,26,26
185 CONTROL "", IDC_CERTIFICATE_INFO,"RichEdit20W", ES_READONLY|WS_DISABLED,34,11,212,26
186 CONTROL "", -1, "Static", SS_BLACKFRAME, 16,37,222,1
187 CONTROL "", IDC_CERTIFICATE_STATUS,"RichEdit20W", ES_READONLY|ES_MULTILINE,8,38,238,78
188 CONTROL "", -1, "Static", SS_BLACKFRAME, 16,116,222,1
189 CONTROL "", IDC_CERTIFICATE_NAMES,"RichEdit20W", ES_READONLY|ES_MULTILINE|WS_DISABLED,8,118,238,90
190 PUSHBUTTON "Instala&re certificat…", IDC_ADDTOSTORE,53,216,95,14
191 PUSHBUTTON "&Declarația emitentului", IDC_ISSUERSTATEMENT,152,216,95,14
192 END
193
194 IDD_DETAIL DIALOG 0, 0, 255, 236
195 CAPTION "Detalii"
196 STYLE WS_VISIBLE
197 FONT 8, "MS Shell Dlg"
198 BEGIN
199 LTEXT "&Afișează:", -1, 6,12,40,14
200 COMBOBOX IDC_DETAIL_SELECT, 48,10,100,14, CBS_DROPDOWNLIST|WS_BORDER|WS_VSCROLL|WS_TABSTOP
201 CONTROL "", IDC_DETAIL_LIST, "SysListView32",
202 LVS_REPORT|LVS_SINGLESEL|WS_CHILD|WS_VISIBLE|WS_TABSTOP|WS_BORDER, 6,28,241,100
203 CONTROL "", IDC_DETAIL_VALUE, "RichEdit20W", ES_READONLY|ES_MULTILINE|WS_TABSTOP, 6,136,241,70
204 PUSHBUTTON "&Editare proprietăți…", IDC_EDITPROPERTIES,53,216,95,14
205 PUSHBUTTON "&Copiere în fișier…", IDC_EXPORT,152,216,95,14
206 END
207
208 IDD_HIERARCHY DIALOG 0, 0, 255, 236
209 CAPTION "Cale de certificare"
210 STYLE WS_VISIBLE
211 FONT 8, "MS Shell Dlg"
212 BEGIN
213 GROUPBOX "&Cale certificate", -1,6,10,245,165, BS_GROUPBOX
214 CONTROL "",IDC_CERTPATH, "SysTreeView32", TVS_HASLINES|WS_BORDER,
215 13,22,231,130
216 PUSHBUTTON "&Afișează certificat", IDC_VIEWCERTIFICATE,155,156,90,14
217 LTEXT "Sta&re certificat:", IDC_CERTIFICATESTATUS,6,183,200,14
218 CONTROL "", IDC_CERTIFICATESTATUSTEXT,"RichEdit20W",
219 WS_BORDER|ES_READONLY|ES_MULTILINE|WS_DISABLED,6,195,245,36
220 END
221
222 IDD_USERNOTICE DIALOG 0, 0, 255, 256
223 CAPTION "Exonerare"
224 STYLE WS_VISIBLE
225 FONT 8, "MS Shell Dlg"
226 BEGIN
227 CONTROL "", IDC_USERNOTICE,"RichEdit20W",
228 WS_BORDER|ES_READONLY|ES_MULTILINE|WS_DISABLED,6,10,241,200
229 PUSHBUTTON "Î&nchide", IDOK,73,216,85,14
230 PUSHBUTTON "&Alte informații", IDC_CPS,162,216,85,14
231 END
232
233 IDD_CERT_PROPERTIES_GENERAL DIALOG 0, 0, 255, 236
234 CAPTION "Generale"
235 STYLE WS_VISIBLE
236 FONT 8, "MS Shell Dlg"
237 BEGIN
238 LTEXT "N&ume uzual:", -1, 6,14,60,14
239 EDITTEXT IDC_FRIENDLY_NAME, 70,12,181,14, ES_AUTOHSCROLL|WS_TABSTOP
240 LTEXT "&Descriere:", -1, 6,32,60,14
241 EDITTEXT IDC_DESCRIPTION, 70,30,181,14, ES_AUTOVSCROLL|ES_MULTILINE|WS_TABSTOP|WS_VSCROLL
242 GROUPBOX "Rolurile certificatului", -1,6,48,245,185, BS_GROUPBOX
243 AUTORADIOBUTTON "A&ctivează toate rolurile acestui certificat",
244 IDC_ENABLE_ALL_PURPOSES, 12,58,230,14, BS_AUTORADIOBUTTON|WS_TABSTOP
245 AUTORADIOBUTTON "De&zactivează toate rolurile acestui certificat",
246 IDC_DISABLE_ALL_PURPOSES, 12,70,230,14, BS_AUTORADIOBUTTON
247 AUTORADIOBUTTON "Activează d&oar următoarele roluri ale acestui certificat:",
248 IDC_ENABLE_SELECTED_PURPOSES, 12,82,230,14, BS_AUTORADIOBUTTON
249 CONTROL "", IDC_CERTIFICATE_USAGES,"SysListView32",
250 LVS_REPORT|LVS_NOCOLUMNHEADER|LVS_SINGLESEL|WS_CHILD|WS_VISIBLE|WS_TABSTOP|WS_BORDER,
251 24,100,220,106
252 PUSHBUTTON "Adăugare &rol…", IDC_ADD_PURPOSE,174,212,70,14
253 END
254
255 IDD_ADD_CERT_PURPOSE DIALOG 0,0,200,68
256 CAPTION "Adăugare rol"
257 FONT 8, "MS Shell Dlg"
258 BEGIN
259 LTEXT "Adăugați identificatorul de obiect (OID) pentru rolul de certificat pe care doriți să-l adăugați:",
260 -1, 6,6,190,28
261 EDITTEXT IDC_NEW_PURPOSE, 6,28,190,14, ES_AUTOVSCROLL|ES_MULTILINE|WS_TABSTOP|WS_VSCROLL
262 PUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 33,48,60,14
263 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 100,48,60,14
264 END
265
266 IDD_SELECT_STORE DIALOG 0,0,200,136
267 CAPTION "Depozit de certificate"
268 FONT 8, "MS Shell Dlg"
269 BEGIN
270 LTEXT "Selectați depozitul de certificate pe care doriți să-l utilizați:", IDC_STORE_TEXT, 6,6,190,28
271 CONTROL "",IDC_STORE_LIST, "SysTreeView32", TVS_HASLINES|WS_BORDER|WS_TABSTOP,
272 6,28,188,70
273 CHECKBOX "Afișea&ză depozitele fizice", IDC_SHOW_PHYSICAL_STORES, 6,102,180,14, BS_AUTOCHECKBOX|WS_TABSTOP
274 PUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 90,118,50,14, BS_DEFPUSHBUTTON
275 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 144,118,50,14
276 END
277
278 IDD_IMPORT_WELCOME DIALOG 0,0,317,143
279 CAPTION "Importare certificate"
280 FONT 8, "MS Shell Dlg"
281 BEGIN
282 LTEXT "Bun venit la Asistentul de importare a certificatelor", IDC_IMPORT_TITLE, 115,7,195,30
283 LTEXT "Acest asistent vă ajută să importați certificate, liste de certificate revocate și liste de certificate acreditate dintr-un fișier într-un depozit de certificate.\n\n\
284 Un certificat poate fi utilizat pentru identificarea proprie sau a calculatorului cu care comunicați. Poate fi utilizat și pentru autentificare sau pentru a semna mesaje. Depozitele de certificate sunt colecții de certificate, liste de certificate revocate și liste de certificate acreditate.\n\n\
285 Pentru a continua, apăsați pe „Înainte”.",
286 -1, 115,40,195,120
287 END
288
289 IDD_IMPORT_FILE DIALOG 0,0,317,178
290 CAPTION "Importare certificate"
291 FONT 8, "MS Shell Dlg"
292 BEGIN
293 LTEXT "N&ume fișier:", -1, 21,1,195,10
294 EDITTEXT IDC_IMPORT_FILENAME, 21,11,208,14, ES_AUTOHSCROLL|WS_TABSTOP
295 PUSHBUTTON "&Căutare…", IDC_IMPORT_BROWSE_FILE, 236,11,60,14
296 LTEXT "Notă: Următoarele formate de fișier pot conține mai multe certificate, liste de certificate revocate sau liste de certificate acreditate:",
297 -1, 21,30,265,16
298 LTEXT "Standard sintaxă mesaje criptografice/Mesaje PKCS #7 (*.p7b)",
299 -1, 31,53,265,10
300 LTEXT "Schimb de informații personale/PKCS #12 (*.pfx; *.p12)",
301 -1, 31,68,265,10
302 LTEXT "Depozit Microsoft înseriat de certificate (*.sst)",
303 -1, 31,83,265,10
304 END
305
306 IDD_IMPORT_STORE DIALOG 0,0,317,143
307 CAPTION "Importare certificate"
308 FONT 8, "MS Shell Dlg"
309 BEGIN
310 LTEXT "Wine poate selecta automat depozitul de certificate sau puteți să specificați o locație pentru certificate.",
311 -1, 21,1,220,25
312 AUTORADIOBUTTON "Selectează &automat depozitul de certificate",
313 IDC_IMPORT_AUTO_STORE, 31,28,220,12, BS_AUTORADIOBUTTON|WS_TABSTOP
314 AUTORADIOBUTTON "&Plasează toate certificatele în următorul depozit:",
315 IDC_IMPORT_SPECIFY_STORE, 31,42,220,12, BS_AUTORADIOBUTTON
316 EDITTEXT IDC_IMPORT_STORE, 44,61,185,14, ES_READONLY
317 PUSHBUTTON "&Căutare…", IDC_IMPORT_BROWSE_STORE, 236,61,60,14
318 END
319
320 IDD_IMPORT_FINISH DIALOG 0,0,317,178
321 CAPTION "Importare certificate"
322 FONT 8, "MS Shell Dlg"
323 BEGIN
324 LTEXT "Se finalizează importarea certificatelor", IDC_IMPORT_TITLE,
325 115,1,195,40
326 LTEXT "Ați finalizat cu succes procedura de importare a certificatelor.",
327 -1, 115,33,195,24
328 LTEXT "Ați specificat următoarea configurație:",
329 -1, 115,57,195,12
330 CONTROL "", IDC_IMPORT_SETTINGS, "SysListView32",
331 LVS_REPORT|LVS_NOCOLUMNHEADER|LVS_SINGLESEL|WS_CHILD|WS_VISIBLE|WS_TABSTOP|WS_BORDER,
332 115,67,174,100
333 END
334
335 IDD_CERT_MGR DIALOG 0,0,335,270
336 CAPTION "Certificate"
337 FONT 8, "MS Shell Dlg"
338 BEGIN
339 LTEXT "&Rolul intenționat:", -1, 7,9,100,12
340 COMBOBOX IDC_MGR_PURPOSE_SELECTION, 83,7,245,14, CBS_DROPDOWNLIST|WS_BORDER|WS_VSCROLL|WS_TABSTOP
341 CONTROL "", IDC_MGR_STORES, "SysTabControl32", WS_CLIPSIBLINGS|WS_TABSTOP, 7,25,321,140
342 CONTROL "", IDC_MGR_CERTS, "SysListView32", LVS_REPORT|WS_CHILD|WS_VISIBLE|WS_TABSTOP|WS_BORDER, 15,46,305,111
343 PUSHBUTTON "I&mportare…", IDC_MGR_IMPORT, 7,172,65,14
344 PUSHBUTTON "E&xportare…", IDC_MGR_EXPORT, 76,172,65,14, WS_DISABLED
345 PUSHBUTTON "Șt&erge", IDC_MGR_REMOVE, 145,172,65,14, WS_DISABLED
346 PUSHBUTTON "A&vansate…", IDC_MGR_ADVANCED, 263,172,65,14
347 GROUPBOX "Rolurile intenționate ale certificatului", -1,7,194,321,47, BS_GROUPBOX
348 LTEXT "", IDC_MGR_PURPOSES, 13,206,252,32
349 PUSHBUTTON "&Afișare…", IDC_MGR_VIEW, 269,218,51,14, WS_DISABLED
350 PUSHBUTTON "Î&nchide", IDCANCEL, 277,249,51,14, BS_DEFPUSHBUTTON
351 END
352
353 IDD_CERT_MGR_ADVANCED DIALOG 0,0,248,176
354 CAPTION "Opțiuni avansate"
355 FONT 8, "MS Shell Dlg"
356 BEGIN
357 GROUPBOX "Rolul certificatului", -1, 7,7,234,141, BS_GROUPBOX
358 LTEXT "Alegeți unul sau mai multe roluri pentru a fi afișate când se va selecta Roluri avansate.",
359 -1, 14,18,220,16
360 LTEXT "&Rolurile certificatului:", -1, 14,41,90,12, WS_TABSTOP
361 CONTROL "", IDC_CERTIFICATE_USAGES,"SysListView32",
362 LVS_REPORT|LVS_NOCOLUMNHEADER|LVS_SINGLESEL|WS_CHILD|WS_VISIBLE|WS_TABSTOP|WS_BORDER,
363 14,51,220,90
364 PUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 132,155,51,14, BS_DEFPUSHBUTTON
365 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 190,155,51,14
366 END
367
368 IDD_EXPORT_WELCOME DIALOG 0,0,317,143
369 CAPTION "Exportare certificate"
370 FONT 8, "MS Shell Dlg"
371 BEGIN
372 LTEXT "Bun venit la Asistentul de exportare a certificatelor", IDC_EXPORT_TITLE, 115,7,195,30
373 LTEXT "Acest asistent vă va ajuta să exportați certificate, liste de certificate revocate și liste de certificate acreditate dintr-un depozit de certificate într-un fișier.\n\n\
374 Un certificat poate fi utilizat pentru identificarea proprie sau a calculatorului cu care comunicați. Poate fi utilizat și pentru autentificare sau pentru a semna mesaje. Depozitele de certificate sunt colecții de certificate, liste de certificate revocate și liste de certificate acreditate.\n\n\
375 Pentru a continua, apăsați pe „Înainte”.",
376 -1, 115,40,195,120
377 END
378
379 IDD_EXPORT_PRIVATE_KEY DIALOG 0,0,317,143
380 CAPTION "Exportare certificate"
381 FONT 8, "MS Shell Dlg"
382 BEGIN
383 LTEXT "Dacă alegeți să exportați cheia privată, vi se va solicita pe o pagină următoare o parolă pentru a proteja această cheie privată.", -1, 21,1,195,25
384 LTEXT "Doriți să exportați cheia privată?", -1, 21,27,195,10
385 AUTORADIOBUTTON "D&a, exportă cheia privată",
386 IDC_EXPORT_PRIVATE_KEY_YES, 31,36,200,12, BS_AUTORADIOBUTTON|WS_TABSTOP
387 AUTORADIOBUTTON "N&u, nu exporta cheia privată",
388 IDC_EXPORT_PRIVATE_KEY_NO, 31,48,200,12, BS_AUTORADIOBUTTON
389 LTEXT "", IDC_EXPORT_PRIVATE_KEY_UNAVAILABLE, 21,60,200,24
390 END
391
392 IDD_EXPORT_PASSWORD DIALOG 0,0,317,143
393 CAPTION "Exportare certificate"
394 FONT 8, "MS Shell Dlg"
395 BEGIN
396 LTEXT "&Parolă:", -1, 21,1,195,10
397 EDITTEXT IDC_EXPORT_PASSWORD, 21,11,208,14, ES_AUTOHSCROLL|WS_TABSTOP
398 LTEXT "&Confirmare parolă:", -1, 21,35,195,10
399 EDITTEXT IDC_EXPORT_PASSWORD_CONFIRM, 21,45,208,14, ES_AUTOHSCROLL|WS_TABSTOP
400 END
401
402 IDD_EXPORT_FORMAT DIALOG 0,0,317,143
403 CAPTION "Exportare certificate"
404 FONT 8, "MS Shell Dlg"
405 BEGIN
406 LTEXT "Selectați formatul pe care doriți să îl utilizați:", -1, 21,1,195,10
407 AUTORADIOBUTTON "Binar X.509 codificat în &DER (*.cer)",
408 IDC_EXPORT_FORMAT_DER, 31,18,280,12, BS_AUTORADIOBUTTON|WS_TABSTOP
409 AUTORADIOBUTTON "X.509 codificat în &base64 (*.cer):",
410 IDC_EXPORT_FORMAT_BASE64, 31,30,280,12, BS_AUTORADIOBUTTON
411 AUTORADIOBUTTON "Standard sintaxă mesaje criptografice/Mesaj &PKCS #7 (*.p7b)",
412 IDC_EXPORT_FORMAT_CMS, 31,42,280,12, BS_AUTORADIOBUTTON
413 CHECKBOX "In&clude toate certificatele din calea de certificare, dacă este posibil",
414 IDC_EXPORT_CMS_INCLUDE_CHAIN, 44,57,280,8, BS_AUTOCHECKBOX|WS_TABSTOP|WS_DISABLED
415 AUTORADIOBUTTON "Schimb de informații personale/P&KCS #12 (*.pfx)",
416 IDC_EXPORT_FORMAT_PFX, 31,72,280,12, BS_AUTORADIOBUTTON|WS_DISABLED
417 CHECKBOX "Incl&ude toate certificatele din calea de certificare, dacă este posibil",
418 IDC_EXPORT_PFX_INCLUDE_CHAIN, 44,87,280,8, BS_AUTOCHECKBOX|WS_TABSTOP|WS_DISABLED
419 CHECKBOX "Acti&vează criptarea puternică",
420 IDC_EXPORT_PFX_STRONG_ENCRYPTION, 44,102,280,8, BS_AUTOCHECKBOX|WS_TABSTOP|WS_DISABLED
421 CHECKBOX "Șt&erge cheia privată dacă exportarea reușește",
422 IDC_EXPORT_PFX_DELETE_PRIVATE_KEY, 44,117,280,8, BS_AUTOCHECKBOX|WS_TABSTOP|WS_DISABLED
423 END
424
425 IDD_EXPORT_FILE DIALOG 0,0,317,143
426 CAPTION "Exportare certificate"
427 FONT 8, "MS Shell Dlg"
428 BEGIN
429 LTEXT "N&ume fișier:", -1, 21,1,195,10
430 EDITTEXT IDC_EXPORT_FILENAME, 21,11,208,14, ES_AUTOHSCROLL|WS_TABSTOP
431 PUSHBUTTON "&Căutare…", IDC_EXPORT_BROWSE_FILE, 236,11,60,14
432 END
433
434 IDD_EXPORT_FINISH DIALOG 0,0,317,178
435 CAPTION "Exportare certificate"
436 FONT 8, "MS Shell Dlg"
437 BEGIN
438 LTEXT "Se finalizează exportarea certificatelor", IDC_EXPORT_TITLE,
439 115,1,195,40
440 LTEXT "Ați finalizat cu succes procedura de exportare a certificatelor",
441 -1, 115,33,195,24
442 LTEXT "Ați specificat următoarea configurație:",
443 -1, 115,57,195,12
444 CONTROL "", IDC_EXPORT_SETTINGS, "SysListView32",
445 LVS_REPORT|LVS_NOCOLUMNHEADER|LVS_SINGLESEL|WS_CHILD|WS_VISIBLE|WS_TABSTOP|WS_BORDER,
446 115,67,174,100
447 END