[WIN32]
[reactos.git] / reactos / dll / win32 / cryptui / lang / cryptui_Tr.rc
1 /*
2 * cryptui dll resources
3 *
4 * Copyright: 2014 Erdem Ersoy (eersoy93) (erdemersoy@live.com)
5 *
6 * This library is free software; you can redistribute it and/or
7 * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
8 * License as published by the Free Software Foundation; either
9 * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
10 *
11 * This library is distributed in the hope that it will be useful,
12 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
14 * Lesser General Public License for more details.
15 *
16 * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
17 * License along with this library; if not, write to the Free Software
18 * Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
19 */
20
21 #include "cryptuires.h"
22
23 LANGUAGE LANG_TURKISH, SUBLANG_DEFAULT
24
25 STRINGTABLE
26 {
27 IDS_CERTIFICATE "Onay Belgesi"
28 IDS_CERTIFICATEINFORMATION "Onay Belgesi Bilgisi"
29 IDS_CERT_INFO_BAD_SIG "Bu onay belgesinde geçersiz bir imzâ vardır. Bu onay belgesi değiştirilmiş veyâ bozulmuş olabilir."
30 IDS_CERT_INFO_UNTRUSTED_CA "Bu kök onay belgesi güvenilen değil. Bunu güvenilen yapmak için, bunu dizgenizin güvenilen kök onay belgesi deposuna ekleyiniz."
31 IDS_CERT_INFO_UNTRUSTED_ROOT "Bu onay belgesi, bir güvenilen kök onay belgesine doğrulanamadı."
32 IDS_CERT_INFO_PARTIAL_CHAIN "Bu onay belgesinin yayımcısı bulunamadı."
33 IDS_CERT_INFO_BAD_PURPOSES "Bu onay belgesinin tüm kullanım amaçları doğrulanamadı."
34 IDS_CERT_INFO_PURPOSES "Bu onay belgesi aşağıdaki amaçlar için tasarlanmıştır:"
35 IDS_SUBJECT_HEADING "Şuraya Yayımlandı: "
36 IDS_ISSUER_HEADING "Şu Yayımladı: "
37 IDS_VALID_FROM "Şuradan geçerlidir "
38 IDS_VALID_TO " şuraya "
39 IDS_CERTIFICATE_BAD_SIGNATURE "Bu onay belgesinde geçersiz bir imzâ vardır."
40 IDS_CERTIFICATE_BAD_TIME "Bu onay belgesinin, süresi dolmuştur ya da daha geçerli değildir."
41 IDS_CERTIFICATE_BAD_TIMENEST "Bu onay belgesinin geçerlilik dönemi yayımcısınınkisini aşıyor."
42 IDS_CERTIFICATE_REVOKED "Bu onay belgesi, yayımcısı eliyle iptal edildi."
43 IDS_CERTIFICATE_VALID "Bu onay belgesi tamam."
44 IDS_FIELD "Alan"
45 IDS_VALUE "Değer"
46 IDS_FIELDS_ALL "<Tümü>"
47 IDS_FIELDS_V1 "Yalnızca Sürüm 1 Alanları"
48 IDS_FIELDS_EXTENSIONS "Yalnızca Eklentiler"
49 IDS_FIELDS_CRITICAL_EXTENSIONS "Yalnızca Önemli Eklentiler"
50 IDS_FIELDS_PROPERTIES "Yalnızca Husûsiyetler"
51 IDS_FIELD_VERSION "Sürüm"
52 IDS_FIELD_SERIAL_NUMBER "Dizi Numarası"
53 IDS_FIELD_ISSUER "Yayımcı"
54 IDS_FIELD_VALID_FROM "Şuradan Geçerlidir"
55 IDS_FIELD_VALID_TO "Şuraya Geçerlidir"
56 IDS_FIELD_SUBJECT "Konu"
57 IDS_FIELD_PUBLIC_KEY "Açık Anahtar"
58 IDS_FIELD_PUBLIC_KEY_FORMAT "%1 (%2!d! bit)"
59 IDS_PROP_HASH "SHA1 Kodu"
60 IDS_PROP_ENHKEY_USAGE "Gelişmiş Anahtar Kullanımı (husûsiyet)"
61 IDS_PROP_FRIENDLY_NAME "Kolay Adı"
62 IDS_PROP_DESCRIPTION "Tanımı"
63 IDS_CERTIFICATE_PROPERTIES "Onay Belgesi Husûsiyetleri"
64 IDS_CERTIFICATE_PURPOSE_ERROR "Lütfen 1.2.3.4 biçiminde bir OID giriniz."
65 IDS_CERTIFICATE_PURPOSE_EXISTS "Girdiğiniz OID önceden var."
66 IDS_SELECT_STORE_TITLE "Onay Belgesi Deposunu Seç"
67 IDS_SELECT_STORE "Lütfen bir onay belgesi deposu seçiniz."
68 IDS_IMPORT_WIZARD "Onay Belgesi Alma Yardımcısı"
69 IDS_IMPORT_TYPE_MISMATCH "Bu kütük, verilen ölçütlere uymayan nesneler içeriyor. Lütfen başka bir kütük seçiniz."
70 IDS_IMPORT_FILE_TITLE "Alınacak Kütük"
71 IDS_IMPORT_FILE_SUBTITLE "Almak istediğiniz kütüğü belirtiniz."
72 IDS_IMPORT_STORE_TITLE "Onay Belgesi Deposu"
73 IDS_IMPORT_STORE_SUBTITLE "Onay belgesi depoları; onay belgelerinin, onay belgesi iptal dizelgelerinin ve onay belgesi güven dizelgelerinin derlemleridir."
74 IDS_IMPORT_FILTER_CERT "X.509 Onay Belgesi (*.cer; *.crt)"
75 IDS_IMPORT_FILTER_PFX "Şahsî Bilgi Değişimi (*.pfx; *.p12)"
76 IDS_IMPORT_FILTER_CRL "Onay Belgesi İptal Dizelgesi (*.crl)"
77 IDS_IMPORT_FILTER_CTL "Onay Belgesi Güven Dizelgesi (*.stl)"
78 IDS_IMPORT_FILTER_SERIALIZED_STORE "Microsoft Dizilendirilmiş Onay Belgesi Deposu (*.sst)"
79 IDS_IMPORT_FILTER_CMS "CMS/PKCS #7 İletileri (*.spc; *.p7b)"
80 IDS_IMPORT_FILTER_ALL "Tüm Kütükler (*.*)"
81 IDS_IMPORT_EMPTY_FILE "Lütfen bir kütük seçiniz."
82 IDS_IMPORT_BAD_FORMAT "Bu kütük biçimi tanınmış değil. Lütfen başka bir kütük seçiniz."
83 IDS_IMPORT_OPEN_FAILED "Açılamadı."
84 IDS_IMPORT_DEST_DETERMINED "İzlence eliyle belirlendi."
85 IDS_IMPORT_SELECT_STORE "Lütfen bir depo seçiniz."
86 IDS_IMPORT_STORE_SELECTION "Onay belgesi deposu seçildi."
87 IDS_IMPORT_DEST_AUTOMATIC "İzlence eliyle kendilğinden belirlendi."
88 IDS_IMPORT_FILE "Kütük"
89 IDS_IMPORT_CONTENT "İçerik"
90 IDS_IMPORT_CONTENT_CERT "Onay Belgesi"
91 IDS_IMPORT_CONTENT_CRL "Onay Belgesi İptal Dizelgesi"
92 IDS_IMPORT_CONTENT_CTL "Onay Belgesi Güven Dizelgesi"
93 IDS_IMPORT_CONTENT_CMS "CMS/PKCS #7 İletisi"
94 IDS_IMPORT_CONTENT_PFX "Şahsî Bilgi Değişimi"
95 IDS_IMPORT_CONTENT_STORE "Onay Belgesi Deposu"
96 IDS_IMPORT_SUCCEEDED "Alma başarılı oldu."
97 IDS_IMPORT_FAILED "Alma başarısız oldu."
98 IDS_WIZARD_TITLE_FONT "Arial"
99 IDS_PURPOSE_ALL "<Tümü>"
100 IDS_PURPOSE_ADVANCED "<Gelişmiş Amaçlar>"
101 IDS_SUBJECT_COLUMN "Şuraya Yayımlandı"
102 IDS_ISSUER_COLUMN "Eliyle Yayımlandı"
103 IDS_EXPIRATION_COLUMN "Son Kullanma Târihi"
104 IDS_FRIENDLY_NAME_COLUMN "Kolay Adı"
105 IDS_ALLOWED_PURPOSE_ALL "<Tümü>"
106 IDS_ALLOWED_PURPOSE_NONE "<Yok>"
107 IDS_WARN_REMOVE_MY "Artık bu onay belgesiyle, iletileri çözemeyeceksiniz veyâ iletileri imzâlayamayacaksınız.\nBu onay belgesini silmek istediğinizden emin misiniz?"
108 IDS_WARN_REMOVE_PLURAL_MY "Artık bu onay belgeleriyle, iletileri çözemeyeceksiniz veyâ iletileri imzâlayamayacaksınız.\nBu onay belgelerini silmek istediğinizden emin misiniz?"
109 IDS_WARN_REMOVE_ADDRESSBOOK "Artık bu onay belgesiyle, iletileri şifreleyemeyeceksiniz veyâ imzâlı iletileri doğrulayamayacaksınız.\nBu onay belgesini silmek istediğinizden emin misiniz?"
110 IDS_WARN_REMOVE_PLURAL_ADDRESSBOOK "Artık bu onay belgeleriyle, iletileri şifreleyemeyeceksiniz veyâ imzâlı iletileri doğrulayamayacaksınız.\nBu onay belgelerini silmek istediğinizden emin misiniz?"
111 IDS_WARN_REMOVE_CA "Artık bu onay belgesi yetkilisiyle yayımlanan onay belgeleri güvenilen olmayacaktır.\nBu onay belgesini silmek istediğinizden emin misiniz?"
112 IDS_WARN_REMOVE_PLURAL_CA "Artık bu onay belgesi yetkilileriyle yayımlanan onay belgeleri güvenilen olmayacaktır.\nBu onay belgelerini silmek istediğinizden emin misiniz?"
113 IDS_WARN_REMOVE_ROOT "Artık, bu kök onay belgesi yetkilisiyle yayımlanan onay belgeleri ve onay belgesi yetkilileri güvenilir olmayacaktır.\nBu güvenilen kök onay belgesini silmek istediğinizden emin misiniz?"
114 IDS_WARN_REMOVE_PLURAL_ROOT "Artık, bu kök onay belgesi yetkilileriyle yayımlanan onay belgeleri ve onay belgesi yetkilileri güvenilir olmayacaktır.\nBu güvenilen kök onay belgelerini silmek istediğinizden emin misiniz?"
115 IDS_WARN_REMOVE_TRUSTEDPUBLISHER "Artık, bu yayımcı eliyle imzâlanan yazılım güvenilen olmayacaktır.\nBu onay belgesini silmek istediğinizden emin misiniz?"
116 IDS_WARN_REMOVE_PLURAL_TRUSTEDPUBLISHER "Artık, bu yayımcılar eliyle imzâlanan yazılım güvenilen olmayacaktır.\nBu onay belgelerini silmek istediğinizden emin misiniz?"
117 IDS_WARN_REMOVE_DEFAULT "Bu onay belgesini silmek istediğinizden emin misiniz?"
118 IDS_WARN_REMOVE_PLURAL_DEFAULT "Bu onay belgelerini silmek istediğinizden emin misiniz?"
119 IDS_CERT_MGR "Onay Belgeleri"
120 IDS_FRIENDLY_NAME_NONE "<Yok>"
121 IDS_PURPOSE_SERVER_AUTH "Bir uzak bilgisayarın kimliğini sağlar."
122 IDS_PURPOSE_CLIENT_AUTH "Bir uzak bilgisayara kimliğinizi tanıtlar."
123 IDS_PURPOSE_CODE_SIGNING "Yazılım yayımcısından gelen yazılımı korur.\nYazılımı yayımlamadan sonraki değişikliklerden korur."
124 IDS_PURPOSE_EMAIL_PROTECTION "Posta iletilerini korur."
125 IDS_PURPOSE_IPSEC "Umûmî Ağ üzerinden güvenli iletişim sağlar."
126 IDS_PURPOSE_TIMESTAMP_SIGNING "Verilerin şimdiki zamanla imzâlanmasına olanak sağlar."
127 IDS_PURPOSE_CTL_USAGE_SIGNING "Bir onay belgesi güven dizelgesini sayılık olarak imzâlamanıza olanak sağlar."
128 IDS_PURPOSE_EFS "Diskteki verilerin şifrelenmesine olanak sağlar."
129 IDS_PURPOSE_EFS_RECOVERY "Kütük Kurtarma"
130 IDS_PURPOSE_WHQL "Windows Donanım Sürücüsü Doğrulaması"
131 IDS_PURPOSE_NT5 "Windows Dizge Bileşeni Doğrulaması"
132 IDS_PURPOSE_OEM_WHQL "OEM Windows Dizge Bileşeni Doğrulaması"
133 IDS_PURPOSE_EMBEDDED_NT "Gömülü Windows Dizge Bileşeni Doğrulaması"
134 IDS_PURPOSE_ROOT_LIST_SIGNER "Kök Dizelgesi İmzâlayıcısı"
135 IDS_PURPOSE_QUALIFIED_SUBORDINATION "Nitelikli Bağlılık"
136 IDS_PURPOSE_KEY_RECOVERY "Anahtar Kurtarma"
137 IDS_PURPOSE_DOCUMENT_SIGNING "Belge İmzâlama"
138 IDS_PURPOSE_LIFETIME_SIGNING "Yaşam Boyu İmzâlama"
139 IDS_PURPOSE_DRM "Sayılık Yetkileri"
140 IDS_PURPOSE_LICENSES "Anahtar Paketi Ruhsatları"
141 IDS_PURPOSE_LICENSE_SERVER "Ruhsat Sunucusu Doğrulaması"
142 IDS_PURPOSE_ENROLLMENT_AGENT "Onay Belgesi İstek Yardımcısı"
143 IDS_PURPOSE_SMARTCARD_LOGON "Akıllı Kartla Oturum Açma"
144 IDS_PURPOSE_CA_EXCHANGE "Husûsî Anahtar Belgelikliği"
145 IDS_PURPOSE_KEY_RECOVERY_AGENT "Anahtar Kurtarma Yardımcısı"
146 IDS_PURPOSE_DS_EMAIL_REPLICATION "Dizin Hizmeti Posta Çoğlatması"
147 IDS_EXPORT_WIZARD "Onay Belgesi Verme Yardımcısı"
148 IDS_EXPORT_FORMAT_TITLE "Verme Biçimi"
149 IDS_EXPORT_FORMAT_SUBTITLE "İçeriğin saklanacağı biçimi seçiniz."
150 IDS_EXPORT_FILE_TITLE "Verme Kütük Adı"
151 IDS_EXPORT_FILE_SUBTITLE "İçeriğin saklanacağı kütüğün adını belirtiniz."
152 IDS_EXPORT_FILE_EXISTS "Belirtilen kütük önceden var. Onu değiştirmek ister misiniz?"
153 IDS_EXPORT_FILTER_CERT "DER Şifrelenmiş İkili X.509 (*.cer)"
154 IDS_EXPORT_FILTER_BASE64_CERT "Base64 Şifrelenmiş X.509 (*.cer)"
155 IDS_EXPORT_FILTER_CRL "Onay Belgesi İptal Dizelgesi (*.crl)"
156 IDS_EXPORT_FILTER_CTL "Onay Belgesi Güven Dizelgesi (*.stl)"
157 IDS_EXPORT_FILTER_CMS "CMS/PKCS #7 İletileri (*.p7b)"
158 IDS_EXPORT_FILTER_PFX "Şahsî Bilgi Değişimi (*.pfx)"
159 IDS_EXPORT_FILTER_SERIALIZED_CERT_STORE "Dizilendirilmiş Onay Belgesi Deposu (*.sst)"
160 IDS_EXPORT_FORMAT "Kütük Biçimi"
161 IDS_EXPORT_INCLUDE_CHAIN "Onay Belgesi Yolunda Tüm Onay Belgelerini Ekle"
162 IDS_EXPORT_KEYS "Verilen Anahtarlar"
163 IDS_YES "Evet"
164 IDS_NO "Hayır"
165 IDS_EXPORT_SUCCEEDED "Verme işlemi başarılı oldu."
166 IDS_EXPORT_FAILED "Verme işlemi başarısız oldu."
167 IDS_EXPORT_PRIVATE_KEY_TITLE "Husûsî Anahtarı Verme"
168 IDS_EXPORT_PRIVATE_KEY_SUBTITLE "Bu onay belgesi, kendisiyle birlikte verilebilen bir husûsî anahtar içerir."
169 IDS_EXPORT_PASSWORD_TITLE "Şifre Girme"
170 IDS_EXPORT_PASSWORD_SUBTITLE "Bir husûsî anahtarı şifreyle koruyabilirsiniz."
171 IDS_EXPORT_PASSWORD_MISMATCH "Şifreler uyuşmuyor."
172 IDS_EXPORT_PRIVATE_KEY_UNAVAILABLE "Önemli: Bu onay belgesinin husûsî anahtarı açılamadı."
173 IDS_EXPORT_PRIVATE_KEY_NON_EXPORTABLE "Önemli: Bu onay belgesinin husûsî anahtarı verilebilen değil."
174 }
175
176 IDD_GENERAL DIALOGEX 0, 0, 255, 236
177 CAPTION "Umûmî"
178 STYLE DS_SHELLFONT | WS_VISIBLE
179 FONT 8, "MS Shell Dlg"
180 BEGIN
181 CONTROL "", -1, "Static", WS_BORDER|SS_WHITERECT, 6,10,241,200
182 CONTROL "", IDC_CERTIFICATE_ICON,"RichEdit20W", ES_READONLY|WS_DISABLED,8,11,26,26
183 CONTROL "", IDC_CERTIFICATE_INFO,"RichEdit20W", ES_READONLY|WS_DISABLED,34,11,212,26
184 CONTROL "", -1, "Static", SS_BLACKFRAME, 16,37,222,1
185 CONTROL "", IDC_CERTIFICATE_STATUS,"RichEdit20W", ES_READONLY|ES_MULTILINE,8,38,238,78
186 CONTROL "", -1, "Static", SS_BLACKFRAME, 16,116,222,1
187 CONTROL "", IDC_CERTIFICATE_NAMES,"RichEdit20W", ES_READONLY|ES_MULTILINE|WS_DISABLED,8,118,238,90
188 PUSHBUTTON "&Onay Belgesini Kur...", IDC_ADDTOSTORE,53,216,95,14
189 PUSHBUTTON "&Yayımcı Açıklaması", IDC_ISSUERSTATEMENT,152,216,95,14
190 END
191
192 IDD_DETAIL DIALOGEX 0, 0, 255, 236
193 CAPTION "Ayrıntılar"
194 STYLE DS_SHELLFONT | WS_VISIBLE
195 FONT 8, "MS Shell Dlg"
196 BEGIN
197 LTEXT "&Göster:", -1, 6,12,40,14
198 COMBOBOX IDC_DETAIL_SELECT, 48,10,100,14, CBS_DROPDOWNLIST|WS_BORDER|WS_VSCROLL|WS_TABSTOP
199 CONTROL "", IDC_DETAIL_LIST, "SysListView32",
200 LVS_REPORT|LVS_SINGLESEL|WS_CHILD|WS_VISIBLE|WS_TABSTOP|WS_BORDER, 6,28,241,100
201 CONTROL "", IDC_DETAIL_VALUE, "RichEdit20W", ES_READONLY|ES_MULTILINE|WS_TABSTOP, 6,136,241,70
202 PUSHBUTTON "&Husûsiyetleri Düzenle...", IDC_EDITPROPERTIES,53,216,95,14
203 PUSHBUTTON "&Kütüğe Çoğalt...", IDC_EXPORT,152,216,95,14
204 END
205
206 IDD_HIERARCHY DIALOGEX 0, 0, 255, 236
207 CAPTION "Onay Belgesi Yolu"
208 STYLE DS_SHELLFONT | WS_VISIBLE
209 FONT 8, "MS Shell Dlg"
210 BEGIN
211 GROUPBOX "Onay Belgesi Yolu", -1,6,10,245,165, BS_GROUPBOX
212 CONTROL "",IDC_CERTPATH, "SysTreeView32", TVS_HASLINES|WS_BORDER,
213 13,22,231,130
214 PUSHBUTTON "&Onay Belgesini Göster", IDC_VIEWCERTIFICATE,155,156,90,14
215 LTEXT "O&nay Belgesi Durumu:", IDC_CERTIFICATESTATUS,6,183,200,14
216 CONTROL "", IDC_CERTIFICATESTATUSTEXT,"RichEdit20W",
217 WS_BORDER|ES_READONLY|ES_MULTILINE|WS_DISABLED,6,195,245,36
218 END
219
220 IDD_USERNOTICE DIALOGEX 0, 0, 255, 256
221 CAPTION "Geri Çevirme"
222 STYLE DS_SHELLFONT | WS_VISIBLE
223 FONT 8, "MS Shell Dlg"
224 BEGIN
225 CONTROL "", IDC_USERNOTICE,"RichEdit20W",
226 WS_BORDER|ES_READONLY|ES_MULTILINE|WS_DISABLED,6,10,241,200
227 PUSHBUTTON "Kapat", IDOK,73,216,85,14
228 PUSHBUTTON "&Daha Çok Bilgi", IDC_CPS,162,216,85,14
229 END
230
231 IDD_CERT_PROPERTIES_GENERAL DIALOGEX 0, 0, 255, 236
232 CAPTION "Umûmî"
233 STYLE DS_SHELLFONT | WS_VISIBLE
234 FONT 8, "MS Shell Dlg"
235 BEGIN
236 LTEXT "&Kolay Adı:", -1, 6,14,60,14
237 EDITTEXT IDC_FRIENDLY_NAME, 70,12,181,14, ES_AUTOHSCROLL|WS_TABSTOP
238 LTEXT "&Tanımı:", -1, 6,32,60,14
239 EDITTEXT IDC_DESCRIPTION, 70,30,181,14, ES_AUTOVSCROLL|ES_MULTILINE|WS_TABSTOP|WS_VSCROLL
240 GROUPBOX "Onay Belgesi Amaçları", -1,6,48,245,185, BS_GROUPBOX
241 AUTORADIOBUTTON "&Bu Onay Belgesi İçin Tüm Amaçları Etkinleştir.",
242 IDC_ENABLE_ALL_PURPOSES, 12,58,230,14, BS_AUTORADIOBUTTON|WS_TABSTOP
243 AUTORADIOBUTTON "B&u Onay Belgesi İçin Tüm Amaçları Edilginleştir.",
244 IDC_DISABLE_ALL_PURPOSES, 12,70,230,14, BS_AUTORADIOBUTTON
245 AUTORADIOBUTTON "Bu &Onay Belgesi İçin Yalnızca Aşağıdaki Amaçları Etkinleştir:",
246 IDC_ENABLE_SELECTED_PURPOSES, 12,82,230,14, BS_AUTORADIOBUTTON
247 CONTROL "", IDC_CERTIFICATE_USAGES,"SysListView32",
248 LVS_REPORT|LVS_NOCOLUMNHEADER|LVS_SINGLESEL|WS_CHILD|WS_VISIBLE|WS_TABSTOP|WS_BORDER,
249 24,100,220,106
250 PUSHBUTTON "&Amaç Ekle...", IDC_ADD_PURPOSE,174,212,70,14
251 END
252
253 IDD_ADD_CERT_PURPOSE DIALOGEX 0,0,200,68
254 CAPTION "Amaç Ekle"
255 STYLE DS_SHELLFONT | WS_VISIBLE
256 FONT 8, "MS Shell Dlg"
257 BEGIN
258 LTEXT "Eklemek istediğiniz onay belgesi amacı için nesne tanımlayıcısını (OID'sini) ekleyiniz:",
259 -1, 6,6,190,28
260 EDITTEXT IDC_NEW_PURPOSE, 6,28,190,14, ES_AUTOVSCROLL|ES_MULTILINE|WS_TABSTOP|WS_VSCROLL
261 PUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 33,48,60,14
262 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 100,48,60,14
263 END
264
265 IDD_SELECT_STORE DIALOGEX 0,0,200,136
266 CAPTION "Onay Belgesi Deposunu Seç"
267 STYLE DS_SHELLFONT | WS_VISIBLE
268 FONT 8, "MS Shell Dlg"
269 BEGIN
270 LTEXT "Kullanmak istediğiniz onay belgesi deposunu seçiniz:", IDC_STORE_TEXT, 6,6,190,28
271 CONTROL "",IDC_STORE_LIST, "SysTreeView32", TVS_HASLINES|WS_BORDER|WS_TABSTOP,
272 6,28,188,70
273 CHECKBOX "&Fizîkî Depoları Göster", IDC_SHOW_PHYSICAL_STORES, 6,102,180,14, BS_AUTOCHECKBOX|WS_TABSTOP
274 PUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 90,118,50,14, BS_DEFPUSHBUTTON
275 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 144,118,50,14
276 END
277
278 IDD_IMPORT_WELCOME DIALOGEX 0,0,317,143
279 CAPTION "Onay Belgesi Alma Yardımcısı"
280 STYLE DS_SHELLFONT | WS_VISIBLE
281 FONT 8, "MS Shell Dlg"
282 BEGIN
283 LTEXT "Onay Belgesi Alma Yardımcısı'na Hoşgeldiniz", IDC_IMPORT_TITLE, 115,7,195,30
284 LTEXT "Bu yardımcı; bir kütükten, onay belgelerinin, onay belgesi iptal dizelgelerinin ve onay belgesi güven dizelgelerinin bir onay belgesi deposuna vermenize yardım eder.\n\n\
285 Bir onay belgesi, sizi veyâ iletişim kuruyor olduğunuz bilgisayarı tanılamak için kullanılabilir. Bu onay belgesi, kimlik doğrulaması için ve iletileri imzâlamak için de kullanılabilir. Onay belgesi depoları; onay belgelerinin, onay belgesi iptal dizelgelerinin ve onay belgesi güven dizelgelerinin derlemleridir.\n\n\
286 Sürdürmek için İleri'ye tıklayınız.",
287 -1, 115,40,195,120
288 END
289
290 IDD_IMPORT_FILE DIALOGEX 0,0,317,178
291 CAPTION "Onay Belgesi Alma Yardımcısı"
292 STYLE DS_SHELLFONT | WS_VISIBLE
293 FONT 8, "MS Shell Dlg"
294 BEGIN
295 LTEXT "&Kütük Adı:", -1, 21,1,195,10
296 EDITTEXT IDC_IMPORT_FILENAME, 21,11,208,14, ES_AUTOHSCROLL|WS_TABSTOP
297 PUSHBUTTON "&Göz At...", IDC_IMPORT_BROWSE_FILE, 236,11,60,14
298 LTEXT "Önemli: Aşağıdaki kütük biçimleri, bir onay belgesinden, bir onay belgesi iptal dizelgesinden veyâ bir onay belgesi güven dizelgesinden daha çoğunu içerebilir:",
299 -1, 21,30,265,16
300 LTEXT "Kriptografik İleti Söz Dizimi Ölçünü/PKCS #7 İletileri (*.p7b)",
301 -1, 31,53,265,10
302 LTEXT "Şahsî Bilgi Değişimi/PKCS #12 (*.pfx; *.p12)",
303 -1, 31,68,265,10
304 LTEXT "Microsoft Dizilendirilmiş Onay Belgesi Deposu (*.sst)",
305 -1, 31,83,265,10
306 END
307
308 IDD_IMPORT_STORE DIALOGEX 0,0,317,143
309 CAPTION "Onay Belgesi Alma Yardımcısı"
310 STYLE DS_SHELLFONT | WS_VISIBLE
311 FONT 8, "MS Shell Dlg"
312 BEGIN
313 LTEXT "ReactOS, onay belgesi deposunu kendiliğinden seçebilir ya da onay belgeleri için bir konum belirleyebilirsiniz.",
314 -1, 21,1,220,25
315 AUTORADIOBUTTON "&Onay Belgesi Deposunu Kendiliğinden Seç",
316 IDC_IMPORT_AUTO_STORE, 31,28,220,12, BS_AUTORADIOBUTTON|WS_TABSTOP
317 AUTORADIOBUTTON "&Tüm Onay Belgelerini Aşağıdaki Depoya Yerleştir:",
318 IDC_IMPORT_SPECIFY_STORE, 31,42,220,12, BS_AUTORADIOBUTTON
319 EDITTEXT IDC_IMPORT_STORE, 44,61,185,14, ES_READONLY
320 PUSHBUTTON "&Göz At...", IDC_IMPORT_BROWSE_STORE, 236,61,60,14
321 END
322
323 IDD_IMPORT_FINISH DIALOGEX 0,0,317,178
324 CAPTION "Onay Belgesi Alma Yardımcısı"
325 STYLE DS_SHELLFONT | WS_VISIBLE
326 FONT 8, "MS Shell Dlg"
327 BEGIN
328 LTEXT "Onay Belgesi Alma Yardımcısı'nın Bitirilmesi", IDC_IMPORT_TITLE,
329 115,1,195,40
330 LTEXT "Onay Belgesi Alma Yardımcısı'nı başarıyla bitirdiniz.",
331 -1, 115,33,195,24
332 LTEXT "Aşağıdaki ayarları belirlediniz:",
333 -1, 115,57,195,12
334 CONTROL "", IDC_IMPORT_SETTINGS, "SysListView32",
335 LVS_REPORT|LVS_NOCOLUMNHEADER|LVS_SINGLESEL|WS_CHILD|WS_VISIBLE|WS_TABSTOP|WS_BORDER,
336 115,67,174,100
337 END
338
339 IDD_CERT_MGR DIALOGEX 0,0,335,270
340 CAPTION "Onay Belgeleri"
341 STYLE DS_SHELLFONT | WS_VISIBLE
342 FONT 8, "MS Shell Dlg"
343 BEGIN
344 LTEXT "&Kullanım Amacı:", -1, 7,9,100,12
345 COMBOBOX IDC_MGR_PURPOSE_SELECTION, 83,7,245,14, CBS_DROPDOWNLIST|WS_BORDER|WS_VSCROLL|WS_TABSTOP
346 CONTROL "", IDC_MGR_STORES, "SysTabControl32", WS_CLIPSIBLINGS|WS_TABSTOP, 7,25,321,140
347 CONTROL "", IDC_MGR_CERTS, "SysListView32", LVS_REPORT|WS_CHILD|WS_VISIBLE|WS_TABSTOP|WS_BORDER, 15,46,305,111
348 PUSHBUTTON "&Al...", IDC_MGR_IMPORT, 7,172,65,14
349 PUSHBUTTON "&Ver...", IDC_MGR_EXPORT, 76,172,65,14, WS_DISABLED
350 PUSHBUTTON "&Sil", IDC_MGR_REMOVE, 145,172,65,14, WS_DISABLED
351 PUSHBUTTON "G&elişmiş...", IDC_MGR_ADVANCED, 263,172,65,14
352 GROUPBOX "Onay Belgesi Kullanım Amaçları", -1,7,194,321,47, BS_GROUPBOX
353 LTEXT "", IDC_MGR_PURPOSES, 13,206,252,32
354 PUSHBUTTON "&Göster", IDC_MGR_VIEW, 269,218,51,14, WS_DISABLED
355 PUSHBUTTON "Kapat", IDCANCEL, 277,249,51,14, BS_DEFPUSHBUTTON
356 END
357
358 IDD_CERT_MGR_ADVANCED DIALOGEX 0,0,248,176
359 CAPTION "Gelişmiş Seçenekler"
360 STYLE DS_SHELLFONT | WS_VISIBLE
361 FONT 8, "MS Shell Dlg"
362 BEGIN
363 GROUPBOX "Onay Belgesi Amaçları", -1, 7,7,234,141, BS_GROUPBOX
364 LTEXT """Gelişmiş Amaçlar"" seçilmiş olduğunda dizelgelenen bir ya da daha çok amaç seçiniz.",
365 -1, 14,18,220,16
366 LTEXT "&Onay Belgesi Amaçları:", -1, 14,41,90,12, WS_TABSTOP
367 CONTROL "", IDC_CERTIFICATE_USAGES,"SysListView32",
368 LVS_REPORT|LVS_NOCOLUMNHEADER|LVS_SINGLESEL|WS_CHILD|WS_VISIBLE|WS_TABSTOP|WS_BORDER,
369 14,51,220,90
370 PUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 132,155,51,14, BS_DEFPUSHBUTTON
371 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 190,155,51,14
372 END
373
374 IDD_EXPORT_WELCOME DIALOGEX 0,0,317,143
375 CAPTION "Onay Belgesi Verme Yardımcısı"
376 STYLE DS_SHELLFONT | WS_VISIBLE
377 FONT 8, "MS Shell Dlg"
378 BEGIN
379 LTEXT "Onay Belgesi Verme Yardımcısı'na Hoşgeldiniz", IDC_EXPORT_TITLE, 115,7,195,30
380 LTEXT "Bu yardımcı; bir onay belgesi deposundan, onay belgelerinin, onay belgesi iptal dizelgelerinin ve onay belgesi güven dizelgelerinin bir kütüğe vermenize yardım eder.\n\n\
381 Bir onay belgesi, sizi veyâ iletişim kuruyor olduğunuz bilgisayarı tanılamak için kullanılabilir. Bu onay belgesi, kimlik doğrulaması için ve iletileri imzâlamak için de kullanılabilir. Onay belgesi depoları; onay belgelerinin, onay belgesi iptal dizelgelerinin ve onay belgesi güven dizelgelerinin derlemleridir.\n\n\
382 Sürdürmek için İleri'ye tıklayınız.",
383 -1, 115,40,195,120
384 END
385
386 IDD_EXPORT_PRIVATE_KEY DIALOGEX 0,0,317,143
387 CAPTION "Onay Belgesi Verme Yardımcısı"
388 STYLE DS_SHELLFONT | WS_VISIBLE
389 FONT 8, "MS Shell Dlg"
390 BEGIN
391 LTEXT "Husûsi anahtarı vermeyi seçtiyseniz bir sonraki sayfada husûsî anahtarı korumak için sizden bir şifre istenecektir.", -1, 21,1,195,25
392 LTEXT "Husûsî anahtarı vermeyi istiyor musunuz?", -1, 21,27,195,10
393 AUTORADIOBUTTON "&Evet, husûsî anahtarı ver.",
394 IDC_EXPORT_PRIVATE_KEY_YES, 31,36,200,12, BS_AUTORADIOBUTTON|WS_TABSTOP
395 AUTORADIOBUTTON "&Hayır, husûsî anahtarı verme.",
396 IDC_EXPORT_PRIVATE_KEY_NO, 31,48,200,12, BS_AUTORADIOBUTTON
397 LTEXT "", IDC_EXPORT_PRIVATE_KEY_UNAVAILABLE, 21,60,200,24
398 END
399
400 IDD_EXPORT_PASSWORD DIALOGEX 0,0,317,143
401 CAPTION "Onay Belgesi Verme Yardımcısı"
402 STYLE DS_SHELLFONT | WS_VISIBLE
403 FONT 8, "MS Shell Dlg"
404 BEGIN
405 LTEXT "&Şifre:", -1, 21,1,195,10
406 EDITTEXT IDC_EXPORT_PASSWORD, 21,11,208,14, ES_AUTOHSCROLL|WS_TABSTOP
407 LTEXT "Ş&ifreyi Doğrula:", -1, 21,35,195,10
408 EDITTEXT IDC_EXPORT_PASSWORD_CONFIRM, 21,45,208,14, ES_AUTOHSCROLL|WS_TABSTOP
409 END
410
411 IDD_EXPORT_FORMAT DIALOGEX 0,0,317,143
412 CAPTION "Onay Belgesi Verme Yardımcısı"
413 STYLE DS_SHELLFONT | WS_VISIBLE
414 FONT 8, "MS Shell Dlg"
415 BEGIN
416 LTEXT "Kullanmak istediğiniz biçimi seçiniz:", -1, 21,1,195,10
417 AUTORADIOBUTTON "&DER Şifrelenmiş X.509 (*.cer)",
418 IDC_EXPORT_FORMAT_DER, 31,18,280,12, BS_AUTORADIOBUTTON|WS_TABSTOP
419 AUTORADIOBUTTON "&Base64 Şifrelenmiş X.509 (*.cer):",
420 IDC_EXPORT_FORMAT_BASE64, 31,30,280,12, BS_AUTORADIOBUTTON
421 AUTORADIOBUTTON "&Kriptografik İleti Söz Dizimi Ölçünü/PKCS #7 İletileri (*.p7b)",
422 IDC_EXPORT_FORMAT_CMS, 31,42,280,12, BS_AUTORADIOBUTTON
423 CHECKBOX "&Olasıysa Onay Belgesi Yolunda Tüm Onay Belgelerini Ekle",
424 IDC_EXPORT_CMS_INCLUDE_CHAIN, 44,57,280,8, BS_AUTOCHECKBOX|WS_TABSTOP|WS_DISABLED
425 AUTORADIOBUTTON "&Şahsî Bilgi Değişimi/PKCS #12 (*.pfx)",
426 IDC_EXPORT_FORMAT_PFX, 31,72,280,12, BS_AUTORADIOBUTTON|WS_DISABLED
427 CHECKBOX "O&lasıysa Onay Belgesi Yolunda Tüm Onay Belgelerini Ekle",
428 IDC_EXPORT_PFX_INCLUDE_CHAIN, 44,87,280,8, BS_AUTOCHECKBOX|WS_TABSTOP|WS_DISABLED
429 CHECKBOX "&Güçlü Şifrelemeyi Etkinleştir",
430 IDC_EXPORT_PFX_STRONG_ENCRYPTION, 44,102,280,8, BS_AUTOCHECKBOX|WS_TABSTOP|WS_DISABLED
431 CHECKBOX "&Verme Başarılıysa Husûsî Anahtarı Sil",
432 IDC_EXPORT_PFX_DELETE_PRIVATE_KEY, 44,117,280,8, BS_AUTOCHECKBOX|WS_TABSTOP|WS_DISABLED
433 END
434
435 IDD_EXPORT_FILE DIALOGEX 0,0,317,143
436 CAPTION "Onay Belgesi Verme Yardımcısı"
437 STYLE DS_SHELLFONT | WS_VISIBLE
438 FONT 8, "MS Shell Dlg"
439 BEGIN
440 LTEXT "&Kütük Adı:", -1, 21,1,195,10
441 EDITTEXT IDC_EXPORT_FILENAME, 21,11,208,14, ES_AUTOHSCROLL|WS_TABSTOP
442 PUSHBUTTON "&Göz At...", IDC_EXPORT_BROWSE_FILE, 236,11,60,14
443 END
444
445 IDD_EXPORT_FINISH DIALOGEX 0,0,317,178
446 CAPTION "Onay Belgesi Verme Yardımcısı"
447 STYLE DS_SHELLFONT | WS_VISIBLE
448 FONT 8, "MS Shell Dlg"
449 BEGIN
450 LTEXT "Onay Belgesi Verme Yardımcısı'nın Bitirilmesi", IDC_EXPORT_TITLE,
451 115,1,195,40
452 LTEXT "Onay Belgesi Verme Yardımcısı'nı başarıyla bitirdiniz.",
453 -1, 115,33,195,24
454 LTEXT "Aşağıdaki ayarları belirlediniz:",
455 -1, 115,57,195,12
456 CONTROL "", IDC_EXPORT_SETTINGS, "SysListView32",
457 LVS_REPORT|LVS_NOCOLUMNHEADER|LVS_SINGLESEL|WS_CHILD|WS_VISIBLE|WS_TABSTOP|WS_BORDER,
458 115,67,174,100
459 END