[FLTMC]: Resource strings do not need to be explicitely NULL-terminated, as ATL helpe...
[reactos.git] / reactos / dll / win32 / devmgr / lang / uk-UA.rc
1 /*
2 * PROJECT: ReactOS Device Manager Applet
3 * LICENSE: GPL - See COPYING in the top level directory
4 * FILE: dll/win32/devmgr/lang/uk-UA.rc
5 * PURPOSE: Ukraianian Language File for devmgr
6 * TRANSLATORS: Artem Reznikov, Igor Paliychuk
7 */
8
9 LANGUAGE LANG_UKRAINIAN, SUBLANG_DEFAULT
10
11 STRINGTABLE
12 BEGIN
13 IDS_NAME "Ім'я"
14 IDS_TYPE "Тип"
15 IDS_MANUFACTURER "Виробник: %1"
16 IDS_LOCATION "Розміщення: %1"
17 IDS_STATUS "Стан пристрою: %1"
18 IDS_UNKNOWN "Невідомий"
19 IDS_LOCATIONSTR "Розміщення %1!u! (%2)"
20 IDS_DEVCODE " (Код %1!u!)"
21 IDS_DEVCODE2 " (Код %2!u!)"
22 IDS_ENABLEDEVICE "Цей пристрій використовується (увімкнений)"
23 IDS_DISABLEDEVICE "Цей пристрій не використовується (вимкнений)"
24 IDS_UNKNOWNDEVICE "Невідомий пристрій"
25 IDS_NODRIVERLOADED "Для цього пристрою не встановлені драйвери."
26 IDS_DEVONPARENT "на %1"
27 IDS_TROUBLESHOOTDEV "&Усунення несправностей..."
28 IDS_ENABLEDEV "Вв&імкнути пристрій"
29 IDS_REINSTALLDRV "&Перевстановити драйвер"
30 IDS_PROPERTIES "&Властивості"
31 IDS_UPDATEDRV "&Оновити драйвер..."
32 IDS_REBOOT "Перезавантажити &комп'ютер..."
33 IDS_NOTAVAILABLE "Недоступно"
34 IDS_NOTDIGITALLYSIGNED "Немає цифрового підпису"
35 IDS_NODRIVERS "Файли драйверів для цього пристрою не потрібні або не були завантажені."
36 IDS_RESOURCE_COLUMN "Resource type"
37 IDS_SETTING_COLUMN "Setting"
38 IDS_RESOURCE_MEMORY_RANGE "Memory range"
39 IDS_RESOURCE_INTERRUPT "IRQ"
40 IDS_RESOURCE_DMA "DMA"
41 IDS_RESOURCE_PORT "I/O range"
42 END
43
44 /* error messages, source: http://www.z123.org/techsupport/medm.htm */
45 STRINGTABLE
46 BEGIN
47 IDS_DEV_NO_PROBLEM "Цей пристрій працює нормально."
48 IDS_DEV_NOT_CONFIGURED "Цей пристрій не налаштований правильно."
49 IDS_DEV_DEVLOADER_FAILED "ReactOS не може завантажити драйвер для цього пристрою, тому що система повідомляє про два види шин типу %1."
50 IDS_DEV_DEVLOADER_FAILED2 "Система завантаження обладнання %1 не може завантажити драйвер цього пристрою."
51 IDS_DEV_OUT_OF_MEMORY "Драйвер для цього пристрою є несправним або системі бракує пам'яті чи інших ресурсів."
52 IDS_DEV_ENTRY_IS_WRONG_TYPE "Цей пристрій працює неправильно, оскільки один з його драйверів або реєстр є несправними."
53 IDS_DEV_LACKED_ARBITRATOR "Драйвер для цього пристрою вимагає ресурсів, з якими ReactOS не вміє працювати."
54 IDS_DEV_BOOT_CONFIG_CONFLICT "Інший пристрій використовує ресурси, потрібні цьому пристрою."
55 IDS_DEV_FAILED_FILTER "Драйвери цього пристрою треба переустановити."
56 IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_FOUND "Цей пристрій працює неправильно, оскільки ReactOS не може завантажити файл %1 , який завантажує драйвери пристрою."
57 IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_FOUND2 "Цей пристрій працює неправильно, оскільки файл %1 , який завантажує драйвери пристрою, є несправним."
58 IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_FOUND3 "Помилка пристрою: Спробуйте змінити драйвер цього пристрою. Якщо це не допомагає, дивіться документацію пристрою."
59 IDS_DEV_INVALID_DATA "Цей пристрій працює неправильно, оскільки BIOS комп'ютера невірно передає ресурси для пристрою."
60 IDS_DEV_INVALID_DATA2 "Цей пристрій працює неправильно, оскільки BIOS пристрою невірно передає ресурси для пристрою. "
61 IDS_DEV_FAILED_START "Цей пристрій відсутній, працює некоректно або не має всіх встановлених драйверів."
62 IDS_DEV_LIAR "ReactOS не відповідає на запити при спробі запуску цього пристрою, і тому ніколи не буде намагатися запустити цей пристрій знов."
63 IDS_DEV_NORMAL_CONFLICT "Цей пристрій не може знайти вільних %1 ресурсів для їх використання."
64 IDS_DEV_NOT_VERIFIED "Цей пристрій відсутній, працює некоректно або не має всіх встановлених драйверів."
65 IDS_DEV_NEED_RESTART "Цей пристрій не зможе коректно працювати, поки ви не перезавантажите комп'ютер."
66 IDS_DEV_REENUMERATION "Цей пристрій спричинив конфлікт ресурсів."
67 IDS_DEV_PARTIAL_LOG_CONF "ReactOS не може розпізнати всі ресурси, які використовуються пристроєм."
68 IDS_DEV_UNKNOWN_RESOURCE "Інформаційний файл пристрою %1 каже цьому похідному пристрою використати ресурс, якого батьківський пристрій не має чи не розпізнає."
69 IDS_DEV_REINSTALL "Драйвери цього пристрою треба переустановити."
70 IDS_DEV_REGISTRY "Ваш системний реєстр може бути пошкоджений."
71 IDS_DEV_WILL_BE_REMOVED "ReactOS видалить цей пристрій."
72 IDS_DEV_DISABLED "Цей пристрій не запущений."
73 IDS_DEV_DISABLED2 "Цей пристрій відключений."
74 IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_READY "Завантажувачі цього пристрою на можуть завантажити необхідні драйвери."
75 IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_READY2 "" /* unused */
76 IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_READY3 "" /* unused */
77 IDS_DEV_DEVICE_NOT_THERE "Цей пристрій відсутній, працює некоректно або не має всіх встановлених драйверів."
78 IDS_DEV_MOVED "ReactOS налаштовує цей пристрій."
79 IDS_DEV_TOO_EARLY "ReactOS налаштовує цей пристрій."
80 IDS_DEV_NO_VALID_LOG_CONF "ReactOS не може вказати ресурси для цього пристрою."
81 IDS_DEV_FAILED_INSTALL "Драйвери для цього пристрою не встановлені."
82 IDS_DEV_HARDWARE_DISABLED "Цей пристрій вимкнено, оскільки BIOS не виділив для пристрою ресурсів."
83 IDS_DEV_CANT_SHARE_IRQ "Цей пристрій використувує ресурс Запиту Переривань (IRQ), який використовується іншим пристроєм та не може бути спільним.\nВи повинні змінити конфліктуючі налаштування або видалити драйвер реального режиму, що спричинює конфлікт."
84 IDS_DEV_FAILED_ADD "Цей пристрій працює неправильно, оскільки %1 is not working properly."
85 IDS_DEV_DISABLED_SERVICE "ReactOS не може встановити драйвери для цього пристрою, оскільки не має доступу до диску чи мережного ресурсу, які містять файли установки."
86 IDS_DEV_TRANSLATION_FAILED "Цей пристрій не відповідає його драйверу."
87 IDS_DEV_NO_SOFTCONFIG "ReactOS не може визначити налаштуванн для цього пристрою. Зверніться до документації пристрою, і використовуйте вкладку Ресурси для налаштування конфігурації."
88 IDS_DEV_BIOS_TABLE "Мікропрограма вашого комп'ютера не містить досить інформації для коректних налаштування та використання цього пристрою. \nЩоб використовувати цей пристрій, зверніться до виробника комп'ютера для отримання оновлених мікропрограми чи BIOS."
89 IDS_DEV_IRQ_TRANSLATION_FAILED "Цей пристрій запитує переривання PCI, а він налаштований на переривання ISA (або навпаки). \nВикористайте програму налаштування комп'ютера для зміни параметрів переривань цього пристрою."
90 IDS_DEV_FAILED_DRIVER_ENTRY "ReactOS не може ініціалізувати драйвер пристрою для даного обладнання."
91 IDS_DEV_DRIVER_FAILED_PRIOR_UNLOAD "ReactOS не може завантажити драйвер цого пристрою, оскільки попередня версія драйвера пристрою все ще знаходиться в пам'яті."
92 IDS_DEV_DRIVER_FAILED_LOAD "ReactOS не може завантажити драйвер для цого пристрою. Драйвер зіпсований або відсутній."
93 IDS_DEV_DRIVER_SERVICE_KEY_INVALID "ReactOS не може отримати доступ до цього пристрою, оскільки дані сервісного ключа реєстру відсутні чи записані невірно."
94 IDS_DEV_LEGACY_SERVICE_NO_DEVICES "ReactOS успішно завантажив драйвер цього пристрою але не може знайти сам пристрій."
95 IDS_DEV_DUPLICATE_DEVICE "ReactOS не може завантажити драйвер для цого пристрою, оскільки в системі вже працює такий же пристрій."
96 IDS_DEV_FAILED_POST_START "ReactOS зупинив цей пристрій, оскільки в його роботі виявилися проблеми."
97 IDS_DEV_HALTED "Додаток або служба відключили цей апаратний пристрій."
98 IDS_DEV_PHANTOM "В даний момент цей пристрій не під'єднаний до комп'ютера."
99 IDS_DEV_SYSTEM_SHUTDOWN "ReactOS не може отримати доступ до цього пристрою, оскільки операційна система завершує свою роботу."
100 IDS_DEV_HELD_FOR_EJECT "ReactOS не може використовувати цей пристрій, оскільки він був підготовлений для безпечнрго видалення, але ще не був видалений з комп'ютера"
101 IDS_DEV_DRIVER_BLOCKED "Запуск програмного забезпечення для цього пристрою був заблокований, оскільки воно має відомі проблеми з ReactOS. Зверніться до постачальника за новим драйвером."
102 IDS_DEV_REGISTRY_TOO_LARGE "ReactOS не може запустити нові пристрої, оскільки системний кущ занадто великий (перевищує допустимий розмір реєстру)."
103 IDS_DEV_SETPROPERTIES_FAILED "ReactOS не зміг змінити параметри цього пристрою."
104 END
105
106 STRINGTABLE
107 BEGIN
108 IDS_PROP_DEVICEID "Код екземпляру пристрою"
109 IDS_PROP_HARDWAREIDS "Коди (ID) обладнання"
110 IDS_PROP_COMPATIBLEIDS "Сумісні коди (ID)"
111 IDS_PROP_MATCHINGDEVICEID "Відповідний код (ID) пристрою"
112 IDS_PROP_SERVICE "Служба"
113 IDS_PROP_ENUMERATOR "Лічильник"
114 IDS_PROP_CAPABILITIES "Можливості"
115 IDS_PROP_DEVNODEFLAGS "Прапорці Devnode"
116 IDS_PROP_CONFIGFLAGS "Прапорці Config"
117 IDS_PROP_CSCONFIGFLAGS "Прапорці CSConfig"
118 IDS_PROP_EJECTIONRELATIONS "Залежності виймання"
119 IDS_PROP_REMOVALRELATIONS "Залежності видалення"
120 IDS_PROP_BUSRELATIONS "Залежності шини"
121 IDS_PROP_DEVUPPERFILTERS "Верхні фільтри пристрою"
122 IDS_PROP_DEVLOWERFILTERS "Нижні фільтри пристрою"
123 IDS_PROP_CLASSUPPERFILTERS "Верхні фільтри класу"
124 IDS_PROP_CLASSLOWERFILTERS "Нижні фільтри класу"
125 IDS_PROP_CLASSINSTALLER "Встановлювачі класів"
126 IDS_PROP_CLASSCOINSTALLER "Співвстановлювачі класів"
127 IDS_PROP_DEVICECOINSTALLER "Співвстановлювачі пристроїв"
128 IDS_PROP_FIRMWAREREVISION "Мікропрограма"
129 IDS_PROP_CURRENTPOWERSTATE "Поточний стан електроживлення"
130 IDS_PROP_POWERCAPABILITIES "Можливості електроживлення"
131 IDS_PROP_POWERSTATEMAPPINGS "Співставлення енергозбереження"
132 END
133
134 IDD_HARDWARE DIALOGEX 0, 0, 300, 400
135 STYLE DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | DS_SHELLFONT
136 FONT 8, "MS Shell Dlg"
137 BEGIN
138 LTEXT "&Пристрої:", IDC_DEVICES, 7, 6, 196, 10
139 CONTROL "", IDC_LV_DEVICES, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
140 LVS_SHAREIMAGELISTS | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 16, 196, 50
141 GROUPBOX "Властивості пристрою", IDC_PROPERTIESGROUP, 7, 76, 196, 105
142 LTEXT "", IDC_MANUFACTURER, 14, 88, 183, 10, SS_ENDELLIPSIS
143 LTEXT "", IDC_LOCATION, 14, 100, 183, 10, SS_ENDELLIPSIS
144 LTEXT "", IDC_STATUS, 14, 112, 183, 30
145 PUSHBUTTON "&Усунення несправностей...", IDC_TROUBLESHOOT, 85, 140, 54, 14, BS_PUSHBUTTON | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_TABSTOP
146 PUSHBUTTON "&Властивості", IDC_PROPERTIES, 146, 140, 50, 14
147 END
148
149 IDD_DEVICEGENERAL DIALOGEX 0, 0, 252, 218
150 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
151 CAPTION "Загальні"
152 FONT 8, "MS Shell Dlg"
153 BEGIN
154 ICON "", IDC_DEVICON, 7, 7, 20, 20
155 LTEXT "", IDC_DEVNAME, 37, 9, 174, 16, SS_NOPREFIX
156 LTEXT "Тип пристрою:", -1, 37, 39, 60, 8, SS_NOPREFIX
157 EDITTEXT IDC_DEVTYPE, 100, 39, 146, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
158 LTEXT "Виробник:", -1, 37, 53, 60, 8, SS_NOPREFIX
159 EDITTEXT IDC_DEVMANUFACTURER, 100, 53, 145, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
160 LTEXT "Розміщення:", -1, 37, 67, 60, 8, SS_NOPREFIX
161 EDITTEXT IDC_DEVLOCATION, 100, 67, 145, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
162 GROUPBOX "Стан пристрою", IDC_DEVSTATUSGROUP, 7, 83, 238, 100
163 EDITTEXT IDC_DEVSTATUS, 14, 96, 224, 61, NOT WS_TABSTOP | ES_MULTILINE | ES_AUTOVSCROLL | ES_READONLY | WS_VSCROLL
164 PUSHBUTTON "&Усунення несправностей...", IDC_DEVPROBLEM, 146, 163, 94, 15
165 LTEXT "&Використання пристрою:", IDC_DEVUSAGELABEL, 7, 188, 222, 8, WS_DISABLED
166 COMBOBOX IDC_DEVUSAGE, 7, 198, 239, 40, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_DISABLED
167 END
168
169 IDD_DEVICEDRIVER DIALOGEX 0, 0, 252, 218
170 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
171 CAPTION "Драйвер"
172 FONT 8, "MS Shell Dlg"
173 BEGIN
174 ICON "", IDC_DEVICON, 7, 7, 20, 20
175 LTEXT "", IDC_DEVNAME, 37, 9, 174, 16, SS_NOPREFIX
176 LTEXT "Постачальник драйвера:", -1, 4, 39, 85, 8, SS_NOPREFIX
177 EDITTEXT IDC_DRVPROVIDER, 100, 39, 146, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
178 LTEXT "Дата драйвера:", -1, 4, 53, 60, 8, SS_NOPREFIX
179 EDITTEXT IDC_DRVDATE, 100, 53, 145, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
180 LTEXT "Версія драйвера:", -1, 4, 67, 60, 8, SS_NOPREFIX
181 EDITTEXT IDC_DRVVERSION, 100, 67, 145, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
182 LTEXT "Цифровий підпис:", -1, 4, 81, 65, 8, SS_NOPREFIX
183 EDITTEXT IDC_DIGITALSIGNER, 100, 81, 145, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
184 PUSHBUTTON "&Відомості...", IDC_DRIVERDETAILS, 7, 106, 75, 15
185 LTEXT "Перегляд відомостей про файли драйвера.", -1, 91, 110, 154, 17, SS_NOPREFIX
186 PUSHBUTTON "&Update Driver...", IDC_UPDATEDRIVER, 7, 126, 75, 15
187 LTEXT "Update the device driver.", -1, 91, 130, 154, 17, SS_NOPREFIX
188 END
189
190 IDD_DRIVERDETAILS DIALOGEX 0, 0, 224, 230
191 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME
192 CAPTION "Відомості про файли драйвера"
193 FONT 8, "MS Shell Dlg"
194 BEGIN
195 ICON "", IDC_DEVICON, 7, 7, 20, 20
196 LTEXT "", IDC_DEVNAME, 37, 9, 174, 16, SS_NOPREFIX
197 LTEXT "&Файли драйвера:", -1, 7, 36, 204, 8
198 CONTROL "", IDC_DRIVERFILES, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_NOCOLUMNHEADER |
199 LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SHAREIMAGELISTS | LVS_SORTASCENDING |
200 LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 46, 209, 80
201 LTEXT "Постачальник:", -1, 4, 134, 50, 8
202 EDITTEXT IDC_FILEPROVIDER, 66, 134, 155, 8, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
203 LTEXT "Версія файлу:", -1, 4, 150, 50, 8
204 EDITTEXT IDC_FILEVERSION, 66, 150, 155, 8, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
205 LTEXT "Авторські права:", -1, 4, 166, 65, 8
206 EDITTEXT IDC_FILECOPYRIGHT, 66, 166, 155, 8, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
207 LTEXT "Цифровий підпис:", -1, 4, 182, 65, 8
208 EDITTEXT IDC_DIGITALSIGNER, 66, 182, 155, 8, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
209 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 167, 208, 50, 14
210 END
211
212 IDD_DEVICEDETAILS DIALOGEX 0, 0, 252, 218
213 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
214 CAPTION "Відомості"
215 FONT 8, "MS Shell Dlg"
216 BEGIN
217 ICON "", IDC_DEVICON, 7, 7, 20, 20
218 LTEXT "", IDC_DEVNAME, 37, 9, 174, 16, SS_NOPREFIX
219 COMBOBOX IDC_DETAILSPROPNAME, 7, 36, 238, 165, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
220 CONTROL "", IDC_DETAILSPROPVALUE, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_NOCOLUMNHEADER |
221 LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SHAREIMAGELISTS |
222 LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 58, 238, 155
223 END
224
225 IDD_DEVICERESOURCES DIALOGEX 0, 0, 252, 218
226 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
227 CAPTION "Resources"
228 FONT 8, "MS Shell Dlg"
229 BEGIN
230 ICON "", IDC_DEVICON, 7, 7, 20, 20
231 LTEXT "", IDC_DEVNAME, 37, 9, 174, 16, SS_NOPREFIX
232 LTEXT "Resource settings:", -1, 7, 36, 204, 8
233 CONTROL "", IDC_DRIVERRESOURCES, "SysListView32", LVS_REPORT |
234 LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SHAREIMAGELISTS | LVS_SORTASCENDING |
235 LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 46, 238, 80
236 END
237
238 IDD_DEVICEPOWER DIALOGEX 0, 0, 252, 218
239 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
240 CAPTION "Живлення"
241 FONT 8, "MS Shell Dlg"
242 BEGIN
243 ICON "", IDC_DEVICON, 7, 7, 20, 20
244 LTEXT "", IDC_DEVNAME, 37, 9, 174, 16, SS_NOPREFIX
245 END
246
247
248
249 /*
250 This code relates to the device manager GUI
251 */
252
253 IDR_MAINMENU MENU
254 BEGIN
255 POPUP "&File"
256 BEGIN
257 MENUITEM "E&xit", IDC_EXIT
258 END
259 MENUITEM "Action", IDC_ACTIONMENU
260 POPUP "View"
261 BEGIN
262 MENUITEM "Devices by type", IDC_DEVBYTYPE
263 MENUITEM "Devices by connection", IDC_DEVBYCONN
264 MENUITEM "Resources by type", IDC_RESBYTYPE, GRAYED
265 MENUITEM "Resources by connection", IDC_RESBYCONN, GRAYED
266 MENUITEM SEPARATOR
267 MENUITEM "Show hidden devices", IDC_SHOWHIDDEN
268 END
269 POPUP "Help"
270 BEGIN
271 MENUITEM "About", IDC_ABOUT
272 END
273 END
274
275
276 STRINGTABLE DISCARDABLE
277 BEGIN
278 IDS_APPNAME "ReactOS Device Manager"
279 IDS_CONFIRM_DISABLE "Disabling this device will cause it to stop functioning.\r\nDo you really want to disable it?"
280 IDS_CONFIRM_UNINSTALL "Warning: You are about to uninstall this device from your system.\r\nDo you want to continue?"
281 END
282 STRINGTABLE DISCARDABLE
283 BEGIN
284 IDS_MENU_UPDATE "Update driver software..."
285 IDS_MENU_ENABLE "Enable"
286 IDS_MENU_DISABLE "Disable"
287 IDS_MENU_UNINSTALL "Uninstall"
288 IDS_MENU_SCAN "Scan for hardware changes"
289 IDS_MENU_ADD "Add hardware"
290 IDS_MENU_PROPERTIES "Properties"
291 END
292
293 STRINGTABLE DISCARDABLE
294 BEGIN
295 IDS_TOOLTIP_PROPERTIES "Properties"
296 IDS_TOOLTIP_SCAN "Scan for hardware changes"
297 IDS_TOOLTIP_ENABLE "Enable"
298 IDS_TOOLTIP_DISABLE "Disable"
299 IDS_TOOLTIP_UPDATE "Update Driver Software"
300 IDS_TOOLTIP_UNINSTALL "Uninstall"
301 END
302
303 /* Hints */
304 STRINGTABLE DISCARDABLE
305 BEGIN
306 IDS_HINT_BLANK " "
307 IDS_HINT_PROPERTIES " Open property dialog for the current selection."
308 IDS_HINT_SCAN " Scan for changed or new plug and play devices."
309 IDS_HINT_ENABLE " Enables the selected device."
310 IDS_HINT_DISABLE " Disables the selected device."
311 IDS_HINT_UPDATE " Launches the Update Driver Software wizard for the selected device."
312 IDS_HINT_UNINSTALL " Uninstalls the driver for the selected device."
313 IDS_HINT_ADD " Adds a legacy (non-Plug and Play) device to the computer."
314 IDS_HINT_ABOUT " About ReactOS Device Manager."
315 IDS_HINT_EXIT " Exits the program."
316
317 IDS_HINT_DEV_BY_TYPE " Displays devices by hardware type."
318 IDS_HINT_DEV_BY_CONN " Displays devices by connection."
319 IDS_HINT_RES_BY_TYPE " Displays resources by type."
320 IDS_HINT_RES_BY_CONN " Displays resources by connection type."
321 IDS_HINT_SHOW_HIDDEN " Displays legacy devices and devices that are no longer installed."
322
323 IDS_HINT_SYS_RESTORE " Restores this window to normal size."
324 IDS_HINT_SYS_MOVE " Moves this window."
325 IDS_HINT_SYS_SIZE " Resizes this window."
326 IDS_HINT_SYS_MINIMIZE " Collapses this window to an icon."
327 IDS_HINT_SYS_MAXIMIZE " Expands this window to fill this screen."
328 IDS_HINT_SYS_CLOSE " Closes this window."
329 END
330