ce943da5a0da27c207941845e96e1aa3b82c8ed0
[reactos.git] / reactos / dll / win32 / devmgr / lang / tr-TR.rc
1 /* TRANSLATOR: 2014 Erdem Ersoy (eersoy93) (erdemersoy@live.com) */
2
3 LANGUAGE LANG_TURKISH, SUBLANG_DEFAULT
4
5 STRINGTABLE
6 BEGIN
7 IDS_NAME "Ad"
8 IDS_TYPE "Tür"
9 IDS_MANUFACTURER "Üretici: %1"
10 IDS_LOCATION "Konum: %1"
11 IDS_STATUS "Aygıt Durumu: %1"
12 IDS_UNKNOWN "Bilinmiyor"
13 IDS_LOCATIONSTR "Konum %1!u! (%2)"
14 IDS_DEVCODE " (Kod %1!u!)"
15 IDS_DEVCODE2 " (Kod %2!u!)"
16 IDS_ENABLEDEVICE "Bu Aygıtı Kullan (Etkinleştir)"
17 IDS_DISABLEDEVICE "Bu Aygıtı Kullanma (Edilginleştir)"
18 IDS_UNKNOWNDEVICE "Bilinmeyen Aygıt"
19 IDS_NODRIVERLOADED "Bu aygıt için hiçbir sürücü kurulmadı."
20 IDS_DEVONPARENT "%1 Üzerinde"
21 IDS_TROUBLESHOOTDEV "&Sorun Giderme..."
22 IDS_ENABLEDEV "&Sürücüyü Etkinleştir"
23 IDS_REINSTALLDRV "&Sürücüyü Yeniden Kur"
24 IDS_PROPERTIES "&Husûsiyetler"
25 IDS_UPDATEDRV "&Sürücüyü Şimdikileştir..."
26 IDS_REBOOT "&Bilgisayarı Yeniden Başlat..."
27 IDS_NOTAVAILABLE "Yok"
28 IDS_NOTDIGITALLYSIGNED "Sayılık olarak imzâlanmamış."
29 IDS_NODRIVERS "Bu aygıt için gerekli olan veyâ yüklenen sürücü kütükleri yok."
30 IDS_RESOURCE_COLUMN "Kaynak Türü"
31 IDS_SETTING_COLUMN "Ayar"
32 IDS_RESOURCE_MEMORY_RANGE "Bellek Erimi"
33 IDS_RESOURCE_INTERRUPT "IRQ"
34 IDS_RESOURCE_DMA "DMA"
35 IDS_RESOURCE_PORT "E/A Erimi"
36 END
37
38 /* error messages, source: http://www.z123.org/techsupport/medm.htm */
39 STRINGTABLE
40 BEGIN
41 IDS_DEV_NO_PROBLEM "Bu aygıt düzgün çalışıyor."
42 IDS_DEV_NOT_CONFIGURED "Bu aygıt doğru yapılandırılmamış."
43 IDS_DEV_DEVLOADER_FAILED "Bilgisayar, iki tür veri yolu bildirdiğinden dolayı ReactOS bu aygıtın sürücüsünü yükleyemedi."
44 IDS_DEV_DEVLOADER_FAILED2 "Bu aygıtın %1 aygıt yükleyicisi/yükleyicileri aygıtın sürücüsünü yükleyemedi."
45 IDS_DEV_OUT_OF_MEMORY "Bu aygıtın sürücüsü kötü olabilir veyâ dizgeniz bellekte veyâ başka kaynaklarda yavaş çalışıyor olabilir."
46 IDS_DEV_ENTRY_IS_WRONG_TYPE "Bu aygıtın sürücülerinin kötü veyâ değer defterinizin bozuk olabilmesinden dolayı bu aygıt düzgün bir şekilde çalışmıyor."
47 IDS_DEV_LACKED_ARBITRATOR "Bu aygıtın sürücüsü, ReactOS'un nasıl yöneteceğini bilmediği bir kaynağa gereksinim duyuyor."
48 IDS_DEV_BOOT_CONFIG_CONFLICT "Bu aygıtın gereksinim duyduğu kaynakları başka bir aygıt kullanıyor."
49 IDS_DEV_FAILED_FILTER "Bu aygıtın sürücüleri yeniden kurulmaya gereksinim duyuyor."
50 IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_FOUND "ReactOS'un bu aygıtın sürücülerini yükleyen %1 kütüğünü yükleyemesinden dolayı bu aygıt düzgün çalışmıyor."
51 IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_FOUND2 "Bu aygıtın sürücülerini yükleyen %1 kütüğünün kötü olmasından dolayı bu aygıt düzgün çalışmıyor."
52 IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_FOUND3 "Aygıt başarısızlığı: Bu aygıtın sürücüsünü değiştirmeyi deneyiniz. Eğer olmuyorsa donanımınızın belgelerine bakınız."
53 IDS_DEV_INVALID_DATA "Bilgisayarınızın BIOS'u bu aygıtın kaynaklarının yanlış olduğunu bildirdiğinden dolayı bu aygıt düzgün çalışmıyor."
54 IDS_DEV_INVALID_DATA2 "Bu aygıtın BIOS'u bu aygıtın kaynaklarının yanlış olduğunu bildirdiğinden dolayı bu aygıt düzgün çalışmıyor."
55 IDS_DEV_FAILED_START "Bu aygıt ya yok, ya düzgün çalışmıyor, ya da bu aygıtın kurulu tüm sürücüleri yok."
56 IDS_DEV_LIAR "ReactOS, bu aygıtı başlatırken yanıt vermeyi durdurdu, bu yüzden bu aygıt bir daha başlatılmayacak."
57 IDS_DEV_NORMAL_CONFLICT "Bu aygıt, kullanmak için hiç boş %1 kaynaklarını bulamıyor."
58 IDS_DEV_NOT_VERIFIED "Bu aygıt ya yok, ya düzgün çalışmıyor, ya da bu aygıtın kurulu tüm sürücüleri yok."
59 IDS_DEV_NEED_RESTART "Bu aygıt bilgisayarınızı yeniden başlatana dek düzgün çalışamaz."
60 IDS_DEV_REENUMERATION "Bu aygıt, kaynak çakışmasına neden oldu."
61 IDS_DEV_PARTIAL_LOG_CONF "ReactOS, bu aygıtın kullandığı tüm kaynakları tanılayamadı."
62 IDS_DEV_UNKNOWN_RESOURCE "%1 sürücü bilgi kütüğü, bu alt aygıtın, bu üst aygıtın iye olmadığı ya da tanımadığı kaynağı kullandığını gösteriyor."
63 IDS_DEV_REINSTALL "Bu aygıtın sürücüleri yeniden başlatılmaya gereksinim duyuyor."
64 IDS_DEV_REGISTRY "Değer defteriniz bozuk olabilir."
65 IDS_DEV_WILL_BE_REMOVED "ReactOS bu aygıtı kaldırıyor."
66 IDS_DEV_DISABLED "Bu aygıt başlatılmamış."
67 IDS_DEV_DISABLED2 "Bu aygıt edilgin."
68 IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_READY "Bu aygıtın yükleyicileri gerekli sürücüleri yükleyemiyor."
69 IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_READY2 "Bu görüntü bağdaştırıcısı düzgün çalışıyor."
70 IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_READY3 "Bu aygıtın yükleyicileri gerekli sürücüleri yükleyemiyor."
71 IDS_DEV_DEVICE_NOT_THERE "Bu aygıt ya yok, ya düzgün çalışmıyor, ya da bu aygıtın kurulu tüm sürücüleri yok."
72 IDS_DEV_MOVED "ReactOS, bu aygıtı kurma işleminde."
73 IDS_DEV_TOO_EARLY "ReactOS, bu aygıtı kurma işleminde."
74 IDS_DEV_NO_VALID_LOG_CONF "ReactOS, bu aygıtın kaynaklarını belirleyemez."
75 IDS_DEV_FAILED_INSTALL "Bu aygıtın sürücüleri kurulu değil."
76 IDS_DEV_HARDWARE_DISABLED "Bu aygıtın BIOS'u aygıta hiç kaynak vermediğinden dolayı bu aygıt edilgin."
77 IDS_DEV_CANT_SHARE_IRQ "Bu aygıt, başka bir aygıtın kullandığı paylaşılamayan Kesme İsteği (IRQ) kaynağı kullanıyor.\nÇakışan ayârı değiştirmeli ya da çakışmaya neden olan gerçek kip sürücüsünü kaldırmalısınız."
78 IDS_DEV_FAILED_ADD "%1 şeyinin düzgün çalışmamasından dolayı bu aygıt düzgün çalışmıyor."
79 IDS_DEV_DISABLED_SERVICE "ReactOS, kurulum kütüklerinin üzerinde bulunduğu, sürücüye ya da ağ konumuna erişememesinden dolayı bu aygıtın sürücülerini kuramıyor."
80 IDS_DEV_TRANSLATION_FAILED "Bu aygıt sürücüsüne yanıt vermiyor."
81 IDS_DEV_NO_SOFTCONFIG "ReactOS, bu aygıtın ayarlarını belirleyemiyor. Bu aygıtla gelen belgelere bakınız ve yapılandırmayı ayarlamak için ""Kaynaklar"" sekmesini kullanınız."
82 IDS_DEV_BIOS_TABLE "Bilgisayarınızın dizge bellenimi, bu aygıtı, düzgün olarak, yapılandırmak ve kullanmak için yeterli bilgi içermiyor.\nBu aygıtı kullanmak için, bellenim veyâ BIOS güncellemesi elde etmek için bilgisayarınızın üreticisiyle iletişime geçiniz."
83 IDS_DEV_IRQ_TRANSLATION_FAILED "Bu aygıt, bir PCI kesmesi istemektedir ancak bir ISA kesmesi için yapılandırılmıştır (ya da tersi).\nBu aygıtın kesmesini yapılandırmak için bilgisayarın dizge kurulum izlencesini kullanınız."
84 IDS_DEV_FAILED_DRIVER_ENTRY "ReactOS, bu donanımın aygıt sürücüsünü başlatamıyor."
85 IDS_DEV_DRIVER_FAILED_PRIOR_UNLOAD "ReactOS, bellekte hâlâ aygıt sürücüsünün bir önceki tıpkısı olduğundan dolayı bu donanımın aygıt sürücüsünü yükleyemiyor."
86 IDS_DEV_DRIVER_FAILED_LOAD "ReactOS, bu donanımın aygıt sürücüsünü yükleyemiyor. Sürücü eksik ya da bozulmuş olabilir."
87 IDS_DEV_DRIVER_SERVICE_KEY_INVALID "ReactOS, bu donanımın, değer defterinde hizmet dizini bilgisinin eksik ya da yanlış kaydedildiğinden dolayı bu donanıma erişemiyor."
88 IDS_DEV_LEGACY_SERVICE_NO_DEVICES "ReactOS, bu donanımın aygıt sürücüsünü başarılı bir şekilde yükledi ancak donanım aygıtını bulamıyor."
89 IDS_DEV_DUPLICATE_DEVICE "ReactOS, dizgede önceden bir tıpkı aygıt çalışıyor olmasından dolayı bu donanımın aygıt sürücüsünü yükleyemiyor."
90 IDS_DEV_FAILED_POST_START "ReactOS, bu aygıtı, sorunlar bildirdiğinden dolayı durdurdu."
91 IDS_DEV_HALTED "Bir uygulama ya da bir hizmet, bu donanım aygıtını kapattı."
92 IDS_DEV_PHANTOM "Şu an bu donanım aygıtı bilgisayara bağlı değil."
93 IDS_DEV_SYSTEM_SHUTDOWN "ReactOS, işletim dizgesinin kapatma işleminde olmasından dolayı bu donanım aygıtının erişimini elde edemiyor."
94 IDS_DEV_HELD_FOR_EJECT "ReactOS, bu donanım aygıtının, güvenli kaldırılmaya anıklandığından ancak bilgisayardan kaldırılmadığından dolayı onu kullanamıyor."
95 IDS_DEV_DRIVER_BLOCKED "Bu aygıtın yazılımı, ReactOS'la sorunları olduğu bilindiğinden dolayı başlatmaktan engellendi. Yeni bir donanım için donanımın satıcısıyla iletişime geçiniz."
96 IDS_DEV_REGISTRY_TOO_LARGE "ReactOS, dizge yığınının çok büyük olmasından dolayı yeni donanım aygıtlarını başlatamıyor. (Değer Defteri Büyüklük Hudûdu'nu aşar.)"
97 IDS_DEV_SETPROPERTIES_FAILED "ReactOS, bu aygıtın ayarlarını değiştiremez."
98 END
99
100 STRINGTABLE
101 BEGIN
102 IDS_PROP_DEVICEID "Aygıt Örneği Kimliği"
103 IDS_PROP_HARDWAREIDS "Donanım Kimlikleri"
104 IDS_PROP_COMPATIBLEIDS "Uyumlu Kimlikler"
105 IDS_PROP_MATCHINGDEVICEID "Eşleşen Aygıt Kimliği"
106 IDS_PROP_SERVICE "Hizmet"
107 IDS_PROP_ENUMERATOR "Numaralandırıcı"
108 IDS_PROP_CAPABILITIES "Yetenekler"
109 IDS_PROP_DEVNODEFLAGS "Aygıt Bileşeni İmleri"
110 IDS_PROP_CONFIGFLAGS "Yapılandırma İmleri"
111 IDS_PROP_CSCONFIGFLAGS "CSConfig İmleri"
112 IDS_PROP_EJECTIONRELATIONS "Çıkarma İlişkileri"
113 IDS_PROP_REMOVALRELATIONS "Kaldırma İlişkileri"
114 IDS_PROP_BUSRELATIONS "Veri Yolu İlişkileri"
115 IDS_PROP_DEVUPPERFILTERS "Üst Aygıt Süzgeçleri"
116 IDS_PROP_DEVLOWERFILTERS "Alt Aygıt Süzgeçleri"
117 IDS_PROP_CLASSUPPERFILTERS "Üst Sınıf Süzgeçleri"
118 IDS_PROP_CLASSLOWERFILTERS "Alt Sınıf Süzgeçleri"
119 IDS_PROP_CLASSINSTALLER "Sınıf Yükleyicileri"
120 IDS_PROP_CLASSCOINSTALLER "Sınıf Yükleme Yardımcıları"
121 IDS_PROP_DEVICECOINSTALLER "Aygıt Yükleme Yardımcıları"
122 IDS_PROP_FIRMWAREREVISION "Bellenim Düzeltmesi"
123 IDS_PROP_CURRENTPOWERSTATE "Şimdiki Güç Durumu"
124 IDS_PROP_POWERCAPABILITIES "Güç Yetenekleri"
125 IDS_PROP_POWERSTATEMAPPINGS "Güç Durumu Eşlemeleri"
126 END
127
128 IDD_HARDWARE DIALOGEX 0, 0, 300, 400
129 STYLE DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | DS_SHELLFONT
130 FONT 8, "MS Shell Dlg"
131 BEGIN
132 LTEXT "&Aygıtlar:", IDC_DEVICES, 7, 6, 196, 10
133 CONTROL "", IDC_LV_DEVICES, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
134 LVS_SHAREIMAGELISTS | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 16, 196, 50
135 GROUPBOX "Aygıt Husûsiyetleri", IDC_PROPERTIESGROUP, 7, 76, 196, 105
136 LTEXT "", IDC_MANUFACTURER, 14, 88, 183, 10, SS_ENDELLIPSIS
137 LTEXT "", IDC_LOCATION, 14, 100, 183, 10, SS_ENDELLIPSIS
138 LTEXT "", IDC_STATUS, 14, 112, 183, 30
139 PUSHBUTTON "&Sorun Giderme...", IDC_TROUBLESHOOT, 80, 140, 60, 14, BS_PUSHBUTTON | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_TABSTOP
140 PUSHBUTTON "&Husûsiyetler", IDC_PROPERTIES, 146, 140, 50, 14
141 END
142
143 IDD_DEVICEGENERAL DIALOGEX 0, 0, 252, 218
144 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
145 CAPTION "Umûmî"
146 FONT 8, "MS Shell Dlg"
147 BEGIN
148 ICON "", IDC_DEVICON, 7, 7, 20, 20
149 LTEXT "", IDC_DEVNAME, 37, 9, 174, 16, SS_NOPREFIX
150 LTEXT "Aygıt Türü:", -1, 37, 39, 60, 8, SS_NOPREFIX
151 EDITTEXT IDC_DEVTYPE, 100, 39, 146, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
152 LTEXT "Üretici:", -1, 37, 53, 60, 8, SS_NOPREFIX
153 EDITTEXT IDC_DEVMANUFACTURER, 100, 53, 145, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
154 LTEXT "Konum:", -1, 37, 67, 60, 8, SS_NOPREFIX
155 EDITTEXT IDC_DEVLOCATION, 100, 67, 145, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
156 GROUPBOX "Aygıt Durumu", IDC_DEVSTATUSGROUP, 7, 83, 238, 100
157 EDITTEXT IDC_DEVSTATUS, 14, 96, 224, 61, NOT WS_TABSTOP | ES_MULTILINE | ES_AUTOVSCROLL | ES_READONLY | WS_VSCROLL
158 PUSHBUTTON "&Sorun Giderme...", IDC_DEVPROBLEM, 148, 163, 90, 15
159 LTEXT "&Aygıt Kullanımı:", IDC_DEVUSAGELABEL, 7, 188, 222, 8, WS_DISABLED
160 COMBOBOX IDC_DEVUSAGE, 7, 198, 239, 40, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_DISABLED
161 END
162
163 IDD_DEVICEDRIVER DIALOGEX 0, 0, 252, 218
164 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
165 CAPTION "Sürücü"
166 FONT 8, "MS Shell Dlg"
167 BEGIN
168 ICON "", IDC_DEVICON, 7, 7, 20, 20
169 LTEXT "", IDC_DEVNAME, 37, 9, 174, 16, SS_NOPREFIX
170 LTEXT "Sürücü Sağlayıcısı:", -1, 37, 39, 60, 8, SS_NOPREFIX
171 EDITTEXT IDC_DRVPROVIDER, 100, 39, 146, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
172 LTEXT "Sürücü Zamânı:", -1, 37, 53, 60, 8, SS_NOPREFIX
173 EDITTEXT IDC_DRVDATE, 100, 53, 145, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
174 LTEXT "Sürücü Sürümü:", -1, 37, 67, 60, 8, SS_NOPREFIX
175 EDITTEXT IDC_DRVVERSION, 100, 67, 145, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
176 LTEXT "Sürücü İmzâlayıcısı:", -1, 37, 81, 60, 8, SS_NOPREFIX
177 EDITTEXT IDC_DIGITALSIGNER, 100, 81, 145, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
178 PUSHBUTTON "&Sürücü Ayrıntıları...", IDC_DRIVERDETAILS, 7, 106, 75, 15
179 LTEXT "Sürücü kütükleri üzerine ayrıntıları görmek için.", -1, 91, 110, 154, 17, SS_NOPREFIX
180 PUSHBUTTON "S&ürücüyü Şimdikileştir...", IDC_UPDATEDRIVER, 7, 126, 75, 15
181 LTEXT "Bu aygıtın sürücüsünü şimdikileştir.", -1, 91, 130, 154, 17, SS_NOPREFIX
182 END
183
184 IDD_DRIVERDETAILS DIALOGEX 0, 0, 224, 230
185 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME
186 CAPTION "Sürücü Kütüğü Ayrıntıları"
187 FONT 8, "MS Shell Dlg"
188 BEGIN
189 ICON "", IDC_DEVICON, 7, 7, 20, 20
190 LTEXT "", IDC_DEVNAME, 37, 9, 174, 16, SS_NOPREFIX
191 LTEXT "&Sürücü Kütükleri:", -1, 7, 36, 204, 8
192 CONTROL "", IDC_DRIVERFILES, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_NOCOLUMNHEADER |
193 LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SHAREIMAGELISTS | LVS_SORTASCENDING |
194 LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 46, 209, 80
195 LTEXT "Sağlayıcı:", -1, 14, 134, 50, 8
196 EDITTEXT IDC_FILEPROVIDER, 66, 134, 155, 8, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
197 LTEXT "Kütük Sürümü:", -1, 14, 150, 50, 8
198 EDITTEXT IDC_FILEVERSION, 66, 150, 155, 8, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
199 LTEXT "Telif Hakkı:", -1, 14, 166, 50, 8
200 EDITTEXT IDC_FILECOPYRIGHT, 66, 166, 155, 8, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
201 LTEXT "Sayılık İmzâlayıcı:", -1, 14, 182, 50, 8
202 EDITTEXT IDC_DIGITALSIGNER, 66, 182, 155, 8, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
203 DEFPUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 167, 208, 50, 14
204 END
205
206 IDD_DEVICEDETAILS DIALOGEX 0, 0, 252, 218
207 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
208 CAPTION "Ayrıntılar"
209 FONT 8, "MS Shell Dlg"
210 BEGIN
211 ICON "", IDC_DEVICON, 7, 7, 20, 20
212 LTEXT "", IDC_DEVNAME, 37, 9, 174, 16, SS_NOPREFIX
213 COMBOBOX IDC_DETAILSPROPNAME, 7, 36, 238, 165, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
214 CONTROL "", IDC_DETAILSPROPVALUE, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_NOCOLUMNHEADER |
215 LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SHAREIMAGELISTS |
216 LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 58, 238, 155
217 END
218
219 IDD_DEVICERESOURCES DIALOGEX 0, 0, 252, 218
220 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
221 CAPTION "Kaynaklar"
222 FONT 8, "MS Shell Dlg"
223 BEGIN
224 ICON "", IDC_DEVICON, 7, 7, 20, 20
225 LTEXT "", IDC_DEVNAME, 37, 9, 174, 16, SS_NOPREFIX
226 LTEXT "Kaynak Ayarları:", -1, 7, 36, 204, 8
227 CONTROL "", IDC_DRIVERRESOURCES, "SysListView32", LVS_REPORT |
228 LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SHAREIMAGELISTS | LVS_SORTASCENDING |
229 LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 46, 209, 80
230 END
231
232 IDD_DEVICEPOWER DIALOGEX 0, 0, 252, 218
233 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
234 CAPTION "Güç"
235 FONT 8, "MS Shell Dlg"
236 BEGIN
237 ICON "", IDC_DEVICON, 7, 7, 20, 20
238 LTEXT "", IDC_DEVNAME, 37, 9, 174, 16, SS_NOPREFIX
239 END