[TRANSLATION] Romanian resources maintenance by Ștefan Fulea
[reactos.git] / reactos / dll / win32 / devmgr / lang / ro-RO.rc
1 /*
2 * Translators: Petru Dimitriu (petrimetri at gmail dot com)
3 * Ștefan Fulea (stefan dot fulea at mail dot md)
4 */
5
6 LANGUAGE LANG_ROMANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
7
8 STRINGTABLE
9 BEGIN
10 IDS_NAME "Nume"
11 IDS_TYPE "Tip"
12 IDS_MANUFACTURER "Producător: %1"
13 IDS_LOCATION "Locație: %1"
14 IDS_STATUS "Stare dispozitiv: %1"
15 IDS_UNKNOWN "Necunoscut"
16 IDS_LOCATIONSTR "Locație %1!u! (%2)"
17 IDS_DEVCODE " (Cod %1!u!)"
18 IDS_DEVCODE2 " (Cod %2!u!)"
19 IDS_ENABLEDEVICE "Folosește acest dispozitiv (activare)"
20 IDS_DISABLEDEVICE "Nu folosi acest dispozitiv (dezactivare)"
21 IDS_UNKNOWNDEVICE "Dispozitiv necunoscut"
22 IDS_NODRIVERLOADED "Pentru acest dispozitiv nu sunt instalate modúle-pilot."
23 IDS_DEVONPARENT "pe %1"
24 IDS_TROUBLESHOOTDEV "&Depanare…"
25 IDS_ENABLEDEV "A&ctivare"
26 IDS_REINSTALLDRV "Reinstalea&ză modulul-pilot"
27 IDS_PROPERTIES "P&roprietăți"
28 IDS_UPDATEDRV "A&ctualizare modúl-pilot…"
29 IDS_REBOOT "Repornire &calculator…"
30 IDS_NOTAVAILABLE "Indisponibil"
31 IDS_NOTDIGITALLYSIGNED "Nesemnat digital"
32 IDS_NODRIVERS "Fie nu sunt necesare modúle-pilot, fie nu a fost încărcat niciunul."
33 IDS_RESOURCE_COLUMN "Tip de resursă"
34 IDS_SETTING_COLUMN "Configuraţie"
35 IDS_RESOURCE_MEMORY_RANGE "Domeniu de memorie"
36 IDS_RESOURCE_INTERRUPT "IRQ"
37 IDS_RESOURCE_DMA "DMA"
38 IDS_RESOURCE_PORT "Domeniu In/Ex"
39 END
40
41 /* error messages, source: http://www.z123.org/techsupport/medm.htm */
42 STRINGTABLE
43 BEGIN
44 IDS_DEV_NO_PROBLEM "Acest dispozitiv funcționează corect."
45 IDS_DEV_NOT_CONFIGURED "Acest dispozitiv nu este configurat corect."
46 IDS_DEV_DEVLOADER_FAILED "Nu s-a putut încărca modulul-pilot deoarece calculatorul indică două tipuri de magistrale %1."
47 IDS_DEV_DEVLOADER_FAILED2 "S-a eșuat la încărcarea modulelor-pilot pentru dispozitivul %1."
48 IDS_DEV_OUT_OF_MEMORY "Fie modulul-pilot este defect, fie sistemul are carențe de memorie sau de alte resurse."
49 IDS_DEV_ENTRY_IS_WRONG_TYPE "Acest dispozitiv nu funcționează corect deoarece fie modulul-pilot nu este corect, fie registrul de sistem este deteriorat."
50 IDS_DEV_LACKED_ARBITRATOR "Modulul-pilot al acestui dispozitiv solicită o resursă necunoscută în actualul sistem de operare."
51 IDS_DEV_BOOT_CONFIG_CONFLICT "Resursele necesare pentru acest dispozitiv sunt ocupate de un alt dispozitiv."
52 IDS_DEV_FAILED_FILTER "Modulele-pilot pentru acest dispozitiv necesită reinstalare."
53 IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_FOUND "Acest dispozitiv nu funcționează corect deoarece nu se poate porni mecanismul (ce conține fișierul %1), necesar pentru încărcarea modulelor-pilot."
54 IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_FOUND2 "Acest dispozitiv nu funcționează corect deoare fișierul %1 care încarcă modulele-pilot pentru acest dispozitiv, este deteriorat."
55 IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_FOUND3 "Defecțiune dispozitiv: Încercați alte modúle-pilot pentru acest dispozitiv. Dacă problema persistă, consultați documentația din dotare."
56 IDS_DEV_INVALID_DATA "Acest dispozitiv nu funcționează corect, deoarece BIOS din calculator nu raportează corect resursele dispozitivului."
57 IDS_DEV_INVALID_DATA2 "Acest dispozitiv nu funcționează corect, deoarece BIOS din dispozitiv nu raportează corect resursele dispozitivului. "
58 IDS_DEV_FAILED_START "Acest dispozitiv fie nu este prezent, fie nu funcționează corect, fie nu are instalate toate modulele-pilot."
59 IDS_DEV_LIAR "Încercarea de a activa acest dispozitiv a provocat un blocaj în sistem. Prin urmare, nu mai este recomandată reactivarea acestui dispozitiv."
60 IDS_DEV_NORMAL_CONFLICT "Acest dispozitiv nu are la dispoziție resursele %1 necesare pentru a funcționa."
61 IDS_DEV_NOT_VERIFIED "Acest dispozitiv fie nu este prezent, fie nu funcționează corect, fie nu are instalate toate modulele-pilot."
62 IDS_DEV_NEED_RESTART "Funcționarea corectă a acestui dispozitiv necesită repornirea sistemului."
63 IDS_DEV_REENUMERATION "Acest dispoztiv provoacă un conflict de resurse."
64 IDS_DEV_PARTIAL_LOG_CONF "Nu au putut fi identificate toate resursele utilizate de către acest dispozitiv."
65 IDS_DEV_UNKNOWN_RESOURCE "Fișierul de informații %1 cere acestui sub-dispozitiv folosirea unei resurse pe care dispozitivul-parinte nu o are sau nu o recunoaște."
66 IDS_DEV_REINSTALL "Este necesară reinstalarea modulelor-pilot ale acestui dispozitiv."
67 IDS_DEV_REGISTRY "Este posibil ca registrul să fie deteriorat."
68 IDS_DEV_WILL_BE_REMOVED "Acest dispozitiv este pregătit pentru a fi deconectat."
69 IDS_DEV_DISABLED "Acest dispozitiv nu este pornit."
70 IDS_DEV_DISABLED2 "Acest dispozitiv este dezactivat."
71 IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_READY "Nu se pot încărca toate modulele-pilot necesare."
72 IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_READY2 "" /* unused */
73 IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_READY3 "" /* unused */
74 IDS_DEV_DEVICE_NOT_THERE "Acest dispozitiv fie nu este prezent, fie nu funcționează corect, fie nu are instalate toate modulele-pilot."
75 IDS_DEV_MOVED "Pentru moment acest dispozitiv încă nu este pe deplin instalat."
76 IDS_DEV_TOO_EARLY "Pentru moment acest dispozitiv încă nu este pe deplin instalat."
77 IDS_DEV_NO_VALID_LOG_CONF "Nu se pot specifica resoursele necesare pentru acest dispozitiv."
78 IDS_DEV_FAILED_INSTALL "Modulele-pilot ale acestui dispozitiv nu sunt instalate."
79 IDS_DEV_HARDWARE_DISABLED "Acest dispozitiv este dezactivat deoarece BIOS nu i-a alocat resursele necesare."
80 IDS_DEV_CANT_SHARE_IRQ "Acest dispozitiv necesită o cerere de întrerupere (IRQ) care este folosită deja de alt dispozitiv și care nu poate fi folosită în comun.\nFie modificați configurația dispozitivelor pentru a rezolva problema gestiunii cererilor de întreruperi, fie eliminați modulul-pilot de mod-real care provoacă acest conflict."
81 IDS_DEV_FAILED_ADD "Acest dispozitiv nu funcționează corect deoarcere %1 nu funcționează corect."
82 IDS_DEV_DISABLED_SERVICE "Nu se pot instala modulele-pilot pentru acest dispozitiv deoarece nu se poate accesa locația de stocare a fișierelor necesare pentru instalare."
83 IDS_DEV_TRANSLATION_FAILED "Acest dispozitiv nu răspunde la comenzile modulului-pilot."
84 IDS_DEV_NO_SOFTCONFIG "Nu se poate determina configurația acestui dispozitiv. Consultați-i documentația din dotare și utilizați compartimentul „Resurse” pentru a-i stabili configurația corectă."
85 IDS_DEV_BIOS_TABLE "Microprogramele din sistemul calculatorului dumneavoastră nu conțin suficiente informații pentru a configura și a putea utiliza acest dispozitiv. \nPentru a utiliza acest dispozitiv, contactați producatorul calculatorului în vederea obținerii de actualizări pentru microprograme sau BIOS."
86 IDS_DEV_IRQ_TRANSLATION_FAILED "Acest dispozitiv a solicitat o întrerupere PCI însă este configurat pentru întreruperi ISA (sau viceversa). \nUtilizați programele de configurare din dotare pentru a reconfigura întreruperile pentru acest dispozitiv."
87 IDS_DEV_FAILED_DRIVER_ENTRY "Nu se poate iniția modulul-pilot al acestui dispozitiv."
88 IDS_DEV_DRIVER_FAILED_PRIOR_UNLOAD "Nu se poate încărca modulul-pilot al acestui dispozitiv deoarece acesta deja a fost încărcat în memorie."
89 IDS_DEV_DRIVER_FAILED_LOAD "Nu se poate încărca modulul-pilot al acestui dispozitiv deoarece fie lipsește, fie este deteriorat."
90 IDS_DEV_DRIVER_SERVICE_KEY_INVALID "Nu se poate accesa acest dispozitiv deoarece informația cheii din registru fie lipsește, fie a fost înregistrată incorect."
91 IDS_DEV_LEGACY_SERVICE_NO_DEVICES "Modulul-pilot pentru acest dispozitiv a fost încărcat cu succes, însă dispozitivul nu mai poate fi găsit."
92 IDS_DEV_DUPLICATE_DEVICE "Nu se poate încărca modulul-pilot deoarece în sistem deja exista un dispozitiv în funcțiune de acest fel."
93 IDS_DEV_FAILED_POST_START "Acest dispozitiv a fost oprit deoarece au fost depistate probleme cu el."
94 IDS_DEV_HALTED "O aplicație sau un serviciu a oprit acest dispozitiv."
95 IDS_DEV_PHANTOM "La moment, acest dispozitiv nu este conectat la calculator."
96 IDS_DEV_SYSTEM_SHUTDOWN "Nu se poate accesa dispozitivul deoarece sistemul de operare este în curs de închidere."
97 IDS_DEV_HELD_FOR_EJECT "Nu se poate folosi acest dispozitiv deoarece acesta a fost deja pregătit pentru a fi deconectat."
98 IDS_DEV_DRIVER_BLOCKED "Modulul-pilot al acestui dispozitiv a fost oprit din cauza unor probleme de compatibilitate. Contactați furnizorul dispozitivului pentru o versiune compatibilă."
99 IDS_DEV_REGISTRY_TOO_LARGE "Nu se poate porni acest dispozitiv deoarece secțiunea registrului de sistem este prea mare (depășind limita admisă a dimensiunii totale a registrului)."
100 IDS_DEV_SETPROPERTIES_FAILED "Configurația acestui dispozitiv nu a putut fi modificată."
101 END
102
103 STRINGTABLE
104 BEGIN
105 IDS_PROP_DEVICEID "identificatorul instanței dispozitivului"
106 IDS_PROP_HARDWAREIDS "identificatori de componentă fizică"
107 IDS_PROP_COMPATIBLEIDS "identificatori compatibili"
108 IDS_PROP_MATCHINGDEVICEID "identificator de concordanță"
109 IDS_PROP_SERVICE "serviciu"
110 IDS_PROP_ENUMERATOR "enumerator"
111 IDS_PROP_CAPABILITIES "capacități de funcționalitate"
112 IDS_PROP_DEVNODEFLAGS "marcatori Devnode"
113 IDS_PROP_CONFIGFLAGS "marcatori Config"
114 IDS_PROP_CSCONFIGFLAGS "marcatori CSConfig"
115 IDS_PROP_EJECTIONRELATIONS "relații de ejecție"
116 IDS_PROP_REMOVALRELATIONS "relații de eliminare"
117 IDS_PROP_BUSRELATIONS "relații de magistrală"
118 IDS_PROP_DEVUPPERFILTERS "filtre superioare de dispozitiv"
119 IDS_PROP_DEVLOWERFILTERS "filtre inferioare de dispozitiv"
120 IDS_PROP_CLASSUPPERFILTERS "filtre superioare de clasă"
121 IDS_PROP_CLASSLOWERFILTERS "filtre inferioare de clasă"
122 IDS_PROP_CLASSINSTALLER "instalatori de clasă"
123 IDS_PROP_CLASSCOINSTALLER "coinstalatori de clasă"
124 IDS_PROP_DEVICECOINSTALLER "coinstalatori de dispozitiv"
125 IDS_PROP_FIRMWAREREVISION "revizie microprogram"
126 IDS_PROP_CURRENTPOWERSTATE "starea curentă de alimentare"
127 IDS_PROP_POWERCAPABILITIES "parametri de alimentare"
128 IDS_PROP_POWERSTATEMAPPINGS "corelația punctelor de alimentare"
129 END
130
131 IDD_HARDWARE DIALOGEX 0, 0, 300, 400
132 STYLE DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | DS_SHELLFONT
133 FONT 8, "MS Shell Dlg"
134 BEGIN
135 LTEXT "Dispo&zitive:", IDC_DEVICES, 7, 6, 196, 10
136 CONTROL "", IDC_LV_DEVICES, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
137 LVS_SHAREIMAGELISTS | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 16, 196, 50
138 GROUPBOX "Proprietăți dispozitiv", IDC_PROPERTIESGROUP, 7, 76, 196, 105
139 LTEXT "", IDC_MANUFACTURER, 14, 88, 183, 10, SS_ENDELLIPSIS
140 LTEXT "", IDC_LOCATION, 14, 100, 183, 10, SS_ENDELLIPSIS
141 LTEXT "", IDC_STATUS, 14, 112, 183, 30
142 PUSHBUTTON "&Depanare…", IDC_TROUBLESHOOT, 85, 140, 54, 14, BS_PUSHBUTTON | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_TABSTOP
143 PUSHBUTTON "P&roprietăți", IDC_PROPERTIES, 146, 140, 50, 14
144 END
145
146 IDD_DEVICEGENERAL DIALOGEX 0, 0, 252, 218
147 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
148 CAPTION "Generale"
149 FONT 8, "MS Shell Dlg"
150 BEGIN
151 ICON "", IDC_DEVICON, 7, 7, 20, 20
152 LTEXT "", IDC_DEVNAME, 37, 9, 174, 16, SS_NOPREFIX
153 LTEXT "Tip dispozitiv:", -1, 37, 39, 60, 8, SS_NOPREFIX
154 EDITTEXT IDC_DEVTYPE, 100, 39, 146, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
155 LTEXT "Producător:", -1, 37, 53, 60, 8, SS_NOPREFIX
156 EDITTEXT IDC_DEVMANUFACTURER, 100, 53, 145, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
157 LTEXT "Locație:", -1, 37, 67, 60, 8, SS_NOPREFIX
158 EDITTEXT IDC_DEVLOCATION, 100, 67, 145, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
159 GROUPBOX "Stare dispozitiv", IDC_DEVSTATUSGROUP, 7, 83, 238, 100
160 EDITTEXT IDC_DEVSTATUS, 14, 96, 224, 61, NOT WS_TABSTOP | ES_MULTILINE | ES_AUTOVSCROLL | ES_READONLY | WS_VSCROLL
161 PUSHBUTTON "&Depanare", IDC_DEVPROBLEM, 148, 163, 90, 15
162 LTEXT "&Utilizare dispozitiv:", IDC_DEVUSAGELABEL, 7, 188, 222, 8, WS_DISABLED
163 COMBOBOX IDC_DEVUSAGE, 7, 198, 239, 40, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_DISABLED
164 END
165
166 IDD_DEVICEDRIVER DIALOGEX 0, 0, 252, 218
167 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
168 CAPTION "Modúle-pilot"
169 FONT 8, "MS Shell Dlg"
170 BEGIN
171 ICON "", IDC_DEVICON, 7, 7, 20, 20
172 LTEXT "", IDC_DEVNAME, 37, 9, 174, 16, SS_NOPREFIX
173 LTEXT "Furnizor:", -1, 37, 39, 60, 8, SS_NOPREFIX
174 EDITTEXT IDC_DRVPROVIDER, 100, 39, 146, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
175 LTEXT "Dată:", -1, 37, 53, 60, 8, SS_NOPREFIX
176 EDITTEXT IDC_DRVDATE, 100, 53, 145, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
177 LTEXT "Versiune:", -1, 37, 67, 60, 8, SS_NOPREFIX
178 EDITTEXT IDC_DRVVERSION, 100, 67, 145, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
179 LTEXT "Semnatar digital:", -1, 37, 81, 60, 8, SS_NOPREFIX
180 EDITTEXT IDC_DIGITALSIGNER, 100, 81, 145, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
181 PUSHBUTTON "&Detalii…", IDC_DRIVERDETAILS, 7, 106, 75, 15
182 LTEXT "Mai multe detalii despre modulele-pilot.", -1, 91, 110, 154, 17, SS_NOPREFIX
183 PUSHBUTTON "&Actualizare…", IDC_UPDATEDRIVER, 7, 126, 75, 15
184 LTEXT "Actualizați modulul-pilot pentru dispozitiv.", -1, 91, 130, 154, 17, SS_NOPREFIX
185 END
186
187 IDD_DRIVERDETAILS DIALOGEX 0, 0, 224, 230
188 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME
189 CAPTION "Detalii modúl-pilot"
190 FONT 8, "MS Shell Dlg"
191 BEGIN
192 ICON "", IDC_DEVICON, 7, 7, 20, 20
193 LTEXT "", IDC_DEVNAME, 37, 9, 174, 16, SS_NOPREFIX
194 LTEXT "Fișiere:", -1, 7, 36, 204, 8
195 CONTROL "", IDC_DRIVERFILES, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_NOCOLUMNHEADER |
196 LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SHAREIMAGELISTS | LVS_SORTASCENDING |
197 LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 46, 209, 80
198 LTEXT "Furnizor:", -1, 14, 134, 50, 8
199 EDITTEXT IDC_FILEPROVIDER, 66, 134, 155, 8, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
200 LTEXT "Versiune fișier:", -1, 14, 150, 50, 8
201 EDITTEXT IDC_FILEVERSION, 66, 150, 155, 8, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
202 LTEXT "Drept de autor:", -1, 14, 166, 50, 8
203 EDITTEXT IDC_FILECOPYRIGHT, 66, 166, 155, 8, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
204 LTEXT "Semnatar digital:", -1, 14, 182, 50, 8
205 EDITTEXT IDC_DIGITALSIGNER, 66, 182, 155, 8, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
206 DEFPUSHBUTTON "Î&nchide", IDOK, 167, 208, 50, 14
207 END
208
209 IDD_DEVICEDETAILS DIALOGEX 0, 0, 252, 218
210 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
211 CAPTION "Detalii"
212 FONT 8, "MS Shell Dlg"
213 BEGIN
214 ICON "", IDC_DEVICON, 7, 7, 20, 20
215 LTEXT "", IDC_DEVNAME, 37, 9, 174, 16, SS_NOPREFIX
216 COMBOBOX IDC_DETAILSPROPNAME, 7, 36, 238, 165, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
217 CONTROL "", IDC_DETAILSPROPVALUE, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_NOCOLUMNHEADER |
218 LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SHAREIMAGELISTS |
219 LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 58, 238, 155
220 END
221
222 IDD_DEVICERESOURCES DIALOGEX 0, 0, 252, 218
223 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
224 CAPTION "Resurse"
225 FONT 8, "MS Shell Dlg"
226 BEGIN
227 ICON "", IDC_DEVICON, 7, 7, 20, 20
228 LTEXT "", IDC_DEVNAME, 37, 9, 174, 16, SS_NOPREFIX
229 LTEXT "Configurație de resurse:", -1, 7, 36, 204, 8
230 CONTROL "", IDC_DRIVERRESOURCES, "SysListView32", LVS_REPORT |
231 LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SHAREIMAGELISTS | LVS_SORTASCENDING |
232 LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 46, 238, 80
233 END
234
235 IDD_DEVICEPOWER DIALOGEX 0, 0, 252, 218
236 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
237 CAPTION "Alimentare"
238 FONT 8, "MS Shell Dlg"
239 BEGIN
240 ICON "", IDC_DEVICON, 7, 7, 20, 20
241 LTEXT "", IDC_DEVNAME, 37, 9, 174, 16, SS_NOPREFIX
242 END
243
244
245
246
247 /*
248 This code relates to the device manager GUI
249 */
250
251 IDR_MAINMENU MENU
252 BEGIN
253 POPUP "&Fișier"
254 BEGIN
255 MENUITEM "I&eșire", IDC_EXIT
256 END
257 MENUITEM "A&cțiune", IDC_ACTIONMENU
258 POPUP "&Afișare"
259 BEGIN
260 MENUITEM "Dispozitive după tip", IDC_DEVBYTYPE
261 MENUITEM "Dispozitive după conexiune", IDC_DEVBYCONN
262 MENUITEM "Resurse după tip", IDC_RESBYTYPE, GRAYED
263 MENUITEM "Resurse după conexiune", IDC_RESBYCONN, GRAYED
264 MENUITEM SEPARATOR
265 MENUITEM "Dispozitive ascunse", IDC_SHOWHIDDEN
266 END
267 POPUP "Aj&utor"
268 BEGIN
269 MENUITEM "&Despre", IDC_ABOUT
270 END
271 END
272
273
274 STRINGTABLE DISCARDABLE
275 BEGIN
276 IDS_APPNAME "Gestionar de dispozitive"
277 IDS_CONFIRM_DISABLE "Dezactivarea acestui dispozitiv va cauza oprirea funcționării sale.\r\nSigur doriți dezactivarea sa?"
278 IDS_CONFIRM_UNINSTALL "Avertisment: Urmează să dezinstalați acest dispozitiv din sistem.\r\nContinuați?"
279 END
280 STRINGTABLE DISCARDABLE
281 BEGIN
282 IDS_MENU_UPDATE "Actualizare modúl-pilot…"
283 IDS_MENU_ENABLE "Activează"
284 IDS_MENU_DISABLE "Dezactivează"
285 IDS_MENU_UNINSTALL "Dezinstalează"
286 IDS_MENU_SCAN "Scanează configurația fizică"
287 IDS_MENU_ADD "Adăugare dispozitiv…"
288 IDS_MENU_PROPERTIES "Proprietăți"
289 END
290
291 STRINGTABLE DISCARDABLE
292 BEGIN
293 IDS_TOOLTIP_PROPERTIES "Proprietăți"
294 IDS_TOOLTIP_SCAN "Scanează configurația fizică"
295 IDS_TOOLTIP_ENABLE "Activează"
296 IDS_TOOLTIP_DISABLE "Dezactivează"
297 IDS_TOOLTIP_UPDATE "Actualizează modúl-pilot…"
298 IDS_TOOLTIP_UNINSTALL "Dezinstalează"
299 END
300
301 /* Hints */
302 STRINGTABLE DISCARDABLE
303 BEGIN
304 IDS_HINT_BLANK " "
305 IDS_HINT_PROPERTIES " Inspectare proprietăți pentru selecția curentă."
306 IDS_HINT_SCAN " Scanare pentru depistarea schimbărilor în configurația sistemului."
307 IDS_HINT_ENABLE " Activare dispozitiv selectat."
308 IDS_HINT_DISABLE " Dezactivare dispozitiv selectat."
309 IDS_HINT_UPDATE " Lansare asistent de actualizare a modulului-pilot pentru dispozitivul selestat."
310 IDS_HINT_UNINSTALL " Dezinstalare modúl-pilot pentru dispozitivul selectat."
311 IDS_HINT_ADD " Adăugare dispozitiv non-PNP în calculator."
312 IDS_HINT_ABOUT " Despre Gestionarul de dispozitive."
313 IDS_HINT_EXIT " Ieșire din program."
314
315 IDS_HINT_DEV_BY_TYPE " Afișare dispozitive fizice după tip."
316 IDS_HINT_DEV_BY_CONN " Afișare dispozitive fizice după conexiune."
317 IDS_HINT_RES_BY_TYPE " Afișare resurse după tip."
318 IDS_HINT_RES_BY_CONN " Afișare dispozitive după tipul conexiunii."
319 IDS_HINT_SHOW_HIDDEN " Afișare dispozitive de tipul celor fără autodetecție PNP (Plug-and-Play) care nu sunt acum instalate."
320
321 IDS_HINT_SYS_RESTORE " Restaurare fereastră la dimensiune normală."
322 IDS_HINT_SYS_MOVE " Mutare fereastră."
323 IDS_HINT_SYS_SIZE " Redimensionare fereastră."
324 IDS_HINT_SYS_MINIMIZE " Restrângere fereastră la minim."
325 IDS_HINT_SYS_MAXIMIZE " Extindere fereastră la maxim."
326 IDS_HINT_SYS_CLOSE " Închidere fereastră."
327 END