1ea47233de8b5e62364e28fb6c8425977fb7dea2
[reactos.git] / reactos / dll / win32 / cryptui / lang / cryptui_Tr.rc
1 /*
2 * cryptui dll resources
3 *
4 * Copyright 2008 Juan Lang
5 *
6 * Translated to Turkish by Erdem Ersoy (eersoy93) (erdemersoy@live.com) in 2014.
7 *
8 * This library is free software; you can redistribute it and/or
9 * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
10 * License as published by the Free Software Foundation; either
11 * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
12 *
13 * This library is distributed in the hope that it will be useful,
14 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
16 * Lesser General Public License for more details.
17 *
18 * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
19 * License along with this library; if not, write to the Free Software
20 * Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
21 */
22
23 #include "cryptuires.h"
24
25 LANGUAGE LANG_TURKISH, SUBLANG_DEFAULT
26
27 STRINGTABLE
28 {
29 IDS_CERTIFICATE "Onay Belgesi"
30 IDS_CERTIFICATEINFORMATION "Onay Belgesi Bilgisi"
31 IDS_CERT_INFO_BAD_SIG "Bu onay belgesinde geçersiz bir imzâ vardır. Bu onay belgesi değiştirilmiş veyâ bozulmuş olabilir."
32 IDS_CERT_INFO_UNTRUSTED_CA "Bu kök onay belgesi güvenilir değil. Bunu güvenilir yapmak için bunu dizgenizin güvenilir kök onay belgesi deposuna ekleyiniz."
33 IDS_CERT_INFO_UNTRUSTED_ROOT "Bu onay belgesinin güvenilir kök onay belgesi olduğu doğrulanamadı."
34 IDS_CERT_INFO_PARTIAL_CHAIN "Bu onay belgesinin dağıtıcısı bulunamadı."
35 IDS_CERT_INFO_BAD_PURPOSES "Bu onay belgesinin tüm kullanım amaçları doğrulanamadı."
36 IDS_CERT_INFO_PURPOSES "Bu onay belgesi aşağıdaki amaçlar için anıklanmıştır:"
37 IDS_SUBJECT_HEADING "Şuraya Dağıtıldı: "
38 IDS_ISSUER_HEADING "Şu Dağıttı: "
39 IDS_VALID_FROM "Şuradan geçerlidir "
40 IDS_VALID_TO " şuraya "
41 IDS_CERTIFICATE_BAD_SIGNATURE "Bu onay belgesinde geçersiz bir imzâ vardır."
42 IDS_CERTIFICATE_BAD_TIME "Bu onay belgesinin, süresi dolmuştur ya da daha geçersizdir."
43 IDS_CERTIFICATE_BAD_TIMENEST "Bu onay belgesinin geçerlilik dönemi dağıtıcısınınkisini aşıyor."
44 IDS_CERTIFICATE_REVOKED "Bu onay belgesi, dağıtıcısı eliyle iptal edildi."
45 IDS_CERTIFICATE_VALID "Bu onay belgesi doğrulanmıştır."
46 IDS_FIELD "Alan"
47 IDS_VALUE "Değer"
48 IDS_FIELDS_ALL "<Tümü>"
49 IDS_FIELDS_V1 "Yalnızca Sürüm 1 Alanları"
50 IDS_FIELDS_EXTENSIONS "Yalnızca Eklentiler"
51 IDS_FIELDS_CRITICAL_EXTENSIONS "Yalnızca Önemli Eklentiler"
52 IDS_FIELDS_PROPERTIES "Yalnızca Husûsiyetler"
53 IDS_FIELD_VERSION "Sürüm"
54 IDS_FIELD_SERIAL_NUMBER "Dizi Numarası"
55 IDS_FIELD_ISSUER "Dağıtıcı"
56 IDS_FIELD_VALID_FROM "Şuradan Geçerlidir"
57 IDS_FIELD_VALID_TO "Şuraya Geçerlidir"
58 IDS_FIELD_SUBJECT "Konu"
59 IDS_FIELD_PUBLIC_KEY "Açık Anahtar"
60 IDS_FIELD_PUBLIC_KEY_FORMAT "%1 (%2!d! bit)"
61 IDS_PROP_HASH "SHA1 Kodu"
62 IDS_PROP_ENHKEY_USAGE "Gelişmiş anahtar kullanımı (husûsiyet)"
63 IDS_PROP_FRIENDLY_NAME "Kolay Adı"
64 IDS_PROP_DESCRIPTION "Tanımı"
65 IDS_CERTIFICATE_PROPERTIES "Onay Belgesi Husûsiyetleri"
66 IDS_CERTIFICATE_PURPOSE_ERROR "1.2.3.4 biçiminde bir OID giriniz."
67 IDS_CERTIFICATE_PURPOSE_EXISTS "Girdiğiniz OID önceden var."
68 IDS_SELECT_STORE_TITLE "Onay Belgesi Deposu Seçme"
69 IDS_SELECT_STORE "Bir onay belgesi deposu seçiniz."
70 IDS_IMPORT_WIZARD "Onay Belgesi Alma Yardımcısı"
71 IDS_IMPORT_TYPE_MISMATCH "Bu kütük, verilen ölçütlerle uyuşmayan nesneler içeriyor. Başka bir kütük seçiniz."
72 IDS_IMPORT_FILE_TITLE "Alınacak Kütük"
73 IDS_IMPORT_FILE_SUBTITLE "Almak istediğiniz kütüğü belirtiniz."
74 IDS_IMPORT_STORE_TITLE "Onay Belgesi Deposu"
75 IDS_IMPORT_STORE_SUBTITLE "Onay belgesi depoları; onay belgelerinden, onay belgesi iptal dizelgelerinden ve onay belgesi güven dizelgelerinden oluşan derlemlerdir."
76 IDS_IMPORT_FILTER_CERT "X.509 Onay Belgesi (*.cer, *.crt)"
77 IDS_IMPORT_FILTER_PFX "Şahsî Bilgi Değiştirmesi (*.pfx, *.p12)"
78 IDS_IMPORT_FILTER_CRL "Onay Belgesi İptal Dizelgesi (*.crl)"
79 IDS_IMPORT_FILTER_CTL "Onay Belgesi Güven Dizelgesi (*.stl)"
80 IDS_IMPORT_FILTER_SERIALIZED_STORE "Microsoft Dizilendirilmiş Onay Belgesi Deposu (*.sst)"
81 IDS_IMPORT_FILTER_CMS "CMS/PKCS #7 İletileri (*.spc, *.p7b)"
82 IDS_IMPORT_FILTER_ALL "Tüm Kütükler (*.*)"
83 IDS_IMPORT_EMPTY_FILE "Bir kütük seçiniz."
84 IDS_IMPORT_BAD_FORMAT "Bu kütük biçimi tanınmış değil. Başka bir kütük seçiniz."
85 IDS_IMPORT_OPEN_FAILED "Açılmadı."
86 IDS_IMPORT_DEST_DETERMINED "İzlence eliyle karar verildi."
87 IDS_IMPORT_SELECT_STORE "Bir depo seçiniz."
88 IDS_IMPORT_STORE_SELECTION "Onay belgesi deposu seçildi."
89 IDS_IMPORT_DEST_AUTOMATIC "İzlence eliyle kendilğinden karar verildi."
90 IDS_IMPORT_FILE "Kütük"
91 IDS_IMPORT_CONTENT "İçerik"
92 IDS_IMPORT_CONTENT_CERT "Onay Belgesi"
93 IDS_IMPORT_CONTENT_CRL "Onay Belgesi İptal Dizelgesi"
94 IDS_IMPORT_CONTENT_CTL "Onay Belgesi Güven Dizelgesi"
95 IDS_IMPORT_CONTENT_CMS "CMS/PKCS #7 İletisi"
96 IDS_IMPORT_CONTENT_PFX "Şahsî Bilgi Değiştirmesi"
97 IDS_IMPORT_CONTENT_STORE "Onay Belgesi Deposu"
98 IDS_IMPORT_SUCCEEDED "Alma işlemi başarılı oldu."
99 IDS_IMPORT_FAILED "Alma işlemi başarısız oldu."
100 IDS_WIZARD_TITLE_FONT "Arial"
101 IDS_PURPOSE_ALL "<Tümü>"
102 IDS_PURPOSE_ADVANCED "<Gelişmiş Amaçlar>"
103 IDS_SUBJECT_COLUMN "Şuraya Dağıtıldı"
104 IDS_ISSUER_COLUMN "Eliyle Dağıtıldı"
105 IDS_EXPIRATION_COLUMN "Bitiş Zamânı"
106 IDS_FRIENDLY_NAME_COLUMN "Kolay Adı"
107 IDS_ALLOWED_PURPOSE_ALL "<Tümü>"
108 IDS_ALLOWED_PURPOSE_NONE "<Yok>"
109 IDS_WARN_REMOVE_MY "Artık bu onay belgesiyle, iletileri çözemeyeceksiniz veyâ iletileri imzâlayamayacaksınız.\n\
110 Bu onay belgesini silmeyi doğruluyor musunuz?"
111 IDS_WARN_REMOVE_PLURAL_MY "Artık bu onay belgeleriyle, iletileri çözemeyeceksiniz veyâ iletileri imzâlayamayacaksınız.\n\
112 Bu onay belgelerini silmeyi doğruluyor musunuz?"
113 IDS_WARN_REMOVE_ADDRESSBOOK "Artık bu onay belgesiyle, iletileri şifreleyemeyeceksiniz veyâ imzâlanmış iletileri doğrulayamayacaksınız.\n\
114 Bu onay belgesini silmeyi doğruluyor musunuz?"
115 IDS_WARN_REMOVE_PLURAL_ADDRESSBOOK "Artık bu onay belgeleriyle, iletileri şifreleyemeyeceksiniz veyâ imzâlanmış iletileri doğrulayamayacaksınız.\n\
116 Bu onay belgelerini silmeyi doğruluyor musunuz?"
117 IDS_WARN_REMOVE_CA "Artık bu onaylama yetkilisiyle dağıtılan onay belgeleri güvenilir olmayacaktır.\n\
118 Bu onay belgesini silmeyi doğruluyor musunuz?"
119 IDS_WARN_REMOVE_PLURAL_CA "Artık bu onaylama yetkilileriyle dağıtılan onay belgeleri güvenilir olmayacaktır.\n\
120 Bu onay belgelerini silmeyi doğruluyor musunuz?"
121 IDS_WARN_REMOVE_ROOT "Artık, bu kök onaylama yetkilisiyle dağıtılan onay belgeleri ve dağıtan bu onaylama yetkilisi güvenilir olmayacaktır.\n\
122 Bu güvenilir kök onay belgesini silmeyi doğruluyor musunuz?"
123 IDS_WARN_REMOVE_PLURAL_ROOT "Artık, bu kök onaylama yetkilileriyle dağıtılan onay belgeleri ve dağıtan bu onaylama yetkilileri güvenilir olmayacaktır.\n\
124 Bu güvenilir kök onay belgelerini silmeyi doğruluyor musunuz?"
125 IDS_WARN_REMOVE_TRUSTEDPUBLISHER "Artık, bu yayımcının imzâladığı yazılım güvenilir olmayacaktır.\n\
126 Bu onay belgesini silmeyi doğruluyor musunuz?"
127 IDS_WARN_REMOVE_PLURAL_TRUSTEDPUBLISHER "Artık, bu yayımcılarnın imzâladığı yazılım güvenilir olmayacaktır.\n\
128 Bu onay belgelerini silmeyi doğruluyor musunuz?"
129 IDS_WARN_REMOVE_DEFAULT "Bu onay belgesini silmeyi doğruluyor musunuz?"
130 IDS_WARN_REMOVE_PLURAL_DEFAULT "Bu onay belgelerini silmeyi doğruluyor musunuz?"
131 IDS_CERT_MGR "Onay Belgeleri"
132 IDS_FRIENDLY_NAME_NONE "<Yok>"
133 IDS_PURPOSE_SERVER_AUTH "Uzaktaki bilgisayarın kimliğini sağlar."
134 IDS_PURPOSE_CLIENT_AUTH "Uzaktaki bilgisayara kimliğinizi tanıttırır."
135 IDS_PURPOSE_CODE_SIGNING "Yazılım yayımcısından gelen yazılımı korur.\n\
136 Yazılımı yayımlamadan sonraki değişikliklerden korur."
137 IDS_PURPOSE_EMAIL_PROTECTION "E-posta iletilerini korur."
138 IDS_PURPOSE_IPSEC "Umûmî Ağ üzerinden güvenli iletişim sağlar."
139 IDS_PURPOSE_TIMESTAMP_SIGNING "Verilerin şimdiki zamanla imzâlanmasını sağlar."
140 IDS_PURPOSE_CTL_USAGE_SIGNING "Onay belgesi güven dizelgesini sayılık olarak imzâlamanızı sağlar."
141 IDS_PURPOSE_EFS "Diskteki verilerin şifrelenmesini sağlar."
142 IDS_PURPOSE_EFS_RECOVERY "Kütük Kurtarma"
143 IDS_PURPOSE_WHQL "Windows Donanım Sürücüsü Doğrulaması"
144 IDS_PURPOSE_NT5 "Windows Dizge Bileşeni Doğrulaması"
145 IDS_PURPOSE_OEM_WHQL "OEM Windows Dizge Bileşeni Doğrulaması"
146 IDS_PURPOSE_EMBEDDED_NT "Gömülü Windows Dizge Bileşeni Doğrulaması"
147 IDS_PURPOSE_ROOT_LIST_SIGNER "Kök Dizelgesi İmzâlayıcısı"
148 IDS_PURPOSE_QUALIFIED_SUBORDINATION "Nitelikli Bağlılık"
149 IDS_PURPOSE_KEY_RECOVERY "Anahtar Kurtarma"
150 IDS_PURPOSE_DOCUMENT_SIGNING "Belge İmzâlama"
151 IDS_PURPOSE_LIFETIME_SIGNING "Yaşam Boyu İmzâlama"
152 IDS_PURPOSE_DRM "Sayılık Haklar"
153 IDS_PURPOSE_LICENSES "Anahtar Paketi Ruhsatları"
154 IDS_PURPOSE_LICENSE_SERVER "Ruhsat Sunucusu Doğrulaması"
155 IDS_PURPOSE_ENROLLMENT_AGENT "Onay Belgesi İstek Yardımcısı"
156 IDS_PURPOSE_SMARTCARD_LOGON "Akıllı Kart ile Oturum Açma"
157 IDS_PURPOSE_CA_EXCHANGE "Husûsî Anahtar Belgelikliği"
158 IDS_PURPOSE_KEY_RECOVERY_AGENT "Anahtar Kurtarma Yardımcısı"
159 IDS_PURPOSE_DS_EMAIL_REPLICATION "Dizin Hizmeti E-Posta Kopyası"
160 IDS_EXPORT_WIZARD "Onay Belgesi Verme Yardımcısı"
161 IDS_EXPORT_FORMAT_TITLE "Verme Biçimi"
162 IDS_EXPORT_FORMAT_SUBTITLE "İçeriğin kaydedileceği biçimi seçiniz."
163 IDS_EXPORT_FILE_TITLE "Verme Kütük Adı"
164 IDS_EXPORT_FILE_SUBTITLE "İçeriğin kaydedildeceği kütüğün adını belirtiniz."
165 IDS_EXPORT_FILE_EXISTS "Belirtilen kütük önceden var. Onu değiştirmek ister misiniz?"
166 IDS_EXPORT_FILTER_CERT "DER Şifrelenmiş İkili X.509 (*.cer)"
167 IDS_EXPORT_FILTER_BASE64_CERT "Base64 Şifrelenmiş X.509 (*.cer)"
168 IDS_EXPORT_FILTER_CRL "Onay Belgesi İptal Dizelgesi (*.crl)"
169 IDS_EXPORT_FILTER_CTL "Onay Belgesi Güven Dizelgesi (*.stl)"
170 IDS_EXPORT_FILTER_CMS "CMS/PKCS #7 İletileri (*.p7b)"
171 IDS_EXPORT_FILTER_PFX "Şahsî Bilgi Değiştirmesi (*.pfx)"
172 IDS_EXPORT_FILTER_SERIALIZED_CERT_STORE "Dizilendirilmiş Onay Belgesi Deposu (*.sst)"
173 IDS_EXPORT_FORMAT "Kütük Biçimi"
174 IDS_EXPORT_INCLUDE_CHAIN "Onay belgesi yolundaki tüm onay belgeleri içinde olsun."
175 IDS_EXPORT_KEYS "Verilen Anahtarlar"
176 IDS_YES "Evet"
177 IDS_NO "Hayır"
178 IDS_EXPORT_SUCCEEDED "Verme işlemi başarılı oldu."
179 IDS_EXPORT_FAILED "Verme işlemi başarısız oldu."
180 IDS_EXPORT_PRIVATE_KEY_TITLE "Husûsî Anahtarı Verme"
181 IDS_EXPORT_PRIVATE_KEY_SUBTITLE "Bu onay belgesi, kendisiyle birlikte verilebilecek bir husûsî anahtar içerir."
182 IDS_EXPORT_PASSWORD_TITLE "Şifreyi Girme"
183 IDS_EXPORT_PASSWORD_SUBTITLE "Bir husûsî anahtarı şifreyle koruyabilirsiniz."
184 IDS_EXPORT_PASSWORD_MISMATCH "Şifreler birbiriyle uyuşmuyor."
185 IDS_EXPORT_PRIVATE_KEY_UNAVAILABLE "Önemli: Bu onay belgesinin husûsî anahtarı açılamadı."
186 IDS_EXPORT_PRIVATE_KEY_NON_EXPORTABLE "Önemli: Bu onay belgesinin husûsî anahtarı verilebilen değil."
187 }
188
189 IDD_GENERAL DIALOG 0, 0, 255, 236
190 CAPTION "Umûmî"
191 STYLE WS_VISIBLE
192 FONT 8, "MS Shell Dlg"
193 BEGIN
194 CONTROL "", -1, "Static", WS_BORDER|SS_WHITERECT, 6,10,241,200
195 CONTROL "", IDC_CERTIFICATE_ICON,"RichEdit20W", ES_READONLY|WS_DISABLED,8,11,26,26
196 CONTROL "", IDC_CERTIFICATE_INFO,"RichEdit20W", ES_READONLY|WS_DISABLED,34,11,212,26
197 CONTROL "", -1, "Static", SS_BLACKFRAME, 16,37,222,1
198 CONTROL "", IDC_CERTIFICATE_STATUS,"RichEdit20W", ES_READONLY|ES_MULTILINE,8,38,238,78
199 CONTROL "", -1, "Static", SS_BLACKFRAME, 16,116,222,1
200 CONTROL "", IDC_CERTIFICATE_NAMES,"RichEdit20W", ES_READONLY|ES_MULTILINE|WS_DISABLED,8,118,238,90
201 PUSHBUTTON "&Onay Belgesini Kur...", IDC_ADDTOSTORE,53,216,95,14
202 PUSHBUTTON "&Dağıtıcı Açıklaması", IDC_ISSUERSTATEMENT,152,216,95,14
203 END
204
205 IDD_DETAIL DIALOG 0, 0, 255, 236
206 CAPTION "Ayrıntılar"
207 STYLE WS_VISIBLE
208 FONT 8, "MS Shell Dlg"
209 BEGIN
210 LTEXT "&Göster:", -1, 6,12,40,14
211 COMBOBOX IDC_DETAIL_SELECT, 48,10,100,14, CBS_DROPDOWNLIST|WS_BORDER|WS_VSCROLL|WS_TABSTOP
212 CONTROL "", IDC_DETAIL_LIST, "SysListView32",
213 LVS_REPORT|LVS_SINGLESEL|WS_CHILD|WS_VISIBLE|WS_TABSTOP|WS_BORDER, 6,28,241,100
214 CONTROL "", IDC_DETAIL_VALUE, "RichEdit20W", ES_READONLY|ES_MULTILINE|WS_TABSTOP, 6,136,241,70
215 PUSHBUTTON "&Husûsiyetleri Düzenle...", IDC_EDITPROPERTIES,53,216,95,14
216 PUSHBUTTON "&Kütüğe Çoğalt...", IDC_EXPORT,152,216,95,14
217 END
218
219 IDD_HIERARCHY DIALOG 0, 0, 255, 236
220 CAPTION "Onay Belgesi Yolu"
221 STYLE WS_VISIBLE
222 FONT 8, "MS Shell Dlg"
223 BEGIN
224 GROUPBOX "Onay Belgesi Yolu", -1,6,10,245,165, BS_GROUPBOX
225 CONTROL "",IDC_CERTPATH, "SysTreeView32", TVS_HASLINES|WS_BORDER,
226 13,22,231,130
227 PUSHBUTTON "&Onay Belgesini Göster", IDC_VIEWCERTIFICATE,155,156,90,14
228 LTEXT "O&nay Belgesi Durumu:", IDC_CERTIFICATESTATUS,6,183,200,14
229 CONTROL "", IDC_CERTIFICATESTATUSTEXT,"RichEdit20W",
230 WS_BORDER|ES_READONLY|ES_MULTILINE|WS_DISABLED,6,195,245,36
231 END
232
233 IDD_USERNOTICE DIALOG 0, 0, 255, 256
234 CAPTION "Geri Çevirici"
235 STYLE WS_VISIBLE
236 FONT 8, "MS Shell Dlg"
237 BEGIN
238 CONTROL "", IDC_USERNOTICE,"RichEdit20W",
239 WS_BORDER|ES_READONLY|ES_MULTILINE|WS_DISABLED,6,10,241,200
240 PUSHBUTTON "Kapat", IDOK,73,216,85,14
241 PUSHBUTTON "&Daha Çok Bilgi", IDC_CPS,162,216,85,14
242 END
243
244 IDD_CERT_PROPERTIES_GENERAL DIALOG 0, 0, 255, 236
245 CAPTION "Umûmî"
246 STYLE WS_VISIBLE
247 FONT 8, "MS Shell Dlg"
248 BEGIN
249 LTEXT "&Kolay Adı:", -1, 6,14,60,14
250 EDITTEXT IDC_FRIENDLY_NAME, 70,12,181,14, ES_AUTOHSCROLL|WS_TABSTOP
251 LTEXT "&Tanımı:", -1, 6,32,60,14
252 EDITTEXT IDC_DESCRIPTION, 70,30,181,14, ES_AUTOVSCROLL|ES_MULTILINE|WS_TABSTOP|WS_VSCROLL
253 GROUPBOX "Onay Belgesi Amaçları", -1,6,48,245,185, BS_GROUPBOX
254 AUTORADIOBUTTON "&Bu onay belgesinin tüm amaçlarını etkinleştir.",
255 IDC_ENABLE_ALL_PURPOSES, 12,58,230,14, BS_AUTORADIOBUTTON|WS_TABSTOP
256 AUTORADIOBUTTON "B&u onay belgesinin tüm amaçlarını edilginleştir.",
257 IDC_DISABLE_ALL_PURPOSES, 12,70,230,14, BS_AUTORADIOBUTTON
258 AUTORADIOBUTTON "Bu &onay belgesinin yalnızca aşağıdaki amaçlarını etkinleştir:",
259 IDC_ENABLE_SELECTED_PURPOSES, 12,82,230,14, BS_AUTORADIOBUTTON
260 CONTROL "", IDC_CERTIFICATE_USAGES,"SysListView32",
261 LVS_REPORT|LVS_NOCOLUMNHEADER|LVS_SINGLESEL|WS_CHILD|WS_VISIBLE|WS_TABSTOP|WS_BORDER,
262 24,100,220,106
263 PUSHBUTTON "&Amaç Ekle...", IDC_ADD_PURPOSE,174,212,70,14
264 END
265
266 IDD_ADD_CERT_PURPOSE DIALOG 0,0,200,68
267 CAPTION "Amaç Ekleme"
268 FONT 8, "MS Shell Dlg"
269 BEGIN
270 LTEXT "Eklemek istediğiniz onay belgesi kullanım amacının nesne tanımlayıcısını (OID'sini) giriniz:",
271 -1, 6,6,190,28
272 EDITTEXT IDC_NEW_PURPOSE, 6,28,190,14, ES_AUTOVSCROLL|ES_MULTILINE|WS_TABSTOP|WS_VSCROLL
273 PUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 33,48,60,14
274 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 100,48,60,14
275 END
276
277 IDD_SELECT_STORE DIALOG 0,0,200,136
278 CAPTION "Onay Belgesi Deposunu Seçme"
279 FONT 8, "MS Shell Dlg"
280 BEGIN
281 LTEXT "Kullanmak istediğiniz onay belgesi deposunu seçiniz:", IDC_STORE_TEXT, 6,6,190,28
282 CONTROL "",IDC_STORE_LIST, "SysTreeView32", TVS_HASLINES|WS_BORDER|WS_TABSTOP,
283 6,28,188,70
284 CHECKBOX "&Fizîkî Depoları Göster", IDC_SHOW_PHYSICAL_STORES, 6,102,180,14, BS_AUTOCHECKBOX|WS_TABSTOP
285 PUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 90,118,50,14, BS_DEFPUSHBUTTON
286 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 144,118,50,14
287 END
288
289 IDD_IMPORT_WELCOME DIALOG 0,0,317,143
290 CAPTION "Onay Belgesi Alma Yardımcısı"
291 FONT 8, "MS Shell Dlg"
292 BEGIN
293 LTEXT "Onay Belgesi Alma Yardımcısı'na Hoşgeldiniz", IDC_IMPORT_TITLE, 115,7,195,30
294 LTEXT "Bu yardımcı; bir kütükten, onay belgelerinin, onay belgesi iptal dizelgelerinin ve onay belgesi güven dizelgelerinin bir onay belgesi deposuna verilmesini sağlar.\n\
295 \n\
296 Bir onay belgesi, sizi veyâ sizle iletişim kuran bilgisayarı tanımada kullanılmış olabilir. Bu onay belgesi, yetkilendirmede ve iletileri imzâlamada da kullanılmış olabilir. Onay belgesi depoları; onay belgelerinden, onay belgesi iptal dizelgelerinden ve onay belgesi güven dizelgelerinden oluşan derlemlerdir.\n\
297 \n\
298 Sürdürmek için ""İleri >"" düğmesine tıklayınız.",
299 -1, 115,40,195,120
300 END
301
302 IDD_IMPORT_FILE DIALOG 0,0,317,178
303 CAPTION "Onay Belgesi Alma Yardımcısı"
304 FONT 8, "MS Shell Dlg"
305 BEGIN
306 LTEXT "&Kütük Adı:", -1, 21,1,195,10
307 EDITTEXT IDC_IMPORT_FILENAME, 21,11,208,14, ES_AUTOHSCROLL|WS_TABSTOP
308 PUSHBUTTON "&Göz At...", IDC_IMPORT_BROWSE_FILE, 236,11,60,14
309 LTEXT "Önemli: Aşağıdaki kütük biçimleri, bir onay belgesinden, bir onay belgesi iptal dizelgesinden veyâ bir onay belgesi güven dizelgesinden daha çoğunu içerebilir:",
310 -1, 21,30,265,16
311 LTEXT "Kriptografik İleti Söz Dizimi Ölçünü/PKCS #7 İletileri (.p7b)",
312 -1, 31,53,265,10
313 LTEXT "Şahsî Bilgi Değiştirmesi/PKCS #12 (.pfx, .p12)",
314 -1, 31,68,265,10
315 LTEXT "Microsoft Dizilendirilmiş Onay Belgesi Deposu (.sst)",
316 -1, 31,83,265,10
317 END
318
319 IDD_IMPORT_STORE DIALOG 0,0,317,143
320 CAPTION "Onay Belgesi Alma Yardımcısı"
321 FONT 8, "MS Shell Dlg"
322 BEGIN
323 LTEXT "ReactOS, kendiliğinden bir onay belgesi deposu seçebilir ya da siz, onay belgeleri için bir konum belirtebilirsiniz.",
324 -1, 21,1,220,25
325 AUTORADIOBUTTON "&Onay belgesi deposunu kendiliğinden seç.",
326 IDC_IMPORT_AUTO_STORE, 31,28,220,12, BS_AUTORADIOBUTTON|WS_TABSTOP
327 AUTORADIOBUTTON "&Tüm onay belgelerini aşağıdaki depoya yerleştir:",
328 IDC_IMPORT_SPECIFY_STORE, 31,42,220,12, BS_AUTORADIOBUTTON
329 EDITTEXT IDC_IMPORT_STORE, 44,61,185,14, ES_READONLY
330 PUSHBUTTON "&Göz At...", IDC_IMPORT_BROWSE_STORE, 236,61,60,14
331 END
332
333 IDD_IMPORT_FINISH DIALOG 0,0,317,178
334 CAPTION "Onay Belgesi Alma Yardımcısı"
335 FONT 8, "MS Shell Dlg"
336 BEGIN
337 LTEXT "Onay Belgesi Alma Yardımcısı'nın Bitirilmesi", IDC_IMPORT_TITLE,
338 115,1,195,40
339 LTEXT "Onay Belgesi Alma Yardımcısı'nı başarılı bir şekilde bitirdiniz.",
340 -1, 115,33,195,24
341 LTEXT "Aşağıdaki ayarları belirlediniz:",
342 -1, 115,57,195,12
343 CONTROL "", IDC_IMPORT_SETTINGS, "SysListView32",
344 LVS_REPORT|LVS_NOCOLUMNHEADER|LVS_SINGLESEL|WS_CHILD|WS_VISIBLE|WS_TABSTOP|WS_BORDER,
345 115,67,174,100
346 END
347
348 IDD_CERT_MGR DIALOG 0,0,335,270
349 CAPTION "Onay Belgeleri"
350 FONT 8, "MS Shell Dlg"
351 BEGIN
352 LTEXT "K&ullanım Amacı:", -1, 7,9,100,12
353 COMBOBOX IDC_MGR_PURPOSE_SELECTION, 83,7,245,14, CBS_DROPDOWNLIST|WS_BORDER|WS_VSCROLL|WS_TABSTOP
354 CONTROL "", IDC_MGR_STORES, "SysTabControl32", WS_CLIPSIBLINGS|WS_TABSTOP, 7,25,321,140
355 CONTROL "", IDC_MGR_CERTS, "SysListView32", LVS_REPORT|WS_CHILD|WS_VISIBLE|WS_TABSTOP|WS_BORDER, 15,46,305,111
356 PUSHBUTTON "&Al...", IDC_MGR_IMPORT, 7,172,65,14
357 PUSHBUTTON "&Ver...", IDC_MGR_EXPORT, 76,172,65,14, WS_DISABLED
358 PUSHBUTTON "&Sil", IDC_MGR_REMOVE, 145,172,65,14, WS_DISABLED
359 PUSHBUTTON "G&elişmiş...", IDC_MGR_ADVANCED, 263,172,65,14
360 GROUPBOX "Onay Belgesi Kullanım Amaçları", -1,7,194,321,47, BS_GROUPBOX
361 LTEXT "", IDC_MGR_PURPOSES, 13,206,252,32
362 PUSHBUTTON "&Göster", IDC_MGR_VIEW, 269,218,51,14, WS_DISABLED
363 PUSHBUTTON "&Kapat", IDCANCEL, 277,249,51,14, BS_DEFPUSHBUTTON
364 END
365
366 IDD_CERT_MGR_ADVANCED DIALOG 0,0,248,176
367 CAPTION "Gelişmiş Seçenekler"
368 FONT 8, "MS Shell Dlg"
369 BEGIN
370 GROUPBOX "Onay Belgesi Amaçları", -1, 7,7,234,141, BS_GROUPBOX
371 LTEXT """Gelişmiş Amaçlar"" seçilmiş olduğunda dizelgelenen bir ya da daha çok amacı seçiniz.",
372 -1, 14,18,220,16
373 LTEXT "&Onay Belgesi Amaçları:", -1, 14,41,90,12, WS_TABSTOP
374 CONTROL "", IDC_CERTIFICATE_USAGES,"SysListView32",
375 LVS_REPORT|LVS_NOCOLUMNHEADER|LVS_SINGLESEL|WS_CHILD|WS_VISIBLE|WS_TABSTOP|WS_BORDER,
376 14,51,220,90
377 PUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 132,155,51,14, BS_DEFPUSHBUTTON
378 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 190,155,51,14
379 END
380
381 IDD_EXPORT_WELCOME DIALOG 0,0,317,143
382 CAPTION "Onay Belgesi Verme Yardımcısı"
383 FONT 8, "MS Shell Dlg"
384 BEGIN
385 LTEXT "Onay Belgesi Verme Yardımcısı'na Hoşgeldiniz", IDC_EXPORT_TITLE, 115,7,195,30
386 LTEXT "Bu yardımcı; bir onay belgesi deposundan, onay belgelerinin, onay belgesi iptal dizelgelerinin ve onay belgesi güven dizelgelerinin bir kütüğe verilmesini sağlar.\n\
387 \n\
388 Bir onay belgesi, sizi veyâ sizle iletişim kuran bilgisayarı tanımada kullanılmış olabilir. Bu onay belgesi, yetkilendirmede ve iletileri imzâlamada da kullanılmış olabilir. Onay belgesi depoları; onay belgelerinden, onay belgesi iptal dizelgelerinden ve onay belgesi güven dizelgelerinden oluşan derlemlerdir.\n\
389 \n\
390 Sürdürmek için ""İleri >"" düğmesine basınız.",
391 -1, 115,40,195,120
392 END
393
394 IDD_EXPORT_PRIVATE_KEY DIALOG 0,0,317,143
395 CAPTION "Onay Belgesi Verme Yardımcısı"
396 FONT 8, "MS Shell Dlg"
397 BEGIN
398 LTEXT "Siz, husûsi anahtarın verilmesini seçtiğinizde sizden bir sonraki aşamada husûsî anahtarın korunması için bir şifre istenecektir.", -1, 21,1,195,25
399 LTEXT "Bu husûsî anahtar verilsin mi?", -1, 21,27,195,10
400 AUTORADIOBUTTON "&Evet, husûsî anahtarı ver.",
401 IDC_EXPORT_PRIVATE_KEY_YES, 31,36,200,12, BS_AUTORADIOBUTTON|WS_TABSTOP
402 AUTORADIOBUTTON "&Hayır, husûsî anahtarı verme.",
403 IDC_EXPORT_PRIVATE_KEY_NO, 31,48,200,12, BS_AUTORADIOBUTTON
404 LTEXT "", IDC_EXPORT_PRIVATE_KEY_UNAVAILABLE, 21,60,200,24
405 END
406
407 IDD_EXPORT_PASSWORD DIALOG 0,0,317,143
408 CAPTION "Onay Belgesi Verme Yardımcısı"
409 FONT 8, "MS Shell Dlg"
410 BEGIN
411 LTEXT "&Şifre:", -1, 21,1,195,10
412 EDITTEXT IDC_EXPORT_PASSWORD, 21,11,208,14, ES_AUTOHSCROLL|WS_TABSTOP
413 LTEXT "Ş&ifreyi Doğrula:", -1, 21,35,195,10
414 EDITTEXT IDC_EXPORT_PASSWORD_CONFIRM, 21,45,208,14, ES_AUTOHSCROLL|WS_TABSTOP
415 END
416
417 IDD_EXPORT_FORMAT DIALOG 0,0,317,143
418 CAPTION "Onay Belgesi Verme Yardımcısı"
419 FONT 8, "MS Shell Dlg"
420 BEGIN
421 LTEXT "Kullanılacak biçimi seçiniz:", -1, 21,1,195,10
422 AUTORADIOBUTTON "&DER Şifrelenmiş X.509 (.cer)",
423 IDC_EXPORT_FORMAT_DER, 31,18,280,12, BS_AUTORADIOBUTTON|WS_TABSTOP
424 AUTORADIOBUTTON "&Base64 Şifrelenmiş X.509 (.cer):",
425 IDC_EXPORT_FORMAT_BASE64, 31,30,280,12, BS_AUTORADIOBUTTON
426 AUTORADIOBUTTON "&Kriptografik İleti Söz Dizimi Ölçünü/PKCS #7 İletileri (.p7b)",
427 IDC_EXPORT_FORMAT_CMS, 31,42,280,12, BS_AUTORADIOBUTTON
428 CHECKBOX "&Olabildiğince onaylama yoluna tüm onay belgelerini koy.",
429 IDC_EXPORT_CMS_INCLUDE_CHAIN, 44,57,280,8, BS_AUTOCHECKBOX|WS_TABSTOP|WS_DISABLED
430 AUTORADIOBUTTON "&Şahsî Bilgi Değiştirmesi/PKCS #12 (.pfx)",
431 IDC_EXPORT_FORMAT_PFX, 31,72,280,12, BS_AUTORADIOBUTTON|WS_DISABLED
432 CHECKBOX "O&labildiğince onaylama yoluna tüm onay belgelerini koy.",
433 IDC_EXPORT_PFX_INCLUDE_CHAIN, 44,87,280,8, BS_AUTOCHECKBOX|WS_TABSTOP|WS_DISABLED
434 CHECKBOX "&Güçlü şifrelemeyi etkinleştir.",
435 IDC_EXPORT_PFX_STRONG_ENCRYPTION, 44,102,280,8, BS_AUTOCHECKBOX|WS_TABSTOP|WS_DISABLED
436 CHECKBOX "&Verme işlemi başarılı olduğunda husûsî anahtarı sil.",
437 IDC_EXPORT_PFX_DELETE_PRIVATE_KEY, 44,117,280,8, BS_AUTOCHECKBOX|WS_TABSTOP|WS_DISABLED
438 END
439
440 IDD_EXPORT_FILE DIALOG 0,0,317,143
441 CAPTION "Onay Belgesi Verme Yardımcısı"
442 FONT 8, "MS Shell Dlg"
443 BEGIN
444 LTEXT "&Kütük Adı:", -1, 21,1,195,10
445 EDITTEXT IDC_EXPORT_FILENAME, 21,11,208,14, ES_AUTOHSCROLL|WS_TABSTOP
446 PUSHBUTTON "&Göz At...", IDC_EXPORT_BROWSE_FILE, 236,11,60,14
447 END
448
449 IDD_EXPORT_FINISH DIALOG 0,0,317,178
450 CAPTION "Onay Belgesi Verme Yardımcısı"
451 FONT 8, "MS Shell Dlg"
452 BEGIN
453 LTEXT "Onay Belgesi Verme Yardımcısı'nın Bitirilmesi", IDC_EXPORT_TITLE,
454 115,1,195,40
455 LTEXT "Onay Belgesi Verme Yardımcısı'nı başarılı bir şekilde bitirdiniz.",
456 -1, 115,33,195,24
457 LTEXT "Aşağıdaki ayarları belirlediniz:",
458 -1, 115,57,195,12
459 CONTROL "", IDC_EXPORT_SETTINGS, "SysListView32",
460 LVS_REPORT|LVS_NOCOLUMNHEADER|LVS_SINGLESEL|WS_CHILD|WS_VISIBLE|WS_TABSTOP|WS_BORDER,
461 115,67,174,100
462 END